po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Muž, ktorého ukrižovali

Muž, ktorého ukrižovali

Chcel, by som sa vyjadriť k udalosti, ktoré sa udiali v posledných týždňoch a ktoré sme prežívali v období Veľkého pôstu, a ktoré prežívame doposiaľ v súvislosti s odstúpením Metropolitu Českých krajín a Slovenska Blaženejšieho vladyku Kryštofa.

Chcem sa vyjadrím tak, ako to mi vraví moje srdce a povedať ako to prežívam a ako sa cítim. A najviac ešte ma bolí dívať sa na to, ako všetci sme spokojní. Vnímam to tak, že drtivá väčšina je možno šťastná, že vladyka Kryštof rezignoval.

Vladyka Kryštof neodišiel, vladyku ukrižovali!

Bolo to mučenie a pribíjanie na kríž pred očami nás všetkých. A my sme sa na to nečinne prizerali. Trpeli ste? Ja a ďalší, ktorí sme sledovali, ako po ňom idú určite áno. Sledovali sme ako ho ničia nepriatelia z vonku v spolupráci s nepriateľmi, ktorí sú vo vnútri našej Svätej pravoslávnej cirkvi. S tou špinou vo vnútri, živenou a propagovanou nepriateľmi z vonku.

“Boží ľud“ sa díval na to, ako zabíjajú jeho pastiera, no nič proti tomu nepodnikol. To je strašné! Myslím si, že výhovorka o situácii, že sa zbehla tak rýchlo, neobstojí. Nepriatelia Pravoslávnej cirkvi túto diskreditáčnu situáciu veľmi dlho pripravovali. Veď zinscenovať taký komplot v dnešnej dobe sa nedal za jeden týždeň, tak, ako tomu bolo pred viac, ako dvetisíc rokmi s Isusom Christom. Pripomeňme si túto situáciu: “Blížil sa čas osláv sviatku Pésach. Do Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, aby sa očistili a v Chráme oslávili sviatok Pésach. Aj Isus Christos so svojimi apoštolmi prišiel do Jeruzalema a aktívne tu vystupoval, čím ešte viac pobúril veľkňazov a farizejov. Veľkňazom a farizejom prišlo vhod, aby mohli uskutočniť už dávno prijaté a dlho plánované rozhodnutie, usmrtiť Isusa Christa. Ako spolupáchateľa si na túto činnosť vybrali rímskeho miestodržiteľa a prokurátora Ponského Piláta, pred ktorým falošne obvinili Isusa Christa z Bohoruhačstva a ohrozenia Rímskeho majestátu. A bol to práve veľkňaz Jozef Kajfáš, ktorý utvrdil veľkňazov a farizejov v ich rozhodnutí slovami: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud,...“(Jn 18,14). Nebola táto situácia s vladykom Kryštofom zinscenovaná podobne ako s Isusom Christom? Rozdiel je akurát v tom, že vladyku Kryštofa obvinili z cudzoložstva a Isusa Christa z Bohoruhačstva, ale aj jedného aj druhého ukrižovali za pomoci cudzej mocnosti.

Vladyka Kryštof nezostúpil z kríža, skutočne nie. Vzdal sa úradu pre dobro v cirkvi: "Rezignoval predovšetkým z dôvodu zachovania jednoty cirkvi, ktorá sa začala kvôli týmto veciam štiepiť a deliť," uviedol hovorca Roman Juriga.

Áno, ale preto, že ho umučili. A kto bol v tomto prípade žalobca? “Pravoslávni cirkevní hodnostári hovoria: „Existujú obvinenia s dôkazmi a fotkami i materiály dokonca aj s adresami tých žien. Ide o tri až desať detí,“ potvrdil tajomník pražskej diecézy Milko. / zdroj: PLUS SEDEM DNÍ: Donchuan v sutane: Český patriarcha nepozná zanedbaný sex/

Skutočne to bol človek, ktorý im prekážal od prvej chvíle intronizácie v roku 2006. V živej pamäti ešte máme voľbu metropolitu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v roku 2006 po smrti nebohého vladyku Nikolaja. Ak niekto na to zabudol tak pripomeniem.

Na tento úrad boli navrhnutí dvaja kandidáti a to: už tiež nebohý vladyka Ján arcibiskup Prešovský a celého Slovenska, predtým biskup Michalovsky a arcibiskup Kryštof, ktorý v roku 2000 po smrti metropolitu Doroteja sa stal arcibiskupom Pražským a českých krajín. Pri voľbe ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu, preto výber metropolitu bol zverený Svätému duchu, a vtedy žrebom bol vybraný arcibiskup Kryštof. Tiež poniektorí si ešte pamätáme kabinetnú politiku plnú intríg pred voľbou metropolitu, ako aj pred voľbou arcibiskupa Prešovského a pomocného biskupa pre Prešovskú eparchiu po smrti vladyku Nikolaja./ A tiež opätovne situáciu teraz pred voľbou arcibiskupa Prešovského, po smrti vladyku Jana, ako aj emeritáciu vladyku Tichona/.

