11242017

Last update09:26:55 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství

Крупице запретили служить

20 сентября местоблюститель митрополита Православной церкви Чешских земель и Словакии владыка Симеон выдал распоряжение о запрете служения управляющему Пражской епархией архимандриту Мареку Крупице.

Как сообщил владыка Симеон нашему корреспонденту, Марек Крупица был отстранён от исполнения обязанностей в связи с грубым и недостойным священнического сана поведением.
Ранее, 9 сентября, владыка Симеон, являющийся после ухода в отставку митрополита Христофора главой ПЦЧиС, обращался к Крупице с письмом, в котором критиковал того за самоуправство и сетовал на то, что, благодаря попустительству Крупицы и близких ему людей, захвативших власть в Церкви, Пражская епархия вот уже в течение полугода остаётся без архиепископа, а сама ПЦЧиС без митрополита.
В ответ Крупица написал Симеону полное оскорблений письмо, в котором буквально называл местоблюстителя выжившим из ума стариком и пр.
«Я не собираюсь терпеть оскорбления от своих подчинённых», — прокомментировал ситуацию владыка Симеон. Вопрос о полном отстранении Марека Крупицы от исполнения обязанностей будет решаться на ближайшем заседании Священного Синода.
Константин Гербеев, www.prague-express.cz

Otřesné! Kněz Krupica uráží arcibiskupa Simeona!

Současná situace v pravoslavné církvi je opravdu tragická. Kněz M. Krupica, dočasný správce pražské eparchie uráží metropolitního správce a arcibiskupa olomoucko-brněnského vladyku Simeona!

Správce M. Krupica společně s bývalým agentem STB J. Šuvarským již několik měsíců provádí personální čistky a zbavují se všech, kteří žádají návrat vladyky Kryštofa zpět do čela církve. Připravují si tak cestu ke snadné volbě z „jejich“ kandidátů kněze E. Raptsuna nebo arcibiskupa Juraje, kteří od počátku patří k úzké skupince iniciátorům spiknutí proti vladykovi Kryštofovi.

Arcibiskup Simeon jako současná hlava církve napsal dočasnému správci pražské eparchii M. Krupicovi dopis, ve kterém mu vytýká některé chyby, kterých se dopustil ve funkci správce pražské eparchie.

Jak odpověděl kněz M. Krupica na výtky od arcibiskupa Simeona?

Nadutě! Arogantně! Frajersky!

Citujeme z odpovědi:

„Asi těžko, viďte. Jistě ne ve stavu progredující senility, již jsme pozorovali ve čtvrtek a pátek při zasedáních MR a ER.“

Stěží pochopit, že takto odpověďěl kněz. Vysmívá se staršímu člověku, tím že trpí senilitou? I ten poslední nenapravitelný zlodějíček má v sobě zakořeněnou úctu ke starším lidem.

A citujeme poslední Krupicovo větu:

„Již bez úcty, archim. Marek“

Také nevěříte vlastním očím? Bohužel je to pravda. Takto ukončil dopis kněz M. Krupica.

To je příklad nejhrubější neúcty k představenému arcibiskupovi.

Věřící a duchovní jsou pobouření.

Několikaměsíční působení dvojice Šuvarský-Krupica v čele PPE je hrůzostrašné a nesmazatelně poznamenalo duchovní život v pražské eparchii. Dnes už je navýsost jasné, že se v dubnu odehrálo pod taktovkou bývalých agentů STB spiknutí proti vladykovi Kryštofovi postavené na lživých obviněních a křivých svědectvích, za účelem ovládnutí církve, a tím i miliardy korun, kterou má církev získat od státu.

Věřící a duchovní si proto přejí rychlý návrat vladyky Kryštofa zpět do funkce pražského arcibiskupa a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku!!!

Roman Wimmer

Arcibiskup Simeon napsal správci Krupicovi: Vaše konání je úděsné!

Současnému nejvyššímu představiteli církve, arcibiskupovi olomoucko-brněnskému Simeonovi, metropolitnímu správci, došla trpělivost s konáním dua Šuvarský-Krupica, kteří ovládají Pražskou pravoslavnou eparchii. Jaroslav Šuvarský byl dlouholetým spolupracovníkem STB a Marek Krupica je neoblíbeným knězem, kterého pravoslavní věřící a duchovní odmítli zvolit za svého biskupa.

Arcibiskup Simeon v dopise důrazně odsuzuje praktiky, které dočasný správce pražské eparchie M. Krupica a ředitel úřadu Pražské pravoslavné eparchie J. Šuvarský zavedli do církve.

Mimo jiné píše "Vy jste se ujal správy eparchie v daleko širším rozsahu než se předpokládá pro správce eparchie a v horlivosti sobě vlastní jste začal „čistit Augeášův chlév" napravovat vše způsobem tak razantním, že začal být ohrožen klid a jednota církve.", následuje "...posouvají církev z jejího místa, cosi cenného se z ní vytrácí a to, co křičelo po nápravě, přesněji: po návratu, je pojednou překryto čímsi mnohem úděsnějším."

Arcibiskup Simeon velmi jednoznačně odsoudil "čistky" v církvi, které vedení PPE (Šuvarský-Krupica) provádí za účelem odstranění a zastrašení duchovních, kteří nechtějí v nadcházejících volbách hlasovat pro "jejich" kandidáty E. Raptsuna a J. Stránského.

Svůj dopis končí slovy "Všechny tresty nevynesené řádným soudním tribunálem a nepodepsané na celou dobu vakance určeným biskupem, odvolat a případné škody napravit."

 

Přepis dopisu:

SlMEON
(ThDr. Radivoj Jakovljevič)
ARCIBISKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ
PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE
METROPOLTNÍ SPRÁVCE

Masarykova 17, 779 00 OLOMOUC

Archimandrita ThDr Marek KrupicaThD, správce pražské eparchie,
412 01 Litoměřice, České armády 93/14

Vážený otče Marku,

Když jste byl jako správce pražské eparchie jmenován statutárním zástupcem, požádal jste mne, abych Vám pomáhal svými zkušenostmi. Počítal jsem s tím, že brzy bude zvolen řádný pražský biskup, který Vás vystřídá a veškerá případná uklouznutí uvede na pravou míru podle své pravomoci. Ústava přece počítá s volbou v krátkém termínu. Volba se však odkládala a Vy jste se ujal správy eparchie v daleko širším rozsahu než se předpokládá pro správce eparchie a v horlivosti sobě vlastní jste začal „čistit Augeášův chlév" napravovat vše způsobem tak razantním, že začal být ohrožen klid a jednota církve.

1. Především bych Vás rád upozornil na chyby při organizaci prvého, neúspěšného eparchiálního shromáždění. Členy eparchiálního shromáždění pražské eparchie jsou ve smyslu Ústavy čl. 14, bod 2. duchovní správci všech církevních obcí dané eparchie. Není možné, aby bez zasednutí řádného církevního soudu, jehož členy zvolilo eparchiální shromáždění (čl. 11, bod 2. Ústavy) a bez přítomnosti obviněného duchovního byl duchovní zbaven hlasovacího práva. Všem voličům také musí být umožněn vstup na zasedání, kde se hlasování koná. Je-li hlasování pod ostrahou, svěří se veliteli ostrahy seznam osob, které musí být vpuštěny. Není-li některý volič vpuštěn a tím se mu znemožní hlasovat, může být shromáždění prohlášeno za neplatné.

2. Pravoslavná církev je církev episkopální, každý křesťan, laik nebo duchovní, je trvale podřízen biskupovi příslušného územního celku. Jestliže biskup zemře nebo odejde, je do zvolení jeho nástupce svěřeno jeho území „správci eparchie" jinému biskupovi nebo „zkušenému duchovnímu z příslušné eparchie s pravomocí eparchiálního biskupa s výjimkou práv, která podle kanonických pravidel pravoslavné církve patří výlučně biskupovi" (Prováděcí předpisy k Ústavě, čl.7. bod 1.). Sama Ústava vyjadřuje, že správce eparchie, který není biskupem, bere na sebe jen část pravomocí skutečného správce, především organizovat volbu nového biskupa, ale v žádném případě pravomoci svátostné, soudní a pravomoc nad mnišstvem. To koná, je-li správcem eparchie kněz, určený sousední biskup, a je k tomu určený pro celé vakantní období, nikoli od případu k případu, neboť on je pro danou oblast po dobu její siroby jejím spojením s jednou obecnou svátou apoštolskou církví. Svěření osiřelé oblasti celému posvátnému synodu by bylo rozmělňováním apoštolské moci v postižené části církve, občas by mohla být i nedosažitelná.
Těch chyb se nezdá mnoho, dají se i přehlédnout, ale zřetelně posouvají církev z jejího místa, cosi cenného se z ní vytrácí a to, co křičelo po nápravě, přesněji: po návratu, je pojednou překryto čímsi mnohem úděsnějším. V této chvíli by bylo největší chybou na chybách trvat.
Mám-li se vyjádřit konkrétně, považuji za nejdůležitější svolat nové a naprosto korektní shromáždění, kde nebude nikdo z původních voličů vyloučen, pokud nebude odsouzen řádným eparchiálním soudem, kde se bude moci řádně hájit, dostane se mu spravedlnosti, jež bude potvrzena řádně zplnomocněným biskupem. Všechny tresty nevynesené řádným soudním tribunálem a nepodepsané na celou dobu vakance určeným biskupem, odvolat a případné škody napravit. Jsem si jist, že i Vy cítíte tuto cestu za jedině správnou.

S láskou v Kristu a požehnáním Váš

Olomouc 9.9.2013    

+ Simeon

Arcibiskup Simeon napsal správci Krupicovi: Vaše konání je úděsné!

Выборы без выбора. Определены новые кандидатуры на пост Архиепископа Праги

Анаксиос, анаксиос, анаксиос!

Православие в Чехии и Словакии продолжает переживать один из самых тяжёлых периодов за всю свою историю. В прошлом Православие на этих землях неоднократно запрещалось и подвергалось жестоким гонениям, но те периоды были временем мученичества и героизма. Сейчас нет гонений со стороны католичества и властей, но время не менее драматичное. Хотя ещё недавно нельзя было не радоваться за Православие в Чехии и Словакии в период, когда его возглавлял Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, которого без преувеличения можно назвать праведником и одним из величайших подвижников нашего времени. Если не брать давних времён - правления Благоверного князя Вячеслава Чешского и периода Великой Моравии, то время, когда владыка Христофор возглавлял Православие на этих землях, можно смело назвать периодом наивысшего расцвета Православной веры.

Но в семье не без Иуды. Нашлись лица жаждущие власти, славы и денег. Сразу после реституции свершился подлый заговор и неудивительно, что все лица участвующие сплошь пропитаны всеми самыми низкими пороками - от алкоголизма и прелюбодейства, до гомосексуализма. То, что сейчас происходит в руководстве Православной Церкви Чешских земель и Словакии, после заговора против владыки Христофора, просто невообразимо. Так и хочется в данном случае внести "Православной Церкви" в кавычки, поскольку, ничего общего всё творящееся сейчас к Православию не имеет, напротив, полностью противоречит ему. Вплоть до того, что Православной Церкви Чехии может грозить закрытие.

Алчные и корыстные властолюбивцы не стесняясь самых грязных мер очищают себе дорогу к полной власти.

Однако не всё пошло по их плану. На прошлых выборах Архиепископа Пражского Православной Церкви (проходивших 18-го мая в Праге), несмотря на все интриги, на выборах с треском провалился основной заговорщик против владыки Христофора "архимандрит" Марек (Крупица). Без сомнения, причиной его полного провала стала информация о нравственном облике этого типа. Не прошла и другая кандидатура - священник московского патриархата в Германии Михаил Дандар, который хоть и был поставлен как непроходная фиктивная кандидатура, но и то, набрал гораздо больше голосов Крупицы, но, как и следовало ожидать, он не набрал даже минимально требуемого количества голосов.

После столь впечатляющего провала, заговорщики принялись за новые грязные меры. Так, Марек Крупица с Ярославом Шуварским вплотную занялись чистками всех неугодных им лиц, игнорируя владыку Симеона и даже не ставя его в известность, а ведь он как ни как является временным главой Православной Церкви Чехии и Словакии. Синод за закрытыми дверьми вовсю назначает наказания неугодным им лицам. Кроме того, запугивают рядовых священников (в первую очередь из Украины), шантажируя их, что если они не подчинятся и не проголосуют на выборах нового Архиепископа пражского и главы всей Православной Церкви Чехии и Словакии, то они будут лишены сана и высланы из страны. Это что-то ужасное творится.

И, вот, в назначенный день, в пятницу 13-го сентября 2013 г. (случайно ли выбрана дата?!) на Епархиальном совете в Праге под руководством Марека Крупицы было выбрано только двое кандидатов на пост Архиепископа Праги, это: архиепископ Георгий (Странский) и протоиерей Эрнест Раптсун. Обе кандидатуры - активные участники заговора против владыки Христофора. Другие кандидаты не были приняты. Митрополит Симеон был выслан.

Вкратце о всей банальности и некоторой комичности (тем не менее ужасающей) в выборе именно этих кандидатур. Георгий (Странский) изначально грезил занять пост Архиепископа Праги, но тогда его кандидатура на майских выборах была отвергнута (не помогли ему тайные доносы Патриарху Варфоломею в Фанаре) то ли по причине его гомосексуализма, то ли по той, что он не пользуется у верующих никакой популяностью. Теперь после угроз, видимо, рассчитывает, что за него проголосуют. Но если, несмотря на все угрозы, священослучители за него не проголосуют, а абсолютное большинство священнослужителей Чехии - это украинцы, то, как раз, на этот случай вторая кандидатура - украинец протоиерей Эрнест Раптсун. Священник Эрнест Раптсун также никак не подходит на пост архиепископа, поскольку он женат и имеет двоих детей. Однако появляется информация, что он недавно оформил со своей венчанной супругой развод, а бумагу о разводе ему подписал не кто иной, как архимандрит Марек Крупица. Не менее интересны заслуги Эрнеста Раптсуна, благодаря которым он попал в кандидаты на столь высокий пост с перспективой возглавить всю Православную Церковь Чешских земель и Словакии... а заслуг в духовных делах и моральных качествах нет как таковых, но есть крайне безнравственная роль в заговоре против владыки Христофора, а именно: 1. Это никто иной, как муж лжесвидетеля против владыки Христофора - Ксении Рапцуновой; 2. Это он позвонил дочери владыки Христофора и наговорил ей массу лжи о 10-ти детях у её отца и огромном количестве любовниц, а весь этот разговор записывал на аудионоситель и потом принёс эту запись в Священный Синод для того, что бы коллективно посмеяться, дополнительно унизив владыку Христофора, оказывая даже такое давление. Видимо, это и стало той точкой, после которой владыка Христофор поддался давлению и временно покинул свой пост с целью доказать абсурдность обвинений. Но стоило только владыке Христофору подписать временное своё самоотстранение, как Синод интерпретировал полное отстранение владыки Христофора. Тут следует пояснить, что Священный Синод Чехии и Словакии состоит всего лишь из 4-х членов, 3-е из которых и являются организаторами заговора. Вдобавок к заговорщикам ещё относятся около 10-ти "священнослужителей", среди которых в первую очередь это: архимандрит Марек Крупица, протоиерей Ярослав Шуварский и его жена Эва Шуварская. Что касается священнослужителей и прихожан, то хоть и нет такой статистики, но любой кто знает ситуацию, знает, что около 90% верующих за владыку Христофора и где-то 9% не имеют своего мнения. Абсолютное большинство верующих переживают и надеются на то, что владыка Христофор вновь возглавит Православие на этих землях.

Новые выборы Пражского архиепископа должны состояться ориентировочно в середине октября. Как будут голосовать священнослужители, можно только предполагать. Но я, как и верующие Чехии надеемся, что священнослужители, несмотря ни на какое давление и угрозы, не проголосуют ни за одну из этих кандидатур. Ибо их не то, что нельзя пускать в руководство, но им и вовсе не место в лоне Православной Церкви.

ИА "Русские Новости" в добавление к вышесказанному публикуем перевод с чешского языка разоблачительных материалов Сестры Яны, касающихся архиепископа Георгия (чеш. Arcibiskup Juraj, в миру Рудольф Йиржи Странский) и протоиерея Эрнеста Раптсуна (настоятель церкви Св. Духа в г. Хомутов). Оригинал на чешском язвке находится по ссылке:

Скандал в Церкви (3)

Митрополит Христофор вынужденно ушел в отставку, к чему привело его христианское смирение, согласно словам Христа… "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую"…! Он не хотел допустить, чтобы в период предстоящего праздника Святой Пасхи Церкви могли навредить скандальные нападения заговорщиков, нападки которых перед инославными и неверующими ставят под сомнение не только лично митрополита, но всю Православную Церковь.

А нападки крепчали. Заговорщики без разбора в средствах не побрезговали даже "генеральной репетицией", состоявшейся 11-го апреля в городе Оломоуц. Главное слово взял епископ Иоаким, затем директор православной академии Роман Юрига и муж "пострадавшей" украинки Рапцуновой, которому только теперь, спустя почти 10 лет, вдруг начали "мешать рога". Так что генеральная репетиция получилась веселой, было над чем посмеяться...

Только после этой тщательной подготовки последовало официальное заседание 12.4.2013 также в Оломоуце... Чего хотят скандалисты? Очернение со смещением Митрополита Христофора - это просто удобный предлог в борьбе за пост иерарха и за деньги, переданные государством по реституции.

Этот инцидент напоминает ситуацию из 15-го века, о которой мой любимый святой магистр Ян Гус сказал: "Собаки грызутся за кость (имущество), - отберите кость и перестанут кусаться".

Какую же лепту в приготовлении оригинального "подарка" к 60-летию со дня рождения митрополита внесла словацкая часть Церкви? Архиепископ Георгий (Рудольф Странский) поспешил с доносом к патриарху Варфоломею. Тем самым как бы от "соратников по очистке Церкви" отрекся. Лгал? Ложь - по-прежнему атрибут дьявола!

Архиепископу Михаловско-Кошицкому Георгию следовало начать борьбу за чистоту Церкви в своей собственной епархии, где он был принят с недоверием, внося немало путаницы, за что вкупе с высокомерным поведением получил от верующих «трёпку» или, как тут говорят, ему "потрепали шкуру" – пардон, рясу...

Нет ничего нового под солнцем. Истории Церкви известно, что св. Иоанн Златоуст, чью святую литургию в Православной Церкви служат до сего дня, подвергался по доносам таким нападкам за заслуги в Церкви, что в смирении умер в изгнании.

А святитель Нектарий Эгинский – митрополит Пентапольский (о нем тоже написано немало)… На защиту вышеупомянутых святых горой встала паства, в отстаивании своих архиереев верующие добивались значительных успехов...

Я тоже "не отреклась"... Как было обещано, немного представлю участников заговора и покажу легитимность второго названия нашего обсуждения в дополнение к предыдущему.

Брно, 15.4.2013 Сестра Яна

Скандал в церкви (6)

Он купил диплом в Ужгороде ...КТО? Представьте себе, не кто иной, как Рудольф Странский - архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий!

Этого тщеславного заносчивого мальчика знаю с его 12 лет. Я всегда ошибочно полагала, что это тип исследователя-ученого, что подсказывал мне 33-летний педагогический опыт. Никогда бы не поверила, что диплом ему нужно будет получить мошенничеством ...

В таком случае второй «кандидат» на вакансию митрополита - обманщик.

Наряду с клятвопреступником епископом Иоакимом, они продолжают борьбу, которая должна была прекратиться сразу по отзыву Рапцуновской жалобы.

И эти люди - на самом деле два недоучки – хотят управлять и представлять в мире нашу Церковь?!

Брно 25.4. 2013 сестра Яна


Скандал в церкви (9)

или чета Раптсун была отлично подобрана, чтобы каждый сыграл свою гнусную роль.

«Отец» Эрнест Раптсун, Наконец я разобралась, почему вы в Греческом паломничестве так безразлично реагировли на эпатажное поведение жены: потому, что:

а) слишком хорошо знаете ее склонность к провокациям, ее прилипчивость ко многим представителям противоположного пола в церковной среде и уже привыкли к этому,

б) рассчитывали, что перспектива дружбы с архиепископом при ваших минимальных способностях «пойдет на пользу» (не надо отбрасывать и смену гражданства ...)

в) жене причитается за то, что купила вам диплом.

Вам не кажется, что у нас своих негодяев в Церкви достаточно, не стоило их "заимствовать" на Украине? Не лучше ли будет развивать свой "скандальный синдром" у себя дома? Но там наверняка митрополит Владимир очень скоро бы вас выгнал. Корону бесстыдства и наглости вы одели, злоупотребив частной беседой с больной дочерью владыки митрополита Екатериной, запись которой, как собака кость, принесли своим «спонсорам» на репетицию в Оломоуце 11.4.2013. Это стало настоящим десертом для заговорщиков: SтB-аков и казнокрадов! Вволю насмеялись! Прямо слышу неистовый смех растратчика Юриги, озвученную улыбку архиепископа Симеона и хихиканье других «священных» участников сборища, которое проходило за день до судилища, подобного "собору в Констанце".

Неужели ни капли не стыдно за свои "духовные" делишки в чужой стране?

Ваши поступки отдаленно напоминают мне поведение одного закомплексованного недоучки и одного "чистильщика" Церкви.

"Имеющий уши да услышит.» (Мф 13,9)

16.09.2013, Автор: Ярослав Мошков, ИА "Русские Новости"

Vše nasvědčuje spiknutí. Bývalí agenti STB na scéně.

Aktualizace ze dne 15. 10. 2013. Nové důkazy o Šuvarského spolupráci s StB.

Nový dokument z Archivu bezpečnostních složek tak potvrzuje názor většiny věřících, že se v minulých měsících pravděpodobně odehrálo dlouhodobě připravované spiknutí proti vladykovi Kryštofovi.Kněz J. Šuvarský a kandidát na arcibiskupa M. Dandár byli zaregistrováni Státní bezpečností (STB) ve stejný den v roce 1966!!! Michal Dandár po srpnových událostech a necelých dvou letech dne 14.7.1968 ukončil spolupráci s STB (archív MV 626592) narozdíl od agenta StB J.Šuvarského, který nepřetržitě udával až do roku 1989 (aktualizováno). Jenom náhoda nebo se velmi dobře znají?

O kandidátovi na pražského arcibiskupa M. Dandárovi jsme až do volby mnoho nevěděli. I proto bylo pro nás překvapením, že byl eparchiální radou navržen na funkci pražského arcibiskupa. Domnívali jsme se, že jeho počínání v jurisdikci Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu v Německu bylo natolik přínosné, že jeho nominace byla zasloužená. Na základě nového zjištění se však jeho účast ve volbě může jevit ve zcela novém světle. Knězi Michalu Dandárovi zřejmě pomohla k nominaci na pražského arcibiskupa i známost s dlouholetým spolupracovníkem STB Jaroslavem Šuvarským.

Pojďme se nyní podívat na nezpochybnitelná fakta:
Jaroslav Šuvarský spolupracovník STB

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Co z archívního dokumentu zjistíme? Oba dlouholetí spolupracovníci STB byli registrováni ve stejný den!!! Je to náhoda? Jak dlouho se znají? Proč byl M. Dandár navržen na pražského arcibiskupa? Proč se konalo při volbě i vynucené čtvrté kolo? Komu by prospělo, aby byl bývalý spolupracovník STB pražským arcibiskupem? A další otázky se nabízejí…

Když jsme již dříve upozorňovali na nekompetentnost eparchiální rady, která schválila do voleb na pražského arcibiskupa bývalého spolupracovníka STB společně s neoblíbeným knězem M. Krupicou, nenapadlo nás, že na rozhodování rady může mít vliv také její ředitel, dlouholetý agent STB kněz J. Šuvarský. Bylo by nespravedlivé nikoho obvinit (a také jsme to neučinili), že z pozice ředitele zasahuje do rozhodování členů rady, kteří mají hájit zájmy všech věřících a církevních obcí. Každý si může na základě výše uvedených informací domyslet, jak to asi nyní při hlasování rady Pražské pravoslavné eparchie probíhá…

Jak si lze představit spiknutí s využitím zkušeností agentů STB?

Třeba následovně. Naprosto lživé obvinění, křiví svědkové a domluvená televizní reportáž načasovaná před zasedáním Posvátného synodu. A především. Znalost dobrého srdce, chování a postojů vladyky Kryštofa. Všichni věřící a duchovní v pravoslavné církvi věděli a vědí, že vladyka Kryštof by pro blaho pravoslavné církve udělal cokoliv. Bylo jim jasné, že zinscenovaný mediální skandál a falešná svědectví budou stačit, aby vladyka pro dobré jméno církve abdikoval. Lež, pomluvy a bulvár – to byla strategie jak se zbavit oblíbeného vladyky Kryštofa.

A co dál?

Zbavit se všech nepohodlných. Zastrašovat. Rychle a bez voleb dosadit vlastní přisluhovače do funkcí. Šířit lži a pomluvy. Odvolávat neposlušné. Odpoutávat pozornost a dělat ze sebe mučedníky. Je vidět, že zkušenosti získané při spolupráci s STB se výborně hodí. Bohudík pravoslavní věřící nejsou nevzdělanci, aby tuto estébáckou hru neprokoukli.

A především. Neustále opakovat, že existují další obvinění proti vladykovi Kryštofovi. Že je však nikdo nikdy neviděl ani neslyšel? Ano. Neviděl ani neslyšel. Kdyby totiž nějaká pravdivá obvinění existovala, tak by je již „mocichtiví“ dávno s radostí a velkým humbukem za přispění domluvených médií zveřejnili.

Co je však jednoznačně prokázáno.

V řídící funkci současného vedení PPE pracuje bývalý spolupracovník STB kněz J. Šuvarský!!! A v čele pražského arcibiskupství mohl stanout jeho blízký kolega agent STB kněz M. Dandár!

Je velmi překvapující, že současní hlavní představitelé pravoslavné církve tolerují u vrcholných „funkcionářů“ spolupráci se Státní bezpečností? Vladyka Kryštof po bulvárním útoku vzápětí odstoupil (pozn. nikdy však nezavrhl svůj návrat do čela církve), aby mohl očistit své jméno a nepoškozoval pravoslavnou církve. Věděl, že obvinění jsou lživá a přesto odstoupil. A na druhé straně. Po zveřejnění informací o spolupráci J. Šuvarského a M. Dandára s STB? Ticho po pěšině. Také se nestačíte divit? Nebo snad bývalí „agenti-kněží“ získali nějaké tajné informace, kterých se stávající osoby ve vedení pravoslavné církve obávají?

Motto: „ Kdo jednou udal svého přítele, tak udá i podruhé, i po třetí… a pak se již nezastaví před ničím.“

A co bývalý agent STB Jaroslav Šuvarský?

Nejspíš bude všem na potkání tvrdit, že byl „hodný“ agent, nikdy nikomu neublížil a v konečném důsledku se nakonec dozvíme, že jako agent STB vlastně mnoho lidem pomohl! Nebo. Nebyl on vlastně bojovník proti režimu, který chtěl STB zevnitř „zničit a rozložit“ stejně tak jako jeden současný senátor? Obehrané písničky všech udavačů Státní bezpečnosti. Báchorky pro hlupáky. Realita byla zcela jiná. Zničené životy mnoha lidí výměnou za osobní prospěch udavače.

Úzká skupina včetně bývalých agentů STB společně s jejich přisluhovači (pozn. očekávají pro sebe do budoucna kariérní výhody) se chce za každou cenu dostat do vedení církve, aby následně mohla „spravovat“ miliardu korun. Proč se o funkce ve vedení církve neucházeli dříve? Odpověď je jednoduchá. Protože v posledních letech v pravoslavné církvi žádné peníze nebyly!!! Pouze každodenní práce a starost o to, kde finance sehnat, aby se mohla církev vůbec fungovat.

Nyní jsou peníze od státu na cestě a estebácké metody vypluly na povrch a nesmazatelně poznamenaly církevní život. Namísto šíření radostné zvěsti Evangelia se česká společnost od dnešní pravoslavné církve už půl roku dovídá o sexuálních skandálech, účetních podvodech a v posledních dnech dokonce o vypálených autech a popelnicích a vyhrožování smrtí. Jak to, že odbor církví Ministerstva kultury to nezajímá a nechává o penězích z církevních restitucí rozhodovat agenty předlistopadových tajných služeb.

Drtivá většina věřících si proto stále přeje návrat vladyky Kryštofa zpět do funkce pražského arcibiskupa a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tisíce věřících se ve velmi krátké době podepsalo pod petici za jeho návrat.

Hlas většiny věřících je velmi silný a jednoznačný. Žádné nové volby! Požádejte vladyku Kryštofa, ať se vrátí do čela církve!

Roman Wimmer
šéfredaktor časopisu Ikona

 

Otřesné zjištění! Kandidát na biskupa byl také spolupracovníkem STB!

Před samotnou volbou schvaluje kandidáty na eparchiálního biskupa Eparchiální rada Pražské pravoslavné eparchie. Ředitelem úřadu Pražské pravoslavné eparchie v Praze je dlouholetý spolupracovník, informátor a agent STB (Státní bezpečnosti) Jaroslav Šuvarský. Kněz Jaroslav Šuvarský je také označován za hlavního organizátora a strůjce spiknutí proti metropolitovi Kryštofovi. 

Posvátný synod spolu s pražskou Eparchiální radou musí mimo jiné prověřovat především morální kvalitu navržených kandidátů na tak významnou církevní funkci. O mravní kvalitě jednoho z kandidátů na pražského arcibiskupa, kterého schválila stávající Eparchiální rada Pražské pravoslavné eparchie, se můžete přesvědčit na následujícím řádku.

Michal Dandár je evidován jako agent StB, ev. č. 25171, krycím jménem MÍŠA. Registrující útvar: 1. zvláštní odbor MV.

Členové Eparchiální rady PPE tímto výběrem a následným schválením tohoto kandidáta na biskupa prokázali svou naprostou nekompetentnost. Je s podivem, že tatáž pražská eparchiální rada naopak zamítla jiným naprosto důvěryhodným kandidátům možnost zúčastnit se volby.

Další zajímavost.

Dočasný správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze, kněz Marek Krupica, nebyl do funkce volen věřícími, ale pouze navržen toutéž Eparchiální radou Pražské pravoslavné eparchie (ředitelem úřadu je již zmíněný bývalý spolupracovník STB J. Šuvarský) a ještě téhož dne odpoledne byl schválen Posvátným synodem.

Kněz M. Krupica byl posléze Eparchiální radou také schválen jako kandidát na biskupa. Při volbě však utrpěl zdrcující porážku. Volitelé, kteří reprezentovali hlas všech věřících, kněze Krupicu naprosto jednoznačně odmítli již v 1. kole, když získal pouhých 31 hlasů (ze 103 hlasů). Dovolte mi projevit můj názor. Každý slušný člověk v jakékoliv jiné společnosti by ihned, co hlas lidu deklaruje, takto mizivou podporu resp. nepodporu, rezignoval na jakoukoliv dočasně zastávanou funkci .

Členové Pražské eparchiální rady, jejíž úřad řídí dlouholetý agent STB Jaroslav Šuvarský, prokázali, že skutečně umějí vybrat a schválit „morální autoritu“ na funkci pražského arcibiskupa.

Nabízí se otázka. Kdo může mít lepší zkušenosti s přípravou spiknutí, než dlouholetí spolupracovníci Státní bezpečnosti?

Výše uvedené skutečnosti tak potvrzují názor převážné většiny pravoslavných věřících, kteří se domnívají, že se od počátku jednalo o dlouhodobě připravované spiknutí několika jedinců proti arcibiskupovi Kryštofovi, za účelem jeho odstranění, aby tento úzký okruh osob následně mohl ovládnout církev a dostat se tak k miliardě korun, které má církev získat od státu.

Drtivá většina věřících si proto stále přeje návrat vladyky Kryštofa zpět do funkce pražského arcibiskupa a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tisíce věřících se ve velmi krátké době podepsalo pod petici za jeho návrat. Vladyka Kryštof abdikoval pro blaho pravoslavné církve poté, co byly masmédiím podstrčeny pomlouvačné informace o jeho osobě, jež se však záhy ukázaly jako naprosto lživé.

A poznámka nakonec. Je velmi smutné, že dlouholetí spolupracovníci Státní bezpečnosti (STB) zastávají řídící funkce v pravoslavné církvi.

Šuvarský je evidován jako agent StB, ev. č. 2019, 201988, s krycím jménem ASPIRANT. J. Šuvarský krycím názvem "Aspirant" byl dlouholetým informátorem a agentem Státní bezpečnosti (STB). Aktivně udával od 6. září 1966 do roku 1989 (více než 23 let) Správě kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem. Tato správa využívala udavačů především k boji proti "vnitřnímu nepříteli", tedy převážně k vrstvě občanů vystupujících proti komunistickému režimu. Zdroj Wikipedie.

Roman Wimmer

Za Pravoslavnou církev může komunikovat pravděpodobně pouze dlouholetý spolupracovník, informátor a agent STB kněz Jaroslav Šuvarský!

Nejstarší, nejkvalitnější a obsahově nedosažitelné pravoslavné webové stránky resp. jejich autor protojerej Jan Baudiš se musel dne 14. července 2013 veřejně na svém blogu, který je několik let beze změny nazván "Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv. Určeno pro osvětu a misii." distancovat od Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Znění prohlášení:

Ambon je osobním weblogem nikoliv oficiální stránkou církve

Prohlášení
Byl jsem požádán, abych distancoval tuto webovou stránku od Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, což tímto činím.
Tento weblog není oficiální publikací této církve a netlumočí stanoviska jejích orgánů. Je to soukromý web.
prot. Jan Baudiš

Poznámka ke článku ze dne 5.8.2013. Autorem tohoto článku není protojerej Jan Baudiš. Naše redakce v tomto článku pouze otiskla jeho prohlášení z jeho blogu (proto je psáno kurzívou). Protojerej J. Baudiš nebyl naší redakcí kontaktován, není autorem ani iniciátorem článku a už vůbec ne zdrojem uvedených informací. Protojereji J. Baudišovi se naše redakce omlouvá za způsobené nepříjemnosti vzniklé u nepozorných "čtenářů", kteří ho mylně považovali za autora tohoto článku.

Necháme zcela na Vašem rozhodnutí, Vážení čtenáři, zda budete více věřit informacím z objektivních zdrojů, které informují o pravoslaví desítky let např.: www.ambon.or.czwww.pravoslavi.cz, www.orthodoxia.cz, www.ikonapress.info nebo lžím několika jedinců, kteří zosnovali spiknutí proti vladykovi Kryštofovi za účelem, aby ovládli církev a dostali se tak k miliardě korun, které má církev získat od státu.

 

Kdo je Jaroslav Šuvarský ? Dlouholetý spolupracovník STB!!!

Zdroj: Wikipedie

Šuvarský je evidován jako agent StB, ev. č. 2019, 201988, s krycím jménem ASPIRANT. J. Šuvarský krycím názvem "Aspirant" byl dlouholetým informátorem a agentem Státní bezpečnosti (STB). Aktivně udával od 6. září 1966 do roku 1989 (více než 23 let) Správě kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem. Tato správa využívala udavačů především k boji proti "vnitřnímu nepříteli", tedy převážně k vrstvě občanů vystupujících proti komunistickému režimu.

