st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Lži a falešné hry samozvaného nezákonného biskupa Jáchyma

Lži a falešné hry samozvaného nezákonného biskupa Jáchyma

Vladyko Jáchyme,

musím reagovat na Váš dopis, který jste poslal emailem a který se týká dočasného zákazu kněžských úkonů.

Zároveň Vám píši, protože odmítáte osobně komunikovat s věřícími. Tímto mým vyjádřením chci pouze objasnit situaci, která se stala v Mostě aby nedocházelo k desinformacím jak sám zmiňujete a píši Vám jako, přímí účastník této konfrontace. Zároveň Vás ujišťuji, že tento dopis píši za všechny věřící v církevní obci v Mostě.

Nejsem si zcela jistý jestli je ve Vás bolest, kterou zmiňujete ve svém dopise, ale v Mostě jste vystupoval zcela jinak. Nikdy bych nečekal, že se někdy setkám s takovou falší od biskupa, s jakou jste přijel vy do Mostu.

Vůbec se nedivím, že Vás naše chování zarazilo, ale nemůžete se nám věřícím divit, když mi jsme dopředu věděli co chystáte za podlost a čekali jsme na Vaše chování. Ukázal jste nám jaký opravdu jste a jak umíte hrát svou falešnou hru. Navštívil jste Most 13.3.2014 a žádal jste pokání po našem duchovním otci Izaiášovi a zákaz služby jste podepsal již 11.3.2014.

Vy jste nám přišli zakázat našeho duchovního otce a chtěl jste po nás úctu? Vy jste si zavolali jako náhradu za našeho duchovního otce, o. Urbáška a chtěli jste po nás úctu? Proč jste odmítl jednat s naším duchovním otcem za naší přítomnosti? Naléhal jste, aby u jednání byl pouze o.Červinský a odůvodnil jste to tak, že nejste s mosteckou situací zcela seznámen. Podle mého názoru když jedete na nějaké jednání tak se máte připravit, aby jste tedy věděl o čem vlastně chcete jednat.

Ale, Vaše podlé plány Vám nevyšli a tak jste radši bez důvodu utekl jak malé dítě, které si neumí poradit s hračkou. Zmohl jste se pouze na vyhrožování, které bylo mířeno k našemu duchovnímu otci, cituji " tímto jste právě skončil" a nezapomněl jste ještě vyhrožovat, cituji" kvůli vám Váš duchovní otec skončil".

Dále bych se chtěl vyjádřit k mému postoji k Vaší osobě. Nazval jsem Vás nekanonickým biskupem! Divíte se? Váš nadřízený vladyka Simeon napsal pastýřský list, kde uvádí, že je jediný právoplatný biskup a správce nad pražskou eparchií. Vše co jste činili a budete činit je neplatné! Zároveň nás všechny ujistil, že jako jediného zákonného biskupa ho podpořil Cařihrad. Vy jste se stal arcibiskupem jako zakázaný a nezvolený!!! Jak Vás tedy máme uznávat?

Směšné na tom je, že osobně vyžadujete pokání a vy sám jste se vzepřel proti svému nadřízenému a nerespektoval jste jeho rozhodnutí. Vladyka Simeon Vás zakázal a dneska vy jako zakázaný dáváte zákazy. Kde je Vaše pokora? Kde je Vaše poslušanie? Kde jsou Vaše prosby odpuštění? " vidíš třísku v oku bratrově a trám ve vlastním oku nevidíš".

Vladyko Jáchyme chtěl bych upozornit na skutečnost, že podle ústavy a kánonů PC je duchovní otec volen do církevní obce, tudíž není možné, aby jste bez souhlasu věřících v mostecké farnosti prováděl jakékoliv výměny duchovních otců. Naše farnost si našeho duchovního otce Izaiáše zvolila a váží si ho, a jiného duchovního otce nepřijmeme. Respektujte naše rozhodnutí a nevytvářejte výhružné tlaky vůči našemu duchovnímu.

Ve svém dopise jste nás nazval " agresivní kamarádi" ujišťuji Vás že nejsme kamarádi ale věřící, kteří se vždy zastanou svého duchovního otce. Jestli vy na to nejste zvyklí, aby za Vás bojovali věřící a ne jen lidé z vedení PPE tak Vás upřímně lituji. Zmiňoval jste také, že náš duchovní nerespektuje vaše pokyny a usnesení posvátného synodu. Jistě jste měl na mysli užívání titulu achimandrity. Musím Vám na to odpovědět, že do dnešního dne nikdo toto usnesení posvátného synodu neviděl.

Zároveň jsem se osobně setkal se třemi biskupi z jiných církví, a ptal jsem se jestli je možné něco takového jako je degradace z titulu archimandrita. Odpověď mi byla dána zcela jasná, a to, že to není možné, že jsme asi nenormální církev. Odpověď byla vždy totožná a s úsměvem na tváři. Bylo mi vysvětleno, že při přijímání titulu archimandrita se čte nad duchovním modlitba a ta se zcela jistě nedá vzít zpět. Pro mě logické vysvětlení.

Po té mi to potvrdili i duchovní autority(biskupové) pravoslavného světa, kteří oslovují našeho duchovního titulem archimandrita. Byl jsem u mnoha takových setkání. Navíc našemu duchovnímu otci chodí mnoho podpůrných dopisů od pravoslavných církví a oslovují ho archimandrita i když vědí o jeho tzv. degradaci.

Myslím si, že Vaše výroky a vynucování si něčeho nemožného Vás osobně zesměšňuje. Abych nezapomněl, zmíním se ještě k uvedeným dopisům drzého charakteru. Jistě máte na mysli titulování Vaší osoby a Vašich přátel, kteří píší dopisy našemu duchovnímu otci. Vyjádřím se k tomu tak, že všechny dopisy jsme my jako věřící viděli, protože náš duchovní otec před námi nemá tajnosti a viděli jsme, jak oslovujete našeho duchovního otce. Uvědomte si prosím, že náš duchovní otec přijal jméno IZAIÁŠ! Neoslovujte ho tedy Igor Slaninka a nebude se Vám vracet pošta se jménem Roman Hrdý.

Proto Vás vladyko žádám, zamyslete se sám nad sebou, co a jak činíte. Projevujte úctu Vy a úcta se Vám vrátí.

Nemusíte si vynucovat, aby jste mohl dávat požehnání! To si musíte zasloužit a věřící k Vám přijdou sami.

S láskou v Kristu

Věřící PCO Most

Z redakční pošty