po06252018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Dopis Konstantinopolského patriarchy Bartoloměje Ministerstvu Kultury ČR

Dopis Konstantinopolského patriarchy Bartoloměje Ministerstvu Kultury ČR

"Neodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě československé církve poškozuje jednotu Pravoslaví."

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj napsal Ministerstvu kultury ČR dopis, ve kterém popisuje důvody rozhodnutí Posvátného Synodu Konstantinopolského patriarchátu, proč nelze uznat vladyku Rastislava metropolitou a Jáchyma arcibskupem a proč považuje všechna jejich rozhodnutí za neplatná. Takto to bylo zveřejněno 1. dubna 2014 v samostatném komuniké.

(zde je odkaz na toto samostatné komuniké Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu)

Zpráva o tomto dopise se do naší redakce dostala až dnes od orgánů státní správy ČR, které tuto záležitost začaly řešit.

Kdo a proč se snažil a stále snaží po tak dlouhou dobu tyto informace před vladykou Simeonem zatajit a stále ho pomlouvat? Proč oficiální místa Pražské pravoslavné eparchie neříkají svým věřícím pravdu a namísto toho je stále krmí lživými zprávami, že se situace brzy uklidní (například zde text o. Jukla) a že jednání v Cařihradu dopadla dobře (například zde závěry delegace vladyky Rastislava po návštěvě Ekumenického patriarchátu), přestože oficiální zpráva z patriarchátu to nepotvrdila (zde je oficiální zpráva z patriarchátu)?

Brzy přineseme další informace.


Český překlad dopisu Patriarchy Bartoloměje, ve kterém odsuzuje nekanonické chování pánů Rastislava, Juraje a Jáchyma (v dopise jsou takto jmenováni bez biskupských titulů) a konstatuje izolaci místní církve od zbytku pravoslavného světa.

Consulate General of the Czech Republic in Istanbul, č.j. 336/2014
Ministerstvo kultury ČR, č.j. 24399/2014

Jeho Excelence Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Vaše Excelence,

s hlubokým zármutkem a velkým znepokojením Vás tímto patriarším dopisem chceme důvěrně seznámit s nešťastnými okolnosti, do nichž upadla naše dceřiná Církev, autokefální Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku, čímž je ohrožena právoplatnost pravoslaví ve Vaší zemi a obávané uskutečnění rozkolu se stává citelnější realitou.

Locum Tenens (metropolitní správce) Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Jeho Excelence Simeon se na nás obrátil vzhledem nekanonickým skutkům při volbě a jmenování pravoslavných hierarchů v autokefální Církvi Vaší země jako na Ekumenický Patriarchát, který má odpovědnost v první řadě za jednotu pravoslaví po celém světě a jako Matka Církev také za pravoslavnou Církev ve Vaší zemi, a požádal nás o zásah. Vyslyševše jeho žádost, pověřili jsme výbory našeho Synodu pro mezipravoslavné záležitosti a pro kanonické záležitosti, aby přijaly zde v našem Ctihodném středisku zástupce obou frakcí výše uvedené Církve a vedly s nimi diskuzi. Našemu církevnímu a pastýřskému úsilí o dosažení řešení se bohužel postavila v cestu neochota delegace, která zastupovala "Primase" místní Církve, veřejně uznat tyto kanonické anomálie.

Proto jsme my a členové Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu vydali dne 1. dubna 2014 přiložené komuniké, v němž je uvedeno, že První Stolice Pravoslavné Církve, která je též Matkou Církví tamější místní Církve, společné s dalšími deseti kanonickým autokefálními Pravoslavnými Církvemi, s výjimkou Patriarchátu moskevského a antiochijského a Pravoslavné Církve v Polsku, neuznávají nově zvoleného "Primase" a to z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při jeho volbě. V důsledku toho neuznáváme úkony, které Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku označuje za ."kanonické". Měli bychom také zdůraznit, že "Primas" uvedené Církve nebyl pozván na zdejší Synaxis hlav všech Pravoslavných Církví začátkem března. Vyloučení ze Synaxis jasně ilustruje vážnost celé věci, neboť "Primas" je tak izolován od zbytku pravoslavného světa.

