so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Skandál v pravoslavné církvi má zajímavé vyústění. Vedení rozdává rebelům výpovědi

Skandál v pravoslavné církvi má zajímavé vyústění. Vedení rozdává rebelům výpovědi

Situace v místní pravoslavné církvi je znepokojivá. Roste nespokojenost věřících a duchovních se zastrašováním a čistkami těch, kteří se postaví na odpor současnému vedení církve. Jedním z více takových příkladů je výpověď, kterou v těchto dnech obdržel správce kostela Povýšení sv. Kříže v Teplicích. K této události vedla řada podivných okolností.

Eugenu Freimannovi bylo nejprve pražským arcibiskupem a metropolitou českých zemí a Slovenska 2. dubna dočasně zakázáno konat duchovenské služby v pravoslavné církvi poté, co se měl podílet na svědectví Xenie Raptsunové vůči Kryštofovi z porušování mnišských slibů. Nakonec se ale ukázalo, že zde byla ještě snaha poukázat na kanonické prohřešky Marka Krupici, které dodnes nikdo neřešil. Kryštof nakonec Freimannovi dočasný zákaz sloužit zrušil. To se však stalo až 22. 4., tedy deset dní po Kryštofově rezignaci. K ní vedla medializace dnes již odvolaných obvinění z toho, že má Kryštof mít několik milenek a s nimi děti. O toto informování médií se postaral tajemník pražské eparchie doc. Pavel Milko, Krupicův kolega z pražské husitské fakulty a spolupracovník ředitele Úřadu eparchiální rady Jaroslava Šuvarského.

Kanonický spor o platnosti odpuštění

O platnosti Kryštofova odpuštění se vede kanonický spor. Podle současného vedení církve je neplatné. Ale podle jiného výkladu, který se opírá o 32. apoštolské pravidlo: „Bude-li některý kněz nebo jáhen biskupem zbaven úřadu, nepřísluší mu, aby byl přijat do služeb jinde a jiným, než tím, kterým byl zbaven úřadu, vyjímaje případ, kdy biskup, který suspensi provedl, zemřel. " Protože Kryštof ani nezemřel ani nepřestal být biskupem, tak podle tohoto výkladu právo na odpuštění a navrácení do služby měl.

Milko: Ředitel podniku, který rezignoval, nemůže rušit výpovědi

Zeptali jsme také docenta Milka. Kromě posměšných otázek a poznámek na osobu redaktora a otce Freimanna odpověděl: „Domníváte se snad, že ředitel podniku, který rezignoval na svou funkci, může relevantně rušit výpovědi, když už není ve vedení podniku a nemá žádné pravomoci, odpovědnosti apod.? To může příslušet jen tomu, kdo je ve funkci. Pan Freimann se zesměšňuje, když vykládá církevní kánony tak, že jednou je 2+2=5 a podruhé 2+2=3, ale nikdy 4. Svými interpretacemi dělá ze svatých otců hlupáky. Tím ovšem může udělat dojem na podobně disponované lidi jako jste Vy a jemu podobní,“ sdělil Milko.

A dodává: „Zde je například tento kánon: ‚ Pravidla svatého sněmu, konaného ve chrámě Moudrosti Slova Božího (r. 879). Pravidlo 2. (sněmu v chrámu Boží Moudrosti) Třebas dodnes někteří archijereji, sestoupivše do řádu mnišského, se snažili zůstati ve vysoké službě archijerejstva a taková činnost zůstávala bez povšimnutí, tento svatý a obecný sněm zamezuje takové opomenutí a navraceje k církevním předpisům toto jednání, dopuštěné mimo řád, rozhodl: Jestliže bude některý biskup nebo někdo jiný z archijerejské hodnosti, chtící sestoupiti do mnišského života a postaviti se na místo pokání, takový nechť napříště už nevyhledává použití archijerejského důstojenství. Neboť sliby mnišské obsahují v sobě povinnost poslušenství a učení, a nikoliv učitelství nebo velitelství. Oni slibují, ne že budou jiné pásti, nýbrž že budou paseni. Proto, jak shora řečeno, stanovíme: Nechť nikdo ze stavu archijerejů a pastýřů nepřivádí sebe dolů na místo pasených a se kajících. Odváží-li se někdo toto učiniti po vyhlášení a uvedení v známost usnesení nyní ohlášeného, takový sám sebe odstranil z archijerejského místa, a nechť se navrátí k bývalé hodnosti, jež svým skutkem odložil, ‘ “ cituje Milko.

Nakonec Milko vyjádřil svoji obavu, že pokud se bude o. Freimann dále chovat nepatřičně, mohou být všechny úkony, které provede v zákazu služby, prohlášeny za neplatné.

