so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství

Samozvané schizmatické vedení církve zatajovalo důležité rozhodnutí Ministerstva kultury

Dopis Ministerstva kultury ČR ze dne 15.5.2014

Ministerstvo kultury České republiky poslalo dne 15. května 2014 Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku dopis, ve kterém vysvětluje, proč nemůže být vladyka Jáchym uznán a zaregistrován českým státem jako arcibiskup pražský. Tento dopis byl před věřícími i celou veřejností utajován. Naše redakce ho získala od slovenských přátel až dnes.

 

K tomu ještě dodáváme, že kromě souladu ze zněním ústavy a základního dokumentu církve, což kontrolují úředníci ministerstva, je ještě velmi důležité navrátit místní církev do kanonicity před ostatními světovými pravoslavnými církvemi soustředěnými okolo Ekumenického patriarchátu, jehož Posvátný Synod na adresu naší církve vydal 1. dubna 2014 toto úřední oznámení:

V souvislosti s autokefální Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku dnes Ekumenický patriarchát došel ke shodě a vyhlašuje následující:

I.

Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

II.

Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Ekumenický patriarchát jako Matka Církev jmenovitě této církve zůstává připraven přispět ke kanonickému vyřešení tamější vzniklé nešťastné situace a zve všechny zúčastněné strany k pokračování jejich jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, které by mohly dále zkomplikovat stávající politováníhodnou situaci v této církvi.

Ekumenický patriarchát, 1. dubna 2014,
zapsal vedoucí sekretariátu Posvátného Synodu

(celý článek o tomto oznámení)

Svolávání Eparchiálního shromáždění Pražské pravoslavné eparchie v současném "jednostranném" složení a bez souhlasu Ekumenického patriarchátu by možná mohlo uspokojit úředníky na ministerstvu k dodatečnému potvrzení vladyky Jáchyma na pozici pražského arcibiskupa, ale bylo by to v rozporu s výše uvedeným bodem II. a III. úředního oznámení Ekumenického patriarchátu.

Vyřešení krize a proces návratu do kanonického stavu bude zřejmě složitější. Pokus dodatečně potvrzovat vladyku Jáchyma ve funkci eparchiálním shromážděním v současném složení a na tomto pokusu stavět dodatečnou legalizaci zvolení vladyky Rastislava metropolitou by mohlo celý proces dále zkomplikovat, jak před tím varuje Ekumenický patriarchát.

Zde je text tohoto úředního oznámení, jak byl doručen kompetentním orgánům České i Slovenské republiky:

Zdroj: Sůl a země

Od schizmatického pražského samozvaného vedení se již odvrátil i hlavní pravoslavný portál !!!

Portál Hlas pravoslaví byl zastaven

Dnes do redakce dorazila smutná zpráva, že z důvodu schizmatu v místní církvi a následné ztráty důvěryhodnosti byl zastaven portál časopisu Hlasu pravoslaví.

Časopis Hlas pravoslaví v tištěné i elektronické verzi byl po dlouhá léta médiem, které v minulosti pravdivě informovalo širokou československou veřejnost o místní pravoslavné církvi, díky čemuž se naše pravoslaví postupně stávalo plnohodnotnou součástí českého a slovenského kulturního prostoru. Proto bychom chtěli všem minulým redaktorům a přispěvatelům Hlasu pravoslaví poděkovat za jejich záslužnou a obětavou práci.

Na adresu posledního vydání tištěné verze časopisu jsme do redakce dostali tento komentář:

Drahá Pavlíno,

píše Vám bratr Dalibor Jan, ano, dnes už bývalý Portál hlaspravoslavi.cz.
Minule jsem psal Vám, hlasem volajícím z pouště žádal - neberte obrázek, logo Krista z titulní stránky časopisu Hlas pravoslaví. Ještě minule jsem otevřel časopis, prolistoval, zastavil se nad plivaním nad Vasulou Ryden, popřemýšlel co je asi nového v obcích jinde ....
Včera nebo předtím přišlo nové číslo - a už ani neotvírám, ta přední a zadní strana, to úplně stačí. Nebylo to prohozené?
Na zadní straně - liturgie, jako kdyby to byla nějaká sportovní rubrika a přední strana, už chybí jen znak Šelmy a logo 666 (které se jistě brzo objeví). Co to je? Grafiti nebo výtvor umělecké tvořivé činnosti... ?

Kristus není momentálně mezi námi, ale aspoň touto formou volajícího z pouště, chci učiniti aby jím byl ... i za cenu toho, že volání bude marné.

br. D. Jan


Zde je odkaz na zprávu o zastavení portálu: Portál Hlas pravoslaví

časopis Pravoslavné církve v českých zemích

… laskavý čtenáři, bratři a sestry v Kristu,

pro stávající schizma v Pravoslavné církvi v českých zemích ztrácíme důvěryhodnost před společností a pravdivost před Kristem, proto zveřejňování aktualit, pozvánek a informací z církve pro laiky i širokou veřejnost, bude zastaveno.

Věřte evangeliu a čiňte pokání !

Kristus musí být mezi námi !

bratr Dalibor Jan
správce stránek hlaspravoslavi.cz

Zdroj: Sůl a země

Nedělní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni

Dnešní neděli, kdy radostně slavíme sestoupení Svatého Ducha na svaté apoštoly, se za velké účasti věřících konala pod vedením otce Jana Polanského slavnostní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni.

Dnešní den je svátkem založení Kristovy Církve v Jeruzalémě v roce 33. Pravoslavná církevní obec v Plzni odešla před měsícem pod ochranu vladyky Simeona právě proto, aby mohla nadále zůstat věrná této jedné obecné svaté a apoštolské Církvi a nemusela se podílet na porušování posvátných kánonů a pravidel svatých otců. Plzeňská církevní obec je na rozdíl od pražského vedení ve skutečné eucharistické jednotě se zahraničními pravoslavnými církvemi. Zachovává nejen slovy, ale i činy věrnost Matce místní církve, konstantinopolskému Ekumenickému patriarchátu, který naší místní církvi udělil v roce 1998 autokefalitu a který drží dohled nad dodržováním pravoslavné víry ve světě.

Touto reportáží odpovídáme na bludné zprávy, které tvrdí, že se pravoslavní křesťané v Plzni nemají kde modlit. Takové zprávy se nezakládají na pravdě a dělají našemu pravoslaví ostudu nejen před věřícími všech církví České republiky, ale i před celou českou veřejností. Dveře chrámu svaté Anny jsou široce otevřené všem lidem dobré vůle. Nejen pravoslavným věřícím bez ohledu na jejich názor na krizi v naší církvi, ale i zájemcům o křesťanství z řad všech obyvatel České republiky.

Pravoslavná církevní obec v Plzni se pod vedením otce Jana rozrostla ze skromného počtu několika věřících na několik tisíc a návštěvnost chrámu sv. Anny se pohybuje v rozmezí 100 až 200 duší. Plzeňští věřící jsou duchovně stmelení a ctí skutečné pravoslaví. Proto s bolestí v srdci sledují činy pražského vedení, které naši místní církev vede do zkázy, a distancují se od nich.

Zdroj: Sůl a země

Současní samozvanci a jejich přisluhovači v čele církve uvrhli PCČZS do naprosté izolace od světového pravoslaví

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku nebyla opět pozvána na setkání všech pravoslavných církví a dokonce nebyla vzpomínána ani během liturgie!!!

Setkání všech pravoslavných církví v Tiraně

V neděli 1.6.2014 byl v hlavním městě Albánie Tiraně vysvěcen nový katedrální chrám Vzkříšení Krista. Přítomny byly všechny autokefální pravoslavné církve na světě, jen zástupci naší pravoslavné církve nebyli pozváni. Během liturgie byly vzpomínány všechny pravoslavné církve kromě jediné: Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. (Fotodokumentace je pod odkazem na konci textu.)

Kromě místní albánské církve se oslav osobně zúčastní Jeho Všesvatost ekumenický patriarcha Bartoloměj, patriarcha Jeruzalémský Theophilos, srbský Irenej, rumunský Daniel, arcibiskup kyperský Chryzostomos, řecký Jeroným a varšavský Sáva. Společně s nimi budou přítomni pozvaní zástupci Alexandrijské, Antiochijské, Ruské, Bulharské a Gruzínské pravoslavné církve.

Oslav otevření chrámu se zúčastní nejvyšší političtí představitelé Albánie: prezident Albánské republiky, premiér vlády Albánské republiky, vůdce opozice a primátor hlavního města Tirana. V Tiraně budou sloužit společně všichni bez ohledu na údajné rozpory mezi Antiochijskou a Jeruzalémskou církví. Vedení naší církve je však považováno za nekanonické a proto se naše místní pravoslavná církev jako jediná této významné události nemůže zúčastnit.

Zdroj: http://www.romfea.gr/ekklisies/ekklisia-tis-alvanias/24585-2014-05-28-06-45-17

Chrám je třetím největším pravoslavným chrámem v Evropě a je vystavěn ve velmi moderním stylu, který zároveň zachovává tisícileté kompoziční zásady pravoslavných chrámů. Chrám byl dostavěn v roce 2012 a je dílem amerických architektů z ateliéru Papadatos, kteří jsou známí stavitelé pravoslavných chrámů na americkém kontinentě. Budova chrámu získala na soutěži na Floridě v roce 2013 mezinárodní cenu za design.

Zdroj: Sůl a země

Hořké ovoce vladyky Jáchyma - otevřený dopis

Vážený vladyko Jáchyme, jste v funkci pražského arcibiskupa již čtvrtý měsíc, takže už uplynulo prvních 100 dnů a můžeme začít hodnotit výsledky Vaší práce.

Jak jste si odpověděl na otázku, proč Ekumenický patriarchát dosud vaši volbu neuznal? Ekumenický patriarchát nemá žádné geopolitické zájmy na našem území kromě duchovní péče o kanonicky čisté pravoslaví, což dělá stejným způsobem na různých místech světa už skoro 2000 let. Vy tomu ale nechcete rozumět a raději žijete v pohádce, že ti "Turci" nás asi chtějí zotročit a byli nějak nesprávně informováni od nějakých zlých osob a že se to brzy nějak napraví, až se těch zlých osob zbavíte. To myslíte vážně? Opravdu si myslíte, že na Ekumenickém patriarchátě v Konstantinopolu sedí hlupáci, kteří od Vás potřebují poučit? Ostatně šanci vysvětlit jejich údajné omyly jste už měl, když jste tam letos v březnu byl. Proč jste přímo na místě jejich údajné omyly nenapravil?

Drahý vladyko Jáchyme, svoji kariéru biskupa jste začal v Hrubé Vrbce. Je to nejen monastýr, ale i památné rodiště našeho národního hrdiny a mučedníka sv. Gorazda. Je to místo spojené zároveň s naší novodobou pravoslavnou kulturou i s novodobými národními dějinami obecně. Vaším úkolem, kterým Vás pověřil Váš nadřízený eparchiální arcibiskup Simeon, bylo toto památné místo učinit kolébkou nového pravoslavného bratrstva a duchovní školou pro nové biskupy. Proč ale od Vás všichni utekli? Proč dnes církev nemá dostatek biskupů? Za to také mohl Ekumenický patriarchát, na který svádíte svoje dnešní neúspěchy? Výsledky Vaší práce tehdy v Hrubé Vrbce byly stejné, jako jsou dnes. Podobně jako dnes byly tehdy vaším ovocem hádky, bolest a ubližování lidským duším. Ale dnes už jde o celou církev.

Milý vladyko, tento otevřený dopis obsahuje sumarizaci hořkého ovoce, které se ve Vaší zahradě urodilo v době, kdy sedíte na trůnu pražského arcibiskupa. Vladyko Jáchyme, Vy možná máte pocit, že na Vás nespravedlivě útočím a že to jsou všechno lži a výmysly. Ale tohle je objektivní popis, co nového jste do místní pravoslavné církve přinesl. Děsím se toho, co ještě bude následovat. Proto si myslím, že požadavek Ekumenického patriarchátu na kanonicitu vznesený po dlouhé a poctivé analýze a také po dlouhé debatě přímo s Vámi (znovu připomínám Vaši březnovou návštěvu v Konstantinopolu) je oprávněný a vychází z přesných informací, které si Ekumenický patriarchát získal sám mimo jiné také přímo od Vás na základě Vašeho vlastního vystoupení. Do třetice tedy připomínám Vaši návštěvu v Cařihradu. Vy jste tuto návštěvu okomentovali jako úspěšnou, protože jste po návratu z cesty vydali tuto zprávu:


"Po spoločnom obede s Jeho Všesvätosťou patriarchom Bartolomejom, členovia tej istej komisie sa stretli na rokovaní s delegáciou našej miestnej Cirkvi, ktoré trvalo do neskorých večerných hodín. Na rokovaní sa preberali podrobnejšie otázky života Cirkvi za uplynulé obdobie. Rokovania boli vedené v konštruktívnom duchu, obe strany si vyjasnili svoje stanoviská a dohodli sa na ďalšej spolupráci." - Citace z tiskové zprávy Prešovské pravoslavné eparchie ze dne 2.3.2014, stejný text byl také zveřejněn na webových stránkách Pražské pravoslavné eparchie.


Jak je možné, že teď Vaši nejbližší spolupracovníci bezostyšně tvrdí, že "Turci" byli špatně informováni?

Vážený vladyko Jáchyme, vyjmenujme si konkrétně, co jste za ty tři měsíce na pražském trůnu udělal:

