st11142018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Vladyka Jáchym nebo Ekumenický patriarchát?

Vladyka Jáchym nebo Ekumenický patriarchát?

(otevřený dopis doc. Vojtěcha Merunky)

Vladykové Jáchym a Rastislav asi prožívají pestrý život plný neobvyklého napětí. Věří, že Konstantinopolská církev, Matka církev všech Slovanů, Ekumenický patriarchát, odkud přišli svatí rovnoapoštolové Cyril a Metoděj, je údajně očarován zlým vladykou Simeonem a jeho lidmi s nadpřirozenými schopnostmi. Vladykové Jáchym a Rastislav asi doufají, že Ekumenický patriarchát pozná svoje nebezpečné bludy a pokorně poprosí naše vladyky o jejich rady a pomoc. Naši milí vladykové asi vidí to, co normální lidé nevidí. Možná běžně rozmlouvají s anděly, čemuž závistivě přihlížejí nižší duchové. Pokud by ale tohle všechno byla pravda, tak je světové křesťanství a osud lidstva na planetě Zemi ve vážném ohrožení, přičemž naši vladykové jsou jedinými zachránci, nemyslíte?

Ano, i takoví zvláštní lidé, jako jsou tito vladykové, rovněž patří do církve, podobní v ní byli v minulosti a podobní budou i v budoucnu a samozřejmě si také zaslouží úctu, která náleží každé lidské bytosti. Za druhé a nepochybně, tito vladykové podle svědků umí být velmi milými a laskavými lidmi, především pokud s nimi v jejich názorech souhlasíte, dopřejete jim úctu a hlavně pokud jim a především jejich rádcům nezkřížíte cestu. A do třetice, vladykové jsou (zatím ještě) pravoslavnými křesťany a pravoslavnými duchovními s biskupským svěcením, protože byli řádně pokřtěni a také byli vychováni a vysvěceni svým učitelem vladykou Kryštofem.

Ale otázkou pro nás všechny ostatní je, jestli je rozumné a bezpečné takovým lidem svěřovat do rukou praktické řízení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tito lidé sami sebe ztotožnili s místní pravoslavnou církví, jsou zřejmě přesvědčeni, že celá místní církev jsou přímo oni sami a proto jsou neodvolatelní. Za všechny chyby a problémy viní jakési "zloduchy", kteří nenapadají přímo je, ale skrze útoků na jejich osoby napadají celou církev. Od svých věrných požadují bezpodmínečnou poslušnost a kdo to nerespektuje, je nevyhnutně zatracen. Je to mentalita typu "my správní vyvolení" proti "zlí oni". Svoje kritiky v církvi zastrašují psychicky a také právními prostředky.

Proto dnes celou pravoslavnou obcí i občanskou společností a mediální sférou zní otázka: Co dobrého vladykové Jáchym, Rastislav, Juraj a jejich rádcové skrývající se dnes na pozadí do pravoslaví přinesli? Původně chtěli zlepšit fungování místní pravoslavné církve po odchodu svého učitele vladyky Kryštofa. Ale kdo si myslí, že teď církev funguje lépe, než dříve? Nebylo by raději lepší, kdyby vladykové Jáchym, Rastislav a Juraj byli i se všemi svými rádci někde daleko v monastýru, aby si tam hledali a zdokonalovali svoji osobní cestu k Bohu, a hlavně aby nebyli tolik nebezpeční sobě i ostatním?

V aktuálních diskuzích, které sleduji hlavně na internetu, se tito vladykové a hlavně jejich obdivovatelé chovají ke druhým velmi sebejistě a povýšeně. Tito lidé drží svoji pravdu pevně v rukou jako palici, kterou neváhají praštit po hlavě každého, kdo se jim připlete do cesty.

Situace došla už tak daleko, že pouze v jejich "jediné správné pravoslavné církvi na světě" je podle nich samotných přítomen Duch Svatý, který jim dává sílu se bránit proti všem nepřátelům, včetně členů Ekumenického patriarchátu (teď cituji) vedeného jen jakýmsi tureckým hejhulou, který má okolo sebe sotva padesát věřících. Kdo s nimi v tomto ultimativním výkladu světa nesouhlasí, je (opět cituji) zatvrzelý, senilní, nad hrobem, ... a zbavuje se Boží milosti a skončí v Pekle. Jako kdyby těm, kdo "jsou za Rastislava a Jáchyma", byla dána stejná moc rozhodovat, soudit a trestat, kterou má Ježíš Kristus. Je tohle ještě normální chování?

