st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Arcibiskup Simeon napsal správci Krupicovi: Vaše konání je úděsné!

Arcibiskup Simeon napsal správci Krupicovi: Vaše konání je úděsné!

Arcibiskup Simeon napsal správci Krupicovi: Vaše konání je úděsné!

Současnému nejvyššímu představiteli církve, arcibiskupovi olomoucko-brněnskému Simeonovi, metropolitnímu správci, došla trpělivost s konáním dua Šuvarský-Krupica, kteří ovládají Pražskou pravoslavnou eparchii. Jaroslav Šuvarský byl dlouholetým spolupracovníkem STB a Marek Krupica je neoblíbeným knězem, kterého pravoslavní věřící a duchovní odmítli zvolit za svého biskupa.

Arcibiskup Simeon v dopise důrazně odsuzuje praktiky, které dočasný správce pražské eparchie M. Krupica a ředitel úřadu Pražské pravoslavné eparchie J. Šuvarský zavedli do církve.

Mimo jiné píše "Vy jste se ujal správy eparchie v daleko širším rozsahu než se předpokládá pro správce eparchie a v horlivosti sobě vlastní jste začal „čistit Augeášův chlév" napravovat vše způsobem tak razantním, že začal být ohrožen klid a jednota církve.", následuje "...posouvají církev z jejího místa, cosi cenného se z ní vytrácí a to, co křičelo po nápravě, přesněji: po návratu, je pojednou překryto čímsi mnohem úděsnějším."

Arcibiskup Simeon velmi jednoznačně odsoudil "čistky" v církvi, které vedení PPE (Šuvarský-Krupica) provádí za účelem odstranění a zastrašení duchovních, kteří nechtějí v nadcházejících volbách hlasovat pro "jejich" kandidáty E. Raptsuna a J. Stránského.

Svůj dopis končí slovy "Všechny tresty nevynesené řádným soudním tribunálem a nepodepsané na celou dobu vakance určeným biskupem, odvolat a případné škody napravit."

 

Přepis dopisu:

SlMEON
(ThDr. Radivoj Jakovljevič)
ARCIBISKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ
PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE
METROPOLTNÍ SPRÁVCE

Masarykova 17, 779 00 OLOMOUC

Archimandrita ThDr Marek KrupicaThD, správce pražské eparchie,
412 01 Litoměřice, České armády 93/14

Vážený otče Marku,

Když jste byl jako správce pražské eparchie jmenován statutárním zástupcem, požádal jste mne, abych Vám pomáhal svými zkušenostmi. Počítal jsem s tím, že brzy bude zvolen řádný pražský biskup, který Vás vystřídá a veškerá případná uklouznutí uvede na pravou míru podle své pravomoci. Ústava přece počítá s volbou v krátkém termínu. Volba se však odkládala a Vy jste se ujal správy eparchie v daleko širším rozsahu než se předpokládá pro správce eparchie a v horlivosti sobě vlastní jste začal „čistit Augeášův chlév" napravovat vše způsobem tak razantním, že začal být ohrožen klid a jednota církve.

1. Především bych Vás rád upozornil na chyby při organizaci prvého, neúspěšného eparchiálního shromáždění. Členy eparchiálního shromáždění pražské eparchie jsou ve smyslu Ústavy čl. 14, bod 2. duchovní správci všech církevních obcí dané eparchie. Není možné, aby bez zasednutí řádného církevního soudu, jehož členy zvolilo eparchiální shromáždění (čl. 11, bod 2. Ústavy) a bez přítomnosti obviněného duchovního byl duchovní zbaven hlasovacího práva. Všem voličům také musí být umožněn vstup na zasedání, kde se hlasování koná. Je-li hlasování pod ostrahou, svěří se veliteli ostrahy seznam osob, které musí být vpuštěny. Není-li některý volič vpuštěn a tím se mu znemožní hlasovat, může být shromáždění prohlášeno za neplatné.

2. Pravoslavná církev je církev episkopální, každý křesťan, laik nebo duchovní, je trvale podřízen biskupovi příslušného územního celku. Jestliže biskup zemře nebo odejde, je do zvolení jeho nástupce svěřeno jeho území „správci eparchie" jinému biskupovi nebo „zkušenému duchovnímu z příslušné eparchie s pravomocí eparchiálního biskupa s výjimkou práv, která podle kanonických pravidel pravoslavné církve patří výlučně biskupovi" (Prováděcí předpisy k Ústavě, čl.7. bod 1.). Sama Ústava vyjadřuje, že správce eparchie, který není biskupem, bere na sebe jen část pravomocí skutečného správce, především organizovat volbu nového biskupa, ale v žádném případě pravomoci svátostné, soudní a pravomoc nad mnišstvem. To koná, je-li správcem eparchie kněz, určený sousední biskup, a je k tomu určený pro celé vakantní období, nikoli od případu k případu, neboť on je pro danou oblast po dobu její siroby jejím spojením s jednou obecnou svátou apoštolskou církví. Svěření osiřelé oblasti celému posvátnému synodu by bylo rozmělňováním apoštolské moci v postižené části církve, občas by mohla být i nedosažitelná.
Těch chyb se nezdá mnoho, dají se i přehlédnout, ale zřetelně posouvají církev z jejího místa, cosi cenného se z ní vytrácí a to, co křičelo po nápravě, přesněji: po návratu, je pojednou překryto čímsi mnohem úděsnějším. V této chvíli by bylo největší chybou na chybách trvat.
Mám-li se vyjádřit konkrétně, považuji za nejdůležitější svolat nové a naprosto korektní shromáždění, kde nebude nikdo z původních voličů vyloučen, pokud nebude odsouzen řádným eparchiálním soudem, kde se bude moci řádně hájit, dostane se mu spravedlnosti, jež bude potvrzena řádně zplnomocněným biskupem. Všechny tresty nevynesené řádným soudním tribunálem a nepodepsané na celou dobu vakance určeným biskupem, odvolat a případné škody napravit. Jsem si jist, že i Vy cítíte tuto cestu za jedině správnou.

S láskou v Kristu a požehnáním Váš

Olomouc 9.9.2013    

+ Simeon