po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Eparchiální rada chtěla zatajit nevýhodnou půjčku!! 24 miliónů od státu z církevních restitucí putuje k soukromému firmě!!!

Eparchiální rada chtěla zatajit nevýhodnou půjčku!! 24 miliónů od státu z církevních restitucí putuje k soukromému firmě!!!

 

Samozvaná Eparchiální rada chtěla před věřícími i širokou veřejností zatajit nevýhodnou půjčku soukromé firmě. Celým pravoslavným světem neuznávané současné vedení Pravoslavné církve v českých zemích v čele s pány Hrdým (vladyka Jáchym), Krupicou, Šuvarským a dalšími přisluhovači se snažilo zatajit před věřícími nevýhodnou dlohodobou půjčku soukromé firmě!!!

Přikládáme oficiální zápis zveřejněný na webových stránkách Pražské eparchie. USNESENÍ EPARCHIÁLNÍ RADY ZE ZASEDÁNÍ DNE 8. 4. 2014

V přiloženém dokumentu si všimněte, že chybí bod číslo 5.

Pod tímto bodem je v originálu usnesení rozhodnutí o pújčce 24 000 000,- Kč soukromé firmě Orea Imera.

Další z řady mnoha důkazů, který potvrzuje názor, že se před rokem odehrálo dlouhodobě připravované spiknutí za účelem ovládnutí kontroly nad miliardou korun z církevních restritucí.

Proč byl tento bod z oficiálního zápisu odstraněn?

Proč se věřící a duchovní neměli dozvědět o této půjčce?

Co se děje s dalšími penězi z církevních restitucí v pravoslavné církvi?

Jak je vůbec možné, že stát dovolí, aby pravoslavným světem neuznané současné vedení církve rozhazovalo restituční církevní peníze?

Budeme pro Vás zjišťovat bližší informace k této skandální kauze.

V ruském jazyce:

Епархиальный совет хотел скрыть невыгодный кредит!! 24 миллиона от государства из средств церковной реституции переходит в руки частной компании!!!

Самозваный Епархиальный совет хотел скрыть от верующих и широкой общественности предоставление невыгодного долгосрочного кредита частной компании. Непризнанное всем православным миром нынешнее руководство Православной Церкви Чешских земель во главе с господами Грды (епископом Иоакимом), Крупицей, Шуварским и их прислужниками пытались скрыть от верующих оформление долгосрочного кредита на невыгодных условиях частной фирме!!!

В качестве подтверждения прилагаем официальную запись, опубликованную на сайте Пражской епархии: «ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 08.04.2014»

В прилагаемом документе, однако, обращает на себя внимание полное отсутствие пункта 5.

Под этим пунктом в оригинальном документе с резолюциями и находится Постановление о предоставлении денежного кредита в размере 24 000 000 крон частному предприятию «Orea Imera».

Это еще одно из множества доказательств, подтверждающих мнение, что переворот, произошедший год назад, является частью давно и тщательно запланированного заговора с целью захвата контроля над миллиардом крон церковной реституции.

Почему этот пункт удален из официального протокола?

Почему верующие и духовенство не должны знать об этом кредите?

Что будет происходить с другими средствами, выдаваемыми по церковной реституции Православной Церкви?

Как вообще возможно, чтобы государство позволило непризнанному Православным миром нынешнему псевдоруководству разбрасывать возвращаемые Церкви деньги?

Мы будем и в дальнейшем информировать Вас об этом скандальном деле.