Z médií:

Lidé s podivnou minulostí, StB a údajné finanční machinace

V případu také figurují lidé s podivnou minulostí. Jedná se především o Jaroslava Šuvarského, což je představený a duchovní správce pražské katedrály sv. Cyrila a Metoděje. Šuvarský je zmiňován rovněž jako jeden z ústředních aktérů možného spiknutí vůči Kryštofovi. Hovoří se i o Šuvarského dlouholeté spolupráci s StB a jeho pozdějším podezřelým finančním machinacím v rámci církve: „Za Vašeho vedení lze nalézt na Úřadu eparchiální rady i poklesky finanční. A i za ty jste právě Vy osobně odpovědný. Tyto finanční machinace jsou doložitelné a i za ně si zasloužíte okamžitého odvolání z funkce. Domnívám se, že i finanční policie by měla při zkoumání vaší činnosti v posledních letech spoustu zajímavé práce. Bylo by třeba vysvětlit i celou řadu poklesků, které souvisí s delikty majetkovými. Jak je to například s bytem kněze katedrály a kam se poděly pražské byty, které byly v majetku církve. V majetku koho teď právě jsou a za kolik byly prodány?“ uvádí ve svém otevřeném anonymním dopise duchovního pražské pravoslavné eparchie.
A dále píše: „Proč se služební auta nakupují, a potom, a za jakou cenu, se prodávají. A komu! Jaký je počet pravoslavných chrámů a farských budov z majetku církve, které jste získal Vy osobně za dobu Vaší „vlády“ nad Pravoslavnou církví! A zůstaňme ještě v Praze. Památník atentátníků, hrdinů československého odboje pod katedrálou jste nechal zbudovat, aby se stal zdrojem výtečných příjmů Vás osobně a členů Vaší rodiny,“ je psáno v dopise, který má redakce k dispozici.

Zdroj: PL

Roman Wimmer

1025-летия Крещения Руси

В день памяти святой равноапостольной Ольги Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей совершили Литургию в Храме Христа Спасителя

24 июля 2013 года, в день памяти святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Предстоятели и иерархи всех Поместных Православных Церквей совершили Божественную литургию.
Богослужение совершалось по тому же уставу, что и последование в день празднования 1000-летия Крещения Руси.
Литургию служили Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Святейший Патриарх Болгарский Неофит, Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон, прибывшие в пределы Русской Православной Церкви для участия в торжествах по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси.
Предстоятелям сослужили: митрополит Галльский Эммануил, глава делегации Константинопольского Патриархата; митрополит Мексики, Центральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний, глава делегации Антиохийского Патриархата; митрополит Западноевропейский Иосиф, глава делегации Румынской Православной Церкви; митрополит Филиппский, Неапольский и Фасосский Прокопий, глава секретариата по межправославным связям Священного Синода Элладской Православной Церкви, глава делегации Элладской Православной Церкви; митрополит Корчинский Иоанн, глава делегации Албанской Православной Церкви; архиепископ Прешовский Ростислав, глава делегации Православной Церкви Чешских земель и Словакии; члены Священного Синода и собор иерархов Русской Православной Церкви; члены делегаций Поместных Православных Церквей; главы Синодальных отделов, наместники монастырей и духовенство Московского Патриархата.
На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, вице-премьер-министр Украины К.И. Грищенко, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьев, помощник Президента РФ И.О. Щеголев, президент ОАО «Российские железные дороги», председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, директор художественно-производственного предприятия «Софрино» Е.А. Пархаев, апостольский нунций в РФ архиепископ Иван Юркович, послы славянских стран.
За Литургией пели хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев) и хор Сретенского ставропигиального монастыря (регент — Никон Жила).
На сугубой ектении были возглашены прошения: «Благодаряще со страхом и трепетом яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш Господи, о Твоих благодеяниих, яже излиял еси на землю нашу от крещения ея и доныне, и припадаем, и славословие Тебе яко Богу приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед люди Твоя, и всегда яко милостив исполни во благих прошения наша, прилежно молимся Тебе, услыши и помилуй»; «Еще молимся Тебе, Спасителю нашему, чрез благоверного князя Владимира благоволившему избрати род наш в наследие Свое и в купели крещения даровати Духа Святаго, о еже Церковь нашу святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры ея утвердити и миром оградити, услыши и помилуй» и другие.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в праздник святого равноапостольного князя Владимира и в память Крещения Руси, во время которого Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей находились на амвоне Храма Христа Спасителя.
Затем Святейший Патриарх Кирилл огласил Послание Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси.
От имени главы государства собравшихся приветствовал полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов.
От лица Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей слово произнес Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, отметив:
«Ваше Святейшество, Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный во Христе брат и сослужитель, господин Кирилл.
В своем послании к Римлянам святой апостол Павел говорит: «Ты же дивия маслина сый, прицепился еси в них и причастник корене и масти маслинныя сотворился еси» (Рим. 11.17).
Сегодня благодатью Всемогущего Бога мы, Предстоятели и Представители Поместных автокефальных Православных Церквей всего мира, радуемся общению с Вами здесь, в Храме Христа Спасителя в Москве, и как члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви празднуем 1025-летний юбилей Крещения Руси – события, ставшего одним из решающих в истории христианской миссии. Мы вспоминаем и празднуем привитие русского народа к единому Телу Христову – Церкви.
Основа воплощения мечты о христианской Европе – приобщение русского народа к реальности, в центре которой находится Распятый и Воскресший, но вместе с тем непрестанно присутствующий в евхаристической жизни Церкви Христос, соделало русских людей причастниками неистощимого источника отеческого предания. Такие христианские ценности, как терпение, великодушие и самопожертвование, становятся с тех пор качествами, неизменно присущими русской душе и залогом сохранения единства русского общества.
Приятие и усвоение любви и ревности о вере во Христе Иисусе привело русских людей в соприкосновение с византийским культурным феноменом, проявления которого прослеживаются во всех формах русской культуры, и ускорило путь русского народа к формированию национального самосознания, вследствие чего наименование «русский» стало употребляться применительно к государству, к его гражданам и к той религии, которую они исповедуют.
Кроме того, оно способствовало отождествлению национальной, гражданской и религиозной идентификации и укрепило чувство совместной принадлежности обществу, начавшему свой исторический путь с обновления святым крещением в водах Днепра. Следуя неложным путём Православия как теории и практики, русский народ остался единым целым даже во времена опустошительных нашествий извне или жестоких внутренних гонений.
Русская Церковь, берущая свое начало в Крещении, произошедшем в 988 году, на протяжении веков стала светлым маяком духовных и нравственных ориентиров. Тем не менее, авторитет любого института измеряется не только по тому следу, который он оставляет в истории, находясь в стадии своего расцвета. Гораздо большее значение имеет то терпение и та стойкость, которую он демонстрирует, чтобы сохранить его традицию невредимой в суровых условиях.
И подобно тому, как дубы становятся крепче, обдуваемые ветрами, как алмазы создаются под тяжестью толщи земли, так и Русская Церковь возмужала, проходя через невзгоды и стеная на крестном пути веры. Она явила великий сонм святых, просветителей, преподобных, Христа ради юродивых и исповедников, украсивших многосветлое небо Соборной Церкви, и ясно засвидетельствовала, что «вера без дел мертва, как и дела без веры, ибо истинная вера делами испытуется» (И. Дамаскин, Точное изложение православной веры, 82, 60-62).
Ваше Святейшество,
тот факт, что более чем тысячелетняя историческая глубина и удивительная прочность духовной связи Православия с русским народом, даже во времена, когда эта связь была подвергнута сомнению, красноречиво и неоспоримо свидетельствует о том, что крещение русских людей является историческим событием, не только превосходящим законы истории, но и изменяющим их.
Нашим долгом является воздать сегодня дань памяти и засвидетельствовать свое почтение святым, которые привели русских людей к купели пакибытия. Согласно Аристотелю, смелость занимает первое место среди человеческих добродетелей, поскольку наличие ее гарантирует приобретение всех остальных; и равноапостольная просветительница Русской Церкви святая Ольга со смелостью и дерзновением, а также благим личным примером и со спасительной вестью на устах стала пламенным миссионером русского народа. К ней мы благоговейно взываем: «Радуйся, яко поведала еси русским Бога».
С не меньшим благоговением мы чтим и величаем равноапостольного просветителя русского народа святого Владимира, сподобившегося после явленного ему чудесным образом божественного знамения получить дух усыновления. Демонстрируя редкую чуткость и прозорливость, подобную той, что проявил великий муж христианства Константин, он принял определяющие для исторического пути русского народа благоговейное решение, выбрав истинную веру и общее сыновнее обращение к Триединому Богу.
Совершая память этих двух великих святых, мы действенно выражаем свою уверенность в том, что семя спасения, упавшее на русскую землю 1025 лет тому назад, дало в прошлом и продолжает давать и поныне богатые и благословенные плоды, аромат которых утешает весь православный мир. В духе почтения мы мысленно возвращаемся к этому поворотному для всего православия историческому моменту, вновь погружаясь в воды зарождения славного исторического пути святейшей Русской Церкви и провозглашая, что вера воистину остается «живая и любовью поспешествуемая» (Гал. 5, 6)».
Участники богослужения поклонились кресту святого апостола Андрея Первозванного.
По окончании Литургии состоялся прием по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси, в котором приняли участие Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, представители органов государственной власти, общественных организаций, традиционных религий, дипломаты.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Служба коммуникации ОВЦС

Pozvánka na slavnostní pravoslavnou liturgii na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti–Sadech

Pozvánka na slavnostní pravoslavnou liturgii na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti–Sadech
V sobotu 27. července 2013 od 10 hodin proběhne na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti–Sadech výjimečná akce. Přímo v základech objeveného velkomoravského kostela, v místech, kde své mše sloužili před 1150 lety i Konstantin – Cyril a arcibiskup Metoděj, bude sloužena slavnostní pravoslavná liturgie. Liturgii bude sloužit zlínský okružní protopresbyter jer. Mgr. Petr Kliment Koutný. Účast široké veřejnosti je vítána. Zdroj: www.mistnikultura.cz/slavnostni-pravoslavna-liturgie

Otevřený dopis

Hlas pravoslaví a server pravoslavnacirkev.cz podrobně informují příběhy o nepravoslavném Merunkovi a kanonicky nezpůsobilém vladykovi Kryštofovi, který mě údajně řídí s takovým zaujetím, že zapomněly na návštěvu vladyky Rastislava s doprovodem u ekumenického patriarchy Bartoloměje tento měsíc (červenec 2013).

http://www.ec-patr.org/news.php?lang=gr&mo=7&ye=2013

Jsem poctěn, že orgány církve mě považují za důležitější osobu než Jeho Blaženstvo pana arcibiskupa prešovského a celého Slovenska, ale považuji to za velmi přehnané a proto zdvořile doporučuji namísto výmyslů a intrik informovat veřejnost o skutečném dění v československém pravoslaví a panu arcibiskupovi se omlouvám.

v dokonalé úctě

Vojtěch Merunka

Prohlášení doc. Ing. Vojtěcha Merunky, Ph.D. ke lžím na webu pravoslavnacirkev.cz

Vážení a důstojí otcové, milí přátelé z pravoslavné církve,

nezaložil jsem a také ani nejsem členem Asociace pravoslavných křesťanů, jak o mně píší webové stránky (www.pravoslavnacirkev.cz) spravované váženým panem ThDr. Jaroslavem Šuvarským, PhD. Vnitřní strukturu této asociace neznám a nijak se nepodílím na její činnosti. O této asociaci jsem se dozvěděl z včerejšího článku v Parlamentních Listech, ve kterém také vystupuji, protože jsem byl panem redaktorem Parlamentních Listů tázán na naši petici. Lež napsaná na Vašem webu je jen důkazem manipulací, které se již tři měsíce mezi Vámi dějí v souvislosti s abdikací vladyky Kryštofa. Někteří lidé v pražském vedení pravoslavné církve mi zřejmě přisuzují magické schopnosti a představují si, že jsem organizátorem všech jejich problémů a proto mě cestou veřejného webu záměrně démonizují. Můj podíl v případu vladyky Kryštofa je však dostatečně známý. Byl to server www.christofor.cz a spolupráce na petici za jeho návrat, která skončila. Tím také skončila veškerá moje aktivita.

Dále prohlašuji, že se nenechám vyprovokovat k reakci na hrubé útoky v internetových diskuzích, které o mně, členech petičního výboru, vladykovi Kryštofovi a některých dalších osobách v anonymech píší různí lidé, kteří jsou velmi pravděpodobně vedeny z pravoslavné církve. Jsem z projevů těchto lidí velmi zklamán. Kromě toho Váš web tyto sprosté útoky lživě překrucuje jako moje útoky proti Vám. 

Na závěr Vám chci vysvětlit, proč jsem se jako neorganizovaný člen pravoslavné církve (který si ponechal svůj od narození římskokatolický křest a kvůli kterému jsem také očerňován) zapojil do pomoci za vladyku Kryštofa:

Důstojní otcové, kdyby věci, které se v dubnu staly, zůstaly ukryté uvnitř pravoslavné církve, tak bych se jen velmi podivil, co všechno je v české pravoslavné církvi možné, ale na veřejnosti bych neřekl ani popel. Jenomže to se nestalo. Veřejnost byla v době Posvátného půstu plánovitě masírovaná brutální medializací tohoto případu 2. dubna v TV NOVA a v bulvárním tisku lidmi, které dobře znáte, protože jsou mezi Vámi. Ale nerozhodl jsem se hned pomáhat panu Radimu Pulcovi, kterého osobně znám mnoho let. Přesvědčil mě až šokující vývoj návazných událostí v průběhu celého měsíce dubna. Jak víte, my jsme petici založili až 20. dubna a podpisy jsme začali sbírat ještě později až v květnu.

Důstojní otcové, toto prohlášení činím svobodně a z vlastní vůle. Můžete se na mě kdykoliv obrátit, pokud Vám toto prohlášení nebude stačit. Budu Vám také vděčný, pokud toto moje prohlášení budete dále šířit.

v Kristu
Vojtěch Merunka, Praha 13.7.2013.
________________________________________
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Linked-in: Vojtěch Merunka
________________________________________

Poznámka redakce:

Kdo je Jaroslav Šuvarský ? Dlouholetý spolupracovník STB!!!

Zdroj: Wikipedie

Šuvarský je evidován jako agent StB, ev. č. 2019, 201988, s krycím jménem ASPIRANT. J. Šuvarský krycím názvem "Aspirant" byl dlouholetým informátorem a agentem Státní bezpečnosti (STB). Aktivně udával od 6. září 1966 do roku 1989 (více než 23 let) Správě kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem. Tato správa využívala udavačů především k boji proti "vnitřnímu nepříteli", tedy převážně k vrstvě občanů vystupujících proti komunistickému režimu.

Z médií:

Lidé s podivnou minulostí, StB a údajné finanční machinace

V případu také figurují lidé s podivnou minulostí. Jedná se především o Jaroslava Šuvarského, což je představený a duchovní správce pražské katedrály sv. Cyrila a Metoděje. Šuvarský je zmiňován rovněž jako jeden z ústředních aktérů možného spiknutí vůči Kryštofovi. Hovoří se i o Šuvarského dlouholeté spolupráci s StB a jeho pozdějším podezřelým finančním machinacím v rámci církve: „Za Vašeho vedení lze nalézt na Úřadu eparchiální rady i poklesky finanční. A i za ty jste právě Vy osobně odpovědný. Tyto finanční machinace jsou doložitelné a i za ně si zasloužíte okamžitého odvolání z funkce. Domnívám se, že i finanční policie by měla při zkoumání vaší činnosti v posledních letech spoustu zajímavé práce. Bylo by třeba vysvětlit i celou řadu poklesků, které souvisí s delikty majetkovými. Jak je to například s bytem kněze katedrály a kam se poděly pražské byty, které byly v majetku církve. V majetku koho teď právě jsou a za kolik byly prodány?“ uvádí ve svém otevřeném anonymním dopise duchovního pražské pravoslavné eparchie.
A dále píše: „Proč se služební auta nakupují, a potom, a za jakou cenu, se prodávají. A komu! Jaký je počet pravoslavných chrámů a farských budov z majetku církve, které jste získal Vy osobně za dobu Vaší „vlády“ nad Pravoslavnou církví! A zůstaňme ještě v Praze. Památník atentátníků, hrdinů československého odboje pod katedrálou jste nechal zbudovat, aby se stal zdrojem výtečných příjmů Vás osobně a členů Vaší rodiny,“ je psáno v dopise, který má redakce k dispozici.

Zdroj: PL

Jaroslav Šuvarský - informátor a agent STB

Pravoslavné církvi hrozí zánik. Porušuje svou ústavu i zákony ČR, varují věřící

Sbírání podpisů pod petici za návrat vladyky Kryštofa je u konce. Ve čtvrtek byly petiční archy předány odboru církví Ministerstva kultury České republiky. Pod petici se podepsalo celkem 3 065 lidí. Ve stejný den byl ministerstvu předán také návrh na zrušení registrace Pravoslavné církve v českých zemích.

Krize v pravoslavné církvi začala 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu). Tehdy byl Kryštof (občanským jménem Radim Pulec), arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi zplodit tři až deset dětí, jak to tehdy do médií uvedl tajemník pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy docent Pavel Milko.

Chtějí k moci za každou cenu

Poté se Kryštof 12. 4. rozhodl rezignovat na své funkce, jak sám tvrdí, v zájmu zachování dobra a pokoje v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) jeho abdikaci ihned přijal. Jenže za pár dnů nato byla svědectví proti němu odvolána. Tím ale případ teprve začal, protože biskupové Kryštofa zpátky nechtěli a stále nechtějí a říkají, že odstoupil dobrovolně. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, cílem medializace této záležitosti, jak ji médiím sdělil docent Pavel Milko, mohla být snaha chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1, 2 miliardami korun z restitucí a odpoutání pozornosti od kanonických provinění Marka Krupici.

Jenomže právě Marek Krupica, který je Milkův kolega z husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se po Kryštofově rezignaci stal správcem pražského arcibiskupství, a dokonce se kromě toho stal také statutárním zástupcem celé pravoslavné církve v České republice, přestože sám není biskupem. Je zřejmé, že Krupicovy prohřešky se dodnes neprojednávaly.

Tvůrci petice čelili nařčením ze zlých úmyslů

Když vyšlo najevo, že obvinění vůči Kryštofovi byla samotnými svědky odvolána, vznikla 20. dubna petice za Kryštofův návrat do všech funkcí. Od počátku sběru podpisů však byla tato petice odpůrci považována za nelegitimní a její tvůrci čelili nařčením z nekanoničnosti, manipulativnosti a zlých úmyslů. „S politováním konstatujeme, že v posledních dnech byl na členy Posvátného synodu vyvíjen nátlak spojený se zastrašováním ze strany skupiny osob, snažících se za každou cenu prosadit návrat bývalého metropolity. Zároveň nepovažujeme za správné, že dobrovolně odstoupivší metropolita a skupina lidí jemu nakloněných, z nichž někteří ani nejsou pravoslavného vyznání, zahlcují domácí i zahraniční sdělovací prostředky prohlášeními, která dehonestují Posvátný synod, členy církve, kanonické právo a odporují zjištěným skutečnostem," stojí například v prohlášení synodu ze 14. května.

Kdo lže?

„Jasně prohlašuji jménem petičního výboru, že nikdo z členů našeho petičního výboru nikoho z církve ani mimo církev nezastrašoval a neurážel. Je to výmysl lidí, kteří s obsahem petice nesouhlasí a kteří se sami velmi poklesle vůči nám projevují v anonymních diskuzích. Text petice je totiž zdvořilý, jak se může každý snadno přesvědčit ZDE. My, na rozdíl od našich odpůrců, respektujeme právo na jiný názor, a proto byly na petičním serveru odkazovány i takové veřejně publikované dokumenty, které hovoří v neprospěch vladyky Kryštofa. Jsou to například články napsané panem Tomášem Jarolímem. My jsme se opakovaně snažili alespoň o přijetí výsledků petice. Proběhly telefonáty i pokusy o osobní schůzky, ale vždy jsme byli odmítnuti s tím, že na petici nemáme právo a že petice je hrubý nátlak a útok proti pravoslavné církvi. Proto jsme petici předali Ministerstvu kultury, abychom uchránili v petici obsažené osobní údaje před zneužitím současným vedením pravoslavné církve," tvrdí člen petičního výboru Vojtěch Merunka.

Pražská eparchie pod vedením ředitele Úřadu eparchiální rady Jaroslava Šuvarského, jeho manželky Evy Šuvarské, která zde zastává funkci tajemnice osvětového odboru, a správce církve Marka Krupici, vydala prohlášení odrazující věřící od petice, aktivity za návrat vladyky Kryštofa označuje za lži a pomluvy a nařizuje věřícím získávat informace pouze z oficiálních webových stránek církve, které spravuje její manžel Jaroslav Šuvarský.

Duchovní se za podepsání petice museli poníženě omlouvat

Redakce má také k dispozici korespondenci mezi Markem Krupicou a duchovními, která dokazuje, že ti, kteří petici podepsali, byli pod pohrůžkou ztráty zaměstnání donuceni se Krupicovi omluvit „za zpupné pohrdání a lhaní nadřízeným" a poníženě mu museli slíbit, že se ve své obci před věřícími „distancují od svých omylů". O dalším zastrašování duchovních čtěte ZDE.

Petice byla po celou dobu tří měsíců na internetu v diskuzích napadána anonymními uživateli, kteří mezi nadávkami a sprostými slovy stejně jako v dokumentu Evy Šuvarské neustále psali o blíže neurčených lžích a pomluvách od členů petičního výboru. Tito lidé ale zveřejňovali informace, které v době napsání mohly znát jen osoby z pravoslavné církve velmi blízké řediteli Úřadu eparchiální rady Jaroslavu Šuvarskému a správci pražské eparchie a statutárnímu zástupci Pravoslavné církve v českých zemích Marku Krupicovi.

V jejich anonymních útocích se mimo jiné urážlivě psalo o detailech osobního života Radima Pulce a duchovních a dalších členech pravoslavné církve, kteří vladyku Kryštofa podporovali a byli novým vedením vyhozeni. Tyto anonymy také psaly o průběhu jednání na synodu a pražské eparchiální radě tak podrobně, jakoby se jednání přímo účastnily. V jejich textech se rovněž vyhrožuje osobám postihem, který se u některých později skutečně naplnil, a posmívá se osobám, které Šuvarský potrestal přeřazením na jiné místo nebo úplným vyhazovem ze zaměstnání.

Sběr podpisů pod petici probíhal od 4. května do 10. července. „Během této doby od pravoslavných věřících shromáždila v pravoslavných chrámech a v pravoslavných obcích celkem 2 210 podpisů na papírových petičních listech," píše se v závěrečné tiskové zprávě petičního výboru. Kromě toho probíhala doplňková internetová forma petice na serveru www.jednej.cz, kde bylo elektronickou cestou shromážděno dalších 656 podpisů. Dále ještě petiční výbor dostával individuální podporu celkem od 230 osob formou komunikace na petiční server www.christofor.cz.

Podivná zahraniční podpora současného vedení církve

Server jednej.cz se také stal terčem útoku zahraničních hackerů a byl lokalizován z jedné ruské oblasti, kde jsou provozovány velké pornoservery. Byl to v celé historii tohoto petičního serveru druhý tak rozsáhlý internetový útok, možná větší než při lednové prezidentské kampani. Je zvláštní, kdo všechno podporuje současné vedení pravoslavné církve.

„Petiční výbor si je vědom hrubých útoků na petici a falešných hlasů obsahujících sprostá slova a urážky na osobu pana Radima Pulce a členy petičního výboru. Po jejich odpočtu petiční výbor vyhlašuje ve všech formách petice celkový počet 3 065 získaných hlasů," dodávají organizátoři petice, která byla ve čtvrtek předána oboru církví na Ministerstvu kultury České republiky.

Likvidace vladyky Kryštofa pokračuje

Současné vedení církve reprezentované především Markem Krupicou, manžely Šuvarskými, tajemníkem Pavlem Milkem a členy synodu - arcibiskupem michalovsko-košickým Jurajem a hodonínským biskupem Jáchymem však petici nadále neakceptuje a opakovaně nekonkrétně hovoří o svém terorizování ze strany podporovatelů vladyky Kryštofa. Toho stále, i přes veškeré důkazy o nevině, někdejší nejvyšší hlavy místní pravoslavné církve obviňují z toho, že není kanonicky způsobilý ucházet se o biskupský úřad v kterékoliv eparchii Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, což neopomněli znovu patřičně zdůraznit všem duchovním správcům společně s výzvou docenta Pavla Milka k podávání návrhů na nového pražského arcibiskupa, aby bylo bez pochybností jasné, jakého kandidáta není žádoucí navrhovat.
Tato zpráva je docentem Pavlem Milkem od včerejška šířena po celé církvi, přestože Posvátný synod dostal minulý týden svědectví od několika osob, že obvinění vladyky Kryštofa z autorství petice a zpráv na internetu a také obvinění vladyky Kryštofa, že se v Těšově v západních Čechách nemodlí, je výmysl (o nových obviněních více ZDE).

Návrh na zrušení registrace

Ve stejný den, kdy byly na Ministerstvu kultury předány petiční archy a další dokumentace za návrat vladyky Kryštofa, byl na stejném místě o několik hodin dříve podán návrh Asociace pravoslavných křesťanů v České republice na zrušení registrace Pravoslavné církve v českých zemích. Podle navrhovatelů Pravoslavná církev v českých zemích totiž dlouhodobě a soustavně porušuje nejen základní dokument, na základě kterého získala registraci, ale zároveň vlastní předpisy, které uvedla, že se jimi bude řídit: Ústavu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s jejími Prováděcími předpisy. Církev také při registraci garantovala, že bude dbát zákonů České republiky.

„Na základě našeho šetření a stížnosti občanů jsme však zjistili, že v současnosti, a to i dlouhodobě, vedení této registrované církve nejen, že nedodržuje předmětný základní dokument, ale i své vnitřní předpisy, které předložila jako součást v řízení o přiznání registrace. Zároveň také vedení církve hrubým způsobem porušuje principy lidskosti, snášenlivosti, popírá osobní a politická práva jedinců, ale i celých skupin věřících, hlásících se k pravoslavnému vyznání. Zároveň rozněcuje nesnášenlivost a porušuje právní předpisy, vytváří psychický nátlak na své zaměstnance, a tím dochází k ekonomickému a psychickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků," tvrdí asociace.

Podle ní je věřícím upíráno právo se vyjadřovat nejen podle církevní Ústavy ale i podle petičního zákona. „Za podpis pod petici, která se vyjadřuje k nějakému církevnímu problému, jsou duchovní věřících, kteří se podepsali pod petici, dáváni do zákazu služeb a dávána jim výpověď z pracovního poměru. Věřícím je dokonce bráněno současným vedením církve se účastnit řádných celocírkevních shromáždění, kde mohou být účastni na správě církve a podílet se na volbě jejich orgánů. Zároveň stížnosti podle vnitřních předpisů církve se nevyřizují a na dopisy věřících nikdo neodpovídá. Skupina, která ovládla pravoslavnou církev, ignoruje jak církevní zákony, tak i zákony České republiky," stojí také v návrhu na zrušení registrace české pravoslavné církve, přičemž asociace navrhuje výslech konkrétních svědků, kteří to mohou doložit.

Petr Kupka, www.parlamentni listy.cz

Tisková zpráva k ukončení petice

Petice za návrat vladyky Kryštofa byla založena 20. dubna 2013 a probíhala v období tří měsíců od 4. května do 10. července. Během této doby od pravoslavných věřících shromáždila v pravoslavných chrámech a v pravoslavných obcích celkem 2210 podpisů na papírových petičních listech.

Kromě toho probíhala doplňková internetová forma petice na serveru jednej.cz, kde bylo elektronickou cestou shromážděno dalších 656 podpisů. Dále ještě petiční výbor dostával individuální podporu celkem od 230 osob formou komunikace na petiční server www.christofor.cz.

Petiční výbor si je vědom hrubých útoků na petici a falešných hlasů obsahujících sprostá slova a urážky na osobu pana Radima Pulce a členy petičního výboru. Po jejich odpočtu petiční výbor vyhlašuje ve všech formách petice

celkový počet 3065 získaných hlasů.

Petiční archy a další seznamy a dokumentace byly v Praze dne 11. července 2013 předány odboru církví Ministerstva kultury České republiky.

V Praze, dne 11. července 2013

členové petičního výboru

doc. ing. Vojtěch Merunka, PhD.
Mgr. Naděžda Skvarnik
prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr
Mgr. Petra Staufčíková

Служители культа маммоны избавляются от верных служителей Христа

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Мф.6:24).

То, что сейчас происходит в руководстве Православной Церкви Чешских земель и Словакии, после заговора против владыки Христофора, просто невообразимо. Так и хочется ванном случае внести "Православной Церкви" в кавычки, поскольку ничего общего всё творящееся сейчас к Православию не имеет, напротив, полностью противоречит ему.

Алчные и корыстные властолюбивцы не стесняясь самых грязных мер очищают себе дорогу к полной власти. Так, сейчас Марек Крупица с Ярославом Шуварским вплотную занялись чистками всех неугодных им лиц, игнорируя владыку Симеона и даже не ставя его в известность, а ведь он как ни как является временным главой Православной Церкви Чехии и Словакии. Синод за закрытыми дверьми вовсю назначает наказания неугодным им лицам. Кроме того, запугивают рядовых священников (в первую очередь из Украины), шантажируя их, что если они не подчинятся и не проголосуют на выборах нового Архиепископа пражского и главы всей Православной Церкви Чехии и Словакии, то они будут лишены сана и высланы из страны. Это что-то ужасное творится. У меня лично уже и сомнения нет, что они не страшатся даже суда Божия, а стало быть верят не в Бога, а в маммону.

Приведём примеры лишь два последних случая их беззакония, сведения о которых сообщает сайт ParlamentniListy.cz.

Очень достойного и уважаемого человека - румынского архимандрита Сланинку хотят (или уже!) разжаловать в монахи, отобрать право носить второй наперстный крест, полученный за заслуги и образование, изгнать из МОСТецкого монастыря, где он был игуменом. Бедняга узнал об этом чуть ли не последним - когда ему позвонили из редакции - "новость" его сразила наповал. Все это без приглашения на разбирательства самого архимандрита и без оповещения его общины (Крупица имел наглость разослать письмо всем архидьяконам, кроме самого Сланинки). причина - элементарная месть за то, что на Епархиальном собрании (18.05.2013) он посмел выступить против Крупицы и защищал кандидатуру владыки Христофора.

Так же пострадал и не менее уважаемый священнослужитель о. Ян Новак, который был лишен функций митрополичьего канцлера. Причина та же - поддержка владыки Христофора. Его письмо на словацком языке.

Важная роль в чистках принадлежит священнику Ярославу Шуварскому, который, по всей вероятности, предполагает руководить Пражской епархией. В чистках у него есть многолетний опыт - в качестве агента тайной полиции STB он помогал коммунистическому режиму в чистках от врагов социализма. Согласно архиву STB: Регистрация в 1965 и 1971 годах, кодовое имя "Аспирант". Кроме того, у него, по информации сестры Яны, большие проблемы с алкоголем, а его давним собутыльником является никто иной как Марек Крупица.

Забавным является то, что Шуварский заявляет, что от имени Православной Церкви может вещать лишь сайт под его редакцией pravoslavnacirkev.cz, где в первых строках написано, что не надо читать. Дескать, правда только здесь, а все остальное - ложь и клевета.

"Новое руководство пражской православной епархией теперь использует новую тактику: кто не согласен с ними, кто обращает внимание на любые теперешние несоответствия и нарушения – уже считается "противником вечной и святой Православной Церкви". Аргументы не требуются, достаточно лишь согласия, что все слова против них - ложь. Свои особы они уже идентифицируют с самой Церковью, потому что, наконец, дорвались до власти. Поэтому приказано все, что бы не провозглашалось ими, безоговорочно принималось за Святую истину", - говорит источник ParlamentniListy.cz, близкий к нынешнему руководству епархии.

Далее он говорит: "Но свойственные католицизму догмы о непогрешимости лидеров, добившихся власти, совершенно чужды Православию. В Православной Церкви действует принцип Соборности. …По тем же причинам, непримиримые споры о непогрешимости и слепом повиновении конкретным лицам привели в 1054 году Церковь к расколу, разделив единую христианскую церковь на Западную и Восточную, а Западная в средние века, разделилась на католическую и протестантскую. Теперь дух псевдо-реформизма и силового навязывания прав самозваных особ на одностороннее проповедование "истины во всех инстанциях" попал в внутрь нашей маленькой Православной Церкви, разъедая ее изнутри, словно яд. Духовники, которые осмеливаются выступать против, удаляются один за другим".

Автор: ИА "Русские Новости"

Skandál v pravoslavné církvi má zajímavé vyústění. Vedení rozdává rebelům výpovědi

Situace v místní pravoslavné církvi je znepokojivá. Roste nespokojenost věřících a duchovních se zastrašováním a čistkami těch, kteří se postaví na odpor současnému vedení církve. Jedním z více takových příkladů je výpověď, kterou v těchto dnech obdržel správce kostela Povýšení sv. Kříže v Teplicích. K této události vedla řada podivných okolností.

Eugenu Freimannovi bylo nejprve pražským arcibiskupem a metropolitou českých zemí a Slovenska 2. dubna dočasně zakázáno konat duchovenské služby v pravoslavné církvi poté, co se měl podílet na svědectví Xenie Raptsunové vůči Kryštofovi z porušování mnišských slibů. Nakonec se ale ukázalo, že zde byla ještě snaha poukázat na kanonické prohřešky Marka Krupici, které dodnes nikdo neřešil. Kryštof nakonec Freimannovi dočasný zákaz sloužit zrušil. To se však stalo až 22. 4., tedy deset dní po Kryštofově rezignaci. K ní vedla medializace dnes již odvolaných obvinění z toho, že má Kryštof mít několik milenek a s nimi děti. O toto informování médií se postaral tajemník pražské eparchie doc. Pavel Milko, Krupicův kolega z pražské husitské fakulty a spolupracovník ředitele Úřadu eparchiální rady Jaroslava Šuvarského.

Kanonický spor o platnosti odpuštění

O platnosti Kryštofova odpuštění se vede kanonický spor. Podle současného vedení církve je neplatné. Ale podle jiného výkladu, který se opírá o 32. apoštolské pravidlo: „Bude-li některý kněz nebo jáhen biskupem zbaven úřadu, nepřísluší mu, aby byl přijat do služeb jinde a jiným, než tím, kterým byl zbaven úřadu, vyjímaje případ, kdy biskup, který suspensi provedl, zemřel. " Protože Kryštof ani nezemřel ani nepřestal být biskupem, tak podle tohoto výkladu právo na odpuštění a navrácení do služby měl.

