11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Adresáře Michalovsko-košická eparchie Michalovsko-košická eparchie

Michalovsko-košická eparchie

Michalovsko-košická eparchie

Duchovní správci a kontakty (město, adresa a PSČ, telefonní a faxová čísla, emailové a internetové adresy).

Michalovsko-košická pravoslávna eparchia

Ústredie MKPE v Michalovciach

Duklianska 16
071 01 Michalovce
tel.: 056/ 64 24 156
fax: 056/ 64 31 500
mobil: 0918 676 450
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eparchiálny biskup: Jeho Vyokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický,
predseda Eparchiálnej rady
sídlo: Duklianska 16, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/642 41 56, fax: 056/643 15 00
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eparchiálna rada MKPE v Michalovciach – členovia:

mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prot. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prot. Vladimír Spišák, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prot. Mgr. Sergej Barilík, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
o. ekonóm Mgr. Marián Čičvák, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jerej Mgr. Szimon Czap, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ján Choma, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Mgr. Michal Horňák, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rastislav Dura, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úrad Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach

sídlo: Duklianska 16, 071 34 Michalovce,
tel.: 056/642 41 56 , fax: 056/643 15 00,
mobil: 0915 958 421, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

protosynkel arcibiskupa (riaditeľ úradu): mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.
Brezina 138, 076 12,
tel.: 056/679 14 33 – byt, 056/642 41 56 – ÚMKPE
mobil: 0905 138 702, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajomník: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance,
tel.: 056/652 10 69 -byt, 056/642 41 56 -ÚMKPE,
mobil: 0908 975 640, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajomník pre pastoráciu, katechizáciu a cirkevné školstvo:
prot. Mgr. Pavol Novák,
072 64 Inovce 14,
tel.: 056/658 25 80 – byt, 056/642 41 56 – ÚMKPE,
mobil: 0915 450 544, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajomník pre filantropiu: prot. Mgr. Michal Džugan
Mierová 629, 072 22 Strážske,
tel.: 056/64 911 40 – byt, 056/642 41 56 – ÚMKPE,
tel.: 069/202 1541
mobil: 0915 958 321, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tajomník pre ekonomiku:
mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
Karpatská 13, 080 01 Prešov,
mobil: 0905 773 067, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sekretariát:
sekretárka, pokladníčka ÚMKPE: Erika Uhrínová,
tel.: 056/642 41 56, fax: 056/643 15 00,
mobil: 0915 958 421 , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právno-technické oddelenie:
mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič,
Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance,
tel.: 056/652 10 69 -byt, 056/642 41 56 -ÚMKPE,
mobil: 0908 975 640, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Misijný odbor:
Predseda MO: prot. Mgr. Pavol Novák,
072 64 Inovce 14,
tel.: 056/658 25 80 – byt, 056/642 41 56 - ÚMKPE,
mobil: 0915 387 525, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členovia MO:
jerej Mgr. Juraj Halanda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jerej Mgr. Vasile Schirta, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
igumen Serafim (Fedik), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prot. Mgr. Sergej Barilík, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jerej Mgr. Simon Czap, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jerej Mgr. Juraj Šatala, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
o. ekonóm Mgr. Marián Čičvák, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomické oddelenie:
vedúca oddelenia a mzdová účtovníčka: Viera Bubenková
tel.: 056/642 41 56 , fax: 056/643 15 00,
mobil: , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Revízna komisia pri ÚMPE:
jerej Mgr. Juraj Šatala, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lenka Lukáčová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. M. Hvižďáková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komisia pre skúmanie kanonických priestupkov:
prot. prof. ThDr. Ján Šafín, PhD, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prot. Mgr. Michal Džugan, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
igumen Serafím (Fedik), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

právny zástupca: JUDr. Jana Jánošíková
archivár: neobsadené
vodič: Antón Uhrín
domovníčka: Magdaléna Regendová

 

ARCIDEKANÁT PRE OKRES MICHALOVCE

Arcidekan: o. ekonóm Mgr. Sergej Barilík,
072 01 Pozdišovce 118,
tel.: 056/647 22 00, mobil: 0907 581 077,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cirkevné obce:

