11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Návštěva Rumunské pravoslavné církve

Návštěva Rumunské pravoslavné církve

Metropolita Kryštof v Rumunsku

Vladyka metropolita Kryštof navštívil na pozvání Jeho Blaženosti Daniela, arcibiskupa bukurešťského, metropolity valašského a dobrudžského, lucum tenens Cesaree Kapadokijské a patriarchy celého Rumunska, ve dnech 12. až 16. října 2012 Rumunskou pravoslavnou církev. Během celé jeho návštěvy jej provázel duchovní jer. ThMgr. Andrei I. Danciu, duchovní správce 6. pravoslavné církevní obce v Praze. 

Patriarcha Daniel (občanským jménem Dan Ilie Ciobotea) se narodil 22. 7. 1951 ve vesnici Dobreşti v kraji Timişoara (Temešvár). Po absolvování obecné školy v rodném místě dokončil základní vzdělání v Lăpuşnic a střední školu v Buziaş a Lugoj, kde složil maturitu (r. 1970).
Čtyři roky studoval Teologický institut v Sibiu a dva roky systematickou teologii na Pravoslavné univerzitě v Bucuresti.

Pro velmi dobré výsledky pokračoval na Univerzitě humanitních studií ve Strasburku a ještě 2 roky na Univerzitě Ludwiga Alberta ve Freiburgu im Breisgau1. Roku 1979 dosáhl titulu ThDr. ve Strasburku a r. 1980 druhého titulu v Bucureşti. Mezi léty 1980 až 1988 působil na Ekumenickém institutu v Bossey. Dne 6. 8. 1987 přijal mnišský postřih se jménem Daniel v monastýru Sihăstria od archimandrity Kleopy Ilie, 14. 8. 1987 byl vysvěcen na jerodiákona a druhý den na jeromonacha patriarchou Teoctistem ve starodávném monastýru Putna. V monastýru Sihastria jej patriarcha Teoctist povýšil do hodnosti archimandrity 16. 10 1988. Na začátku roku 1990 (4. 3. 1990) přijal biskupskou chirotonii (biskup Lugojský) a stal se vikářem arcibiskupství Temešvárského. Již však 7. 6. 1990 byl zvolen na katedru v Iaşi a intronizován 1. 7. metropolitou moldavským a bukovinským2. Po ukončení plodného života patriarchy Teoctista byl 12. 9. 2007 byl zvolen na jeho místo a 30. 9. intronizován jako šestý patriarcha Rumunské pravoslavné církve v patriarší katedrále v Bucureşti.
Jeho Blaženost patriarcha Daniel se zúčastnil mnoha mezinárodních církevních konferencí (1992 – Moskva, 1998 – Manila, 1998 – Athény, 2000 – Istanbul). Je držitelem četným ocenění a z Institutu v Connecticutu má titul ThDr. h.c. (r. 2003) a tentýž z St. Serge v Paříži (r. 2009)3.
Rumunský patriarcha Daniel nosí jako jediný v celé pravoslavné rodině bílý podřízník a řízu, podle místní církevní tradice.
Po přijetí na letišti se konala slavnostní doxologie v patriarším katedrálním chrámu sv. Marie Magdalény v Bukurešti. Po jejím ukončení patriarcha Daniel ocenil letitou dobrou spolupráci našich církví. Zvláště vyjádřil vděčnost za to, že nezapomínáme modlitebně na vojáky Rumunské královské armády padlé při osvobozování Československa v posledních měsících II. světové války. Ještě téhož měl možnost metropolita Kryštof vystoupit v církevní televizi Trinitas, která vysílá 24 hodin denně. Její televizní štáb natáčel průběh celé jeho návštěvy Rumunska. Ve večerních hodinách pak spolu s patriarchou Danielem odcestoval do Iasi, hlavního města Moldávie.
Následujícího dne spolu s patriarchou Danielem vysvětil nové oddělení v církevní poliklinice Providencia v Iasi a též vysvětil chrám Vjezdu Páně do Jeruzaléma. Spolu s metropolitou moldavským a bukovinským vladykou Feofanem vykonal ve večerních hodinách několik pastoračních návštěv.
V neděli 14. října v den svátku svaté Paraskevy Srbské sloužil spolu s patriarchou a dalšími hierarchy Božskou svatou liturgii před katedrálou, ve které se uchovávají její svaté ostatky. Každý rok putuje do Iasi na svátek svaté Paraskevy půl milionu pravoslavných věřících z Rumunska i ze zahraničí. Svaté ostatky světice musí být proto vystaveny před chrámem a přístupné jsou zvláštním koridorem za asistence policie. Podobně se Božská archijerejská liturgie pro ohromné množství věřících musí konat na otevřeném podiu před katedrálou. Slavnostních bohoslužeb se zúčastnil také předseda vlády Victor Ponta, ministři, členové parlamentu a další významní političtí a kulturní představitelé země. Po jejím ukončení jsem měl možnost pozdravit patriarchu i místního archijereje, vladyku metropolitu Feofana, a předat jim pamětní dárky. Dostalo se mi od obou poděkování. Ze zahraničí se této liturgie zúčastnily také delegace Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu a Polské pravoslavné církve. Prvně zmíněnou delegaci vedl arcibiskup Antonij, rektor Kyjevské duchovní akademie a církevního semináře, a druhou biskup gorlický Pajsij. Oba dva hierarchové se druhého dne účastnili vědecké konference pořádané místní univerzitou věnované výročí vydání pravoslavného vyznání víry sestaveného svatým Petrem Mohylou.
