11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Spiklenecký rozkolný kněz P. Klokočka vydávající se za správce eperchie má zákaz konání bohoslužeb

Spiklenecký rozkolný kněz P. Klokočka vydávající se za správce eperchie má zákaz konání bohoslužeb

prot. Ing. Petr Klokočka
Kamenná 14 760 01
Zlín

Vážený otče,

z Vašeho včerejšího dopisu, pod který jste se podepsal jako údajný "eparchiální správce", vyrozumívám, že jste přijal účast na rozkolném vtržení do naší eparchie. Velice mě to zarmoutilo. Je mi líto, že se chováte, jako byste nevěděl, že synod vl. Rastislava, na jehož usnesení se odvoláváte, není ve světě uznáván, že všechny jeho úkony jsou nekanonické (podle písemného stanoviska posvátného synodu Konstantinopolského patriarchátu ze dne 1.4.2014) a že vl. Jáchym nemá žádnou kanonickou pravomoc nad olomoucko-bměnskou eparchií.

A dále: jistě víte, že jsem byl v r. 2000 ustanoven jako eparchiální archijerej pro olomoucko-bměnskou eparchii v plném souladu s posvátnými kánony pravoslavné církve a se všemi právy eparchiálního biskupa, a jako takový jsem byl uznán celým pravoslavným světem. Proto mě nemůže žádný synod odvolat bez provedení řádného soudu vykonaného 12 biskupy, jak to posvátná pravidla stanovují. Jistě víte i to, že jsem nebyl odsouzen ani jsem neabdikoval.

Přesto to všechno ignorujete a počínáte si, jako kdyby olomoucko-bměnská eparchie neměla svého zákonného eparchiálního biskupa. Vaše počínání nelze tudíž interpretovat jinak, než jako rozkol, kterým porušujete základní pravidlo kněžské poslušnosti a přerušujete církevní společenství se svým právoplatným archijerejem. Porušujete tím tyto kánony: Ap.55; IV. 18, VL34 (trest: svržení), pravidlo 15. (cařihradského sněmu -dvojnásobného), pravidlo 8. (IV. všeobecného sněmu) a hlavně jste hrubě prohřešil proti 13. pravidlu cařihradského sněmu - dvojnásobného. Sám jistě víte, jak závažné jsou to přestupky. Kánony za ně ukládají trest zbavení kněžství.

Tudíž Vám, ač nerad, musím jako arcipastýř olomoucko-brněnské eparchie udělit zákaz konání bohoslužeb a všech posvátných úkonů (s okamžitou platností do odvolání).

Dávám Vám nyní možnost vše vysvětlit, vyjádřit pokání a obnovit svou kněžskou poslušnost a své církevní společenství. Vyzývám Vás proto, abyste mne znovu kontaktoval (a domluvil si se mnou opětovné osobní setkání) do pěti dnů od zveřejnění tohoto dopisu, který Vám byl zaslán i poštou. Nebude-li mít tato moje výzva úspěch, budu Vás muset neprodleně suspendovat (zbavit kněžství) podle posvátných kánonů pravoslavné církve. Bylo by to pro mě velmi bolestné, ale musím použít všechna kanonická opatření, abych v této kritické chvíli ochránil svěřenou církev, za kterou nesu před Bohem odpovědnost.

Modlím se, aby k Vaší suspendaci nemuselo dojít, a stále ještě věřím, že se vrátíte ke kanonické poslušnosti a církevnímu společenství se mnou, jako se svým řádným eparchiálním biskupem.

Moje prohlášení k pokusu o převrat v církevní správě olomoucko-bmčnské eparchie si můžete přečíst na internetu na stránce: www.sul-zeme.cz (článek ze 4.4.2014). Tam se můžete seznámit i s příslušnými citacemi z kanonického práva, které se týkají i Vás.

Prosím Boha, aby Vám dal ducha pokory a moudrosti.

V Kristu

Váš eparchiální archijerej

+ Simeon

arcibiskup olomoucko-bměnský
V Olomouci 7. dubna 2014
P.S.

Vzhledem k tomu, že jste už zveřejnil (6. dubna t.r.) svůj rozkolný list, je veřejný i tento můj dopis Vám.