  • Váš nový ředitel úřadu je bohatý obchodník se stříbrem a bižutérií. (Předchozí ředitel úřadu pan ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD. si ho zvolil za svého nástupce, aby poté sám ustoupil do pozadí.) Tento člověk dnes rozhoduje o duchovních, jejichž malý plat je na hranici prostého přežití, ale i tohle málo jim bere. K tomu navíc po církvi létají trestní oznámení, různá obvinění a výpovědi jsou postiženým konstruovány tak, aby se dal využít paragraf o porušení pracovní kázně. Takže církev, která tyto svoje členy Vaším jménem vykopává na dlažbu, jim nebude platit ani odstupné a k tomu jim ještě přidá trestní oznámení. Ještě že dnes již není možné někoho odsoudit k trestu smrti za rouhání, jako to zneužili židovští klerici v době Pána Ježíše, když použili římskou státní moc k vykonání popravy. Děkuji Pánu Bohu, že dnes již takové zákony u nás neplatí.
  • Jsou svědectví, že dva Vaši nejbližší spolupracovníci se chlubí svými pistolemi a vyměňují si zásobníky s ostrými náboji. Víme, kdo to je. Takto se chovají pravoslavní kněží ve vysokém úřadě pražské pravoslavné eparchie? Chystají se snad na základě Vašeho rozkazu někoho zastřelit?
  • Proč jste poslal do Plzně tři gorily na otce Jana Polanského? Tito neznámí hromotluci v Plzni vnikli do chrámu a otce Jana Polanského hrubým způsobem zastrašovali. Co udělají tito lidé ve Vašich službách příště? Nebo o tom nic nevíte?
  • Do církve jste vpustil ducha materialismu. Církev řídí expert pomocí metod koučingu a vědeckého managementu. Mluví se o optimalizacích, řízení lidských zdrojů, atd. Zůstalo ve Vaší církvi vůbec ještě nějaké místo pro Pána Boha? Jaké je dnes pod Vašim vedením vlastně poslání církve? Je to ještě evangelizace a nebo už jen řídíte církev jako soukromou firmu? Jistě, aby to tolik nebilo do očí, tak jste tohoto člověka vysvětil na kněze, přestože víte, že byl několikrát rozvedený a znovu ženatý. Proč člověk s takovou životní zkušeností najednou touží po kněžství? Je to vůbec kanonicky v pořádku? Vždyť svoji současnou funkci manažerského poradce v církvi by mohl vykonávat úplně stejně jako laik. Jaký je tedy skutečný důvod jeho svěcení?
  • Jak také jistě víte, v Brně byla celý týden na návštěvě vzácná divotvorná ikona Matky Boží pomáhající k obměkčení zlých srdcí. Přivezl ji otec Jozef Fejsák. Přivezl ji z Ruska, milý vladyko Jáchyme. Ale vy jste tuto událost zcela ignoroval. Co špatného Vám otec Jozef udělal, že si kvůli tomu nevšímáte ani takové vzácnosti, která je navíc z Ruska? Proč jste nijak nereagoval na upřímnou snahu vás všechny duchovně propojit a dát možnost se společně sejít? Nebo tu ikonu Matky Boží a její účinek považujete za bezvýznamné, protože jiné osobní věci považujete za důležitější? Nebo jste snad měl z účinku té ikony strach? Teď je ve Vámi řízené církvi takový chaos, že se mezi sebou neshodnete ani na tom, na čem se neshodujete.
  • Otázka pomoci povodněmi postiženému Srbsku a Bosně. Jak snad víte, rychlá a profesionální pomoc je v tuto chvíli dvojnásobná pomoc. Proto jsme se rozhodli využít služeb profesionálních charitativních organizací (mimochodem vašich bývalých kolegů z doby, když jste ještě nebyl pravoslavný). Opět jste podobně jako u zázračné ikony tuto informaci od nás ignoroval. Naše informace, jak lze Srbsku a Bosně efektivně pomoci, byla dokonce vymazána na Vámi kontrolovaných webech. Po několika dnech se potom objevila jiná informace, že sami zahajujete svoji vlastní sbírku na svůj účet. Na rozdíl od naší nabídky ale bez možnosti zaplatit dar přímo přes internet z platební karty. Jak to vlastně máte zajištěné? Jak to je transparentní? Už jste si projednal se zastupitelstvím Srbské republiky formu předání této pomoci? Kdy si myslíte, že by Vaše pomoc mohla dorazit na postižená místa? Nebude pozdě? Jak bude předávání pomoci na místě probíhat? Nechápu, proč jste odmítl využít služeb profesionálů, kteří už na postižených místech dávno pracují. Napadá mě jen jedno vysvětlení: Snaha o Vaše vlastní zviditelnění. Není to náhodou tak, že doufáte, že by vás eventuálně mohli Srbové konečně uznat až tam k nim přijedete se vší parádou? Proč jste dal přednost vlastní slávě před skutečně efektivní a rychlou pomocí postiženým lidem?
  • Dnešní cyrilometodějská pouť do Mikulčic byla jen ubohé torzo oslav z minulosti. Není zvláštní, že v mnoha minulých letech byly tyto poutě za veliké účasti věřících doprovázeny krásným slunečným počasím, ale letos podobně jako vloni, se nad Vámi i obloha mračila?

Vážený vladyko Jáchyme, do poměrů v místní pravoslavnou církví jsem se ponořil již déle než před rokem. Za tu dobu jsem poznal spoustu věcí, o kterých bych tu mohl mluvit. Například jsem došel k těmto zjištěním:

  • Ani jedna z tradičních Gorazdových i volyňských pravoslavných rodin (s výjimkou Šuvarských) Vás nepodporuje. Vaše podpora se opírá o konvertity z řad ateistů, protestantů a dalších různých církevních společenství, odkud pocházíte také vy sám.
  • Na rozdíl od Vás bývalý metropolita Kryštof vždy bral s noblesou a důstojností hříchy svých duchovních pod svoje křídla, mnoho chyb včetně vašich vlastních promíjel a dokonce sám dokázal odstoupit pro klid v církvi. Jenomže Vy skutečné nebo i jen domnělé hříchy svých bližních řešíte ultimativně: Namísto toho, abyste svoji pastvu léčil a přesvědčoval silou svých argumentů, tak se snažíte do země zadupat všechny, kteří se proviní jen tím, že s vámi nesouhlasí.
  • Nakolik se dívám kriticky na roli Ruské pravoslavné církve v krizi místní pravoslavné církve, tak musím konstatovat, že otec Nikolaj Liščeňuk z Karlovarského podvoří je velmi duchovní člověk a jistě nemůže z titulu zástupce Ruské pravoslavné církve schvalovat Vaše současné činy. Ruská pravoslavná církev v minulosti naší církvi pomáhala a velmi pečlivě dbala na dodržování církevních i obecně lidských pravidel a úzkostlivě ctila literu Písma, Svatých kánonů a Svatých otců. Jsou kroky, které nyní činíte, opravdu schválené Ruskou pravoslavnou církví? Informujete o svých krocích církev, která Vás jako jediná uznává a zřejmě si přejete, aby se stala vaší matkou namísto církve konstantinopolské?

Drahý vladyko, Vy si zřejmě vykládáte současné problémy ve své církvi jako spiknutí několika podle Vás zlých lidí proti svému arcibiskupovi, kterého musí všichni podřízení bezpodmínečně poslouchat. Ale to je jinak, ty aktivity, které se Vám nelíbí, jsou jen zoufalou snahou zastavit Vaši osobní válku proti vlastní pastvě. Ti otcové a jejich rodiny jsou věrní pravoslavné církvi a jen proto se dostali do opozice proti Vám. Měl byste pochopit, že krvácející duše potřebují Vaši pomoc, ale Vy je vydáváte supům na pospas. Chcete se s nimi vůbec ještě někdy obejmout jako bratři? Hledáte mír a pravdu a nebo jen hledáte argumenty, abyste si sám sobě mohl zdůvodnit, že je nutné se těch lidí navždy zbavit? Dobrý pastýř svým svěřencům otevírá srdce, obětuje se a lituje každé ztráty, ale Vy si berete na pomoc státní moc a svoje bližní likvidujete záměrně. Proto Vás za svoji osobu prosím:

Zastavte svoji ďábelskou jízdu. Ukončete svoje nerozumné a dětinské chování. Využíváte síly, které se vymykají Vaší kontrole. Dejte prostor k řešení krize v církvi Pánu Bohu. Nesnažte se všechno rychle zvládnout sám.

Někteří mi vytýkají, že mi do toho nic není, protože nejsem pravoslavný. Ale já zde nehájím jenom pravoslaví, ale obecně lidský zájem se chovat jeden k druhému ve vzájemné lásce a úctě, protože na rozdíl od zvířat jsme myslící bytosti obdarované rozumem a svědomím.

Na Vaší straně je jen bezohlednost a tvrdost. Neváháte činit rychlé kroky, nad nimiž se soudnému člověku točí hlava. Ale mohu Vám sdělit, že na té straně, kterou teď příkře trestáte, jsem mnohokrát slyšel slova, která zněla jinak, než znějí ta Vaše a Vašich pomahačů na adresu postižených.

Pražský arcibiskupský trůn (pomineme způsob, jakým jste ho dostal), jste získal v naději, že církev bude fungovat lépe než před tím. Máte teď opravdu pocit, že církev funguje lépe? Drahý vladyko, i kdyby ty vyhazovy byly skutečně oprávněné, proč je provádíte takovým zbabělým způsobem? Vy svým podpisem na dálku měníte osudy celých rodin. Proč se vyhýbáte osobnímu kontaktu s postiženými, proč si s nimi nepromluvíte, ale jen je z bezpečné vzdálenosti odstřelujete? Běžte svoje kroky obhájit mezi děti a manželky těch duchovních. Měl byste k tomu odvahu?

Drahý vladyko, mluvím k Vám upřímně jako křesťan a jako občan České republiky. Způsob, kterým se staráte o svoji pastvu je vidět i na úpravě vašeho zevnějšku. Nejste starec v pustině, ale arcibiskup pražský hlavního města České republiky v centru Evropy v 21. století. Víte, jak pečlivě nejen o svoji duši ale i o svoje tělo a zevnějšek dnes pečují monaši na Svaté Hoře například v monastýru Simonopetra? Vezměte si z nich příklad, prosím. Starejte se o svoje bližní i sám o sebe způsobem, který odpovídá dnešní době a naší zeměpisné poloze.

Drahý vladyko, jste reprezentantem církve, která je mně velmi blízká jakožto Čechovi a člověku aktivním v mezinárodním slovanském hnutí. Kdybych si Vás nevážil a nevěřil ve změnu k lepšímu, tak bych Vám tento dopis nepsal. Mám v nesmírné úctě svaté Soluňské bratry a všechny jejich následovníky nejen v dávné minulosti, ale i v moderních dějinách a křesťanství považuji za integrální součást naší kultury a vzdělanosti. Vy byste měl být také důstojným následovníkem svých slavných předchůdců. Proto se modlím k Vašemu duchovnímu otci Kirilovi z Trojicko sergejevské lávry, aby Vás jako svoje duchovní dítě navedl správným směrem.

V úctě Vás srdečně zdraví
doc. Ing. Vojtěch Merunka, PhD.

P.S.
Drahý vladyko Jáchyme, já si uvědomuji, že jste mě dosud naprosto ignoroval. Ale prosím zvažte, že jsem to také já, kdo potřebuje Vaši pastýřskou lásku a proto dnes cítím bolest, že to vypadá, jako kdybych s Vámi bojoval. Z tohoto důvodu Vás prosím, jestli si myslíte, že moje slova byla příliš silná, dejte mi vyrozumění a já svůj otevřený dopis stáhnu, i když si o jeho obsahu myslím, že je pravdivý.

Většina duchovních neuznává samozvaného a nekanonického vladyku Jáchyma

Dalších 14 kněží pražské pravoslavné eparchie neuznává vladyku Jáchyma

Dnes byl do Cařihradu odeslán dopis dalších 14 kněží pražské pravoslavné eparchie, ve kterém kněží deklarují věrnost své matce církvi Konstantinopolskému patriarchátu a jediné všeobecné svaté a apoštolské církvi a proto se distancují od vladyky Jáchyma.

české znění tohoto dopisu je:

otče Jáchyme,

v české části Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zůstal jediný kanonický biskup, kterým je vladyka Simeon, kterého uznáváme jako svého jediného pastýře. My na rozdíl od Vás zůstáváme věrní naší Matce Cařihradské Církvi, od které jsme dostali v roce 1998 autokefalitu, na rozdíl od Vás zachováváme Pravoslavné Svaté Kánony a pravidla Svatých Otců, čímž na rozdíl od Vás zachováváme věrnost jedné obecné svaté a apoštolské pravoslavné církvi.

Bez svolení svého nadřízeného eparchiálního biskupa jste opustil místo vikárního arcibiskupa v moravské eparchii, abyste se nekanonicky a v rozporu s naší ústavou zmocnil pražského arcibiskupského trůnu, který Vám po právu nenáleží. Jak sám víte, Vaše volba nebyla uznaná většinou pravoslavných církví na světě. Ani Ministerstvo kultury České republiky, registrující orgán naší církve, Vás dodnes nezapsalo. Těmito činy jste přestal být kanonickým biskupem pravoslavné církve.

21 května 2014

předáno Jeho Všesvatosti Bartolomějovi, arcibiskupovi Konstantinopole a Nového Říma a ekumenickému patriarchovi

Naše redakce obdržela kopii podepsaného dokumentu v tomto znění, ale podepsaní si nepřáli svoje jména medializovat před širokou veřejností.

Zdroj: Sůl a země

Bratrstvo pravoslavné mládeže se distancuje od samozvaného a nekanonického vedení církve

Prohlášení členů Bratrstva pravoslavné mládeže v České republice

My, členové Bratrstva pravoslavné mládeže v České republice (dále BPM), vyjadřujeme svoji poslušnost arcibiskupu Simeonovi, Locum Tenens metropolitního stolce a jedinému uznanému zástupci naší místní církve celosvětovým pravoslavným společenstvím v čele s Ekumenickým patriarchátem.

V souladu s článkem II. úředního oznámení Ekumenického patriarchátu ze dne 1. 4. 2014 se distancujeme od založení a aktivit paralelní struktury BPM, jež vnikla mimo kanonicky vymezenou působnost naší církve a odmítla uznat vladyku Simeona v čele místního eucharistického obecenství. (cit. „Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.“)

Na vědomí:

Jeho Všesvatost Bartoloměj, patriarcha konstantinopolský
Jeho Blaženost Jan, metropolita pergamonský, předseda synodální komise pro kanonické záležitosti Ekumenického patriarchátu
Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský
prot. Christophe D'Aloisio, prezident Syndesmos – světového sdružení pravoslavné mládeže

Originál zde: Úřední oznámení EP ze dne 1.4.2014 (řecky)

Český překlad zde: Úřední oznámení EP ze dne 1.4.2014 (česky a anglicky)

Ruský překlad zde: Úřední oznámení EP ze dne 1.4.2014 (rusky)

Zároveň akceptujeme rozhodnutí řádně zvoleného výkonného výboru (vzešlého z voleb dne 24. listopadu 2012 a jehož činnost nebyla řádně ukončena) o svolání valného shromáždění, jež je nejvyšším orgánem BPM.

Podepsáni:

Daniel Mrázek, viceprezident BPM
Ondřej Chrást, koordinátor BPM pro Pražskou Eparchii
Tatiana Chrástová, vedoucí ediční rady BPM
Petra Světlana Staufčíková, členka BPM, Praha
Marcela Mládková, členka BPM
Jan Křipač, čestný člen BPM, Praha
Ekaterina Stetsenko, sympatizantka BPM, Praha

Děkujeme ostatním mládežníkům, zejména z Prahy, za podporu. Pokud máte zájem svůj podpis připojit k originálu dopisu, který půjde na výše uvedené adresy, kontaktujte nás.

Děkujeme za pochopení

Dále prosíme o pomoc a připojujeme se k výzvě k pomoci srbskému národu při ničivých povodních.

Odkaz zde: Pomoc postiženému Srbsku a Bosně.

Bratrstvo pravoslavné mládeže v České republice

Zdroj: Sůl a země

Šestý pastýřský list vladyky Simeona

Šestý pastýřský list arcibiskupa Olomoucko-brněnského a správce metropolie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Simeona.

Vážené sestry a bratři, důstojní otcové,

Tento list je určen především pravoslavným Moravanům a Slezanům a všem, kdo jsou se mnou duchovně spojení a cítí se zmateni pastýřským listem vladyky Jáchyma uveřejněném ve 4. čísle letošního Hlasu pravoslaví str. 31 až 33.

Vladyka Jáchym tam o mě píše jako o bývalém arcibiskupu Olomoucko-brněnském Simeonovi a zmiňuje se o eparchiálním shromáždění, „na kterém bude volen eparchiální archijerej“.

Eparchiální shromáždění jistě bude svoláno, ale v ostatním se vladyka Jáchym hluboce mýlí. Biskupové se totiž volí doživotně a já nikam neodcházím, ani jsem se svého úřadu Olomoucko-brněnského biskupa nevzdal, jako to učinil se svým úřadem vladyka Kryštof, ani jsem nebyl sesazen řádným soudem. Proto nejsem bývalý arcibiskup Olomoucko-brněnský, ale současný. Smrt, odstoupení z vlastní vůle nebo odsouzení soudním biskupským tribunálem a následné zbavení hodnosti, to jsou totiž jediné tři způsoby, jakým biskup může opustit svůj stolec. Ústava, tuším, ještě připouští lékařské dobrozdání v případě klinické smrti.

