so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství

Svěcení vladyky Rostislava

Arcibiskup prešovský a Slovenska vladyka RastislavVladyka Rostislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, přijal biskupské svěcení v katedrále sv. Alexandra Něvského v neděli 18. listopadu 2012. Jeho světitelem byl metropolita Kryštof, předseda Posvátného synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, spolu s arcibiskupem Jurajem a biskupem Jáchymem. Biskupské chirotonie se zúčastnili také významní archijerejové ze zahraničí. Vladyka Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský, z Moskevského patriarchátu, vladyka Porfyrij, biskup jágerský, ze Srbského patriarchátu a vladyka Pajsij, biskup gorlický z Polské metropolie. 
Archijerejské chirotonie byli také přítomni zástupci ze všech našich eparchií v čele s metr. prot. ThDr. Jaroslavem Šuvarským, Ph.D., který zahajoval Božskou liturgii.

Číst dál...

Pravoslavní duchovní ve valdické věznici

ValdiceV podzimní pondělí dne 5 listopadu tohoto roku se uskutečnilo pracovní setkáni duchovních s reprezentanty vedení Věznice Valdice a Vězeňské duchovenské péče. Odpolední jednání bylo zahájeno ve velké zasedací místnosti v přízemí administrativní budovy. V úvodním slovu 1. zástupce ředitele Valdické věznice plk. Mgr. Jiří Karásek poděkoval všem přítomným duchovním a dobrovolníkům, působícím v tomto ústavu, za obětavou a prospěšnou službu pro klienty a pracovníky věznice. Jménem vedení a zaměstnanců věznice pan Karásek vyjádřil spokojenost s fungováním duchovenské služby a těší se na další pozitivní úspěchy a blahé plody vzájemné spolupráce při naplňování hlavního poslaní naše služby společnosti. Za duchovní a dobrovolníky věznice Valdice poděkoval za vstřícnost a ochotu pomoct při naše duše pastýřské službě Mgr. Josef Dvořák, koordinátor duchovenské služby Valdické věznice. 

Číst dál...

Svátky svatých apoštolů Petra a Pavla a Záštity přesvaté Bohorodice

Dejvice pravoslavná církevOba tyto svátky se staly pro chrám sv. Nikolaje v Dejvicích něčím jako chrámovými svátky:Pavel, jméno duchovního správce tohoto chrámu, faráře Pavla Celiče. Apoštol Pavel - jméno jeho Anděla Strážného na nebesích. V tento den slaví otec Pavel svůj svátek. V den Záštity přesvaté Bohorodice se otec Pavel narodil. Sice se to snažil utajit,ale bylo to velmi těžké. Lidé se k němu jen hrnuli s gratulacemi a dárky. Gratulují nejen příchozí chrámu nebo církevní kolegové,ale i kolegové z práce, učedníci a také například posel Ukrajiny v České republice pan Hricak Ivan Jurevič, který se narodil v Zakarpatské oblasti, stejně jako o.Pavel. Ale příchozí samosebou nenavštěvují chrám jen kvůli gratulacím,lidé se chtějí také dotknout Blahodi namodlené v chrámu sv.Nikolaje.
Vzpomeňme, tento chrám stejně jako chrám na Olšanech je přímým pokračování modlitebních tradic Ruského národa ještě před revolucí.,,Zde je Ruský duch, zde Ruskem voní,“takto se o tomto velmi vymodleném chrámu mluví. Dlouho zde byl duchovním správce Michail Vasněcov,který byl rukopoložen v faráře samotným arcibiskupem Sergijem Pražským.

Číst dál...

