11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Rozuzlení spiknutí? Mladý ambiciózní homosexuální arcibiskup Juraj (Stránský) je na Slovensku velmi neoblíbený. Zachtělo se mu proto do Prahy?

Rozuzlení spiknutí? Mladý ambiciózní homosexuální arcibiskup Juraj (Stránský) je na Slovensku velmi neoblíbený. Zachtělo se mu proto do Prahy?

Doplnění článku: Aktualizace 16.10.2013 v 13:50 hod.

Na základě informace o Stránskýho homosexualitě zveřejněné v médiích, poptávala naše redakce další údaje o působení arcibiskupa Juraje (Stránský) na Slovensku. Zjištění jsou doslova šokující a zarážející.

Obdrželi jsme desítky materiálů a svědectví. Publikujeme zatím pouze velmi malou část získaných informací, přesto se však domníváme, že budou stačit k tomu, aby si každý z Vás udělal obrázek o tomto chorobně ctižádostivém mladém kandidátovi na pražského arcibiskupa. 

Po odhalení dvou komunistických agentů StB v čele současné pražské eparchie (J. Šuvarský a M. Krupica) je jednoznačné, že homosexuál Jiří Stránský byl od počátku společně s komunistickými agenty StB hlavním strůjcem spiknutí proti vladykovi Kryštofovi.

Upozorňujeme věřící, že níže uvedená svědectví jsou děsivá a citlivým duším mohou způsobit bolest na srdci.

Kdo je Jiří Stránský?

Stránskýho homosexualita je veřejným tajemstvím!!!

My, nižšie podpísaný duchovný a veriaci Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, chcenie týmto vyjadriť pobúrenie, ako aj krajné rozhorčenie nad absolútne protikánonickou vysvjackou a intronizácijou kandidáta na miesto biskupa vikára. Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, v Michaloveckej eparchii, Juraja Stránskýho (Jifího Rudolfa Stránskýho, občana ČR. pobytcm jina'c v Prahe a v Olomúci).
Všeci sme tuná na Morave šokovaný tým. akými intrigami sa mohlo len stať to, že sa stáva biskupom človek, ktorý je všeobecne známy ako praktikujúci homosexuál agigolo, ktorý sa sexom s mužmi ne len zabával, ale aj čiastočn í živil. Mnohokrát bol veriacimi aj duchovnými pristižený ako sa viedol za ruky, aj okolo krku s mnohými mužmi, s ktorými sa na uliciach aj objímal aj boskával. a čo horšie, áno. aj obchytkával týmto mužom intýmne časti ich tela. Je známe veľa prípadov z Olomúce aj z Prahy, kde menovaný vystrájal na vysokoškolských kaľajách, kde predstieral, že študuje. Celé roky, 15 rokov minimálne, dotyčný na podkanie rozpráva o tom, ako bude biskupom, ako má všetko zariadené v Grécku u jedného metropolity. Nikto týmto hlúpym táraninám nevenoval pozornosť. Toto sa však odrazu zmenilo.

Stáhnout zde

O všetkom tiež vedel vtedajší riaditeľ Úradu cparchiálnej rady Olomúcko-bmenskej eparchie, profesor prot. Pavol Aleš. Je treba povedať aj to. že o homosexualite Stránskeho vedeli všeci. Vysviacku vtedy odmietol povoliť aj zosnulý blaženejší metropolita českých krajn a Slovenska, Nikolaj - arcibiskup Prešovský (Jozef Kocvár).