Vladyka Jáchym také uvádí mé domnělé přestupky a výroky, na základě kterých bych měl být souzen. Jméno profesora Kountourise ze Sparty, který vyučoval na naší fakultě v Prešově a který byl v roce 1995 zvolen eparchiálním shromážděním a schválen naším posvátným Synodem, aby byl vysvěcen na biskupa žateckého, dnes u nás už mnozí nepamatují. Na základě telefonátu z Moskvy tehdy metropolita Dorotej jeho svěcení odložil. Od té doby bratr Kountouris čeká, až ho povoláme, chrání své panictví a vyučuje teologii na jedné z řeckých universit. Jeho zvolení u nás a potom odložení vysvěcení a návrat do vlasti pro něj znamenalo značné společenské ponížení, protože v Řecku mnozí žasli, jakého hrozného hříchu se musel dopustit, když byl odvolán takřka zpod biskupských světících rukou. Nikdo v Řecku nepřipustí, že by stačil jeden telefonát. Mluvil jsem o bratru Kountourisovi a jeho vysvěcení s vladykou Rastislavem a on se vyjádřil celkem kladně. Faktem zůstalo, že jsem bratra Kountourise nesvětil a žádné peníze jsem státu nevrátil, a měl-li jsem něco takového v úmyslu, jak soudí vladyka Jáchym, by bylo dost těžké dokazovat. Také nebyl svolán soudní tribunál, který by mne soudil (biskupa dle kanonických předpisů soudí sbor dvanácti biskupů, ne méně). Takže jsem stále zákonný Olomoucko-brněnský arcibiskup se všemi pravomocemi a ve všech moravských pravoslavných chrámech by mělo být vzpomínáno mé jméno na veliké ektenii, na velikém vchodu a po písni „Jest vpravdě důstojno“. Na Moravě, pokud se zrovna nenachází v chrámě ještě jiný biskup, stačí vzpomínat jen mé jméno.

Ještě o pravomocích vladyky Jáchyma. Byl na Moravě zvolen a vysvěcen na mou žádost jako můj pomocný biskup. Bylo vzato v úvahu mé stáří a bylo úkolem vladyky Jáchyma vykonávat práce, které mu uložím. Uložil jsem mu trvalou péči o moravské mnišstvo, dozor nad našimi farnostmi ve Švýcarsku a Francii a aby jednou za dva měsíce mne navštívil k biskupské poradě a k projednání dalších úkolů. Navštívil mne pouze jednou za celou dobu svého působení, mnišstvu se nevěnoval, zahraniční farnosti nenavštívil ani jednou. Do pražské eparchie odešel bez mého požehnání a působí tam bez mého souhlasu. Také v současné době na Moravě koná činy, ke kterým jsem ho nepověřil a za které nejsem zodpovědný. Je mi to líto.

Vladyka Jáchym mě také nazývá bývalým metropolitním správcem, v čem se rovněž mýlí, protože za správce metropolitního stolce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku mne uznávají skoro všechny pravoslavné autokefální církve a myslím, že většina našich věřících. Jak je známo, metropolitní správce je jmenován, když odejde církvi metropolita, který je její hlavou, a jeho funkce platí do chvíle, kdy je ustanoven metropolita nový. Protože metropolita je současně arcibiskupem pražským nebo prešovským, musí se nejdřív Svolat v uprázdněné eparchii eparchiální shromáždění, které zvolí svého biskupa. Ten je ustanoven arcibiskupem své eparchie. Pak je svolán sněm, který zvolí metropolitu a dotyčný arcibiskup zde vystupuje jako jeden ze dvou kandidátů, z nichž se metropolita volí. Sněm byl opravdu svolán, ale nebylo zachováno to, co mělo předcházet: nebyl řádně zvolen pražský arcibiskup, ale jmenován až na sněmu, což je porušení řádu. Stalo se tak proto, že si věřící pražské eparchie nedali vnutit kandidáty, které nechtěli.

Všichni v naší církvi si přejí klid a jednotu a mnozí se domnívají, že jí mohou dosáhnout a přitom nevidět slzy v pražské eparchii zaviněné zištností a bezohledností a snad i zabedněností několika duchovních. Prožili jsme právě svatou Paschu a toužíme obejmout druh druha. Vystačí nám moudrost a láska k tomu, abychom všechny zbylé překážky odstranili?


S láskou a požehnáním Váš
+Simeon
Arcibiskup Olomoucko-brněnský a metropolitní správce
Olomouc 16.května 2014

Věřící a duchovní utíkají od samozvaného a neuznávaného vladyky Jáchyma

Dopis otce Jana Polanského vladykovi Jáchymovi

Kristus vstal z mrtvých!
Vážený vladyko Jáchyme,

oznamuji Vám, že Pravoslavná církevní obec Plzeň, která je největší církevní obcí v Pražské pravoslavné eparchii, celá odchází z Pražské pravoslavné eparchie pod ochranu vladyky Simeona.

Celý život jsem spolu se svojí pastvou věrný jedné obecné svaté a apoštolské pravoslavné církvi. Na rozdíl od Vás zůstáváme věrní naší Matce Cařihradské Církvi, od které jsme dostali v roce 1998 autokefalitu, a na rozdíl od Vás zachováváme Pravoslavné Svaté Kánony a pravidla Svatých Otců.

Nesouhlasíme s Vaším násilným přeorientováváním naší místní pravoslavné církve pod Moskevský patriarchát, které nás odděluje od kanonické jednoty s ostatními pravoslavnými církvemi na světě. Nesouhlasíme s tím, aby Ruská pravoslavná církev ovládala a tunelovala naši vlastní Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku. Ruská pravoslavná církev je nám váženou sestrou, která pro naší církev v minulosti mnoho učinila, ale není naší matkou a už vůbec není naší velitelkou, která by nám jako svým vazalům dávala jen tolik svobody, kolik jí budeme projevovat poslušnosti a loajality.

Vážený vladyko Jáchyme, od vaší volby arcibiskupem pražským v Prešově již uplynulo více než 100 dní. Jak sám víte, tato volba nebyla uznaná většinou pravoslavných církví na světě, protože byla provedena v rozporu s naší ústavou i kánony. Ani Ministerstvo kultury České republiky, registrující orgán naší církve, Vás dodnes nezapsalo. Během této doby jste však na arcibiskupském trůně, který Vám po právu nenáleží, učinil mnoho autokratických a špatných rozhodnutí a prohlášení, které naši církev dovedly na pokraj zkázy.


mitr. prot. Mgr. Jan Polanský
duchovní správce pravoslavné církevní obce Plzeň
13. května 2014

Na vědomí dáno vladykovi Simonovi,
Jeho Všesvatosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi a
Ministerstvu kultury České republiky

Zdroj: Sůl a země

Dokument Ekumenického Patriarchátu k problému s RPC

...Vladyka Jáchym není kanonicky zvolený arcibiskup pražský a vladyka Rastislav není kanonicky zvolený metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Všechny zahraniční pravoslavné církve (kromě Ruska a Antiochie) uznávají pouze vladyku Simeona jako metropolitního správce...

Ekumenický patriarchát včera vydal rozsáhlý dokument o problematických snahách Ruské pravoslavné církve získat mezi světovými pravoslavnými církvemi prvenství (nyní je RPC na pátém místě v pořadí všech pravoslavných církví). V dokumentu se píše i o místní církvi.

V dokumentu se připomíná, že podle podmínek Tomosu z roku 1998 bere Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku jako znak duchovní jednoty s Matkou Církví od Ekumenického patriarchátu Svaté myro.

V dokumentu se říká, že metropolitní správce Simeon měl právo požádat Ekumenický patriarchát o pomoc s krizí v místní církvi. V otázce řešení sporů v místních církvích je zdůrazněna zodpovědnost Ekumenického patriarchátu za řešení těchto sporů v místních pravoslavných církvích soustředěných okolo Ekumenického patriarchátu. Dokument dále připomíná, že Ekumenický patriarchát má nejen právo z titulu Matky Církve řešit problémy místních církví, ale má také jako jediný právo svolávat Μείζονος καί Ὑπερτελοῦς Συνόδος všech pravoslavných církví. Tímto způsobem má Ekumenický patriarchát s předsedajícím Ekumenickým patriarchou jako jediný mezi pravoslavnými církvemi právo, bude-li to na tomto velkém synodu odsouhlaseno, zbavovat trůnu biskupy ostatních pravoslavných církví. Pravomoci Ekumenického patriachátu a Ekumenického patriarchy jsou tedy nejen v otázkách udržení jednoho dogmatu víry, ale také výkonné v otázkách řízení místních církví.

Dále se v dokumentu píše, že po odstoupení metropolity českých zemí a Slovenska vladyky Kryštofa v roce 2013 se metropolitní správce vladyka Simeon po zlovolném vyhnání dvěma arcibiskupy a jedním pomocným biskupem, kdy byl na místě metropolitního správce nahrazen jedním z nich, aby byl tentýž později opět nekanonicky zvolen metropolitou, obrátil na Ekumenický patriarchát s prosbou o řešení situace. Ekumenický patriarchát spolu s většinou ostatních církví tyto nekanonické činy neuznal a prohlásil je za neplatné. To znamená, že vladyka Jáchym není kanonicky zvolený arcibiskup pražský a vladyka Rastislav není kanonicky zvolený metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zahraniční pravoslavné církve s výjimkou Ruské pravoslavné církve a Antiochijské církve následují rozhodnutí Ekumenického patriarchátu a uznávají jen vladyku Simeona jako metropolitního správce.

V otázce místní Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ještě tento dokument doplňuje, že když v roce 1948 arcibiskup pražský Sawatij požadoval převést místní československou pravoslavnou církev z Ekumenického patriarchátu pod Moskevský patriarchát, byla mu dána odpověď, že to není možné, protože Matkou Církví je již Ekumenický patriarchát. Tři roky potom v roce 1951 dostala místní církev autokefalitu z Moskevského patriachátu, který ale k tomu vzhledem k výše uvedenému neměl oprávnění. Proto nebyla tato autokefalita v pravoslavném světě uznávána kromě satelitů Moskvy. Plné uznání autokefality mohla místní Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku dostat až po skončení období komunistické totality z rukou Ekumenického patriarchátu v roce 1998.

Celý dokument najdete zde: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1882&tla=gr nebo také zde: http://www.ec-patr.org/arxeio/avidou-ravenna.pdf

Zdroj: Sůl a země

Odpověď vl. Simeona na akci vl. Juraje

Metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Simeon se vyjádřil k akci vladyky Juraje v Rusku. Jeho odpověď na dotaz zahraničních médií zní takto:

Hluboce lituji nynější akce a prohlášení jeho vysokopřeosvícenosti vladyky Juraje, které byly udělány v důsledku nekanonického jednání mladých biskupů. Vladyka Juraj nazval Ruskou církev jako "Matku Církev", když spolusloužil s Moskevským patriarchou Kirillem.

Dokonce i student prvního ročníku teologie ví, že naše Matka Církev je Ekumenický Patriarchát, který nám poslal sv. Cyrila a Metoděje.

Ruská Pravoslavná Církev má také svoji Matku Církev, kterým je Ekumenický Patriarchát.

Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku získala samostatnost (autokefalitu) v roce 1998 od Ekumenického Patriarchátu.

Nesprávně udělená autokefalita (v roce 1951), kterou jsme před tím obdrželi od Moskevského Patriarchátu nebyla uznávána ostatními místními pravoslavnými církvemi, dokud jsme se nevrátili do kanonického stavu (čili potvrzením autokefality Ekumenickým Patriarchátem v 1998).

Prosím všechny o jejich modlitby, aby trápení naší církve brzy skončilo.

U příležitosti Svátku Vzkříšení Vám i čtenářům přeji pevné zdraví a požehnání vzkříšeného Pána.

Kristus vstal z mrtvých.

----------

originál zde: http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/24019-2014-04-26-20-00-57

Zde je jediná dostupná informace o takzvaném udělení autokefality Moskevským patriarchátem v roce 1951. Originální text se zřejmě nedochoval, dnes existuje pouze zpráva o něm v časopise Журнал Московской Патриархии: Prohlášení 1951.

Zde je plné znění potvrzení autokefality Ekumenickým patriarchátem z roku 1998. Tento dokument na rozdíl od mnohem prostšího sdělení z roku 1951 obsahuje konkrétní prováděcí předpisy a pravidla. Tento oficiální dokument připodepsalo 12 vladyků a patriarchů světových pravoslavných církví a následně byl tento dokument uznán všemi pravoslavnými církvemi na světě: Tomos 1998.

Návštěva vl. Juraje v Rusku otevřela konflikt mezi Ekumenickým a Moskevským patriarchátem

Ruské a řecké zpravodajské servery podrobně informují o cestě vladyky Juraje s doprovodem do Ruska dne 24.4.2014, která otevřela konflikt mezi Ekumenickým a Moskevským patriarchátem.

Vladyka Juraj se svým doprovodem (také se zástupci ruské církve na Slovensku) sloužil v Trojicko-Sergejevské lávře spolu s patriarchou Kirillem. Patriarcha Kirill mimo jiné ve své řeči zdůraznil, že ruská církev udělila československé církvi autokefalitu, což vladyka Juraj svými slovy v děkovném projevu potvrdil, když hovořil o místní československé církvi jako o dceři ruské církve.

Tato prohlášení patriarchy Kirilla a vladyky Juraje se považují za odmítnutí sdělení Ekumenického patriarchátu ze dne 1.4.2014 a vyjádření nezájmu o postavení Ekumenického patriarchátu ve společenství světových pravoslavných církví. Místní československá církev se tímto krokem oddělila od většiny pravoslavného světa a stala se závislou na ruské církvi.

Zde je jediná dostupná informace o takzvaném udělení autokefality Moskevským patriarchátem v roce 1951. Originální text se zřejmě nedochoval, dnes existuje pouze zpráva o něm v časopise Журнал Московской Патриархии: Prohlášení 1951.

Zde je plné znění potvrzení autokefality Ekumenickým patriarchátem z roku 1998. Tento dokument na rozdíl od mnohem prostšího sdělení z roku 1951 obsahuje konkrétní prováděcí předpisy a pravidla. Tento oficiální dokument připodepsalo 12 vladyků a patriarchů světových pravoslavných církví a následně byl tento dokument uznán všemi pravoslavnými církvemi na světě: Tomos 1998.

zprávy v ruštině: http://www.patriarchia.ru/db/text/3636886.html

zprávy v řečtině: http://www.agioritikovima.gr/rosiki/item/31564...

Zdroj: Sůl a země

Pravoslavná církev už má první miliony z restitucí. Způsob jejich užití vyvolává pochybnosti

V pravoslavné církvi se po odstoupení vladyky Kryštofa rozhořel boj o kontrolu nad více než jednou miliardou korun z církevních restitucí. Prvních 38 milionů už doputovalo na účet církve, která pod novým vedením zamýšlí poskytnout půjčku ve výši 24 milionů korun za účelem splátky úvěru na rekonstrukci hotelu v Praze, který církev pronajímá soukromému provozovateli. Okolnosti půjčky proto vzbuzují pochybnosti o tom, nejde-li o vyvádění peněz mimo církev.


„Eparchiální rada opravňuje statutárního zástupce eparchie k podepsání smlouvy o účelově vázané půjčce ve výši 24.000.000,- s pevně stanoveným úrokem 5% a dobou trvání do července 2036 se společností Orea Imera, s.r.o. zastoupenou panem Ioannisem Moutsopoulosem za účelem splátky úvěru na rekonstrukci nemovitosti v ulici V Jámě, Praha (Hotel Icon) u organizační složky Oberbank AG pobočka Česká republika (předmětná nemovitost je vlastněná Pravoslavnou církví v českých zemích a je zastavena výše zmíněné bance jako záruka za úvěr společnosti Orea Imera, jehož prostřednictvím byla budova rekonstruována),“ stojí v dokumentu, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Redakce proto požádala o vyjádření nového pražského arcibiskupa Jáchyma (vlastním jménem Roman Hrdý). „Toto jsou interní záležitosti naší Eparchiální rady a Hospodářského odboru, tedy řádně zvolených orgánů. O ničem podobném se ještě zdaleka definitivně nerozhodlo, nyní se jen radíme, jak pozitivně vyřešit problémy, které naše eparchie má, stejně jako je má každá organizace,“ sdělil Jáchym.