Milko si plete řízení firmy s řízením církve

Náš zdroj z Pravoslavné církve ale s názory docenta Milka nesouhlasí: „Docent Milko si plete řízení církve s řízením firmy. Svaté kánony jsou ale staletími vyzkoušené postupy a ne nějaký podnikový management. Docent Milko není schopen od sebe rozlišit funkci v úřadu a pravomoce vyplývající z biskupského svěcení. Docent Milko si myslí, že pravomoci jsou vázané na funkci, proto si zřejmě také myslí, že Krupica, který je teď správcem eparchie tímto zároveň získal práva před ním odstoupivšího biskupa i když sám biskupem není. Je ale jedno, že Kryštof není metropolitou, stále zůstal biskupem a proto pokud jako biskup někoho suspendoval, tento suspendovaný je podle 32. apoštolského pravidla povinen být zpátky přijat do služby stejným biskupem a ne nikým jiným, což se také v případu Freimann-Kryštof stalo,“ uvádí nejmenovaný zdroj.

Milko by měl začít křesťansky myslet

Podle něj citace 2. pravidla sněmu z Chrámu Boží Moudrosti, jak ji docent Milko uplatňuje, je k postupu Kryštofova odvolání a navrácení Freimanna do služby irelevantní. „Docent Milko se tím jen snaží naznačit, že Kryštof podle něj pozbyl svého biskupského důstojenství a měl by být zřejmě ještě nějak potrestán za svoje odpuštění Freimannovi. A dále ještě hrozí trestem také otci Freimannovi. Názory docenta Milko jsou v přímém rozporu s rozhodnutím vedení církve, které k odchodu vladyky Kryštofa z funkce metropolity dokonce několikrát písemně uvedlo, že vladykovi Kryštofovi zůstává arcibiskupský titul, včetně platu, výuky atd. Žádná ztráta důstojenství tedy nenastala. Pan docent Milko by měl krotit svoji osobní zášť proti svému bývalému arcipastýři a měl by začít křesťansky myslet. Pokud by se na toto pravidlo, které si pan docent sám vybral, podíval otevřenýma očima, všiml by si poslední věty ‚nechť se navrátí k bývalé hodnosti, jež svým skutkem odložil.‘ To je přesně to, co vedení církve vladykovi Kryštofovi stále dluží, tedy jeho povolání zpátky do služby, protože obvinění na něj vznesená se neprokázala. “ podotkl.

Kryštofovo odpuštění nebylo akceptováno

Dokument o sejmutí dočasného zákazu duchovenské činnosti pak vladyka Kryštof předal novému vedení církve, tedy olomoucko-brněnskému arcibiskupovi a dočasnému metropolitnímu správci Simeonovi. Na vědomí byl dokument doručen také řediteli Úřadu eparchiální rady Jaroslavu Šuvarskému. Ze strany Eparchiální rady pražské eparchie a synodu (shromáždění biskupů) však zrušení zákazu nebylo akceptováno a dne 10. 5. se eparchiální rada usnesla na Freimannově odvolání z pozice duchovního správce pravoslavných církevních obcí v Teplicích a Bílině.

„Eparchiální rada bere na vědomí rozhodnutí metropolity Kryštofa o zákazu konání bohoslužeb otce Freimanna a bere na vědomí usnesení č. 4 Posvátného synodu ze dne 3. 4. Rozhodnutí emeritního metropolity ze dne 22. 4. snímající zákaz není vydáno oprávněnou osobou a je neplatné. Eparchiální rada tak odvolává dnešním dnem v souladu s čl. 15. odst. 8. Ústavy z místa duchovního správce v Teplicích a Bílině a zároveň pověřuje Úřad eparchiální rady ukončením pracovního poměru jmenovaného, Vás s okamžitou platností odvolávám z místa duchovního správce pravoslavných církevních obcí v Teplicích a Bílině,“ uvádí dokument ze dne 15. 5. podepsaný správcem eparchie Markem Krupicou.

Krupica na takové kroky nemá právo

Marek Krupica však jako dočasný správce, navíc bez biskupského svěcení, na takovéto kroky nemá právo. „Krupica je jen správce, tedy by se měl starat bez zbytečného otálení o usednutí řádného arcibiskupa na pražský stolec, což nedělá. Namísto toho se chová, jako by mu post správce se všemi právy patřil navždy,“ tvrdí dobře informovaný zdroj ParlamentníchListů.cz.

Jak to vidí Simeon?

Naše redakce proto také oslovila arcibiskupa Simeona, aby se k této záležitosti vyjádřil. „Neuznali to, protože v době odpuštění už Kryštof nebyl výkonným arcibiskupem. Já jsem byl proti. Nicméně touto záležitostí se budeme ještě zabývat," řekl ParlamentnímListům.cz Simeon.

Eugen Freimann ale tvrdí, že 27. 4. po jeho telefonickém dotazu na metropolitního správce z teplické farnosti, jestli je zákaz zrušen, anebo ne, sám metropolitní správce arcibiskup Simeon oznámil, že zákaz je řádně zrušen a v případě nejasností zákaz tedy sám ruší, přičemž také řekl, ať Freimann slouží řádně dál. „Dotaz byl položen telefonicky na vladyku Simeona a zvukový záznam slyšeli i další přítomní," doplnil Freimann.

