11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Otřesné zjištění! Kandidát na biskupa byl také spolupracovníkem STB!

Otřesné zjištění! Kandidát na biskupa byl také spolupracovníkem STB!

Před samotnou volbou schvaluje kandidáty na eparchiálního biskupa Eparchiální rada Pražské pravoslavné eparchie. Ředitelem úřadu Pražské pravoslavné eparchie v Praze je dlouholetý spolupracovník, informátor a agent STB (Státní bezpečnosti) Jaroslav Šuvarský. Kněz Jaroslav Šuvarský je také označován za hlavního organizátora a strůjce spiknutí proti metropolitovi Kryštofovi. 

Posvátný synod spolu s pražskou Eparchiální radou musí mimo jiné prověřovat především morální kvalitu navržených kandidátů na tak významnou církevní funkci. O mravní kvalitě jednoho z kandidátů na pražského arcibiskupa, kterého schválila stávající Eparchiální rada Pražské pravoslavné eparchie, se můžete přesvědčit na následujícím řádku.

Michal Dandár je evidován jako agent StB, ev. č. 25171, krycím jménem MÍŠA. Registrující útvar: 1. zvláštní odbor MV.

Členové Eparchiální rady PPE tímto výběrem a následným schválením tohoto kandidáta na biskupa prokázali svou naprostou nekompetentnost. Je s podivem, že tatáž pražská eparchiální rada naopak zamítla jiným naprosto důvěryhodným kandidátům možnost zúčastnit se volby.

Další zajímavost.

Dočasný správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze, kněz Marek Krupica, nebyl do funkce volen věřícími, ale pouze navržen toutéž Eparchiální radou Pražské pravoslavné eparchie (ředitelem úřadu je již zmíněný bývalý spolupracovník STB J. Šuvarský) a ještě téhož dne odpoledne byl schválen Posvátným synodem.

Kněz M. Krupica byl posléze Eparchiální radou také schválen jako kandidát na biskupa. Při volbě však utrpěl zdrcující porážku. Volitelé, kteří reprezentovali hlas všech věřících, kněze Krupicu naprosto jednoznačně odmítli již v 1. kole, když získal pouhých 31 hlasů (ze 103 hlasů). Dovolte mi projevit můj názor. Každý slušný člověk v jakékoliv jiné společnosti by ihned, co hlas lidu deklaruje, takto mizivou podporu resp. nepodporu, rezignoval na jakoukoliv dočasně zastávanou funkci .

Členové Pražské eparchiální rady, jejíž úřad řídí dlouholetý agent STB Jaroslav Šuvarský, prokázali, že skutečně umějí vybrat a schválit „morální autoritu“ na funkci pražského arcibiskupa.

Nabízí se otázka. Kdo může mít lepší zkušenosti s přípravou spiknutí, než dlouholetí spolupracovníci Státní bezpečnosti?

Výše uvedené skutečnosti tak potvrzují názor převážné většiny pravoslavných věřících, kteří se domnívají, že se od počátku jednalo o dlouhodobě připravované spiknutí několika jedinců proti arcibiskupovi Kryštofovi, za účelem jeho odstranění, aby tento úzký okruh osob následně mohl ovládnout církev a dostat se tak k miliardě korun, které má církev získat od státu.

Drtivá většina věřících si proto stále přeje návrat vladyky Kryštofa zpět do funkce pražského arcibiskupa a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tisíce věřících se ve velmi krátké době podepsalo pod petici za jeho návrat. Vladyka Kryštof abdikoval pro blaho pravoslavné církve poté, co byly masmédiím podstrčeny pomlouvačné informace o jeho osobě, jež se však záhy ukázaly jako naprosto lživé.

A poznámka nakonec. Je velmi smutné, že dlouholetí spolupracovníci Státní bezpečnosti (STB) zastávají řídící funkce v pravoslavné církvi.

Šuvarský je evidován jako agent StB, ev. č. 2019, 201988, s krycím jménem ASPIRANT. J. Šuvarský krycím názvem "Aspirant" byl dlouholetým informátorem a agentem Státní bezpečnosti (STB). Aktivně udával od 6. září 1966 do roku 1989 (více než 23 let) Správě kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem. Tato správa využívala udavačů především k boji proti "vnitřnímu nepříteli", tedy převážně k vrstvě občanů vystupujících proti komunistickému režimu. Zdroj Wikipedie.

Roman Wimmer