Jak je možné odpovědět na otázku, zda tito vladykové jsou opravdu oni jediní vyvolení vidět skutečnou pravdu a ti, kteří s nimi nesouhlasí, jsou opravdu jen škůdci, zloduši a rozkolníci? Nebo zda to je jinak, jak nám to píše Ekumenický patriarchát a příčinou jejich problémů je jejich vlastní chování k druhým? Podívejme se proto na řešení této otázky třemi různými pohledy:

I. pohled logický

Zdravé lidské myšlení stojí na několika základních logických principech. Mezi ně patří také zásada, že nemůže zároveň platit něco a zároveň platit opak tohoto. Pravda je buď jedno a nebo druhé. Nelze o sobě zároveň prohlašovat příslušnost ke světovému pravoslavnému křesťanství, jehož významným světovým centrem je mnoho stovek let Ekumenický patriarchát a zároveň toto stejné pravoslaví bránit proti "škůdcům a zloduchům", kteří se provinili právě tím, že drží názorovou jednotu s Ekumenickým patriarchátem a dávají této jednotě přednost před fantaziemi vladyků Jáchyma a Rastislava olepenými hromadou sladkých slovíček o lásce a pokoře.

II. pohled náboženský

Co je psáno v Písmu? Je tam psáno: bijte nevěřící, nemějte je za svoje přátele, nadávejte jim, zesměšňujte je, vyhazujte je z práce, posílejte na ně policejní žaloby, šikanujte, uplácejte, zadupávejte opozici do země, zatajujte a ignorujte nepříjemné informace, lžete, buďte lstiví a zákeřní, ... a nebo se v Písmu píše: jděte vlastním příkladem, trpělivě vysvětlujte, naslouchejte a potom argumentujte, dělejte druhým jen to, co chcete, aby dělali vám? Snadno se pozná, co ze zde uvedeného je z učení Ježíše Krista a co z toho jsou rady Mohammeda ibn Abdalláha, Josefa Stalina nebo Adolfa Hitlera. Kdo má blíž k Bohu? Ekumenický patriarchát, který lituje skutků druhé strany a stále druhé straně dává šanci, nabízí smír a jednání, nebo místní Synod, kdo druhou stranu považuje za špatnou, požaduje podřízení se a jiný názor vysvětluje jako spiknutí, proti kterému troubí na poplach?

III. pohled praktický

Je velmi zvláštní, kdo se v tomto sporu nejvíc ohání Bohem, Kristem, Duchem Svatým, pravoslavnou vírou, kdo sám sebe popisuje jako vyvoleného a těm druhým lstivě vytýká chyby a nařizuje pokoru a poslušnost jako kdyby církev byla jeho soukromý majetek a zároveň tvrdá zbraň proti ostatním, kteří konají údajně jen ve zlém úmyslu a jen pro peníze. Jenomže vladyka Simeon nikomu ze svých pomocníků nedává ani korunu. Jeho lidé včetně světově uznávaných zahraničních právníků a teologů to všechno dělají jen z vlastní vůle ve svém volném čase bez žádné odměny ani příslibu nějaké funkce. Moudré přísloví říká: Podle sebe soudím tebe. Protože lidé, kteří takto svoje oponenty kritizují, šikanují, vyhrožují jim a vyhazují je z církve, tak právě oni jsou těmi, kteří už teď mají svoje plné korýtko v manažersky řízené výkrmně nového vedení místní pravoslavné církve. V jejich korýtku jsou peníze nebo to je přátelství mocných, hezky znějící funkce a samozřejmě také kombinace toho všeho. Nejhlasitější kritici jsou totiž ti všichni různí nově najmenovaní "otci, bratři a sestry" tajemníci, činovníci různých vnitrocírkevních struktur, redaktoři, správci, vedoucí, ředitelé, zlepšovatelé a poradci všeho možného atd. Místní pravoslavná církev je jimi dnes plná skrz naskrz. Samozřejmě, že vedle nich jsou tam také lidé, kteří svoje korýtko ještě nedostali, ale jsou motivovaní spolupracovat, aby také nějaké korýtko dostali. A do třetice je tam také mnoho nešťastníků, kteří tomu všemu přisluhují jen proto, že se bojí: bu bu bu, Simeon ti sebere plat, bu bu bu, Simeon ti zruší farnost, bu bu bu, katolíci útočí na naši církev, bu bu bu, ztratíš povolení k pobytu, bu bu bu. "Vědecký management" a "profesionální řízení lidských zdrojů" totiž používá nejen pozitivní, ale také negativní motivaci. Dřív se tomu po selsku a jednoduše říkalo metoda cukru a biče. Oni si to dobře vymysleli; že si ochočí dvoutisíciletou apoštolskou Kristovu církev a udělají si z ní dojnou krávu a nám ostatním budou před nosem šermovat Bohem, Kristem, Duchem, Vírou, Láskou a Nadějí tak, že před tou šaškárnou i afričtí šamani blednou závistí. Tohle ale není Kristovo učení, to je jen staré známé farizejství, jsou to jen obílené hroby navenek krásné, ale uvnitř plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Není to šíření Evangelia, ale je to jen sprostý kšeft zneužívající přirozenou touhu lidských bytostí po posvátnu a těžký zločin na nás všech dnes stojících na té "správné" i na té "špatné" straně. Ano, my všichni dohromady jsme obětí tohoto dobře vymyšleného mechanismu. Díky Bohu si ale jeho aktéři spletli dobu a zeměpisnou polohu. Nežijeme už v totalitě a máme svobodný přístup k informacím. Není těžké vyhledat jejich jména v živnostenském rejstříku, systému ARES ministerstva financí, v reklamě jejich firem na internetu, udělat analýzu grafického zobrazení obchodních vztahů v obchodním rejstříku, číst v archívu bývalé StB, každý občan může svobodně požádat o informační služby Archív bezpečnostních složek bývalé ČSSR, využívat archívní služby univerzit a knihoven atd. Dnes nežijeme ve středověku a proto máme mnoho snadno dostupných zdrojů informací, abychom poznali, kdo doopravdy jsou ti, kteří by chtěli ovládat československou pravoslavnou církev.