„Až se o jakékoliv hospodářské otázce definitivně poradíme a rozhodneme, jak ji řešit, bude to transparentně zveřejněno, k tomu ale ještě zdaleka nedošlo,“ uvedl Jáchym s tím, že už na dotazy ParlamentníchListů.cz dále nechce reagovat.

Nový pražský arcibiskup tedy slíbil, že se věc transparentně projedná a zveřejní. ParlamentníListy.cz budou sledovat, zda se tak skutečně stane. Zástupci hotelu se k věci nevyjádřili.

Rušení farností

V církvi v současné době navíc dochází k rušení farností, takzvaných eparchií, jak se stalo například v Chomutově. Přitom jde o samostatně hospodařící jednotky, které mají vlastní IČO. Podle informací zevnitř církve nejsou tyto farnosti řádně zlikvidovány a jejich majetek je převáděn pod pražskou obec. To je mimo jiné v rozporu s pravoslavnou ústavou, která uvádí, že farnost může být zrušena pouze tak, že se sama rozpustí, nikoliv nařízením shora.

Pomoc přišla z Ruska

V rozporu s církevními pravidly má být i odvolání vladyky Simeona, někdejšího olomoucko-brněnského arcibiskupa a metropolitního správce. Simeon byl odvolán v Praze 9. prosince Jáchymem a slovenským arcibiskupem Rastislavem. V odvolání Siemeona jim údajně pomáhal metropolita Hilarion Volokolamský, který je vysoko postaveným biskupem Ruské pravoslavné církve a kvůli tomu ten den dokonce přiletěl do Prahy.

Také samotné zvolení Jáchyma pražským arcibiskupem a slovenského arcibiskupa Rastislava hlavou církve nebylo v souladu s kánony pravoslavných. Volby se odehrály 11. ledna v Prešově. „Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické,” napsal den po této volbě v dopise konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi Simeon.

Ekumenický patriarcha Bartoloměj, který je mezi všemi světovými pravoslavnými církvemi včetně ruské církve uznáván jako první mezi rovnými a který je také hlavou Konstantinopolské církve, která československé pravoslavné církvi v roce 1998 udělila samostatnost, se již názorů dnes již bývalého olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona zastal. Poprvé tak učinil v dopise z konce minulého roku. V něm označil Simeonovo odvolání za neplatné a prosincové jednání biskupů Rastislava, Juraje a Jáchyma vůči němu za nezdravé a svévolné.

Poté se počátkem letošního dubna objevila další informace, že Ekumenický konstantinopolský patriarchát neuznal ani jmenování Jáchyma na post arcibiskupa pražského ani volbu vladyky Rastislava s tím, že všechna rozhodnutí členů nově zvoleného vedení místní církve po kritickém synodu z prosince loňského roku jsou považována za nekanonická a nejsou uznávána.

Konstantinopolský patriarchát jako první mezi rovnými, a současně pro zdejší pravoslavnou církev mateřská církev, společně s ostatními 11 autokefálními církvemi daly tuto skutečnost jasně najevo svou neúčastí na intronizaci obou biskupů. Této slavnosti byli účastni pouze představitelé ruské a antiochijské pravoslavné církve. V jiném dokumentu byl Rastislav označen jako „persona non grata".

Do hry vstupuje majitel realitní kanceláře

Na místo po někdejším olomoucko-brněnském arcibiskupovi a dočasném metropolitním správci Simeonovi má údajně zálusk olomoucký podnikatel a shodou okolností majitel realitní kanceláře DACHI, s.r.o. Marek Novotný, který byl pravoslavně vysvěcen a dostal se tak do vedení církve. S firmou DACHI, s.r.o. a příbuznými Jáchyma je také údajně spojena interní mobilní síť pravoslavné církve. Ten, kdo tuto síť spravuje, má přístup k evidenci hovorů probíhajících mezi členy církve. ParlamentníListy.cz. v této záležitosti Novotného kontaktovaly, dosud však neodpověděl.

Kouzlení s překladem

Aby toho nebylo málo, bylo podáno trestní oznámení v souvislosti se zápisem Marka Krupici statutářem církve. Zápis Marka Krupici provedlo Ministerstvo kultury ČR a není vyloučeno, že se tak mohlo stát v důsledku podvodného jednání.

Marek Krupica se stal pražským správcem arcibiskupství dle rozhodnutí synodu ihned po loňské dubnové abdikaci Kryštofa, ačkoliv Krupica sám není biskupem, tak po několik měsíců rozhodoval o věcech, na které má kanonické právo pouze vysvěcený biskup. Poté, co vyšly najevo informace o tom, jak Krupica zneužívá svých pravomocí a dělá čistky nepohodlných duchovních, o čemž informovaly ParlamentníListy.cz (více například ZDE), vladyka Simeon jej z místa správce odvolal. Krupica to však nerespektoval a písemně obvinil Simeona ze senility. Tím začaly snahy o odstranění Simeona z vedení církve.

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, ministerstvo totiž tehdy zapsalo Marka Krupicu jen na základě prosté kopie tohoto jmenovacího dekretu v jazyce českém a až přibližně po půl roce byla doložena pouze notářsky ověřená kopie, tedy pouze vidimace takto přizpůsobeného a doplněného překladu v češtině. Na námitky vznesené právním zástupcem vladyky Simeona a na návrh požadovaného zapsání Simeona statutárním zástupcem, jakožto jediného synodem řádně zvoleného a mezinárodně uznávaného správce církve, resort kultury doposud kladně nereagoval a změnu statutáře zrušením Krupici a zapsáním Simeona do registru doposud neprovedl. Nezapsali zatím ale ani Jáchyma, který, kdyby byla jeho volba pražským arcibiskupem mezinárodně uznána za kanonickou a ústavní, by měl být zapsán do těchto funkcí.

V této věci minulý týden zasedala rozkladová komise Ministerstva kultury ČR pod patronací ministra. ParlamentnímListům.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Helena Markusová s tím, že jde o složitý případ. Podle posledních informací věc zatím není uzavřena. Jasněji by podle mluvčí mělo být po Velikonocích.

Právního zástupce vladyky Simeona se navíc podle informací ParlamentníchListů.cz Jáchym spolu se svými kolegy, kteří uchvátili moc v církvi, pokusil zastrašit a podal na něj stížnost advokátní komoře za údajně nedůstojné chování a že se jako neznámá osoba odmítl před nimi jako novými církevními hodnostáři legitimovat. Existuje dokument, který to dokazuje a který má redakce k dispozici. Ve skutečnosti je ale tento právník mnoho let známý v pravoslavné církvi, je z pravoslavné rodiny, kterou dokonce lidé z Jáchymova vedení navštěvovali a dobře znali.

Jáchym obvinění popírá

Jáchym veškerá obvinění popírá. Podle jeho slov se jedná jen o vymyšlené lži, které šíří neoficiální a skandální webové stránky, jak uvedl již dříve ParlamentnímListům.cz. Pravdivá a oficiální stanoviska jsou podle něj k dispozici pouze na jím kontrolovaných webových stránkách jednotlivých eparchií. „Jinak vám nebudu poskytovat žádné rozhovory, které jinak běžně poskytuji – viz nedávný rozhovor pro deník Právo o Ukrajině (pozn. red.: tento rozhovor však vyvolal rozhořčení ukrajinských věřících, kterým popřel právo na jejich svobodné a demokratické sebeurčení a tito, hluboce uraženi, spustili petici vyjadřující nesouhlas s Jáchymovými jednostranně proruskými názory) a nebudu se jako arcibiskup s nikým bavit o kdejakých drbech a pomluvách, které kdokoliv kdekoliv provokativně píše. V tom skutečně nevidím žádný smysl a hodnotu,“ prohlásil.

Jak to celé začalo?

Jáchym se stal pražským arcibiskupem po několikaměsíčním boji o moc v podobě intrik a zastrašování. Vše začalo, když metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a pražský arcibiskup Kryštof vloni 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích obviněn členy své církve z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu.

autor: Petr Kupka, parlamentnilisty.cz

Pašije v našich životech

Zamyšlení velkopáteční

Oplakávání Pána JežíšeV minulých dnech jsme liturgicky prošli s Pánem poslední dny jeho pozemského života před Vzkříšením. Pokud věnujeme pozornost obsahu těchto dnů, vnímáme tyto události jako něco, co otřásá lidskou duší. Od slavného okamžiku, kdy Pán Ježíš, pln vnitřního pohnutí, vzkřísil Lazara, na které reagovali velekněží, staršinové a všichni ti, které dnes nazýváme pojmem "farizej", neslýchaným úradkem: "Zabijeme jeho i Lazara." Pak jsme viděli tu hroznou proměnu davu volajícího Pánu při jeho slavném vjezdu do Jerusalema: "Hosana!" v lůzu řvoucí k Pilátovi: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Před naším duševním zrakem se ve středu objevila hnusná a podlá zrada Jidášova, abychom viděli, kam až může klesnout hříchem raněné lidství, a vzápětí hledíme na obraz takové dobroty a pokory, že se to vymyká lidskému chápání - to se Bůh sklání k člověku, když Spasitel umývá nohy svým apoštolům.

Celý ten týden nám vlastně vypráví o sestupování a snižování. Jenže jiné to je, když klesá člověk, a jiné to je, když se snižuje Bůh. Svou zlobou člověk už tady za svého života sestupuje do pekla, ale Bůh svou dobrotou sestupuje sem k nám na zemi, aby nám přinesl lásku.

Tyto události vyprávějí nejen o činech lidí, které se staly v Jerusalemě před dvěma tisíci lety. Jejich obsah je daleko hlubší. Ukazují něco podstatného o člověku a zjevují něco důležitého o Bohu. Jako by to byl soud nad člověkem, nad každým z nás, nad našimi hříchy. Ve světle tohoto týdne se v každém z nás ukazují nepřející a závistiví farizeové, pragmatičtí velekněžští saduceové i zrádní jidášové. Zároveň v jejich světle můžeme spatřit, že Bůh se slitovává nad každým darebákem a že každý pokleslý člověk může být dotykem Božím napraven, pokud v něm zbyla ještě alespoň špetka dobra. Kde leží ta hranice, za kterou Bůh už nemůže na člověka dosáhnout? Tou čárou, kterou může lidská svoboda bohužel kdykoliv překročit, je rouhání Duchu Svatému. To je vnitřní stav naprostého výsměchu svatým věcem, totální pragmatičnosti a pevného zavření očí před pravdou, kterou už nechci vidět: "Zabijeme jeho i Lazara," nebo: "Co mi dáte, když vám ho zradím?"

+ + +

Zrada, zbabělost a nevděk jsou jedny z nejhorších lidských vlastností. Ukazuje se v nich lidská nízkost v celé své obludné špatnosti. Sv. Justýn (Popovič), veliký hierarcha a učitel Srbské církve dvacátého století, pravil, že jsou tři nejhorší zrady v dějinách lidstva. Když zobecníme jeho slova, tak jsou to tři druhy zrady: zrada Adamova, zrada Jidášova a zrada biskupa, který odvede své stádce do rozkolu. Všechny tři zrady jsou odporným chováním toho, jenž nejen pohrdne, ale přímo poplivá Boha za to, že člověka zahrnul veškerým dobrodiním. Zrada Adamova je strašnou zradou, při níž se stvoření postavilo proti Stvořiteli a jeho lásce. Zrada Jidášova je zradou, při níž se učedník postavil proti Učiteli a jeho laskavosti. Zrada biskupa, je zradou toho, kdo od Církve vše dostal - i svou hierarchickou hodnost - a toho všeho použije, aby vedl od spásy ty, kvůli jejichž spasení to vše od Církve obdržel. Všechny tři zrady jsou plivnutím na ruku, z níž zrádce před tím bral vše, co teď má...

+ + +

Historie se neustále opakuje, protože člověk je stále hříšný a Bůh je stále dobrý. A tak tento pašijový příběh vidíme pořád znova a znova klokotat v lidských dějinách, v malém i velkém, v jednotlivých lidských osudech, i v dějinách církví, národů i říší.

Život našeho místního Pravoslaví byl v celých svých dějinách křížovou cestou. Cyrilometodějství bylo krátce po svém rozkvětu ukřižováno. České Pravoslaví sv. Václava a Ludmily až ke sv. Prokopu bylo na sklonku 11. stol. ukřižováno. Když už se zdálo, že přijde vzkříšení a nastoupilo husitství, následovalo to nejbolestnější církevní i národní ukřižování dobou pobělohorskou. Na této dějinné cestě byla doba obnovení Pravoslaví po první světové válce skutečným, celými pokoleními tolik vytouženým, Vzkříšením. Bylo to jako návrat z babylonského zajetí. Ale i v této éře místního pravoslavného vzkříšení se stále v menších periodách opakuje: zrada, kříž a vzkříšení. Doba sv. Gorazda, kterého tolik blízkých lidí, na něž spoléhal, zklamalo, se uzavřela jeho "ukřižováním" 4. září 1942, a celá válečná doba, kdy byla místní pravoslavná církev zakázána a likvidována, byla vlastně ukřižováním církve, po němž však přišlo vzkříšení po válce. Chrámy se opět otevřely, přišli Volyňáci, zmučená církev ožila. Jenže už brzy znovu vstupujeme na Golgotu, tentokrát nás škrtili pomalu a to vytrvalým politickým tlakem, až tu krátce před rokem 1989 skoro nic nezbylo. A přišlo další vzkříšení, prázdné farnosti se naplnily, církev začala žít; jenže je tu rok 2013 a znovu pašije. Do církve se zařízl nůž rozkolu.

Dnes naše církev prochází svým dalším pašijovým příběhem (pokolikáté už?), protože Boží prozřetelnost zřejmě považovala za nutné, aby zde proběhlo "tříbení duchů" a vyšlo najevo "smýšlení mnohých srdcí". Byli jsme svědky ohavné zrady. V jednom ohledu smutnější než Jidášovy - zde totiž odpadli lidé, na které jsme ještě nedávno tolik spoléhali. Kvůli některým z nich v minulosti někteří překonali i všelijaké zkoušky. Věřili jsme nějakému člověku a doufali, že v něm přichází nová budoucnost našeho místního církevního společenství, éra lepší. Zklamání je pak o to krušnější a bolestnější, když tuto církev s úsměvem přibíjí na kříž právě ten, jemuž jsme tak důvěřovali.

A opět jsou tu stejné reálie, jako před dvěma tisíciletími. Cinkání stříbrných a tanec kolem měšce. Ti, kteří by měli stát na stráži pravdy a spravedlnosti, veřejně podporovat svatootcovské kánony i obyčejnou slušnost, jsou zalezlí a schovávají se někde za zamčenými dveřmi, kde čekají, jak to dopadne. Velekněžští saduceové ve své radě provádějí svou pragmatickou politiku (lépe, aby jeden člověk zemřel za lid) a položit si otázku, zda se to líbí Bohu, je zřejmě ani nenapadne. Kolem sebe shromáždili lůzu, která na internetu laje tomu, koho ještě nedávno velebila. (Asi sem připravím nějaký pohled na nenávistný povyk této internetové lůzy, kterou kolem sebe současní velekněží shromáždili. Snad si pak někdo uvědomí, jaký duch tam mezi nimi pracuje.)

