11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Protestní akce proti návštěvě biskupa Jáchyma ve Františkových Lázních v sobotu 26.7.2014

Protestní akce proti návštěvě biskupa Jáchyma ve Františkových Lázních v sobotu 26.7.2014

Tuto sobotu 26. července 2014 u příležitosti svátku sv. kyjevské kněžny Olgy a 125 let od vysvěcení chrámu budou pravoslavní věřící v nejstarším pravoslavném chrámu v České republice ve Františkových Lázních protestovat proti návštěvě biskupa Jáchyma.

Protestní akce je namířena proti přítomnosti biskupa Jáchyma na chrámovém svátku nejstaršího pravoslavného chrámu v České republice a proběhne poklidným způsobem. Chrám sv. Olgy je znám také tím, že v něm 65 let sloužil otec Jan Křivka, který zemřel loni v říjnu. Otec Jan Křivka byl několikrát nejvyššími poctami vyznamenaný válečný hrdina z II. světové války. Jako příslušník Svobodovy armády zažil bitvu v Dukelském průsmyku. Volyňští Češi, kteří ve velké většině přijali pravoslaví již v 19. století, se po válečné Heydrichiádě stali oporou nově obnovené Československé Pravoslavné církve. Jednou z opor byl právě válečný hrdina Jan Křivka, který byl vysvěcen na kněze již v roce 1949.

Proto je polovina ze 125 let existence chrámu spjata s působením otce Jana Křivky. Za tu dobu prošel chrám několikanásobnou rekonstrukcí. Otec Jan Křivka založil několik pravoslavných církevních obcí a zasloužil se také v 70. letech o generální opravu chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, který je dnes majetkem podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice. Při správě chrámu otci Janu Křivkovi pomáhala nejen jeho rodina, ale také četné rodiny z řad volyňských Čechů, Ukrajinců, Rusínů z Podkarpatské Rusi a Slováků.

O životě otce Jana Křivky se podrobně dočtete například zde:
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/2388
nebo z televizního dokumentu zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/411235100051004-nevyzpytatelne-krivky-zivota/

Nástupcem vloni zesnulého otce Křivky se stal otec Vít Metoděj Kout, který patří k věrným zastáncům samozvaného sektářského vedení otce Jáchyma v Pravoslavné církvi v českých zemích. Proti otci Jáchymovi se velmi jasně staví celá hluboce věřící rodina otce Jana Křivky, zejména pak jeho vnuci Ondřej Chrást a Jan Křivka nejmladší.

O chrámovém svátku proběhla také diskuze na Facebookových stránkách církevní obce, spravovaných o. Koutem. Vnuk otce Křivky Jan Křivka nejmladší doslova napsal:

"Doposud jsem se v církvi s takovou neúctou a falešností nesetkal. Jelikož můj dědeček celý svůj život proti takovým projevům bojoval, je pro mě těžké se s tímto smířit. Jsem si jistý, že kdyby dědeček žil a byl při síle, tak vl. Jáchyma vyžene z našeho chrámu s klackem v ruce."

Toto bylo okamžitě správcem diskuze o. Koutem smazáno, proto Jan Křivka nejml. doplnil:

"Moc bych si přál, aby došlo k usmíření a nápravě, ale cenzura, mazání příspěvků, či zatajování důležitých skutečností není cestou k řešení."

(Celá konverzace před smazáním je přílohou tohoto článku)

Další vnuk otce Jana Křivky, Ondřej Chrást byl dlouholetý zaměstnanec ústředí Pravoslavné církve a kterého nynější nekanonické a pravoslavným světem neuznané vedení místní Pravoslavné církve persekvovalo téměř jako prvního, organizuje malou protestní akci proti přítomnosti vl. Jáchyma na liturgii. Věřícím a duchovním poslal email, ve kterém píše:

"Naše akce u příležitosti svátku sv. Olgy se bude konat cestou tzv. nejmenšího odporu, nechceme nějaké významné konflikty, které by jen více a více rozjitřovali rány, které všichni cítíme."

