11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Otevřený dopis vladykovi Jáchymovi: reakce na "Otevřená odpověď na pastýřský list metropolitního správce" ze dne 15.11.2013, sepsané vladykou Jáchymem

Otevřený dopis vladykovi Jáchymovi: reakce na "Otevřená odpověď na pastýřský list metropolitního správce" ze dne 15.11.2013, sepsané vladykou Jáchymem

Vážený vladyko Jáchyme

Asi vladyko přestanete číst, promiňte, ale nedělejte to, píšu a nepodepíšu se, nechci aby mě všichni odsoudili nebo naopak povzbuzovali jenom proto, kdo jsem, tak to neodsuzujte, není důležité kdo jsem. Jsme, možná po tomto dopise už jen jsme byli přátelé a často spolu diskutovali a diskutujeme.. Ale stejně, vždy, když se někdo v poslední době něco pokusí říct či napsat proti vašemu jednání, vždy reagujete podrážděně, vždy opakujete jen mantru " jen mé názory jsou dobré, vy ostatní musíte poslouchat, protože já jsem biskup" - toto není pravoslavné, tohle je tak možná ve Vatikánu, doba církve, kdy všichni bezhlavě poslouchali biskupy u nás v pravoslaví nikdy nebyla, biskup je vždy s lidem a kněžími přímo spojený, nikoliv nad nimi... zároveň jsme stále církev episkopální, ctící pravidla a hierarchii mezi biskupy navzájem - Jsme církev, co je součástí celosvětové, jedné apoštolské církve. Nejsme sekta, co má posvátnou Ústavu, jak doslova píšete... Právě vaše reakce na pastorační list vladyky Simeona mě vedla k napsani tohoto dopisu.

Vladyko Jáchyme, čekal bych, že vladykovi Simeonovi napíšete: "Vladyko Simeone je naprosto nepřípustné jak se k Vám pan Krupica chová, jak o Vás veřejně i soukromě se mluví - takto se nechová nejenom kněz, ale ani řádný pravoslavný křesťan - zasadím se o jeho suspendaci a exkomunikaci z církve - to je jediné co si zaslouží, dělá ostudu kam přijde, nechová se jako mnich, ale jako buran ať již v církvi či v civilním povolání učitele, podává nesmyslné žaloby na lidi z církve, spojuje se s pochybnými existencemi přímo ohrožujícími celou církev a ještě se s tím chlubí. Vladyko Simeone jsem s Vámi a budu Vás bránit..., sjednotíme se a tyto lidi nepustíme nejenom do vedení, ale ani do církve. Zasadím se o to, aby bylo vaše jméno očištěno a přestalo být tak popotahováno jen proto, že máte vyšší věk! Jak jsme se mohli přesvědčit s Vašeho vystupování, mysl máte stále čistou a Vaše poslední dopisy a skutky svědčí o Vaší plné schopnosti vést a sjednotit tuto církev! Je naprosto nepřípustné, aby se k vám takto naši kněží chovali!

Ale místo toho jste vladyko napsal toto: "Já jsem osobně přesvědčen o dobré snaze otce Marka věci pomoci, mnoho si i lidsky vytrpěl a má můj obdiv." toto jste napsal - má váš obdiv? Obdiv za to, jak shazuje všechny lidi, jak jimi pohrdá, jak sprostě jedná s mátuškami, duchovními, obdiv za to jak do veřejných sdělovacích prostředků i v soukromých rozhovorech s věřícími kydá hnůj na vladyku Simeona, že je starý a neschopný - jak by asi dopadl jakýkoliv srbský pravoslavný křesťan, kdy by se takto choval k patriarchu Pavlemu, který (ročník 1914 zemřel 2009 ve věku 95 let) provedl ve věku srovnatelném s vl. Simeonem celou pravoslavnou srbskou církev nejhorším obdobím její existence (válkou na Balkánu), provedl ji se stařeckým klidem a rozvahou, jak by asi dopadl jakýkoliv pravoslavný křesťan, kdyby se navážel do starých lidí, a dokonce biskupů kdekoliv na světě? Z historie jsou známi desítky biskupů v pokročilém věku, co církvi pomohli, ba ji i zachránili - ale veřejně je špinit, to má asi jenom váš obdiv! A také má váš obdiv podivné finanční transakce, že veřejně napadá otce kancléře Nováka z držení účtů přitom ty zásadní má on sám a disponuje všemi finančními jimi na drahé právníky a poradenství jakýchsi podezřelých osob? Že utratil více jak půl milionu za právníky, které využil ke štvavé kampani proti členům církve, podávání žalob apod. To má váš obdiv? Peníze pravoslavných proti pravoslavným - stále to má váš obdiv?