Tyto tři zdánlivě různé pohledy obsahují jedno společné sdělení a jeden společný závěr:

Kladný vztah mezi člověkem a posvátnem netvoří vlastní touha po moci a kariéře zabalená do krásných slov o Bohu a víře, ale jen to, co jsme doopravdy udělali pro své bližní. Vladyka Jáchym ve svém obratně napsaném komentáři k událostem v Olomouci ze dne 3. 4. 2014 na adresu vladyky Simeona, kterého stále považuje za příčinu všech svých problémů, napsal:

"Stačí jediný smířlivý a pokorný počin jednoho jediného člověka a toto nesmyslné trápení a veřejné hanobení naší církve bude ukončeno. Nemohu uvěřit tomu, že bychom tento krok nedokázali učinit... Kdybych byl o sobě byť i tisíckrát přesvědčený, že mám pravdu, a kdybych přitom věděl, že mou abdikací se celá věc vyřeší, neváhal bych ani minutu."

Uvědomuje si vladyka Jáchym a spolu s ním také vladyka Rastislav a lidé okolo nich, že vlastní okázalá zbožnost může mít za cíl jen sebe sama, jenom svůj vlastní prospěch? Velký teolog Blažený Augustin Aurelius z Hippo, nazývaný také učitel Blagodati (zemřel v Africe r. 430), to nazývá "zakřivení se do sebe sama". V rodné latině, ve které psal svoje knihy, to zní velice šťavnatě: incurvatio in se ipsum [čte se: inkurvácijó in sé ipsum].

Ne podle sladkých řečí, ale po ovoci poznáte je.

napsal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 8. dubna 2014

Vážení pravoslavní věřící, důstojní otcové a vážení přátelé a kolegové a všichni, kterým není pověst pravoslaví a křesťanství v České republice lhostejná,

zde uvedeným textem jsem se rozhodl veřejně vyjádřit svoje osobní stanovisko k aktuálně probíhajícím událostem v místní pravoslavné církvi, které jsou šokujícím pokračováním rok a ještě více starších záležitostí. Dnes již dobře známe jména těch, kteří rozpoutali mediální masáž proti vladykovi Kryštofovi a poté, kdy byla údajná svědectví odvolána, tak zabránili poctivému vyřešení tohoto skandálu, který nakonec došel až do dnešního rozkolu. Jak víte, pomáhal jsem především technicky s peticí pro bývalého metropolitu vladyku Kryštofa, o které ale vladyka Kryštof nakonec prohlásil, že si ji nepřál a dokonce ještě písemně podpořil rozkolné události ze dne 9. prosince 2013. Dnes pomáhám vladykovi Simeonovi v jeho úsilí po té vší hrůze udržet místní pravoslavnou církev v kanonické jednotě se světovými pravoslavnými církvemi.