+ + +

"Svět se bude radovat, vy však budete plakat," pravil Pán apoštolům. To jsou slova, který se nám vrývají do myšlení, protože ti, kteří nás zradili, triumfují a jásají nad vydařeným pučem, kdežto my jsme smutní.

Zatímco jedni uchvátili moc a kráčejí od vítězství k vítězství, my se musíme dívat, jak zrada a věrolomnost, pýcha a arogance triumfují. Jedni dostali do rukou milióny, druzí jsou zbavováni kněžského platu. A tak by se dalo pokračovat ještě dál. Platí už zde opravdu jen právo silnějšího a lstivějšího?

Mám v úmyslu sem někdy vložit své svědectví o jednání v Bratislavě s vladykou Rastislavem. Pak čtenář pochopí, co mám na mysli, když výše píši o věrolomnosti.
Evangelium nás učí, že jakmile se jednou dá pohybu pašijový mechanismus lidské nízkosti, přestanou platit všechna pravidla. (Připravuji k uveřejnění dříve nachystanou zajímavou stať rozebírající soud a odsouzení Pána Ježíše z hlediska právnického; autor tam ukazuje, že při soudu nad Ježíšem Kristem byly porušeny snad všechny zákony židovské, které se týkaly soudně-trestního procesu, a stejně tak i zákony římské.) Podobně i v naší situaci s hrůzou sledujeme, jak najednou neplatí ani ústava ani kánony ani jiné teologické principy, které jsou pro život církve závazné. Samotné formule kánonů a zákonů však nejsou tím podstatným. Hrozivé není samo překročení nějaké normy, ale to, co za tímto překročením stojí - lidská neschopnost lásky a pokory, i osobní charakter. Čili neutajitelná exploze lidské svévole, zištnosti a zloby. To je ta bomba, trhající církev na kusy. Posvátné kánony nutí člověka k pokoře, a snahou o jejich plnění se vytváří v církvi prostředí umožňující řád, předvídatelnost, čitelnost chování hierarchie a především - vzájemnou lásku a pokoj. Hlavní smysl kánonů je zkrotit svévoli a pýchu.

Jenže - "ďábel si vyžádal, aby nás směl přesívat jako pšenici," - stejně jako v dobách apoštolů. Jsme my však ještě těmi, kdo jsou schopni "stát pevně, stát s bázní". Bůh může učinit zázrak kdykoliv, v každém okamžiku může přijít vzkříšení. Otázkou je, jestli je tu vlastně vůbec někdo, kvůli komu by to měl udělat. A nebo ještě jinak - možná, že my, kteří jsme dnes těmi plačícími, ve skutečnosti bráníme svými hříchy Bohu vykonat tento zázrak Vzkříšení. Všichni bychom chtěli spravedlnost, jenže si neuvědomujeme, že spravedlnost znamená naše odsouzeni. Spravedlnost nám neskýtá naději. Doufejme nikoliv ve spravedlnost, ale v milosrdenství. Takže neprosme Boha o spravedlnost, ale aby se nad námi smiloval a odpustil nám hříchy, kvůli nimž na nás toto všechno přišlo.

+ + +

Jediné, co dává člověku sílu přežít ten pašijový příběh, ať už má rozměry osobní či rodinné nebo církevní či národní, je to, že známe jeho konec. A tím je Vzkříšení. Přetrvá-li víra, budou síly zla a smrti jednou přemoženy. Nikoliv lidskou mocí, ale Boží silou. V tom je naše naděje. Nevíme, zdali se toho dožijeme ani jak dlouho budeme na kříži, ale víme, že jednou Vzkříšení musí přijít.

Kaló Páscha!

http://www.ambon.or.cz/

Sestoupení blahodatného ohně - Přímý přenos, sobota 19.4.2014, 13:00

Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую Субботу, почти две тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Посмотреть на это чудо каждый год собираются десятки тысяч людей со всего мира.

Благодатный огонь считается символом благословения Божия роду человеческому. Он разносится паломниками по всему православному миру. Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом будет доставлен в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, возглавляемого патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Přímý přenos ruské televize NTV v sobotu 19. 4. začíná ve 13:00 středoevropského času.

http://www.ntv.ru/peredacha/shozhdenie_blagodatnogo_ognja

Pátý arcipastýřský list vladyky Simeona

Pátý arcipastýřský list arcibiskupa olomoucko-brněnského a správce metropolie pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na svátek slavného zmrtvýchvstání Krista Boha našeho.

V Olomouci 17.4.2014.

Vážené sestry a bratři, důstojní otcové,

Kristus vstal z mrtvých, radosti má!

Zdravím Vás, moji mílí, slovy ctihodného Serafíma Sárovského u příležitosti svátku svaté Paschy – Božího Beránka pro nás zabitého a pro nás vzkříšeného, v nás žijícího a v nás věčně se radujícího z očišťovaného a očištěného světa – očišťovaného ne pro anděly, ale pro nás, lidské služebníky, které si na věky zamiloval. Je nám dán tento svátek, abychom uprostřed temnot, které nás obklopují, uprostřed lží a intrik, kterých je plný tento svět, dokázali vydechnout a pocítit záři nad každou září, světlo, které svítí nad každé světlo a zmučená srdce aby se naplnila radostí. Pomáhá nám, abychom chvíli neviděli Jidáše Iškariotského, měřícího závistivým pohledem proud drahého oleje vylévaného na nohy Mistra a plnícího vůní skromný bethanijský dům, když se tento olej mohl prodat a využít účelněji, tak účelně, jak jen to dokáže zvážit Jidášovo zlodějské srdce, nemocné láskou k penězům. Nebylo to bujné koňské spřežení, které vezlo Krále k jeho korunovaci, ale skromné oslátko, zvířátko, hodící se spíš k polním pracím než pro reprezentační průvod krále. Ono ho vezlo do města, kde měl přijmout tu nejvzácnější královskou korunu – korunu z trní, zdobenou rubíny z jeho krve. Nebyla to koruna, jakou jsou korunováni králové, kteří posílají své služebníky, aby za ně umírali, ale koruna pro krále, který sám pokládá život za své služebníky. Sám o své královské hodnosti mlčí. Přizná se, že je král, až před Pilátem, až bude všem jasné, že je protikladem krále, který nosí meč. Chápali ti, kdo ho vítali, slavný okamžik, který prožívali? Kladli mu své pláště na cestu jako koberec, zdobili ho palmovými větvemi a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský" (Jan 12,13) Chápeme i my hlubinu moudrosti a lásky Boží, když zaplane světlo svíce v naší dlani a my zpíváme hymnus vzkříšení: "Vstal z mrtvých Kristus, z mrtvých smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval?"

"Toť jest den, který učinil Hospodin. Radujme se a veselme se v něm!" Nepromarněme tu posvátnou chvíli, kdy uprostřed svého pozemského bytí staneme náhle v nebi. Obklopuje nás země, ale je jiná, srdce nám bije nebesky, oči nám hledí nebeskými dálkami a propalují se až k trůnu Korunovaného a vše je naplněno tou písní vzkříšení. Ano, radujme se, nezapomeňme však, že je to dar, veliký dar Boží lásky, ze kterého se smíme radovat, do kterého smíme vstoupit a dokonce v něm setrvat. Ta chvíle nám dává právo uvěřit, že všechno zlo, kterým jsme se brodili a brodíme na světě, se může proměnit v sen, který byl a nebude, protože v Bohu je dost lásky, aby ten zázrak učinila, aby všechno zlo, hněv, nenávist v nás i v jiných mohlo pojednou nebýt, rozplynout se a být pohlceno v této záplavě lásky jako je smrt pohlcena v záplavě života Kristova, a to, co pomíjí, je přemoženo tím, co nepomíjí.

Čtyřicet dní budeme zpívat píseň vzkříšení. Pak se stane krásnou vzpomínkou. Snad s ní zůstane navíc i kus čistoty, kus odpuštění, kterého jsme se naplnili z paschální studánky. Rozhodně bychom však neměli zapomenout, ba nesmíme zapomenout na veliký dluh lásky, který nám zanechala krvavá sláva Beránkova. Nešetřeme jí! Dostali jsme jí tolik, že budeme mít co dělat, abychom ji rozdali. A navíc! To je ta síla, která má proměnit svět. A my v této proměně smíme asistovat! Nenechme si vzít právo na toto poslání a zároveň na zvláštní a podivuhodnou moc, moc být Božími dětmi! Vždyť Kristus vstal z mrtvých, radosti má!

Arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon

Eparchiální rada chtěla zatajit nevýhodnou půjčku!! 24 miliónů od státu z církevních restitucí putuje k soukromému firmě!!!

 

Samozvaná Eparchiální rada chtěla před věřícími i širokou veřejností zatajit nevýhodnou půjčku soukromé firmě. Celým pravoslavným světem neuznávané současné vedení Pravoslavné církve v českých zemích v čele s pány Hrdým (vladyka Jáchym), Krupicou, Šuvarským a dalšími přisluhovači se snažilo zatajit před věřícími nevýhodnou dlohodobou půjčku soukromé firmě!!!

Přikládáme oficiální zápis zveřejněný na webových stránkách Pražské eparchie. USNESENÍ EPARCHIÁLNÍ RADY ZE ZASEDÁNÍ DNE 8. 4. 2014

V přiloženém dokumentu si všimněte, že chybí bod číslo 5.

Pod tímto bodem je v originálu usnesení rozhodnutí o pújčce 24 000 000,- Kč soukromé firmě Orea Imera.

Další z řady mnoha důkazů, který potvrzuje názor, že se před rokem odehrálo dlouhodobě připravované spiknutí za účelem ovládnutí kontroly nad miliardou korun z církevních restritucí.

Proč byl tento bod z oficiálního zápisu odstraněn?

Proč se věřící a duchovní neměli dozvědět o této půjčce?

Co se děje s dalšími penězi z církevních restitucí v pravoslavné církvi?

Jak je vůbec možné, že stát dovolí, aby pravoslavným světem neuznané současné vedení církve rozhazovalo restituční církevní peníze?

Budeme pro Vás zjišťovat bližší informace k této skandální kauze.

V ruském jazyce:

Епархиальный совет хотел скрыть невыгодный кредит!! 24 миллиона от государства из средств церковной реституции переходит в руки частной компании!!!

Самозваный Епархиальный совет хотел скрыть от верующих и широкой общественности предоставление невыгодного долгосрочного кредита частной компании. Непризнанное всем православным миром нынешнее руководство Православной Церкви Чешских земель во главе с господами Грды (епископом Иоакимом), Крупицей, Шуварским и их прислужниками пытались скрыть от верующих оформление долгосрочного кредита на невыгодных условиях частной фирме!!!

В качестве подтверждения прилагаем официальную запись, опубликованную на сайте Пражской епархии: «ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 08.04.2014»

В прилагаемом документе, однако, обращает на себя внимание полное отсутствие пункта 5.

Под этим пунктом в оригинальном документе с резолюциями и находится Постановление о предоставлении денежного кредита в размере 24 000 000 крон частному предприятию «Orea Imera».

Это еще одно из множества доказательств, подтверждающих мнение, что переворот, произошедший год назад, является частью давно и тщательно запланированного заговора с целью захвата контроля над миллиардом крон церковной реституции.

Почему этот пункт удален из официального протокола?

Почему верующие и духовенство не должны знать об этом кредите?

Что будет происходить с другими средствами, выдаваемыми по церковной реституции Православной Церкви?

Как вообще возможно, чтобы государство позволило непризнанному Православным миром нынешнему псевдоруководству разбрасывать возвращаемые Церкви деньги?

Мы будем и в дальнейшем информировать Вас об этом скандальном деле.

Quo vadis, česká církvi?

...Členové Rastislavova synodu stále opakují: "My jsme řádný synod, my jsme řádně zvoleni, jedině my jsme kanoničtí." Dobře, pojďme se o tom bavit. Dnes ještě žijeme v relativní svobodě a může přijít kdokoliv a tvrdit o sobě cokoliv. Pokud někdo o sobě tvrdí, že je řádný pravoslavný biskup a nikoliv rozkolník či heretik, máme naštěstí v Církvi velice snadný způsob jak to ověřit. Žádný hierarcha není neomylný, ale Církev jako celek je vedená Duchem Svatým. Máme tudíž jeden zcela prostý ukazatel, který stanovuje, zda je dotyčná osoba řádným biskupem, resp. zda je ten či onen synod řádným synodem. Tím ukazatelem je uznání ze strany ostatních autokefálních církví. Lze ještě přejít se shovívavostí, že kvůli nějakému (většinou územnímu) sporu se dvě autokefální církve na nějaký čas vzájemně neuznávají, jsme přece všichni jen lidé, jenže pokud se shoduje drtivá většina světových autokefálních církví a rozhodne se někoho neuznávat, pak není už co řešit.

...Zajímavá zpráva prý prosákla v těchto dnech z Moskvy. Moskevský patriarchát dává od Rastislavova synodu ruce pryč. Už se nehodlá v jeho prospěch nikterak angažovat. Je-li to pravda, pak to bude jistě následovat i Antiochijský patriarchát. Takže se zřejmě blíží doba, kdy bude Rastislavův synod úplně v izolaci. 

Quo vadis, česká církvi?

Přemýšlím poslední dobou často nad tím, odkud se vlastně odvíjejí vlákna, z nichž pak vznikla pavučina, do níž je lapena naše církev. Zřejmě obě strany sváru (či rozkolu) by kývly na to, že se jim situace, do níž jsme se dostali, nelíbí (alespoň na něčem se shodneme). Pokud by snad byl někdo s destabilizací naší církve spokojen, pak by to jistě nemohl být pravoslavný člověk.

Sleduji-li ta vlákna k jejich zdroji, zdá se mi, že významná část z nich začíná u pokažené eklesiologie, která se dlouhodobě projevuje u některých osob naší církve. Eklesiologie - to je teologický obor zabývající Církví jako svým předmětem; tj. např. vlastnostmi Církve nebo jaké rysy musí mít pravoslavná víra v Církev. Pokažený - resp. nepravoslavný - pohled na Církev, který se u nás místy objevuje, má různá svá vyjádření.

V poslední době vykvetla tato jedovatá bylina např. podivným chápáním autokefality. Částečně to však není novinka. Je to takový kníkavě flašinetový evergreen v naší církvi, který jsme zatím nedokázali překonat, ale periodicky se nám vrací jako kýčovitá Matějská pouť do Prahy.

Především tedy stručně zmíním tento rys naší deformované eklesiologie.

V době první republiky musel sv. vladyka mučedník Gorazd stále tlumit nerozumné tužby některých lidí, kteří nedostatečně chápali pravoslaví, po rychlém nadělení autokefality. Tu si teologicky nezralí neofyti představovali přibližně v tomto smyslu: "Budeme samostatní, a pak si tu budeme moci dělat, co chceme, a nikdo nám do toho nebude mluvit." Podobné pojetí církevní samostatnosti přešlo i do Československé (husitské) církve, protože obě církve byly vzájemně určitými výchozími názorovými platformami propojeny, byť se nakonec diametrálně rozešly jak v oblasti věrouky, tak v oblasti vzájemných vztahů. Takto vzniklé, hluboce nepravoslavné, pojetí církve a autokefality nějak přežívalo v této protestantské církvi, a k nám dnes, po uplynutí skoro stovky let, nyní začalo silně pronikat zpět právě skrze osoby, které přešly do českého Pravoslaví z prostředí Československé husitské církve, nebo skrze ty, kteří v duchovním klimatu její školy studovali (či studují) a nasávají do sebe specifického ducha této církve.