Pravoslavný vojenský kaplan požehnal vojenské prapory

Strakonice žehnání praporůPravoslavný duchovní kapitán Mgr. Maxim Švancara, vojenský kaplan, požehnal tři prapory své jednotky ve Strakonicích ve středu 14. listopadu 2012. Žehnání se zúčastnil, kromě vysokých vojenských, státních a církevních představitelů, také metropolita Kryštof. Otec Maxim ve své promluvě mimo jiné připomněl, že naposledy se vojenské zástavy žehnaly našim legionářům v dálném Jekatěrinburgu v roce 1918. Tehdy obřad vykonal též pravoslavný kněz. Strakonická posádka celou událost vzorně připravila a pro českou křesťanskou veřejnost je příjemné slyšet, že pro ni hlasovalo svobodně více než dvě třetiny vojáků.
Otec Maxim během svého dvouletého působení ve Strakonicích otevřel bohoslužebné středisko pro místní pravoslavné věřící. Ve spolupráci s nimi nedávno posvětil kapli zasvěcenou svatému Vladimíru. Vladyka metropolita se v ní ještě téhož dne s věřícími pomodlil a besedoval s nimi o životě místní pravoslavné komunity.

Blahopřání v Železném Brodě

Železný Brod pravoslavná církevVěřící v Železném Brodě spolu se svým archijerejem poblahopřáli v sobotu 10. listopadu 2012 bratu Dipl. Ing. Martinovi Tomeškovi k nadcházejícímu dni jeho nebeského ochránce. Bratr Martin patří mezi ty dobré duše, které vytvářejí harmonické vztahy mezi místními křesťany. Ke gratulacím se připojil také metropolita Kryštof, který oslavenci věnoval ikonu přesvaté Bohorodice a učinil pamětní zápis do rodinné Bible Tomešků vydané v polovině 19. století, psané ještě švabachem. Bratr Martin je vzdáleným příbuzným svatého novomučedníka vladyky Gorazda, biskupa českého a moravskoslezského, a též jako on je rodákem z Hrubé Vrbky. 

Svatá archijerejská liturgie v Plzni

Plzeň pravoslavnáV neděli 4. listopadu 2012 sloužil Jeho Blaženost metropolita Kryštof sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Anny v Plzni. Spolu s nim sloužili místní duchovní správce mitr. prot. Mgr. Jan Polanský, o. archimandrita Kosma, o. arcidiakon Vasyl Buchuk, přisluhoval o. hypodiakon Oleg a jeho malý syn Artemij. Po bohoslužbách byli vladykou vyznamenani zakladajicí členové cirkevní obce bratr předseda Sboru starších Jiří Borc zlatou medaili církevního Řádu svatých Cyrila a Metoděje a Pochvalným diplomem sestra Olena Timkovičova.

Zemřel bulharský patriarcha Maxim

Patriarcha MaksimV úterý 6.11.2012, se brzy ráno rozezněly zvony Sofijské katedrály Alexandra Něvského, aby bulharskému lidu oznámily, že odešel patriarcha celého Bulharska Maxim. Zemřel ve 3:50 ráno, ve věku 98 let. 
Metropolita Kryštof hned vyjádřil za celou Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku upřímnou soustrast duchovenstvu a celému bulharskému lidu.
Patriarcha sloužil jako hlava Bulharské pravoslavné církve 41 let a na mnicha byl postřižen již v roce 1941. Sloužil věrně svaté Kristově církvi celý svůj dlouhý život.
Věčná paměť, věčná paměť, věčná paměť !!!

Návštěva Rumunské pravoslavné církve

Metropolita Kryštof v RumunskuVladyka metropolita Kryštof navštívil na pozvání Jeho Blaženosti Daniela, arcibiskupa bukurešťského, metropolity valašského a dobrudžského, lucum tenens Cesaree Kapadokijské a patriarchy celého Rumunska, ve dnech 12. až 16. října 2012 Rumunskou pravoslavnou církev. Během celé jeho návštěvy jej provázel duchovní jer. ThMgr. Andrei I. Danciu, duchovní správce 6. pravoslavné církevní obce v Praze. 

Patriarcha Daniel (občanským jménem Dan Ilie Ciobotea) se narodil 22. 7. 1951 ve vesnici Dobreşti v kraji Timişoara (Temešvár). Po absolvování obecné školy v rodném místě dokončil základní vzdělání v Lăpuşnic a střední školu v Buziaş a Lugoj, kde složil maturitu (r. 1970).
Čtyři roky studoval Teologický institut v Sibiu a dva roky systematickou teologii na Pravoslavné univerzitě v Bucuresti.

