11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Arcibiskup Simeon zůstal jediným kanonickým biskupem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou. Jáchym byl protiprávně jmenován lžisynodem arcibiskupem pražským.

Arcibiskup Simeon zůstal jediným kanonickým biskupem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou. Jáchym byl protiprávně jmenován lžisynodem arcibiskupem pražským.

Dopis arcibiskupa Simeona jeho Všesvatosti patriarchovi Bartolomějovi ze dne 12.1.2013:

His All Holiness BARTHOLOMEW
Arcibiskup of Constantinopole-New Rome and Ecumeniea! Patriarch

Olomouc 12. ledna 2014

Všesvatý arcibiskupe Konstantinopole, Nového Říma a Ekumenický patriarcho, milovaný a nejdražší bratře a spoluslužebnice naší maličkosti, vladyko Bartoloměji, objímám Vás v Pánu a s velikým potěšením Vás zdravím.

V zármutku Vás informuji, že rozkol uvnitř Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku se stal skutečností. Snažím se najít odvahu k tomu, abych s Vaší podporou pokračoval v boji, neboť jsem zůstal jediným kanonickým biskupem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Dnes završili to, co započali v pondělí 9. prosince 2013. Arcibiskup prešovský Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v Českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické.

Nepřeji si rozkol a prosím Vaši Všesvatost, arcibiskupa Konstantinopole, Nového Říma a Ekumenického patriarchu, pomoci nám najít řešení.

Jste prvním z pravoslavných hierarchů. Jste hlavou Církve Kristovy a tak musíte stát při svých bratrech, když Vás opravdu potřebují. Naše Církev Vás znovu prosí, podruhé od příchodu svátých Cyrila a Metoděje, abyste ji pomohl udržet při životě. V nejbližších dnech si dovolím Vám napsat podrobněji o událostech, které se odehrály.

Děkuji Vám za neustálou podporu a zájem, s láskou a radostí Vás zdravím a modlím se, aby Vás Bůh posiloval ve Vaší práci a náročném poslání. Objímám Vaši Všesvatost v bratrské lásce.

V hluboké úctě v Kristu milující bratr Vaší Všesvatosti

+ Simeon
Locum tenens
Metropolitního trůnu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 

Originál dopisu:

To His All-Holiness BARTHOLOMEW,
Archibishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch Bartholomew

Olomouc, 12th January 2014

All-Holy Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch, most beloved and dearest brother and concelebrant of our Humility, Lord Bartholomeos, embracing Your in the Lord, we greet you with very great pleasure.

I inform You with grief that the schism in Czech and Slovak Orthodox Church has already became a reality. I am trying to find the courage to keep on fighting, with Your support, as I am now remaining the only canonical bishop in Czech and Slovak Church.

Today they have completed what they had started on Monday 9 December 2013. The archbishop of Presov Rastislav was elected illegally as metropolitan of Czech lands and Slovakia and Ioakim, my ex - vicarious bishop, abdicated to his position, without my knowledge, content and blessing, and he was appointed the archbishop of Prague by a lie-Synod I had not called. These elections, which is clear to both of us, are noncanonical.

I don't want the schism I beg You All-Holiness Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch, to help us to find the solution.

You are the first hierarch of Orthodoxy. You are the Head of the Jesus Christ's Church and You have to stay beside in Your brothers when they really need You. Our Church begs You again, for the second time after the mission of Kyrillos and Methodios, to keep it alive. In fourthcoming days I will dare to write you about all the events that have happend in more details.

Thank You for both Your support and the courtesy, in love and great joy I greet You, praying that God may strengthen You in Your work and exalted mission, and I embrace Your brotherly-beloved All-Holiness.

Your most-respected All-Holiness´ beloved brother in Christ

Simeon
Archbishop of Olomouc and Brno
Uumuuo emu umu Locum Tenens of the Metropolitan seat of the Orthodox Church In Czech lands and Slovakia

Dopisy ke stažení: ČJ - čeština a AJ - angličtina