Boj o teplický kostel

V pondělí 8. 7. pak mělo dojít na teplickém Zámeckém náměstí k předání kostela a související agendy Pravoslavné církevní obce v Teplicích za účasti tajemníka pražské eparchie Pavla Milka, asi dvacítky státních i městských policistů, místní farní rady a někdejšího místopředsedy Věcí veřejných a teplického zastupitele Tomáše Jarolíma. Na akci byl přítomný také Ernest Raptsun, exmanžel Xenie Raptsunové, která vladyku Kryštofa obvinila z porušování mnišských slibů a o pár dní později, po jeho rezignaci, tuto stížnost odvolala.

Kostel měl být předán faráři z Krupky Miroslavu Vachatovi, který je Krupicovi velmi loajální. Na akci byl přítomný také Ernest Raptsun, exmanžel Xenie Raptsunové, která vladyku Kryštofa obvinila z porušování mnišských slibů a o pár dní později, po jeho rezignaci, tuto stížnost odvolala, ale vedení církve odvolání neuznalo za platné. Přestože Raptsunová již dvakrát poslala notářsky ověřené odvolání své stížnosti, vedení církve víc věří tvrzení jejího exmanžela, který je pravoslavným duchovním a který tvrdí, že jde o podvod. Odvolání obvinění k dispozici ZDE.

Místní věřící sdělili, že žádný kostel nebudou předávat, protože je majetkem města a inventář uvnitř patří jim a nikdo jim nic nebude nařizovat. Přítomný docent Milko, Krupicův kolega z husitské fakulty v Praze, reagoval tím, že celá teplická farní rada je pražským rozhodnutím odvolána. Na to ale Milko dostal od místních členů rady odpověď, že nikdo z nich nedostal nic písemně a v případě, že byla, jak tvrdí, rada již před dvěma měsíci odvolána, proč nebyl podle pravidel církve ustanoven přípravný výbor v počtu tří členů z církevní obce, který musí do 30 dnů zajistit volbu nové farní rady. Milko neodpověděl a neodpověděl ani na dotaz, z jakého důvodu měla být místní rada odvolána. Podle docenta Milka je ale všechno, co se u otce Šuvarského v Praze rozhodne, naprosto v pořádku podle ústavy, jenže co členové rady přesně porušili, neuvedl.

Následně bylo řečeno přítomnému duchovnímu Freimannovi, že je odvolán. Celou akci podporoval přítomný bývalý vrcholný politik z Věcí veřejných Tomáš Jarolím, který se na místě údajně prezentoval jako městem pověřený zastupitel, což však později v reakci pro ParlamentníListy.cz odmítl. Kostel nakonec předán nebyl.

Kubera: Město se nebude vměšovat

Naše redakce proto oslovila teplického primátora a senátora Senátu České republiky Jaroslava Kuberu (ODS), aby se k celé záležitosti vyjádřil. „Město počká, až se konečně církev dohodne, kdo tam bude, nebo nebude farářem a my se do této hry nenecháme zatáhnout. A pan Jarolím nikým k ničemu pověřený není. To jeho soukromá iniciativa jeho osobních sporů s panem Freimannem a město se do nich v žádném případě nebude vměšovat. U nás není co komu vydávat, protože budova kostela je naše a do církevních sporů městu vůbec nic není," řekl ParlamentnímListům.cz primátor a senátor Kubera.

Jarolím: Nestojím na ničí straně

Na dotaz redakce, kdo Tomáše Jarolíma konkrétně pověřil a jakými pravomocemi k tomu, aby zastupoval jednu církevní frakci proti druhé, protože z teplického pohledu vystupuje proti místní obci, tedy místním občanům, kterých je zastupitel, když stojí na straně frakce, která je součástí pražského vedení církve, Jarolím odpověděl: „Nestojím ani na jedné straně, neboť se nechci a nebudu aktivně účastnit vnitrocírkevních sporů. Nicméně je proti mé přirozenosti sledovat, jak se skupinka „mocných“ a domluvených paktuje a vyvolává cíleně spory a hádky," reagoval Jarolím.

Policie se předání kostela zúčastnila, jelikož tuto akci vyhodnotila jako potenciálně rizikovou. „Z preventivních důvodů jsme proto v této lokalitě v rámci zajištění ochrany veřejného pořádku posílili o několik policistů výkon obchůzkové služby. V souvislosti s touto akcí nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a zásahu policistů nebylo potřeba," řekl naší redakci tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Daniel Vítek.

Freimann dostal výpověď

Dva dny nato byla Eugenu Freimannovi doručena výpověď podepsaná Jaroslavem Šuvarským s tím, že pracovní poměr bude ukončený k 30. 9. s dvouměsíční výpovědní lhůtou. To by ale znamenalo, že se vedení církve o Freimanův pracovní poměr duchovního záhadně začalo zajímat až v těchto dnech, tedy dlouhé tři měsíce poté, co byl Freimann v dubnu vladykou Kryštofem zbaven práva sloužit.

Celá diskreditace někdejší nejvyšší hlavy církve Kryštofa měla být podle našich zdrojů pečlivě připravena s cílem chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1, 2 miliardami korun z restitucí.

Petr Kupka, www.parlamentnilisty.cz