MICHALOVCE

– Katedrálny chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda,
Kaluža, Klokočov, Kusín, Naciná Ves, Oreské, Petrovce n/Lab.,
Suché, Topoľany, Trnava pri Lab., Vinné, Vrbovec, Zbudza, Staré, Zalužice
web: www.pcomichalovce.szm.sk

Predstavený katedrálneho chrámu a duchovný správca cirkevných obcí:
mitr. prot. ThDr. Štefan Horkaj, dekan mesta Michalovce, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ul. Čsl. armády 19, 071 34 Michalovce, tel.: 056/642 13 48 – byt

Druhý duchovný: prot. prof. ThDr. Ján Šafín, PhD, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Minská 1, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/628 14 07 – byt, mobil: 0907 985 981

Tretí duchovný: jerej ThDr. Václav Ježek, PhD.
mobil: 0918 352 262
diakon: Mgr. Róbert Ivan, PhD.
mobil: 0911 313 75
čtec: Mgr. Pavol Kochan, PhD.

Duchovní v dôchodku: mitr. prot. Mgr. Peter Semanco,
mitr. prot. Mgr. Ján Choma, Bieloruská 1, 071 01 Michalovce – byt, mobil 0902 961 267
Ing. Ján Choma – člen Eparchialnej rady, , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FALKUŠOVCE

– Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Kačanov, Ložín
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Miroslav Janočko,
Falkušovce 88, 072 05 Falkušovce,
tel.: 056/64 96 111, mobil: 0908 836 836,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HAŽÍN

– Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Lúčky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD,
Nad Laborcom 46, 071 01 Michalovce
mobil: 0908 879 835, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LASTOMÍR

– Chrám Zoslania Svätého Ducha

DÚBRAVKA

– Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Budkovce, Sliepkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: protojerej Mgr. Marek Sedlický,
072 37 Lastomír 403,
tel.: 056/647 35 42, mobil: 0903 497 944
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MARKOVCE

– Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Hradišská Moľva, Kucany, Malčice, Petríkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Lukáš Nováček
Markovce 29,
mobil: 0918 536 580,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POZDIŠOVCE

– Chrám Premenenia Isusa Christa
Horovce, Laškovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Tušice
Duchovný správca cirkevných obcí: o. ekonóm Mgr. Sergej Barilík,
072 01 Pozdišovce 118,
tel.: 056/647 22 00, mobil: 0907 581 077,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

STRÁŽSKE

– Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa – náhradné bohoslužobné priestory
Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa vo výstavbe
Pusté Čemerné, Voľa
Duchovný správca cirkevných obcí: o. prot. Mgr. Michal Džugan,
ul. 1. Mája 3/43, 072 22 Strážske, byt: Mierová 629, 072 22, Strážske,
tel.: 056/64 911 40 – byt, mobil: 0915 958 321
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web: www.pcostrazske.orthodox.sk
skype: mikidzug75 ICQ: 293-717-692

ŠAMUDOVCE

– Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Hatalov, Krásnovce, Močarany, Vŕbnica, Žbince
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ján Hatrák,
072 01 Šamudovce 149,
tel.: 056/642 24 39, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VEĽKÉ KAPUŠANY

– Chrám Pozdvihnutia čestného Pánovho Kríža
Čičarovce, Čierne Pole, Kapušanské Kľačany, Kriškovská Lieskova, Poľany, Slemence, Ptrukša
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Simon Czap, dekan mesta Veľké Kapušany
Štúrova 4, 079 01 Veľké Kapušany,
mobil: 0908 145 661, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ

– Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Čečehov, Inačovce, Jastrabie, Palín, Stretava, Stretávka
Administrátor cirkevnej obce: jerej Bc. Dušan Tomko,
072 12 Zemplínska Široká 234,
tel.: 056/64 973 06, mobil: 0907 207 718, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ARCIDEKANÁT PRE OKRES SOBRANCE

Arcidekan: o. ekonóm Mgr. Marián Čičvák,
Úbrež 79, 072 42,
tel.: 056/65 962 95, mobil: 0903 438 866,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cirkevné obce:

