11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?
Stejně velký jako byl personální rozdíl mezi našimi delegacemi u kanonické komise.

Současné samozvané vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve svém konání došlo již tak daleko, že se nestydí bohapustě lhát pravoslavným věřícím, široké veřejnost i zástupcům státních orgánů. Lžou dokonce i o událostech u kterých byly desítky zahraničních svědků.

Téměř všichni pravoslavní věřící a desítky pravoslavných duchovních, kteří jsou silně nespokojeni se současným samozvaným vedením Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku žádají, aby protichůdné informace byly uvedeny na pravou míru.

Dovolte nám, abychom na několika příkladech ukázali, jaký je rozdíl mezi pravdou a lží. Jací představitelé dnes samozvaně reprezentují Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku před pravoslavným světem, širokou veřejností i státními orgány? Jsou to shodou okolností tytéž osoby, které před rokem očernily a donutily abdikovat vladyku Kryštofa a následně se snažily neúspěšně odstranit z pozice metropolitního správce vladyku Simeona.

Vše, co tito samozvanci činili a činí, směřuje pouze k tomu, aby se mohli dostat k vytoužené miliardě korun, kterou má církev obdržet od státu.

 

Příklad 1.

Složení delegací, které byly slyšeny kanonickou komisí ve Fanaru

Už jenom personální složení delegací, každému slušnému a inteligentnímu člověku napoví, kdo reprezentuje lež a kdo pravdu.

Delegace takzvané současného samozvaného vedení:

• biskup Jáchym - odvolaný pomocný biskup, který nemá pravoslavné vysokoškolské vzdělání
• arcibiskup Juraj - dlouhodobě čelí mnoha obviněním z homosexuality, které nevyvrátil ani se nesnaží vyvrátit
• prot. Milan Gerka - udavač StB, registrační číslo 15526, KS ZNB –ŠtB Košice
• prot. Jaroslav Šuvarský - udavač StB, ev. č. 2019, 201988, krycí jméno ASPIRANT
• prot. Michal Švajko - "režisér" tragikomické nekanonické volby na Slovensku

Pozn.:
Arcibiskup Rastislav, neuznaná hlava naší církve, na jednání nedorazil, přestože byl také pozván!!! Dalšího spolupracovníka StB pana M. Krupicu v delegaci zastupoval jeho kolega z StB J. Šuvarský.

Delegace metropolitního správce arcibiskupa Simeona:

• arcibiskup Simeon - metropolitní správce
• Izaiáš Slaninka - igumen monastýru v Mostě
• jerej Jan Beránek - duchovní v Příbrami
• jerej Alexander Lapin - klerik olomoucko-brněnské eparchie
• ing. Igor Střelec - bývalý pracovník předrevoluční i demokratické československé rozvědky, osobní tajemník vladyky Simeona a vydavatel časopisu Ikona

 

Příklad 2.

Informování veřejnosti o slyšení před kanonickou komisí ve Fanaru

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komuniké z pracovního setkání představitelů naší církve se zástupci konstantinopolského patriarchátu.

Pravda:

Nejednalo se o pracovní setkání, ale o slyšení před kanonickou komisí.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Tímto krokem konstantinopolský patriarchát vyšel vstříc žádosti Jeho Blaženosti metropolity Rastislava, kterou jménem Posvátného synodu adresoval Jeho Všesvatosti patriarchovi Bartolomějovi.

Pravda:

Slyšení před kanonickou komisí inicioval metropolitní správce arcibiskup Simeon.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Členy delegace překvapila přítomnost Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského…

Pravda:

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský byl taktéž oficiálně pozván.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komise se setkala s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem a jeho doprovodem k hodinovému jednání.

Pravda:

Protokol konstantinopolského patriarchátu uvedl delegaci arcibiskupa Simeona při setkání patriarchou Bartolomějem na nejčestnější místa. Dle oficiálních fotografií delegace samozvanců obsadila dle protokolu až poslední místa (např. agent StB J. Šuvarský seděl až na nejvzdálenější poslední židli od patriarchy Bartoloměje). V hodinovém jednání si obě strany potvrdily společný pohled na současný stav v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a na kanonická narušení od doby odstoupení vladyky Kryštofa.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Na jednání se probíraly podrobněji otázky života církve za uplynulé období. Jednání byla vedena v konstruktivním duchu, obě strany si vyjasnily svá stanoviska a dohodly se na další spolupráci.

Pravda:

Delegace samozvanců k překvapení všech členů komise na pokyn biskupa Juraje skandálně opustila slyšení, aniž se pak účastnila původně plánované názorové konfrontace obou delegací a společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve. Arcibiskup Simeon s delegací zůstal ve Fanaru i následující den, kdy se zúčastnil bohoslužby a oběda společně s patriarchou Bartolomějem.

 

Příklad 3.

Informování o závěrech všepravoslavného shromáždění

Zavádějící článek na webu Pražské eparchie

Ve svém projevu na úvod zasedání moskevský patriarcha uvedl na naši adresu: "Není však přítomen ani představitel církve, jejíž autokefalitu uznávají všichni. Blažený arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska Rastislav, který byl zvolen zákonně místním sněmem církve v souladu s její ústavou…“

Pravda:

Není žádným překvapením, že moskevský patriarcha podporuje vladyku Rastislava a uznává ho za našeho metropolitu (víme o tom z oficiálních zpráv z Moskvy a od vladyky Ilariona). Tento názor patriarchy patrně vychází z jednostranných informací o průběhu událostí v naší církvi.

To je zřejmě také důvod, proč se shromáždění představitelé místních církví s postojem patriarchy Kyrilla neztotožnili a nepodpořili jej.

Zvolení vladyky Rastislava není Konstantinopolským patriarchátem uznáváno, a proto nebyl na setkání hlav světových pravoslavných církví pozván; a přítomné hlavy místních církví to ve své většině akceptovaly.

Jak se zdá, orodování Moskvy za platnost ustanovení metropolity Rastislava lze považovat za jeden z neúspěchů moskevského patriarchy, které na zasedání utrpěl. Na tuto zmínku totiž nikdo kladně nereagoval a postavení vladyky Rastislava zůstalo v očích většiny zástupců světového pravoslaví beze změn.

Na vladyku Simeona hledí světové pravoslaví dál jako na metropolitního správce naší církve.

 

Příklad 4.

Právo na informace podle samozvanců

Zkušenosti bývalých estebáků v praxi. Cenzura, cenzura, cenzura…

Je třeba reagovat na velmi zavádějící a demagogické prohlášení, které se dnes večer 1. 3. 2014 začíná objevovat na FB i internetových stránkách současného vedení Pravoslavné církve. Pokoušel jsem se reagovat zde na FB také na jejich stránkách, příspěvky byli okamžitě smazány a cenzurovány. Takhle si představují svobodnou diskuzi… (příspěvek z FB)

Každý, kdo chce opravdu znát skutečnou pravdu a ne lež, již zajisté vše pochopil…

redakce