Vladyko Jáchyme čekal bych, že dále napíšete toto: Vladyko Simeone strašně se Vám omlouvám a kaju za to, že se za vašimi zády a proti vaší vyslovené a písemně stvrzené vůli scházíme s významným biskupem Ruské církve, tento biskup přiletěl svým soukromým letadlem na soukromou návštěvu a já jsem byl pouze zmanipulován Jiřím Rudolfem Stránským abych tam byl, dokonce mi říkal, že tam budete, tak jsem jel, zatajil mi, že si to nepřejete... omlouvám se, že jsem podlehl intrikám pana Jiřího Rudolfa Stránského, který neváhá obětovat všechno, i pověst církve aby zachránil sám sebe a své neukojitelné touhy po moci, penězích a po slávě. Omlouvám se za to, byla to velká chyba... bylo asi také chybou přijmout dar od Ruského podvorie, dar v hodnotě min 80tisíc, sice ho můj monastýr potřebuje, je zchátralý, ale v této situaci to může být vykládáno nepatřičně, proto tento dar přijmout byla chyba, stejně tak chyba ho na návrh ruského podvorie postřihnout na mnicha o. Rapcuna, postřihl jsem ho bez řádneho rozvodu cirkevniho, on Krupica totiz nemuze sam bez zasedani soudu rozvadet, na to jsem zapoměl a v tu chvíli si neuvědomil, jednal jsem pod enormním tlakem, neměl jsem povoleni sveho eparchialniho biskupa (Vás) na postřihovani mnicha na území Vaší eparchie, samozřejmě, že jste to měl vědět a schválit, to jste nevěděl ani neschválil, kaju se za to a hodně se omlouvám, jednal jsem pod tlakem nemůžu říct koho, podlehl jsem.

To jste ale nenapsal vladyko Jáchyme... vy jste napsal: "V tomto nás podpořil i nedávný host z Moskevského patriarchátu, který jménem Patriarchy řekl a zdůraznil, že se ruská strana nebude nijak vměšovat do našich interních záležitostí, že ctí a uznává naši autokefalitu, a že přijme naše svéprávné rozhodnutí, přičemž tak by to měli dělat i ostatní místní církve, pokud je o něco jiného synodálně nepožádáme." Koho podpořil, když hlava církve nebyla přítomna, a dle kánonů pravoslavné církve a našeho Tomosu, který je pro svět zásadní, hlava církve náš problém svěřila Matce Církvi, jejíž úlohou je v tomto dále jednat a konat a diskutovat s ostatními autokefalními církvemi náš problém.

Vladyko Jáchyme, čekal bych že napíšete: posvátné jsou pro nás kánony církve, se kterými si v současném stavu a složení Synodu nevíme rady, jsme manipulováni dokonce i členem Synodu, ze všech stran manipulováni, proto velmi schvaluji a podporuji Vámi iniciovanou návštěvu naší Matky Církve, která má za úkol a i povinnost dohlížet na kanonicitu autokefálních církví, dohlížet na jednotu pravoslavného světa, vladyko Simeone, zlobil bych se na vás, kdyby jste v tak kritické situaci jakou si procházíme, Matku Církev k pomoci a kanonickým konzultacím nepozval!!

Nenapsal jste to vladyko Jáchyme, napsal jste toto: Máme mnoho problémů a musíme se o nich v klidu bavit. Konstantinopolští biskupové, kteří k nám jezdí, nemají žádnou představu o naší Ústavě, podle které se v naší místní církvi rozhodně musíme řídit a je to pro nás velmi zásadní i vzhledem ke státní správě, na to nesmíme zapomínat. Navíc v této nestabilní době je pro nás všechny Ústava ještě posvátnější a musíme se jí pevně držet." ----- Vladyko Jáchyme, pro vás je posvátná a ještě posvátnější Ústava, ne kánony církve, to jste asi hodně osamocen v pravoslavné církvi ve světě? Bojujete proti celému světovému pravoslaví, chcete mu říkat, že pouze naše ústava je správně...? Že nerespektuje tomos, i když byla schválena až po jeho přijetí , pojdme to napravit, ne naopak jak píšete! Co to jsme, jsme sektou v pravoslavném světě, kde jsou nám posvátné chybně napsané ústavy, více posvátné než skutečně posvátné kánony vzešlé ze všeobecných sněmů Svatých Otců? Asi svatí otcové Vilémovští (1999 sněm) jsou svatější než Otcové všeobecných sněmů! Doslova posvátnější jak píšete!