Stáhnout zde a zde

Stránský je neprávoplatným knězem

Bol svätený inou cirkvou, nebol mravne ani inak spôsobylý zastávať v cirkvi tak zodpovedné miesto, akým je miesto dušpastiera v kňažskom stupni. Nebol ustanovený ako duchovný pre konkrétne miesto -pastvu, ale bol ustanovený len tak, čo je proti všetkým kánonom našej cirkvi. Toto všetko bolo ešte podčiarknuté faktom, že bol Stránsky ustanovený archimandritom, čo je pri vysviacke neženatého kňaza v Grécku normálne, no už nie tak u nás. Opeť by bolo potrebné postriženie na mnícha, a tým viacej na archimandritu, pre konkrétny monastier (kláštor). Stránsky sa tak fakticky aj podľa kánonv a predpisov cirkvi stal zbehnutým veriacim a neprávoplatným kňazom a archimandritom. Mal by byt’ defínytívne exkomunikovaný Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku. Potom nech sa prichýli ku gréckej cirkvi, keť je mu tato taká drahá. Je možné aj iné riešenie danej situácie. Stránsky by sa verejne /.riekol svetenia na diakona a kňaza a za všetko zlé by sa verejne ospravedlnil. Taktiež by sa už nepokladal za mnícha a archimandritu.

Stáhnout zde

Vážné pochybnosti o Stránskýho mnišství

Čo hovorí cirkev a jej kánony? Kandidát na biskupa musí plniť 3 podmienky. Musí byť mníchom, musí byť kňazom a musí byť magistrom pravoslávnej teológie.
A čo nái Stránský? Stránský má väelijaké papiere. Podľa tých papierov je mníchom, je kňazom a je magistrom teológie. Stránský má teda na väetky podmienky papier, ale vôbec nespĺňa ani zmysel, ani význam, ant cieT týchto požiadaviek.
Poďrnepodľa poriadku a pozrime sa na prvú požiadavku:
Mníchom mábyťhiskup preto, leba mnSstvo je NOVOZÁKONNÁ PROROCKÁ SLUŽBA. Normálny mnich má si osvojiť tuto službu za tri roky ako posluSnik.a potom sa stáva mníchom apo rokoch statočnej, práci sa môže stať jcromónachom, a potom po rokoch ak je dôstojný igumenom a potom už okolo 40-ky ak je hodný, stane sa arehimandrííom. Stránský náä 27 ročný týchto asi dvadsať rokov celej mníSskej služby zvládol za jeden víkend niekde v Grécku. Musí byť teda poriadny Ejnstejn. Alebo je velmí blízky miláčik niekoho.

Stáhnout zde

Vážné pochybnosti o Stránskýho vzdělání

A prejdime na tretiu požiadavka. Vysoká Scola teologická
Biskup má byť EPISKOPOS - DOZORCA, musí vedieť teda všetko. A to je už naozaj hanba, čo všetko sa NENAUČIL tento náš nešťastník. Najprv skúsil Prešov, ale nevydržal a po roku bez slova odBieL Potom skúsil Olomouc, ale ani tam nevydržal ani jeden semester. A potom prišiel minulý rok, že môže byť michalovským biskupom, tak že rýchle sa zapísal na Husitskú univerzitu v Prahe, hneď na Štvrtý ročník. Lenže mu tam nemohli započítať tri roky z Prešova, ani rok v Olomouci; lebo ani otec Kormanik ani otec Aleš mu o tom nedali potvrdenie. Medzitým synoda rozhodla, že musí mať univerzitu. Tak potom teraz v januári sa zapísal na zakarpatskú teológiu a PO ŠTYROCH MESIACOCH v júni ju už aj skončil. Za štyri mesiace zvládol štyrcroky, osem semestrov, všetky štátnice a aj diplomovú prácu. To také niečo by nezvládol ani sám Ejštejn.

Ale my si znovu podajme našu známu otázku, kto za neho zalobova Ueraž už v Zakarpaťje. Lebo normálna univerzita by niečo také nikdy neurobila, veď sú prijimačky, a potom študijný program atak ďalej....Teda zase niekdo napísal listočok_. Bol to jeho biskup vladyka Simeon? On tam nemá nikoho. Odpoveď je tá istá, , ako. v prípade mrtBstva ä kňazstva, prečítaj si to tam znova. Až na ten kontakt s protekciou, čo zabezpečil vladyka Agapit; ktorý to všetko žarežíroval v Užhorodu
Vyzerá to teda s tými požiadavkami tak, že Stránský REÁLfíE NEMÁ SPLNENÚ ANI JEDNU z nich. A to až je hanba aj pre Synodu, že si pilátsky umýva ruky.