Číst dál...

Zvolený nový arcibiskup prešovský a Slovenka

Zvolený nový arcibiskup prešovský a Slovenka

Na sklonku Roku sv. Rastislava, kniežaťa moravského, v ktorom uplynulo 1150 rokov od jeho Bohem inšpirovanej myšlienky pozvať na Veľkú Moravu vierozvestcov, ktorí by zrozumitelne zvestovali slovo Božie a modlili sa v rodnom jazyku našich slovanských predkov bol za nového prešovského biskupa zvolený Eparchiálnym zhromaždením Prešovskej pravoslávnej eparchie v Katedrálnom chráme svätého Alexandra Nevského v Prešove jeho menovec jeromonach (mních a zároveň kňaz) Rastislav.

“Eparchiálne zhromaždenie zvolilo za prešovského biskupa otca Rastislava, ktorý je duchovným v detskom domove v Medzilaborciach. Samotná vysviacka a intronizácia by mala byť 18. novembra tu v Prešove,” povedal pre médiá hovorca Pravoslávnej cirkvi Milan Gerka. Dodal, že na post prešovského biskupa kandidovali vladyka Tichon – biskup komárňanský, otec Nikolaj Cuper a 34-ročný jeromonach občianskym menom Ondrej Gont, ktorý meno Rastislav prijal po podstrihu za mnícha.

Číst dál...

Posvěcení kříže v Mladé Boleslavi

Posvěcení kříže v Mladé BoleslaviPosvěcení kříže v chrámu svaté Barbory v Mladé Boleslavi se konalo v sobotu 20. října 2012. Jedná se o velký dřevěný kříž, který zbožní věřící zhotovili a vztyčili na vnější straně oltáře chrámu svaté Barbory, který zde pravoslavná církev již několik let užívá. Svěcení kříže předcházely tři svaté křty, které udělil metropolita Kryštof Alexandrovi, Maximovi a Xenii. Božskou liturgii spolu se svým archijerejem sloužil místní duchovní správce Mgr. Pavel Samotovka, igumen Stefan z Milovic, prot. Mgr. Miroslav Vachata z Krupky, jer. Michail Hryha z Jablonce nad Nisou, arcidiákon Vasil Buchuk z Prahy, diákon Josef Brožek ze Železného Brodu a diákon Alexandr Lukanič z Prahy.

Číst dál...

Dialog pravoslavných církví s Evropskou unií

Dialog pravoslavných církví s Evropskou uniíDne 17. října 2012 se na půdě Evropské komise konal historicky první seminář mezi pravoslavnými církvemi a Evropskou komisí (EK). Setkání se uskutečnilo z iniciativy poradenské kanceláře Evropské komise a jejího předsedy Barrosa (poradní orgán se jmenuje BEPA − Bureau of European policy advisers). Evropská komise započala oficiální dialog s církvemi a náboženskými společnostmi na základě článku 17 nedávno přijaté Lisabonské smlouvy, který hovoří o otevřeném, transparentním a pravidelném dialogu s církvemi a náboženskými společnostmi. Cílem započatého dialogu je vzájemná výměna informací na aktuální témata, se kterými se Evropská unie potýká, a také hledání řešení. Evropa v současnosti prochází rozsáhlou transformací, jejíž důsledky bude pociťovat několik následujících generací. I proto je dialog s nejtradičnějšími a nejdéle existujícími institucemi kontinentu − církvemi velmi důležitý a pro budoucnost Evropy zcela zásadní.

Číst dál...

Oslavy chrámového svátku v Jabloneci nad Nisou

Oslavy chrámového svátku v Jabloneci nad Nisou V neděli dne 14.října 2012 se zaplnil chrám Záštity přesvaté Bohorodice v Jablonci n. N. - Vrkoslavicích několika desítkami věřících, místních i hostí. Dělo se tak v rámci oslav chrámového svátku. Modlitby při svaté liturgii konali místní duchovní správce otec Mykhailo Hryha, okružní protopresbyter otec Antonij Drda z Rumburku, otec Pavel Samotovka z Mladé Boleslavi, otec Mykola Masnyuk z Liberce a diákon Josef Brožek ze Železného Brodu.
V promluvě věřící podpořil a ocenil otec Antonij. Poukázal na skutečnost zchátralých chrámů v oblasti sudet a celých severních Čech.

