11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Svěcení základů nového chrámu v Mukařově

Svěcení základů nového chrámu v Mukařově

Mukařov pravoslavná církev

Pán Ježíš Kristus říká svým učedníkům: „Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.“ ( Jan 15,5)

Vše, co děláme ve svém životě, bychom měli činit s modlitbou a s vírou v pomoc Boží. Na počátku každého díla musíme nejprve poprosit Pána o požehnání našich záměrů a pak se o ně přičinit vlastní snahou a pílí.
Teprve před rokem vznikla nová pravoslavná obec v Mukařově a již letos 11. listopadu zde vysvětil Jeho Blaženost metropolita Kryštof základy nového chrámu.

Sychravé podzimní počasí neodradilo účastníky této slavnosti. Přítomni byli věřící z Mukařova, z Prahy i ze širokého okolí. Spolu s vladykou se požehnání základů účastnili duchovní správce mukařovské obce otec Evžen Červinský, okružní protopresbyter otec Vasil Stojka a další otcové: olšanský představený Vladislav Dolgušin, Igor Efremuškin z Berouna a Roman Haydamačenko z Kladna.


Svěcení začal v 16 hodin Jeho Blaženost metropolita Kryštof. Nejprve přečet zvláštní modlitby, určené pro tuto příležitost, a poté požehnal základy chrámu svěcenou vodou a olejem. Do čtyř rohů budovy byly také vloženy čtyři kameny se znamením Životodárného Kříže, aby jako duchovní pečeti zpevnily stavbu. Všichni se vroucně modlili, aby Hospodin zachoval svou církev a učinil tyto základy pevné a neporušené až do slavného druhého příchodu Našeho Pána Ježíše Krista.

 

Na závěr bychom rádi poděkovali zúčastněným :
Na prvním místě Jeho Blaženosti, dále duchovenstvu a věřícím. Zvláštní poděkování patří občanskému sdružení „Chrám Mukařov“, které nejen zajistilo stavební pozemek pro nový svatostánek, ale odvedlo také kvalitní stavební práce na jeho základech.
Čtenáře bychom chtěli poprosit o pomoc v našem úsilí o zbudování nového chrámu Páně, a to jak hmotnou, tak i duchovní. Pamatujte na nás ve svých modlitbách.
Pán Ježíš chce skrze nás a s námi činit velké věci. Buďme jeho spolupracovníky na této stavbě. S pomocí Boží.