po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Otevřený dopis Posvátnému synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska

Otevřený dopis Posvátnému synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska

Těšov 30. června 2013

Vaše Vysokopřeosvícenosti,
Vaše Přeosvícenosti,
drazí vladykové,

vašim usnesením ze dne 12. dubna 2013 jste rozhodli, aby emeritní metropolita vladyka Kryštof
sloužil jako duchovní v našem monastýru a zároveň dále vyučoval na Pravoslavné bohoslovecké fakultě
PU v Prešově. Rádi bychom vám za to poděkovali, neboť jeho příchodem se duchovně prohloubil náš
monastýrský život. Bohoslužby máme již nejenom ve všední dny, kdy s námi je náš igumen o.
archimandrita Kosma, ale také v sobotu a v neděli a další sváteční dny. Vladyka Kryštof zavedl také
pravoslavnou tradici všenočních bdění, kdy bohoslužby začínají večer a končí nad ránem druhého dne
sv. liturgií. Konáme je několikrát měsíčně, zúčastňuje se jich mnoho poutníků a jsou pro nás velkou
duchovní posilou.
S příchodem vladyky Kryštofa nastala pro nás také nová etapa budování monastýru. Připravujeme se
k psaní fresek po celém chrámu včetně chrámového nádvoří. Dále ve spolupráci s otcem protojerejem
Josefem Hauzarem dokončujeme dokumentaci ke stavbě tak zvaného „konaku“ (obydlí pro poutníky),
kde by bydlel v přízemí také vladyka. Zatím totiž přebývá v jedné místnosti, sloužící jako jídelna, kotelna
a místnost pro přijímání návštěv. Máme domluvený také nákup dalších pozemků. Jednak kolem chrámu
a pak zbylou část vozové cesty za monastýrem směrem na západ. Provést musíme také celkovou
rekonstrukci střechy stávající budovy a rozšířit již nevyhovující kuchyni. K tomu všemu je nutné získat
odpovídající finanční prostředky. Věříme, že nám Hospodin požehná, najdeme štědré dárce a obětavé
pomocníky, a zamýšlené dílo se nám podaří uskutečnit.

Prosíme vás o vaše svaté modlitby, a pokud to bude možné i pomoc dobrou radou či jiným
způsobem.

Váš igumen archimandrita Kosma s bratry, v.r..