Druhý zdroj našeho pokaženého vnímání autokefality tkví v církevní politice Moskvy. Po druhé světové válce jsme dostali jakousi autokefalitu moskevskou, kterou většina pravoslavného světa neuznávala, a my jsme si na to zvykli. Začalo nám připadat normální, že se u nás děje něco, co většina světových autokefálních církví nepřijímá, a nějak nám nevadilo. Prostě jsme se naučili v tomto schizofrenním a polopravoslavném stavu církevního myšlení fungovat. Ostatně panovala zde totalita, a tak se nějaké kloudné řešení stejně hledat nedalo. Dnes už ale nelze chápat ani mlčky tolerovat, když slýcháváme teologicky velice pokleslé výroky ve smyslu: "Když nám Konstantinopol vezme autokefalitu, tak se prostě vrátíme k té autokefalitě moskevské." Lidé, kteří v současné době s takovými slovíčky žonglují, to opravdu nemají v hlavě teologicky správně srovnané...

A navíc - do třetice - se na našem způsobu myšlení podepsala skutečnost, že naše autokefalita tak trochu balancuje na hranici reality. Není žádným tajemství, že jsme nikdy nebyli pro skutečně autokefální způsob církevního života dostatečně připraveni. Stav (početnost) našeho episkopátu toho byl vždy výmluvným svědectvím, stejně jako stav našeho monasticismu (a teď se ukazuje, že i současný stav našeho teologického vzdělávání podráží naší autokefalitě nohy).

+ + +

Duchovně smrtící pojetí naší autokefality se dnes vybarvilo jako květ vypouštějící vábivou leč jedovatou vůni do církevního myšlení. Toto pojetí, v němž je pojem autokefalita téměř synonymem svévole či sekty, slyšíme zaznívat skoro ze všech stran, je nám opakovaně vtloukáno do hlavy, aby se stokrát opakovaná hloupost stala pravdou: "Autokefalita, to je, když si tady budeme dělat, co budeme chtít, a zbytek pravoslavného světa je povinen to uznávat a nesmí nám do toho mluvit."

Skutečně exemplární příklad tohoto myšlení se objevil na posledním pražském eparchiálním shromáždění (podzim 2013), kde byly voličům nabídnuti dva kandidáti na post eparchiálního biskupa. Před volbou oslovil shromáždění zástupce konstantinopolského patriarchy (metropolita Emmanuel), který oba kandidáty a jejich osobnostní profily dobře znal, a uvedl, že pokud bude někdo z nich zvolen, budeme mít problém s uznáním takového biskupa ze strany Konstantinopolského patriarchátu. Zároveň stručně vysvětlil důvody. Poté opustil shromáždění. Přesto proběhla volba. Přítomným předsedajícím zřejmě vůbec nevadilo, že by případně zvolený biskup nebyl uznáván většinou světových autokefálních církví. A nejen to. Krátce po té se začaly po naší církvi ozývat rozhořčené hlasy pranýřující vystoupení vladyky Emmanuele za údajné "nepřípustné vměšování Konstantinopole do našich vnitřních záležitostí". Myslím, že už v tento okamžik bylo možno nazřít, že s pravoslavností myšlení a víry naší církve není všechno a všude v pořádku.

Další omračující příklad najdeme ve článku časopisu Echo 24: Čeští pravoslavní mezi sebou bojují o restituční miliony, cituji:
„Jde o rozdílnou interpretaci kanonického práva. Je otázkou, proč si konstantinopolský patriarchát zasedl na českou a slovenskou pravoslavnou církev a namísto konání v rámci kanonického práva se domáhá svých fiktivních nároků coby světovládce. Tak či onak, Pravoslavná církev v českých zemích nepodléhá žádnému schvalování odněkud ze zahraničí,“ dodal.

To je zcela protestantský pohled na církev i na autokefalitu. U nás nejde o rozdílnou interpretaci kanonického práva, ale spíše o rozdílný výklad dogmatu o Církvi - o výklad pravoslavný a výklad protestantský. Je možné si po přečtení výše uvedené citace ještě myslet, že jejich autor má pravoslavnou víru? Pokud autor těchto slov opravdu vyučuje na husitské fakultě pravoslavné kanonické právo, pak se nelze divit, že absolventi tohoto učiliště nemají dostatečné povědomí o pravoslavném církevní struktuře a jejím kanonickém uspořádání.

+ + +

Nezastírejme si už, že víra v Církev se u některých zdejších vlivných jedinců více podobá pojetí protestantskému než pravoslavnému. Půjde-li to takhle dál, budeme brzy řešit stejnou otázku, jakou řešil kdysi konstantinopolský patriarchát v dobách úpadku víry a působení cizích vlivů: zda je to ještě pravoslavná víra s prvky protestantství, nebo zda už je to protestantství pod tenkým pravoslavným nátěrem. V naší situaci však tento teologický problém není akademickým sporem, ale přímo ohrožuje naše církevní bytí, neboť ničí naši citlivost v oblasti celocírkevní jednoty.

Naši milí protestantizující pravoslavní zřejmě příliš nechápou podstatu církevní jednoty. To je opravdu ohromující lapsus našeho církevního vzdělávání. Což opravdu nikdy nečetli v žádném katechismu, že jeden ze tří pramenů jednoty Církve je jednota episkopátu? Čili zájmem každé místní církve, která chce mít podíl na jednotě Církve Kristovy, musí být volba takových biskupů, kteří budou pro ostatní autokefální církve ve světě přijatelní, a tudíž budou uznáváni. Znova opakuji - tady nejde o to, abychom potěšili Moskvu či Konstantinopol, ale je to především v našem vlastním zájmu, aby zdejší episkopát byl pro celou Církev Kristovu přijatelný a mohl dojít uznání.

Výše specifikované zvrácené pojetí autokefality (budeme si tu dělat, co budeme chtít, a nikdo zvenku nám do toho nebude mluvit) se otevřeně protiví podstatě celocírkevní jednoty, která je jednou z hlavních známek Kristovy Církve, jak nejméně jednou týdne veřejně vyznáváme v našem Symbolu víry: "Věřím v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev". Nebudeme-li mít celou Církví uznávaný episkopát, který je součástí jednoty Církve, jak budeme moci pravdivě vyznávat tento článek Niceocařihradského symbolu? Pod světově neuznávaným episkopátem si jej pak můžeme recitovat už jedině za předpokladu čistě protestantského výkladu: Věřím v jednu jakousi neurčitou a neviditelnou církev, která je jakoby obecná a nejspíš pochází od apoštolů... To ale není víra v jednu Kristovu Církev, ale spíše cosi jako deklarace "společenství nezávislých církví".

Protestantské pojetí absolutní samostatnosti, nezávislosti a uzavřenosti autokefální církve, do jejíchž vnitřních věcí nesmí nikdo z vnějšku zasahovat a dokonce to ani komentovat, nemá nic společného s pravoslavným církevním společenstvím, v němž na sebe všechny církve v jistém smyslu dohlížejí a pomáhají si, jak píše apoštol: "Břemena jedni druhých neste." Nad každou autokefální církví existuje dohled ze strany celé Církve. A jak by se měl prakticky uskutečňovat, když ne právě v oblasti jednoty episkopátu? Proč na intronizaci hlav církví přijíždějí hosté z ostatních místních církví nebo alespoň pošlou pozdravný list?, (což se NEstalo v případě intronizace vladyky Rastislava na metropolitu). Což je to jen prázdný či zdvořilostní obyčej, jak si to asi vykládají někteří zdejší protestantizující pravoslavní duchovní?

Kdyby byly místní církve skutečně naprosto na sobě nezávislé, jaký smysl by měla instituce všeobecného sněmu? A uznáváme-li autoritu a pravomoc všeobecného sněmu, pak z toho zároveň přímo vyplývá, že odvozenou autoritu má v dobách, kdy se nekoná sněm, i konsensus představitelů autokefálních církví, resp. jejich převládající stanovisko (zvláště, když toto stanovisko sdílí drtivá většina). Na důkaz skutečnosti, že nad každou místní církví má primát společenství jednoty celé Církve, vzpomíná nejvyšší představitel každé místní církve při svaté liturgii hlasitě všechny ostatní hlavy ostatních autokefálních církví.

+ + +

Sv. vladyka Gorazd píše ve svém známém Odvodním spisu: "Autokefalita záleží v tom, že církev se spravuje sama a že ve své správě, ve svěcení svých biskupů i v provádění církevní discipliny není závislá na jiné místní církvi." Všimněte si té formulace "není závislá", tj. (jak vl. Gorazd vysvětluje dále v textu) světí si biskupy bez nutnosti pomoci od jiné autokefální církve. Rozhodně to neznamená, že by autokefální církev byla nezávislá na Církvi Kristově, projevující se na tomto světě v podobě jednoty světových autokefálních církví. Rozhodně to neznamená, že by byla nezávislá na zbytku Církve ve smyslu: nepotřebuji tě! Rozhodně to neznamená, že by mohla přezírat názor ostatních církví či jím opovrhovat, to by přece bylo hříchem nejen proti jednotě, ale i proti vzájemné lásce a úctě. Žádná místní církev nesmí vysílat k ostatním církvím signál ve smyslu: "Nezajímáš mne!"

Jsme však u nás ještě schopni chápat tento jemný rozdíl ve výkladu pojmu "nezávislost církevní"? Resp. chceme tuto důležitou jemnost chápat? Máme ještě takovou církevní morálku, abychom si uvědomovali, že nezávislost nesmí být nikdy použita na úkor jednoty?

Biskup Gorazd uvádí v katechismu:
Čl. 417. Čím jsou spojeny místní a národní církve v jednu církev Kristovu?
»Místní a národní církve jsou spojeny v jednu církev Kristovu:
1. stejnou vírou (čili orthodoxií neboli pravoslavím; pozn. aut.),
2. stejnými svatými tajinami neboli svátostmi,
3. bohoslužebným společenstvím, (bod 2 a 3 tvoří prakticky jeden celek; pozn. aut.)
4. stejným církevním řádem (tj. např. kánony; pozn. aut.).«

Dnes vidíme, že bod č. 4 není z naší strany naplněn. Kanoničnost Rastislavova synodu (a jeho kanoničnost jeho úkonů) není uznávána dvanácti ze čtrnácti světových autokefálních církví, jenže členům Rastislavova synodu to nevadí.

Dokonce ani body 2 a 3 nejsou už úplně splněny, protože členové Rastislavova synodu nemohou ve většině světových pravoslavných církví konat bohoslužby a nejsou tam vítáni.

A ohledně bodu č. 1? To je palčivá otázka, protože sílí podezření s heretické eklesiologie, které proniká do myšlení naší církve. Protestantské chápání církve není slučitelné s orthodoxií, to je snad každému jasné.

Jaká je tedy odpověď na otázku č. 417, pokud jde o tu část místní církve, která je pod Rastislavovým synodem? Je spojena s ostatními místními a národními církvemi v jednu Církev Kristovu? Ať si každý odpoví sám.

Nahradil jsem dříve používané skupinové označení "mladí biskupové", které některým připadalo málo uctivé, označením jiným a snad naprosto neutrálním - "Rastislavův synod". Vzhledem k tomu, že je vladyka Rastislav předsedou tohoto uskupení, je to, myslím, fakticky přesné.

A pokračujeme dál ve čtení Gorazdova katechismu.
Viz čl. 418: V čem tkví bohoslužebné společenství?
»Bohoslužebné společenství tkví v tom,
1. že místní a národní církve se při svých bohoslužbách za sebe modlí,
2. že členové jedné místní a národní církve mohou se zúčastnit bohoslužeb i svatých tajin u druhých místních a národních církví neboť jejich bohoslužby jsou v podstatě stejné, třebas by se různily jazykem a některými místními národními zvyky.«
K bodu č. 1 můžeme uvést, že za vladyku Rastislava se dvanáct ze čtrnácti světových autokefálních NEmodlí jako za metropolitu a hlavu naší místní církve. Podle vyjádření Konstantinopolského patriarchátu je u nich vladyka Rostislav v hodnosti metropolity "persona non grata" (viz Romfea).

K bodu č. 2 už jsme se vyjádřili výše. Duchovenstvo patřící pod Rastislavův synod nemůže sloužit ve dvanácti ze čtrnácti autokefálních církvích. Jedině duchovenstvo patřící pod vladyku Simeona může sloužit po celém pravoslavném světě bez překážek. To je realita.

Takže, která část naše episkopátu má účast na jednotě Církve? Členové Rastislavova synodu nebo vladyka Simeon?

A nakonec dává Gorazdův katechismus v čl. 428 odpověď na otázku:
Čím se tedy porušuje jednota církve?
»Jednota církve se porušuje:
1. bludným učením,
2. neláskou a panovačností,
3. neposlušností a rozkolem.«

Všechny tři body jsou už nejspíš součástí našeho místního církevního života. Udivující pro mě je brutalita, s níž postupují ti, kteří uchvátili moc proti těm, kteří se pouze chtějí držet posvátných kánonů a celosvětové církevní jednoty. Zdá se mi to nebo je to fakt, že neláska a panovačnost u nás vyvřela do skutečně ohromujících rozměrů?

Tím jsme se dostali k dalšímu rysu naší - jak se mi zdá pokažené - eklesiologie. Jedině v církevním systému, kde nepanuje plně pravoslavná víra v Církev, se může dít dechberoucí brutalita či neomalenost některých pastýřů, které skoro nikdo ve světě neuznává ani nezískali své funkce dle práva ani nebyli právoplatně zvoleni. Obávám se, že pouze v prostředí heretické eklesiologie se může stát, že tito pastýři tento fatální nedostatek oprávněnosti své služby prostě ignorují a neštítí se používat moc, která jim vlastně nepatří, k perzekucím a zastrašování.

A tak můžeme jen s úžasem sledovat, jak tito samozvaní církevní správcové podávají jménem naší církve trestní oznámení, jiní bez uzardění prohlašují za jedinou pravdu jen to, co říkají oni sami. Za jediný věrohodný zdroj informací prohlašují ty sdělovací prostředky (weby), které mají pod svou kontrolou. (Nám starším to nutně připomene politický režim, který zde panoval do r. 1989.) To je způsob chování, který vůbec nepatří do církve (natož do pravoslavné), ale spíše je charakteristickým rysem sekt. Na to už poukázal bývalý učitel našich bohoslovců, když nedávno ocitoval z učebnic známky sektářství (zde jsou v příspěvku č. 991).

V evangeliu je čtení, které možná postihuje to, co na jistých místech vidíme:

44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48 Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
(Matouš 24. kap.)

Členové Rastislavova synodu stále opakují: "My jsme řádný synod, my jsme řádně zvoleni, jedině my jsme kanoničtí." Dobře, pojďme se o tom bavit. Dnes ještě žijeme v relativní svobodě a může přijít kdokoliv a tvrdit o sobě cokoliv. Pokud někdo o sobě tvrdí, že je řádný pravoslavný biskup a nikoliv rozkolník či heretik, máme naštěstí v Církvi velice snadný způsob jak to ověřit. Žádný hierarcha není neomylný, ale Církev jako celek je vedená Duchem Svatým. Máme tudíž jeden zcela prostý ukazatel, který stanovuje, zda je dotyčná osoba řádným biskupem, resp. zda je ten či onen synod řádným synodem. Tím ukazatelem je uznání ze strany ostatních autokefálních církví. Lze ještě přejít se shovívavostí, že kvůli nějakému (většinou územnímu) sporu se dvě autokefální církve na nějaký čas vzájemně neuznávají, jsme přece všichni jen lidé, jenže pokud se shoduje drtivá většina světových autokefálních církví a rozhodne se někoho neuznávat, pak není už co řešit.

