po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Výzva Posvátnému synodu

Výzva Posvátnému synodu

Výzva Posvátný synod

Posvátnému synodu
Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku


Ve věci kanonické stížnosti na metropolitu doc. ThDr. Kryštofa, PhD. (Radima Pulce) podanou dne 8.3.2013

Vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti,

opětovně se na Vás obracím, jako řádné členy Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku ve věci již odvolané kanonické stížnosti na metropolitu a arcibiskupa pražského J. B. Kryštofa ve věci jeho nekanonického chování a to ve smyslu nedbání kanonických předpisů a Božích přikázáních, kterými se má řídit a zároveň vytvářet v Církvi vzor svým osobním příkladem.
Dne 17. dubna 2013 jsem se distancovala od své stížnosti, kdy jsem byla jako osoba zneužita a uvedena v omyl a stala se předmětem intrik a zavádějících informací. Vyzvala jsem Eparchiální radu a Posvátný synod k sjednání nápravy. K dnešnímu dni však nemám žádné svědectví o tom že by se v této věci konalo.
V pátek dne 19.dubna 2013 jsem s radostí v srdci a morálním zadostiučiněním zaregistrovala prohlášení metropolitního správce, arcibiskupa olomoucko-brněnského ThDr. Simeona ve kterém mne pochopil, a vyjádřil se ve smyslu brzkého svolání Posvátného synodu, na kterém by se tato situace měla řešit a uvést na pravou míru.
S politováním jsem však zaregistrovala v prohlášení Posvátného synodu dne 21.dubna 2013, že touto mojí prioritní otázkou a jsem přesvědčena, že prioritní otázkou celé naší Pravoslavné církve, se Posvátný synod nezabýval, tak jak to metropolitní správce vladyka Simeon slíbil. Ani Eparchiální rada konaná dne 18. dubna 2013 díky lživým prohlášením mého manžela že dokument je falešný a můj originální podpis není pravý, se mým distancováním od původní stížnosti i přes mou naléhavou urgenci nezabývala a zcela ji ignorovala.
Vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti, obracím se na vás opětovně v době, kdy mi pro pravdu uvedenou ve zpětvzetí mé stížnosti přicházejí výhružné maily, vzkazy a výhružky od různých osob dokonce i smrtí. Obracím se na vás znovu i přesto, že touto skupinou lidí je na mne vyvíjen obrovský tlak abych trvala na své původní stížnosti a věřím, že sjednáte brzy nápravu a uvedete vše do původního stavu. O této mé situaci jsem informovala vladyku Jáchyma, který vás pravděpodobně nedostatečně o mé situaci informoval, neboť v opačném případě by jistě Posvátný synod neučinil protichůdné prohlášení od prohlášení metropolitního správce.

 

Žádala jsem Posvátný synod aby se k této záležitosti nejen vyjádřil, ale zároveň učinil taková církevně-právní opatření k zabránění šíření mylné interpretaci této stížnosti. Doposud tak Posvátný synod neučinil ba naopak, nezbavím se dojmu, že toto zpětvzetí doposud plně ignoruje.

Toto mé opětovné vyjádření je zasláno pouze členům Posvátného Synodu, vladykovi metropolitovi Kryštofovi, archimandritovi Markovi Krupicvi, správci Pražské pravoslavné eparchie.
Jak jsem slíbila, své prohlášení jsem zaslala pouze na uvedené adresy. Zároveň informuji, že pokud toto mé opětovné vyjádření nebude dne 22.dubna 2013 respektováno, budu informovat ostatní duchovní, veřejnost, media, ostatní autokefální církve, jejich Zastupitelské úřady v ČR atd. Zároveň zvažuji podání žalob za šíření pomluv a uvedení v omyl vůči všem osobám, které se na tomto případu podílely.

 

V Praze dne 22. dubna 2013

Mgr. Xenie R a p c u n o v á
(osobní údaje a kontakty paní X. R. byly redakčně odstraněny)

Doručuje se:

Jeho Vysokopřeosvícenost
Rastislav
arcibiskup prešovský a Slovenska
Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
____________________________________
Jeho Vysokopřeosvícenost
Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc, ČR
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
_____________________________________
Jeho Vysokopřeosvícenost
Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
Duklianská 16, 071 01 Michalovce, Slovensko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
______________________________________
Jeho Přeosvícenost
Jáchym
biskup hodonínský
Monastýr sv. mučedníka Gorazda, č.p. 194, 696 73 Hrubá Vrbka, ČR
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.