Stáhnout zde

Stránskýho kariérismus

Potom veľa sa hovorí v Čechách aj o jeho homosexualite. Vyhýba sa priamq odpovedi Asi prečo? či tu nemáme ďalšieho viadyku Ntkanora s vodkou a bohoslovcami v saune?!
Ale to cíte nie je to najhoríSe. Najhoršie je, že je PRIMLADÝ. Má iba 27 rokov, ale silou mocou sa chce stať biskupom. Chápete, CHCE sa stať, posadnuto TÚŽI po biskupstve a je z toho už nervózny, že sa to tekto rozťahuje.
Pritom pravoslávna tradícia hovorí o tom, že biskup ad mať minimum Christov vek - teda 33 rokov. Ale Co pre takého Šuhaja a jeho sponzorov znamená Tradícia Cirkvi-nie.
S tri na ký aemá, nemôže mať vieru, svedomie, reálne úsudok, zdravý rozum a duch, že SA OPOVAŽUJE NA BISKUPA! Je to jednoducho absurdné!
NECHÁPE, že nikto nemôže byť hodný, ani my skúsení astarfí by sme nemohli byť hodný; ale my áspoft sme odsedeli tie roky na Škole, a roky už pracujeme na farnosti s ľuďmi a sme niečo dokázali a sme položili na stôl Cirkvi kus práce. A Co vidíme, že na ten stôl aj on si položíš úsmevom tie svoje hanebné papiere. ŽE SA NEHANBÍ.
A to je to DO NEBA VOLAJÚCE, že on 27 ročný nikto sa NEHANBÍ vystúpiť NEPRIPRAVENÝ sa svojimi smiesnými papiermi pred otca Nadzama, pred otca Chomu, pred otca Fedora, pred otca Horiaga, aby som menoval len tých najstarších, ktorí už majú tú autoritu, čo on eäte ani nezavoftal. Ak ho zvolttqe, bude nás viesť ten najmladší, ten: najneskúsenejsí, ten najnepripravenejši - teda najnedustojnejsi! ŽE KAM. TO JE JASNÉ.

Stáhnout zde

Stránskýho arogantní chování

Náš biskup si neváži naše zvyky, naše posvätné tradície , dokonca povedal nám, že predchádzajúci biskupi nás učili v omyle ( bludné učenie ): Tak, my sme doposiaľ žili v omyle ? Pýtame sa: „ Kto mu dal právo kritizovať, súdiť, jeho predchodcov, ktorí už v živote niečo dokázali ?“ Doposiaľ sme tu žili v láske, jednote, spoločnými silami sme vďaka Bohu zvládli ťažké roky. TOTO SME TU EŠTE NEMALI !

Stáhnout zde

Stránskýho diktátorský přístup ke svému okolí

Veď, tak krátko trvalo naše potešenie z toho, že máme nového, mladého a šikovného biskupa, ktorý nás bude viesť cestou lásky, porozumenia a zbožnosti. Dočkali sme sa pravého opaku. On nás vedie cestou diktatúry a tvrdého absolutistického postoja / BUĎ STE SO MNOU, ALEBO ODÍĎTE ! /.