Číst dál...

Svátek svatého Václava v Loučkách

Svátek svatého Václava v LoučkáchSvátek svatého Václava podle juliánského kalendáře oslavil ženských monastýr v Loučkách u Karlových Varů ve čtvrtek 11. října 2012. Archijerejskou sv. liturgii sloužil metropolita Kryštof spolu s archimandrity Kosmou a Feofanem, igumenem Onufrijem, prot. Mgr. Olegem Machněvem a presbyterem Ing. Igorem Efremushkinem. Spolu protodiákonem Mgr. Vasilem Čerepkem se sv. liturgie účastnil také protodiákon Andrej Kilin z Estonska. Vladyka metropolita se rozhodl toho dne věnovat monastýru část ostatků ctihodného Hermana Aljašského, který podobně jako svatý Václav v 11. století, musel na Aljašce řešit problém liturgického vína a čisté pšenice k pečení prosfor.

Vladyka metropolita ve své promluvě podtrhl neobyčejnou lásku, již choval svatý Václav k bohoslužbám.

Číst dál...

Medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferenciaPravoslavná bohoslovecká fakulta PU v Prešově uspořádala 9. října 2012 mezinárodní konferenci k 620. výročí zesnutí svatého otce Nikolaje Kabasili. Konferenci zahájil prot. ThDr. Ján Šafin, PhD. spolu s metropolitou českých zemí a Slovenska Kryštofem, který též jako prvý vystoupil s přednáškou věnovanou světcovu životu a jeho nejvýznamnějšímu dílu - výkladu „O Božské liturgii“. S pohledu dogmatického odkazu představil svatého Nikolaje Kabasilu profesor Athénské univerzity metropolita Avidu Kiril, titulární hierarcha konstantinopolského patriarchátu.

Číst dál...

Svědectví o ničení křesťanských památek na severu Kypru

Svědectví o ničení křesťanských památek na severu Kypru Metropolita Kryštof spolu s kyperským biskupem Porfyriem zahájili 7. října 2012 výstavu v prostorách katedrálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze. Výstava je věnována svědectví o ničení křesťanských památek v obsazené části Kyperského ostrova tureckými vojsky. Jejich podrobný popis tlumočil přítomným vladyka Porfyrij v obsažném průvodním slovu. Výstava se koná v rámci kulturní prezentace Kyperské pravoslavné církve u příležitosti Kyperského předsednictví Evropské unie.

Číst dál...

Chrám v Táboře byl znovu vysvěcen

Chrám v Táboře byl znovu vysvěcen Pravoslavný chrám Povýšení svatého kříže v Táboře byl po generální opravě interiéru i exteriéru znovu vysvěcen Jeho Blažeností Kryštofem, arcibiskupem pražským, metropolitou českých zemí a Slovenska v neděli 30. září 2012. Opravy se uskutečnily díky mimořádné péči duchovního správce otce jeremonacha Pachomije (Paďouka) spolu s obětavými členy církevní obce. Po vysvěcení se konala archijerejské Božská liturgie. Spolu s vladykou metropolitou a duchovním správcem ji sloužili také otec okružní protopresbyter jihočeský Mgr. Jan M. Týmal a otec archimandrita Kosma (Büchl), igumen Monastýru Proměnění Páně v Těšově, a otec protodiákon Mgr. Vasil Čerepko, ředitel Nedělní školy svaté Ludmily v Praze.

Číst dál...

