11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Kádrování duchovních v pravoslavné církvi

Kádrování duchovních v pravoslavné církvi

Sláva Ježíši Kristu !

Drahý Marku,

odpusťte, že se nevejdu do Vámi vymezeného prostoru - tj. odpověď jen "ano" či "ne". Spíše než zaškrtnutí "jediné správné odpovědi", bych se chtěl pozastavit nad tím, co touto akcí sledujete. Ať už z nerozumu či spíše někým podněcován rozesíláte manipulativně sestavený dopis, v němž demagogicky vytrhujete pár situací z jejich kontextu a stejně manipulativně je vykládáte, a po duchovních žádáte jen jediné - aby se stručně vyjádřili: "souhlasím" nebo "nesouhlasím". Jako byste se jich ptal: "S kým jsi? Jsi s námi nebo proti nám?" Takovým kádrováním vždy počínají totalitní režimy (je nutno zjistit, na koho je potřeba udeřit či koho je potřeba zlikvidovat, že?) Už na tomto Vašem počínání je trochu patrné, jaký duch Vás ovlivňuje.

Odpusťte, ale na mne to působí dojmem, že chcete ještě prohloubit názorové spory či připravit půdu pro definitivní rozkol. Vám nejde o diskusi, tu si zřejmě nepřejete (jinak byste nechtěl, aby se duchovní vyjádřili jen "ano" či "ne"), ale o šikování svých věrných soukmenovců proti "nepřátelům" a o zalévání již zasetého semínka nedůvěry. Chápal bych Váš dopis, kdyby se jednalo o výzvu k debatě nad předkládanými tvrzeními, ale opravdu nevím, jak lze ospravedlnit, že tuto účelově sestavenou snůšku jednostranných (jemně řečeno) názorů, které se místy příčí realitě, nabízíte duchovenstvu k podpisu. Podstrkovaný dopis obsahuje zoufale ploc hý a deformovaný pohled na situaci. Kdybych Vás neznal, myslel bych si, že jde o provokaci.

Proč Vás viním z možné přípravy nevratného dělení církve? Protože jsem přesvědčen, že dobře víte, že se drtivá většina světového pravoslaví nepřidala k našim mladým biskupům a že zvolení nového "metropolity" ani nového "pražského arcibiskupa" téměř žádná světová pravoslavná církev zatím neuznala. Podle některých zpráv panuje ve světě v hierarchii nad způsobem chování našich mladých biskupů velké rozhořčení. Prakticky uznává legalitu synodu mladých biskupů jen Ruská pravoslavná církev, která si tím sleduje vlastní cíle, ale je (bez ohledu na počet svých věřících) v kanonický ;ch věcech jen pouhou jednou ze světových pravoslavných církví. A tento deficit kanonického uznání chcete nyní zřejmě nahradit houfováním duchovenstva proti tomu biskupovi, jehož svět uznává.

Dále jistě dobře víte, že se za měsíc bude konat v Konstantinopoli sněm, na němž o situaci u nás budou jednat představitelé světových pravoslavných církví. Možná, že budou všechny ty neústavní a nekanonické události, které u nás proběhly, nakonec schváleny, a pak se budeme muset všichni tomuto stavu přizpůsobit a akceptovat to, na čem se dohodne světová pravoslavná církev. Jenže Vy (resp. síly, které reprezentujete) možná hodláte prosadit svou - pochybnými cestami získanou - moc i za cenu faktického rozkolu, a tak nechcete čekat ani ten pouhý jeden měsíc, jak dopadne sněm, ale už prohlubujete rozdělení a připravujete půdu pro další převrat na biskupském trůně .

A tak se ptám: Je toto jednání církevní? Prosím, zamyslete se.

Rozkol, který dnes prožíváme, ještě může být zažehnán; ještě stále je spíše v rovině kanonického sporu mezi hierarchy a deklarované hrozby. V takových situacích jsou vzniklé neshody léčeny za pomoci zvenku - posouzením zástupců světové církve a jejich rozhodnutím. To je už zřejmě jediná cesta k pokoji v naší místní církvi. Podobné aktivity, do jakých se, drahý Marku, pouštíte, však mohou vést k takovému rozbouření a nepřátelství uvnitř naší církve, že rozdělení projde celým církevním Tělem - a co pak, až se církevní život scvrkne jen na boj jedné frakce proti druhé? Bud eme se tu už hádat do nekonečna? Budou se trhat eparchie, farnosti?