Vladyka Kryštof mal jedinečnú schopnosť definovať jednou vetou, jednou myšlienkou teologický traktát. Sledoval som jeho liturgiu hneď po jeho zvolení v ktorej definoval situáciu v ktorej žijeme ako “diktatúru relativizmu“. Nie situácia relativizmu, ale diktatúra je to. Teda perzekúcia každého, ktorý trvá na tom, že dobro je objektívne, že zlo je objektívne. Inými slovami, že dobro existuje, že zlo existuje v kontexte v ktorom všetko musí byť relatívne.

Nepriatelia z vonku a z vnútra vykonštruovali voči nemu špinavú kampaň, akoby išlo o mentálne retardovaného pastiera sviň a obvinili ho za pomoci masmédií zo sexuálnej “deviácie, cudzoložstva - promiskuity“, boli presvedčení, že v terajšej situácii to zaberie, pretože praktiky tohto druhu už majú odskúšane v iných konfesiách s podobnými kauzami. No sklamali sa, zabudli, na to, že vladyka Kryštof mentálne svojich nepriateľov prevyšuje a jeho rezignáciou boli zaskočení. A pripusťme, že keby sa aj dopustil nejakého morálneho poklesku, určite by to urobil sofistikovanejším spôsobom a nie tak, ako to vykreslili jeho nepriateľa a média.

Je to z vašej strany úbohé a podlé páni. Hanbite sa! A ak niekto nevie fyzický vek vladyku tak vám ho pripomeniem vladyka je 60-desiatník ja sám som blízko tomu veku a viem ako je to s mojou sexuálnou vitalitou a tvorbou testosterónu. Takže toto na neho vytiahnuť bolo veľmi prízemne odporne a hnusne, ale to svedčí páni o vašej mentálnej úrovni.

Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi podporovaní nepriateľmi zvonku vo svojej hriešnosti v tichosti pripravovali túto špinu a čušali do doby, než došlo k prepuknutiu tejto tzv. “kauzy“ v masmédiách a hneď začali kričať máme dôkazy. Spýtam sa otvorene, aké dôkazy to máte páni, fotografie, videonahrávky, nahrávky, výpovede žien s pofidernou povesťou a pod? Nebuďte smiešni! Koho chcete takými dôkazmi presvedčiť? Vieme dobre a ja osobne mám skúsenosti zo svojej minulej profesie, že sa dajú vyrobiť všetky podvrhy a falzifikáty a v dnešnej dobe pri dnešnej technike o to ešte ľahšie. Týmito svojimi dôkazmi dokážete ohúriť a presvedčiť iba naivných hlupákov, ktorí ako vidím vám naleteli.

Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska a zvonku sú tí, ktorí ho prinútili povedať: “Odchádzam pre zachovanie, jednoty a pokoja v Pravoslávnej cirkvi. Nechcem, aby kvôli mne nastal rozkol v Cirkvi“ To je tragédia! On neodišiel dobrovoľne, špinavo ste ho donútili, nemohol konať ináč.

Mal som to šťastie, že hoci sme si vekom blízki, bol mojím učiteľom, ale nielen to. Pracujem ako duchovný sprievodca pútnikov po svätých miestach vo Svätej zemi a všade, kde prídem a poviem, že patrím k Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska sa s úctou, rešpektom a osobným poznaním vyjadrujú o vladykovi Kryštofovi, ako o dobrom a svedomitom pastierovi, ktorého autorita mi mnohokrát pomohla a otvorila dvere aj do tzv. zakázanej trinástej komnaty. Nuž darmo zasa sa raz potvrdilo: “ doma nie je nikto prorokom...“

Jeho nepriatelia celú dobu od jeho zvolenia po ňom išli, až ho prinútili odísť. Urobil to čo musel, pretože to bolo nevyhnutné.

Niečo strašné čo sa deje v našej Svätej pravoslávnej cirkvi a v spoločnosti proti Pravoslávnej cirkvi. My to musíme vidieť pokiaľ žijeme tu na Zemi, v tejto sekularizovanej spoločnosti a nie v nejakom anjelskom svete a veríme, že všetky veci sa dejú samy od seba, alebo náhodne. Tak to nie je pravda! Tu bol zorganizovaný plán diskreditácie proti vladykovi Kryštofovi s cieľom naštrbiť jednotu Pravoslávnej cirkvi úmyselne. A za pomoci nepriateľov zvnútra sa im to podarilo! Ale nebudú ju môcť zničiť. Oni to dobre vedia!

A čo musíme urobiť my v tejto chvíli? Som presvedčený, že v prvom rade tí, ktorí to spôsobili zvnútra si musia spytovať svedomie. A po druhé všetci kňazi a laici sa musíme neustále modliť za zachovanie jednoty našej Svätej pravoslávnej cirkvi a prosiť Boha, aby nám dal spoľahlivého a dobrého pastiera.

Mgr. Ján ARTIM, ThDr.