Dále jsme nedávno obdrželi znepokojivé informace týkající se tříčlenného Synodu uvedené církve složeného z Rastislava, Juraje a Jáchyma, kteří hlasovali pro odvolání arcibiskupa Simeona z pastýřských povinností bez jeho souhlasu. Poté následovaly další nekanonické skutky na zasedání eparchiální rady brněnské eparchie. Bylo nám řečeno, že předtím, než se toto zasedání sešlo, arcibiskup Simeon kvůli nepřítomnosti tajemníka odešel. Po jeho odchodu biskup Jáchym nekanonicky svolal členy eparchiální rady, s nimiž je spojen, a pokračovali v zasedání, během kterého odhlasovali odvolání arcibiskupa Simeona a zároveň jmenovali eparchiálního správce jako jeho náhradu. Také bylo na dobu neurčitou suspendováno deset kněží a byl jim zakázán výkon kněžských povinností. Toto navíc vyústilo též v uzavření několika kostelů, které musely čelit ze strany nového církevního statu quo hrozbám násilí, citovému útisku a zastrašování v různých formách.

Tyto nekanonické a neetické skutky ze strany Hierarchů Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku, kteří jsou nyní v úřadu, hluboce rmoutí Ekumenický Patriarchát i nás osobně. Neodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě místní Církve poškozuje jednotu celé Pravoslavné Církve. Ekumenický Patriarchát bude, třebaže mu to působí bolest, považovat nadále úkony Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku za nekanonické, dokud nebude nalezeno kanonické řešení. Věříme, že civilní orgány Vaší země budou na tuto situaci brát zřetel při rozhodování ve věcech uznávání církevních orgánů ze strany státu.

Jsme Vám vděčni, že této nanejvýš naléhavé a závažné záležitosti Pravoslavné Církve věnujete pozornost a berete na ni zřetel. Pokud byste si přál, abychom Vám ve věci poskytli více informací, my i naši spolupracovníci bychom se velmi rádi sešli s Vašim zástupcem zde v Istanbulu. Můžeme také vyslat své zástupce k Vám, aby mohlo dojít k další diskusi o této nešťastné situaci.

Přejeme Vám i Vašim blízkým radostné a požehnané Velikonoce a zůstáváme v hluboké lásce a úctě.

V modlitbách Vaši
+ Bartoloměj
Arcibiskup Cařihradu - Nového Říma
a Ekumenický Patriarcha

Na Ekumenickém Patriarchátu dne 11. dubna 2014

Официальное заявление Константинопольского Патриархата и письмо в Министерство культуры ЧР

"Безответственность, неопытность, недостаток рассудительности и церковной этики в управлении поместной Церкви нарушает единство всей Православной Церкви."

Константинопольский патриарх Варфоломей направил в Министерство культуры ЧР письмо, в котором указал причины, по которым Священный Синод Константинопольского патриархата принял решение не признавать владыку Растислава митрополитом, а владыку Иоакима архиепископом и считать все их постановления недействительными. Это решение было обнародовано в отдельном коммюнике от 1-ого апреля 2014 года.

Факт наличия этого письма скрывался от верующих и от владыки Симеона до сего дня. Наконец, все стало явным, когда печальная ситуация вокруг Чехословацкой Православной Церкви вызвала интерес на официальном уровне, в том числе и вопрос вмешательства Русской Православной Церкви, которая пытается реализовать свои амбиции, поставив себя в позицию матери-Церкви для данной Церкви вместо Церкви Константинопольской.

читайте далее:

Очень провокационная статья, авторы которой осмелились использовать фотографией стамбульской мечети Султан Ахмед как символом Константинопольского патриархата основанного святым апостолом Андреем: Константинополю не удалось поставить под свой контроль Чехословацкую Церковь - острейшая борьба между Константинополем и Москвой за влияние в этой части православного мира.