Statutární zástupce Pravoslavné církve v českých zemích pan dr. Marek Krupica v článku na serveru echo24.cz dne 28. března 2014 uvedl:

"... Je otázkou, proč si Konstantinopolský patriarchát zasedl na českou a slovenskou pravoslavnou církev a namísto konání v rámci kanonického práva se domáhá svých fiktivních nároků coby světovládce, ... tak či onak, Pravoslavná církev v českých zemích nepodléhá žádnému schvalování odněkud ze zahraničí ..."

To je od nejvyššího představitele místní pravoslavné církve před orgány českého státu skandální výrok. Pravoslavné křesťanství je pokračování tradice původní Kristovy Církve a je na celé Zemi jen jedno. Všechny místní církve musí tvořit jednotu a starat se o jedno společné dogma. Proto si vzájemně pomáhají a koukají jeden druhému pod pokličku výkonu moci a v případě potřeby mají možnost i povinnost zasáhnout, jak to právě činí Konstantinopolská církev, která místní pravoslavnou církev založila a proto je její mateřskou církví. Biskupové a metropolité každé pravoslavné církve musí být uznáváni a schváleni také ostatními pravoslavnými církvemi a především těmi nejstaršími. Pokud by místní československá církev měla svoje biskupy mezinárodně uznané a důstojné, potom by i oni měli stejné právo "se vměšovat" do věcí okolních sesterských církví, kdyby tam bylo potřeba řešit nějaký problém. Mezinárodní izolace vladyků Rastislava a Jáchyma je v moderních dějinách možná největší ohrožení jednoty světového pravoslaví. Tři autokefální církve sice zveřejnily nebo poslaly při nedávné Prešovské intronizaci vladyky Rastislava (ale Jáchyma ne) nějaké gratulace, ze kterých lze odvodit jeho uznání, ale po událostech posledních dnů už názor Konstantinopolského patriarchátu podporuje 12 církví z celkového počtu 14, ty zbývající dvě (ruská a Antiochijská) se zatím nevyjádřily.

Když si totiž biskupové z kanonických pravidel vybírají jen to, co se jim hodí a obhajují to sami před sebou na svém vlastním synodu, dopouští se hereze. Řecké slovo αἵρεσις [čte se: heresis] totiž znamená volbu nebo výběr, protože heretik si pro sebe vybírá jen to, co je pro něj výhodné a tak vzniká odlišný pohled od ostatních. V herezi nelze udržet stejnou víru. Pokud se správa dané církve děje s nesouhlasem ostatních církví, po tomto správním rozkolu následuje ještě nebezpečnější rozkol v otázkách víry. Podobně jako to kdysi učinili římští katolíci; nejprve se od pravoslaví oddělili z důvodu jiných organizačních názorů na správu světové církve kvůli papežskému primátu, a když se tento rozkol naplnil, tak za nějaký čas k tomu přibylo několik velkých rozdělení v otázkách nauky víry. Podobně se vyvíjely všechny křesťanské rozkoly, které vyústily například v protestantské církve a další. Proto je současné schizma československé pravoslavné církve velmi nebezpečné pro celý svět. Buduje snad pan dr. Krupica nějakou "novou, vylepšenou, reformovanou" pravoslavnou církev?

Já jsem Čech a český občan, který je zděšen, co dělají představitelé místní pravoslavné církve. Měl jsem naději, že pravoslavné křesťanství se stane integrální součástí české kultury, duchovnosti a historie, a zaujme důstojnější místo i v mediální sféře, protože objímá počátky naší státnosti a národního bytí, jak si přál a jak o tom psal vladyka Gorazd, věčná jemu paměť. Těšil jsem se na loňské oslavy cyrilometodějského výročí, protože jsem aktivní v mezinárodních slovanských organizacích a od toho bodu se odvíjelo několik smělých plánů v oblasti vzdělávání. Namísto toho jsem narazil na zdivočelé kozly zahradníkem, kteří se od domácí občanské společnosti povýšeně oddělují jako sekta či snad jen jako údržbářská organizace pro imigranty z bývalého SSSR mimo český i středoevropský duchovní a kulturní prostor. Největší problém je v tom, že oni sami Kristovo učení svými skutky nedokazují. Licoměrně jeden den napíší a udělají to a druhý den zase pravý opak a u obojího se tváří stejně svatě. Tito lidé slouží svým vlastním potřebám. Místo kánonů se drží práva silnějšího a ještě mají tu drzost říkat, že jejich vůle je Boží vůle. Rozdělují lidi a štvou je proti sobě. Těm, kdo jim slouží, dávají svoje požehnání, ale ty, kdo s nimi nesouhlasí, označují za nečisté. Je mi z toho zle, jakoby se člověk dotknul ďábla. Takoví lidé se od českého státu nechávají živit a platit, ale žádnou službu kromě nebetyčné ostudy za to občanům České republiky nedávají.