V odpoledních hodinách spolu s patriarchou Danielem opustili Iasi a vydali se do monastýru Agapia. Ve velmi pěkně upravené chrámové dvoraně byli uvítáni matkou představenou Olimpiadou (Chiriac) spolu s 350 monaškami, dále studentkami seminární střední školy a přáteli monastýru. Po doxologii patriarcha ve své promluvě vysoce ocenil misijní aktivitu monašek a poděkoval jim za vzorné vedení semináře. Po tom se odebrali do 12 km vzdáleného monastýru Varatec, kde byli též vřele přivítáni monaškami, kterých zde žije v současné době na 450. Po doxologii ještě dlouho setrvali v přátelském rozhovoru s politickými představiteli a hosty monastýru.
V tomto monastýru další den na základě přání matky představené Josefiny sloužil samostatně archijerejskou Božskou liturgii. Ve své promluvě na závěr bohoslužeb poděkoval monastýru za jejich vzácnou misijní aktivitu. Zvláště pak za to, že před více než dvaceti lety vyslaly na Moravu, kde byl eparchiálním archijerejem, malou komunitu monašek, aby pečovaly o nově zbudované duchovní středisko. Tato komunita se stala základem pro prvý ženský monastýr v dějinách autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Monastýr ve Varatecu pečuje nejenom o vnitřní a vnější misii Rumunské pravoslavné církve, ale připravuje také významný filantropický projekt. Jedná se o domov důchodců typu léčebny pro dlouhodobě nemocné pro sto obyvatel. Budova ústavu nesoucí jméno Matka Nazaria se nachází těsně před dokončením. Spolu s patriarchou Danielem si mohl tento dům připomínající palác prohlédnout a seznámit se s jeho připravovaným provozem. Dům Matky Nazarie má být vysvěcen v průběhu příštího roku.
Odpoledne se spolu s patriarchou vrátili do Iasi. Prohléhli si zcela nově zrestaurovaný královský zámek a při něm zbudované obchodní centrum. Poslední návštěva v Iasi patřila monastýru Bucium.
Pozdě večer se s patriarchou a jeho doprovodem letecky vrátili do hlavního města Bukurešti. Poslední den mé oficiální návštěvy v Rumunsku jsem si prohlédl nově zrekonstruovaný interiér patriarši rezidence, včetně vzácných sbírek a zahrady, které vévodí zajímavé moderní sousoší „Setkání Ježíše Krista s Maří Magdalenou v Getsemanech po vzkříšení“.
Návštěvu v Rumunsku ukončil pracovním obědem s patriarchou Danielem. Hovořili při něm o budoucnosti vztahů mezi našimi církvemi v rámci bohosloveckých dialogů a spolupráce univerzit a také o dokončení projektu výstavby Památníku padlým rumunským vojákům v Mostě. Patriarcha Daniel se zavázal spolu s arcibiskupem Timoteem z Aradu postavit malý monastýr při již stojícím chrámu a letní modlitebně pro malou komunitu monašek, které by se staraly o areál po jeho dokončení a kolaudaci. Stavba hlavní monastýrské budovy, pro niž je vydáno platné stavební povolení, má začít na jaře příštího roku.
V Bukurešti v rámci svého pobytu navštívil nově otevřený obchod s církevními předměty. Dále viděl základy nově budovaného patriaršího chrámu na rozsáhlém pozemku v centru města mezi parlamentem a ministerstvem obrany. Jeho výše má dosahovat 128 m, to znamená, že bude podle jeho stavitelů nejvyšší pravoslavnou katedrálou na světě.
Po rozloučení s patriarchou Danielem před odletem poskytl ještě jeden rozhovor církevní televizi Trinitas. Ocenil v něm dlouholeté přátelské vztahy mezi našimi církvemi. Vyjádřil obdiv patriarchovi Danieli a jeho spolupracovníkům za jejich velmi náročný misijní program, účast církve v konkrétní pomoci lidem v tísni a neobyčejné duchovní obrození, jehož se účastní tisíce duchovních a zbožných obyvatel monastýrů.
Rumunská církev je posledním patriarchátem, který takto navštívil po svém zvolení a intronizaci před šesti lety. ústředí


Použitá literatura:
1) Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Daniel
2) Internet: http://www.patriarhia.ro/patriarhul/biografia
3) ORTHODOXIA 2011, Ostkirchliches Institut, Regensburg 2010, ISBN 978-3-905949-02-5