K těm, kteří nemají srdce přeplněno horkými vášněmi a před svým vyjádřením si ještě nechávají chvilku na rozmyšlení, volám: "Nenechte se vyprovokovat a vyčkejte ten jeden měsíc!" A k těm, co se už vyjádřili: "Prosím, zamyslete se, na jakých základech stavíme budoucnost této církve. Tyto základy zde budou duchovně přítomny a budou ovlivňovat život církve na celé příští půlstoletí. Kdo zde bude chtít žít, když zde bude ovzduší nenávisti, svévole, nelidskosti, rozdělení, vzpoury atd.? Opravdu si myslíte, že ty podivné koleje, na které se nyní někteří snaží "přehodit výhybku" a přesměrovat chatrn&yac ute; vláček místní církve, vedou k něčemu jinému?"

V Kristu

prot. Jan Baudiš


P.S.

Drahý Marku,
předem prosím o odpuštění, jestli se ve výkladu Vašeho počinu mýlím a křivdím Vám. V takovém případě se opravdu omlouvám. Zároveň Vás však i v takovém případě prosím, abyste vzal na vědomí, že výše uvedeným způsobem může být Vaše jednání chápáno a vykládáno, a co hůře - v tomto smyslu může naší církvi pomáhat do definitivního rozkolu.


--------------------------3. února 2014, 10:15:08, jsem dostal dopis,
ve kterém mi Dachi - Marek Novotný < Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. >'; document.write(''); document.write(addy_text75720); document.write('<\/a>'); //-->\n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; píše:

> Sláva Kristu!

> Vážení otcové OL-BV eparchie,
> Jakožto řádně zvolený člen OL-BV eparchiální rady a jakožto řádně zvolený
> člen metropolitní rady, jakožto laik, kterému stav naší církve není
> lhostejný, jsem s radostí přijal prosbu některých z Vás, abych Vám,
> duchovním naší eparchie, rozeslal Výzvu a žádost určenou naším srdcím milému
> eparchiálnímu biskupovi Siomeonovi, kterou máte připnutou na sponce jako
> přílohu.

> Této výzvy si osobně cením z těchto důvodů:

> 1. Vznikla z řad Vás duchovník Ol-BV eparchie.
> 2. Nabádá k dodržení základního principu církve totiž k jednotě, sobornosti.
> 3. NEUSILUJE o odstranění Vl. Simeona ze stolce OL BV eparchie a jakožto
> takového Vladyku Simeona na tomto stolci respektuje.
> 4. Snaží se jednoznačně nesouhlasit s postoji svévole a naopak akcentuje
> respektování nejvyššího orgánu naší církve - XIII. Mimořádného sněmu PCČS a
> rozhodnutí posvátných synod.

> Stav kdy eparchiální biskup nerespektuje posvátný synod a sněm se mi jevý
> jako nezdraví, nebezpečný a tento stav umožňuje spekulovat o rozkolu a
> nejednotě.

> Jako věřící
> Se k této výzvě připojuji také a to především s nadějí, že postoje Vás
> duchovních umožní naši eperchii i v budoucnu být členem Pravoslavné církve v
> Českých zemích a na Slovensku a nikoli jako eparchie nejednotná, rozkolnická
> v područí a pod omoforem jiných pravoslavných církví.

> Doporučuji abyste své případné stanoviska zkrátili jen na:

> PODPORUJI VÝZVU DUCHOVNÍK A PŘIPOJUJI SVŮJ PODPIS.
> NEBO
> NEPODPORUJI VÝZVU DUCHOVNÍK A NEPŘIPOJUJI SVŮJ PODPIS.

> A Svá stanoviska rozeslali jako odpověď všem.> K 2.1. 2014 tuto výzvu souhlasně podpořili:

> Jer, Jiří Biljak,
> Prot, Petr Klokočka,
> Jer. Serafim Tomeček,
> Jer. Oleg Muntean
> Prot Nikolaj Popov

> Nepotvrzeně sprostředkovaně podpořili:
> Prot Basil Švábeník
> Prot. Petr Novák
> Jer. Patrik Tabák.> (P.S.
> K TĚMTO DUCHOVNÍM NENÁM E-MAILOVÉ ADRESY, PROSÍM ABYSTE JIM VÝZVU PŘEDALI.
> DĚKUJI
> prot. Mgr. Ferdinand Jarečný st, jer. Mgr. Arkadiusz Skibiński, prot. Marek
> Malík,)


> Velmi mne zajímá v jaké jednotě je duchovenstvo Ol-BV eparchie.

> S Láskou v Kristu.


> Br. MAREK NOVOTNÝ
> Člen eparchiální rady OL-BV eparchie
> Člen metropolitní rady.

Z redakční pošty