po10232017

Last update09:26:55 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Skutočne veríme v toho istého Boha a svätú Trojicu ?

Skutočne veríme v toho istého Boha a svätú Trojicu ?

Po roku od vymysleného škandálu okolo bývalého prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku a následnej jeho abdikácie sme opäť vstúpili Veľkého postu a zamýšľame sa nad udalosťami, ktoré sa počas toho búrlivého roka odohrali. 

Búrlivého preto, pretože situácia po abdikácii metropolitu Kryštofa sa nenormalizovala, naopak došlo k jej zhoršeniu a vrcholom bola nadchádzajúca schizma – rozkol v cirkvi, keď za pomoci Moskovského patriarchátu v rozpore so všetkými kanonickými pravidlami, Ústavou Pravoslávnej cirkvi Českých krajín a na Slovensku a tradíciami Pravoslávnej cirkvi bol odvolaný Locum Tenens arcibiskup olomoucko - brnenský Simeon a na jeho miesto nastúpil dňa 09.12.2013 samozvaný miestodržiteľ metropolitného prestolu arcibiskup prešovský Rastislav.
Udalosti, ktoré sa odohrali na zasadaní synodu dňa 09.12.2013 majú veľa spoločného s udalosťami na kyjevskom “Majdánku“ akurát, že sa zaobišli bez krvi prelievania, ale aj tam aj tu, za pomoci cudzích mocnosti násilne bola moc prevzatá vzbúrenci.
Tak to bolo aj prípade, miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa Simeon, ktorý za pomoci hlavného predstaviteľa Odboru medzinárodných vzťahov moskovského patriarchátu, metropolitu volokolamského Ilariona /Hilariona Alfejeva/ bol násilným spôsobom odstránený, a do funkcie za podpory samcoložca arcibiskupa michalovsko-košického Juraja, občianskym menom Jířího Rudolfa Stránského a za pomoci protestantského prozelytu Cirkvi adventistov siedmeho dňa - zvrátenej karikatúry mnícha, ktorý priestory chrámu Sv. Cyrila a Metoda v Kroměříži prenajal svojím príbuzným, aby si tam urobili krčmu, vináreň-vínoteku, biskupa Jachýma, občianskym menom Romana Hrdého, bol dosadený skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska Rastislav občianskym menom Ondrej Gont.
To čo sa ďalej odohrávalo v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku nám pripomína nevydarenú tragikomédiu pod dramatickým a režijným spracovaním protojereja Mgr. Michala Švajku, neoficiálne nazývaného svojimi podriadenými Zerach, (bol knihovníkom – tajomníkom, šedou eminenciou Veľkého synhedrionu v čase odsúdenia Isusa Christa, ktorý presvedčil Piláta, aby vydal Isusa Christa na smrť), tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove, a človeka, ktorý v Pravoslávnej cirkvi má viac funkcii, ako najmodernejšia automatická pračka, samozrejme že platených, spomeniem len niektoré: (tajomník posvätného synodu, rektor bohosloveckého seminára, tajomník metropolitnej rady, správca farnosti v obci Závadka, profesor na bohosloveckej fakulte a podobne), bývalého praskáča - agenta ŠtB, zapísaného pod registračným číslom 15526 KS ZNB –ŠtB Košice, prof. ThDr. Milana Gerku,CSc.

Dňa 11.01.2014 bol do Prešova zvolaný XIII. Snem Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku, za účelom voľby metropolitu českých krajín a na Slovensku. Na tomto bol najprv v rozpore s kanonickými pravidlami, tradíciou Pravoslávnej cirkvi a Ústavou pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku zvolený biskup Jachým na vakantnú pražskú katedru, a následne pod zdvihnutým ukazovákom tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove protojereja Mgr. Michala Švajku allias Zeracha, ktorý mal tu drzosť, že pri osobnom stretnutí s vladykom Simeonom, tomu povedal, že ak by sa zúčastnil prešovského zasadania snemu, zariadil by, že pražským arcibiskupom by bol zvolený on, zdrvujúcou väčšinou “slobodne sa rozhodujúcich“ prítomných voľby vyhral skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska, Rastislav, ktorého až na pár Pravoslávnych cirkvi (Antiochijská /patriarcha Ján mal diplomatickú nemoc a nezúčastnil sa ani Synaxisu, problém okolo Katáru/, Ruská a Poľská), ktoré sú pod vplyvom moskovského patriarchátu, neuznala žiadna Pravoslávna cirkev na svete za legitímneho prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku.
No a tak v priebehu tohto roka sme sa ocitli v zaujímavej situácii. Máme tu poníženého a opľuvaného vladyku Kryštofa, ktorý bol popravený - ukrižovaný vo vykonštruovanom procese bez súdu a dôkazov. Máme tu protestankého prozelytu - zvrátenú karikatúru mnícha, uzurpátora pražskej katedry nelegálneho a nelegitímneho Jáchyma, máme metropolitu, ktorého neuznávajú ostatné pravoslávne cirkvi, a máme miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa olomoucko-brneského Simeona, ktorý je uznávaný, ako miestodržiteľ metropolitného prestolu Matkou Cirkvi Konštantínopolským patriarchátom, ako aj ostatnými Pravoslávnymi cirkvami vo svete.