Stáhnout zde

Volání nespokojených věřících

 

Teraz, keď už máme vybudované nové chrámy, ktoré sme budovali za veľmi ťažkých podmienok, boli sme šťastní, spokojní, že už nemusíme kade-tade slúžiť. Tak prišli ste medzi nás rozplašiť veriacich? Ako pri každej udalosti, aj pri tejto sú veriaci (je ich málo), čo im vyhovuje stará Paschália, ale väčšina nesúhlasí. Tým už nastalo medzi veriacimi peklo a nenávisť. A tým horšie, že sa to deje Vaším pričínením. Netrápi Vás to? Pýtame sa Vás, za čo ste boli vyznamenaní na arcibiskupa? Za rozpad pravoslávnych veriacich v michalovskej eparchii? Zamyslite sa nad sebou. Vaše vyznamenanie bolo za prítomností detí a mládeže, prečo ? Prečo to nebolo za prítomnosti veriacich slávnostne v Michalovciach ? Čo sa to vlastne deje v našej cirkvi ? To je na zaplakanie. Vaši najbližší spolupracovníci spia ? Zobudte sa, prosíme Vás ! K čomu ste doviedli michalovskú eparchiu ? Tento list nepíše jedna osoba, ale sme sa tu zišli, aby sme spoločne dali najavo, že nespíme a trápime sa. A to najhoršie ešte len príde.
Nakoľko nemôžeme ísť za Vami, lebo tí, ktorí boli, nepochodili. Odchádzali s plačom, skoro ste ich nedopustili ani k slovu.
Doporučujeme Vám, aby ste ešte išli do kláštora na dosiahnutie zrelosti na túto funkciu. Takého biskupa sme veru ešte nemali, abv mu nezáležalo na veriacich, či prídu do chrámu alebo nie . My sme bojovali o každú dušičku veriaceho človeka aj s Vašimi predchodcami. A teraz, keď už strácame veriacich, Vaša odpoveď bola, že to nie sú pravoslávni, nech odchádzajú ! Prečo ste boli dosadení na michalovskú katedru ?
Pýtame sa Vás, prečo ste vopred nerozprávali ohľadne Paschálie s veriacimi? Bolo potrebné rozprávať, vy svetľovať a postupne by sa to aj mohlo bez Vašich nedôstojných emócii uskutočniť. Tu sa ukázala Vaša nezrelosť a nerozvážnosť.
Prosíme Vás . zaujmite taký postoj, ktorý by prospel nám pravoslávnym veriacim a celej pravoslávnej cirkvi a to čím skôr.
Stránskýho urážky směrem ke slovenským věřícím
Avšak jeho spravanie voči nám veriacim už nehraničí len z drzosťou ale už sa začína rozum pozastavovať nad slovami, ktoré vypúšťa z úst nedôstojné jeho postavenia.
Vladyka Juraj by sa mal zapísať do našich srde ako skutočný arcipastier, duchovný otec, učitel viery a misionár, ktorý nemá budovať cirkev na diplomacii a sile moci a akejsi nariadenej autorite ale ma byť trojnásobne viac ako ktorkolvek iný plný lásky, pochopenia, asketizmu, plný oddanosti voči nám veriacim , celej spoločnosti i sebe samému.
Ako sa Vladyka Juraj môže vyjadrovať na adresu veriacich citujem " To nejsou lidé, to je smečka" alebo" Vždyť Vy ste jenom b!bí východnari" a mnoho dalších, z ktorých sa mi doslova dvíha žalúdok. Kto aiebo čo mu dáva pravo takto sa vyjadrovať o ludoch, o ktorých sa má starať a učiť, ktorého si máme vážiť?

Stáhnout zde a zde

Stránský kolem sebe šíří strach

Toto vyjadrenie nie je iba výkrikom jednej osoby, ale vryvim za všetkých, ktorý by si zakričali spolu somnou, ibaže by sa nik pod tento list nepodpísal, lebo sa ludia miestneho Vlády ku BOJA. Boja sa toho kam všade môžu siahať jeho právomoci. To sme dospeli až tu? Ku strachu? Ked už tak 90% svojho času vie Vladyka Juraj obetovať pobytom v Grécku tak nech si tam aj ostane. Sú to silne slová, ale ja som už raz taká.Ospravedlnujem sa , ak som Vám týmto listom spôsobila starosť, ale verte nie ste v tom Sám.
Veriaci plačú, kňazi na zaslúžilom dôchodku neveria, že sa na sklonku svojho života dožili takejto arogancie, zavládok hlboký smútok, že nie len v bežnom živote ale už aj v Christovej Cirkvi sa deje niečo takéto, kňazi so sklonenou hlavou poslušne počúvajú nezmyselné nariadenia, strácajú úctu v ociach svojich veriaich už len tým, že sa boja ozvať, aby náhodou neboli z hodiny na hodinu suspendovaný, alebo naopak radšej mu pritakávajú a zo strachu o svoje miesto sa zúčastňujú na jeho pravidelných cestách do Grécka/hovorím o pravidelných výletoch počas letných prázdniniba tým istým kňazom, ktorý sa boja o svoje stoličky/.....

