po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Otevřený dopis

Otevřený dopis

Timestamp = 5/2/2013 15:15:07

vaše jméno = Tomas Kvasnička

kontakt na vás = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

text vaší zprávy = Otevřený dopis

 

Správci pražské pravoslavné eparchie

Pravoslavné církve v českých zemích na Slovensku
Archimandritu ThDr. Markovi Krupici, Th.D

Vážený Archimandrite Marku,

ve Vašem dopisu k čtenářům Pražského expresu, jste zveřejnil oficiální a jakoby objektivní informaci.
Podle této informace na zasedání Posvátného synodu dne 03.04.2013 Vladykovi Krištofu bylo navrženo aby předložil důkazy své neviny formou podniknutí příslušných právních kroků za pouhých 8 dnů, ale okamžitě nevinného vladyku jste zbavili všech funkcí. Ačkoli, jak píšete naše církev ctí presumpci nevinny podle které je vladyka sice nevinen, ale Vámi již odsouzen. Sám by pak měl dokazovat svou nevinu, ale podle mezinárodních i českých zákonů se musí vina dokazovat.

Důvěryhodnost obvinění paní Raptsunové, které pak sama stáhla a které bylo pro ni napsáno, jsme si všichni mohli ověřit a podle Vás máte v rezervě ještě několik takových obvinění.

Spontánní petice ukazuje co si myslí pastva a jaký má vztah k vladykovi Kryštofu, zato Vaše reakce a postupy zavání nepravosti a falší. Zvláště když jste si na odstranění vladyky Kryštofa vybrali dobu velkého půstu a na Paschu. Kdo tedy přivádí „smutu" do našich zemí, rozhodně ne lid který žádá spravedlnost a lásku Boží.

Z vůle Boží my vidíme jak se věci mají a celý svět proto podporuje vladyku Kryštofa.

Snad si nemyslíte, že uděláte co jste si naplánovali a ono Vám to jen tak projde? Lidi si zanadávají, pak se uklidní a jak v to doufáte situace se normalizuje a Vy zůstanete ve funkci a s penězi.

Jak je, ale možné, že nejvyšší duchovní zapomínají, že všichni chodíme pod vůlí Boží. V co vy doufáte?

Tento dopis se mi psal s těžkým srdcem, nesouhlasit s biskupy a archimandrity nebývá tak často. Myslím, že těmito slovy hovořím za mnohých pravoslavných a ne jen těch co podepsali petici.

Přivítáme světlou Paschu Kristovu s mírem v duši do které jste nám naplivali.

Modlíme se za naší pravoslavnou církev a za vladyku Kryštofa.

V Praze 02.04.2013 na Veliký čtvrtek

Tomáš Kvasnička

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый архимандрит Марк, в вашем письме к читателям «Пражского
экспресса» вы дали официальную и, якобы, объективную информацию. По этой
информации, на заседании Священного Синода ПЦЧЗиС 03.04.2013 владыке
Христофору, было предложено, чтобы он предъявил доказательства своей
невиновности, через принятие правовых шагов, всего лишь за 8 дней.

Но сразу же, невиновного владыку, вы отстранили от всех полномочий.
Несмотря на то, как вы пишете, наша церковь, чтит презумпцию невиновности,
согласно которой, владыка хотя и невиновен, но вами осужден. Сам так должен
доказывать свою невиновность. Хотя, согласно международных и чешских
законов виновность должна доказываться обвинением.

Достоверность обвинений пани Рапцуновой от которых она отказалась,
написанных для нее, мы все смогли оценить. И, по вашим словам, у вас есть
еще в резерве несколько таких обвинений.

Спонтанная петиция показывает, что думает паства и какое отношение к
владыке Христофору. Зато от ваших реакций и действий отдает неправдой и
фальшью. Особенно, в том, что на устранение владыки выбрали время великого
поста и Пасхи.

Кто тогда привносит смуту в наши земли – точно не народ, который жаждет
справедливости и Любви Божией. С Божией Милости, мы видим, как обстоят
дела, и поэтому весь мир поддерживает владыку Христофора.

Неужели вы думаете, что сделаете все что задумали, и вам это все сойдет с
рук? Люди повозмущаются, успокоятся и как вы надеетесь ситуация
нормализируется, и каждый из вас останется при деньгах?

Как может быть, что люди высокого духовного сана, забывают, что все ходим
под Волей Божией. На что вы надеетесь?

Это письмо я писал с тяжелой душой, быть несогласным с епископами и
архимандритами, не бывает часто. Но думаю, этими словами, я говорю за
многих других православных, и не только за тех, кто подписывал петицию.

Встретим Пасху Христову с миром в душе, в которую вы наплевали. Молимся за
нашу православную церковь и за владыку Христофора.

V Praze 02.04.2013 na Veliký čtvrtek

Tomáš Kvasnička