Milko: Ředitel podniku, který rezignoval, nemůže rušit výpovědi

Zeptali jsme také docenta Milka. Kromě posměšných otázek a poznámek na osobu redaktora a otce Freimanna odpověděl: „Domníváte se snad, že ředitel podniku, který rezignoval na svou funkci, může relevantně rušit výpovědi, když už není ve vedení podniku a nemá žádné pravomoci, odpovědnosti apod.? To může příslušet jen tomu, kdo je ve funkci. Pan Freimann se zesměšňuje, když vykládá církevní kánony tak, že jednou je 2+2=5 a podruhé 2+2=3, ale nikdy 4. Svými interpretacemi dělá ze svatých otců hlupáky. Tím ovšem může udělat dojem na podobně disponované lidi jako jste Vy a jemu podobní,“ sdělil Milko.

A dodává: „Zde je například tento kánon: ‚ Pravidla svatého sněmu, konaného ve chrámě Moudrosti Slova Božího (r. 879). Pravidlo 2. (sněmu v chrámu Boží Moudrosti) Třebas dodnes někteří archijereji, sestoupivše do řádu mnišského, se snažili zůstati ve vysoké službě archijerejstva a taková činnost zůstávala bez povšimnutí, tento svatý a obecný sněm zamezuje takové opomenutí a navraceje k církevním předpisům toto jednání, dopuštěné mimo řád, rozhodl: Jestliže bude některý biskup nebo někdo jiný z archijerejské hodnosti, chtící sestoupiti do mnišského života a postaviti se na místo pokání, takový nechť napříště už nevyhledává použití archijerejského důstojenství. Neboť sliby mnišské obsahují v sobě povinnost poslušenství a učení, a nikoliv učitelství nebo velitelství. Oni slibují, ne že budou jiné pásti, nýbrž že budou paseni. Proto, jak shora řečeno, stanovíme: Nechť nikdo ze stavu archijerejů a pastýřů nepřivádí sebe dolů na místo pasených a se kajících. Odváží-li se někdo toto učiniti po vyhlášení a uvedení v známost usnesení nyní ohlášeného, takový sám sebe odstranil z archijerejského místa, a nechť se navrátí k bývalé hodnosti, jež svým skutkem odložil, ‘ “ cituje Milko.

Nakonec Milko vyjádřil svoji obavu, že pokud se bude o. Freimann dále chovat nepatřičně, mohou být všechny úkony, které provede v zákazu služby, prohlášeny za neplatné.

Milko si plete řízení firmy s řízením církve

Náš zdroj z Pravoslavné církve ale s názory docenta Milka nesouhlasí: „Docent Milko si plete řízení církve s řízením firmy. Svaté kánony jsou ale staletími vyzkoušené postupy a ne nějaký podnikový management. Docent Milko není schopen od sebe rozlišit funkci v úřadu a pravomoce vyplývající z biskupského svěcení. Docent Milko si myslí, že pravomoci jsou vázané na funkci, proto si zřejmě také myslí, že Krupica, který je teď správcem eparchie tímto zároveň získal práva před ním odstoupivšího biskupa i když sám biskupem není. Je ale jedno, že Kryštof není metropolitou, stále zůstal biskupem a proto pokud jako biskup někoho suspendoval, tento suspendovaný je podle 32. apoštolského pravidla povinen být zpátky přijat do služby stejným biskupem a ne nikým jiným, což se také v případu Freimann-Kryštof stalo,“ uvádí nejmenovaný zdroj.

Milko by měl začít křesťansky myslet

Podle něj citace 2. pravidla sněmu z Chrámu Boží Moudrosti, jak ji docent Milko uplatňuje, je k postupu Kryštofova odvolání a navrácení Freimanna do služby irelevantní. „Docent Milko se tím jen snaží naznačit, že Kryštof podle něj pozbyl svého biskupského důstojenství a měl by být zřejmě ještě nějak potrestán za svoje odpuštění Freimannovi. A dále ještě hrozí trestem také otci Freimannovi. Názory docenta Milko jsou v přímém rozporu s rozhodnutím vedení církve, které k odchodu vladyky Kryštofa z funkce metropolity dokonce několikrát písemně uvedlo, že vladykovi Kryštofovi zůstává arcibiskupský titul, včetně platu, výuky atd. Žádná ztráta důstojenství tedy nenastala. Pan docent Milko by měl krotit svoji osobní zášť proti svému bývalému arcipastýři a měl by začít křesťansky myslet. Pokud by se na toto pravidlo, které si pan docent sám vybral, podíval otevřenýma očima, všiml by si poslední věty ‚nechť se navrátí k bývalé hodnosti, jež svým skutkem odložil.‘ To je přesně to, co vedení církve vladykovi Kryštofovi stále dluží, tedy jeho povolání zpátky do služby, protože obvinění na něj vznesená se neprokázala. “ podotkl.

Kryštofovo odpuštění nebylo akceptováno

Dokument o sejmutí dočasného zákazu duchovenské činnosti pak vladyka Kryštof předal novému vedení církve, tedy olomoucko-brněnskému arcibiskupovi a dočasnému metropolitnímu správci Simeonovi. Na vědomí byl dokument doručen také řediteli Úřadu eparchiální rady Jaroslavu Šuvarskému. Ze strany Eparchiální rady pražské eparchie a synodu (shromáždění biskupů) však zrušení zákazu nebylo akceptováno a dne 10. 5. se eparchiální rada usnesla na Freimannově odvolání z pozice duchovního správce pravoslavných církevních obcí v Teplicích a Bílině.

„Eparchiální rada bere na vědomí rozhodnutí metropolity Kryštofa o zákazu konání bohoslužeb otce Freimanna a bere na vědomí usnesení č. 4 Posvátného synodu ze dne 3. 4. Rozhodnutí emeritního metropolity ze dne 22. 4. snímající zákaz není vydáno oprávněnou osobou a je neplatné. Eparchiální rada tak odvolává dnešním dnem v souladu s čl. 15. odst. 8. Ústavy z místa duchovního správce v Teplicích a Bílině a zároveň pověřuje Úřad eparchiální rady ukončením pracovního poměru jmenovaného, Vás s okamžitou platností odvolávám z místa duchovního správce pravoslavných církevních obcí v Teplicích a Bílině,“ uvádí dokument ze dne 15. 5. podepsaný správcem eparchie Markem Krupicou.

Krupica na takové kroky nemá právo

Marek Krupica však jako dočasný správce, navíc bez biskupského svěcení, na takovéto kroky nemá právo. „Krupica je jen správce, tedy by se měl starat bez zbytečného otálení o usednutí řádného arcibiskupa na pražský stolec, což nedělá. Namísto toho se chová, jako by mu post správce se všemi právy patřil navždy,“ tvrdí dobře informovaný zdroj ParlamentníchListů.cz.

Jak to vidí Simeon?

Naše redakce proto také oslovila arcibiskupa Simeona, aby se k této záležitosti vyjádřil. „Neuznali to, protože v době odpuštění už Kryštof nebyl výkonným arcibiskupem. Já jsem byl proti. Nicméně touto záležitostí se budeme ještě zabývat," řekl ParlamentnímListům.cz Simeon.

Eugen Freimann ale tvrdí, že 27. 4. po jeho telefonickém dotazu na metropolitního správce z teplické farnosti, jestli je zákaz zrušen, anebo ne, sám metropolitní správce arcibiskup Simeon oznámil, že zákaz je řádně zrušen a v případě nejasností zákaz tedy sám ruší, přičemž také řekl, ať Freimann slouží řádně dál. „Dotaz byl položen telefonicky na vladyku Simeona a zvukový záznam slyšeli i další přítomní," doplnil Freimann.

Boj o teplický kostel

V pondělí 8. 7. pak mělo dojít na teplickém Zámeckém náměstí k předání kostela a související agendy Pravoslavné církevní obce v Teplicích za účasti tajemníka pražské eparchie Pavla Milka, asi dvacítky státních i městských policistů, místní farní rady a někdejšího místopředsedy Věcí veřejných a teplického zastupitele Tomáše Jarolíma. Na akci byl přítomný také Ernest Raptsun, exmanžel Xenie Raptsunové, která vladyku Kryštofa obvinila z porušování mnišských slibů a o pár dní později, po jeho rezignaci, tuto stížnost odvolala.

Kostel měl být předán faráři z Krupky Miroslavu Vachatovi, který je Krupicovi velmi loajální. Na akci byl přítomný také Ernest Raptsun, exmanžel Xenie Raptsunové, která vladyku Kryštofa obvinila z porušování mnišských slibů a o pár dní později, po jeho rezignaci, tuto stížnost odvolala, ale vedení církve odvolání neuznalo za platné. Přestože Raptsunová již dvakrát poslala notářsky ověřené odvolání své stížnosti, vedení církve víc věří tvrzení jejího exmanžela, který je pravoslavným duchovním a který tvrdí, že jde o podvod. Odvolání obvinění k dispozici ZDE.

Místní věřící sdělili, že žádný kostel nebudou předávat, protože je majetkem města a inventář uvnitř patří jim a nikdo jim nic nebude nařizovat. Přítomný docent Milko, Krupicův kolega z husitské fakulty v Praze, reagoval tím, že celá teplická farní rada je pražským rozhodnutím odvolána. Na to ale Milko dostal od místních členů rady odpověď, že nikdo z nich nedostal nic písemně a v případě, že byla, jak tvrdí, rada již před dvěma měsíci odvolána, proč nebyl podle pravidel církve ustanoven přípravný výbor v počtu tří členů z církevní obce, který musí do 30 dnů zajistit volbu nové farní rady. Milko neodpověděl a neodpověděl ani na dotaz, z jakého důvodu měla být místní rada odvolána. Podle docenta Milka je ale všechno, co se u otce Šuvarského v Praze rozhodne, naprosto v pořádku podle ústavy, jenže co členové rady přesně porušili, neuvedl.

Následně bylo řečeno přítomnému duchovnímu Freimannovi, že je odvolán. Celou akci podporoval přítomný bývalý vrcholný politik z Věcí veřejných Tomáš Jarolím, který se na místě údajně prezentoval jako městem pověřený zastupitel, což však později v reakci pro ParlamentníListy.cz odmítl. Kostel nakonec předán nebyl.

Kubera: Město se nebude vměšovat

Naše redakce proto oslovila teplického primátora a senátora Senátu České republiky Jaroslava Kuberu (ODS), aby se k celé záležitosti vyjádřil. „Město počká, až se konečně církev dohodne, kdo tam bude, nebo nebude farářem a my se do této hry nenecháme zatáhnout. A pan Jarolím nikým k ničemu pověřený není. To jeho soukromá iniciativa jeho osobních sporů s panem Freimannem a město se do nich v žádném případě nebude vměšovat. U nás není co komu vydávat, protože budova kostela je naše a do církevních sporů městu vůbec nic není," řekl ParlamentnímListům.cz primátor a senátor Kubera.

Jarolím: Nestojím na ničí straně

Na dotaz redakce, kdo Tomáše Jarolíma konkrétně pověřil a jakými pravomocemi k tomu, aby zastupoval jednu církevní frakci proti druhé, protože z teplického pohledu vystupuje proti místní obci, tedy místním občanům, kterých je zastupitel, když stojí na straně frakce, která je součástí pražského vedení církve, Jarolím odpověděl: „Nestojím ani na jedné straně, neboť se nechci a nebudu aktivně účastnit vnitrocírkevních sporů. Nicméně je proti mé přirozenosti sledovat, jak se skupinka „mocných“ a domluvených paktuje a vyvolává cíleně spory a hádky," reagoval Jarolím.

Policie se předání kostela zúčastnila, jelikož tuto akci vyhodnotila jako potenciálně rizikovou. „Z preventivních důvodů jsme proto v této lokalitě v rámci zajištění ochrany veřejného pořádku posílili o několik policistů výkon obchůzkové služby. V souvislosti s touto akcí nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a zásahu policistů nebylo potřeba," řekl naší redakci tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Daniel Vítek.

Freimann dostal výpověď

Dva dny nato byla Eugenu Freimannovi doručena výpověď podepsaná Jaroslavem Šuvarským s tím, že pracovní poměr bude ukončený k 30. 9. s dvouměsíční výpovědní lhůtou. To by ale znamenalo, že se vedení církve o Freimanův pracovní poměr duchovního záhadně začalo zajímat až v těchto dnech, tedy dlouhé tři měsíce poté, co byl Freimann v dubnu vladykou Kryštofem zbaven práva sloužit.

Celá diskreditace někdejší nejvyšší hlavy církve Kryštofa měla být podle našich zdrojů pečlivě připravena s cílem chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1, 2 miliardami korun z restitucí.

Petr Kupka, www.parlamentnilisty.cz

Kdo se ozve, musí z kola ven. Čistky v pravoslavné církvi pokračují

Jediná pravda je ta naše a ty, kteří se nám postaví na odpor, tvrdě potrestáme. Tak by se dalo shrnout nynější chování současného vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k věřícím. V církvi dochází k zastrašování a čistkám nepohodlných duchovních ve snaze zajistit si jejich poslušnost.

Poté, co letos 12. 4. rezignoval vladyka Kryštof z pozice pražského arcibiskupa a metropolity českých zemí a Slovenska v důsledku medializace křivých obvinění z toho, že má několik milenek a s nimi děti, ukázalo se, že byla tato nařčení křivá, protože je samotní svědci krátce po jeho abdikaci odvolali. Celá tato akce měla být podle našich zdrojů pečlivě připravena s cílem chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1,2 miliardami korun z restitucí.

Po Kryštofově rezignaci se stal dočasným správcem pražského arcibiskupství a kupodivu také statutárním zástupcem celé české části církve Marek Krupica. Ten také usiloval o post pražského arcibiskupa, ovšem nebyl při volbě, která se uskutečnila 18. 5. v Praze, zvolen. Právě Marek Krupica je podle důvěryhodných zdrojů ParlamentníchListů.cz spolu s ředitelem pražské eparchiální rady Jaroslavem Šuvarským hlavním strůjcem zastrašování a čistek duchovních v místní pravoslavné církvi.

Zastrašování duchovních

Například ukrajinským duchovním, kterých je v církvi velké množství a kteří mají na základě pracovního poměru v církvi udělené povolení k pobytu, je vyhrožováno, že neuposlechnou-li současné vedení, přijdou o práci a budou tak muset zpět na Ukrajinu (více čtěte zde). Někteří duchovní už museli proto svá místa opustit. Jiní se podřizují a z obav o svoji existenci se Marku Krupicovi omlouvají za podporu petice za vladyku Kryštofa. Vzniká zde podezření, že tak dochází k vydírání, vyhrožování, omezování osobní svobody, narušování osobních práv. Za takovéto trestné činy, pokud jsou prokázány, je sazba 2-8 let odnětí svobody a protože se to v tomto případě zřejmě děje organizovaně, sazba může být i dvojnásobná.

Naše redakce má také k dispozici e-mailovou korespondenci mezi Markem Krupicou a duchovními, která takové vydírání dokazuje. Marek Krupica, přestože sám není biskup, tak mění bez kolektivního rozhodnutí rady příslušné církevní obce obsazení duchovních v chrámech a správu chrámového majetku a údajnou neposlušnost k jeho osobě trestá odnětím práva sloužit. Metropolitní správce arcibiskup Simeon, který by taková rozhodnutí měl jakožto vysvěcený biskup minimálně potvrzovat, o nich neví a naší redakci sdělil, že Praha jedná samostatně bez jeho vědomí.

Případ Slaninka

Marek Krupica také nedávno rozeslal několika arciděkanům, tedy šéfům církevních obcí, dopis, v němž informuje o rozhodnutí posvátného synodu (shromáždění biskupů), který zasedal 3. 7. ve Vilémově u Litovle na Olomoucku, údajně mimo jiné ve věci stížnosti na blíže neurčené skandální chování archimadrity Izaiáše Slaninky z Mostu vůči rumunské velvyslankyni v ČR, která se jmenuje Daniela Anda Grigore Gitman.

Podle informací ParlamentníchListů.cz se měl Slaninka provinit tím, že nechtěl vpustit rumunskou velvyslankyni do areálu pravoslavného chrámu. sv. Valentina v Mostě, kde se chtěla poklonit před památníkem 66 000 rumunských vojáků padlých na českém a slovenském území během druhé světové války. Stavba však není ještě zkolaudovaná, na což se údajně snažil Slaninka velvyslankyni upozornit, aby nedošlo k porušení stavebního zákona. Navíc je kostel umístěn na pozemku města a údajně má ambasáda k dispozici klíče od areálu.

Naše redakce proto oslovila i rumunské velvyslanectví s dotazem, zda takováto stížnost, která vedla k potrestání kněze, skutečně existuje a o co se v ní konkrétně jedná. Rumunská ambasáda v ČR však nepotvrdila ani nevyvrátila, že takováto stížnost skutečně existuje. Ústy svého tajemníka Gabriela Marese odpověděla, že nezastává v této věci žádné stanovisko, jelikož za jakákoli rozhodnutí uvnitř pravoslavné církve jsou zodpovědní pouze její představitelé.

Na základě zmíněné stížnosti má být Slaninka potrestán tak, že bude degradován z pozice archimadrity na igumena, tedy mnicha. Tímto krokem by mu bylo prakticky znemožněno kandidovat na pražského arcibiskupa. Pro výkon této funkce má totiž Slaninka všechny potřebné předpoklady. Kromě toho má Slaninka ztratit rozhodnutím synodu také právo možnosti nosit druhý náprsní kříž, který získal za zásluhy a za svoje vzdělání. Bylo mu také zakázáno vést monastýr v Mostě s tím, že bude přeložen na jiné místo v ČR.

Záminka k pomstě?

Tímto způsobem bylo rozhodnuto bez účasti Slaninky, který nebyl ani pozván na jednání synodu, jenž to údajně projednával. Jedná se pouze o dopis rozeslaný Markem Krupicou všem arciděkanům, ale ne samotnému Slaninkovi. Krupicovo nestandardní potrestání navíc neprojednávala ani Slaninkova církevní obec v Mostě. ParlamentníListy.cz se proto obrátily na Slaninku. Ten byl v šoku a vůbec nevěděl, že takovýto verdikt padl. „Nevěřím, že je to pravda a věřím, že synod se řídí zdravým rozumem a nedělá protiústavní a protikanonické kroky," řekl redakci Slaninka.

Údajný konflikt s velvyslankyní je však podle několika zdrojů naší redakce jen záminkou k pomstě za Slaninkův výstup na eparchiálním shromáždění, které se konalo 18. 5. v Praze a kde se volil nový pražský arcibiskup, avšak žádný nebyl zvolen. Slaninka zde jako jediný z delegátů vystoupil s požadavkem na odvolání Marka Krupici z kandidatury na pražského arcibiskupa. Kromě toho Slaninka na tomto shromáždění požadoval ještě možnost, aby byl mezi kandidáty zařazen odstoupivší vladyka Kryštof.

Jeho případ je jedním z více podobných. V této souvislosti je třeba zmínit, že naše redakce obdržela otevřený dopis metropolitního kancléře Jána Nováka, ve kterém si stěžuje synodu na své odvolání z funkce. Celé znění dopisu přinášíme ZDE.

Děje se tak zřejmě i proto, aby byli preventivně zastrašeni ti duchovní, kteří by se mohli postavit na odpor současnému vedení církve. Marek Krupica již dříve ParlamentnímListům.cz sdělil, že se nebude vyjadřovat. Obrátili jsme se tak na olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona a dočasného metropolitního správce. Ten celou záležitost se Slaninkou bagatelizoval a řekl, že se mu po konfliktu s velvyslankyní asi jen ubere kříž, a že je potřeba velvyslankyni uklidnit. Krupicův dopis, který se na rozhodnutí synodu za Simeonovy přítomnosti odvolává, ale zní jinak.

Jedině Šuvarský má pravdu

Ředitel Úřadu eparchiální rady Jaroslav Šuvarský s naší redakcí nekomunikuje. Pražská pravoslavná eparchie však vydala poselství 6. 7. duchovním a věřícím. V něm mimo jiné informuje o tom, že jediná pravdivá stanoviska mohou věřící najít pouze na adrese www.pravoslavnacirkev.cz, což jsou stránky spravované právě Šuvarským. Vše ostatní jsou prý dezinformace, lži a útok proti církvi, které podle Šuvarského možná organizuje odstoupivší vladyka Kryštof.

Rozporuplná tvrzení ohledně DNA

Eparchie se v tomto poselství vyjadřuje také k otázce neviny vladyky Kryštofa. „Zdroje, které haní členy posvátného synodu a pomocí nekalých praktik se snaží o očernění jejich morálního profilu v médiích, jsou přesvědčeny o nevině vladyky Kryštofa, kterou ale chtějí dokázat cestou lží a nenávisti, protože rezignaci vnímají jako výsledek neférového jednání ze strany biskupů. Obviňují je, že vladyka nedostal šanci, aby se očistil jako člověk Radim Pulec. Posvátný synod vyzval vladyku Kryštofa, aby podal důkazy o své nevině, a to prostřednictvím testů DNA. Vladyka odmítl testy podstoupit, i když jsou biskupům známy matka a děti, se kterými měla být DNA emeritního metropolity porovnána. Jako důkazy existují záznamy z jednání synodu, které však synod z úcty k emeritnímu metropolitovi i v zájmu bezpečí dětí a matky chová v tajnosti. Důkazního materiálu má synod dostatek, nebude jej však z uvedených důvodů medializovat," stojí v poselství. Jeho celé znění přinášíme ZDE.

ParlamentníListy.cz však mají k dispozici vyjádření mluvčího posvátného synodu Romana Jurigy ze dne 21. května, které je v rozporu s výše uvedeným. Navíc vladyka Kryštof opakovaně v médiích upozorňoval (poprvé v Pražském expresu již 11. dubna - pozn. red.), že je připraven podstoupit testy DNA.

„Ochota vladyky Kryštofa k tomuto kroku, o kterém informoval Pražský expres, je, myslím, v pravoslavné církvi velmi oceňována,“ napsal naší redakci před měsícem tiskový mluvčí Juriga. A dodává: „Z ryze lidského hlediska a s ohledem na matky a děti, pokud tedy nějaké matky a nějaké děti někde existují, si ale nemyslím, že by kterákoliv matka byla ochotna sebe nebo svoje dítě uvrhnout do soukolí případných dalších obvinění, obhajob, dokazování a mediálních bojů a také asi pomluv a případných vyhrůžek v souvislosti s celým případem rozpoutaným na začátku duchovní dcerou a dobrými přáteli bývalého metropolity. O tom, že celá věc velmi poškodila pravoslavnou církev v Čechách i na Slovensku netřeba vůbec pochybovat,“ uvedl mluvčí.

Sám mluvčí tedy naší redakci vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké vladykovy milenky a děti vůbec existují, přestože na začátku aféry zprávy, které do médií rozšířil docent Milko, Krupicův kolega z pražské husitské fakulty a spolupracovník Šuvarského, hovořily o třech až deseti dětech a více ženách. Teď se z prohlášení Šuvarského zdá, že hovoří už jen o jedné matce, ale jsou shromažďována další obvinění, která jakoby podporují původní obvinění o vícenásobném Kryštofově porušování mnišských slibů na základě neověřitelných tvrzení další ženské osoby, která naší redakci sdělila, že nechce veřejně vystoupit, ale že na svém obvinění trvá. Vedení církve její svědectví považuje zřejmě účelově za platné.

Že se Kryštof nemodlí? Další lež

Objevilo se také obvinění vladyky Kryštofa z toho, že se nemodlí a že se snaží očistit pouze očerňováním druhých. Takto o tom informuje dokument Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie sepsaný manželkou Šuvarského Evou Šuvarskou, která je členkou nově vzniklé komise křesťanské etiky osvětového odboru, nad jejíž existencí visí otazníky (více o tom čtěte zde).

Dobře informovaný zdroj zevnitř církve však ParlamentnímListům.cz pod podmínkou anonymity uvedl, že se v případě tvrzení, že se vladyka Kryštof v monastýru nemodlí, jedná o lež, což navíc doložil informacemi o tom, že právě s příchodem Kryštofa do Těšova se zvýšil počet bohoslužeb. Kromě toho v pravoslavné tradici není platnost modlitby vázaná na nějaké přidělené místo. Mimo to, podle usnesení synodu ze dne 14. května 2013 vladyka Kryštof nebyl zbaven svobody pohybu a možnosti učit na bohoslovecké fakultě v Prešově na Slovensku. Proto skutečnost, že někdejší nejvyšší představitel pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku není každý den přítomen v Těšově v západních Čechách, není důkazem, že se nemodlí, jak naznačuje dokument Evy Šuvarské.

Kryštof odmítá, že se snaží očistit očerňováním druhých

Vladyka Kryštof odmítá, že by se snažil očistit očerňováním církevních osob a že by vedl jakousi antikampaň proti církvi. Posvátný synod dostal několik svědectví od různých osob, které svědčí, že Kryštof není organizátorem žádné kampaně a že obvinění, že se nemodlí, je lež a hřích falešného svědectví.

Kdo nesouhlasí, musí z kola ven

„Nové Krupicovo vedení Pražské pravoslavné eparchie teď používá novou taktiku: Kdo s nimi, konkrétně lidmi soustředěnými okolo otce Jaroslava Šuvarského, nesouhlasí a upozorňuje na jakékoliv rozpory a nesrovnalosti, je označen za útočníka proti věčné a svaté pravoslavné církvi. Argumenty žádné nepotřebují, stačí jim, že prohlásí, že všechna slova proti nim jsou jen lži. Oni svoje osoby ztotožnili s církví samotnou, protože drží moc. Proto nařizují, aby cokoliv, co sami prohlásí, se poslušně přijímalo jako svatá pravda," tvrdí náš zdroj blízký současnému vedení pražské eparchie.

A pokračuje: „Ale tohle je katolicismus a dogma o neomylnosti osoby vůdce, který je skutečnému a upřímnému pravoslaví naprosto cizí. V pravoslavné církvi platí princip symfonie, tedy sborové shody členů obce jejich představitelů. Z podobného důvodu těžkého sporu o neomylnost a slepou poslušnost ke konkrétním osobám se v roce 1054 rozdělila původně jednotná křesťanská církev na západní a východní a ta západní se ještě dále dělila v průběhu středověku na katolickou a protestantskou. Nyní tento duch reformismu a silového vynucování práva samozvaných osob na hlásání jediné pravdy přímo zasáhl naši malou pravoslavnou církev a rozkládá ji zevnitř jako jed. Duchovní, kteří se tomu postaví na odpor, jsou jeden po druhém odstraňováni.“

Petr Kupka, www.parlamentnilisty.cz

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ВЛАДЫКУ ХРИСТОФОРА ВЫНУЖДАЮТ ПРОТИВОСТОЯТЬ НОВЫМ ОБВИНЕНИЯМ

ИА "Русские Новости" публикует перевод статьи с сайта ParlamentnímListům.cz. Данная статья прекрасно информирует о последних событиях заговора против владыки Христофора. Также статья дополнительно показывает "нравственный" облик заговорщиков. Увы, как часто бывает в нашей жизни, подлые люди ненавидят благородных и честных людей, завидуя им. Та же ситуация и с заговором против митрополита Христофора.

Напомним, что владыка Христофор ранее был обвинен в нарушении монашеских обетов и был вынужден временно уйти в отставку до тех пор, пока не выяснится, что это всё ложь. Однако, когда выяснилось, что обвинения были клеветой, те, кто ныне управляют Чешской Православной Церковью, сделали все, чтобы он не был восстановлен в прежней должности. Более того, выяснилось то, что и вся эта клевета была выдумана внутри Священного Синода, и её распространение через СМИ были частью заговора. Владыка Христофор сослан заговорщиками в очень маленький монастырь в селе Тешов, где он теперь и живёт.

Также мы поздравляем владыку Христофора с 60-летием, молимся за него, как и все честные православные верующие Чехии и Словакии. Уверены, что Владыка перенесёт все трудности и издевательства со стороны иуд и он вновь возглавит Православную Церковь Чехии и Словакии, ибо нет ему равных на этих землях.

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ВЛАДЫКУ ХРИСТОФОРА ВЫНУЖДАЮТ ПРОТИВОСТОЯТЬ НОВЫМ ОБВИНЕНИЯМ

Ситуация в православной церкви действительно аварийная: целенаправленно поступают новые обвинения в адрес ушедшего в отставку владыки Христофора, препятствующие его очищению. В этот раз жалоба по поводу «неэтичного поведения» бывшего главы всей церкви пришла от неизвестно откуда взявшейся «комиссии христианской этики просветительского отдела», о создании которой неизвестно даже нынешнему предстоятелю архиепископу Симеону.

Сам архиепископ Симеон, неприятно удивленный тем, как решаются дела в пражской епархии под руководством директора епархиального совета Ярослава Шуварского, секретаря отдела образования Евы Шуварской и представителя Церкви Марка Крупицы без ведома самого Симеона.

«Терроризирование» членов Синода

"Последняя клеветническая информация на веб-сайтах (www.pravoslavnacirkev.info, www.christofor.cz или в «Парламентских листах») и письмах, отправленных непосредственно по электронной почте сотрудникам Православной Церкви, которая затем различными путями распространилась к верующим, привела нас к этой жалобе и просьбе о дальнейших мерах по исправлению этой ситуации. Мы считаем, что речь идет о систематическом словесном терроризировании представителей Священного Синода и других «активных членов Церкви», о неконституционной, аморальной, неканонической дискредитации православной церкви и Православия, и считаем зачинщиком ложных атак и анонимов почетного архиепископа Христофора, сотрудников MR (Митрополичьего совета), их сторонников или людей, обманутых их ложью" - написано во внутреннем документе Епархиального совета Пражской православной епархии от т.н. «Комиссии по христианской этике комитета образования».

"Большинство верующих возмущено этой ложью и просит от Священного Синода и Епархиального Совета выработать позицию, на которую могли бы положиться все приличные верующие. Мы молимся за единую Церковь святую, и просим исправить эту искусственно созданную ситуацию в церкви. Все спрашивают, когда это греховное и оскорбительное состояние закончится? Владыка Христофор имел возможность очиститься, чего не сделал (? От чего?), а вместо этого порочатся другие. По нашей информации, даже в Тешове он не молиться, в соответствии с его новой миссией ", - пишется в жалобе дальше.

Владыка не молится? Вот что – полная ложь!


Хорошо осведомленный источник внутри церкви сообщил «ParlamentnímListům.cz» на условиях анонимности, что именно утверждения, что владыка Христофор не молится в монастыре - это ложь. В качестве дополнительной информации – теперь, с приходом Христофора в Тешове количество богослужений значительно увеличилось. Кроме того, в православной традиции истинное богослужение может проходить в любом месте. Также, согласно резолюции Синода от 14.05. 2013, владыка Христофор имеет свободу передвижения и возможность преподавать на Богословском факультете Прешова в Словацкой Республике. Таким образом, тот факт, что бывший предстоятель православной церкви в Чешской Республике и Словакии может отсутствовать в Тешове, в Западной Чехии, - не является доказательством того, что он не молится. …Напомним, что ни одно из ложных обвинений до сих пор не доказано.

Вопросы возникают по поводу существования «Комитета по этике»

Вопросы возникают, напротив, как раз о правомочности существования т.н. «Комитета христианской этики отдела просвещения». Согласно нескольким источникам редакции, такого органа вообще не существует. Не знает о нем и владыка Симеон, архиепископ Оломоуцко-Брненский, временный предстоятель церкви до избрания нового архиепископа и митрополита. "Я не знаю об этой комиссии и я не только не имею возможности вмешиваться в пражские вопросы, но даже узнать что-либо о них. В Праге заседали полностью независимо, не сочтя своим долгом сообщить мне об этом. Я даже не знал, что состоится епархиальный совет, который прошел на прошлой неделе без меня, я не знаю, какие были приняты решения. Таким образом, само собой разумеется, что происходят некоторые очевидные вещи, которые каноническими назвать нельзя. Мне нужно обсудить это со Священным Синодом и уточнить компетенции и отношения с Пражской епархией", - сказал для «ParlamentniListy.cz» архиепископ Симеон, который должен утвердить решение Марка Крупицы, который командует пражской епархией и заседает с епископами, не имея епископского освящения (поэтому, согласно церковным правилам, не может выполнять определенные действия).


Архимандрит Марк (Крупица) - заговорщик против владыки Христофора.

Марек Крупица «получил поддержку», несмотря на подозрения

Функция митрополитного представителя является в данной ситуации только формальной, потому что в течение нескольких месяцев исполнительным репрезентантом всей Церкви считает себя Марек Крупица, который сам по себе не являясь епископом, был назначен Синодом временным представителем исполнительного аппарата Православной Церкви в Чешских землях и Словакии сразу после апрельской отставки владыки Христофора. Следовательно, Крупица уже несколько месяцев практически является единоличным «правителем» церкви, так как сразу же после отречения Христофора он захватил власть над всей Церковью. И из-за неясных компетенций в церковном руководстве, Марек Крупица, очевидно, находясь в противоречии с каноническим правом, принимает решения такие, например, как удаление священнослужителей без согласия архиепископа Симеона. ​​Во время отсутствия Симеона его замещает викарий Годонинский епископ Йоахим, который является членом Синода. Но, однако, согласно словам архиепископа, Оломоуцко-Брненского, даже он не давал согласия на определенные виды деятельности Марека Крупицы.

Тем не менее, несмотря на все подозрения, Крупица получил на прошлой неделе на заседании епархиального Совета поддержку. "Пражская епархия выражает свою поддержку епархиальному администратору архимандриту Мареку Крупице в его усилиях по исправлению непорядка после отставки митрополит Христофора. Пражская епархия дистанцируется от клеветы, очерняющей Православную Церковь и призывающей к неповиновению Священному Синоду, которые появляются в «Parlamentních listech.cz», на частных сайтах www.christofor.cz, pravoslavnacirkev.info, ложно выдающего себя за официальный сайт Православной Церкви. Прежде всего, кампания на «www.parlamentnilisty.cz» показывает признаки одностороннего освещения на заказ. В то же время Пражская епархия выражает сожаление, что почетный Митрополит Христофор решил очистить свое имя очернением православной церкви, утверждая, что любит ее, в средствах массовой информации", - написано в решении епархиального совета 27.06, которое (по сценарию) является ответом на жалобу «Комитета по этике», где рассматривалось поведение епископа Христофора.

Христофор отрицает, что он пытался очистить свое имя очернением других

Владыка Христофор отрицает, что он хотя бы раз пытался очистить свое имя очернением религиозных особ и что он участвует в «антикампании» против Церкви. Синод получил несколько писем от разных лиц, которые свидетельствовали, что владыка Христофор ни в коем случае никогда не был организатором кампаний, а обвинение, что он не молится – полнейшая ложь и грех лжесвидетельства.

«Комитет» существует, заявляет пани Шуварска

Упомянутый комитет, занимающийся христианской этикой в Православной Церкви, так или иначе, существует, заявила секретарь отдела просвещения Эва Шуварска (которая вместе со своим мужем - директором Епархиального Совета Ярославом Шуварским подозревается в сотрудничестве с тайной полицией StB). Однако, состав комитета и имена его членов, нашей редакции она со всей определенностью не могла сообщить. "Комиссия состоит из пяти членов и является частью учебного отдела, которая насчитывает около 15 членов", заявила Шуварска, однако, кто именно входит в этот новый орган, говорить не пожелала.