S nadějí na blížící se Vzkříšení

napsal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 8. dubna 2014

 

Překlad do RJ:

 

Епископ Иоаким или Вселенский Патриархат?

(Открытое письмо доктора Войтеха Мерунки)

В настоящее время епископы Иоаким и Ростислав, по всей вероятности, переживают самый красочный период своей жизни, наполненной необычайных волнений. Они уверены, что Константинопольская Церковь, Церковь-Мать всех славян, Вселенский Патриархат, откуда пришли равноапостольные святые Кирилл и Мефодий, был околдован, попал под чары злого владыки Симеона и его людей со сверхъестественными способностями. Владыки Иоаким и Ростислав видимо надеются, что Вселенский Патриархат, наконец, все-таки осознает свои опасные заблуждения и смиренно попросит у наших епископов советов и помощи. Наши дорогие владыки, судя по всему, видят то, что нормальным людям видеть не дано. Возможно, они имеют обыкновение беседовать с ангелами, на что с завистью должны смотреть не достигшие таких высот духа. Однако если бы все это было правдой, то христианство всего мира и судьба всего человечества на планете Земля находилось бы в серьезной опасности, в то время как единственными спасителями могли бы стать наши епископы, не так ли?
Да, и даже такие особенные люди, какими являются эти владыки, также принадлежат к Церкви, где, впрочем, были подобные в прошлом, такие же будут в будущем, но уж конечно же, непременно заслуживают уважения, положенного каждой неординарной человеческой личности.

Во-вторых, несомненно, и эти епископы, по словам очевидцев, умеют быть очень милыми и добрыми людьми, особенно когда вы во всем соглашаетесь с их мнением, выражаете им уважение и, главное, пока ваши пути не пересекутся с ними, и особенно с их советниками.

И, в-третьих, они являются епископами (пока еще) православными христианами и православными священниками с архиерейским званием, потому что были должным образом окрещены, воспитывались и рукоположены в сан своим учителем митрополитом Христофором.

Но для всех нас большим вопросом является то, разумно ли и безопасно ли передавать в руки таких людей практическое управление православной церковью в Чешских землях и Словакии? Эти люди сами себя уже отождествляют с поместной православной церковью, они, по-видимому, убеждены, что вся поместная церковь есть непосредственно они сами, и поэтому не допускают даже мысли, что могут быть отозваны. За все ошибки и проблемы они обвиняют неких "злых духов", которые не могут повредить им напрямую, а действуют посредством нападок на их особы, то есть якобы нападают на всю Церковь. От своего преданного окружения владыки требуют безоговорочного послушания, а тот, кто их не уважает - неизбежно обречен. Это менталитет типа "мы - избранные по праву" против "они - зло." Критику в свой адрес в церкви пресекают психологически - запугиванием и «правовыми» средствами.

Вот почему сегодня все православные общины, общественность и масс-медиа задаются вопросом: Что хорошего принесли Православию епископы Иоаким, Ростислав, Георгий и их советчики, скрывающиеся в настоящее время за кулисами? Первоначально они хотели улучшить функционирование поместной православной церкви после ухода своего наставника митрополита Христофора. Но кому может прийти мысль, что сейчас церковь работает лучше, чем раньше? Не стало бы гораздо лучше для церкви, если бы епископы Иоаким, Ростислав и Георгий, а еще лучше и со всеми своими советниками, оказались бы в каком-нибудь далеком монастыре и там искали и совершенствовали свои собственные пути к Богу, а. главное, чтобы не были столь опасными для себя и других?
В нынешних дискуссиях, за развитием которых можно наблюдать в основном на интернете, эти епископы и особенно их приверженцы ведут себя по отношению к другим очень самонадеянно и снисходительно. Эти люди твердо держатся своей правды, как крепкой рукой держат палицу, которая без колебаний может обрушиться на голову каждого, кто встанет на их пути.