Vladyko opět zmiňujete důležité problémy Církve, k nimž bezesporu patří i restituce (správa 40milionů ročně), to máte naprostou pravdu. Sám je zmiňujete ty restituce. A co udělal třeba bratr Ondřej Chrást, který již několik let navrhuje zcela průhledný a čistý systém nakládání s financemi, schválený dokonce i vaším hlasem Metropolitníradou církve, rozpracovaný do velkých detailů, písemně, což kdysi rozesílal celé církvi k diskuzi. Nechtěli jste (i Vy tenkrát jak jsem to vnímal) spolu s ním a ostatními, aby se peníze rozkradli. On jako jeden z mála uměl držet na uzdě i Kryštofa, přesvědčil vás tenkrát prý, snažit se zavést finanční pořádky do církve, které by odpovídali moderní a finančně průhledné organizaci ? A za to dostal hned vyhazov a ještě s potupou a hromadou nenávisti na něj vyplivanou, a vy jste pak už jen přihlížel, neli to přímo podporoval a ty lidi co to udělali ještě chválíte! Co máte za plán s restitucemi, dát je pochybné organizaci kde jsou lidé typu pana Krupici? Nebo snad přímo někomu jinému? Komu? Reknete? Jde o budoucnost Církve, a vy jen přihlížíte co se děje s penězi v Praze, dokonce máte obdiv k tomu kdo to dělá! Nebo jste podlehl někomu vyššímu? Proč? Kdo je nejvyšší u nás?

A co další a další běžní věřící - znáte je? Jak ti trpí? Třeba mládež, která ze zoufalství už i demostruje (viděl jsem foto v novinách při Eparchiálním shromáždění v Praze), po té co jste jim předhodili dva zaručeně správné a nejlepší kandidáty? Už je za tu obhajobu těchto kandidátů by jste měl vladyko abdikovat vy! Kde jsou ve vašem dojemném dopise zmíněni běžní věřící, kterým jste vaší obhajobou neobhajitelného (mnicha Rapcuna, Stránského) vzali naději, kterou ve vás vkládali... tehdy jste měl být odvážný a říci jasné slovo, ne jen potupně postřihovat na mnicha někoho z příkazu někoho jiného!

Sám dobře víte, že již nejde o návrat Kryštofa, i když, způsob jakým jste ho likvidoval, jak jste všude kolem vypisoval maily s tím jak je vinen nekoresponduje se způsobem který jste veřejně prezentoval - na veřejnost se hlásíte jako pln lásky a úcty, ve skutečnosti, o tom jsme se mohli přesvědčit ve vašich mailech, si pln nenávisti a zloby. Nejde o jeho návrat, ale to jak jste ho jako svého světitele a metropolitu "podpořil" a aktivně vystupoval v, pro Církev naprosto nedůstojné kampani, proti němu... to bylo velmi ubohé.

Mohu reagovat na další statě vašeho dopisu, ale je to již asi zbytečné. Jak ve svém dopise "volíte" již Metropolitu, jak je naše Církev zcela v pořádku a bez rozkolu, že kvalitnější kandidáty nenajdeme...... asi v Církvi nežijete, to asi nemá ani smysl komentovat. Také vaše slova určená vladykovi Simeonovi - zůstávám s vámi s láskou a důvěrou - po té co jste napsal vám to věří kdo? Kolik jich je? Spočítejte to na prstech jedné ruky, a i tak vám nějaké zbydou. Jasný cíl je - odstranit vladyku Simeona z cesty, ani nevíte, komu sloužíte, jestli to víte, tím hůř.

Často opakujete do umdlení, jak bojujete proti zlu, ale dovolte abych vám řekl starou moudrost našich Svatých otců... zlo je především v nás, tam proti němu bojujte, když vybojujete zápas se sebou samým, Pán Bůh vám pomůže. Zatím jste pln nenávist ke všem, kdo s vámi nesouhlasí.

s Kristem Vítězným

Boží dítě

P.S. adresáti tohoto mailu jsou všichni duchovní církve, dále pak veřejně používané adresy laiků a dalších osob, jejichž maily kolují v našich diskuzích.

Z redakční pošty