V době kdy začne pravoslavná církev dostávat od státu miliardu korun v rámci církevních restitucí, a zároveň není dořešena kauza likvidační mediální kampaně proti vladykovi Kryštofovi, tak uvnitř vedení pravoslavné církve vypukl tvrdý zápas o moc.

Nejprve dal biskup Simeon, který je po odchodu vladyky Kryštofa metropolita nejvyšší arcibiskup a hlava církve, napomenutí, že Krupica ukončuje pracovní poměr zaměstnancům pravoslavné církve, zakazuje knězům sloužit a vůbec koná věci, které příslušejí jen biskupovi, kterým on není. Jeho úkolem jako správce bylo neprodleně zařídit volby nového pražského arcibiskupa nebo vyšetřit Kryštofa a případně mu umožnit návrat, aby se volby nemusely konat. V tomto totálně selhal, podvodem se stal dokonce statutárním správcem pravoslavné církve, kterým může podle ústavy být jen biskup Simeon. (Podrobnosti zde.)

Dokonce, protože už dávno od dubna proběhlo 40 dnů, by měl být tajným hlasováním potvrzen v prodloužené funkci. Ale to se neřeší. Podle tvrzení některých pravoslavných věřících drží nad Krupicou ochranou ruku agent komunistické StB Šuvarský se svým pomocníkem tajemníkem Pavlem Milkem.

Mezi pravoslavnými věřícími koluje informace, že Milko pod falešným jménem poskytl českým mediim informace o údajných sexuálních aférách vladyky Kryštofa. (Podrobnsoti zde.)

Na základě obvinění z porušení celibátu by se měl s vladykou Kryštofem konat soud, ale nekonal. Ani to nejde, protože podle zřizovací listiny konstantinopolské církve odstavec D (podrobnosti zde) by se takového soudu musel účastnit zahraniční člen a rozsudek by musel schválit patriarcha Bartoloměj. Podle pravoslavných věřících rozkolníci vyvolali mediální teror a s pomocí kompliců během zasedání synodu přesvědčili Kryštofa, že musí pro klid v církvi "dobrovolně" složit funkce. Komplicem "pro dobro v církvi" měl být moravský biskup Jáchym, který ale podle odstavce A kanonických zákonů by neměl být členem synodu.

První volby arcibiskupa v květnu byly propadák, protože shromáždění nezvolilo ani v opakované volbě žádného kandidáta. Krupica se snažil s pomocí policie některým volitelům zabránit vstupu do chrámu, což mu také arcibiskup Simeon kromě jiných přestupků ve svém dopise vytýká (dopis zveřejněn níže).

Pro návrat vladyky Kryštofa byla organizována petice, o které byl informován ekumenický patriarcha Bartoloměj a která sebrala více než 3000 hlasů. Z toho bylo dva tisíce hlasů získáno písemnou formou přímo od pravoslavných věřících z českých chrámů během velikonočních bohoslužeb, ostatní přes internet. Krupicovo vedení církve však petici odmítlo jako hrubý útok proti "jejich církvi", vůli tisíců věřících neuznává a tak petiční archy leží na odboru církví ministerstva kultury ČR.

Potom se teď v září konala schůze pražské eparchie, kde filtrem prošli jen dva kandidáti do nových druhých voleb plánovaných na říjen. Paroháč Rapcun (jeho žena totiž obvinila vladyku Kryštofa ze sexu jak o tom do médií měl referoval Pavel Milko).

Ernest Rapcun byl nominován zástupcem ruské církve v ČR otcem Nikolajem Liščeňukem. Kromě toho, že to je vměšování do záležitostí jiného církevního subjektu (chrám v Karlových Varech patří Moskevskému patriarchátu a otec Liščeňuk je zástupcem ruské církve pro území ČR (důkaz zde),tak to je do nebe volající hloupost, protože Rapcun je ženatý, má mladou ženu a dvě nezletilé děti. Nemůže tedy žít v celibátu, což je podmínka biskupství. Má jen naoko rozvod sepsaný Krupicou, což je právě ta jedna z mnoha věcí, které Krupica neměl právo udělat, jak mu arcibiskup Simeon vytýká. Druhý kandidát je údajný homosexuál Juraj, který je na Slovensku arcibiskupem v Michalovcích. (důkaz o jeho homosexualitě je diskutován zde). Proti tomu se zvedla mezi věřícími vlna odporu.

Krupica odpověděl sprostým e-mailem a rozhovorem v ProtiProud.cz P. Hajka. Kanonicky tímto vypověděl hlavě církve Simeonovi poslušnost, což je schizma. Pravoslavná církev má teď dvě vedení a štěpí se. A tak se objevil nový Marek Martin Luther Krupica, který ve vzpouře proti kanonickému vedoucímu církve prošlapává cestičku zničení pravoslavné církve v Čechách na Moravě a Slovensku. Přezdívku Luther získal od pravoslavných věřících od M. Lutra ze středověku, protože ten taky jako mnich vypověděl poslušnost svému biskupovi a začal reformovat církev.