Ситуация зашла уже настолько далеко, что по их мнению теперь только в "единственной правильной православной церкви на свете" присутствует Дух Святой, что дает им силы для борьбы против всех врагов, в том числе членов Вселенского Патриархата, (далее цитирую) «управляемого каким-то турецким безумцем, который едва наберет вокруг себя пятьдесят верующих». А кто с такой ультимативной интерпретацией мира не согласен с ними, - тот (опять цитирую) «злостный, сенильный, дряхлый, у гроба ... лишается Божьей милости и попадет в ад». Выглядит это, словно тем, кто "за Ростислава и Иоакима," дано такое же право решать, судить и наказывать, которое имеет Иисус Христос. Это все еще нормальное поведение?

Как можно ответить на вопрос, являются ли действительно эти епископы теми единственными избранными, что могут видеть истинную правду, а те, кто не согласен с ними на самом деле просто вредители, «злодухи» и раскольники? Или все иначе, как нам писал Вселенский Патриархат и причиной их проблем является их собственное поведение по отношению к другим? Попытаемся взглянуть на решение этого вопроса с трех различных сторон:

I. Взгляд логический

Здоровое человеческое мышление базируется на ряде основных логических принципов. Они включают в себя основание о том, что не может быть действительным что-то и одновременно иметь силу противоположность этого. Правда - это или то. или другое. Нельзя, заявляя о принадлежности себя к Всемирному православному христианству, основным мировым центром которого в течение многих сотен лет является Вселенский Патриархат, в то же самое время защищать православие от "вредителей и злых духов", которые виновны только в том, что сохраняют единство взглядов с Вселенским Патриархатом и дают этому единству превалировать над залепленными массой сладких слов любви и смирения фантазиями епископов Иоакима и Ростислава.

II. Взгляд религиозный

Что сказано в Священном Писании? Написано ли там: «бейте неверующих, не берите их в свои друзья, ругайте их, высмеивайте, выгоняйте их с работы, посылайте на них жалобы в полицию, преследуйте, подкупайте их, втаптывайте оппозицию в землю, утаивайте и игнорируйте неприятную информацию, лгите, будьте льстивыми и коварными ... или в Писании сказано: идите своим собственным путем, терпеливо объясняйте, внимательно выслушивайте, а потом аргументируйте, делайте другим только то, что вы хотите, чтобы сделали для вас? Не трудно догадаться, что из приведенного здесь - из учения Иисуса Христа и что напоминает советы Мухаммеда ибн Абдуллы, Иосифа Сталина или Адольфа Гитлера. Кто ближе к Богу? Вселенский Патриархат, который сожалеет о поступках другой стороны и постоянно дает шансы обеим сторонам, предлагая примирение и переговоры, или местный Синод, считающий другую сторону скверной, требует подчинения себе, объявляющий иную точку зрения заговором, против которого надо трубить тревогу?

III. Практический взгляд

Это очень странно, что тот, кто в этом споре больше всего прикрывается Богом, Христом, Святым Духом, православной верой, кто сам себя считает избранным, лукаво попрекает других промахами и призывает к смирению и послушанию, как если бы церковь была его частной собственностью, а заодно и сильным орудием против тех остальных, которые якобы действуют только со злым умыслом и только за деньги. Но владыка Симеон, к примеру, ни одному из своих помощников не давал ни кроны. Его люди, в том числе всемирно известные иностранные юристы и богословы делали все лишь по собственной воле в свободное время без какого-либо вознаграждения или обещаний какого-то поста.

Мудрая пословица гласит: «По себе людей не судят». Потому что люди, которые позволяют себе своих оппонентов таким образом критиковать, преследовать, угрожать им и выгонять их из церкви, как раз и являются теми, кто уже сейчас имеет свое «полное корытко» в управляемом менеджерами «откормочном пункте» нового руководства местной православной церкви. В их «кормушке» есть деньги или обещание крепкой дружбы, красиво звучащие посты, и, конечно, комбинации всего вышеперечисленного. Наиболее активные критики (прежнего руководства) и есть всевозможные вновь названные «отцы, братья и сестры» секретари, чиновники и должностные лица различных внутрицерковных структур, редакторы, менеджеры, сотрудники, директоры, новаторы, консультанты всех мастей и т.д. Поместная православная церковь полна ими сегодня «до краёв». Разумеется, рядом с ними есть и люди, которые еще не получили свое «корытечко», но они уже мотивированы к сотрудничеству также получением доступа к кормушке. И, в-третьих, есть также много несчастных, которые прислуживают только потому, что боятся сознательно распускаемых слухов: бу бу бу, Симеон отберет у тебя зарплату, бу бу бу, Симеон упразднит твой приход, бу бу бу, католики атакуют наши церкви, бу бу бу, потеряешь разрешение на пребывание в ЧР, бу бу бу.