A čo na to naša „svätá“ trojica posvätného synodu? Pre spresnenie, pod pojmom synoda myslím Juraja, Jachýma a Rastislava, nie však Simeona toho naša trojica nepovažuje za rovnocenného partnera - biskupa, lebo je s nimi v rozkole. “Necháme to uležať, keď sa to utrasie a situácia sa utíši potom to nejako svetu vysvetlime“.

A skutočne začali to vysvetľovať svojsky, a to najprv podaním sťažnosti plnej klamstiev a lži na advokátku JUDr. Alenu Kojzarovú, ktorú podľa nich “nikomu neznámu“ prizval na zasadnutie synodu dňa 09.12.2014 vladyka Simeon, ako svojho advokáta.
Nebudem vás nazývať otcami, lebo nie ste hodní tohto oslovenia, ale skutočne nebojíte sa Boha a nehanbite sa tak sprosto klamať, že sa jednalo o citujem: “všem účastníkům Posvátneho synodu o neznámou osobu...“? To tento osvietený protestant v mníškom habite Pravoslávnej cirkvi Krupica dostal asi amnéziu mozgu, keď písal túto, sťažnosť, že si nepamätá u koho bol častým hosťom a že jej krstil detí? A vy ste sa všetci traja pod tento lživý dokument unisono podpísali. Skutočne nemáte v sebe ani jeden z vás kúska sebareflexie a cti? Ako má vám potom veriť zverený Boží ľud?

Čo vy na to pán veľký nikým neuznávaný metropolita Ondrej nechcem použiť Rastislav, aby som nehanobil meno svätého Rastislava, s ktorým vy nič nemáte spoločne?
To túžba po bielom klobúku a diabol vám tak zatemnili váš mozog, že vo svojej pýche, ambícii po moci, peniazoch, kariére a ľudskom uznaní, už nedokážete triezvo uvažovať?
Poznám vás veľmi dlho a mal som o vás inú veľmi dobrú mienku, keď ste bol adoscelet, potom bohoslovec a nakoniec kňaz. Prečo ste tak hlboko klesli do bahna. Alebo ste tak morálne slabý a nechávate sa manipulovať pánmi Švajkom a Gerkom?
Čo si už nespomínate kto je Švajko, že okrem par svojich vyvolených ľudí, pre jeho drzosť, aroganciu, intoleranciu, neschopnosť empatie, kňazi eparchie ho nenávidia, ale každý sa bojí mu niečo povedať, aby neprišiel prácu, ktorá povedzme si aj finančne nie je na zahodenie. Až na pár jedincov, ktorí na svoju odvahu vzoprieť sa mu už doplatili, každý kňaz je si vedomý toho, že Michal sa neštíti ničoho, že je schopný najhoršej brutality a nerobilo by mu problém napodobniť Krupicu v Prahe. Spomínam si pán Gont, že aj vy ste sa pri rozhovoroch o ňom vyjadrovali v negatívom slova zmysle, alebo sa mýlim? Ak áno potom mi odpusťte.
Neviem si predstaviť, ako môžete spolupracovať s udavačom - agentom ŠtB v kňazskom ruchu Milanom Gerkom. Uvedomujete si, že tento človek slúžil diablovi najhrubšieho zrna, že udával svojich spolubratov v kňazskej službe a čo najhoršie veriacich ľudí, ktorí sa na neho s dôverou obracali. Koľkí ľudia boli pre neho perzekuovaní a koľko ľudí duševne aj fyzicky trpelo? Koľkým ľuďom to zničilo život a rodiny? Skutočne si to vo svojej zaslepenosti neuvedomujete? Alebo si myslite, že to bolo už dávno, že sa nič nestálo a že už je to všetko odpustené a zabudnuté? Ja by som od takého kňaza veru eucharistiu neprijal. Že to nie je pravda? Mám vám sprostredkovať rozhovor s bývalým vysokým funkcionárom ŠtB, ktorému Gerka donášal?
To skutočne si myslite, že títo dvaja sú tí praví, ktorí majú viesť, lebo vy ju doposiaľ nevediete našu Pravoslávnu cirkev? Že to sú ľudia, ktorí majú právo zastupovať našu Pravoslávnu cirkev, pred najvyšším predstaviteľom Matky Cirkvi v Konštantínopole? To už nemáme čestnejších a morálnejších ľudí? Nevadí Vám to, že spolu s nimi ste priviedli našu cirkev do medzinárodnej izolácie? Že Vás nikde do sveta nepozývajú, nevítajú a v dyptichou nespomínajú.
To nemáte v sebe toľko úcty, aby ste sa od nich dištancoval, aby ste ich poslal spytovať si svedomie a činiť pokánie tak ako to bolo v stredoveku niekde za múry kláštora? Nielen mne, ale aj veriacim, ktorí vedia čo sa deje v našej Pravoslávnej cirkvi sa dvíha z toho žalúdok a je nám na zvracanie!

