st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Intronizace nového bulharského patriarchy Jeho Svatosti Neofyta

Intronizace nového bulharského patriarchy Jeho Svatosti Neofyta

Intronizace nového bulharského patriarchy Jeho Svatosti Neofyta

Podle ústavy Bulharské pravoslavné církve se volby patriarchy konají v samotný den intronizace. Volí členové místního sněmu, který tvoří zástupci všech metropolií, včetně zahraničních, a teologických škol. Z každé eparchie jsou na sněmu zvolení tři kněží, dva laici, jeden zástupce mnichů a jedna zástupkyně mnišek. Pochopitelně též eparchiální biskup a je-li, pak i biskup vikář. Sněm volí ze třech kandidátů zvolených již dříve Posvátným synodem.

Samotná intronizace se proto konala v patriarším chrámu sv. Alexandra Něvského až v odpoledních hodinách v neděli 24. února 2013 po ukončení práce církevního sněmu. Zvolen byl rusenský metropolita Neofyt, který v druhém kole získal 90 hlasů oproti 47 hlasy získaných protikandidátem, metropolitou lovčanským Gavrielem. Obřadu intronizace se zúčastnil prezident Bulharské republiky pan Rosen Plevelien, předsedkyně parlamentu paní Cecka Cačevová, bulharský car Simeon, vládní činitelé a představitelé diplomatického sboru.

Velvyslanectví České republiky reprezentoval zástupce velvyslance pan Tomáš Chrobák a Velvyslanectví Slovenské republiky pan Tomáš Bičan. Byly zastoupeny také všechny místní pravoslavné církve, bulharská hierarchie a duchovenstvo. Intronizace se osobně zúčastnil Kyperský arcibiskup Chrysostomos a metropolita českých zemí a Slovenska Kryštof, doprovázený biskupem hodonínským Jáchymem, prot. Plamenem Todorovem z Prahy a prot. Nikolajem Popovem z Ostravy.

Bulharští metropolitové pozdravili svého nového patriarchu spolu a prezidentem republiky ještě v katedrále. Představitelé místních církví gratulovali až při slavnostním obědě. Vladyka metropolita Kryštof ve svém vystoupení Jeho Svatosti patriarchu Neofytovi mimo jiné řekl: „Nedávno osiřelý trůn bulharských patriarchů dnes získal svého anděla. Odkaz svatých Otců a tradice svatých Cyrila a Metoděje, to jsou sloupy, na kterých spočívá pravoslaví v požehnané bulharské zemi. Vidím jako hluboce symbolickou skutečnost, že Vaše patriarší služba začíná v roce 1150 jubilea založení misie svatých Cyrila a Metoděje!“ Dále Jeho Svatost patriarchu Neofyta pozval do Mikulčic, kde se bude 25. května sloužit Božská liturgie s díkůvzdáním Hospodinu za svaté věrozvěsty konaná ekumenickým patriarchou konstantinopolským Bartolomějem a zástupci pravoslavných patriarchátů i místních církví. Nakonec nový bulharský patriarcha od Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa přijal pozdravný dopis a dar – křišťálovou vázu zhotovenou rukama českých sklářů.

Následující den v pondělí 25. února sloužil Jeho Svatost Neofyt spolu s hierarchií a představiteli pravoslavného světa svoji první Božskou liturgii jako metropolita sofijský a patriarcha bulharský. Manifestovala nejenom jednotu bulharské církve léta soužené rozkolem, ale také jednotu všech pravoslavných na světě. Poprvé po dlouhé době spolu stáli kolem sv. prestolu rumunští duchovní a zástupci jeruzalémského patriarchátu. Díky hluboké zbožnosti, laskavosti a pokoře nového bulharského patriarchy vládla při bohoslužbách i při dalších setkáních v rámci intronizace přátelská a opravdu bratrská duchovní atmosféra.

Vladyka Jáchym musel spolu s prot. Popovem odcestovat hned po bohoslužbách. Podle programu se vladyka metropolita ještě zúčastnil slavnostní recepce. Na základě pozvání cara Simeona a s požehnáním nového patriarchy byl po té hostem v imperátorské rezidenci v Dubrovci na úpatí rilských hor. Car Simeon při ní zde před několika lety dal zbudovat chrám zasvěcený svatému Janu (Ivanu) Rilskému. Vladyka metropolita v něm vykonal díkůvzdání za bulharský pravoslavný národ, jeho patriarchu i carskou rodinu požívající v zemi velké vážnosti.

Večeře na rozloučenou se konala v hotelu Grand Sofia v úterý 26. února za účasti Jeho Svatosti patriarchy Neofyta, zahraničních hostí, bulharského duchovenstva a jejich doprovodu. Vladyka metropolita Kryštof poděkoval na jejím konci hostiteli za pozvání, milé pohostinství a duchovní program, který pro všechny připravil. Na letiště byl v ranních hodinách ve středu 27. února doprovázen metropolitou Velikého Tarnova Grigorijem.