Комитет по этике был создан недавно и до сих пор никаких документов в дополнение к вышеупомянутой жалобе не был выдан. "На это не было денег", подчеркнула Шуварска. … …и напомнила, что она - основатель этического Форума Чешской Республики и имеет большой опыт в преподавании этики с начала девяностых годов.

Молодые епископы предпочитают молчать

Кроме владыки Симеона об актуальной ситуации в Церкви остальные молодые православные епископы на всякий случай молчат. Лишь амбициозный Георгий (чешского происхождения, гражданское имя Иржи Рудольф Странский), друг Марка Крупицы и архиепископ Михаловско-Кошицкий, который по нашей информации стремится стать новым пражским архиепископом и митрополитом, отреагировал потоком брани. Среди прочего, он назвал автора этих строк "убогим наемным писакой, который готов за мерзкую монету к любому скотству". Его слова наглядно иллюстрируют, что за люди в настоящее время руководят Православной церковью и кто метит на самый высокий пост главы церкви в Чешских землях и Словакии.

На вопросы «ParlamentníchListů.cz» не отвечает и архиепископ Прешовский и Словакии Ростислав, второй возможный кандидат на митрополию после владыки Христофора. Именно он, когда на майском заседании Синода в Оломоуце проходило голосование по возвращению владыки Христофора ко всем функциям, решил воздержаться. Тем самым Ростислав на самом деле способствовал укреплению власти Марека Крупицы и увеличению недовольства в рядах священников и верующих текущим состоянием в делах местной православной церкви.

Освещение в СМИ наносит вред Церкви и владыке

Мнение Митрополичьего совета православной церкви в Словакии «ParlamentnímListům.cz» выразил Милан Герка, секретарь Синода следующими словами: "Освещение в СМИ по делу владыки Христофора наносит ущерб не только самой Церкви, но и самому Христофору. Духовные и верующие настраиваются друг против друга, и это не хорошо. Этот вопрос следует решать мирно внутри самой Церкви", - сказал Герка.

Празднование юбилея прошло без участия управления

В субботу 29 июня свое 60-летие отметил владыка Христофор у Святого-Яна-под-Скалой. Собравшиеся 200-300 верующих и около 20 священников приняли участие в православном духовном паломничестве и последующих культурных мероприятиях. Хотя паломничество состоялось неподалеку от Праги, ни один представитель нынешнего руководства пражской епархии, никто из молодых православных епископов не почтил своим присутствием празднество. "Никто из молодых православных епископов даже не поздравил с такой круглой датой своего бывшего предстоятеля, из рук которого получил сан епископа" - сообщил неназванный источник.

Автор: ИА "Русские Новости"

Lež v pravoslavné církvi. Existuje podezření z trestné činnosti

Vydírání, vyhrožování, omezování osobní svobody, pomluva nebo šikana zaměstnanců. To je výčet trestných činů, kterých se možná dopouští nynější vedení pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Alespoň toho se obává jedna z pravoslavných věřících, která ve středu přicestovala do Vilémova na Olomoucku, aby na toto podezření z porušování právního řádu ČR upozornila posvátný synod (shromáždění biskupů), jenž zde zasedal.

Do Vilémova na Olomoucku, kde sídlí Cyrilometodějské Gorazdovo středisko duchovních setkání a monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice, se ve středu sjeli čelní představitelé československé pravoslavné církve, aby zde projednali mimo jiné nová obvinění na vladyku Kryštofa, který v důsledku medializace obvinění z porušování mnišských slibů letos 12. dubna odstoupil z pozice pražského arcibiskupa a metropolity českých zemí a Slovenska, jak sám tvrdí, pro jednotu církve. Po jeho odstoupení byla první obvinění samotnými svědky odvolána a přidaná nová obvinění nebyla dokázána, protože žádný církevní soud se nekonal a nebyly předloženy žádné nezpochybnitelné důkazy.

Snaha chopit se moci

Místní pravoslavná církev ale v tuto chvíli vůbec není jednotná. Na základě informací ParlamentníchListů.cz, které tento případ podrobně sledují, totiž uvnitř církve dochází k řadě podivností s cílem chopit se moci a převzít kontrolu nad 1,2 miliardami korun z církevních restitucí. I proto měl být podle důvěryhodných zdrojů naší redakce vladyka Kryštof odstraněn na základě obvinění, která byla posléze odvolána samotnými svědky. Církev je tak v tuto chvíli již tři měsíce bez svého nejvyššího představitele.

Možné porušování právního řádu ČR

K dalším manipulacím a zastrašování pak dochází i vůči řadovým duchovním, případně věřícím, kteří požadují konání v souladu s platnými právními předpisy. Nejen, že se v této souvislosti mluví o porušování církevního práva, ale dokonce o podezření z možného porušování českého právního řádu. Právě na to přijela upozornit synod jedna z pravoslavných věřících a poradkyně zabývající se projektovým poradenstvím, kterou se konkrétně hodonínský biskup Jáchym pokoušel již měsíce před vypuknutím celé medializace manipulovat nesmyslnými pomluvami metropolity Kryštofa.

„Důkazy, které se objevují v médiích a které si mezi sebou sdělují věřící i duchovní, nasvědčují závažnému podezření, že se po dobu mnoha měsíců a opakovaně dopouští úzká skupinka v současném vedení církve, reprezentovaná zejména správcem pražské eparchie a statutárním zástupcem církve Markem Krupicou, ředitelem eparchiální rady Jaroslavem Šuvarským, hodonínským biskupem Jáchymem a arcibiskupem michalovsko-košickým Jurajem, trestných činů vůči občanům ČR a vůči osobám, kteří se na území republiky legálně zdržují,“ jak sdělila tato osoba.

Naše redakce má také k dispozici e-mailovou korespondenci mezi dočasným správcem eparchie Markem Krupicou a duchovními, která takové vydírání dokazuje. Marek Krupica, přestože sám není biskup, tak mění bez kolektivního rozhodnutí rady příslušné církevní obce obsazení duchovních v chrámech a správu chrámového majetku a údajnou neposlušnost k jeho osobě trestá odnětím práva sloužit. Metropolitní správce arcibiskup Simeon, který by taková rozhodnutí měl jakožto vysvěcený biskup minimálně potvrzovat, o nich neví a naší redakci sdělil, že Praha jedná samostatně bez jeho vědomí.

Vyhrožování kněžím

Například ukrajinským duchovním, kterých je v církvi velké množství a kteří mají na základě pracovního poměru v církvi udělené povolení k pobytu, je vyhrožováno, že neuposlechnou-li současné vedení, přijdou o práci a budou tak muset zpět na Ukrajinu. (více čtěte zde). Někteří duchovní už museli proto svá místa opustit. „Vzniká zde podezření, že tak dochází k vydírání, vyhrožování, omezování osobní svobody, narušování osobních práv. Za takovéto trestné činy, pokud jsou prokázány, je sazba 2-8 let odnětí svobody a protože se to v tomto případě zřejmě děje organizovaně, sazba může být i dvojnásobná,“ jak stojí v Trestním zákoně ČR.

„Kněží, kterým je vyhrožováno, jsou navíc zaměstnanci církve a tato církev je státem financovaná organizace, takže je tu ještě podezření na plošnou šikanu zaměstnanců ve státní organizaci,“ dodává věřící s tím, že když Jana Nagyová sledovala zaměstnance z pozice šéfky sekretariátu premiéra, je to právnicky obdoba téhož, jako v pravoslavné církvi probíhající šikana kněžích.

Měli by si dobře prostudovat trestní zákon

Toto přišla osobně tato v pravoslavné církvi registrovaná osoba sdělit biskupům synodu. Nedostala však příležitost k osobnímu setkání a skončila před branou vilémovského monastýru. Takže předala trestní zákon a trestní řád jen řádové sestře, která jí přišla oznámit, že se s tímto musí obrátit na biskupství, protože biskupové si v tuto chvíli nepřejí být rušeni. „Ať si ho dotyční dobře prostudují, aby věděli, čeho se možná dopouštějí, a uvedou své konání neprodleně do souladu s právním řádem ČR po vnitřní linii, aby nemuselo být použito linie státní,“ vzkázala po řádové sestře, která přislíbila, že knihu biskupům předá.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi

Jako za dob inkvizice

Dění uvnitř pravoslavné církve tak podle věřící, která přinesla biskupům trestní řád, v současné době připomíná 17. století a inkvizice, přičemž snahou má být chopit se moci a kontroly peněz z církevních restitucí. Navíc tím, že nebyla jako věřící vpuštěna dovnitř, se prý ukazuje, že vedení církve už nebere na vědomí ani věřící. „Omezují i práva věřících. Dělají mezi nimi rozdíly. Pokud si najdou zmanipulovaného svědka, který pak odvolává svoje křivé svědectví, tak ho na zasedání synodu pustí a nechají ho mluvit, ale zástupce pravoslavné rodiny ne, přestože jsem je v dobrém přišla varovat, aby zanechali porušování právního řádu ČR a donesla jsem jim k prostudování trestní zákon a trestní řád, aby viděli, čeho všeho se zřejmě dopouštějí,“ konstatovala tato osoba pro ParlamentníListy.cz.

Precedens v Dělnické straně

Podle jejích slov tu máme precedens v Dělnické straně, která byla před lety rozpuštěna Nejvyšším správním soudem. „Jestliže vznikne podezření, že organizace nebo někteří její členové konají v rozporu s právním řádem našeho státu, tak se to přešetří a tito lidé buď zanechají této činnosti, anebo ne a pak se od nich distancuje ta organizace a ti, kteří se provinili, jsou pak potrestáni, anebo pokud se organizace nedistancuje, prokáže se rozpor s právním řádem a pak je zakázaná ta organizace jako tehdy Dělnická strana. Pokud by se prokázalo, že se ti lidé dopustili výše citovaných trestných činů, tak musí být souzeni,“ uzavírá tato osoba s tím, že problematiku detailně konsultovala již dříve s právníky.

Dnešní zasedání synodu mělo na programu vyjasnění kompetencí mezi pražským správcem Markem Krupicou a metropolitním správcem celé církve Simeonem, a to buď ve prospěch Marka Krupici, nebo, což je zřejmě méně pravděpodobné, ve smyslu prohlášení neplatnosti Krupicových rozhodnutí. Dalším bodem jednání měla být nová obvinění na vladyku Kryštofa, sepsaná Evou Šuvarskou z pražské eparchie, o kterých jsme psali ZDE. K tomuto bodu na jednání synodu přijel osobně svědčit i Otec Kosma z Tešovského kláštera. Kosma s sebou přivezl i další písemná svědectví hovořící o tom, že obvinění napsaná Evou Šuvarskou se nezakládají na pravdě. Naší redakci ale bylo na místě sděleno, že tiskový mluvčí církve Roman Juriga je dlouhodobě nepřítomen a z tohoto důvodu nebude dnes na konci jednání vydán žádný zápis a že nebudou zasedání synodu nijak komentovat.

Článek obsahuje štítky: kraj Olomoucký, Kryštof, miliardy pro církve, Krupica, Juriga, Jáchym, Juraj, skandál v pravoslavné církvi, Šuvarský, Vilémov

autor: Petr Kupka, www.parlamentnilisty.cz

Otevřený dopis Posvátnému synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska

Těšov 30. června 2013

Vaše Vysokopřeosvícenosti,
Vaše Přeosvícenosti,
drazí vladykové,

vašim usnesením ze dne 12. dubna 2013 jste rozhodli, aby emeritní metropolita vladyka Kryštof
sloužil jako duchovní v našem monastýru a zároveň dále vyučoval na Pravoslavné bohoslovecké fakultě
PU v Prešově. Rádi bychom vám za to poděkovali, neboť jeho příchodem se duchovně prohloubil náš
monastýrský život. Bohoslužby máme již nejenom ve všední dny, kdy s námi je náš igumen o.
archimandrita Kosma, ale také v sobotu a v neděli a další sváteční dny. Vladyka Kryštof zavedl také
pravoslavnou tradici všenočních bdění, kdy bohoslužby začínají večer a končí nad ránem druhého dne
sv. liturgií. Konáme je několikrát měsíčně, zúčastňuje se jich mnoho poutníků a jsou pro nás velkou
duchovní posilou.
S příchodem vladyky Kryštofa nastala pro nás také nová etapa budování monastýru. Připravujeme se
k psaní fresek po celém chrámu včetně chrámového nádvoří. Dále ve spolupráci s otcem protojerejem
Josefem Hauzarem dokončujeme dokumentaci ke stavbě tak zvaného „konaku“ (obydlí pro poutníky),
kde by bydlel v přízemí také vladyka. Zatím totiž přebývá v jedné místnosti, sloužící jako jídelna, kotelna
a místnost pro přijímání návštěv. Máme domluvený také nákup dalších pozemků. Jednak kolem chrámu
a pak zbylou část vozové cesty za monastýrem směrem na západ. Provést musíme také celkovou
rekonstrukci střechy stávající budovy a rozšířit již nevyhovující kuchyni. K tomu všemu je nutné získat
odpovídající finanční prostředky. Věříme, že nám Hospodin požehná, najdeme štědré dárce a obětavé
pomocníky, a zamýšlené dílo se nám podaří uskutečnit.

Prosíme vás o vaše svaté modlitby, a pokud to bude možné i pomoc dobrou radou či jiným
způsobem.

Váš igumen archimandrita Kosma s bratry, v.r..

PhDr. Alena Kudrnová (sestra Jana) vydává prohlášení o svých článcích.

Místopřísežně prohlašuji: emeritní metropolita Christofor nemá nic společného s mými články.

Autentických informátorů mám více než dost…
Psaní článků mi vladyka Christofor opakovaně zakázal.
Je mi líto, že ho nemohu poslechnout, protože nebojuji proti konkrétním osobám, nebo ve prospěch jiných, ale proti ďáblovi, který ovládl duše spiklenců, bojuji za Pravdu Boží tak, jak mě učil můj velký vzor mistr Jan Hus, který se postavil proti největším církevním autoritám středověkého světa.
Tvrdit, že mi vladyka Christofor články píše, si mohou myslet jen primitivové, kterých je mezi spiklenci plno.
Vám se, vladyko metropolito Christofore, omlouvám. Nemohu splnit váš striktní zákaz, moji čtenáři (a je jich podle přístupů na stránky již přes dva tisíce) mne žádají o pokračování.
S psaním mi nemusí nikdo pomáhat, mám (na rozdíl od většiny spiklenců) univerzitní doktorát a nemusela jsem si ho kupovat. Sestavit z faktů krátký článek není pro mne problémem.

PhDr. Alena Kudrnová – sestra Jana
V Brně, 29. 6. 2013 sestra Jana

Otevřený dopis Jiřímu Juklovi a vladykovi Simeonovi

Toto je otevřený a volně šiřitelný dopis adresovaný váženému panu doktoru teologie Jiřímu Juklovi a adresovaný také na vědomí váženému panu arcibiskupovi Jeho Blaženosti Simeonovi, nyní metropolitnímu správci pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

 

Vaše Blaženosti, vážený pane arcibiskupe Simeone, důstojný otče,

vážený pane doktore Jukle,

ve vaší stížnosti a žádosti o stanovisko poslané Posvátnému synodu a pražské eparchiální radě dne 23. června 2013 jste se dopustil několika velmi slušně řečeno omylů. Vaše stížnost se od 28. června 16:14 hodin šíří v různých kopiích po internetu, kam ji elektronickou poštou rozeslal pan docent Pavel Milko.

1.

Ve vaší stížnosti uvádíte v množném čísle, že se vladyka Kryštof v monastýru v Těšově nemodlí. Podle podpisu lze dovodit, že vy tímto tvrzením ve své osobě reprezentujete a tlumočíte názor církevní komise křesťanské etiky.

K tomu mohu a také chci veřejně a svobodně prohlásit, že to není pravda. Bývalý metropolita se po odchodu do Těšova samozřejmě modlí jako každý správný křesťan a také slouží, což můžu snadno potvrdit nejen já, ale i mnoho dalších lidí. Svědčí o tom také monastýrský bohoslužebný program a řada dalších objektivních důkazů. Pane doktore, vaše příkré tvrzení proto nelze hodnotit jinak než jako písemnou formou dokonané křivé svědectví vámi vedené skupiny osob, která má v církvi významné postavení. Křivé svědectví proti bývalé hlavě pravoslavné církve, křivé svědectví proti svému arcipastýři. Tímto je váš opakuji slušně řečeno omyl ještě závažnější, protože vy jste ve svém postavení jeden z hierarchů, kteří reprezentují podobu a důvěryhodnost pravoslavné církve před očima celé české a slovenské veřejnosti.

Z tohoto důvodu, ačkoliv nejsem organizovaný člen Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, pokorně prosím Jeho Blaženost vladyku Simeona, aby se tímto křivým svědectvím na zasedání Posvátného synodu zabýval a vydal k němu stanovisko.

2.

Ve vaší stížnosti také píšete, že redakce Parlamentní listy, www.pravoslavnacirkev.info, náš petiční server a další zdroje cituji: "lžou výmysly". Pokud odhlédnu od tohoto zvláštního slovního spojení, které se podobá dvojité negaci, ale zřejmě je jen nepovedeným pokusem o emočně nabitý pleonasmus, tak si vás velmi zdvořile dovoluji upozornit, že mícháte dohromady třešně a slony.

Nejen redakce Parlamentní listy, ale i další vysoce čtená a důvěryhodná domácí i zahraniční média vydala k tomuto případu dohromady desítky článků. Pokud máte pocit, že se v nich objevily nepravdy, dokažte to a sjednejte si nápravu standardní cestou. Ale negativní emoce, kterými jste zřejmě po okraj naplněn, jako důkaz v civilizované společnosti nestačí. Nepíšu vám však proto, abych komentoval práci redaktorů. Píšu vám proto, že náš petiční server www.christofor.cz také považujete za jeden z jmenovaných serverů, který publikuje články, což opět velmi zdvořile musím opravit, protože se jedná o snadno dokazatelný omyl.

Primární smysl serveru www.christofor.cz je podpora petice za návrat vladyky Kryštofa, která celkem ke dnešnímu dni čítá více než 3000 podpisů, z toho více než 2200 podpisů na papírových petičních arších podepsaných věřícími v pravoslavných chrámech při bohoslužbách. Jistě dobře víte, že tento počet není daleko od celkového počtu všech aktivně praktikujících pravoslavných věřících v českých chrámech. Avšak vy tvrdíte, že většina věřících je činností petičního serveru pohoršena. Dokažte to prosím. Ale znovu opakuji, síla vaší emoce sama o sobě není důkazem, předložte podpisy. Hovoříte alespoň o desetině z počtu, který má naše petice? Ještě se vás chci zeptat, na základě čeho ve své stížnosti tvrdíte, že petice věřících je neústavní a nekanonická? Máte důkaz?

Dále, na serveru www.christofor.cz jsou také dvě nejvíc navštěvované webové stránky - média a chronologie. Na těchto stránkách jsou v časové řadě uspořádány odkazy na události a mediální výstupy (články a televizní reportáže) a zprávy z elektronické pošty, které se týkají diskutovaného případu. Snadno lze dokázat, že tam není ani jeden námi samotnými napsaný článek. Všechno jsou jen odkazy na jinde zveřejněné texty a videa nebo zprávy z e-mailů. I kdyby se náš server zastavil, tak nic z informace, kterou odkazuje, z internetu nezmizí. Zdůrazňuji, že jediné, co děláme, je uspořádání odkazů a od jiných osob podaných informací na jedno přehledné místo. Kromě toho je snadné dokázat, že tímto stejným způsobem jsou také odkazovány informace publikované novým vedením pravoslavné církve po odchodu bývalého metropolity hovořící v jeho neprospěch. Pokud vás tedy případ bývalého metropolity pohoršuje, což je jistě možné, obraťte se prosím na původce dotčených informací. A ještě raději vám pro jistotu připomínám, že na petičním serveru jsou odkazovány pokud možno všechny veřejně dostupné údaje včetně těch textů, které výrazně mluví v neprospěch bývalého metropolity. Na důkaz si může každý ověřit, že na stránkách jsou například odkazy na několik článků od pana Tomáše Jarolíma, který rozhodně není příznivcem bývalého metropolity. Vaše stížnost, o které se tady bavíme, je tam samozřejmě také.  Pokud také vy sám máte nějaké nové informace, o kterých si myslíte, že v mozaice případu chybí, můžeme je také zveřejnit, ať je jejich obsah jakýkoliv.

3.

Do třetice ve své stížnosti tvrdíte, že podněcovatel petiční akce a její mediální odezvy za návrat vladyky Kryštofa a snah o jeho očištění od obvinění, je vladyka sám. Ani toto není pravda. Petiční server jsme uvedli do provozu a petici samotnou založili výhradně na základě vlastního rozhodnutí poté, kdy se u dnes již bývalých zaměstnanců pražského arcibiskupství začaly hromadit spontánní dopisy věřících na podporu odstoupivšího arcibiskupa a metropolity. Již jsem uvedl, že informace, které odkazujeme, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Ani jedna z nich nebyla ani vyrobena ani jen upravována vladykou Kryštofem. Máte důkazy, že bývalý metropolita je, jak v textu tvrdíte, podněcovatelem diskutovaných akcí, nebo ne?

Naším cílem není bezhlavá akce na podporu bývalého metropolity, ale snaha o pravdu tak, aby se tento případ převzetí moci do všech důsledků před veřejností vysvětlil a vyšetřil.  Pane doktore, dobře víte, že kdyby nebylo té jednostranné medializace na začátku dubna a dalších kroků, které způsobili lidé z pravoslavné církve, nemusel bych psát tento dopis a vy byste nepsal svoji stížnost.

Pane doktore, v textu vaší stížnosti je ještě více sporných míst, například vaše opět nedokázané tvrzení, že vladyka měl možnost se očistit. Ale o možnosti očištění, které tolik zdůrazňujete, nehovoří žádný oficiálně vydaný dokument. Naopak bylo vedením pravoslavné církve veřejně a opakovaně publikováno, že vladyka nemůže být očištěn, takže případ bývalého metropolity je tímto způsobem stále součástí veřejného informačního prostoru od dne své intenzívní a hrubě jednostranné medializace 2. dubna v televizi NOVA a v bulvárních médiích přičiněním konkrétních a dnes již známých osob z pravoslavné církve. Případ je takto stále sledován celou českou a slovenskou veřejností, které není lhostejné dění na naší náboženské a kulturní scéně.

Vážený pane doktore, na závěr bych mohl použít vaše vlastní slova ale aplikovaná na vás: Právě vaše stížnost jeví známky textu napsaného na objednávku. Velmi zdvořile tak soudím hlavně proto, že jiné možné vysvětlení vašeho textu by se mohlo přičítat snížené inteligenci, což bych si však bez důkazu nedovolil tvrdit a proto tak nečiním.

v dokonalé úctě

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

člen petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa

P.S.

Velmi zdvořile si vás, vážený pane doktore Jukle, dovolím opravit ještě v jedné věci:

Christofor, což je součást jména domény serveru www.christofor.cz, se nepíše s tvrdým "y", ale výhradně s měkkým "i" a to nejen v češtině, ale i ve většině jazyků světa přesně podle řeckého jména Našeho Pána Ježíše Krista, kde Christοs (psáno v originále Χριστός) znamená česky pomazaný. Předpokládám tedy vzhledem k vašemu vzdělání a vašemu postavení v církvi, že tato pravopisná chyba vznikla jen omylem a nevyplývá snad z nějakého nového stylu českého pravoslaví po dubnovém odchodu bývalého metropolity. 

Otevřený dopis metropolitního kancléře Jána Nováka

MITROF. PROT. MGR. JÁN NOVÁK

Praha 25.06.2013

 

Vec: VÝZVA

 

1.05.1982

ROZSUDOK : „ strata spôsobilosti na ustanovené duchovenské miesto zriadené so
štátnym súhlasom .“ / Vsl. Krajský národný výbor. M. Sičák/

21.06.2013

USTANOVENÍ – odvolání Odvolávam MITROF.prot.Mgr. Jána Nováka z funkce pomocného
duchovního 3.PCO Na Slupi 4a , Praha 2 chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice a tajemníka
ÚMR .

 

Vaše Vysokopreosvietenstva, Vážení vladykovia, otcovia posvätnej Synody našej
duchovnej matky sv.Pravoslávnej cirkvi .

Ospravedlňujem sa, že Vás obťažujem týmto listom, ktorý píšem v ťažkej osobnej
duchovne situácii , v ktorej som sa ocitol po doručení hore citovaného ODVOLANIA .
Pred 31 rokmi som obdŕžal rovnaký rozsudok od Vsl.KNV Košice pod ktorým bol
podpísaný komunista pracovník ŠtB M. SIČÁK ( citácia hore uvedená ( za to , že som pevne
hájil , chránil pred dravými vlkmi pravoslávnych veriacich v Slovinkách , ich
práva a pravoslávnu cirkev .

Následky boli hrozné! Došlo k rozdeleniu rodiny. Dcéra odchádza do Čiech , aby sa mohla
uplatniť v štúdiu .Domov našla v Prahe, kde vďaka neb.vld. Doroteja, o.Zubaniča a o.Dandara
našla pomoc . Tu sa uplatnila, založila rodinku nehanbi sa prezentovať v českej verejnosti
pravoslávnu cirkev a my rodičia v dobrej viere, že nájdeme na sklonku života domov aj
v duchovnej ceste medzi svojimi, že budeme pomáhať cirkvi v tomto ateistickom prostredí
na jej napredovaní a utvrdzovaní vo viere dietky sv. pravoslávia sme opustili rodné
Slovensko.

V roku 1994 4.05. som prežil ďalšiu životnú skúšku . Bol som so svojím duchovným
stádom vyhodený z chrámu za pomoci polície Grek .kat.vo farnosti Vernár . / bližšie priložený
článok /Do 21. 06 .2013 mal som pocit , že v novom prostredí moje poslanie katechizovať ,slúžiť a
pomáhať tým ,ktorí to potrebujú sa mi celkom darí . Prišiel však uder od „vlastných „ od
osoby ktorú spoznávam vďaka masmédií a tlače. Jeho profil duchovného našej cirkvi
nebudem komentovať .

Neodôvodnený rozsudok z jeho rúk a podpisom sa rovná tomu komunistickému. Dobre
tomu rozumiem . Komunisti sa zbavovali kňazov , ktorý s nimi nespolupracovali pri likvidácii
cirkvi .A ako sa mám pozerať a vnímať na konanie správcu eparchie ?
Nech bude akékoľvek Vaše posúdenie a výsledok tohto nehanebného kroku verím , že
zámery ľudí , ktorí nepatria do rodiny pravoslávnej cirkvi nezvíťazia nad Božími ! Hospodin
hovorí : Proste ! Ja Vás so synovskou láskou prosím o nápravu tohto nezmyselného zásahu
do môjho duchovného i rodinného života a bude mi vrátená dôstojnosť , česť ale aj pocit , že
patrím k chrámu , v ktorom sa budem s doterajšou radosťou venovať komunite rodákom
z Východ. Slovenska pre ktorých farnosť na Sluši 4a ,bola zriadená a do ktorej som bol
povolaný a ustanovený.

S pokorou a láskou v Christu
Mitrof.prot.Mgr.Ján Novák

V prílohe dodatok môjho životného osudu v pravoslávnej cirkvi.
Čakám na Vaše stanovisko.

Duchovní pravoslavné církve se bojí o svá místa. Jejich nadřízení je drží v šachu

Duchovní pravoslavné církve nyní prožívají období strachu. Většina z nich patří mezi ukrajinskou menšinu a na základě jejich pracovního poměru v církvi mají v ČR povolení k pobytu. Právě toho chce využít současné vedení církve s cílem zajistit si jejich poslušnost při volbě nového pražského arcibiskupa. Neuposlechnou-li, přijdou o práci a budou muset zpět na Ukrajinu.

Pravoslavná církev je v současné době bez pražského arcibiskupa a metropolity českých zemí a Slovenska. Někdejší hlava místního pravoslaví vladyka Kryštof totiž 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích křivě obviněn z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, vladyka Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu, což může být v rozporu s církevním právem (více čtěte zde). Místo něj tak církev zastupuje olomoucko-brněnský arcibiskup Simeon do doby, než bude zvolena nová hlava církve.

Krupica prakticky jediným vládcem

Jenomže tato funkce metropolitního zástupce je pouze formální, protože funkci zákonného statutárního zástupce celé církve již několik měsíců vykonává pražský správce Marek Krupica, který sám biskupem není, ale byl do této výkonné funkce statutárního zástupce celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku jmenován synodem (shromáždění biskupů – pozn. red.) ihned po dubnové abdikaci vladyky Kryštofa. Krupica je tedy již několik měsíců prakticky jediným vládcem celé církve.

První pokus o zvolení nového pražského arcibiskupa ztroskotal 18. dubna v Praze. O tento post usiloval Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Dalším kandidátem byl Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství a statutární zástupce církve po odstoupení vladyky Kryštofa. Chystají se proto nové volby a hovoří se o tom, že mezi možnými kandidáty by se mohl objevit ambiciózní arcibiskup michalovsko-košický Juraj (českého původu, občanským jménem Rudolf Jiří Stránský – pozn. red.), nebo někdo další z přátel Marka Krupici.

Kandidátů bude ale do říjnových voleb připuštěno víc, aby snaha zvolit Juraje pražským arcibiskupem a Krupicu jeho vikářem nebyla tak nápadná. Kryštof však mezi kandidáty není, protože podle názoru synodu je stále na základě nových obvinění kanonicky nezpůsobilý. Zároveň podle synodu platí, že odstoupil dobrovolně, a tak není důvod ho do úřadu vracet.

Systematické zastrašování duchovních

Právě s cílem zvolení Juraje teď údajně počítají mnozí zástupci vedení církve. Proto si podle důvěryhodného zdroje redakce chtějí výsledek volby pojistit systematickým zastrašováním a přesvědčováním především ukrajinských duchovních, kteří disponují potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů pro zvolení nové hlavy církve.

„Budou objíždět fary, arciděkanáty, dokonce si budou zvát každého delegáta na eparchiální shromáždění a tam si ho zaváží k tomu, že bude muset hlasovat tak, jak oni chtějí, tedy pro Juraje. Docílit toho budou chtít buď finanční kompenzací, nebo budou ukrajinským duchovním vyhrožovat, že přijdou o práci a budou muset zpět na Ukrajinu. Ukrajinští duchovní vydělávají 12- 14 tisíc čistého, na Ukrajině by byli bez práce, mají v Česku rodiny s dětmi, takže udělají, co se jim řekne, ze strachu, že přijdou o plat a existenci,“ tvrdí náš zdroj zevnitř církve. Podle něj takovýto nátlak už začal a může trvat až do podzimu, tedy až do doby, kdy bude stoprocentní jistota, že dvě třetiny ukrajinských duchovních budou hlasovat pro Juraje, dnešního michalovsko-košického arcibiskupa.

Juraj je podezírán z homosexuality

Kandidát na pražského arcibiskupa a možného metropolitu celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Juraj je ale podezírán z homosexuality. Podle světských zákonů homosexualita není trestná, ale v církevním právu založeném na tradičních kánonech to může být tak, že homosexuální osoby jsou možná vyloučeny z výkonu biskupské funkce podobně, jako jsou v pravoslavné církvi z biskupské funkce vyloučeni ženatí heterosexuální muži a všechny ženy. Homosexuální pohlavní styk je navíc církevními zákony klasifikován stejně jako hřích smilstva, tedy jako mimomanželský sex, který je obsahem vznesených obvinění proti vladyku Kryštofovi.

Redakce proto oslovila vedení církve s dotazem, zda může být homosexuální kněz biskupem a metropolitou. Odpověděl pouze dočasný metropolitní zástupce vladyky Kryštofa arcibiskup Simeon. „O homosexuálech je v Bibli, tedy v Listu k Římanům kapitola, kde se to považuje za něco špatného, takže kánony to zavrhují a jestli někde se nějaký homosexuální biskup vyskytuje, tak většinou se tam dostal tak, že to o něm nikdo nevěděl,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup a dočasná hlava celé církve po odstoupení Kryštofa.

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 69%
Neumím posoudit - 12%
Ne - 19%
hlasovalo: 4667 lidí

Zastrašování se již dříve skoro osvědčilo

Taktika zastrašování ukrajinských duchovních s cílem dosadit do funkce pražského arcibiskupa svého kandidáta se prý skoro osvědčila již v roce 2000. Tehdy podle nejmenovaného zdroje redakce kandidoval právě Simeon spolu s Kryštofem. Vedení pražské eparchie však tehdy prosazovalo vladyku Simeona. Kryštof byl nejprve zvolen drtivou většinou eparchiálního shromáždění, následně byly tyto volby prohlášeny za neplatné a posvátný synod pak tyto volby zrušil.

„Poté byl asi měsíc nebo dva na přípravu nových voleb. Jaroslav Šuvarský (ředitel pražského arcibiskupství – pozn. red.) objížděl farnosti společně se Simeonem a přemlouvali duchovní, dokonce jim rozdávali 1000 korun. Očekávalo se, že vyhraje Simeon, ale 11. března 2000 byl těsně zvolen pražským arcibiskupem vladyka Kryštof a 25. března téhož roku byl vysvěcen na arcibiskupa,“ tvrdí jeden z důvěryhodných zdrojů ParlamentníchListů.cz s tím, že ačkoliv se i druhé volby snažili lidé kolem Šuvarského zpochybnit, nepovedlo se jim to.

„Stejný postup hodlají zřejmě uplatňovat i dnes před volbou nového arcibiskupa. Chtějí ale pracovat takto systematicky tři čtyři měsíce, aby byl zvolen jejich kandidát. Dnes má navíc církev miliony, tenkrát byla velmi chudá,“ podotkl náš utajený zdroj.

Simeon se hájí

Simeon však v reakci pro ParlamentníListy.cz řekl, že neví nic o tom, že by zmíněná strategie byla v plánu a také odmítl, že by se někdy v minulosti snažil nabízet úplatky duchovním výměnou za své zvolení. „Já jsem nikomu nic nenabízel a zřejmě i proto jsem to prohrál. Šířily se tehdy o mně pomluvy, které nebyly pravdivé a které rozhodly v můj neprospěch. Během volby byl totiž rozdáván leták, na němž bylo o mně šířeno, že jsem políbil papeži ruku, abych byl u voličů ponížen. To tehdy posuzoval posvátný synod a rozhodl, že je nutné volbu opakovat. Vladyka Kryštof se zúčastnil nových voleb, ale nedostal dvoutřetinovou většinu hlasů, ale stejně byla nakonec uznána volba v jeho prospěch,“ sdělil Simeon. (Pozn. red.: Kryštof byl tehdy v opakovaných volbách zvolen tzv. Božím losem, protože žádný z kandidátů nedostal dvoutřetinovou většinu.)

Simeon také odmítl, že by se nějak on nebo někdo z jeho sympatizantů podílel na zastrašování Ukrajinců. K vyhrožování však podle něj prý docházelo, ovšem prý ze strany jeho protikandidáta. „Ukrajincům bylo vyhrožováno, že když nebudou volit vladyku Kryštofa, budou mít potíže,“ nabídl svou verzi Simeon.