"Научный менеджмент" и "профессиональное управление человеческими ресурсами" использует не только положительные, но и отрицательные мотивации. Раньше это называлось по-деревенски просто: «политика кнута и пряника». Изобретением воспользовались «подходяще» - чтобы приручить апостольскую Церковь Христову с историей в две тысячи лет и сделать его дойной коровой, а перед носом нас, остальных они будут жонглировать понятиями Бога, Христа, Духа, Веры, Надежды и Любви, доведя абсурд до того, что пред такой клоунадой и африканские шаманы побледнеют от зависти. Это не учение Христово, это просто старое знакомое всем фарисейство, это как лишь побеленные гробы, внешне красивые, а внутри полные костей мертвецов и всяких нечистот. Это не распространение Евангелия, это всего лишь грязная сделка, злоупотребляющая естественной жаждой человеческих существ к священному и тяжкое преступление делить всех нас на тех, кто сегодня находятся на "правильной" и кто на "неправильной" стороне. Да, все мы вместе являемся жертвами этого старательно продуманного механизма. Но слава Богу, его действующие лица слегка ошиблись во времени и географическом пространстве. Мы уже живем не в тоталитарном режиме и имеем свободный доступ к информации. Сейчас не трудно найти имена в предпринимательском реестре, информационной системе Министерства финансов ARES, в рекламе фирм на Интернете, сделать анализ графического изображения коммерческих отношений в торговом реестре, прочесть в архивах бывшего StB (каждый гражданин может свободно обратиться в информационную службу Архива органов госбезопасности бывшей Чехословакии), воспользоваться архивными услугами университетов, библиотек, и т.д. Сегодня мы живем не в средние века, и потому имеем много легкодоступных источников информации, чтобы доподлинно узнать, кто есть на самом деле те, кто хотел бы управлять чехословацкой православной церковью.

Эти три, казалось бы, разных взгляда содержат одну общую заявку и один общий вывод:
Мирные взаимоотношения между человеком и священником формирует не собственная жажда власти и карьеры, завернутая в красивые слова о Боге и вере, но то, что мы действительно делаем для своих ближних. Епископ Иоаким в своих изворотливых письменных замечаниях по поводу событий в Оломоуце 3.04.2014 в адрес епископа Симеона, которого до сих пор считает причиной всех своих проблем, написал:
"Достаточно одного смиренного и покорного почина одного единого человека и это бессмысленное мучение и публичное оскорбление нашей церкви будет закончено. Я не могу поверить, чтобы этот шаг не могли сделать... Если бы я даже тысячу раз был убежден в своей правоте, но при этом знал, что мой уход решит все дело, я не колебался бы ни минуты ".

Осознает ли епископ Иоаким, а вместе с ним епископ Ростислав и их окружение, что их собственная показная набожность может быть направлена лишь на самих себя, что их целью являются только личные выгоды?
Великий богослов Блаженный Августин Аврелий из Гиппона, именуемый также учителем Благодати (умер в Африке в 430 г), называл это "сосредоточенностью на самом себе." На родной латыни, на которой он писал свои книги, это звучит очень метко: incurvatio in se ipsum.

Не по сладким речам, но по плодам их узнаете их.
Написал доктор философии Войтех Мерунка, 8 апреля 2014

Уважаемые православные верующие, почтенные отцы, дорогие друзья и коллеги, и все, кому не безразлична репутация православия и христианства в Чешской республике,

вышеизложенным здесь текстом я решил публично выразить свое личное мнение об актуальных событиях, происходящих в местной православной церкви, которые шокируют уже в продолжение целого года и, как выяснилось, имеют даже более старую историю. Сегодня уже всем известны имена тех, кто начал муссировать клеветнические нападки в СМИ против владыки Христофора, а после того, как мнимые свидетельства были отозваны, так препятствовал честному решению этого скандала, что в итоге довел церковь до нынешнего раскола.
Как вы знаете, я помогал, в основном технически, в составлении Петиции за бывшего митрополита владыку Христофора, о которой однако владыка Христофор, наконец, заявил, что не ее хотел и даже поддержал раскольных епископов письменно 9 декабря 2013 года. Сегодня я помогаю владыке Симеону в его усилиях после всех этих ужасов сохранить поместную православную церковь в каноническом единстве с мировыми православными церквями.