BEŽOVCE

– Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Kristy, Lekárovce, Pinkovce, Pavlovce n/Uhom, Vysoká n/Uhom, Záhor
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ivo Ozimanič
Jána Hollého 95, 071 01 Michalovce,
mobil: 0918 515 610, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CHOŇKOVCE

– Chrám Premenenia Isusa Christa
KOŇUŠ – Chrám Žien Myronosic
Hlivištia, Priekopa, Tibava.
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Vitalij Krasij,
072 63 Choňkovce,
mobil: 0905 110 490, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INOVCE

– Chrám sv. proroka Eliáša a sv. kňaza-mučeníka Maxima Sandoviča

BEŇATINA

– Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Pavol Novák,
072 64 Inovce 14,
tel.: 056/658 25 80, mobil: 0915 387 525,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NIŽNÁ RYBNICA

– Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Husák, Koromľa, Krčava, Orechová, Porúbka, Ruskovce, Gajdoš

BLATNÉ REMETY

– Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda
Blatné Revištia, Svätuš, Veľké Revištia
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Vasile Schirta,
Nižná Rybnica 159, 073 01 Sobrance,
mobil: 0908 338 736, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PODHOROĎ

– Chrám apoštolom rovného sv. Rastislava,
kniežaťa veľkomoravského
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor,
Hollého 76, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/64 348 05 – byt, mobil: 0908 362 600
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RUSKÝ HRABOVEC

– Chrám sv. veľkomučeníka Juraja

DÚBRAVA

– Chrám Zoslania Svätého Ducha
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Peter Bzik
072 64 Ruský Hrabovec 63,
mobil: 0907 571 584

SOBRANCE

– Chrám sv. kniežaťa Vladimíra
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič,
Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance,
tel:. 056/652 10 69 – byt, 056/642 41 56 – ÚMPE,
mobil: 0908 975 640, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ÚBREŽ

– Chrám Zoslania Svätého Ducha

HNOJNÉ

– Chrám Premenenia Pána
Fekišovce, Jasenov, Vyšné Remety, Poruba pod Vihorlatom, Vyšná Rybnica, Závadka, Remetské Hámre
Duchovný správca cirkevných obcí: o. ekonóm Mgr. Marián Čičvák,
072 42 Úbrež 79,
tel.: 056/65 962 95, mobil: 0903 438 866,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JOVSA

– Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky (náhradné bohoslužobné priestory)
Administrátor: prot. Mgr. Ján Rusín,
Sedliská 245, 094 09,
tel.: 057/447 61 52, mobil: 0908 322 252,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ARCIDEKANÁT PRE OKRES TREBIŠOV

Arcidekan: jerej Mgr. Juraj Šatala,
Zemplínske Hradište 237, 076 01,
mobil: 0908 981 022, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cirkevné obce:

BREZINA

– Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda

BYŠTA

– Chrám Veľkomučeníka sv. Juraja Víťaza
Michaľany, Kalša, Kuzmice, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Luhyňa
Duchovný správca cirkevných obcí: protosynkel mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.
076 12 Brezina 138,
tel.: 056/679 14 33 – byt, 056/642 41 56 – ÚMPE,
mobil: 0905 138 702, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CEJKOV

– Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

KAŠOV

– Chrám Premenenia Isusa Christa
Novosad, Zemplínske Jastrabie, Zemplín, Černochov, Hraň, Sirník, Kysta, Hrčeľ
Administrátor: prot. Ján Fedik,
076 05 Cejkov 98, tel.: 056/67 951 13,
bydlisko: Zemplín 120, 056/63 761 64,
mobil: 0905 874 408, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZEMPLÍN (ZEMPLÉN)

– Kaplnka sv. Mojseja Uhrína
Misijná cirkevná obec pre veriacich maďarskej národnosti s maďarským liturgickým jazykom
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Ján Fedik,
bydlisko: Zemplín 120, 056/63 761 64,
mobil: 0905 874 408, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČIERNA NAD TISOU