Zajímavá zpráva prý prosákla v těchto dnech z Moskvy. Moskevský patriarchát dává od Rastislavova synodu ruce pryč. Už se nehodlá v jeho prospěch nikterak angažovat. Je-li to pravda, pak to bude jistě následovat i Antiochijský patriarchát. Takže se zřejmě blíží doba, kdy bude Rastislavův synod úplně v izolaci. Je však otázka, jestli při současném eklesiologickém uvědomění, které panuje v širokých kruzích kolem Rastislavova synodu, to bude někomu z těchto lidí vůbec nějak vadit...

+ + +

Na závěr se ještě pojďme vrátit k tomu, čím jsme začali a od čeho se zřejmě odvíjejí naše problémy. Tj. ke zdejšímu zvláštnímu pojetí autokefality, resp. k protestantské eklesiologii, kterou některé osoby (nemající pravoslavného ducha) hustí pod tlakem do vědomí zdejší církve.

Jestli se nemýlím a toto specificky místní pojetí autokefality opravdu vychází z nepravoslavné eklesiologie, která se u nás šíří, tak se naším problémem stává už nejen rozkol, ale i hereze. Dovolím si položit otázku, zdali současný rozkol není ve skutečnosti projevem heretické víry části naší církve. Možná, že ve skutečnosti není naším zápasem boj proti rozkolu. Třeba totiž přijdeme brzy na to, že čelíme heretické (protestantské) víře, která k nám pronikla. Tím se ovšem zásadně mění úhel pohledu na probíhající události i na jejich důsledky.

Na jedné straně je podezření z hereze (pokud se věci opravdu takto mají) krajně nemilé, na druhé straně by to však mohlo otevřít cestu k řešení naší situace, protože by se tím vysvětlil jednak její vznik a zároveň by to dalo odpověď na palčivou a drásající otázku: "Jak to, že se v církvi nemůžeme domluvit? Proč to vypadá, jako bychom hovořili různými - vzájemně nesrozumitelnými - jazyky?"

Zodpovědělo by mi to můj dotaz, s nímž si vskutku jinak nevím rady. Když si pročítám na internetu projevy přívrženců Rastislavova synodu, kladu si vždy znovu a znovu otázku, kterou i v tomto článku opakuji jako nějaký refrén: "Jak to, že jim nevadí, že nejsou v jednotě s dvanácti ze čtrnácti autokefálních církví? Jak to, že vyloučení z jednoty většiny Církve jim nepřipadá jako kritický problém?" Rád bych znal nějakou jinou odpověď, než tu, která se nabízí: "Nevadí jim to, protože jejich víra v Církev není pravoslavná, či dokonce - je heretická." Jestli tomu tak je, víme, jak začít pracovat na řešení. V takovém případě by bylo nutno započít si vyjasňovat principy naší víry v Církev a jejich důsledky pro praktický život církve. Mohli bychom otevřít svatootcovské spisy a kánony, a začíst klást na stůl argumenty zaostřené na toto téma. Mohli bychom dotazovat zvláště erudované teology - jak z naší prešovské fakulty, tak např. i ze zahraničí (např. korespondenčně). Poté, co by si vyjasnil detailní otázky pravoslavné eklesiologie náš synod, mohli bychom následně ozřejměné eklesiologické otázky zpracovávat do článků v církevním tisku a biskupové by je vtělovali do svých pastýřských listů, mohly by se šířit po církvi skrze různá postgraduální školení duchovních, kteří by to v konečném důsledku aplikovali ve své pastorační práci. Tak bychom třeba ještě dokázali tuto krizi (pokud má vskutku věroučnou bázi) překonat. Pokud víme, co je náš problém, můžeme na něm pracovat.

Nepodceňujme nebezpečí této hereze. Máme-li opravdu co do činění s herezí, pak je to skutečná hereze - čili opuštění pravoslavné víry - a tudíž je stejně nebezpečná a smrtící pro církevní a duchovní život jako triadologické nebo christologické hereze minulosti či jako ikonoborectví.

Navrhuji tedy jako východisko k dalšímu zkoumání tuto tezi: Máme zde ve víře v Církev tedy tři podivné jevy, podezřelé z protestantismu (čili možné projevy heretické eklesiologie):
1.) deformované pojetí autokefality;
2.) náhled na otázky jednoty Církve, který silně připomíná protestantské uvažování;
3.) uplatňování praktik připomínajících sektářské chování či totalitní prostředí.
To opravdu nepříjemně zavání herezí. Nikoho tu nechci prohlašovat za heretika, jen vyslovuji určité obavy a návrh, abychom na naši církevní havárii zkusili pohlédnout i v tomto světle.

Zdroj: www.ambon.or.cz

 

Toto se odehrává v pravoslavné církvi kvůli restitučním miliardám. Mělo už dojít na podvody s dokumenty a obvinění ze senility

Pravoslavná církev se od odstoupení vladyky Kryštofa ocitla v boji o kontrolu nad restitučními penězi. Skupina, která měla tento puč zinscenovat, je nyní ve vedení církve. Novým pražským arcibiskupem se stal za podivných okolností někdejší biskup Jáchym a hlavou celé církve slovenský arcibiskup Rastislav. Celá věc už má i mezinárodní rozměr. Do již jeden rok trvajícího případu se totiž zapojili i nejvyšší zástupci světového pravoslaví.

Foto: btm.cz
Popisek: Vlevo pražský arcibiskup Jáchym a vedle něj současná hlava celé církve Rastislav

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 76%
Neumím posoudit - 10%
Ne - 14%
hlasovalo: 7538 lidí

ParlamentníListy.cz tuto kauzu podrobně sledují od samého počátku. Vše začalo, když metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a pražský arcibiskup Kryštof (vlastním jménem Radim Pulec – pozn. red.) vloni 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích obviněn členy své církve z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu.

O funkce se rozdělili

O jeho funkce se po několikaměsíčním boji o moc v podobě intrik a zastrašování rozdělili slovenský arcibiskup Rastislav, který se stal hlavou celé církve, Jáchym (vlastním jménem Roman Hrdý – pozn. red. ) pak zaujal místo pražského arcibiskupa. To vše se odehrálo 11. ledna v Prešově, tedy v době, kdy už církev dostala prvních 38 milionů z přislíbené více než miliardy majetkových náhrad.

Tyto volby však byly v rozporu s pravidly pravoslavných. „Rastislav byl protiprávně zvolen metropolitou v českých zemích a na Slovensku a můj bývalý pomocný biskup Jáchym bez mého vědomí, souhlasu a požehnání abdikoval na svoji funkci a byl jmenován lžisynodem, který jsem nesvolal, arcibiskupem pražským. A tyto volby, jak je nám oběma jasné, nejsou kanonické,” napsal den po této volbě v dopise konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi vladyka Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup. (Dle ústavy pravoslavné církve má být kandidatura navržena eparchiální radou, kanonicky schválena synodem, tedy nejvyšší radou církve, a následně volen příslušným eparchiálním shromážděním – pozn. red.)

Pomoc přišla z Ruska

Simeon byl však stejnými biskupy Jáchymem a Rastislavem v Praze 9. prosince odvolán z funkce metropolitního správce. Jáchym a Rastislav si kvůli tomu zorganizovali svůj vlastní „lžisynod" později, kdy zasedání řádného synodu bylo toho dne Simeonem ukončeno. Pomáhal jim v tom údajně metropolita Hilarion Volokolamský, který je vysoko postaveným biskupem Ruské pravoslavné církve a kvůli tomu ten den dokonce přiletěl do Prahy.

Ekumenický patriarcha Bartoloměj, který je mezi všemi světovými pravoslavnými církvemi včetně ruské církve uznáván jako první mezi rovnými a který je také hlavou Konstantinopolské církve, která československé pravoslavné církvi v roce 1998 udělila samostatnost, se již názorů olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona zastal. Poprvé tak učinil v dopise z konce minulého roku. V něm označil Simeonovo odvolání za neplatné a prosincové jednání biskupů Rastislava, Juraje a Jáchyma vůči němu za nezdravé a svévolné.

Poté se počátkem letošního dubna objevila další informace, že Ekumenický konstantinopolský patriarchát neuznal ani jmenování Jáchyma na post arcibiskupa pražského ani volbu vladyky Rastislava s tím, že všechna rozhodnutí členů nově zvoleného vedení místní církve po kritickém synodu z prosince loňského roku jsou považována za nekanonická a nejsou uznávána.

Konstantinopolský patriarchát jako první mezi rovnými, a současně pro zdejší pravoslavnou církev mateřská církev, společně s ostatními 11 autokefálními církvemi daly tuto skutečnost jasně najevo svou neúčastí na intronizaci obou biskupů. Této slavnosti byli účastni pouze představitelé ruské a antiochijské pravoslavné církve. V jiném dokumentu byl Rastislav označen jako „persona non grata".

Kouzlení s překladem

Aby toho nebylo málo, tak Ministerstvo kultury ČR zřejmě na základě podvodu zapsalo statutářem církve Marka Krupicu, který má být dalším ze strůjců zmíněného puče v církvi. V této souvislosti již bylo podáno trestní oznámení.

Marek Krupica se stal pražským správcem arcibiskupství dle rozhodnutí synodu ihned po loňské dubnové abdikaci Kryštofa, ačkoliv Krupica sám není biskupem, tak po několik měsíců rozhodoval o věcech, na které má kanonické právo pouze vysvěcený biskup. Poté, co vyšly najevo informace o tom, jak Krupica zneužívá svých pravomocí a dělá čistky nepohodlných duchovních, o čemž informovaly ParlamentníListy.cz (více například ZDE), vladyka Simeon jej z místa správce odvolal. Krupica to však nerespektoval a písemně obvinil Simeona ze senility. Tím začaly snahy o odstranění Simeona z vedení církve.

Možný podvod, na základě kterého se Krupica stal statutářem a který nakonec vedl k Jáchymově zvolení pražským arcibiskupem, s největší pravděpodobností spočíval v tom, že ze zápisu z konaného synodu na Slovensku, tedy v zápise ve slovenštině, byl učiněn překlad do českého jazyka s přidaným „dovětkem", že funkci statutárního zástupce zastává Marek Krupica... Dekret v českém jazyce totiž vladyka Simeon nepodepsal a na Ministerstvu kultury ČR potvrdil pravost původního dokumentu ve slovenštině.

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, ministerstvo totiž tehdy zapsalo Marka Krupicu jen na základě prosté kopie tohoto jmenovacího dekretu v jazyce českém a až přibližně po půl roce byla doložena pouze notářsky ověřená kopie, tedy pouze vidimace takto přizpůsobeného a doplněného překladu v češtině. Na námitky vznesené právním zástupcem vladyky Simeona a na návrh požadovaného zapsání Simeona statutárním zástupcem, jakožto jediného synodem řádně zvoleného a mezinárodně uznávaného správce církve, resort kultury doposud kladně nereagoval a změnu statutáře zrušením Krupici a zapsáním Simeona do registru doposud neprovedl. Nezapsali zatím ale ani Jáchyma, který, kdyby byla jeho volba pražským arcibiskupem mezinárodně uznána za kanonickou a ústavní, by měl být zapsán do těchto funkcí.

V této věci ve čtvrtek zasedala rozkladová komise Ministerstva kultury ČR pod patronací ministra. ParlamentnímListům.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Helena Markusová s tím, že jde o složitý případ a rozhodnutí bude známo pravděpodobně až příští týden.

Jáchym obvinění popírá

Jáchym ale veškerá obvinění popírá. Podle jeho slov se jedná jen o vymyšlené lži, které šíří neoficiální a skandální webové stránky, jak uvedl ParlamentnímListům.cz. Pravdivá a oficiální stanoviska jsou podle něj k dispozici pouze na jím kontrolovaných webových stránkách jednotlivých eparchií. „Jinak vám nebudu poskytovat žádné rozhovory, které jinak běžně poskytuji – viz nedávný rozhovor pro deník Právo o Ukrajině (pozn. red.: tento rozhovor však vyvolal rozhořčení ukrajinských věřících, kterým popřel právo na jejich svobodné a demokratické sebeurčení a tito, hluboce uraženi, spustili petici vyjadřující nesouhlas s Jáchymovými jednostranně proruskými názory) a nebudu se jako arcibiskup s nikým bavit o kdejakých drbech a pomluvách, které kdokoliv kdekoliv provokativně píše. V tom skutečně nevidím žádný smysl a hodnotu,“ uvedl.

autor: Petr Kupka

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, 12. 4. 2014 12:19

Spiklenecký rozkolný kněz P. Klokočka vydávající se za správce eperchie má zákaz konání bohoslužeb

prot. Ing. Petr Klokočka
Kamenná 14 760 01
Zlín

Vážený otče,

z Vašeho včerejšího dopisu, pod který jste se podepsal jako údajný "eparchiální správce", vyrozumívám, že jste přijal účast na rozkolném vtržení do naší eparchie. Velice mě to zarmoutilo. Je mi líto, že se chováte, jako byste nevěděl, že synod vl. Rastislava, na jehož usnesení se odvoláváte, není ve světě uznáván, že všechny jeho úkony jsou nekanonické (podle písemného stanoviska posvátného synodu Konstantinopolského patriarchátu ze dne 1.4.2014) a že vl. Jáchym nemá žádnou kanonickou pravomoc nad olomoucko-bměnskou eparchií.

A dále: jistě víte, že jsem byl v r. 2000 ustanoven jako eparchiální archijerej pro olomoucko-bměnskou eparchii v plném souladu s posvátnými kánony pravoslavné církve a se všemi právy eparchiálního biskupa, a jako takový jsem byl uznán celým pravoslavným světem. Proto mě nemůže žádný synod odvolat bez provedení řádného soudu vykonaného 12 biskupy, jak to posvátná pravidla stanovují. Jistě víte i to, že jsem nebyl odsouzen ani jsem neabdikoval.

Přesto to všechno ignorujete a počínáte si, jako kdyby olomoucko-bměnská eparchie neměla svého zákonného eparchiálního biskupa. Vaše počínání nelze tudíž interpretovat jinak, než jako rozkol, kterým porušujete základní pravidlo kněžské poslušnosti a přerušujete církevní společenství se svým právoplatným archijerejem. Porušujete tím tyto kánony: Ap.55; IV. 18, VL34 (trest: svržení), pravidlo 15. (cařihradského sněmu -dvojnásobného), pravidlo 8. (IV. všeobecného sněmu) a hlavně jste hrubě prohřešil proti 13. pravidlu cařihradského sněmu - dvojnásobného. Sám jistě víte, jak závažné jsou to přestupky. Kánony za ně ukládají trest zbavení kněžství.

Tudíž Vám, ač nerad, musím jako arcipastýř olomoucko-brněnské eparchie udělit zákaz konání bohoslužeb a všech posvátných úkonů (s okamžitou platností do odvolání).

Dávám Vám nyní možnost vše vysvětlit, vyjádřit pokání a obnovit svou kněžskou poslušnost a své církevní společenství. Vyzývám Vás proto, abyste mne znovu kontaktoval (a domluvil si se mnou opětovné osobní setkání) do pěti dnů od zveřejnění tohoto dopisu, který Vám byl zaslán i poštou. Nebude-li mít tato moje výzva úspěch, budu Vás muset neprodleně suspendovat (zbavit kněžství) podle posvátných kánonů pravoslavné církve. Bylo by to pro mě velmi bolestné, ale musím použít všechna kanonická opatření, abych v této kritické chvíli ochránil svěřenou církev, za kterou nesu před Bohem odpovědnost.