Унизительно-благодарственное письмо самозваного митрополита Растислава, в котором Растислав выражает благодарность владыке Илариону: Поздравительное послание Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Растислава митрополиту Волоколамскому Илариону.

Под управлением Москвы состоилсь не только не-каноническое избрания митрополита Чехословацкой Церкви Растислава и архиепископа пражского Иоакима, но тоже прошла обширная чистка, в которой была наша поместная православная церковь очищена от большого количества особенно чешских священников, которые были отстранени от должности и сейчас безработными. Такой же результат заговора трех молодых епископов Растислава, Иоакима и Георгия при поддержке ОВЦС РПЦ против Матери-Церкви Константинопольской, которая нам в 1998 году даровала автокефальность.


Фоном этих событий являются:

Попытка вернуть церковный порядок к нижестоящей зависимости на Москве из коммунистических времен, когда РПЦ в 1951 году нелегально даровала нашей цекрви свою версию автономности но не признаной во всем православном мире.

Попытка построить у нас в Центральной Европе, кде Евросоюз и Шенгенская зона, базу для русской иммиграции и российских политических интересов под видом православия, традиционной славянской солидарности и многовековой дружбы между чешским и русским народами. Но наша собственная чешская культура, чешский язык и традиции включая старейших истоков христианства из Великой Моравы 9-ого века от святых Кирилла и Мефодия и международного (украинского, греческого и др.) и, следовательно, многокультурного характера помеснтной Церкви в этом процессе постепенной русификации следуются упускать из виду интереса нынешных новых священиков.

Попытка участвовать в реституции церковного имущества, которые по новому чешскому закону более чем 40 миллионов Евро (по мере 1.5 мил. каждым годом). Этому тоже помогает организационный хаос, где люди и имущество из структуры Московского Подворье в Чешской Республике смешиваются с людьми и имуществом в нынешнем руководстве чехословацкой Православной Церкви.

Письмо его Всесвятейшества Варфоломея Министерству культуры Чешской Республики

Генеральное Консульство Чешской Республики в Стамбуле, исх. № 336/2014
Министерство культуры ЧР, исх. № 24399/2014

Его Превосходительство Даниэл Герман, министр культуры Чешской Республики

Ваше Превосходительство,

с чувством глубокой скорби и огромного беспокойства хотим ознакомить Вас сим письмом с трагическими обстоятельствами, в которых оказалась наша дочерняя Церковь, автокефальная Православная Церковь чешских земель и Словакии, и в связи с которыми законность православия в Вашей стране находится под угрозой, а вероятность раскола становится реальностью.

Locum Tenens (управляющий митрополией) Православной Церкви чешских земель и Словакии Его Превосходительство Симеон в связи с неканоничностью избрания и назначения православных иерархов в автокефальной Церкви Вашей страны обратился к нам как к Вселенскому Патриархату, который несет ответственность, в первую очередь, за сохранение единства православия во всем мире, а также, как мать-Церковь, за православную Церковь в Вашей стране, попросив нас о вмешательстве. Вняв его просьбе, мы поручили комитету нашего Синода по межправославным отношениям и каноническим вопросам принять в нашем досточтимом учреждении представителей обеих фракций вышеупомянутой Церкви и провести с ними дискуссию. Однако преградой для нашего церковного и пастырского усилия стало нежелание со стороны делегации, представлявшей «предстоятеля» местной Церкви, открыто признать существующие канонические аномалии.

В связи с этим мы и члены Священного Синода Вселенского Патриархата опубликовали прилагаемое коммюнике от 1 апреля 2014 г., в котором заявляется, что Первый Престол Православной Церкви, т.е. мать-Церковь поместной Церкви чешских земель и Словакии, вместе с прочими десятью каноничными автокефальными Православными Церквами, за исключением Патриархатов Московского и Антиохийского и Польской Православной Церкви, не признают вновь избранного «предстоятеля» по причине выявленных неканоничных действий при его избрании. Как следствие этого мы не признаем действия, которые Православная Церковь чешских земель и Словакии называет каноничными. Следует также отметить, что «предстоятель» упомянутой Церкви не был приглашен на Собор глав всех Православных Церквей, имевший место в начале марта. Исключение из этого Собора дает понять всю серьезность положения, «предстоятель», таким образом, оказывается изолированным от всего православного мира.