Stáhnout zde

Stránskýho nabubřelost a zesměšňování lidí

Je to však ďaleko od reality dnešných dní. Niekedy sa ľudia tešili na arch. Liturgiu, dnes je to opačne. A nie je to výmysel je to pravda. A to by sa dalo ešte veľa hovoriť o ďalších veciach... Ak by ste stretávali obyčajných ľudí z cirkevného prostredia, tak sa zvítajú aj lúčia tou istou vetou: ROBTE NIEČO! Lebo sa zničí, čo sa doteraz zachránilo a vybudovalo. Hoci raz jeden biskup povedal, aké duchovenstvo a vládu si zaslúžime, takú nám Boh dá. Ozaj sme na tom až tak zle, že sme si to zaslúžili? Je to dôstojne ak hierarcha s čašou v rukách drezuruje/prepáčte za výraz/ ľud: dete dopredu, dete dozadu, otevrete víc ústa, proč tak otevírate nejsem zvjedav na vaš dentálni aparat a pododbne nedôstojné poznámky.

Stáhnout zde

At Preosv., je najvyšší čas niečo ozaj robiť, pretože je to chorá situácia. Ďakujem za to, že ste si tento list prečítali dokonca a prosím Vás, verte že rozhorčenie je na mieste. Aj keď by možno na jednej strane kresťan mal povedať - Božia vôľa, na druhej strane Písmo hovorí, ak tvoj brat robí zle, upozorni ho. Tu nie je koho upozorniť, pretože tu sa žiadna kritika ani upozornenie neprijíma, aleje vrátené dávkou arogancie a zloby, v tom lepšom prípade patričnou dávkou irónie.

Stáhnout zde

Stránskýho nevhodné chování

No pravdou je aj to, že dotyčný ne môže byť dušpastierom, a to v žiadnom stupni. Dotyčný je podozrivý z veľa kanonických aj svetských prcstupkov. V predchodzich rokoch dotyčný neoprávnene poberal od cirkvi plat a tým neoprávnene čerpal štátne prostriedky spravované Ministerstvom kultúry Českej republiky. Jednalo sa o 33 tisíc českých korún.
Taktiež sa nevhodne správal voltáry katedrálneho chrámu sv. Gorazda vOlomúci. Odvrával tunajším duchovným. Keď bol po právu vykázaný otcom Pavlom Alešem von z oltára, vrátil sa Stránsky s vypchatou bundou, aby to vyzeralo, že má hŕb. To malo značiť pokánie. Ne daj Boh, aby takýto šašo kompromitoval sväté pravosláví na Slovensku a uviedol tak Slovensko na posmech aj v zahraničí. Dotyčný sa vždy správal velmi svetsky, neduchovne a pohŕdlivo ku svätým kánonom aj učeniu svätých cirkevných otcov. Najmä sa verejne vysmieval kánonom, pojednávajúcicm o sexuálnych priestupkoch. Relativizoval všetko, čo mu v tomto smere pryšlo pod ruku. Schvaloval homosexualitu, a to aj jej konkrétne prejavy. Zjavne vychádzal zo svojej životnej praxi.

Stáhnout zde

A na závěr tohoto velmi smutného čtení nám dovolte jedno velké přání.

