po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Zvolený nový arcibiskup prešovský a Slovenka

Zvolený nový arcibiskup prešovský a Slovenka

Zvolený nový arcibiskup prešovský a Slovenka

Na sklonku Roku sv. Rastislava, kniežaťa moravského, v ktorom uplynulo 1150 rokov od jeho Bohem inšpirovanej myšlienky pozvať na Veľkú Moravu vierozvestcov, ktorí by zrozumitelne zvestovali slovo Božie a modlili sa v rodnom jazyku našich slovanských predkov bol za nového prešovského biskupa zvolený Eparchiálnym zhromaždením Prešovskej pravoslávnej eparchie v Katedrálnom chráme svätého Alexandra Nevského v Prešove jeho menovec jeromonach (mních a zároveň kňaz) Rastislav.

“Eparchiálne zhromaždenie zvolilo za prešovského biskupa otca Rastislava, ktorý je duchovným v detskom domove v Medzilaborciach. Samotná vysviacka a intronizácia by mala byť 18. novembra tu v Prešove,” povedal pre médiá hovorca Pravoslávnej cirkvi Milan Gerka. Dodal, že na post prešovského biskupa kandidovali vladyka Tichon – biskup komárňanský, otec Nikolaj Cuper a 34-ročný jeromonach občianskym menom Ondrej Gont, ktorý meno Rastislav prijal po podstrihu za mnícha.

Pozvaných bolo 220 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorých zloženie tvorili vždy jeden duchovný a jeden zástupca veriacich z každej cirkevnej obce (farnosti) z prešovskej eparchie. Na voľbách sa zúčastnilo 192 delegátov. Gerka vysvetlil celú procedúru volieb, kde pre zvolenie potreboval jeden z kandidátov získať 60 percent hlasov voličov. To sa v prvom kole nepodarilo. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtov hlasov z prvého kola. Ani v druhom kole nikto z nich nezískal potrebný počet hlasov, preto sa konalo aj tretie kolo, kde postúpil iba jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov z druhého kola. Tam otca Rastislava podporili voliči 83 percentami hlasov. Ak by potrebných najmenej 60 percent hlasov dnes nezískal, konali by sa nové voľby v ďalšom termíne.Voľby trvali zhruba osem hodín. Ich priebeh bol bezproblémový.

Ondrej Gont sa narodil v Snine, je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zúčastnil sa na viacerých zahraničných študijných pobytoch, najmä v Grécku. Momentálne pôsobí ako duchovný v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Pri vstupe do mníšskeho stavu prijal meno Rastislav. Nový prešovský biskup sa intronizáciou stane arcibiskupom prešovským a Slovenska, a teda najvyšším predstaviteľom a štatutárom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Gerka nového biskupa charakterizoval ako veľmi skromného človek, až askétu.„Voľba biskupa je predovšetkým voľbou otca a ja dúfam, že budem dobrým otcom všetkým tým, ktorí ma zvolili,“ povedal pre média krátko po poslednom sčítaní hlasov víťaz volieb otec Rastislav.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je autokefálna a je súčasťou jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi Christovej. Na čele časti Cirkvi v českých krajinách je arcibiskup pražský a českých krajín. Na čele časti Cirkvi na Slovensku je arcibiskup prešovský a Slovenska. Slovensko je spojené s českými zemami, pričom hlavou pravoslávia v Čechách a na Slovensku je Jeho blaženosť vladyka Kryštof.

Voľba budúcej novej hlavy Pravoslávnej cirkvi na Slovensku sa konala z dôvodu úmrtia arcibiskupa prešovského a Slovenska Jána (vlastným menom Ján Holonič), ktorý zomrel 2. augusta vo veku 75 rokov. Pravoslávna cirkev na Slovensku má okolo 50 tisíc veriacich.

Prajeme novozvolenému biskupovi veľa Božej blahodate a Darov Svätého Ducha, aby bol dobrým duchovným otcom svojich veriacich, ktorých mu požehnal samotný náš Hospodin a Spasiteľ Isus Christos.