Alarmující je, že do této kauzy v pravoslavné církvi je zapleten i policista Rostislav Kotrč, který se zapletl do korupční kauzy. Podle tvrzení některých pravoslavných věřících je Kotrč známy Krupicy a pomáhal mu v květnu fingovaným policejním zásahem vymáhat účetnictví církve. Na Kotrče bylo postiženými zaměstnanci pravoslavné církve kvůli tomu podáno trestní oznámení. Krupica svým údajným odpůrcům mezi pravoslavnými věřícími českou policii vyhrožoval i v jiných případech(například zde).

Takže suma sumárum podle některých pravoslavných věřících agenti a spolupracovníci komunistické StB se aktivovali, aby prostřednictvím ovladatelných ambiciózních lidí, jako mají být Krupica a Milko, převzali moc v česko-slovenské pravoslavné církvi a dosáhli na restituovanou miliardu korun. Tento rozkol v církvi povede k vyloučení rozkolníků z církve. Jiná možnost je administrativní rozdělení církve, což by byla pro celý pravoslavný svět ostuda.

Kdysi jsem si myslel, že pravoslavná církve v Čechách a na Moravě se může stát jednou z cirkvi jenž povedou odpor proti islamizaci a oživí pozitivní dědictví naších předků, když ale vidím jak v ni řádi ďábel, tak pozbývam názoru, že je to dílo Kristovo. Snad aspoň BIS sleduje jak české pravoslaví ovládají lidé s podezřelou komunistickou minulostí a napojením na zahraniční mocenské centra.

Dokumenty ke kauze

Kopie dopisu biskupa Simeona Marku Krupicovi, který koluje mezi pravoslavnými věřícími

http://blog.idnes.cz/blog/10328/362944/01dopissimeona.jpg

01dopissimeona.jpg

Dokument o odvoláni Krupice z funkcí a zákaz konání činnosti

http://blog.idnes.cz/blog/10328/362944/odvolani.jpg

odvolani.jpg

Kopie mailu o vypovězení poslušnosti biskupovi Simonovi od Krupici, který koluje mezi pravoslavnými věřícími (pravost se mi doposud nepodařilo na 100 procent ověřit).

Od: Dr. Martin Marek Krupica < Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. >;
Datum: 15. 9. 2013
Předmět: FW: naděje
Vaše Vysokopřeosvícenosti, vladyko Simeone, dokázal byste mi vysvětlit jak je možné, že Táňa Střelcová rozesílá Váš dopis po církvi dříve (tj. 12.9.), než jsem ho já jako adresát dostal (tj. 15.9.)? Asi těžko, viďte. Jistě ne ve stavu progredující senility, již jsme pozorovali ve čtvrtek a pátek při zasedáních MR a ER.
Identické názory jste prezentoval opakovaně na MR a ER, kde byly odmítnuty jako subjektivní, nepodložené, mylné a zavádějící. Používáte tyto smyšlenky jako nástroje ničení klidu a pravdy v církvi. Bůh Vám odpusť, protože povinností biskupa je sjednocovat a nikoli rozdělovat. O lecčem vypovídá i adresář, který ing. Střelcová použila.

Pokud byste se mi obtěžoval odpovědět, prosím Vás i o vysvětlení či informaci, co to muselo být, že jste za to vyměnil moudrost stáří, respekt Božího lidu, úctu kléru i vlastní bázeň Boží.
Již bez úcty
archim. Marek


Kopie textu výzvy, která koluje mezi věřícími pravoslavné církve v Čechách a na Moravě.