Domlouvání duchovním na pražské eparchiální radě

Jiný zdroj naší redakce uvádí, že dne 26. 6. se konala schůze pražské eparchiální rady, kam si Krupica pozval na kobereček několik duchovních, kteří podepsali petici a postavili se za vladyku Kryštofa. Dále se na této schůzi, ze které do doby vydání tohoto článku neexistuje zápis, projednávalo další působení vladyky Kryštofa v církvi, jeho účast na sobotní bohoslužbě 29. 6. u Svatého Jana pod Skalou a možné přehodnocení slibu daného synodem 14. května 2013, kde se píše: „Posvátný synod toto rozhodnutí (abdikaci - pozn. red.) vladyky Kryštofa přivítal vzhledem ke složitosti situace s úlevou a s vědomím nesporných zásluh vladyky Kryštofa o církev mu ponechal jeho čestné tituly, biskupský plat a možnost přednášet teologii na naší teologické fakultě. Synod souhlasil s tím, že emeritní metropolita bude sloužit po zbytek svého života v místě dle vlastního výběru. Výše uvedená řešení přijal posvátný synod v duchu ekonomie spásy, neboť litera zákona by neměla být přeceňována na úkor Boží lásky a odpuštění." Nové vedení církve ale tlačí na zrušení tohoto slibu daného vladykovi Kryštofovi.

V případě, že se Juraj stane novým pražským arcibiskupem a metropolitou českých zemí a na Slovensku, spekuluje se o tom, že kancléřem pražské eparchie by se pak mohl stát dnešní statutární zástupce celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Marek Krupica, který by tak mohl být později biskupem, nebo jeho zástupcem, tedy vikářem. „Pro mě je novinka, že by se mělo uvažovat o Jurajovi jako novém pražském arcibiskupovi. Vím, že ho někdo navrhl, ale není příliš oblíben. Navíc je arcibiskupem michalovsko-košickým na Slovensku,“ prohlásil Simeon. Možnost, že by mohl být Krupica kancléřem nebo vikářem ale vladyka Simeon nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Nespokojenost duchovních a věřících roste

Řada duchovních a věřících je v současné době velmi nespokojena s děním uvnitř pravoslavné církve. Vyjádřila to i v petici požadující návrat vladyky Kryštofa do všech funkcí. Pod peticí, která je k dispozici na adrese www.christofor.cz, se podepsalo již na 3 000 lidí. Do naší redakce také přišel dopis rozhořčeného věřícího čtenáře, který mimo jiné píše, že je „totálně znechucen situací v dnešní pravoslavné církvi z toho, kam daleko došla zvůle dnešních pravoslavných biskupů, kteří nemají nic společného s pokorou, láskou a ochranou křesťanské víry“. Celý dopis k dispozici ZDE.

Chyby může potrestat církevní soud

„Já sám jsem biskup a určitě mám mnoho chyb, ale upřímně se snažím nebýt tak moc zlý. Všichni se dopouštíme chyb větších nebo menších. Pokud se někdo z biskupů dopouští nějaké chyby, může být pohnán před církevní soud. Má-li kdokoliv z věřících, kněžích nebo členů církve něco proti biskupovi, může ho obžalovat. Tak to bylo i s paní Xenií Rapcunovou, která měla právo obžalovat vladyku Kryštofa, což udělala a obrátila se k synodu a ten se tím pak zabýval,“ reagoval na dopis Simeon. (Paní Xenie Rapcunová je hlavní svědkyně proti vladykovi Kryštofovi, která svá původní obvinění o jeho porušování mnišských slibů vzala po Kryštofově abdikaci zpět s tím, že šlo o lež. Její obvinění biskupové v synodu přijali, ale dvojím dubnovým odvoláním její žaloby se synod dodnes nezabýval - pozn. red.).

Další čistky

V této souvislosti je třeba zmínit, že naše redakce obdržela otevřený dopis metropolitního kancléře Jána Nováka, ve kterém si stěžuje synodu na své odvolání z funkce. Celé znění dopisu přinášíme ZDE. Jestli se touto stížností začne vedení církve zabývat, není v tuto chvíli jasné, nicméně již více než před půl rokem byly podány žaloby na nekanonické chování Marka Krupici, které dodnes nebyly projednány (více se dozvíte tady).

autor: Petr Kupka, Parlamentnilisty.cz

Почётный митрополит Чешских земель и Словакии владыка Христофор: Моё призвание — созидать

Владыка Христофор показал нам икону — подарок друзей с Кипра, поддерживающих его в годину испытаний. В начале апреля текущего года, во время Великого поста в Чешско-словацкой православной церкви разразился скандал. 12 апреля глава поместной церкви владыка Христофор ушёл в отставку с поста митрополита и удалился в монастырь в селении Тешове. Владыка, по его собственным словам, ушёл в отставку во благо церкви. Однако с его уходом в церкви установились не мир и покой, а напротив, начались террор и преследование всех несогласных с политикой нового руководства. Накануне 60-летия владыки (29 июня 2013 года) мы встретились с ним в его обители.

— Владыка, помимо службы в монастыре Вы преподаёте историю церкви на православном факультете в Прешове, будете ли Вы рассказывать студентам и о той истории, что с чешско-словацкой церковью происходит сейчас?
— Пока я и сам не понимаю, что происходит…

— Думаю, до конца никто не понимает, но у каждого есть своё мнение…
— Думаю, что мы в руках божьих. Есть время катарсиса, время очищения, когда каждый должен для себя решить, кому он принадлежит: миру или церкви? Церковь подвержена влиянию света, а вы видите, что происходит в миру? Всю эту коррупцию, всю эту жажду наживы. Так было всегда, а у нас в Чехии такое пространство, где это запросто происходит. Головы летят.

— Вы говорили, что это делаете во благо церкви. Если бы Вы могли предвидеть, что из этого выйдет, поступили бы так же?
— Я думал, что архиепископом и митрополитом будет Симеон, что вскоре церковь заживёт нормальной жизнью. Но то, что до сих пор не был избран архиепископ Пражский, не был избран митрополит, — это, конечно, очень плохо. Помню, когда умер владыка Дорофей, мы за несколько месяцев избрали нового митрополита, когда умер владыка Николай, мы опять в короткий срок выбрали нового.

— Почему же сейчас это так сложно?
— Потому что, очевидно, времена тяжёлые. Люди уже не такие, как были семь-восемь лет назад. Не могут подготовить то, что могли подготовить мы. До сих пор не избрали архиепископа, уже должен быть выбран митрополит. Не соблюдаются предусмотренные уставом сроки.

— Насколько я знаю, сейчас во главе церкви Марк Крупица, который даже не архиепископ. Это в согласии с канонами?
— Конечно, ведь как Синод решит, так и будет. Но с точки зрения истории это плохо, потому что в уставе ясно написано, что в течение 40-ка дней должен быть выбран архиепископ. Посмотрите, я ушёл 12 апреля, сейчас конец июня. И до сих пор не выбрали. Это противоречит уставу. Как-то это долго тянется.

— Получилось Вам очистить своё имя?
— Я этим даже не занимался.

— Вы уже не хотите с ними сражаться?
— Это бесполезно. Меня очень гнетёт, что постоянно на кого-то нападают, постоянно кого-то чернят. Это светское влияние, влияние Сатаны. Это просто власть. Тот, кто получил власть, старается её удержать. Это мирской закон, но не церковный. Почитайте устав, там сказано, что новый архиепископ должен быть избран до 40-ка дней, но им это всё равно… Знаете, прежде чем стать священником, я был помощником церковного сторожа. Я убирал в кафедральном храме. Мне это очень нравилось. Нравилось помогать владыке Дорофею, когда я было иподьяконом. А потом со временем меня попросили стать епископом, сказали, что я так помогу церкви, так же архиепископом и митрополитом. Я не стремился делать карьеру, всегда поступал так, как меня просили во благо церкви. А теперь, когда Симеон мне говорит, я помогу церкви, если подам в отставку, так у меня это до сих пор стоит в ушах. Всё время: «Помоги церкви!». Я хотел, чтоб воцарились взаимная любовь и добро. Все те блага, которые церковь должна приносить: прощение, смирение, хотел быть помощником тому добру. Ведь церковь — это не митрополит и архиепископы. Церковь — это общество простых верующих, которые ходят в храм. Я восхищаюсь ими. Мы, «профессионалы» (в кавычках), получаем зарплату, а верующие приходят в храм просто потому, что у них есть потребность. Храм даёт им силы. Я восхищаюсь ими, и сам до сих пор остаюсь простым верующим. Я не хожу в храм потому, что я митрополит, не хожу в него как на работу, а иду в храм потому, что я нуждаюсь в этом, как верующий. Нуждаюсь в том, чтобы постоянно себя очищать, каяться. Вся жизнь — путь покаяния. Не для того, чтобы мы получили какую-то должность, а для того, чтобы попасть в Царство божие. Царство божие — это духовная ценность. Это не республика или какая-то богатая страна. Это духовный свет, который нам принёс Иисус Христос, это свет, в котором мы, люди верующие, счастливы. А вне этого мы блуждаем, всё ненадёжно. Потому что то, что видимо, — смертно, а то, что нельзя увидеть, — вечно.

— Вы ушли во благо церкви, а можете теперь во благо церкви вернуться?
— Я написал, что, если церковь попросит, я вернусь.

— Но ведь ясно, что те люди, что сейчас сосредоточили в своих руках власть над церковью, Вас ни за что не позовут. Может быть, предпринять что-то ещё?
— Ничего другого я не умею. Если люди пожелают, сделаю всё, что они пожелают.

— Люди этого желают, но ничего не могут поделать. Та горстка заговорщиков, что управляет церковью, людей не слышит.
— Ну, чисто гипотетически давайте представим, что я скажу, что хочу вернуться, аргументируя тем, что мира в церкви нет и то, что я сделал, ушёл в отставку — было напрасно. Результат будет такой же, как и у петиции. Решение принимает Священный синод, а он скажет: «Владыка, вы добровольно ушли, нам не о чём разговаривать. Мы считаем, что у нас всё в порядке, и есть объективные причины, по которым так случилось». Да ещё скажут, это всё из-за вас, из-за того, что вы вообще существуете. Лучше бы было, если бы вы удалились куда-нибудь на Камчатку. Вот что они мне скажут, и этим кончится. Скажут мне: иди на гору Синай, в пустыню, я соберусь и пойду.

— Думаю, что большинство верующих в данный момент не знают о Ваших настроениях, о том, что происходит на самом деле. Думают, что Вы со всем смирились. Но если они узнают, что Вы хотите вернуться, если люди потребуют Вашего возвращения…
— Повторяю, они (противники. — Прим. ред.) скажут: ошибка не в нас, а во владыке Христофоре, который вас сюда привёл. Мы не отступим. Всё ведь это подготовила определённая группа людей с юга, с севера, с востока у которых свои представления о том, кто должен быть во главе церкви, и, конечно, это не человек моего характера. Я не способен на компромиссы, никогда ни с кем не сотрудничал. Такой я (в кавычках) «глупый христианин». Как говорил апостол Павел, «мы безумны Христа ради». Такой не годится для практической жизни, ну, а потом — там деньги, миллионы, которые получила церковь, и можно теперь, представляете, без какого-либо контроля со стороны государства делать, что хочется. Это великое искушение. Я говорил, что деньги должны расходоваться на гуманитарные цели, на поддержку приходов. Но это, видимо, была самая большая моя «ошибка», что я настаивал на этом и не слышал другие голоса, которые говорили, что у священников недостойная заработная плата, что её нужно в несколько раз поднять. Сейчас, очевидно, так и будут делать.

— Есть такая русская поговорка: каков поп, таков и приход. То, что теперь во главе церкви стоят совсем другие люди, может ведь сказаться на популярности самого православия? Может многих оттолкнуть от церкви…
— Верующий ходит в храм, потому что верит, а не из-за священника. Нигде, кроме как в храме, человек не найдёт столько покоя и мира. Я не отношусь к себе как к спасителю и не считаю себя вождём. Всегда хотел просто служить. Я в храме не смотрел, кто мне симпатичен, кто нет. Просто ходил в него и был счастлив. Я не жажду власти.

— Что Вы больше всего любите?
—Храм.

— Ну, а кроме того? Что Вас радует?
— Это сложный вопрос. Я всему радуюсь. Тому, что могу встать, помолиться, поблагодарить Бога за то, что живу. Но больше всего, наверное, когда счастливы люди вокруг меня.

— Может Вас что-то разозлить?
— Конечно. Когда что-то не получается, бывает досадно, но больше всего меня раздражает ложь. Разозлить — не то слово. Во мне это вызывает жалость. Большую жалость.

— Что бы Вы посоветовали человеку в трудную минуту, когда его все предали и бросили?
— На всё воля божья. Нужно понимать, что Бог всегда с вами, и даже тогда, когда на какое-то время допустит боль. Чтобы вас чему-то научить, сделать сильнее, к чему-то привести. Прекрасно это показано в жизнеописании святого Антония Великого, который много страдал, а после того как долго мучился, спросил господа, почему ты меня оставил страдать? Почему ты мне не помог? А Бог ему ответил: «Мне было так радостно видеть, как ты всё это ради меня терпишь!». Наш пример — Христос, который столько страдал, столько вынес всяческой несправедливости, в конце концов — смерть на кресте. Это для нас всех память. То, что это всё со мною происходило во время Великого поста, — это не просто символ. Это свидетельство того, что те, кто всё это начал, ничего общего не имеют с церковью. Потому что начать такое во время Великого поста, когда мы должны не только поститься, но и прощать… Они заказывают телевидение, бульварные газеты… Это ужасно, что случилось в моём случае. Но Бог это допустил, а значит, в этом есть какая-то высшая правда, которую мы пока не видим, но увидим рано или поздно. Рано или поздно… На меня изначально подали жалобу люди, как потом выяснилось, по каким-то своим личным причинам. Но кто-то из тех, искушаемых Сатаной людей, послал это всем священникам чуть ли не по всему свету, пошёл на телевидение «Нова», заплатил там за то, чтобы они раздули этот скандал. Иначе всё это осталось бы в пределах церкви, и я бы, конечно, никогда не ушёл в отставку, я бы всё объяснил, я бы не оказался в том пламени, когда мне было сказано, что моя личность вредит церкви, что нужно уйти в отставку, то есть всё это было бы между нами, но тот, кто всё это начал, — тот несёт наибольшую вину, и я ему совсем не завидую. Он предал всё, что можно предать в нашей святой православной вере.

— Как ко всему отнёсся патриарх Константинопольский?
— Никто из патриархов в это дело не вмешивается. Кроме грузинского патриарха, самого старого. Он не только мне позвонил и выразил сочувствие, сказал: «Вас любит Бог!», но и послал священника, своего секретаря из Грузии, отца Шалву, с иконкой святого Илии, как символ того, что он по-прежнему со мной. Как символ духовного понимания и уважения. Вообще все митрополиты других церквей отнеслись ко мне с пониманием. Никто в православном мире не воспринял всерьёз все эти обвинения, хотя бы только по той причине, что всё это случилось во время поста. И простые верующие меня поддерживают, я чувствую, что стал многим ещё ближе, потому что каждый человек в своей жизни сталкивается с предательством, вопрос лишь в том, как вы на это реагируете. Я с детства в церкви для того, чтобы ей помогать, чтобы её строить, а не разрушать. Моё призвание созидать, а не разрушать. А то, что сейчас произошло… Понимаете, у православной церкви до этого был очень хороший имидж, а то, что случилось, всё уничтожило. И от этого мне больно.
Беседовал Константин Гербеев

Комментарии

#2 Вероника 28.06.2013 21:00
Дорогой наш Владыка Христофор! Поздравляем Вас с Вашим юбилеем 60 лет!!! Мы благодарны Богу, что могли с Вами познакомиться, слышать Ваши проповеди. Господь всё управит. Заговорщики с собой в гроб не унесут ни деньги ничего. На этом свете мы временно. Как будут отвечать перед судом у Господа? Большое спасибо за статью редактору Константину.

#1 Читатель 28.06.2013 18:16
Владыка - человек от Бога! Храни его Бог! И пусть Бог пошлёт ему силы, чтобы преодолеть все испытания! Была я 2 раза на его богослужениях,с лышала его слова и наставления, и видела насколько искренно и со всей душой он отдаётся служению Богу и народу! Таких, как он, мало! Всегда вспоминаю его богослужения и надеюсь попасть снова! Спасибо за статью.

Zdroj: Пражский экспресс

Dopis rozhořčeného věřícího

Názor člověka, který je totálně znechucen situací v dnešní pravoslavné církvi v českých zemích a Slovensku z toho, kam daleko došla zvůle dnešních pravoslavných biskupů, kteří nemají nic společného s pokorou, láskou, a ochranou křesťanské víry. Podle nich samotných jen oni jsou ti spravedliví a ostatní je bezmezně musí poslouchat.

Vážení páni biskupové a arcibiskupové, říkáte o sobě, že jste pravoslavní, ale vůbec nechápete, o co jde.
Jste zaslepení vlastní sebestředností. Nejde o Kryštofovy vrcholné funkce, ale o jeho osobní důstojnost a čest. Jde o základní lidská práva. Máte před sebou člověka z masa a kostí, ale vy vidíte jen to křeslo  pražského arcibiskupa a metropolity.

Dnešní vedení pravoslavné církve odpírá člověku Radimovi Pulcovi možnost se očistit, protože na něj nabaluje neustále nová obvinění a hrozí mu, že se nesmí bránit, že musí mlčet, aby si ještě víc neublížil, protože by to bylo údajně nekanonické. Kde je křesťanská láska, kde je odpuštění, kde je lidskost?

Místo Ježíšova učení tu vidíme okolo sebe i na internetu jen zášť, urážky, posměšky, sprostá slova, zkrátka hnusný boj malé skupiny lidí o koryto, kteří likvidují svého bývalého hlavního pastýře. Bez ohledu na to, i kdyby něco z těch bizarních obvinění Radim Pulec skutečně udělal, tak tohle mravně uvědomělí lidé
nedělají, a už vůbec ne věřící křesťané. To, co před zrakem veřejnosti předvádíte, je zvrácená šáríatská
pomsta za činy, které se možná ani nestaly.

V jedné z tiskových zpráv vašeho posvátného synodu jste napsali, že vladyka Kryštof má od vás laskavě udělenou svobodu pohybu a může přednášet na fakultě. Ještě to tak. To si vážně myslíte, že v 21.století dáváte právě vy svobodnému občanovi milostivou možnost se svobodně pohybovat a povolení přednášet na fakultě veřejné vysoké školy? Vy si myslíte, že jste nad občanskými zákony? Vám patří veřejné vysoké školy? Kdo z vás je rektor nebo děkan fakulty? Vy si myslíte, že když na někoho uděláte bububu, tak se vás lidé budou bát, že je bez světského soudu zavřete do domácího vězení podobně, jako ten rakouský úchyl, který ve sklepě držel Nataschu Kampuschovou? Vy si myslíte, že když se ten váš zdiskreditovaný synod pod vedením Marka Krupicy, kterého jste si dokonce učinili statutárním  zástupcem celé pravoslavné církve v České republice, na něčem usnese, tak právní řád a Policie České a Slovenské republiky sklopí uši podobně jako to udělal Pilát před Sanhedrinem?

Jste lidští šmejdi, porušujete a využíváte svoje vlastní kánony a svoje vlastní církevní právo, jak se vám to hodí. Stejně jako před dvěma tisíci lety Farizeové. Spustili jste se svými poskoky zkrachovalými politiky a pochybnými docenty mediální kampaň o milenkách a dětech na počátku vašeho vlastního svátku velikonočního půstu. Vy jste v těžkém hříchu otevřeli světská média, aby pod jejich tlakem vladyka  Kryštof odstoupil. A teď, když jste Kryštofova jakoby dobrovolného odstoupení dosáhli, tak máte plnou hubu Boha a svaté víry, jen abyste se udrželi u svých koryt a vysokých klobouků a nebo si zahojili vlastní hříchy. Vy o sobě druhým lidem vytrubujete, že jste pravoslavní křesťané, jakobyste byli ti nejdokonalejší a vyvolení lidé na Zemi, lidé vznešení, osvícení, blažení a svatí, jak sami sebe nazýváte. Nejste však nic, jste jen šašci, kteří si hrají na spásu lidstva, ale ve skutečnosti dělají ostudu celému křesťanství.

Říkáte, že v Boha věříte a že jeho zákony plníte. Cítili jste ale někdy na sobě jeho skutečnou přítomnost?

Vy kašlete na to, jak se choval Ježíš Kristus ke svým bližním včetně zločinců. Páni biskupové, Bůh ústy Ježíše Krista řekl: "A proto všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, stejně i vy dělejte jim, neboť v tom je celý zákon i proroci." Nějak jste na to zapomněli, vaše nejvyšší vysokopřeosvícenosti.

Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Úvaha o homosexualitě ve společnosti a církvi

Západní společnost už určitě není bitevním polem, kde se vede válka čistoty a mravnosti proti zlu a nemravnosti; jedná se spíše už dobyté území (nechám na laskavém čtenáři, aby si sám domyslel, která ze stran toto území obsadila a připojila ke své državě). Specifickou oblastí, kde je ještě jakési válečné pole a vede se nějaký zápas, jsou církve. Západní církve už jsou v mohutné defenzivě. Protestanti už otevřeně homosexualitu schvalují (ve světle nových vědeckých poznatků jsme zjistili, že... bla bla bla). Římsko-katolická církev je v pozici zápasníka, který je už skoro na lopatkách, ale ještě se kroutí a pokouší se vysmeknout z drtícího sevření. Za zmínku stojí zpráva, že před mocí vatikánské homosexuální lobby kapituloval i papež Benedikt. Nu, a teď je na řadě pravoslavná církev, jakožto další "pán na holení".

Takže jaká je situace v pravoslavné církvi? Sice u nás ani ve světě nedosahuje stupeň penetrace homosexuálů do sboru duchovenstva ani vzdáleně takové míry jako v římskokatolické církvi (zatím), ale vážná nebezpečí tu nejspíš jsou. Nyní je nutno jim věnovat náležitou pozornost právě u nás v místní pravoslavné církvi, která prochází velice bolestným obdobím, v němž se zřejmě rozhodne o celém dalším směřování (tj. osudu) této církvičky. Zdržím se nyní vlastních hodnocení a rozborů, ale pro ilustraci, o čem hovořím, pouze ocituji něco ze dvou uveřejněných článků, které jsou k dispozici na hojně navštěvovaných webech.

Jeden článek (který celý dle mého skromného názoru přináší zamyšlení hodný pohled, jak může být viděna momentální situace v naší pravoslavné církvi zvenku) zveřejněný v Parlamentních listech končí slovy: "Redakce také dostala několik podnětů týkajících se sexuální orientace členů Posvátného synodu..."

Další podnět k zamyšlení teď prochází po ruských webech. Z ruského článku plyne zajímavá otázka: Proběhl u nás jakýsi souběh s papežskou kauzou? Benedikt - jak známo - prohrál boj s homosexuály. Ruský autor se domnívá, že vynucené odstoupení vladyky Kryštofa je zapříčiněno touhou nějakého gaye po moci nad naší církví.

Přeložím sem krátký úryvek z tohoto článku:

»Při jednom z našich setkání v Těšovském monastýru, kam se vladyka (Kryštof) vzdálil po abdikaci, mi s tichým povzdechem pravil: "Tito lidé dospěli k přesvědčení, že poté, co jsem se dozvěděl o jejich netradiční sexuální orientaci, budu se jim mstít. To však není církevní ani zbožné. Prostě jsem chtěl, aby sami překonali svůj poklesek." ... (Homosexuálové v církvi) když pocítili, jak chutná moc a peníze, nezastaví se před ničím. Hříšná vášeň ovládá jejich myšlení. A zvrácené myšlení je schopno jakékoliv podlosti. A to tím spíše, že jsou povzbuzeni posledními událostmi v Evropě, kde sexuální menšina změnila se na vládnoucí většinu, a pod jejím tlakem katolická církev (i protestantské církve) už zkoumají otázku žehnání jednopohlavních sňatků. Nepostihlo by to i českou pravoslavnou církev, kdyby se jejím metropolitou stal gay?« (Celý článek prof. S. Komkova otiskla agentura IA REX.)

Zdroj: ambon.or.cz (kraceno), http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?thread=919&

Принципиальные штрихи к скандалу в Чешской Православной Церкви

ИА REX публикует статью эксперта Сергея Комкова, посвящённую проблеме пропаганды гомосексуализма в России и Европе.

Сексуальные меньшинства гордо шествуют по планете, все больше и больше приближая человечество к своему трагическому концу. Ибо, уничтожая животворящее единение двух начал — мужского и женского, они уничтожают саму возможность поддержания и продолжения рода человеческого на Земле.

Сексуальные извращенцы шаг за шагом завоевывают позиции среди власть имущих. И уже вплотную приблизились к служителям церкви. Причем, не просто приблизились. Можно сказать, что они проникли в самое лоно церкви, превращая ее в фактическую прислужницу своих преступных замыслов.

Все разговоры о «равенстве прав», «демократии» и защите интересов различных (в первую очередь, конечно же, сексуальных) «меньшинств» уже завели человечество в зловонный тупик.

К огромному сожалению, ведущую позицию в этом процессе сегодня заняли страны Европы. Именно здесь раковая опухоль сексуального развращения достигла критических размеров. И на этом поле разгорелась настоящая война: не на жизнь, а на смерть. Миллионы людей, понимающих всю пагубность идеологии секс-меньшинств, выходят на улицы, пытаясь противостоять страшной угрозе, нависшей над человечеством. Но политики делают вид, что не слышат этих протестов и продолжают насаждать пагубную страсть.

Ну, а что же церковь? Ведь именно она на протяжении многих веков пыталась играть роль нравственного судьи в человеческом обществе и пыталась делать вид, что всеми силами противодействует насаждению в человечестве пагубных пороков. Особенно это касается христианства. Потому что в основе христианского вероучения лежит идея спасения рода человеческого от пороков и пагубных страстей. Сын Божий Иисус взошел на Голгофу и принял смерть ради спасения рода людского. Так почему же наши духовные пастыри сегодня безмолвствуют, покорно наблюдая за всеобщим нравственным падением?

Ответ на этот вопрос весьма не прост. Ибо, саму христианскую церковь поразил сегодня этот страшный недуг.

Свидетельством тому может служить факт ухода с папского престола Бенедикта ХVI. Теперь уже ни для кого не является секретом, что уход папы был связан с множеством гомосексуальных и педофильских скандалов в высших церковных эшелонах. Бенедикт XVI просто не в состоянии был преодолеть влияние этого мощного лобби на жизнь католической церкви. И, будучи человеком весьма порядочным, предпочел удалиться подальше ото всех скандалов.

Похоже, что теперь очередь дошла и до православной церкви. Страшный недуг грехопадения поразил и ее в самое сердце. И до грандиозных скандалов здесь остался всего лишь один шаг.

За примерами далеко ходить не надо. С апреля 2013 года в одной из наиболее известных европейских поместных православных церквей — в Православной церкви Чешских земель и Словакии продолжается конфликт. Формально он возник на чисто экономической почве. Как известно, чешский Парламент принял закон о церковной реституции. То есть, о выплате всем церковным организациям (в том числе, и православной церкви) значительных сумм и возврате ранее принадлежащего им имущества. И на этой почве между митрополитом Христофором и некоторыми членами Священного Синода возникло недопонимание. Кое-кто посчитал, что полученные деньги надо «пустить в оборот». А владыка Христофор настаивал на том, чтобы употребить их исключительно в благотворительных целях и не допускать ростовщичества.

Недовольные подобного рода политикой главы поместной церкви начали активно ей противодействовать. И на этой почве разгорелся конфликт.

Все это было бы так, если бы ни одно обстоятельство, которое с головой выдает истинные цели и задачи заговорщиков. Скандал они почему-то решили разыграть не на экономической, а на... сексуальной почве. С этой целью была подобрана некая «матушка», которая сделала заявление о сексуальных домогательствах к ней на протяжении длительного времени владыки Христофора. То есть, появился повод обвинить митрополита Христофора в неканоническом поведении и удалить подальше ото всех дел.

И заговорщики попали в цель. Ибо, знали о безупречной репутации своего владыки. А также знали о том, что ни в какие суды блаженнейший Христофор не пойдет и предпочтет удалиться в монастырь, оставив митрополичий престол.

Долгое время на переднем плане среди заговорщиков маячила достаточно странная и одиозная фигура архимандрита Марека Крупицы. Пьяница, развратник, вероотступник — именно он формально явился организатором гонений в отношении владыки Христофора. А также организатором проведения внеочередных выборов нового архиепископа Пражского. И сам претендовал на сие место. К большому счастью, «выборы» эти с треском провалились, и Пражская архиепископская кафедра (а вместе с ней, и митрополичий престол) так и остались вакантными.

Но у многих экспертов уже тогда закралось серьезное сомнение. Уж слишком неприглядной со всех точек зрения оказалась эта фигура. И тогда возникло предположение, что за фигурой Марека Крупицы стоят другие организаторы-кукловоды. Кто они? Какие цели преследуют? Чего хотят добиться? Не является ли данный заговор звеном общего политического плана по расчленению поместной православной церкви Чешских земель и Словакии на две самостоятельные церковные организации?

Признаться, я и сам до недавнего времени в первую очередь видел главным образом политическую составляющую. Если бы ни один неожиданно открывшийся аспект данной проблемы.

Все оказалось до банальности просто. Один из претендентов на митрополичий престол оказался... гомосексуалистом. И для того, чтобы каким-то образом затушевать данный факт, на арену был выпущен развратник Крупица. Расчет был прост. Весь удар сосредоточился именно на нем. А тихий и ласковый, но достаточно упорный молодой архиепископ на этом фоне выглядел почти что агнцем Божьим. И уверенно продвигался к означенной цели.

Но народная мудрость гласит: шило долго в мешке не утаишь. И тайное всегда становится явным. Теперь многое начало становиться на свои места.

Молодой и подающий надежды чешский архиерей, оказывается, уже давно имел «любовную» связь с одним из приближенных Вселенского патриарха Варфоломея. Он частенько наведывался в Фанар. Якобы, для решения неких церковных задач. А на самом деле, для удовлетворения своих плотских желаний. И именно это, а отнюдь не «каноническое единство», стало причиной такого неожиданного «сближения» православной церкви Чешских земель и Словакии с Константинопольским патриархатом. И именно это послужило причиной охлаждения отношений с Московской патриархией.

Знал ли обо всем этом блаженнейший Христофор? Думаю, что да. Но произошло это прозрение не сразу, а уже после того, как его протеже вошел в силу. А до той поры владыка всячески способствовал продвижению по «служебной лестнице» молодого, напористого и амбициозного «слуги Божьего». Прознав о пагубной страсти своего «выдвиженца», митрополит, конечно же, попытался его вразумить. Но опыт показывает, что убедить гея в его порочности практически невозможно. В какой-то степени его таким создала природа. В наказание за наши грехи. Но и оставлять его в сане священника тоже нельзя. Ибо, это еще больший грех. И еще большая опасность. Потому что, зная, что его порочная страсть стала известна другим, он пойдет на самые крайние меры.

Так произошло и в этом случае.

Во время одной из наших встреч в Тешовском монастыре, куда владыка Христофор удалился после сложения митрополичьих полномочий, он, тихо вздыхая, поведал мне: «Эти люди решили, что узнав об их нетрадиционной сексуальной ориентации, я буду мстить. Но это же не по-церковному, не по-божески. Я просто хотел, чтобы они сами преодолели свой порок».

Что тут скажешь? Блаженны верующие. Этот поистине святой человек даже представить себе не может, на что способны воинствующие гомосексуалисты. Тем более, если они почувствовали хотя бы небольшой вкус власти и денег. Они не остановятся ни перед чем. Порочная страсть владеет их разумом. И этот извращенный разум способен на любые подлости.

Тем более что они воодушевлены последними событиями в Европе, где сексуальное меньшинство постепенно превращается в правящее большинство. И под его давлением католическая церковь (а следом за ней и целый ряд протестантских христианских конфессий) уже рассматривает вопрос о венчании однополых браков.

Не ровен час, такое же может постигнуть и чешскую православную церковь. Если во главе нее встанет митрополит-гей.

СЕРГЕЙ КОМКОВ, Источник: ИА REX

Pravoslavní duchovní nedůvěřují posvátnému synodu a žádají o pomoc ze zahraničí

Český překlad dopisu:

Vaše Svatosti,

Blahoslaven Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista a jeho svatý Duch, kteří přinesli světlo do našich zemí Čech a Slovenska. Jeho drahocenný kříž zde byl upevněn před 1150 lety za pomoci svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, na základě požehnání Vašich předchůdců.

Dnes však se slzami v očích mnoha pravoslavných věřících na tomto území se tento kříž svaté pravoslavné víry viklá a jako košatý strom nesoucí dobré plody plodí nahnilé a červy prolezlé ovoce. Námahou, některých vlády chtivých lidí, se dostala naše místní autokefální církev do osidel osob, které nedodržují svatá pravidla a církevní ustanovení a ve svém pachtění po moci a zisku vedou naší Církev do hlubin rozkolu se svatým učením pravoslavných církví.

V naší pokornosti Vám musíme oznámit, že zapomínají na dodržování pravoslavné víry a pravoslavného řádu a tradice a sám posvátný synod, který by měl být udržovatelem čistoty pravoslavné víry v obecenství ve svatém Duchu, nedbá tohoto příkazu od Přesvaté Matky Církve Cařihradské, jak nám bylo uloženo Vaším tomosem z roku 1998 po narození našeho Pána Ježíše Krista, pod číslem protokolu 58.

Využíváme proto laskavého otcovského příkazu stanoveného předmětným tomosem, abychom se v případě jakéhokoliv přestupku odvolali k posvátnému synodu ekumenického patriarchátu a to proto, že v našich zemích nejsou řádně dodržována kanonická pravidla a přestupky proti svatým pravidlům nejsou souzeny podle posvátných kánonů, tak jak to ukládá povinnost a tradice Církev.

Také zároveň Ústava naší místní autokefální Církev se stala v rukách těchto uchvatitelů moci cárem papíru povlávajícím ve větru hříchu lži a zapuzení.

Naše Církev, lid Boží a posvátné kněžstvo, proto Vaše Svatosti k Vám pozvedá svůj hlas volajícího na poušti a v uctivosti a hluboké pokloně k Vašemu úřadu a moci mu dané posvátnou tradicí od Vás žádáme kanonickou pomoc a vyřešení pro nás neřešitelných věcí. Dbáme Vaší moudré rady stanovené v tomosu: „Vyptejte se svého otce, on ti poví, svých starců a oni ti řeknou.“ (Deut.32,7)

Předmětné nedostatky, které nechce posvátný synod řešit, jsou víceré a spočívají v tom, že nedodržuje svatá pravidla a vlastní Ústavu místní pravoslavné Církve. Po obvinění našeho nejvyššího představeného arcibiskupa pražského Kryštofa, učinil sám arcibiskup krok do ústraní, aby nepřekážel svým úřadem k vyřešení a objasnění tohoto obvinění, pro dobro naší Církve.