Konference o guruismu v Novém Sadu

Konference o guruismu v Novém SaduV pořadí páté setkání mezipravoslavné organizace středisek pro studium "Nových náboženských hnutí a destruktivních kultur" se konalo ve dnech 24. až 26. září 2012 v Novém Sadu v Srbsku. Jejím hostitelem byla místní pravoslavná eparchie v čele s jejím archijerejem biskupem bačkovským Irinejem. Hlavním tématem konference byl „Guruismus v destruktivních kultech a jinde" a s tím spojené osobní, duchovní a společenské problémy a jejich terapie. Úvodní přednášku měl metropolita Kryštof na základě osobního pozvání pořadatelů konference. Spolu s Ing. Vladimírem Gerkou, který zastupoval naši církev, se zúčastnil práce v jednotlivých komisích. Všechny příspěvky přednesené teology, právníky, psychology a pedagogy spolu se závěry této konference budou publikovány ve zvláštním sborníku ve třech jazycích: ruském, řeckém a srbském.

Zahájení nového akademického roku v Prešově

Zahájení nového akademického roku v PrešověPravoslavná bohoslovecká fakulta PU v Prešově zahájila nový akademický rok 2012/2013 dne 24. září archijerejskou svatou liturgií s pobožností. Bohoslužby se konaly v seminární kapli svatého Jána Teologa. Sv. liturgii sloužil metropolita Kryštof spolu s arcibiskupem Jurajem, rektorem semináře prof. prot. ThDr. Milanem Gerkou, CSc. a členy pedagogického sboru fakulty. Po jejím ukončení promluvil arcibiskup Juraj a daroval chrámu ikonu svatého Jana Zlatoústého s jeho svatými ostatky. Před závěrečným mnoholetím oslovil členy akademické obce metropolita Kryštof.

Číst dál...

Svěcení brněnské katedrály po opravě

Svěcení brněnské katedrály po opravěKatedrální chrám svatého Václava v Brně posvětil po generální opravě interiéru vladyka metropolita Kryštof spolu s arcibiskupem Simeonem. Vladykové zároveň vysvětili drahocenné pokrytí svatého prestolu a nový žertvenik s panychidním stolkem. Chrámové opravy a pořízení vzácného vybavení katedrály je dílem péče představeného, duchovního správce mitr. prot. Mgr. Jozefa Fejsáka, brněnského okružního protopresbytera. Spolu s církevní obcí se na uhrazení prací a pořízení výše jmenovaných předmětů nejvíce podíleli bratři Martin David a Marek Kolibal.

Číst dál...

Posvátný synod zasedal

Posvátný synod zasedalŘádné zasedání Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku se konalo dne 18. září 2012 v rezidenci olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona v Olomouci. Po modlitbě a požehnání zazpívali přítomní archijerejové Věčnou paměť zesnulému arcibiskupu Jánovi. Hlavním tématem jednání byla otázka přípravy volby nového prešovského arcibiskupa. Z navržených kandidátů Eparchiální radou Prešovské pravoslavné eparchie rozhodl o udělení kanonické způsobilosti k volbě dosavadnímu vikárnímu biskupu komárenskému, správci eparchie Tichonu.

Číst dál...

Athény - návštěva metropolity Kryštofa

Athény - návštěva metropolity KryštofaMetropolita Kryštof navštívil ve dnech 5. až 11. září 2012 Athény. Osobně jednal s nejvyšším představitelem Řecké pravoslavné církve o přípravách oslav 1150. výročí příchodu sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Arcibiskup Jeroným ocenil péči, kterou věnuje naše místní církev tomuto výročí a přislíbil, že, pokud mu to zdravotní stav dovolí, se zúčastní hlavních slavnostních bohoslužeb připravovaných na 25. května 2013 v Mikulčickém národním památníku.

Číst dál...

Nedělní škola svaté Ludmily otevřela školní rok

Nedělní škola svaté Ludmily otevřela školní rokPravidelné vyučování zahájila Nedělní škola svaté Ludmily v Praze v sobotu 15. září 2012. Jako již tradičně se nejprve konala sv. liturgie v chrámu sv. Nikolaje v Bubenči, kterou sloužil metropolita Kryštof spolu s mitroforním protojerejem Mgr. Pavlem Celičem a ředitelem školy o. protodiákonem Mgr. Vasilem Čerepkem. Po jejím ukončení poblahopřáli žáci školy vladyku metropolitovi ke dni jeho nebeského ochránce Chrystofora Římana.

Číst dál...