Drazí přátelé,
prosím nepřehlédněte, co se v těchto dnech děje v Resslově ulici v Praze 2, v sídle Pražské Eparchie, pod vedením pánů Šuvarského, Krupici, Milka a na vysunutém pracovišti PCO M. Lázně „čtyřka“ zapřáhnutá do společného vozu plného lží, neúcty k pravdě Boží i lidské a k veškerému lidu naší Eparchie.
Vrcholem jejich spolčené cesty do dnešních dní bylo zasedání Eparchiální rady dne 13. 9. 2013 v Praze, které vedl Marek Krupica za usilovné podpory pana Šuvarského. Ve svém dopise členům ER o výsledku zasedání ER mimo jiné uvedli: Šest vážených a zkušených duchovních a tři neméně vážení laikové přijali usnesení… a my říkáme: poslušně zvedali své ruce pro či proti tak, jak je inspiroval a svými argumenty i řídil zákulisní komplot pánů Krupici, Šuvarského a Milka.
Kdo jsou tito „vážení“ duchovní a laikové, o kterých je řeč?
Otec Horváth: bývalý důstojník a člen KSČ v Československé armádě, který v pohraničí vykonával vše pro to, aby idea komunismu zvítězila nad křesťanstvím. Ze dne na den se stal tento voják pravoslavným duchovním, bez teologického vzdělání a respektování základních křesťanských mravních hodnot. Toto vše je na Tachovsku notoricky známé. Dnes je to věrný přisluhovač pana Krupici.
Otec Bakoš: zkrachovalý duchovní, který na Slovensku měl být suspendován, tedy zbavený možnosti působit jako kněz v Pravoslavné církvi. Proč asi? Je to arogantní a v církevních obřadech absolutně nerespektovatelný člověk, který nedokáže správně přečíst ani Svaté Evangelium, nemluvě o tom, že nedokáže správně realizovat ani ostatní církevní obřady. Dnes jeden z nejbližších spolupracovníků pana Krupici.
Otec Rapcun: paroháč, který byl podvodným konáním pana Krupici rozvedený „který podepsal rozvod“ a který má možná nejvýznamnější podíl na současném katastrofálním stavu života PE. Dnes je pravou rukou Marka Krupici a na pozici biskupa PE nominován jedním hlasem ruskou pravoslavnou farností.
Bratr Jukl: Nezkušený zneužitelný mladík, působící v Pravoslavné církvi cca 5 let. Pravoslaví je mu nekonečně vzdálené, protože vůbec nezná.
Ostatní 2-3 mlčící přítomní němě vnímají dění okolo nich a jen tupě přihlížení bez ambice vstoupit do dialogu o smyslu a pravdě současné situace v Pravoslavné církvi v PE. Další tři členové s troškou skromné odvahy čas do času zvednou svůj hlas k protestu proti praktikám spikleneckého vedení PE, ale ve svém nitru počítají s odvetou výše zmíněných uchvatitelů církve.
Toto jsou oni „vážení“ duchovní a laikové, tato je v současné době elita PE, toto jsou vůdcové, kteří rozhodují o každém dni naší církve, o její budoucnosti, o každém z nás a to nejdůležitější: rozhodují i o kandidátech, které obci věřících předloží jako jediné možné uchazeče o funkci biskupa PE. Výsledek jejich výběru je znám. Je strašný a v naší církvi nemá obdoby.
Je na čase, drazí spoluvěřící Svatého pravoslaví, abychom společně zastavili rozklad naší církve a její totální devastaci!
Proto žádáme:
1/ Aby Synod přezkoumal páteční rozhodnutí ER
2/ Aby umožnil Božímu lidu zvolit si biskupa z těch všech kandidátů zapsaných na kandidátce, bez předchozího a tendenčního „filtru“ ER, kromě těch, kteří sami dobrovolně z kandidátky před „filtrací“ ER odstoupili.
3/ Aby se Eparchiální shromáždění zabývalo odvoláním členů ER a vedení Úřadu ER.
4/ Aby Synod okamžitě odvolal Marka Krupicu z jeho funkce statutárního správce PE a aby mu za prezentovanou neúctu a neposlušnost k Metropolitnímu správci arcibiskupovi Simeonovi nařídil odchod do kláštera, kde mu přikáže činit pokání.
5/ Aby zajistil zastavení tajného plánu na odstavení a odvolání ze současných církevních funkcí vl. Simeona.
Prosíme Vás milí duchovní a věžici pravoslavné církve Vaše souhlasy a připomínky zasílejte metropolitnímu správci vl. Simeonovi na jeho e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Moc Vám děkujeme za podporu.
V Praze dne 19. 9. 2013 Duchovní a věřící, kterým jde o pravdu, spravedlnost a čistotu v pravoslaví.
Dopis o členech eparchiální rady je pravdivý jen je třeba doplnit ještě další významné členy: Mgr. Patrik Ludvík, nemá žádné pravoslavné vzdělání vystudoval evangelickou fakultu a do pravoslavné církve ho přivedl Krupica, pochází z Chomutova, kde je znám z dřívějších dob jako největší tamější narkoman, do dneška je na drogách jako hulič marihuany. Mgr. Jan Týmal, není také absolvent pravoslavné teologie a také vystudoval jen protestantskou fakultu a do pravoslaví byl přiveden také Krupicou, velice se dříve proslavil , že chodil s ruksakem na zádech čekan na kopec konec světa!!! Pikantní je také přítomnost dalšího člena Revizní a kontrolní komise Eparchiální rady: Vladislav Čejka, ten nemá vůbec žádné vzdělání a jako kněz se rozvedl a to jen civilně a následně se civilně ožil s jinou ženou! To je člověk hned v zákazu a ten je Krupicovi potřebný nejvíce, protože bude hlasovat jak bude chtít, aby nepřišel o místo duchovního.

Autor: Lukáš Lhotan

Zdroj: http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/362944/Rozdelila-se-pravoslavna-cirkev-na-cirkev-Kristovu-a-dablovu.html