Následně se však prokázalo obvinění jako lživé a žena, která ho obvinila, svoji žalobu nejen na arcibiskupa stáhla, ale veřejně se přiznala ke křivopřísežnictví. Členové synodu však neakceptovali kanonická pravidla a to pravidlo 29; IV. všeobecného sněmu chalcedonského ale dále začali arcibiskupa obviňovat dalšími nepodloženými obviněními, čímže porušili závažným způsobem také 145. pravidlo sv. místního sněmu karthagenského. Tím však vše neskončilo a postupně mu upřeli i právo jemu stanovené 32. apoštolským pravidlem.

Celá situace se tímto nekanonickým aktem vyhrotila do situace, kdy ani Ústava pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku, jako základní dokument pro činnost církevních orgánů a institucí je porušována a nejsou respektována práva Božího lidu na správě Církve.

Nejsou pozýváni k volbě nového pražského biskupa. Dočasný správce pražské eparchie si přisvojuje kanonická práva vyhrazená pouze a výslovně biskupům. Na věřící Boží lid jsou voláni policisté, ačkoliv se jen pokojně modlí. Za pomocí policie se také činí nátlak na orgány Církve. Je využíváno mediálních prostředku ke skandalizaci duchovních a arcibiskupa Kryštofa, vše je řízeno centrálně členy posvátnéhosynodu. Zároveň členové posvátného synodu nereagují a neodpovídají na dopisy věřících a neřeší žaloby jim zaslané, které chtějí tento stav řešit.

Stav k dnešnímu dni je natolik katastrofický, že i Vám byla Vaše Svatosti předána v Brně při Vaší milostivé a láskyplné návštěvě České republiky petice, kterou podepsalo na tři tisíce věřících, jako výzvu k navrácení arcibiskupa Kryštofa do jeho kanonického úřadu. Závažná však nastává situace i v tom, že na našem území začíná působit vliv moskevského patriarchátu a nastává tím pádem postupný stupeň absolutního rozkladu místní církevní struktury. Na biskupa pražského je navrhována osoba, která nemá řádně kanonicky ukončené manželství v naší Církvi, což je pouze špička ledového ostří, které zajíždí do těla naší místní Církve.

Pro určité objasnění uvádíme k laskavému posouzení následující:

K dnešnímu dni máme čtyři členy posvátného synodu a to dva na Slovensku a dva v České republice a jednoho správce pražské eparchie, který zasedá na jednání synodu s hlasem poradním.

 ThDr. Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup (88 let) má pravoslavné teologické vzdělání, ale pro své staří a nemoc, nemůže řádně vykonávat svůj úřad.

 Jáchym, biskup-vikář olomoucko-brněnský (40), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání.

 Juraj (Jiří), arcibiskup michalovský (33 let), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání, na Ukrajině obdržel diplom, který není řádně nostrifikován.

 Rastislav, arcibiskup prešovský (35 let) dokončené jen magisterské pravoslavné vzdělání, biskupem je 6 měsíců.

 Správce eparchie archimandrita ThDr. Krupica, nemá řádné pravoslavné teologické vzdělání, ukončil pouze protestantskou liberální školu, kde získal doktorský stupeň.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že není v moci tohoto synodu řešit pastorální dogmaticko-kanonické problémy, které v naší místní Církvi vznikají, a proto Vás Vaše Svatosti prosíme o vyslání biskupů, kteří rozhodnou věci v duchu tradice a pravidel Církve. Na základě této naší prosby a vroucí srdeční žádosti Vás Vaše Svatosti žádáme o tento kanonický zásah z důvodu, protože tato pravomoc výlučně připadá pod jurisdikci Matky Církve, to je ekumenickému trůnu.

8. června ve spasitelném roce 2013

Zdroj: Parlamentnilisty.cz, 14. 6. 2013

Vedení církve porušuje vlastní pravidla. Sporné je i vzdělání jeho členů

Situace v místní pravoslavné církvi je natolik vážná, že se řada duchovních již obrátila s žádostí o pomoc na svého nejvyššího představitele, patriarchu Bartoloměje. Nelíbí se jim totiž intriky a ignorování církevních pravidel ze strany současného vedení církve, u kterého visí také otazníky nad způsobem získaní řádného teologického vzdělání. Biskupové však navzdory všem důkazům odmítají přiznat, že by se chovali jakkoliv neoprávněně, nebo k celé záležitosti pro jistotu mlčí.

Krize v pravoslavné církvi začala 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu). Tehdy byl Kryštof - arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska - obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi tři až deset dětí, jak to tehdy do médií uvedl tajemník pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko. Poté se Kryštof 12. 4. rozhodl rezignovat na své funkce, jak sám tvrdí, v zájmu zachování dobra a pokoje v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) jeho abdikaci přijal. Jenže za pár dnů nato byla svědectví proti němu odvolána. Tím ale případ teprve začal, protože biskupové Kryštofa zpátky nechtěli a nechtějí, stále říkají, že odstoupil dobrovolně. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, cílem medializace této záležitosti, jak ji médiím sdělil docent Milko, mohlo být odpoutání pozornosti od skutečných provinění Marka Krupici, který se stal po Kryštofově rezignaci správcem pražského arcibiskupství a který je Milkův kolega z fakulty.

Vítaná možnost odvrátit pozornost jinam

Podle našich informací se měl Krupica údajně provinit svým nekanonickým jednáním proti církvi, které mělo spočívat především v porušování mnišských slibů jako je dobrovolná chudoba, dobrovolné vzdání se rodinného života a zachování čistoty srdce nebo dobrovolná a úplná poslušnost k představeným. „Obžalovaný se dále bez souhlasu představených a v rozporu s učením pravoslavné církve stal členem katolického duchovního řádu a tím přijal unii s Římem,“ píše se v jedné z více obžalob, které má redakce k dispozici.

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 69%
Neumím posoudit - 12%
Ne - 19%
hlasovalo: 4656 lidí

Nová svědectví a snaha vyhnout se testům DNA

Na základě těchto údajných nových svědectví se posvátný synod (shromáždění biskupů) 14. května usnesl na tom, že na všech důvodech, které vedly k vladykově odstoupení z funkcí, nadále trvá. O nových svědectvích však biskupové hovořit nechtějí. Ačkoliv Kryštof veřejně projevil zájem o provedení testů DNA už počátkem dubna a opakovaně ho potvrdil, prý to není možné, neboť s tím nesouhlasí údajné matky Kryštofových dětí. Sám mluvčí synodu Roman Juriga navíc naší redakci vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké matky a děti vůbec existují. Vše tedy nasvědčuje tomu, že jsou shromažďována nedokázaná obvinění, která mají Kryštofa natrvalo držet stranou a zabránit mu v očištění.

Kanonická pravidla versus praxe

Takové chování by bylo v rozporu s kanonickými pravidly církve. Například 145. pravidlo sv. místního sněmu karthagenského zakazuje biskupům přijímat jakékoliv další obžaloby na příslušníky kléru, jestliže se prvé prokázalo jako nepravdivé. 29. Pravidlo IV. Všeobecného sněmu chalcedonského uvádí, že pokud je biskup zbaven důstojenství bez provinění, musí být neprodleně být vrácen do svého úřadu. Biskupové ale postupují jinak, protože přijímají další žaloby, nejen aby se jejich bývalý představený nemohl vrátit do úřadu, ale aby také nemohl kandidovat v nových volbách.

Kromě odstranění Kryštofa z vedení církve trikem s medializací později odvolaného obvinění, kdy se dosáhlo jeho „dobrovolné abdikace“, probíhají v místním pravoslaví údajně další čistky. Ty má mít podle informací redakce na svědomí již zmiňovaný Marek Krupica. Ten jednak odvolal Evžena Freimanna z Teplic i celou farní radu z Teplic a Bíliny. To ale není vše. Mluví se také o snaze odvolat dva kněze z Čech. Přitom Marek Krupica není biskup a tudíž nemůže podle pravoslavné ústavy nikoho odvolávat. Toto právo náleží jen biskupům.

Otazníky visí také nad vzděláním biskupů

Podle řady pravoslavných duchovních je současné vedení církve nekompetentní pro výkon svých funkcí. „K dnešnímu dni máme čtyři členy posvátného synodu, a to dva na Slovensku a dva v České republice a jednoho správce pražské eparchie, který zasedá na jednání synodu jako pátý člen synodu s hlasem poradním. ThDr. Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup (88 let), má pravoslavné teologické vzdělání, ale pro své stáří a nemoc nemůže řádně vykonávat svůj úřad. Jáchym, biskup-vikář olomoucko-brněnský (40) je zcela bez řádného pravoslavného teologického vzdělání. Juraj (Jiří), arcibiskup michalovský (33 let) je také bez řádného pravoslavného teologického vzdělání, pouze na Ukrajině obdržel diplom, který není řádně nostrifikován (o tomto diplomu se také říká, že byl Jurajem bez řádného studia zakoupen). Rastislav, arcibiskup prešovský (35 let), má dokončené jen magisterské pravoslavné vzdělání, biskupem je pouhých 6 měsíců. Správce eparchie archimandrita ThDr. Krupica nemá řádné pravoslavné teologické vzdělání, ukončil pouze protestantskou liberální školu, kde získal doktorský stupeň,“ stojí mimo jiné v dopise Bartolomějovi s tím, že není v moci tohoto synodu řešit pastorální dogmaticko-kanonické problémy místní pravoslavné církve. Český překlad dopisu přinášíme ZDE.

Biskupové kritiku odmítají

Biskupové jsou však přesvědčeni, že jednají dle církevního práva. „Pochopitelně je postup synodu v souladu s kánony a naší ústavou, to jsem již potvrdil několikrát. A v čem není? Rezignace byla dobrovolná a definitivní, podepsaná, vše je zaznamenáno i na nahrávkách. Nyní dle ústavy naší církve postupujeme dál ve věci volby nového biskupa. Pokud bychom uvažovali o návratu emeritního metropolity, v pořádku, ale opět to musí být postupem dle ústavy a církevního práva, ne jinak pod nátlakem lidí, kteří jsou mimo interní oblast naší církve,“ řekl ParlamentnímListům.cz hodonínský biskup a člen synodu Jáchym (Roman Hrdý).

Na dotazy redakce ohledně nedostatečné kompetence vedení církve reagoval pouze biskup Jáchym. „Naprostý nesmysl a provokace. Jsme řádně zvolení a ustanovení biskupové, jak to určuje naše ústava, schválení i ministerstvem, před volbou se všechny tyto věci pochopitelně řešily a vyřešily, např. mě zvolilo eparchiální shromáždění 98 procenty hlasy,“ uvedl Jáchym. Biskupové v synodu také říkají duchovním a věřícím, že musí ve všem poslouchat synod, tedy je samotné, jinak se staví proti celé pravoslavné církvi.

Další dezinterpretace kánonů

Slova hodonínského biskupa však vyvrací náš zdroj z církve, který si nepřál uvést své jméno: „Ochránci svatého pravoslaví je královské kněžstvo a tím je Boží lid, tak jak to stanovuje článek 21 Ústavy pravoslavné církve, zároveň tím ukázal totální neznalost pravoslavného kanonického práva, opomíjí totiž závažné rozhodnutí, kdy patriarchové pravoslavného východu vydali tomos dne 6. 5. 1848, kde jasně poukázali následující: ‚Strážcem pravoslavné Církev je tělo této Církve, to je její lid.‘ Zde tvrdit, že biskupy má každý poslouchat je schizmatický názor a jasná římsko-katolická interpretace, ukazuje to na kanonického analfabeta“.

Co na to ministerstvo kultury?

Redakce následně oslovila také Ministerstvo kultury ČR s dotazem, zda aktuální situace v pravoslavné církvi neohrožuje její registraci, protože registrovaná církev musí dodržovat zákony ČR a také svoje vlastní pravidla, na základě kterých dostala registraci.

První náměstek ministra František Mikeš nám k tomu sdělil následující: „Ministerstvo kultury jako státní orgán není v žádném případě oprávněno zasahovat do vnitřních záležitostí církví a náboženských společností. Listina základních práv a svobod v čl. 16 odst. 2 jednoznačně stanoví: ‚Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. ‘ Ministerstvo kultury proto nezasahuje do interní normotvorby církví a náboženských společností a není ani oprávněno k výkladu konkrétních vnitřních předpisů církví a náboženských společností. V tomto duchu se několikrát vyjádřil i Ústavní soud, který explicitně odmítl pravomoc soudů posuzovat soulad interních rozhodnutí církve a náboženské společnosti s jejími vnitřními předpisy, řekl ParlamentnímListům.cz Mikeš. Znamená to tedy, že si biskupové spolu s Markem Krupicou v synodu mohou pravidla pravoslavné církve ohýbat, jak chtějí?

Že jde o boj kvůli miliardě z restitucí? Je to lež, říká Milko

Pravoslavná církev má v rámci majetkoprávního vypořádání získat od státu téměř 1, 2 miliardy korun. Za celou kauzou vladyky Kryštofa tedy může být i snaha získat kontrolu nad těmito finančními prostředky. Církev to však popírá. „Je lež, že jde o boj o jednu miliardu z restitucí, což lze snadno ukázat. Pravoslavná církev totiž nedostane žádný majetek, pouze finanční vyrovnáni, ovšem v třiceti ročních splátkách. To se ale bude ještě dělit na 2 díly a každá diecéze dostane pouze svoji část. Morava Praze nedá ani korunu. Protože se bude krátit příspěvek státu na platy duchovních, až poměrně brzy zcela zanikne, peníze za restituce budou brzy potřeba na platy duchovenstva. Pražská eparchie nyní potřebuje na platy kolem 30 milionů, ale jako poměrná část z restitucí na i připadne zřejmě ne více než 26 milionu ročně. K defraudaci tam evidentně mnoho peněz nezbývá. Jestli se někdo dlouhodobě pokoušel ovládnout finanční toky, tak to byl metropolita, lide kolem něj a ti, co ho vydírali,“ upozorňuje ParlamentníListy.cz tajemník pražské eparchie Pavel Milko. O možnosti ovládat výši platu duchovních a dokonce odvolávat nepohodlné duchovní ze služby ale docent Milko nemluví.

Nové volby arcibiskupa a další dezinterpretace

Brzy by měly proběhnout nové volby pražského arcibiskupa a metropolity. V těch prvních, které proběhly 18. 5. v Praze, nebyl nikdo zvolen, přičemž kandidoval již zmiňovaný Marek Krupica a Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Jména kandidátů pro další volby nejsou v tuto chvíli známá. Hovoří se však o ambiciózním Jurajovi (arcibiskup michalovsko-košický, který údajně svůj diplom koupil na Ukrajině bez řádného studia). V souvislosti s proběhlými pražskými volbami se mluví o porušení církevní ústavy, konkrétně Čl. 22 odstavce 2. „Ten byl porušen správcem Krupicou, protože nebyli vpuštěni na eparchiální shromáždění někteří delegáti, ale dokonce nebyli ani řádně pozváni,“ připomínají duchovní.

Podle informací redakce jde však o zjevnou falzifikaci a lživou interpretaci. „Článek 7 v odstavci 1 vůbec nic takového neříká, ale o pravomocech hovoří článek 7 prováděcích předpisů, což je velký rozdíl a hlavně hovoří úplně o něčem jiném než tato lživá interpretace. Biskup má daleko více kanonických práv než jen svěcení a vedení obřadů. Biskupové s Markem Krupicou v synodu jednoduše vedou lidi ke lži a interpretují své vlastní nové články v Ústavě, které znějí jinak, než jak je v daném dokumentu uvedeno,“ tvrdí nejmenovaný zdroj redakce. Představa, že Krupica na pozici správce eparchie může dělat vše, přičemž biskupové navíc jen světí kněze a slouží biskupskou liturgii, je podle našeho zdroje zvrhlá a odporuje kánonům pravoslavné církve. Redakce také oslovila Marka Krupicu, jenže on na žádnou z otázek nereagoval. Obdařil však naši redakci sprškou nadávek a odkazem na posměšné video.

Redakce také dostala několik podnětů týkajících se sexuální orientace členů Posvátného synodu, ale tyto informace v souladu s dodržováním antidiskriminačního zákona nebude publikovat ani nijak komentovat.

autor: Petr Kupka, Parlamentnilisty.cz, 14. 6. 2013

Situace v pravoslavné církvi je kritická. Duchovní žádají patriarchu o pomoc

Duchovní pravoslavné církve poslali v pondělí žádost o pomoc na konstantinopolský patriarchát do Istanbulu. V žádosti informují nejvyšší autoritu světového pravoslaví Bartoloměje o kritické situaci uvnitř zdejší církve a poukazují i na nekompetentnost jejího nynějšího vedení.

Nejvyšší představitel světového pravoslaví, ekumenický patriarcha Bartoloměj, zavítal před několika dny do České republiky v rámci oslav významného jubilea 1150 let cyrilometodějské mise a 1700 let svobody křesťanství. Bartoloměj sem však přicestoval v době, kdy je místní církev bez pražského arcibiskupa a metropolity. Tím byl až do 12. dubna vladyka Kryštof (Radim Pulec), který na své funkce rezignoval v důsledku obvinění z porušování mnišských slibů, což jako první odvysílala televize Nova. Jak se o několik dní později ukázalo, svědectví vůči Kryštofovi byla smyšlená, což doložili samotní svědkové ve svých odvoláních.

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 69%
Neumím posoudit - 12%
Ne - 19%
hlasovalo: 4656 lidí

Nové volby. Kdo bude kandidovat tentokrát?

Přesto jsou shromažďována další svědectví, která mají potvrdit původní křivá obvinění, což může být i v rozporu s církevním právem. Ačkoliv v sobotu 18. května v Praze již proběhly volby nového arcibiskupa, nikdo z kandidátů nebyl zvolen. O tento post usiloval Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Dalším kandidátem byl Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství po odstoupení vladyky Kryštofa. Brzy by měly proběhnout nové volby a hovoří se o tom, že mezi možnými kandidáty by se mohl objevit ambiciózní Juraj (Jiří Stránský) - arcibiskup michalovsko-košický.

Vítaná příležitost odvrátit pozornost jinam a restituce

Jak upozornily ParlamentníListy.cz, které jako jediné nezávislé médium případ podrobně sledují, za celou kauzou může být snaha získat kontrolu nad více než jednou miliardou korun z církevních restitucí a odvést pozornost od provinění Marka Krupici. Krupica se měl údajně provinit svým nekanonickým jednáním proti církvi, které má spočívat především v porušování mnišských slibů, jako je dobrovolná chudoba, dobrovolné vzdání se rodinného života a zachování čistoty srdce nebo dobrovolná a úplná poslušnost k představeným. „Obžalovaný se dále bez souhlasu představených a v rozporu s učením pravoslavné církve stal členem katolického duchovního řádu a tím přijal unii s Římem,“ píše se v jedné z více obžalob, které má redakce k dispozici.

Bartoloměj popsal situaci už v Mikulčicích

Že se v místní pravoslavné církvi děje něco podivného, o tom ví i ekumenický patriarcha Bartoloměj. Bylo to patrné z jeho projevu k věřícím 26. května v Mikulčicích na Hodonínsku, kde se uskutečnila bohoslužba k 1150. výročí od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Patriarcha zde zdůraznil především potřebu nebát se těch, kteří účelově manipulují se skutečností. Jeho celý projev je umístěn v řečtině na serveru ROMFEA a český překlad na adrese www.christofor.cz.

Den předtím byla ekumenickému patriarchovi při jeho bohoslužbě v Brně předána petice požadující vladykův návrat do všech funkcí. Patriarcha tuto petici, pod níž je nyní podepsáno více než 3000 lidí, přijal. A v pondělí 11. června byla do Istanbulu, kde Bartoloměj sídlí, odeslána žádost o pomoc vzhledem ke kritické situaci v církvi. Český překlad dopisu má redakce k dispozici ZDE.

Ústava jen cárem papíru

„Námahou některých vlády chtivých lidí se dostala naše místní autokefální církev do osidel osob, které nedodržují svatá pravidla a církevní ustanovení a ve svém pachtění po moci a zisku vedou naši církev do hlubin rozkolu se svatým učením pravoslavných církví. V naší pokornosti Vám musíme oznámit, že zapomínají na dodržování pravoslavné víry a pravoslavného řádu a tradice a sám posvátný synod, který by měl být udržovatelem čistoty pravoslavné víry v obecenství ve svatém Duchu, nedbá tohoto příkazu od Přesvaté Matky Církve Cařihradské, jak nám bylo uloženo Vaším tomosem z roku 1998 po narození našeho Pána Ježíše Krista, pod číslem protokolu 58,“ stojí mimo jiné v dopise.

„Využíváme proto laskavého otcovského příkazu stanoveného předmětným tomosem, abychom se v případě jakéhokoliv přestupku odvolali k posvátnému synodu ekumenického patriarchátu, a to proto, že v našich zemích nejsou řádně dodržována kanonická pravidla a přestupky proti svatým pravidlům nejsou souzeny podle posvátných kánonů, tak jak to ukládá povinnost a tradice církve. Také zároveň ústava naší místní autokefální církve se stala v rukách těchto uchvatitelů moci cárem papíru povlávajícím ve větru hříchu lži a zapuzení,“ napsali duchovní patriarchovi.

Nekompetentní vedení církve

Podle nich je současné vedení církve nekompetentní pro výkon svých funkcí. „K dnešnímu dni máme čtyři členy posvátného synodu, a to dva na Slovensku a dva v České republice a jednoho správce pražské eparchie, který zasedá na jednání synodu s hlasem poradním. ThDr. Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup (88 let), má pravoslavné teologické vzdělání, ale pro své stáří a nemoc nemůže řádně vykonávat svůj úřad. Jáchym, biskup-vikář olomoucko-brněnský (40), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání. Juraj (Jiří), arcibiskup michalovský (33 let), bez řádného pravoslavného teologického vzdělání, na Ukrajině obdržel diplom, který není řádně nostrifikován. Rastislav, arcibiskup prešovský (35 let), má dokončené jen magisterské pravoslavné vzdělání, biskupem je 6 měsíců. Správce eparchie archimandrita ThDr. Krupica nemá řádné pravoslavné teologické vzdělání, ukončil pouze protestantskou liberální školu, kde získal doktorský stupeň,“ je také uvedeno v dopise s tím, že není v moci tohoto synodu řešit pastorální dogmaticko-kanonické problémy místní pravoslavné církve.

Biskupové kritiku odmítají

Biskupové jsou však přesvědčeni, že jednají dle církevního práva. „Pochopitelně je postup synodu v souladu s kánony a naší ústavou, to jsem již potvrdil několikrát. A v čem není? Rezignace byla dobrovolná a definitivní, podepsaná, vše je zaznamenáno i na nahrávkách. Nyní dle ústavy naší církve postupujeme dál ve věci volby nového biskupa. Pokud bychom uvažovali o návratu emeritního metropolity, v pořádku, ale opět to musí být postupem dle ústavy a církevního práva, ne jinak pod nátlakem lidí, kteří jsou mimo interní oblast naší církve,“ řekl ParlamentnímListům.cz hodonínský biskup a člen synodu Jáchym (Roman Hrdý).

Biskup Jáchym reagoval také na slova o nedostatečné kompetenci vedení církve. „Naprostý nesmysl a provokace. Jsme řádně zvolení a ustanovení biskupové, jak to určuje naše ústava, schválení i ministerstvem, před volbou se všechny tyto věci pochopitelně řešily a vyřešily, např. mě zvolilo eparchiální shromáždění 98 procenty hlasy,“ uvedl Jáchym.

Biskupové v synodu také říkají duchovním a věřícím, že musí ve všem poslouchat synod, tedy je samotné, jinak se staví proti celé pravoslavné církvi.

autor: Petr Kupka, Parlamentnilisty.cz, 12. 6. 2013

Další špína vyšla najevo. V pravoslavné církvi mají vážný problém

Nové události v kauze křivě obviněného vladyky Kryštofa z porušování mnišských slibů, který v důsledku medializace svého případu rezignoval na své funkce, nasvědčují tomu, že za uměle vyvolaným skandálem byla zřejmě snaha odpoutat pozornost od skutečných provinění některých prominentů pravoslavné církve.

Další důkazy vůči bývalé nejvyšší hlavě místního pravoslaví pak mají potvrdit již odvolaná svědectví. To však může být v rozporu s církevním právem. V celé kauze jde navíc o téměř 1,2 miliardy korun z restitucí.

Kryštof - arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska - byl 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu) obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi děti, jak to tehdy do médií uvedl zaměstnanec pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko. Poté se Kryštof 12. 4. rozhodl rezignovat na své funkce, jak sám tvrdí, v zájmu zachování jednoty církve.


Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 69%
Neumím posoudit - 12%
Ne -19%
hlasovalo: 4656 lidí

Odvolaná svědectví

Svědectví, která původně dokládala Kryštofovo provinění, nakonec pár dní po Kryštofově abdikaci odvolali samotní svědci. „Mou stížností jsem v první řadě chtěla vyřešit svou rodinnou situaci a nezasahovat do situace v církvi jako celku. V této věci se cítím být podvedena a zneužita jako osoba i jako žena. Tímto prohlašuji, že se od mylné interpretace prohlášení distancuji a dále prohlašuji, že s vladykou metropolitou Kryštofem jsem měla pouze blízký duchovní vztah, v žádném případě vztah intimní, jak bylo dále presentováno,“ uvádí ve svém odvolání stížnosti k posvátnému synodu (shromáždění biskupů) ze dne 15. 4. hlavní svědkyně v kauze Xenie Rapcunová.

„Na základě mého osobního pohovoru s vl. Kryštofem a vyjasnění situace, která vznikla pod tlakem mediálního lynče, který byl vyvolán osobami nepřátelskými svatému pravoslaví a to jak proti vl. Kryštofovi, tak posléze i proti mé osobě, jsme se v křesťanské lásce objali a v Kristově lásce jsem přijal vladykovo arcipastýřské požehnání. V mnohých výpadech byla pouze uváděna polopravda a mnohdy jen věci z doslechu, což zapříčinilo celou situaci. Také co se týká starostů církevních obcí v Teplicích a Bílině, je nutné sdělit, že po projednání i oni pochopili, že se stali obětí lidí nekale smýšlejících. Jejich stížnost spíše jako prioritní spočívala v tom, aby bylo zahájeno řízení ve věci jejich podaných žalob a to byla a je pro ně prvořadá záležitost a po promluvě s nimi také trvají, aby opravdu byla tato věc ve věci těchto žalob řádně projednána daným církevním soudem. Ostatní již bylo jen zneužito ve prospěch jistých mediálních cílů. Právě z těchto důvodů a po konzultaci s vl. Kryštofem beru zpět své podání, které tímto považuji za bezpředmětné,“ napsal členům synodu 19. 4. duchovní správce v Teplicích a Bílině Dr. Eugen S. Freimann.

Žaloby na Krupicu

Žaloby z církevních obcí v Teplicích a Bílině, o nichž Freimann hovoří, se týkají Marka Krupici, který se po Kryštofově rezignaci stal správcem pražského arcibiskupství. Krupica se měl údajně provinit svým nekanonickým jednáním proti církvi, které má spočívat především v porušování mnišských slibů jako je dobrovolná chudoba, dobrovolné vzdání se rodinného života a zachování čistoty srdce nebo dobrovolná a úplná poslušnost k představeným. „Obžalovaný se dále bez souhlasu představených a v rozporu s učením pravoslavné církve stal členem katolického duchovního řádu a tím přijal unii s Římem,“ píše se v jedné z více obžalob, které má redakce k dispozici.

Samotný Krupica nechce nic z toho komentovat. První z žalob vůči němu byla podána už v říjnu loňského roku ke Komisi pro zkoumání kanonických přestupků, která spadá pod pražskou eparchii, jíž právě Krupica nyní spravuje a kde je také zaměstnán Krupicův kolega z fakulty doc. Pavel Milko. O žalobách byli informováni také biskupové. Jejich mluvčí však redakci řekl, že v této záležitosti biskupové zatím nezasedali. „Pokud vím, tak v této věci ještě synod nezasedal. Ale budou ještě další nová svědectví na vladyku Kryštofa, takže to bude ještě velmi zajímavé. Konkrétnější být nemůžu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz mluvčí olomoucko-brněnské eparchie a synodu Roman Juriga.

Další obvinění a rozpor s církevním právem

Jak je tedy patrné ze slov mluvčího Jurigy, existují vůči Kryštofovi další nové důkazy, které mají potvrdit původní, dnes již odvolaná, obvinění. Kanonická pravidla však říkají něco jiného: „…Byl-li však biskup zbaven svého biskupského důstojenství, bez jakéhokoliv provinění, budiž jeho biskupská hodnost neprodleně obnovena,“ uvádí 29. Pravidlo IV. Všeobecného sněmu chalcedonského.

Také 145. pravidlo sv. místního sněmu karthagenského uvádí: „Ustanoveno i toto: Když na příslušníky kléru žalobci podávají mnohá obvinění, a jedno z nich, jež bylo napřed vyšetřeno, nemohlo býti dokázáno, nebuď též potom ostatní obvinění přijímána.“

Biskupové to vidí jinak

Biskupové jsou však přesvědčeni, že jednají v rámci církevního práva. „Pochopitelně je postup Synodu v souladu s kánony a naší Ústavou, to jsem již potvrdil několikrát. A v čem není? Rezignace byla dobrovolná a definitivní, podepsaná, vše je zaznamenáno i na nahrávkách. Nyní dle Ústavy naší církve postupujeme dál ve věci volby nového biskupa. Pokud bychom uvažovali o návratu emeritního metropolity, v pořádku, ale opět to musí být postupem dle Ústavy a církevního práva, ne jinak pod nátlakem lidí, kteří jsou mimo interní oblast naší církve,“ řekl ParlamentnímListům.cz hodonínský biskup a člen synodu Jáchym.

Kromě odstranění Kryštofa z vedení církve trikem s medializací později odvolaného obvinění, kdy se dosáhlo jeho „dobrovolné abdikace“, probíhají v místním pravoslaví údajně další čistky. Ty má mít podle informací redakce na svědomí již zmiňovaný Marek Krupica. Ten jednak odvolal Freimanna z Teplic i celou farní radu z Teplic a Bíliny. To ale není vše. Mluví se také o snaze odvolat dva kněze z Čech. Přitom Marek Krupica není biskup a tudíž nemůže podle pravoslavné ústavy nikoho odvolávat.

Vítaná příležitost odvrátit pozornost jinam

Nebýt žaloby Xenie Rapcunové z 8. března, kterou má redakce k dispozici a která spustila dodnes neukončenou lavinu žalob na vladyku Kryštofa, zřejmě by se synod zabýval sérií žalob na Marka Krupicu. „Dnes ale Krupica jako správce vede pražskou eparchii a de facto se chová jako kdyby měl postavení pražského arcibiskupa a nového člena synodu,“ tvrdí nejmenovaný zdroj redakce. V této situaci je tak řešení starších stížností na Krupicu odsunuto do pozadí.

Medializace případu

Doc. Pavel Milko naší redakci na dotaz sdělil, že tyto věci byly veřejným tajemstvím a mimo jiné je veřejně potvrzovali Kryštofovi nejbližší spolupracovníci, kteří prý při této příležitosti pro děti vytvořili i ruský novotvar mitropolitčík. Poté, kdy doc. Pavel Milko informoval média, se 2. dubna vše objevilo v televizi Nova a ihned potom v bulvárním tisku. Televizní reportáž na Nově, která byla ten den na prvním místě v hlavních večerních zprávách, byla zveřejněna večer před zasedáním synodu. „Bude zajímavé zjistit, kdo měl tehdy v televizi Nova takový vliv, aby se tím televize začala vůbec zabývat a aby tu reportáž dala na první místo hlavních večerních zpráv,“ řekl ParlamentnímListům.cz nejmenovaný zdroj.

V případu restitucí pravoslavné církve a „dobrovolného“ odstoupení vladyky Kryštofa se objevuje ještě jedna osoba spřízněná se současným správcem pražské eparchie a de facto novým členem posvátného synodu Markem Krupicou. Je to bývalý místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím, se kterým Marek Krupica společně kandidoval v roce 2012 do krajských voleb za Ústecký kraj. Tomáš Jarolím ale podle vlastních slov nové vedení církve nezná.

Že jde o boj kvůli miliardě z restitucí? Je to lež

Pravoslavná církev má získat téměř 1, 2 miliardy korun v rámci restitucí. Mluví se proto i o tom, že za celou kauzou vladyky Kryštofa může být snaha získat kontrolu nad těmito finančními prostředky. Církev to však popírá. „Je lež, že jde o boj o jednu miliardu z restitucí, což lze snadno ukázat. Pravoslavná církev totiž nedostane žádný majetek, pouze finanční vyrovnáni, ovšem v třiceti ročních splátkách. To se ale bude ještě dělit na 2 díly a každá diecéze dostane pouze svoji část. Morava Praze nedá ani korunu. Protože se bude krátit příspěvek státu na platy duchovních, až poměrně brzy zcela zanikne, peníze za restituce budou brzy potřeba na platy duchovenstva. Pražská eparchie nyní potřebuje na platy kolem 30 milionů, ale jako poměrná část z restitucí na i připadne zřejmě ne více než 26 milionu ročně. K defraudaci tam evidentně mnoho peněz nezbývá. Jestli se někdo dlouhodobě pokoušel ovládnout finanční toky, tak to byl metropolita, lide kolem něj a ti, co ho vydírali,“ upozorňuje ParlamentníListy.cz Milko.

autor: Petr Kupka, Parlamentnilisty.cz, 11. 6. 2013

Обыкновенный раскол

Прежде чем начать данный материал, сразу оговорюсь: был бы очень рад ошибиться в своих оценках. Но все больше и больше складывается впечатление, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии движется к расколу. А вернее – к разделу. На две отдельные поместные церкви: Чешскую и Словацкую.

Доказательством тому могут служить события, произошедшие в ней за последние 2-3 месяца.

Формально все началось с обвинений в адрес митрополита Христофора, последовавших от некой гражданки Рапцуновой, которая на самом деле является женой одного из священников Пражской епархии. И дело даже не в сути обвинения, в соответствии с которым мадам Рапцунова на весь православный мир заявила о том, что будто бы всеми уважаемый владыка на протяжении 7 лет являлся ее любовником, а в форме его подачи. Заявление было написано под диктовку одного из участников будущего заговора против всей Чешской и Словацкой Православной Церкви. Затем появилась пасквильная заказная телепрограмма, в ходе которой утверждалось, что владыка Христофор имел массу неканонических связей с женщинами. И, соответственно, обзавелся несколькими незаконными детьми.

Все это выглядело бы как абсолютная глупость, если бы не цепь некоторых довольно странных обстоятельств. Сразу же после выдвижения против владыки обвинений ему было предложено в самые кратчайшие сроки оправдаться. При этом никто из членов Священного Синода даже толком не мог объяснить, каким именно образом это можно реально сделать. Потому что самих женщин (кроме уже упомянутой ранее мадам Рапцуновой, которая через некоторое время написала покаянное заявление в Священный Синод о своем лжесвидетельстве в отношении владыки Христофора) никто никогда не видел. Да и дети как-то странным образом сразу же после съемки телепрограммы исчезли. Так что даже ДНК для исследования взять было не у кого.