– Chrám Archanjela Michala
(náhradné bohoslužobné priestory) ul. Jilemnického 16
Bačka, Kráľovský Chlmec, Pribeník, Veľké Trakany, Bieľ, Malé Trakany, Dobrá
Administrátor: jerej Mgr. Simon Cap,
079 01, Štúrova 4, Veľké Kapušany,
mobil: 0908 145 661, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TREBIŠOV

– Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla,
075 01, Trebišov , ul. SNP
Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Sečovce, Vojčice, Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý,
byt: Zemplínske Hradište 370, 076 01
tel.: 056/672 62 45, mobil: 0915 967 297,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
duchovný v dôchodku: mitr. prot. Mgr. Mikuláš Sedlický,

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE

– Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

ZEMPLÍNSKY KLEČENOV

– Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Lastovce, Stanča, Veľaty
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Juraj Šatala,
Zemplínske Hradište 237, 076 01,
mobil: 0908 981 022, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
duchovný v dôchodku: mitr. prot. Mgr. Jozef Nadzam
brat Ing. Mgr. Michal Horňák – člen Eparchiálnej rady,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ARCIDEKANÁT PRE OKRESY KOŠICE A VEĽKÝ KRTÍŠ

Arcidekan: mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
Karpatská 13, 080 01 Prešov,
tel.: 051/773 32 32 – práca, 051/773 15 95,
mobil: 0905 773 067, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cirkevné obce:

KOŠICE

– Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky (náhradné bohoslužobné priestory)
Šaca, Kráľovce, Košická Nová Ves, Zdoba
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
Karpatská 13, 080 01 Prešov,
tel.: 051/773 32 32 – práca, 051/773 15 95 – byt,
055/622 26 61 – chrám, mobil: 0905 773 067,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Duchovný: prot. Mgr. Vladimír Spišák,
byt: Rovníková 10, 040 12, Košice,
mobil: 0907 928 812
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Duchovní v dôchodku:
mitr. prot. Mgr. Štefan Ciba,
Haviarská 5, 040 01 Košice,
tel.:055/633 55 00
mitr. prot. Mgr. Juraj Lovič,
Idanská 23, 040 01 Košice,
tel.: 055/644 50 10
Rastislav Dura – člen Eparchiálnej rady, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KOŠICE, mestská časť ŠACA – náhradné bohoslužobné priestory,
Administrátor: prot. Mgr. Juraj Halanda,
Škultétyho 1924/4, Trebišov,
tel.: 056/67 220 96, mobil: 0907 618 481, 0915 367 494,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Diakon: o. Mgr. Milan Maršala, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SKLABINA

– náhradné bohoslužobné priestory,
Veľký Lom, Ľuboriečka, Telka
Administrátor: prot. Mgr. Ladislav Kiráľ,
Kurská 24, 040 01, Košice,
tel.: 055/67 19 17, mobil: 0907 176 957,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Inštitúcie v MPE v Michalovciach

 

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

Cirkevné SOU sv. Cyrila a Metoda
(zriaďovateľ ÚER MPE v Michalovciach)
sídlo: Tehliarska 2, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/643 18 04,
web: www.csoumi.edu.sk email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
riaditeľ školy: Mgr. Marek Balogh

 

CHARITATÍVNE INŠTITÚCIE

Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach

(zriaďovateľ ÚER MPE v Michalovciach – účelové zariadenie cirkvi)
sídlo: Duklianska 16, 071 34 Michalovce,
tel.: 056/642 41 56, fax: 056/643 15 00
web: www.filantropiampe.sk
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
skype login: filantropiampe

tel.: 069/202 1541 (VoIP linka v cene miestneho hovoru) ,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
riaditeľ sekretariátu: Mgr. Michal Džugan,
mobil: 0915 958 321, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ekonóm a administratívny pracovník: Viera Bubenková,
mobil: 0905 688 905, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účelové zariadenia Filantropie MPE v Michalovciach:
Filantrópia Charis pri PCO Košice

 

Tlač a média v MPE v Michalovciach

Redakcia časopisu Prameň

sídlo: Duklianska 16, 071 34 Michalovce,
tel.: 056/642 41 56, fax: 056/643 15 00
šéfredaktor: jerej Bc. Dušan Tomko,
mobil: 0907 207 718,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.