Dále Ondřej Chrást ve svém dopise pokračuje:

"... nechceme, aby tito lidé zneužívali práci dědečka a celé naší rodiny, k čemuž teď neustále dochází. Proto chceme spolu s Vámi oslavit tento svátek zvlášť a v souladu se světovou pravoslavnou církví, nikoliv jako sekta mimo světové pravoslaví."

V závěru se vyjadřuje k církevní situaci:

"Kritická situace v naší Církvi trvá již více než rok a půl. Během této doby se situace neuklidnila, ba právě naopak, Církev, Tělo Kristovo, trpí více a více. Věřícím je odpíráno přijímání Svatých darů, kněží jsou persekvováni, zastrašováni a věřící jsou stále více a více zmateni. Světové pravoslaví se od tohoto nekanonického vedení zcela odvrátilo a jednoznačně podporuje kanonickou stranu sporu, vladyku Simeona. Ještě bude nějakou dobu trvat, než napravíme dlouho a složitě budovanou reputaci vůči českému státu."

Dle vyjádření Ondřeje Chrásta bude akce poklidná a bude vrcholit na místním hřbitově panychidou za otce Jana Křivku a tragicky zesnulého bratra Pavla Chrásta, který byl v chrámu sv. Olgy rovněž jako všichni vnuci otce Křivky desítky let žalmistou, a dále dodává:

"Protestní akci již podpořila celá řada věřících církevní obce. Někteří na protest zůstanou doma a chrámového svátku se nezúčastní, někteří, spolu s námi přijdou na místo vzdát úctu svaté Olze, této patronce chrámu, který je naším domovem."


V souvislosti s rozjitřenou atmosférou v Církvi vydáváme následující prohlášení ve formě otevřeného dopisu:

otče Metoději a otče Serafíme,

Vy, vladyka Jáchym a další podporovatelé samozvaného vedení Pražské eparchie se oháníte údajně kanonickou autoritou posvátného synodu naší místní církve, ve které perzekvujete poctivé křesťany jen proto, že váš údajně posvátný synod neuznávají a proto jsou oni podle vášich představ "nekanoničtí". Všechny věřící a duchovní na Internetu i v soukromí šmírujete, jestli se nechovají "podezřele".

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že synod je posvátný jen tehdy, když jeho členové sami dodržují posvátné kánony a jen tehdy, když jsou rozhodnutí jeho členů uznávána světovými pravoslavnými církvemi. Jen tak se může Synod těšit blahodati Svatého Ducha a nazývat se pravoslavným a posvátným.

Jenže shromáždění tří biskupů Rastislava, Jáchyma a Juraje, které samo sebe pyšně nazývá posvátným synodem a násilím si vynucuje poslušnost, bylo označené za nekanonické a všechna jeho rozhodnutí za neplatná. Proto si toto shromáždění tří biskupů může o nějaké kanonicitě a posvátnosti nechat jen zdát.

Jasně to říká odstavec I. a II. komuniké Posvátného Synodu Matky Církve - Konstantinopolského patriarchátu ze dne 1.4.2014 a bylo to několikrát zopakováno, jako například v dopise Jeho Všesvatosti Patriarchy Bartoloměje Ministerstvu kultury České republiky. Proto není vladyka Jáchym jako arcibiskup pražský ani uznán ani zaregistrován českým státem.

To byste chtěli označit za nekanonické vzbouřence a lháře i Jeho Všesvatost Patriarchu Bartoloměje a všechny pravoslavné vladyky na celém světě, kteří vás neuznávají stejně jako naši místní duchovní a věřící, na které si u nás doma troufáte a trestáte je za to, že se na rozdíl od Vás drží pravoslavné jednoty?

Prosíme Vás, otče Metoději, otče Serafíme a další přisluhovači vladyky Jáchyma, najděte v sobě křesťanskou odvahu a ukončete to šílenství. Rozbíjíte světové pravoslaví. Uznávají vás jen v Moskvě a jejích satelitech, dobře víme proč a dobře víme za jakých podmínek. Přestaňte si ničit svoji duši a ubližovat svým bližním.

Kristus uprostřed nás

redakce Soli země