Ať se nikdy nestane, aby se pražským arcibiskupem stal mladý, arogantní a nadutý homosexuál J. Stránský, následně jmenoval pomocným biskupem svého kamaráda spolupracovníka StB M. Krupicu a ředitelem úřadu PPE zůstal dlouholetý udavač StB J. Šuvarský.

redakce

 

Doplnění článku: Aktualizace 16.10.2013 v 13:50 hod.

 

Estébácké praktiky v přímém přenosu po 23 letech. Začíná zastrašování. Zpochybňování pravdy.

 

Již před několika měsíci jsme naše čtenáře upozorňovali na estébácké praktiky spiklenců - bývalého dlouholetého agenta StB J. Šuvarského a nyní nově odhaleného spolupracovníka StB suspendovaného kněze M. Krupici.

 

Vážení čtenáři,
po zveřejnění informací o minulosti některých současných představitelů církve, kteří byli dlouholetí spolupracovníci STB očekáváme, že bývalí agenti STB podají na naši redakci trestní oznámení.
Co jiného jim také zbývá než podat trestní oznámení, aby opět odpoutali pozornost. Je to velmi jednoduché. Zadarmo na první služebně Policie ČR. (pozn. Policisté se bohužel musejí ze zákona věnovat i naprosto nesmyslnému trestnímu oznámení.) A následně domluvená média budou o trestním oznámení náležitě informovat.
Blíže se volby arcibiskupa. Začíná zastrašování. Je nutné umlčet pravdu!
Naštěstí v každé demokracii rozhoduje soud. Důkazy o spolupráci J. Šuvarskýho s STB jsou jednoznačné!!!

 

Naše redakce v průběhu několika měsíců zveřejňovala a zveřejňuje pouze ověřené a pravdivé informace. Přestože agenti StB lhali a zamlčovali svoji minulosti, vyhrožovali a podávali nesmyslná trestní oznámení, tak nakonec pravda vyplavala na povrch.

 

Spiknutí bylo odhaleno.

 

V těchto hodinách se snaží pomocí svých zainteresovaných novinářů v „domluvených“ médiích (již jsme všichni zažili při lživé pomlouvačné kampani proti vladykovi Kryštofovi) zpochybnit nové důkazy a informace.

 

Potřebují co nejrychleji ovládnout církev. Za každou cenu.

Arcibiskupem se musí stát jejich člověk: Rapcun nebo Stránský.

 

Udělejte si obrázek sami. KRUH SE NÁM UZAVÍRÁ:

 

Rapcun Ernest – mnich Dorotej – pomocný biskup. Svou manželku Xenu využil ke křivému svědectví proti vladykovi Kryštofovi, následně ji zanechal bez prostředků, opustil a stal se podivným způsobem mnichem, kdy ho nekanonickým způsobem postřihl kontroverzní vladyka Jáchym, který tak učinil vědomě a čistě účelově. Na tomto staví svou kariéru a chce být biskupem.

 

Arcibiskup Juraj (Jiří Stránský) kandidát na arcibiskupa pražského s ambicemi stát se metropolitou. (homosexuál, cholerik, chorobně ctižádostivý, mladý a …). Pro tyto své vlastnosti absolutně vydíratelný ze strany agentů StB M. Krupici a J. Šuvarskýho, kteří jeho homosexuální orientaci vědomě kryjí.

 

A BUDOU I DNES KRÝT různými prohlášeními, že uveřejněná tvrzení nejsou pravda, že si vymýšlíme a dezinformujeme, ale opak je pravdou.

 

Ne my, ale stovky pravoslavných věřících a duchovních, kteří nás po spiknutí několik měsíců pravidelně kontaktovali, jejich komplot ODHALILI.

 

My jsme ověřené informace ZVEŘEJNILI na základě dobrých úmyslů zabránit rozkolu, destabilizace a ovládnutí církve pochybnými jedinci v duchu jednoty a čistoty pravoslavné církve.

 

redakce