Тем не менее, как говорят в таких случаях, «злого духа» запустили. И это привело к тому, что 12 апреля 2013 года владыка Христофор подал заявление о временной отставке со всех своих постов: и с Пражской архиепископской кафедры, и с митрополичьего престола.

Священный Синод же, вместо того, чтобы быстро и качественно разобраться в сложившейся непростой ситуации и восстановить справедливость, почему-то поспешил назначить новые выборы на Пражскую архиепископскую кафедру. Причем, владыку Христофора до выборов даже не допустили.

И тут на первый план выдвинулась довольно странная фигура, которая фактически заслонила собой всех членов Священного Синода. Это архимандрит Марек Крупица. Более того. Не являясь членом Священного Синода, данный «монах» фактически на какое-то время стал его руководителем. И это серьезно озадачило не только священников, но и весь православный люд Чехии и Словакии. Потому что слишком уж одиозной фигурой на самом деле оказался этот «архимандрит». Очень быстро выяснилось, что Марек Крупица – ярчайший пример неканонического поведения. Проживает с гражданской женой (это будучи монахом-то!), якшается с членами католического Ордена Святого Лазаря (и даже, по некоторым сведениям, сам является адептом этого Ордена), прислуживает униатскому Патриарху Григорию III, пьянствует в быту и попросту развратничает. Тем не менее, члены Священного Синода послушно последовали всем его указаниям и «советам».

Что это? Ограниченность святых отцов и нежелание видеть очевидного? Или нечто большее? Почему столь явный мошенник стал вдруг главным действующим лицом во всей Православной Церкви Чешских земель и Словакии?

Уже на самом начальном этапе разворачивания всей этой трагикомедии было очевидно, что Марек Крупица – всего лишь актер, четко исполняющий написанную ему кем-то роль.

Когда организаторы заговора выдвинули Марека Крупицу кандидатом на Пражскую архиепископскую кафедру, они заранее знали о том, что фигура эта непроходная и будет заблокирована в первом же туре. Знали они и о том, что второй кандидат – священник Московской Патриархии из Германии Михаил Дандар также не наберет нужного количества голосов. Потому что в Чехии он является чужаком. А чужаков никогда и ни в какие времена не жаловали. Поэтому исход состоявшихся 18 мая 2013 года архиепископских выборов был определен заранее.

Так каковы же тогда реальные цели и задачи заговорщиков? И кто же реально стоит за спиной несостоявшегося Пражского архиепископа Крупицы?

Думается, что ответ на данный вопрос мы весьма скоро узнаем. Занавес над тайной, которая связана с организацией заговора в Православной Церкви Чешских земель и Словакии начала приподниматься.

22 мая 2013 года в Прагу прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Формальным поводом его визита в Чехию являются торжества, связанные с 1150-летней годовщиной прихода на Моравию святых Кирилла и Мефодия. И 25 мая владыка Варфоломей участвовал в этом историческом событии в местечке Микульчицы на Южной Моравии.

Но вот что интересно. Встречать Патриарха Варфоломея в аэропорт отправились архиепископ Михаловский и Кошицкий Георгий Странский и все тот же несостоявшийся Пражский архиепископ – архимандрит Марек Крупица. А официального предстоятеля Чешской и Словацкой Православной Церкви владыку Симеона взять в аэропорт попросту забыли… Для него не нашлось машины. Ну, прямо настоящая комедия!

Правда, все это было бы весьма смешно, если бы не было так грустно. На самом деле, никто и не собирался допускать владыку Симеона до встречи патриарха Варфоломея. Это изначально не входило в планы заговорщиков. Не задал никакого вопроса и сам патриарх Варфоломей, почему же его не встречает лично предстоятель Церкви. Складывается впечатление, что он уже заранее все знал. А, следовательно, был не просто в курсе планов заговорщиков, но, возможно, каким-то образом и непосредственно руководил данными планами.

Так что же на самом деле происходит сегодня с Православной Церковью Чешских земель и Словакии?

Сам собой напрашивается вывод о том, что заговорщики преследуют далеко идущие цели. Так каковы же эти цели?

После политического и государственного разделения Чехии и Словакии православная Церковь сохранила свое каноническое единство. И это оказалось не по душе не только кое-кому из официальных политиков, но и самим православным клирикам. Кроме того, Православная Церковь Чешских земель и Словакии стала объектом пристального внимания со стороны стразу двух ветвей и двух центров Православного Мира: Москвы и Константинополя. Между которыми уже не один год идет непримиримая борьба за сферы влияния.

Митрополит Христофор долгое время в основном ориентировался на Москву. Но на определенном этапе (после ряда не совсем удачных шагов московских иерархов) повернул свою голову в сторону Фанара. В Москве это вызвало резкое недовольство, а в Фанаре породило большие надежды. Началась невидимая, но непримиримая борьба. Субъектами этой борьбы выступили Московская Патриархия и Вселенский Патриарх, а объектом стала независимая поместная Православная Церковь Чешских земель и Словакии.

Вполне допускаю мысль о том, что в ходе этой борьбы между двумя субъектами состоялись некие договоренности (не хотелось бы это называть более резким словом – сговор), и они нашли способ разделить свои сферы влияния. При этом мнение объекта даже забыли спросить.

Единую Православную Церковь Чешских земель и Словакии было решено поделить на две части. Чешская часть по замыслу «договорщиков» должна отойти в сферу интересов Вселенского Патриарха, и словацкая часть – в сферу интересов Московского.

И здесь на пути оказался весьма влиятельный и уважаемый митрополит Христофор. Убрать которого любыми доступными средствами, как видимо, решили обе стороны. Вместо владыки Христофора временным предстоятелем сделали стареющего и немощного владыку Симеона, а в самой церкви затеяли смуту и раскол. И на эту роль весьма кстати пришелся наш криминальный «монах» Марек Крупица.

Сработала и неуемная жажда власти со стороны некоторых чешских и словацких церковных иерархов. Архиепископу Михаловскому и Кошицкому Георгию Странскому пообещали пост митрополита Чехии, а Прешовскому архиепископу Ростиславу пообещали пост митрополита Словакии. Теперь осталось лишь каким-то образом узаконить этот «церковный развод». По всей вероятности, именно с этой целью и прибыл в Чехию Вселенский Патриарх Варфоломей.

Ну, а что же Москва? Позицию московских иерархов с головой выдает поведение официального представителя Московской Патриархии в Карловых Варах протоиерея Николая Лищенюка. Как только началась кампания за возвращение владыки Христофора на митрополичий престол, отец Николай Лищенюк выступил резко против участия в ней российских православных соотечественников, проживающих в Чехии. И тем самым выдал с головой истинные планы и мотивы поведения своих московских начальников.

Немаловажную роль, по всей вероятности, сыграло и решение чешского правительства о выплате реституции Православной Церкви. Реституции немалой – почти 50 миллионов евро. И, как я думаю, заговорщики между собой решили: большую часть этой реституции получит Чешская Церковь и кое-что – Словацкая. Остальное словакам компенсирует Москва. То есть, деньги в этом неправедном деле тоже сыграли не последнюю роль.

Так что же произойдет в ближайшее время с Православной Церковью Чешских земель и Словакии? Чем же закончится наметившийся раскол и совершенно уникальная по своей криминальной природе смута? Эти вопросы задают себе и умудренные аналитики, и простые православные верующие в Чехии и Словакии. Естественно, включая наших российских соотечественников, хотя представитель Московской Патриархии в Карловых Варах отец Николай Лищенюк почему-то решил лишить их права голоса.

Все идет к тому, что в угоду политических амбиций одних и личных шкурных интересов других Православная Церковь Чешских земель и Словакии прекратит свое существование как единая организация. И на карте Православного Мира появятся две формально независимые самостоятельные Церкви. На самом же деле одна из них полностью отойдет в сферу интересов Москвы, а другая – в сферу интересов Константинополя.

Выиграют ли от этого простые православные верующие? Сомневаюсь. Ибо, о них церковные иерархи, осуществляющие этот позорный раздел, думают меньше всего. Единственно очевидный факт состоит в том, что эта «операция» приведет к еще большему разобщению двух братских народов: чехов и словаков. А заодно с ними, и других братских славянских народов: русских, украинцев, белорусов. И уж совсем мало кто задумывается над тем, что это приведет к резкому усилению позиций католиков и протестантов на территории всей Восточной Европы. А за ними сюда потихонечку откроют для себя двери и мусульмане. Так что все усилия святых Кирилла и Мефодия, на чей праздник формально прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей, по созданию и сохранению единого славянского мира будут сведены к нулю.

Не слишком ли велика цена подобного фарисейства?!

Сергей Комков – директор «Русского Дома» в Марианских Лазнях, доктор философских наук, академик, профессор, член Союза писателей Москвы

Удручающие торжества в Микульчице

В этом году празднуется 1150-летие прихода святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. 25 мая в Микульчице, где два равноапостольных брата молились и служили Литургии, совершилась юбилейная Божественная Литургия при участии патриарха Константинопольского Варфоломея. От Русской Православной Церкви в Литургии принимал участие архимандрит Сергий (Иванников), который служил ранее в Успенском храме Праги. Также присутствовали международные представители Поместных православных церквей.

Вообще, в Микульчице в память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия ежегодно служились Литургии, всегда на них присутствовало много людей, а службы были необычайно радостными, а погода бывала по-весеннему тёплой. В этом году всё было полной противоположностью. А Литургия, хоть и была юбилейной в честь 1150-летия прихода святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и проводилась в пасхальные дни, но была не радостной, а, напротив, походила больше на панихиду. Единственное радостное лицо на Литургии было у одной лишь певчей, которую на протяжении всего богослужения телеканал очень часто показывал. Всё остальное было удручающим. Верующих же было крайне мало и их было в несколько раз меньше по сравнению с приглашёнными лицами, в том числе и из Католической церкви. На лицах верующих читалась только печаль и уныние с вопросом в глазах. То же выражение было и у честных священнослужителей на сцене. И уж кто создавали ощущение "массовости", так это многочисленные охранники. И, как нельзя кстати, дополнила всё это дождливая и холодная погода.

Причина всей этой необычайной грусти - те безобразия, что сейчас творятся в Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Верующие не верят изменникам, которые путём подлого заговора, путём лжи и интриг сместили владыку Христофора, которого в народе любят и уважают. Изменники даже не позволили ему участвовать на этих празднованиях.

Предатели владыки Христофора пытались сделать "хорошую мину при плохой игре", именно это можно наблюдать, когда смотришь видеозапись трансляции Микульчицкой литургии. Нередко в кадре мелькали заговорщики, особенно архимандрит Марек (Крупица) и архиепископ Георгий (Странский). Изменники пытаются врать, что там присутствовали тысячи ликующих паломников.

ИА "Русские Новости" публикуют перевод с чешского на русский язык текста очевидца тех событий - женщины, пожелавшей не публиковать её имя и фамилию:

Я была в Микульчице. Патриарх в своем приветствии сказал очень красивую речь. Жаль, что большинство из нас не знает греческого. Так что нам пришлось прослушать перевод из уст одного из тех, кто бы на самом деле этими словами должен быть строго осужден. Как вы думаете, он этого не понял, или настолько коррумпирован, что ему это не мешало?

  • Христианское, православное мышление? Фактически: принуждения, запугивания, уничтожение тех, кто имеет другое мнение.
  • Любовь к ближнему? На деле: разве что к себе, власти и деньгам.
  • Распространение света и истины? Действительность: клевета, ложные обвинения, ложь в зависимости от поведения и предательство.
  • Но надежда блеснула в конце речи патриарха: "Правда, в конечном счете проявится, а с ней права и покой среди людей доброй воли".

Дело в том, что для этого требуется небольшая помощь. Как говорится в одной из народных пословиц, "Человек, постарайся, и Бог тебя благословит". Поэтому мы должны продолжать прилагать немалые усилия, чтобы исправить ошибки, которые натворили «эти деловые парни» и их приспешники и чтобы Митрополит Христофор вернулся к нам и продолжил обновление нашей Православной Церкви, начатое в прошлые десятилетия.

А как чувствовала себя я, участвуя в этом важнейшем событии в жизни нашей Православной Церкви? По-разному.

Замечательно, когда слушала хор, патриарха и участвовала в Литургии (ну, за исключением ряда особых проявлений тех наших выше упомянутых особ).

Скверно, когда я оглядывалась вокруг. Это было как в полицейском участке. Может ли кто-нибудь представить себе наших вероучителей Кирилла и Мефодия в окружении охранников (а ведь в те времена в Моравии было гораздо более опасно, не было ни демократии, ни защиты прав человека, по лесу бродили разбойники, дикие звери, ...)? Смогли бы они также осуществить свое святое дело, за которое мы благодарны им до сего дня? Ни в коем случае. Они были с людьми и между людьми. А на самом деле я так и не знаю, такое множество полицейских (видимых и невидимых), чиновников, пожарных и представителей каких-то еще организаций собралось ради патриарха и нас, православных паломников, либо ради VIP-представителей?

Что мешало и огорчало меня еще больше, чем полицейские маневры и наши "парни"? Страх благочестивых братьев и сестер, вступивших за истину и за возвращение нашего Митрополита Христофора. У них с собой были транспаранты, но не нашлось мужества (а быть может желания) их развернуть. Так вот какие плоды "работы" наших "парней" приходится пожинать, но я верю, что не хотят таких последствий и остальные братья и сестры.

Поэтому я надеюсь, что каждый из нас, кто является сторонником нашей Православной Церкви, будет бороться против укоренения зла и несправедливости, что собственно сейчас здесь происходит, потому что это - не только уничтожение Митрополита Христофора, но, потенциально, и любого из нас. Сегодня указали на Митрополита Христофора, завтра - на любого другого.

Письмо владыке Ростиславу, что бы он отделился от заговорщиков

Ваше Высокопреосвященство владыка Ростислав,

Пишут Вам бывшие выпускники нашего любимого Прешовского факультета и православные верующие. Мы очень обеспокоены нынешней ситуацией в нашей Церкви. В разочарованности остальных верующих, которые не пишут здесь, вы сами убедились на нынешних торжествах в Микульчице. Поверьте, что дождливая погода сыграла не самую главную роль: люди не пришли к Вам в знак протеста.

Владыка, мы знаем, что делают с людьми власть и карьеризм.

Когда владыка Христофор хиротонисал Вас во епископа, мы тешились надеждой, что пришел честный и порядочный человек, имеющий перед собой долгую плодотворную жизнь. Так о Вас и сейчас говорит владыка на факультете. В душе все мы надеемся, что по крайней мере Вы будете вести себя честно, отдав предпочтение не краткосрочным материальным, а долговечным духовным ценностям. В данное время вряд ли найдется много людей, кто скажет Вам это в глаза, люди в Церкви боятся, но в эти дни все наблюдают, чью сторону Вы предпочтете. Мы знаем, что это трудная задача для Вас, и мы также знаем, под каким давлением Вы находитесь, но в жизни избранных руководить, приходят ситуации, по правильности выбора решения которых будут судить люди на протяжении всей оставшейся жизни, когда их поступки остаются в памяти будущих поколений.

Мы обращаемся к Вам потому, что все еще верим в Вашу мудрость и справедливость. Наши православные верующие уже давно не только лишь необразованные бабушки и дедушки из деревни. Мы все, вы - епископы и мы – остальные, знаем, что именно здесь разыгрывается. Авторитет Православия в Чешских землях и Словакии не может быть принесен в жертву для использования в личных интересах несколькими людьми.

Поэтому мы просим, чтобы Вы вели себя как честный и порядочный человек, как мужчина. Осознайте, что если Вы уступите сегодня, то можете в будущем от тех же людей, если вы не станете одним из них, ожидать коллизий, подобных тем, что сейчас переживает владыка Христофор.

Просим Вас, очистите имя Радима Пульца!

Мгр. Валентина Матушова, мгр Олег Никулин, бак. Ирина Спурна, инж. Владимир Калиниченко, инж. Людмила Калиниченко, инж. Богуслав Камарад, инж. Яна Камарадова, мгр Ирина Залишова, инж. Зденек Залиш. инж. Надежда Хохолова.

Автор: ИА "Русские Новости"

Dopis vladykovi Rostislavovi

Vaše Vysokopřeosvícenost Vladyko Rostislave,

píšou Vám bývalí absolventi naší milované Prešovské fakulty a pravoslavní věřící. Velice jsme znepokojeni současnou situací v naší Církvi. Ostatně, znechucenost i těch věřících, kteří vám zde nepíšou, jste sám poznal v Mikulčicích. Věřte že deštivé počasí v tom sehrálo jen pramalou roli, lidi k vám nepřišli na protest.

Vladyko, my víme co s lidmi dělá moc a kariérizmus.

Když Vás světil vladyka Kryštof, těšili jsme se že přišel poctivý a slušný člověk, který má před sebou dlouhý život. Tak o Vás vladyka ještě teď mluví na fakultě. Všichni potají doufají že alespoň Vy se zachováte čestně a dáte přednost dlouhodobému duchovnímu řešení před krátkodobým materiálním. Málokdo Vám to řekne do očí, lidé z Církve mají strach, ale všichni Vás v těchto dnech pozorují, na čí stranu se přikláníte. Víme, že to je pro Vás nelehký úkol a také víme, pod jakým tlakem se nacházíte, ale v životě přicházejí vedoucím lidem situace, podle jejichž správnosti řešení jsou tito lidé potom souzeni po celý život a jejichž činy zůstávají v paměti budoucích pokolení.

My vám píšeme proto, že ještě věříme ve Vaši moudrost a spravedlnost. Naši pravoslavní věřící už dávno nejsou jen nevzdělané babičky a dědečkové z vesnic. My všichni - vy biskupové i my ostatní - dobře víme o co se tu hraje. Důvěryhodnost pravoslaví v českých zemích a na Slovensku nelze obětovat ve prospěch osobního zájmu několika lidí.

Proto Vás prosíme,abyste se zachoval jako poctivý a slušný člověk, jako chlap.Uvědomte si, že pokud dnes ustoupíte, může Vás v budoucnu od stejných lidí, pokud se nestanete jedním z nich, čekat podobné překvapení, které nyní prožívá vladyka Kryštof.

Prosíme Vás o očistění jména Radima Pulce.

Mgr. Valentina Matůšová, Mgr. Oleg Nikulin, Bc. Irina Spurná, Ing. Vladimir Kaliničenko, Ing. Ludmila Kaliničenko, Ing. Bohuslav Kamarád, Ing. Jana Kamarádová, Mgr. Irina Zálišová, Ing. Zdenek Záliš, Ing. Nadežda Chochlová

Владыка Христофор: "У меня только одна амбиция – это служить Церкви"

Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор рассказал главному редактору ИА "Русские новости" Ярославу Мошкову о той ситуации в которой находится и о жизни в Тешовском монастыре. Беседа состоялась 1-го июня 2013 г.

Владыка, расскажите о том, в какой ситуации и обстоятельствах Вы сейчас находитесь.

В связи с моим юбилеем 25-летия своей Епископской хиротонии и 7-летия как митрополита, приехало много людей меня поздравить, в их числе и владыка Сергий, который служил у нас в Успенском храме. Я его благословил быть архимандритом и содействовал его возведению в его нынешнее положение. Я говорил на эту тему со Святейшим Патриархом Кириллом. Он может много сделать для Святого Православия.

Меня поздравляли, сравнивали с разными историями архиереев, которые удалились на покой. Некоторые говорят, что это такая ситуация как у святого Фотия. Фотий - великий святой, его даже 3 раза удаляли, но опять попросили вернуться на престол Патриарха Константинопольского. Люди мне говорят: "все это так складывается как у вас". Я отвечаю всем, что у меня нет никаких амбиций, только одна амбиция – это служить Церкви. В любом сане и на любом месте. Церковь для нас - одна большая семья, и можно вслед за апостолом Павлом сказать, что Церковь - это тело Иисуса Христа. Это тело складывается из разных частей, одна из которых – духовенство.

Сан - это святая тайна. Священнослужитель может складываться из диакона, пресвитера и епископа, но священство – это тайна. Когда я вступил в это служение, я не делаю разделений между епископатом, священством, пресвитерством, диаконством. Просто все они служат Богу и народу Божию. Мы знаем из истории, что когда выбирали первых епископов, священников, то их выбирает народ. Есть такая традиция. Конечно, теперь есть система в Православной Церкви и выбирает в конце-концов Синод. У нас тоже утверждает Синод, присутствует при этом, но прежде всего надо, чтобы согласовывалось с народом, будет ли священником или епископом тот или иной человек. Поэтому есть до сих пор еще такое, что иерей одевает облачение среди народа. Если народ не хочет, чтобы иерей служил Божественную Литургию, его не будут облачать. Все уйдут, не будет никого. Нам запрещено служить одному. Не может служить один клирик, пресвитер или епископ. Без народа ничего не бывает. Поэтому когда я вижу, что народ требует и хочет моего возвращения на пост и служение митрополита, архиепископа Праги, я готов это служение принять опять, но это все должно идти своим путем. Каноническим путем. Я отказался от этого служения, чтобы было добро и единство в Церкви. Мне юристы сказали, что я буду оправдываться 5 лет перед светским судом, если буду судиться с матушкой Рапцуновой, людьми находящимися около отца Фрейманна. Я, конечно, тогда не думал, что они через несколько дней скажут, что они про меня написали неправду, в результате которой требовали моего отстранения от служения на посту главы Церкви. Я думал, это будет длиться очень долго. Ясно, что в конце будет правовой суд, где будет сказано, что я ничего такого не сделал. Теперь ситуация другая, которой я совсем не ожидал. Я не ожидал, что будет это покаяние тех людей, которые выступили против меня. И я не думал, что народ выскажет своё мнение и желание видеть меня опять на прежнем месте. Я думал, что спокойно приду сюда, в преображенский монастырь и буду служить Богу и тем, кто будет к нам приезжать, прежде всего, монашествующим, буду учить, как один из профессоров Богословского факультета в Прешове, продолжать свое служение в рамках, о которых мы договорились во время моего свободного отступления от моего служения. Вы знаете, что это против канонов, но я остался митрополитом-архиепископом, но уже как бывший. Меня приглашают на разные конференции в разные места, я выступаю как профессор и как один из преподавателей богословского факультета и служу.

Я отказался от служения на посту главы Церкви, потому что меня братья-архиереи попросили удалиться от этого служения, для взаимного единства, любви и добрых отношений в Церкви, как я уже говорил. Я не знал, не догадывался, что будут такие новые обстоятельства. Месяц тому назад или два, я думал, что меня все забудут, появится новый Архиепископ Пражский, будет Собор, новый Митрополит, и я буду радоваться вместе с Церковью от единства и торжества любви и взаимоуважения. Вот в такой ситуации я нахожусь.

Владыка, как проходят Ваши дни в Тешовском монастыре, чем занимаетесь?

Я прежде всего служу монахом, служу все Богослужения, как положено, на пару с игуменом. У нас игумен архимиандрит Косьма. Он еще служит миссионером в Швейцарии, он сам из этой земли, родился около Базеля, у него есть там своя паства, которую он там окормляет с нашего благословения. Там и диаспора, там все силы нужны и по его распоряжению я в монастыре служу Богослужения, Потом, конечно, занимаюсь научной работой, пишу статьи, рефераты, теперь я подготовил книжку ему "Диптих и Православная Церковь", которая будет издаваться, а теперь она находится в корректуре. Потом, народ приходит, это правда, по субботам и по Воскресеньям, в выходные дни народ приезжает из разных мест.

Новшество в монастыре то, что когда я был в Греции, мне очень понравились так называемые "агрипния", то есть всенощные бдения. Я к ним привык. Они начинаются в 9 часов вечера и кончаются как на Пасху - около 3 часов утра. Миряне и братия просят их служить. Это очень удивительные службы. Последний раз мы собрались на праздник св. Кирилла и Мефодия, который 24 мая, мы же собрались 23 примерно в 8 часов, а разъезжались и уходили в 3 часа утра. Для нас это время прошло как 5 минут. Сразу договорились, что будем теперь вновь собираться на Вознесение, потому что это очень помогает человеку в его духовной жизни. Раньше, когда я был в монастыре в Греции, я принимал участие в них каждый месяц. Меня приглашали там служить. Помню, как мы с одним уже покойным архиереем шли в храм ночью, в гору пешком в 10 часов, а возвращались уже днем, в 5 часов. Это для меня тоже была духовная помощь. Я был молодым человеком, перед которым открывался духовный горизонт. На Святой Горе Афон, это высокая гора, высотой 2003 метра, в день Преображения, находится храм Преображения. Там 20 человек собираются из каждого монастыря и начинают молиться в 5 часов вечера и кончают в 5 часов утра. Самая длинная всенощная длится 7 часов, но эти 7 часов, которые мы проводим в храме ночью в тиши длятся для меня быстро, тогда человек теряет чувство времени. Это удивительно. Человек может духовно подкрепиться. Приезжающие говорят: "Владыка, когда будет опять эти бдения?" Люди обычно не знают об этих всенощных, они знают о том, что ночные службы бывают только на Пасху, но когда получают этот опыт, говорят: "это новая Пасха для нас".

Temné zákulisí: Lži a intriky v pravoslavné církvi kvůli miliardě z restitucí

Nové události v kauze křivých obvinění z porušení mnišských slibů vůči vladykovi pravoslavné církve Kryštofovi svědčí o manipulaci a účelovém nakládání s informacemi s cílem zabránit vladykově očištění a jeho návratu do úřadu. Důvod? Snaha získat kontrolu nad 1,2 miliardami korun z restitucí. O tom, že má československé pravoslaví vážné problémy, vypovídá i nedávná návštěva ekumenického patriarchy Bartoloměje, který situaci popsal ve svém projevu k věřícím.

Kryštof - arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska - byl 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu) obviněn v TV NOVA, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi děti, jak to tehdy do médií uvedl zaměstnanec pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko.

V důsledku této medializace se pro dobro pravoslavné církve rozhodl vladyka Kryštof 12. dubna rezignovat. Obvinění nepřiznal, abdikoval pro zachování jednoty a klidu v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) 12. dubna jeho abdikaci přijal. Týden potom se tato obvinění ukázala jako nepravdivá, protože samotní svědci písemně přiznali lež. Jenomže o měsíc později na dalším jednání 14. května se stejní biskupové usnesli na tom, že na všech důvodech, které vedly k vladykově odstoupení z funkcí, trvají, jelikož mají k dispozici další nová svědectví údajně potvrzující původní křivá obvinění. O nových svědectvích však biskupové hovořit nechtějí.

Anketa: Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 70%
Neumím posoudit - 12%
Ne - 18%
Celkem hlasovalo: 4462

Co brání vladykově návratu?

Na dotaz ParlamentníchListů.cz, co brání vladykově návratu do úřadu, reagoval tiskový mluvčí synodu a olomoucko-brněnské eparchie Roman Juriga takto: „V zásadě k povolání k návratu do úřadu metropolity Kryštofa brání to, že dobrovolně odstoupil ze svých funkcí a také to, že jsou i nadále v rámci církve v platnosti obě poslední rozhodnutí Posvátného synodu místní pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Z nichž první odstoupení – abdikaci - vladyky Kryštofa přijalo a druhé jí potvrdilo. Vladyka také ve své abdikaci vyjádřil přání sloužit a žít v Těšově,“ sdělil Juriga.

A pokračuje: „Svědčí, myslím, o demokratickém a svobodomyslném charakteru pravoslavné církve, že vladyka Kryštof může dokonce nesouhlasit s výkladem - interpretací své abdikace Posvátným synodem a tento výklad i odmítat, k čemuž mu církev poskytla prostor ve vyjádření J. V. Simeona (pozn. redakce: Olomoucko – brněnský arcibiskup a současný metropolitní zástupce vladyky Kryštofa do jeho návratu nebo nových voleb hlavy církve). Věřící mohou dokonce souhlasit a respektovat také to, že jediným důvodem k jeho abdikaci byla jeho obava o jednotu církve. Výklad skutečnosti však na podstatě věci samotné – tj. na faktu abdikace a na jejím přijetí Posvátným synodem nic nemění,“ doplnil mluvčí Juriga.

Nová účelová obvinění?

Z toho tedy plyne, že měsíc po vladykově abdikaci byla zřejmě účelově nashromážděna nová obvinění, která mají jakoby potvrdit ta původní, jež ale byla přímo samotnými svědky odvolána. A může později vyjít najevo, že i tato svědectví, pakliže vůbec existují, se ukáží jako nepravdivá, což Juriga ve svém předchozím písemném vyjádření pro ParlamentníListy nevyloučil, a dokonce vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké nemanželské děti a milenky vladyka měl.

Přesto jsou biskupy tato svědectví pokládána za důvěryhodná a činí vladyku kanonicky nezpůsobilého se vrátit a dokonce také kandidovat v příštích volbách. Navíc, jak je patrné z Kryštofovy abdikace, vladyka nevyjádřil přání sloužit konkrétně v Těšově v západních Čechách. Toto místo mu vybrala církev, protože on pouze uvedl, že si přeje prožít zbytek svého života v monastýru, který mu právě církev určí. Juriga také zapomněl, že v tiskové zprávě ze dne 12.4., kterou má redakce k dispozici, se psalo, že obvinění nebyla prokázána.

Kryštof rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Je však připraven se v případě, že ho povolá vedení církve zpět, tak učinit, protože chce sloužit lidem a Bohu. I tato slova však byla lidmi z vedení pravoslavné církve vytržena z kontextu a interpretována tak, že vladyka se vlastně nechce vrátit. „Emeritního metropolitu jsem už dlouho neviděl. Z jeho abdikace (míním text) nějaký návrat nepřichází v úvahu,“ řekl redakci Marek Krupica, který se po vladykově rezignaci stal správcem pražského arcibiskupství.

Občanskoprávní rozměr bez ohledu na funkce

Je nezbytné také zdůraznit skutečnost, že bez ohledu na obsazení řídících funkcí v církvi, má celá kauza podle důvěryhodného zdroje redakce také kriminální občanskoprávní rozměr. Pod vlivem dalších nejasných obvinění a manipulacemi s fakty předkládanými lidmi z vedení církve totiž vladyka Kryštof nedostává možnost se očistit ani jako soukromá osoba bez ohledu na to, jestli se do vedení pravoslavné církve vrátí nebo ne.

„Dosavadní postup je zcela v pořádku a zákonný. Co ještě potřebujete Vy, abyste to pochopil? Metropolita rezignoval dobrovolně, a nikdo zvenku nemůže rozebírat proč a na základě čeho, jelikož se jednalo o uzavřené a diskrétní jednání Synodu. Dále se postupovalo dle církevního práva, a toho se budeme držet i nadále,“ napsal naší redakci hodonínský biskup Jáchym.
Lidé s podivnou minulostí, StB a údajné finanční machinace

V případu také figurují lidé s podivnou minulostí. Jedná se především o Jaroslava Šuvarského, což je představený a duchovní správce pražské katedrály sv. Cyrila a Metoděje. Šuvarský je zmiňován rovněž jako jeden z ústředních aktérů možného spiknutí vůči Kryštofovi. Hovoří se i o Šuvarského dlouholeté spolupráci s StB a jeho pozdějším podezřelým finančním machinacím v rámci církve: „Za Vašeho vedení lze nalézt na Úřadu eparchiální rady i poklesky finanční. A i za ty jste právě Vy osobně odpovědný. Tyto finanční machinace jsou doložitelné a i za ně si zasloužíte okamžitého odvolání z funkce. Domnívám se, že i finanční policie by měla při zkoumání vaší činnosti v posledních letech spoustu zajímavé práce. Bylo by třeba vysvětlit i celou řadu poklesků, které souvisí s delikty majetkovými. Jak je to například s bytem kněze katedrály a kam se poděly pražské byty, které byly v majetku církve. V majetku koho teď právě jsou a za kolik byly prodány?“ uvádí ve svém otevřeném anonymním dopise duchovního pražské pravoslavné eparchie.

A dále píše: „Proč se služební auta nakupují, a potom, a za jakou cenu, se prodávají. A komu! Jaký je počet pravoslavných chrámů a farských budov z majetku církve, které jste získal Vy osobně za dobu Vaší „vlády“ nad Pravoslavnou církví! A zůstaňme ještě v Praze. Památník atentátníků, hrdinů československého odboje pod katedrálou jste nechal zbudovat, aby se stal zdrojem výtečných příjmů Vás osobně a členů Vaší rodiny,“ je psáno v dopise, který má redakce k dispozici.
Jsou to jen pomluvy, tvrdí Šuvarský

ParlamentníListy.cz, které jako jediné nezávislé médium celý případ nyní podrobně sledují, následně oslovily Jaroslava Šuvarského, aby se vyjádřil k dopisu a dalším podezřením vůči jeho osobě, které jsou k dispozici třeba ZDE. „Otevřený dopis je anonym a celý obsah je hrozná pomluva. Jeho cílem je odvést naši pozornost od současných důležitých úkolů, časově náročných…,“ odpověděl velmi stručně Šuvarský. Jeho manželka Eva Šuvarská na dotaz, aby vysvětlili různé zprávy o údajných machinacích a spolupráci s StB, reagovala útočně otázkou, jestli tyto zprávy šíří naše redakce.

O nynější situaci v pravoslaví ví i její nejvyšší představitel

Že se uvnitř pravoslavné církve děje něco zvláštního, to ví i nejvyšší autorita světového pravoslaví patriarcha Bartoloměj, který před několika dny přicestoval do Česka v rámci oslav významného jubilea 1150 let cyrilometodějské mise a 1700 let svobody křesťanství. Patriarcha v závěru svého projevu v Mikulčicích na Hodonínsku zdůraznil především potřebu nebát se těch, kteří účelově manipulují se skutečností.

„S vůdci, hnanými zvířeckým nutkáním za každou cenu prosadit svoji vůli, se nikdy nemůžeme domluvit. Naše vnitřní směřování totiž pro mocné tohoto světa představuje ohromné nebezpečí; ostatně bojí se ho i ti, kdo si nárokují neomezenou náboženskou moc. Svědectví a mučednická životní cesta svatých Cyrila a Metoděje o tom hovoří nejlépe. Vždyť se na ně nikdy nezapomnělo, protože se jedná o plody pravdy, které budou neustále v úctě. A protože se tento odkaz a poselství, které netroubí ve strachu z mocných tohoto světa zbaběle k ústupu, pro mnohé se naše svědectví stává nepohodlným, takže se pokoušejí vyvolat situace, kdy by se mohli vysmívat slovy, které zazněly u paty Spasitelova kříže: ‚doufali v Boha, tak ať je nyní vysvobodí, jestli se k nim přizná…‘, “ řekl například v Mikulčicích Bartoloměj.