Недавно мы также получили тревожную информацию, касающююся состоявшегося заседания Синода в составе трех человек – Растислава, Георгия и Иоакима, которые проголосовали за отстранение архиепископа Симеона от его пастырских обязанностей без его согласия. За этим последовали дальнейшие неканоничные действия на заседании епархиального совета Брненской епархии. Нам сообщили, что еще до начала этого заседания архиепископ Симеон покинул его из-за отсутствия секретаря. После его ухода епископ Иоаким неканонично собрал тех членов епархиального совета, с которыми находится в контакте, и продолжил заседание, во время которого был отстранен архиепископ Симеон, а вместо него назначен управляющий. Также на неопределенный срок было отстранено от должности десять священников с запретом исполнять их священнические обязанности. Это привело к закрытию нескольких храмов, которым пришлось противостоять угрозам насилия, ощутимому гнету и запугиванию в различных формах со стороны нового церковного статус-кво.

Эти неканоничные и неэтичные действия со стороны иерархов Православной Церкви чешских земель и Словакии, которые ныне находятся у власти, глубоко печалят Вселенский Патриархат и нас лично. Безответственность, неопытность, недостаток рассудительности и церковной этики в управлении поместной Церкви нарушает единство всей Православной Церкви. Вселенский Патриархат, хоть это и причиняет ему огромную боль, будет и в дальнейшем считать действия Православной Церкви чешских земель и Словакии неканоничными, до тех пор, пока не будет найдено каноничное решение. Мы верим, что государственные органы Вашей страны примут во внимание данную ситуацию при решении признания церковных органов со стороны государства.

Мы благодарны Вам за то, что Вы принимаете во внимание эти в высшей степени неотложные и серьезные обстоятельства Православной Церкви. Если Вам будет угодно получить более подробную информацию, мы и наши сотрудники с огромным удовольствием встретились бы с Вашим представителем здесь, в Стамбуле. Мы также можем отправить своего представителя к Вам, чтобы продолжить дискуссию об этой неприятной ситуации.

Желаем Вам и Вашим близким радостной и благословенной Пасхи и выражаем свою глубочайшую любовь и уважение.

Молитвенно Ваши
+ Варфоломей
Архиепископ Константинополя – Нового Рима

Вселенский Патриархат, 11 апреля 2014 года

Официальное заявление Константинопольского Патриархата

СТАМБУЛ. 1 апреля 2014 опубликовано коммюнике Константинопольского Патриархата относительно ситуации в Чехословацкой Православной Церкви. Патриарх Варфоломей, изначально стоявший на стороне местоблюстителя Симеона, митрополита Брно и Ольмюца, и не признававший результатов прошедших выборов, сформулировал свою позицию предельно жестко:

1. Избрание после отставки Архиепископа Христофора нового Предстоятеля Чехословацкой Церкви АрхиепископаРостислава не признается Константинопольским Патриархатом «в связи с каноническими нарушениями во время этих выборов».

2. Соответственно всякое действие иерархов Чехословацкой Церкви является антиканоническим и не признается Константинопольским Патриархатом.

3. Константинопольская Православная Церковь «как Мать-Церковь готова принять активное участие в урегулировании проблемы, призывает обе стороны продолжить переговоры и избегать каких-либо действий, которые могут усугубить сложившуюся печальную ситуацию в Чехословацкой Церкви».

Напомним, что по инициативе Константинопольской Православной Церкви в начале марта 2014 г. в патриаршей резиденции на Фанаре прошли переговоры между митрополитом Симеоном и представителями Архиепископа Ростислава - епископами Георгием и Иоакимом, однако они завершились безуспешно.