A čo vy páni Gerka a Švajko nemyslite, že stačilo, že je už na čase dohrať svoje predstavenie a stiahnuť sa zo scény, že vaša hra sa už dohrala? Ako kedysi hovoril nebohý vladyka Nikolaj „ priviedli ste našu Pravoslávnu cirkev do halužia“.

Pán Gerka netrápi vás pre vašu minulosť svedomie? Alebo už žiadne nemáte, respektíve vo svojej túžbe po moci a bohatstve ste stratil už všetky nielen duchovne, ale aj ľudské zábrany. Stále nemáte ešte dosť? Chystáte sa na reinkarnáciu? Koľko potrebujete na slušné živobytie? Zverejnite veriacemu ľudu, ktorý neraz živorí na hranici chudoby, ale vás podporuje, lebo ste ich duchovný otec, svoj mesačný príjem zo všetkých svojich funkcii za službu Bohu. Koľkože to máte rokov fyzického veku? Normálni ľudia odchádzajú do dôchodku v 62. roku života. Vy si myslite, že ako 69 ročný ste stále nenahraditeľný, alebo nesmrteľný? Skúste sa niekedy stíšiť a zamyslieť sa nad sebou.

Pán Švajko, alebo trpíte na poruchu sluchového aparátu, alebo skutočne ste tak zaslepený mocou, že nevidíte a nepočujete, čo sa okolo vás deje a čo o vás ľudia hovoria a ako vás kňazi majú radi?
Spomínam si ako začiatkom 90-tich rokov, keď som kupoval v obchode Petra, kde pracovala vaša manželka kňazské oblečenie, ste nevedeli ešte ani toto poskladať. Bol ste milý ústretový a veľmi slušný. Vtedy by som ani v najhoršom sne nepredpokladal, že moc a peniaze vám tak pokrivia charakter. Nemyslite si, že aj vašim pričinením je spolubrat Imrich už nebohý? Ani trošku vás netrápi svedomie za nepríjemnosti, ktoré ste spôsobil spolubrat, alebo si myslíte, že pred naším nebeským Otcom zo všetkého sa vyvlečetie? Ak máte radi našu svätú Pravoslávnu cirkev za celé jej kňazstvo kráľovské aj hierarchické vás prosím dajte možnosť Svätému Duchu nech ju vedie a puste na jej čelo nášho Hospodina Isusa Christa.

Veriaci ľud sa ironický pýta, či v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku budeme aj naďalej uznávať Svätú Trojicu v podobe Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, alebo budú sa prepisovať Bohoslužobne texty, kde bude uvádzaná nová trojica a to: Rastislav, Juraj a Jachým. Znie to komicky, ale je to na zamyslenie.

Vážení páni biskupi Rastislav, Juraj a Joachým, agenti ŠtB, Šuvárský, Gerka a pod., protojeri Červinský, Švajko, archimandriti Krupica, Schemiatovskyj a pod. a vám podobní prisluhovači a rektarní lezci, hanba vám, ste hanbou nielen našej cirkvi, ale celého pravoslávia. Nemáte úctu k žiadnemu človeku - obrazu Božiemu, nemáte úctu k kánonickému právu a zákonom či už cirkevným, alebo svetským, nemáte úctu k tradícii, nemáte pokoru, lásku, nemáte ani elementárnu ľudskú slušnosť a vychovanie, nemáte inteligenciu a schopnosti, nemáte nič, len svoju diabolskú pýchu a ambície. Namyslení, amorálni, sprostí, neschopní ( ale všetkého schopní ) korytári, ktorí neveria v pravého Boha, ale v boha Mamonu - toto ste vy.

Brat Angelár

Z redakční pošty