„Lidé, kteří jsou zaslepeni vášněmi, samozřejmě doufali a doufají, že se pravda dá pohřbít a že se nějak ospravedlní jejich vlastní osobní volby, když se chovají jako vlci, lvi a supi a útočí na laskavého a bratry milujícího beránka,“ prohlásil před věřícími dále patriarcha. A dodal: „Takoví však také zapomínají, že Kristus, jemuž jedinému patří veškerá moc a síla, vstal z mrtvých. Vaši předkové stejně jako my všichni společně jsme ale viděli ‚jeho probodnutý bok, odkud vyšla krev a voda, tedy křest, a dotýkali jsme se ran, jimiž byly uzdraveny naše vlastní rány…‘,“ shrnul Bartoloměj, jehož celý projev vyšel v řečtině na serveru ROMFEA.
Údaje o počtu věřících na cyrilometodějských oslavách se dramaticky liší

Tato slova pronesl patriarcha v Mikulčicích, kam podle odhadu mluvčího synodu a olomoucko-brněnské eparchie Romana Jurigy dorazilo v průběhu bohoslužby před hlavní podium mezi dvěma až třemi tisíci věřících. Podle svědků na místě to je však velmi nadhodnocený údaj. Svědkové totiž hovoří jen o desítkách pravoslavných věřících, což bylo patrné při svatém přijímání, jak také dokazuje níže uvedená fotografie. Informace o počtu věřících a celkovém počtu všech lidí jsou například ZDE. Juriga je však přesvědčen, že mluvit pouze o desítkách pravoslavných poutníků je zavádějící.

Další manipulace s informacemi

K osobě patriarchy nutno ještě podotknout, že byla překroucena jeho slova o tom, zda se při své návštěvě setká s odstoupivším Kryštofem. Marek Krupica sdělil ve čtvrtek 23. května ČTK, že „patriarcha řekl, že není žádoucí přítomnost Kryštofa na sobotní velké slavnosti k uctění 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje v Mikulčicích na Hodonínsku“. Ve skutečnosti však měl patriarcha prohlásit, že pouze nehodlá zasahovat do vnitřních záležitostí. To však Krupica v reakci pro ParlamentníListy.cz odmítl komentovat. A biskup Jáchym naší redakci několik dní před návštěvou patriarchy uvedl, že jako organizátor nechce patriarchu jako vzácného hosta vystavovat nepříjemným situacím.

Vzhledem k závažnosti celé situace vznikla petice požadující vladykův návrat zpět do úřadu. Pod touto peticí, která je k dispozici na adrese www.christofor.cz, je v tuto chvíli podepsáno na 3000 lidí. Na tomto serveru je také záznam klíčových událostí, dokumentů a mediálního ohlasu za uplynulé dva měsíce. Petice stále pokračuje v obou formách, elektronicky na internetu a také na papírových arších, které jsou na uvedené adrese ke stažení. Zmíněná petice a další dokumenty týkající se případu byly v Brně 24. května předloženy i ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi, který je přijal.

Kdo bude novým arcibiskupem? V sázce je důvěryhodnost pravoslaví

Zanedlouho budou probíhat další nové volby pražského arcibiskupa. V těch předchozích, které proběhly v sobotu 18. 5. v Praze, nebyl nikdo zvolen. Kandidoval Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství po odstoupení vladyky Kryštofa, druhým kandidátem byl Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Jména dalších kandidátů v tuto chvíli nejsou známá. Spekuluje se o ambiciózním arcibiskupovi michalovsko-košickém Jurajovi nebo o hodonínském biskupovi Jáchymovi. Posledně jmenovaný však dle svého vyjádření pro ParlamentníListy.cz prozradil, že byl ke kandidatuře osloven, nicméně ji oficiálně odmítl.

Známý jihlavský duchovní Jan Baudiš na svém pravoslavném weblogu k volbám nového arcibiskupa mimo jiné napsal: „Z výsledku hlasování sobotního eparchiálního shromáždění je zjevné, co si církev - kněží i věřící - ve své většině myslí o kandidátech, které jim synod navrhl. Teď všichni napjatě čekají, koho jim synod nabídne jako druhé menu. Bude to zase nějaký rytíř? Nebude to homosexuál či pedofil nebo agent? Má synod v záloze jako dalšího kandidáta zbožného člověka dobré pověsti a s nějakými významnými pastýřskými výsledky, jak se sluší na biskupského kandidáta? Takové otázky přece máme právo si klást. Posvátný synod by měl dobře vážit, koho pošle v pražské eparchii do druhé volby. Nebude-li to důstojný kandidát, mohl by tím synod už ztratit veškerou důvěru církve,“ píše Baudiš.

A dodává: „Petice podepisovaná za návrat vladyky Kryštofa se možná zároveň stává nepřímo i peticí vyslovující nedůvěru krokům současného synodu. Pošlou-li biskupové do druhé volby rytíře nebo homosexuála, či jiného duchovního se skandální pověstí, hrozí nebezpečí, že věřící pak budou žádat už nejen návrat vladyky Kryštofa, ale i výměnu některých jiných členů synodu. Třeba i cestou jejich skandalizace (když jednou začne řádit světský duch v církvi, kde se to zastaví?). Jejich abdikace pak může být už jedinou cestou k obnovení důvěry církve vůči synodu a ke stabilizaci poměrů v místní církvi. Nikdo přece nechceme, aby to zašlo tak daleko. Rádi bychom měli synod, jemuž bychom důvěřovali. Ať nám tedy ukáže vzor nesvětské cesty odpuštění, usmíření a vyhnání světského ducha ze synodní praxe.“

Podle zdroje redakce, který si nepřál uvést své jméno, by vedení pravoslavné církve mělo zanechat triků s přidáváním nových obvinění a mělo by umožnit vladykovi Kryštofovi se obhájit. Nejen kvůli osobě vladyky Kryštofa, ale také proto, že jen tak se pravoslaví může stát v očích české občanské veřejnosti důvěryhodnou institucí, která bude v České republice přijímána jako součást domácí kultury a tradice a která bude důvěryhodně hlásat zvěst Evangelia spolu s ostatními českými křesťanskými církvemi.

A co na to katolická církev?

O potřebě znovunalezení správné cesty pravoslavné církve hovoří také církev katolická. V reakci na otázku adresovanou pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi, přišla následující odpověď: „O situaci v pravoslavné církvi u nás pan kardinál Duka není nijak detailně informován, má v podstatě tytéž informace, jako ostatní občané sledující veřejné sdělovací prostředky. Proto se nemůže kompetentně vyjádřit k těmto problémům. Věří však, že vedení pravoslavné církve i věřící najdou cestu, která znovu na první místo zájmu postaví Boha, hlásání evangelia a důvěryhodný život církevního společenství,“ uvedl ParlamentnímListům.cz vedoucí referent Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského Josef Nerušil.

Autor: Petr Kupka, 2.6.2013, parlamentnilisty.cz

Muž, ktorého ukrižovali

Chcel, by som sa vyjadriť k udalosti, ktoré sa udiali v posledných týždňoch a ktoré sme prežívali v období Veľkého pôstu, a ktoré prežívame doposiaľ v súvislosti s odstúpením Metropolitu Českých krajín a Slovenska Blaženejšieho vladyku Kryštofa.

Chcem sa vyjadrím tak, ako to mi vraví moje srdce a povedať ako to prežívam a ako sa cítim. A najviac ešte ma bolí dívať sa na to, ako všetci sme spokojní. Vnímam to tak, že drtivá väčšina je možno šťastná, že vladyka Kryštof rezignoval.

Vladyka Kryštof neodišiel, vladyku ukrižovali!

Bolo to mučenie a pribíjanie na kríž pred očami nás všetkých. A my sme sa na to nečinne prizerali. Trpeli ste? Ja a ďalší, ktorí sme sledovali, ako po ňom idú určite áno. Sledovali sme ako ho ničia nepriatelia z vonku v spolupráci s nepriateľmi, ktorí sú vo vnútri našej Svätej pravoslávnej cirkvi. S tou špinou vo vnútri, živenou a propagovanou nepriateľmi z vonku.

“Boží ľud“ sa díval na to, ako zabíjajú jeho pastiera, no nič proti tomu nepodnikol. To je strašné! Myslím si, že výhovorka o situácii, že sa zbehla tak rýchlo, neobstojí. Nepriatelia Pravoslávnej cirkvi túto diskreditáčnu situáciu veľmi dlho pripravovali. Veď zinscenovať taký komplot v dnešnej dobe sa nedal za jeden týždeň, tak, ako tomu bolo pred viac, ako dvetisíc rokmi s Isusom Christom. Pripomeňme si túto situáciu: “Blížil sa čas osláv sviatku Pésach. Do Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, aby sa očistili a v Chráme oslávili sviatok Pésach. Aj Isus Christos so svojimi apoštolmi prišiel do Jeruzalema a aktívne tu vystupoval, čím ešte viac pobúril veľkňazov a farizejov. Veľkňazom a farizejom prišlo vhod, aby mohli uskutočniť už dávno prijaté a dlho plánované rozhodnutie, usmrtiť Isusa Christa. Ako spolupáchateľa si na túto činnosť vybrali rímskeho miestodržiteľa a prokurátora Ponského Piláta, pred ktorým falošne obvinili Isusa Christa z Bohoruhačstva a ohrozenia Rímskeho majestátu. A bol to práve veľkňaz Jozef Kajfáš, ktorý utvrdil veľkňazov a farizejov v ich rozhodnutí slovami: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud,...“(Jn 18,14). Nebola táto situácia s vladykom Kryštofom zinscenovaná podobne ako s Isusom Christom? Rozdiel je akurát v tom, že vladyku Kryštofa obvinili z cudzoložstva a Isusa Christa z Bohoruhačstva, ale aj jedného aj druhého ukrižovali za pomoci cudzej mocnosti.

Vladyka Kryštof nezostúpil z kríža, skutočne nie. Vzdal sa úradu pre dobro v cirkvi: "Rezignoval predovšetkým z dôvodu zachovania jednoty cirkvi, ktorá sa začala kvôli týmto veciam štiepiť a deliť," uviedol hovorca Roman Juriga.

Áno, ale preto, že ho umučili. A kto bol v tomto prípade žalobca? “Pravoslávni cirkevní hodnostári hovoria: „Existujú obvinenia s dôkazmi a fotkami i materiály dokonca aj s adresami tých žien. Ide o tri až desať detí,“ potvrdil tajomník pražskej diecézy Milko. / zdroj: PLUS SEDEM DNÍ: Donchuan v sutane: Český patriarcha nepozná zanedbaný sex/

Skutočne to bol človek, ktorý im prekážal od prvej chvíle intronizácie v roku 2006. V živej pamäti ešte máme voľbu metropolitu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v roku 2006 po smrti nebohého vladyku Nikolaja. Ak niekto na to zabudol tak pripomeniem.

Na tento úrad boli navrhnutí dvaja kandidáti a to: už tiež nebohý vladyka Ján arcibiskup Prešovský a celého Slovenska, predtým biskup Michalovsky a arcibiskup Kryštof, ktorý v roku 2000 po smrti metropolitu Doroteja sa stal arcibiskupom Pražským a českých krajín. Pri voľbe ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu, preto výber metropolitu bol zverený Svätému duchu, a vtedy žrebom bol vybraný arcibiskup Kryštof. Tiež poniektorí si ešte pamätáme kabinetnú politiku plnú intríg pred voľbou metropolitu, ako aj pred voľbou arcibiskupa Prešovského a pomocného biskupa pre Prešovskú eparchiu po smrti vladyku Nikolaja./ A tiež opätovne situáciu teraz pred voľbou arcibiskupa Prešovského, po smrti vladyku Jana, ako aj emeritáciu vladyku Tichona/.

Vladyka Kryštof mal jedinečnú schopnosť definovať jednou vetou, jednou myšlienkou teologický traktát. Sledoval som jeho liturgiu hneď po jeho zvolení v ktorej definoval situáciu v ktorej žijeme ako “diktatúru relativizmu“. Nie situácia relativizmu, ale diktatúra je to. Teda perzekúcia každého, ktorý trvá na tom, že dobro je objektívne, že zlo je objektívne. Inými slovami, že dobro existuje, že zlo existuje v kontexte v ktorom všetko musí byť relatívne.

Nepriatelia z vonku a z vnútra vykonštruovali voči nemu špinavú kampaň, akoby išlo o mentálne retardovaného pastiera sviň a obvinili ho za pomoci masmédií zo sexuálnej “deviácie, cudzoložstva - promiskuity“, boli presvedčení, že v terajšej situácii to zaberie, pretože praktiky tohto druhu už majú odskúšane v iných konfesiách s podobnými kauzami. No sklamali sa, zabudli, na to, že vladyka Kryštof mentálne svojich nepriateľov prevyšuje a jeho rezignáciou boli zaskočení. A pripusťme, že keby sa aj dopustil nejakého morálneho poklesku, určite by to urobil sofistikovanejším spôsobom a nie tak, ako to vykreslili jeho nepriateľa a média.

Je to z vašej strany úbohé a podlé páni. Hanbite sa! A ak niekto nevie fyzický vek vladyku tak vám ho pripomeniem vladyka je 60-desiatník ja sám som blízko tomu veku a viem ako je to s mojou sexuálnou vitalitou a tvorbou testosterónu. Takže toto na neho vytiahnuť bolo veľmi prízemne odporne a hnusne, ale to svedčí páni o vašej mentálnej úrovni.

Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi podporovaní nepriateľmi zvonku vo svojej hriešnosti v tichosti pripravovali túto špinu a čušali do doby, než došlo k prepuknutiu tejto tzv. “kauzy“ v masmédiách a hneď začali kričať máme dôkazy. Spýtam sa otvorene, aké dôkazy to máte páni, fotografie, videonahrávky, nahrávky, výpovede žien s pofidernou povesťou a pod? Nebuďte smiešni! Koho chcete takými dôkazmi presvedčiť? Vieme dobre a ja osobne mám skúsenosti zo svojej minulej profesie, že sa dajú vyrobiť všetky podvrhy a falzifikáty a v dnešnej dobe pri dnešnej technike o to ešte ľahšie. Týmito svojimi dôkazmi dokážete ohúriť a presvedčiť iba naivných hlupákov, ktorí ako vidím vám naleteli.

Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska a zvonku sú tí, ktorí ho prinútili povedať: “Odchádzam pre zachovanie, jednoty a pokoja v Pravoslávnej cirkvi. Nechcem, aby kvôli mne nastal rozkol v Cirkvi“ To je tragédia! On neodišiel dobrovoľne, špinavo ste ho donútili, nemohol konať ináč.

Mal som to šťastie, že hoci sme si vekom blízki, bol mojím učiteľom, ale nielen to. Pracujem ako duchovný sprievodca pútnikov po svätých miestach vo Svätej zemi a všade, kde prídem a poviem, že patrím k Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska sa s úctou, rešpektom a osobným poznaním vyjadrujú o vladykovi Kryštofovi, ako o dobrom a svedomitom pastierovi, ktorého autorita mi mnohokrát pomohla a otvorila dvere aj do tzv. zakázanej trinástej komnaty. Nuž darmo zasa sa raz potvrdilo: “ doma nie je nikto prorokom...“

Jeho nepriatelia celú dobu od jeho zvolenia po ňom išli, až ho prinútili odísť. Urobil to čo musel, pretože to bolo nevyhnutné.

Niečo strašné čo sa deje v našej Svätej pravoslávnej cirkvi a v spoločnosti proti Pravoslávnej cirkvi. My to musíme vidieť pokiaľ žijeme tu na Zemi, v tejto sekularizovanej spoločnosti a nie v nejakom anjelskom svete a veríme, že všetky veci sa dejú samy od seba, alebo náhodne. Tak to nie je pravda! Tu bol zorganizovaný plán diskreditácie proti vladykovi Kryštofovi s cieľom naštrbiť jednotu Pravoslávnej cirkvi úmyselne. A za pomoci nepriateľov zvnútra sa im to podarilo! Ale nebudú ju môcť zničiť. Oni to dobre vedia!

A čo musíme urobiť my v tejto chvíli? Som presvedčený, že v prvom rade tí, ktorí to spôsobili zvnútra si musia spytovať svedomie. A po druhé všetci kňazi a laici sa musíme neustále modliť za zachovanie jednoty našej Svätej pravoslávnej cirkvi a prosiť Boha, aby nám dal spoľahlivého a dobrého pastiera.

Mgr. Ján ARTIM, ThDr.

Patriarcha Bartoloměj napsal poselství mezi řádky svého projevu

Patriarcha Bartoloměj pravděpodobně velmi rychle prohlédl a udělal si představu o současných představitelích pravoslavné církve a svých hostitelích arcibiskupovi Jurajovi, biskupovi Jáchymovi, dočasném správci pražské eparcie M. Krupicovi (věřící a duchovní ho odmítli a nezvolili biskupem) a knězi Jaroslavu Šuvarském, který M. Krupicu do správcovské funkce prosadil.
V posledních větách jeho prosluvu, který byl dopsán až na závěr jeho pobytu v České republice a Slovensku, můžete mezi řádky najít jeho názor a pohled na dnešní neutěšenou situaci.
---
Toto je poselství Ekumenického patriarchátu i naše osobní 1150 let poté, co jste obdrželi povolání svatosti. Toto je poselství i výzva mě jako patriarchy a zástupce církve, která vám zvěstovala Evangelium. Toto je vaše dědictví, cesta i budoucnost. Toto je vaše cesta, po níž budete kráčet v pravdě, lásce a jednotě až do skonání světa.

Nezapomínejte, že je zcela nemožné, aby ti, kteří uvažují zcela světsky a hmotně, pochopili vaše směřování; stejně tak je nemožné, +abychom se jako lidé duchovní vydali cestou těch, kdo duchovně nesmýšlejí. Dialog s těmito lidmi je totiž dialogem hluchých a jakékoliv dorozumění je nemožné. My totiž vstupujeme do dialogu ze zcela jiných důvodů: abychom oslovili spřízněné duše, které jsou sice přitahovány pravdou, ale které jsou rozladěny zesvětštěním a politizací Církve, ať už je vědomá či nevědomá.

S vůdci, hnanými zvířeckým nutkáním za každou cenu prosadit svoji vůli, se nikdy nemůžeme domluvit.

Naše vnitřní směřování totiž pro mocné tohoto světa představuje ohromné nebezpečí; ostatně bojí se ho i ti, kdo si nárokují neomezenou náboženskou moc.

Svědectví a mučednická životní cesta svatých Cyrila a Metoděje o tom hovoří nejlépe. Vždyť se na ně nikdy nezapomnělo, protože se jedná o plody pravdy, které budou neustále v úctě. A protože se tento odkaz a poselství, které netroubí ve strachu z mocných tohoto světa zbaběle k ústupu, pro mnohé se naše svědectví stává nepohodlným, takže se pokoušejí vyvolat situace, kdy by se mohli vysmívat slovy, které zazněly u paty Spasitelova kříže: "doufali v Boha, tak ať je nyní vysvobodí, jestli se k nim přizná" (viz Mt 27, 43).

Lidé, kteří jsou zaslepeni vášněmi, samozřejmě doufali a doufají, že se pravda dá pohřbít a že se nějak ospravedlní jejich vlastní osobní volby, když se chovají jako vlci, lvi a supi a útočí na laskavého a bratry milujícího Beránka.

Takoví však také zapomínají, že Kristus, jemuž jedinému patří veškerá moc a síla, vstal z mrtvých. Vaši předkové stejně jako my všichni společně jsme ale viděli "jeho probodnutý bok, odkud vyšla krev a voda, tedy křest, a dotýkali jsme se ran, jimiž byly uzdraveny naše vlastní rány". Také nám "dnes zasvitla Pascha, nová a svatá, která posvěcuje všechny věřící". My však nezapomínáme, že jsme byli stvořeni pro to, abychom z této Paschy okusili, a proto také voláme Kristus vstal z mrtvých! Zveme tedy všechny: zůstávejte vždy v Pánu, vy, kdo jste dědici života a díla Cyrila a Metoděje a spoludědicové slávy v Kristu Ježíši.
Amen.

Zpráva o účasti na sobotní liturgii v Mikulčicích

Podle původních plánů, když byl ještě vladyka Kryštof ve funkci, byly oslavy velkého jubilea 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravovány na kapacitu až 30.000 poutníků. Naše zprávy od přímých účastníků uvádějí ale počet jen několik desítek. Jiné zprávy například zde (zprávy iDnes) však uvádějí celkový počet návštěvníků 2.000 (tento údaj klesl po prvních včerejších zprávách o 3.000 návštěvnících, jak o tom referovali tiskoví mluvčí pravoslavné církve médiím). Na dostupných fotografiích a záběrech je vidět několik řad laviček pro sedící VIP hosty, okolo jsou vidět malé hloučky zahraničních návštěvníků a lidé v uniformách a v civilním oblečení od pořadatelů, ochranky, policie, zdravotníků a hasičů.

Kameramani zřejmě dělali co mohli, aby poutníků vypadalo co nejvíc, ale lidé, kteří asistovali záchranářům a dalším jednotkám uvádějí celkový počet maximálně 300. Policistů, hasičů, ochranářů, pořadatelů a záchranářů tam bylo údajně bylo víc než věřících. Možná to opravdu ovlivnilo počasí, ale lidé čekali na vladyku Kryštofa, který slavnost původně připravoval, a když se rozšířilo, že tam nebude, tak nešli. V minulých letech, kdy byl vladyka Kryštof arcibiskupem pražským a metropolitou, nikdy nebylo na cyrilometodějských oslavách tak málo lidí ani tak studené a uplakané počasí.

Idnes - Mikulčice počet návštěvníků

Zde je jedna z mála dostupných fotografií (zdroj: server iDNES), na které je vidět celé shromáždění.

Celkový počet všech přítomných lidí by mohl být podle této fotografie na serveru iDNES a také podle záznamu přímého přenosu ČT (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10488448307-bohosluzba-pravoslavne-cirkve-k-vyroci-prichodu-sv-cyrila-a-metodeje-2013/31329838010/) maximálně několik stovek lidí, ale rozhodně o hodně méně než jeden tisíc.

Pokud by se liturgie účastnilo 2.000 poutníků, jak uvádějí tiskoví mluvčí církve, tak by na parkovišti muselo být kromě vozidel oficiálních delegací a vozidel technického a bezpečnostního zázemí dalších minimálně 40 autobusů nebo 500 osobních automobilů. Svědkové potvrzují, že tolik vozidel nikde nestálo. Dostupná obrazová dokumentace ani nedokazuje, že by celkový počet všech lidí (nejen poutníků ale i ostatního personálu a hostů) byl udávaných 2.000 lidí.

Záběr na celé shromáždění při přijímání (zdroj: Romfea Press)

Celkový počet pravoslavných věřících (nejen poutníků ale i pravoslavných pomocníků a pořadatelů) na svatou liturgii, lze nejlépe odhadnout z počtu lidí, kteří se zúčastnili svatého přijímání, kterého se mohou zúčastnit jen pravoslavní. Tento počet rozhodně nemůže být udávaných 2.000, ale podle dostupných záběrů i podle osobních svědectví se pohyboval v počtu jen několika desítek lidí z místní pravoslavné církve. Celkově se pravoslavného přijímání včetně všech skupin zahraničních hostů dohromady včetně pravoslavných pořadatelů a pomocníků mohlo zúčastnit odhadem jen asi 300 lidí. K tomuto číslu se snadno dostaneme také jednoduchým výpočtem, pokud od celkového počtu všech přítomných osob odečteme VIP hosty, příslušníky různých zúčastněných nebo vystupujících nepravoslavných organizací, technický personál, ochranku, policisty, zdravotníky a další.

Na závěr jednoznačně vyplývá, že počet přítomných pravoslavných věřících z místní československé církve byl v Mikulčicích několikanásobně nižší, než dosud získaných 3.000 hlasů na petici za návrat vladyky Kryštofa, kterou se v pátek v Brně podařilo jeho svatosti ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi osobně předat včetně překladů některých dokumentů, které se případu vladyky Kryštofa týkají.

Zde přinášíme přímé svědectví jednoho z účastníků liturgie:

Byla jsem v Mikulčicích. Patriarcha to ve svém projevu moc krásně řekl. Škoda, že většina z nás řecky neumí. Takže jsme museli poslouchat překlad z úst jednoho z těch, kdo byl vlastně těmito slovy docela tvrdě odsouzen. Myslíte, že to nepochopil, nebo že je tak zkažený, že mu to ani nevadilo? 

Křesťanské, pravoslavné myšlení? Skutečnost: nátlak, zastrašování, ničení těch, kteří mají jiný názor.

Láska k bližnímu? Skutečnost: leda tak k sobě, moci a penězům.

Šíření světla a pravdy? Skutečnost: pomluvy, křivá obvinění, lži, podlé chování a zrada.

Ale naděje byla v závěru patriarchových slov: Pravda se nakonec ukáže a s ní i právo a pokoj mezi lidmi dobré vůle.

Fakt je, že se tomu musí trochu pomoci. Jak říkají některá krajová přísloví, "člověče přičiň se a Bůh Ti požehná". Tak se musíme nadále přičinit, aby se napravily ty křivdy, co nám ti všehoschopní hoši a jejich parta natropili a aby se nám metropolita Kryštof vrátil a pokračoval v obnově naší Pravoslavné církve jako v minulých desetiletích.

A jak jsem se cítila na této nejvýznamnější události v životě naší Pravoslavné církve za dobu, co pamatuji? Střídavě.

Krásně, když jsem poslouchala sbor, patriarchu a sledovala liturgii (tedy až na ty zvláštní projevy těch našich výše zmíněných hochů).

Hrozně, když jsem se rozhlédla kolem. To bylo jak na policejní služebně. Dovede si někdo představit, že kdyby se naši věrozvěstové Cyril a Metoděj obklopili ochrankou (a že tehdy bylo na Moravě mnohem víc nebezpečno, neměli demokracii ani lidská práva, lesem se toulali loupežníci, divá zvěř,...), tak by vytvořili takové dílo, za které jsme jim dodnes vděčni? Ani náhodou. Oni totiž byli s lidmi a mezi lidmi. A vlastně nevím, jestli tam to množství policistů (viditelných i neviditelných), pořadatelů, hasičů a kdoví, jakých dalších organizací, bylo kvůli našemu patriarchovi a nám, pravoslavným poutníkům, nebo kvůli těm VIP představitelům.

Co mi vadilo víc, než ty policejní manévry a naši hoši? Strach poctivých a za pravdu a návrat našeho metropolity Kryštofa se beroucích bratří a sester. Měli transparenty, ale nenašli odvahu je rozvinout. Tak o takové plody "práce" našich hochů určitě nestojím a věřím, že ani ostatní bratři a sestry ne.

Tak doufám, že každý z nás, kdo se k naší Pravoslavné církvi hlásíme, přispěje k narovnání zla a křivdy, která se právě děje, protože to není jen likvidace metropolity Kryštofa, ale i potenciálně kohokoliv z nás. Dnes ukázali na metropolitu Kryštofa, zítra na kohokoliv dalšího.

Zdroj: www.christofor.cz

Kdo bude dalším kandidátem?

Důvěřuj, ale prověřuj

Starým českým příslovím uvozuji toto krátké zamyšlení. Je v něm sice kus "echt české" skepse, ale ta je dána našimi dějinami, čili historickou zkušeností českého národa. Zkušeností, kterou máme se svým okolím i se sebou samými.

Odevšad se na nás křičí: "Věřte nám!" "Důvěřujte nám, myslíme to s Vámi dobře." Každá reklama je založena na tomto povyku a psychologickém nátlaku. Každý podvod je postaven na tomto základě. Je to univerzální zaklínadlo všech politiků, velkých mágů vzývajících sílu "velké důvěry" a tančících kultické tance kolem totemu voličské víry. Invokace víry je dokonce i na dolarové bankovce (byť je to víra v boha, ale nepraví se tam, co je to za boha - zda Mamon, nebo Baal). Naší důvěry se dožadují i novodobí kouzelnící - vědci, tito šamani materialistické vědy založené na klamu a podvodu - ať už tu běží o oklamaný omezený lidský rozum nebo úmyslný podvod vědců darebáků. Po naší důvěře se sápou novináři a mediální otroci vykonávající špinavou práci moderátorů a reportérů ve službách svých pánů rozvalených v křeslech kdesi v zákulisí...

A tak bychom mohli ještě pokračovat, ale bylo by to únavné a nezáživné. Neúprosné dožadování se naší víry a důvěry se stalo jednou z výrazných součástí toho, čemu v našem pravoslavném jazyku říkáme "světský duch". Světský duch je ve skutečnosti duchovním jedem, který umrtvuje duchovní život, tak nás to učí Bible i tradice svatých Otců. Je to opiát omamující lidské srdce, oslepující jeho duchovní zření. Světský duch je synonymem pro to, čemu se u nás v krátkosti říká prostě svět - v duchovním významu toho slova. Pán Ježíš říkal, že jeho království není ze světa a ani jeho učedníci nejsou ze světa (čteme o tom podrobně v pašijových čteních na velkopáteční jitřní), protože Spasitel je od světa oddělil. Jsou zrozeni z Boha, nejsou tedy už pouhými zrozenci z těla zplozenými z vášně muže a ženy. Nepatří světu, nejsou ze světa a svět je nenávidí, protože nejsou jeho. Kdyby byli ze světa, svět by je miloval, protože svět miluje to, co je jeho. Ale ti, kdo nejsou ze světa, jsou pronásledováni světem - jeho silami, mocnáři, politiky, médii... Toto pronásledování je znamením pravých učedníků. U nás se pravému křesťanství říká - mít pravoslavného ducha.

Jedním ze základních projevů myšlení toho, kdo má pravoslavného ducha, by tedy měla být opozice vůči světskému duchu. Čili - řečeno evangelijním jazykem - nebýt ze světa tohoto. Jiní by to možná nazvali biblicko-asketickým jazykem - být mrtvým pro svět.

Jak se to konkrétně projevuje? Myslím, že jedním ze základních projevů takového myšlení je nedůvěra vůči tomu, co je plně ponořeno do světského ducha či co mu vysloveně slouží. Nedůvěra vůči profesionální mocenské politice, vůči masmédiím apod.

Tato duchovně zdravá nedůvěra však předpokládá schopnost samostatně přemýšlet. Bůh člověka takovouto silou duše nadal, tak bychom ji měli používat a nedůvěřovat bez prověřování. Abychom si mohli učinit samostatný úsudek, potřebujeme argumenty. Proto ten, kdo se uchází o naši důvěru, ať je klade na stůl. A to argumenty ověřitelné a srozumitelné, aby bylo možno o nich vést rozhovor. Sokrates učil poznávat okolní svět metodou neustálého tázání - je to hledání pravdy skrze nekončící dialog.

----------------

Mám za to, že jedním z projevů infekce světským duchem je všude kolem nás přítomné monologické žádání o důvěru - bez dialogu. Jednou věcí je o důvěru se ucházet, argumentovat a vést dialog, a něco úplně jiného je dožadovat se slepé důvěry. O důvěru či o víru se totiž prostě nežádá. Nabídka: "Věř mi," se dává jako dar a druhá strana má možnost odpovědět svým darem - důvěrou.

Imperativně žádat udělení důvěry v sobě nese odstín psychického násilí a především - je to nedůstojné se takto důvěry dožadovat. Škemrá snad Bůh o naši víru? V Písmu svatém čteme sice o vybídnutí k víře: "Věřte evangeliu!" ale bývá to pravidelně nabídka: věř nebo nech. A jestli chceš věřit, tak se ptej a hledej odpovědi. Pán Ježíš víru nikomu nevnucoval. Naopak, nejprve zkoumal, zda je přítomna víra, a pak teprve pro toho, kdo už předem věřil, něco učinil. Nejdříve tudíž zapředl dialog a v tomto dialogu nechal člověka, aby se projevil. Všiml jsem si, že v tomto duchu hovoří i současní starci - nic nevnucují. Nabízejí: tady máš radu; nemusíš se jí řídit, ber nebo nech být.

----------------

Žijeme v době, pro kterou je typickým jevem pronikání světského ducha do naší církve. A tím se dostáváme k aktuálnímu tématu z našeho života, zvláště kauzy metropolity Kryštofa. Můj postoj v této kauze vyvěrá mj. z faktu, že byla vyvolána mediálně. Média jsou služebníky světského ducha a ničemu jinému neslouží. Proto si nezasluhují naši důvěru. Cokoliv rozpoutají, je od začátku až do konce a potažmo až do následků jen zlo. Každé dílo i kauza po celou dobu svého trvání na sobě nesou duchovní pečeť danou okolnostmi jejich vzniku. Když je kořen špatný, bude jedovatá celá bylina. A tím kořenem je zde mediální rozpoutání celé kauzy. Pro mne osobně je alarmující ta skutečnost, že naše církev už nemá tu sílu ani moudrost se od světského ducha ohradit. Nechápu, že synod nedokázal smést to, co předkládala média, se stolu, podpořit svou hlavu a nejvyššího představitele naší církve a zahájit své vlastní vyšetřování (které samozřejmě nemůže trvat pouhý týden).

A pak synod bombarduje církev žádostmi o důvěru: "Věřte nám, důvěřujte nám." Leč argumenty absentují. Ono by se rádo důvěřovalo, kdyby ten samý synod nejprve projevil svou "nesvětskost", jak to po pravých učednících žádá Pán Ježíš. Rádo by se důvěřovalo, kdyby později neschválil rytíře (řádu vedeného uniatským biskupem) jako kanonicky způsobilého být pražským arcibiskupem a posléze možná i metropolitou Pravoslavné církve nejen v českých zemích ale i na Slovensku. To se pak těžko důvěřuje...

A z výsledku hlasování sobotního eparchiálního shromáždění je zjevené, co si církev - kněží i věřící - ve své většině myslí o kandidátech, které jim synod navrhl. Teď všichni napjatě čekají, koho jim synod nabídne jako druhé menu. Bude to zase nějaký rytíř? Nebude to homosexuál či pedofil nebo agent? Má synod v záloze jako dalšího kandidáta zbožného člověka dobré pověsti a s nějakými významnými pastýřskými výsledky, jak se sluší na biskupského kandidáta? Takové otázky přece máme právo si klást. Posvátný synod by měl dobře vážit, koho pošle v pražské eparchii do druhé volby. Nebude-li to důstojný kandidát, mohl by tím synod už ztratit veškerou důvěru církve.

V praxi sice teď navrhuje dalšího kandidáta eparchiální rada, ale je pochopitelné, že zásadní a konečné slovo při obsazování biskupského stolce má vždy synod. To patří k jeho kanonické církevní správě. Ten tedy ponese odpovědnost.
Petice podepisovaná za návrat vladyky Kryštofa se možná zároveň stává nepřímo i peticí vyslovující nedůvěru krokům současného synodu. A tři tisíce podpisů je v našich miniaturních poměrech významný počet (je to např. více než počet všech aktivních pravoslavných Čechů a Moravanů - kdo pochybuje, ať si spočítá, kolik domorodců je v každou neděli ve všech našich chrámech dohromady). Pošlou-li biskupové do druhé volby rytíře nebo homosexuála, či jiného duchovního se skandální pověstí, hrozí nebezpečí, že věřící pak budou žádat už nejen návrat vladyky Kryštofa, ale i výměnu některých jiných členů synodu. Třeba i cestou jejich skandalizace (když jednou začne řádit světský duch v církvi, kde se to zastaví?). Jejich abdikace pak může být už jedinou cestou k obnovení důvěry církve vůči synodu a ke stabilizaci poměrů v místní církvi. Nikdo přece nechceme, aby to zašlo tak daleko.

Rádi bychom měli synod, jemuž bychom důvěřovali. Ať nám tedy ukáže vzor nesvětské cesty odpuštění, usmíření a vyhnání světského ducha ze synodní praxe.

Jer. Mgr. Jan Baudiš, 22. 5. 2013, www.ambon.or.cz