Уставный представитель православной церкви в Чешских землях, г-н Марек Крупица в статье на сервере «echo24.cz» 28 марта 2014 написал:
"... Вопрос в том, почему Константинопольский патриархат придирается к Чешской и Словацкой православной церкви и вместо действий в рамках канонического права домогается своих фиктивных претензий на звание властелина мира ... так или иначе, православная церковь в Чешских землях не подлежат никакому утверждению откуда-то из заграницы ... "

Такое скандальное заявление от лица наивысшего представителя нынешней поместной православной церкви предстало перед властями чешского государства. Православное христианство является продолжением традиции апостольской Церкви Христовой и является единственным на всей земле. Все поместные церкви должны образовывать единство и следовать единым общим догмам. Поэтому, взаимно помогая друг другу, поместные церкви имеют право следить за властью, имеют возможность и, при необходимости, обязанность вмешаться, так как это делает Константинопольская Церковь, которая основала эти поместные православные церкви, и поэтому именуется Матерью всех церквей. Епископы и митрополиты каждой Православной Церкви должны быть признаны и одобрены также другими православными церквями, и, прежде всего имеющими самую старую историю. Если бы поместная чехословацкая Церковь имела епископов с международным признанием и почитанием, то впоследствии они бы имели такое же право "вмешиваться" в дела соседних сестринских церквей в случае необходимости решить какую-либо важную проблему. Международная изоляция владык Растислава и Иоакима в современной истории, пожалуй, приносит наибольшую угрозу для единства мирового Православия. Всего три автокефальные церкви опубликовали или отправили некие поздравления в честь недавней Прешовской интронизации епископа Ростислава (но не Иоакима), из чего можно сделать вывод о его признании, но, после событий последних дней, точку зрения Константинопольского Патриархата поддерживают 12 из 14 поместных церквей, оставшиеся две (Русская и Антиохийская) пока свои взгляды не выражают.

Когда епископы из канонических правил выбирают только то, что им подходит и отстаивают это сами перед собой на своем собственном Синоде, то они совершают ЕРЕСЬ. Греческое слово αἵρεσις означает «выбор или направление», потому что еретик для себя выбирает только то, что выгодно ему и, таким образом, возникает отличное от других мнение. В ереси нельзя удержать одинаковую веру. Если руководство церкви действует с неодобрения других церквей, после управленческого раскола последует еще более опасный раскол в вопросах веры. Как это однажды было в римско-католической церкви: сначала они отделились от православия ввиду организационных различий, во взглядах на управление мировой Церковью из-за папского примата, и когда этот раскол произошел, то в течение некоторого времени добавился ряд крупных разделений в вопросах веры. Точно так же развивались все христианские расколы, которые, например, вылились в образование протестантской церкви и так далее. Таким образом, нынешняя схизма Чехословацкой православной церкви очень небезопасна для всего мира. Пан Крупица строит , судя по всему, "новую, улучшенную, реформированную" православную Церковь?

Я - чех и Чешский гражданин, который потрясен тем, что делают местные лидеры православной церкви. Я надеюсь, что православное христианство станет неотъемлемой частью чешской культуры, духовности и истории и займет более достойное положение в сфере средств массовой информации, потому что зарождалось христианство с началом нашей государственности и национального бытия, как писал о том святой владыка Горазд, вечная ему память. Я с нетерпением ждал юбилейных Кирилло-Мефодивских торжеств, потому что являюсь активным членом международных славянских организаций и предполагал с этого момента развернуть ряд смелых планов в сфере образования. Вместо этого, я наткнулся как «садовник на одичавших козлов», которые высокомерно отделяются от отечественного гражданского общества, как секта или, возможно, как организация для обслуживания иммигрантов из бывшего Советского Союза, пребывая вне чешского и центрально-европейского духовного и культурного пространства. Самая большая проблема в том, что учение Христа они сами своими поступками не проявляют. Сегодня лицемерно напишут и сделают одно, а на следующий день нечто полностью противоположное, сохраняя при этом в обоих случаях одинаково святой вид. Эти святоши служат своим собственным потребностям. Вместо канонов пользуются правом сильнейшего и еще имеют дерзость говорить, что их воля есть Божья воля. Они разделяют людей и натравляют их друг против друга. Тем, кто служит им, - дают свое благословение, но тех, кто с ними не согласен - клеймят «нечистыми». Мне от этого становится так плохо, словно человеку, прикоснувшемуся к дьяволу. И таких людей чешское государство позволяет содержать и платит им, но никакой службы за это не имеет, кроме беспредельного позора для граждан Чешской республики.


С надеждой на приближающееся Воскресение
Войтех Мерунка, доктор философии, 8 апреля 2014