Modlím se, aby k Vaší suspendaci nemuselo dojít, a stále ještě věřím, že se vrátíte ke kanonické poslušnosti a církevnímu společenství se mnou, jako se svým řádným eparchiálním biskupem.

Moje prohlášení k pokusu o převrat v církevní správě olomoucko-bmčnské eparchie si můžete přečíst na internetu na stránce: www.sul-zeme.cz (článek ze 4.4.2014). Tam se můžete seznámit i s příslušnými citacemi z kanonického práva, které se týkají i Vás.

Prosím Boha, aby Vám dal ducha pokory a moudrosti.

V Kristu

Váš eparchiální archijerej

+ Simeon

arcibiskup olomoucko-bměnský
V Olomouci 7. dubna 2014
P.S.

Vzhledem k tomu, že jste už zveřejnil (6. dubna t.r.) svůj rozkolný list, je veřejný i tento můj dopis Vám.

Tvrdý boj o velké peníze. Pravoslavná církev znovu v problémech lží a intrik

 

UVNITŘ DOKUMENT Od odstoupení metropolity Kryštofa v dubnu 2013 se pravoslavná církev v českých zemích potácí v boji o ovládnutí peněz z restitucí, a tedy v boji o absolutní moc. A to v období počínajícího a možná již uskutečněného rozkolu, nepořádku, zmatku, anarchie, hrozeb, výhrůžek i situace spojené s trestnou činností v církvi. O problematiku se ParlamentníListy.cz zajímají od samého začátku.

Popisek: Zleva Marek Krupica a vedle něj Jaroslav Šuvarský

Shrňme si fakta. Někdejší hlava místního pravoslaví vladyka Kryštof 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích křivě obviněn z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, vladyka Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu.

Podvodným způsobem zřejmě zapsalo Ministerstvo kultury statutářem církve Marka Krupicu, na kterého společně s další skupinou lidí bylo pro tento čin podáno trestní oznámení. To naše redakce zná a přikládá.


Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

Ano - 76%
Neumím posoudit - 10%
Ne - 14%
hlasovalo: 7382 lidí

Podvod s největší pravděpodobností spočíval v tom, že ze zápisu z konaného Posvátného synodu (nejvyššího orgánu církve) na Slovensku, tedy v zápise ve slovenštině, byl učiněn překlad do českého jazyka s „dovětkem" - funkci statutárního zástupce zastává Marek Krupica... Dekret v českém jazyce vladyka Simeon nepodepsal a na resortu kultury svým podpisem potvrdil pravost dokumentu ve slovenštině.

Ministerstvo ovšem zapsalo Marka Krupicu na základě opisu v jazyce českém a přibližně po půl roce byla doložena pouze notářsky ověřená dokumentace přizpůsobeného a doplněného překladu v češtině. Na námitky vznesené právním zástupcem vladyky Simeona a na zapsání statutárním zástupcem vladyku Simeona, jakožto zvolenou hlavu církve na řádném zasedání synodu, resort kultury doposud kladně nereagoval a změnu statutáře vymazáním Krupici a zapsáním Simeona do registru doposud neprovedl.

 

Podvrh a originál (Podle našich informací Simeon při své osobní návštěvě na ministerstvu potvrdil pravost dokumentu ve slovenštině. Totéž učinil i tajemník a také zapisovatel Posvátného synodu Milan Gerka.)

l:

 II.

autor: tan

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, 10. 4. 2014 9:44

Vladyka Jáchym nebo Ekumenický patriarchát?

(otevřený dopis doc. Vojtěcha Merunky)

Vladykové Jáchym a Rastislav asi prožívají pestrý život plný neobvyklého napětí. Věří, že Konstantinopolská církev, Matka církev všech Slovanů, Ekumenický patriarchát, odkud přišli svatí rovnoapoštolové Cyril a Metoděj, je údajně očarován zlým vladykou Simeonem a jeho lidmi s nadpřirozenými schopnostmi. Vladykové Jáchym a Rastislav asi doufají, že Ekumenický patriarchát pozná svoje nebezpečné bludy a pokorně poprosí naše vladyky o jejich rady a pomoc. Naši milí vladykové asi vidí to, co normální lidé nevidí. Možná běžně rozmlouvají s anděly, čemuž závistivě přihlížejí nižší duchové. Pokud by ale tohle všechno byla pravda, tak je světové křesťanství a osud lidstva na planetě Zemi ve vážném ohrožení, přičemž naši vladykové jsou jedinými zachránci, nemyslíte?

Ano, i takoví zvláštní lidé, jako jsou tito vladykové, rovněž patří do církve, podobní v ní byli v minulosti a podobní budou i v budoucnu a samozřejmě si také zaslouží úctu, která náleží každé lidské bytosti. Za druhé a nepochybně, tito vladykové podle svědků umí být velmi milými a laskavými lidmi, především pokud s nimi v jejich názorech souhlasíte, dopřejete jim úctu a hlavně pokud jim a především jejich rádcům nezkřížíte cestu. A do třetice, vladykové jsou (zatím ještě) pravoslavnými křesťany a pravoslavnými duchovními s biskupským svěcením, protože byli řádně pokřtěni a také byli vychováni a vysvěceni svým učitelem vladykou Kryštofem.

Ale otázkou pro nás všechny ostatní je, jestli je rozumné a bezpečné takovým lidem svěřovat do rukou praktické řízení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tito lidé sami sebe ztotožnili s místní pravoslavnou církví, jsou zřejmě přesvědčeni, že celá místní církev jsou přímo oni sami a proto jsou neodvolatelní. Za všechny chyby a problémy viní jakési "zloduchy", kteří nenapadají přímo je, ale skrze útoků na jejich osoby napadají celou církev. Od svých věrných požadují bezpodmínečnou poslušnost a kdo to nerespektuje, je nevyhnutně zatracen. Je to mentalita typu "my správní vyvolení" proti "zlí oni". Svoje kritiky v církvi zastrašují psychicky a také právními prostředky.

Proto dnes celou pravoslavnou obcí i občanskou společností a mediální sférou zní otázka: Co dobrého vladykové Jáchym, Rastislav, Juraj a jejich rádcové skrývající se dnes na pozadí do pravoslaví přinesli? Původně chtěli zlepšit fungování místní pravoslavné církve po odchodu svého učitele vladyky Kryštofa. Ale kdo si myslí, že teď církev funguje lépe, než dříve? Nebylo by raději lepší, kdyby vladykové Jáchym, Rastislav a Juraj byli i se všemi svými rádci někde daleko v monastýru, aby si tam hledali a zdokonalovali svoji osobní cestu k Bohu, a hlavně aby nebyli tolik nebezpeční sobě i ostatním?

V aktuálních diskuzích, které sleduji hlavně na internetu, se tito vladykové a hlavně jejich obdivovatelé chovají ke druhým velmi sebejistě a povýšeně. Tito lidé drží svoji pravdu pevně v rukou jako palici, kterou neváhají praštit po hlavě každého, kdo se jim připlete do cesty.

Situace došla už tak daleko, že pouze v jejich "jediné správné pravoslavné církvi na světě" je podle nich samotných přítomen Duch Svatý, který jim dává sílu se bránit proti všem nepřátelům, včetně členů Ekumenického patriarchátu (teď cituji) vedeného jen jakýmsi tureckým hejhulou, který má okolo sebe sotva padesát věřících. Kdo s nimi v tomto ultimativním výkladu světa nesouhlasí, je (opět cituji) zatvrzelý, senilní, nad hrobem, ... a zbavuje se Boží milosti a skončí v Pekle. Jako kdyby těm, kdo "jsou za Rastislava a Jáchyma", byla dána stejná moc rozhodovat, soudit a trestat, kterou má Ježíš Kristus. Je tohle ještě normální chování?

Jak je možné odpovědět na otázku, zda tito vladykové jsou opravdu oni jediní vyvolení vidět skutečnou pravdu a ti, kteří s nimi nesouhlasí, jsou opravdu jen škůdci, zloduši a rozkolníci? Nebo zda to je jinak, jak nám to píše Ekumenický patriarchát a příčinou jejich problémů je jejich vlastní chování k druhým? Podívejme se proto na řešení této otázky třemi různými pohledy:

I. pohled logický

Zdravé lidské myšlení stojí na několika základních logických principech. Mezi ně patří také zásada, že nemůže zároveň platit něco a zároveň platit opak tohoto. Pravda je buď jedno a nebo druhé. Nelze o sobě zároveň prohlašovat příslušnost ke světovému pravoslavnému křesťanství, jehož významným světovým centrem je mnoho stovek let Ekumenický patriarchát a zároveň toto stejné pravoslaví bránit proti "škůdcům a zloduchům", kteří se provinili právě tím, že drží názorovou jednotu s Ekumenickým patriarchátem a dávají této jednotě přednost před fantaziemi vladyků Jáchyma a Rastislava olepenými hromadou sladkých slovíček o lásce a pokoře.

II. pohled náboženský

Co je psáno v Písmu? Je tam psáno: bijte nevěřící, nemějte je za svoje přátele, nadávejte jim, zesměšňujte je, vyhazujte je z práce, posílejte na ně policejní žaloby, šikanujte, uplácejte, zadupávejte opozici do země, zatajujte a ignorujte nepříjemné informace, lžete, buďte lstiví a zákeřní, ... a nebo se v Písmu píše: jděte vlastním příkladem, trpělivě vysvětlujte, naslouchejte a potom argumentujte, dělejte druhým jen to, co chcete, aby dělali vám? Snadno se pozná, co ze zde uvedeného je z učení Ježíše Krista a co z toho jsou rady Mohammeda ibn Abdalláha, Josefa Stalina nebo Adolfa Hitlera. Kdo má blíž k Bohu? Ekumenický patriarchát, který lituje skutků druhé strany a stále druhé straně dává šanci, nabízí smír a jednání, nebo místní Synod, kdo druhou stranu považuje za špatnou, požaduje podřízení se a jiný názor vysvětluje jako spiknutí, proti kterému troubí na poplach?

III. pohled praktický

Je velmi zvláštní, kdo se v tomto sporu nejvíc ohání Bohem, Kristem, Duchem Svatým, pravoslavnou vírou, kdo sám sebe popisuje jako vyvoleného a těm druhým lstivě vytýká chyby a nařizuje pokoru a poslušnost jako kdyby církev byla jeho soukromý majetek a zároveň tvrdá zbraň proti ostatním, kteří konají údajně jen ve zlém úmyslu a jen pro peníze. Jenomže vladyka Simeon nikomu ze svých pomocníků nedává ani korunu. Jeho lidé včetně světově uznávaných zahraničních právníků a teologů to všechno dělají jen z vlastní vůle ve svém volném čase bez žádné odměny ani příslibu nějaké funkce. Moudré přísloví říká: Podle sebe soudím tebe. Protože lidé, kteří takto svoje oponenty kritizují, šikanují, vyhrožují jim a vyhazují je z církve, tak právě oni jsou těmi, kteří už teď mají svoje plné korýtko v manažersky řízené výkrmně nového vedení místní pravoslavné církve. V jejich korýtku jsou peníze nebo to je přátelství mocných, hezky znějící funkce a samozřejmě také kombinace toho všeho. Nejhlasitější kritici jsou totiž ti všichni různí nově najmenovaní "otci, bratři a sestry" tajemníci, činovníci různých vnitrocírkevních struktur, redaktoři, správci, vedoucí, ředitelé, zlepšovatelé a poradci všeho možného atd. Místní pravoslavná církev je jimi dnes plná skrz naskrz. Samozřejmě, že vedle nich jsou tam také lidé, kteří svoje korýtko ještě nedostali, ale jsou motivovaní spolupracovat, aby také nějaké korýtko dostali. A do třetice je tam také mnoho nešťastníků, kteří tomu všemu přisluhují jen proto, že se bojí: bu bu bu, Simeon ti sebere plat, bu bu bu, Simeon ti zruší farnost, bu bu bu, katolíci útočí na naši církev, bu bu bu, ztratíš povolení k pobytu, bu bu bu. "Vědecký management" a "profesionální řízení lidských zdrojů" totiž používá nejen pozitivní, ale také negativní motivaci. Dřív se tomu po selsku a jednoduše říkalo metoda cukru a biče. Oni si to dobře vymysleli; že si ochočí dvoutisíciletou apoštolskou Kristovu církev a udělají si z ní dojnou krávu a nám ostatním budou před nosem šermovat Bohem, Kristem, Duchem, Vírou, Láskou a Nadějí tak, že před tou šaškárnou i afričtí šamani blednou závistí. Tohle ale není Kristovo učení, to je jen staré známé farizejství, jsou to jen obílené hroby navenek krásné, ale uvnitř plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Není to šíření Evangelia, ale je to jen sprostý kšeft zneužívající přirozenou touhu lidských bytostí po posvátnu a těžký zločin na nás všech dnes stojících na té "správné" i na té "špatné" straně. Ano, my všichni dohromady jsme obětí tohoto dobře vymyšleného mechanismu. Díky Bohu si ale jeho aktéři spletli dobu a zeměpisnou polohu. Nežijeme už v totalitě a máme svobodný přístup k informacím. Není těžké vyhledat jejich jména v živnostenském rejstříku, systému ARES ministerstva financí, v reklamě jejich firem na internetu, udělat analýzu grafického zobrazení obchodních vztahů v obchodním rejstříku, číst v archívu bývalé StB, každý občan může svobodně požádat o informační služby Archív bezpečnostních složek bývalé ČSSR, využívat archívní služby univerzit a knihoven atd. Dnes nežijeme ve středověku a proto máme mnoho snadno dostupných zdrojů informací, abychom poznali, kdo doopravdy jsou ti, kteří by chtěli ovládat československou pravoslavnou církev.

Tyto tři zdánlivě různé pohledy obsahují jedno společné sdělení a jeden společný závěr:

Kladný vztah mezi člověkem a posvátnem netvoří vlastní touha po moci a kariéře zabalená do krásných slov o Bohu a víře, ale jen to, co jsme doopravdy udělali pro své bližní. Vladyka Jáchym ve svém obratně napsaném komentáři k událostem v Olomouci ze dne 3. 4. 2014 na adresu vladyky Simeona, kterého stále považuje za příčinu všech svých problémů, napsal:

"Stačí jediný smířlivý a pokorný počin jednoho jediného člověka a toto nesmyslné trápení a veřejné hanobení naší církve bude ukončeno. Nemohu uvěřit tomu, že bychom tento krok nedokázali učinit... Kdybych byl o sobě byť i tisíckrát přesvědčený, že mám pravdu, a kdybych přitom věděl, že mou abdikací se celá věc vyřeší, neváhal bych ani minutu."

Uvědomuje si vladyka Jáchym a spolu s ním také vladyka Rastislav a lidé okolo nich, že vlastní okázalá zbožnost může mít za cíl jen sebe sama, jenom svůj vlastní prospěch? Velký teolog Blažený Augustin Aurelius z Hippo, nazývaný také učitel Blagodati (zemřel v Africe r. 430), to nazývá "zakřivení se do sebe sama". V rodné latině, ve které psal svoje knihy, to zní velice šťavnatě: incurvatio in se ipsum [čte se: inkurvácijó in sé ipsum].

Ne podle sladkých řečí, ale po ovoci poznáte je.

napsal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 8. dubna 2014

Vážení pravoslavní věřící, důstojní otcové a vážení přátelé a kolegové a všichni, kterým není pověst pravoslaví a křesťanství v České republice lhostejná,

zde uvedeným textem jsem se rozhodl veřejně vyjádřit svoje osobní stanovisko k aktuálně probíhajícím událostem v místní pravoslavné církvi, které jsou šokujícím pokračováním rok a ještě více starších záležitostí. Dnes již dobře známe jména těch, kteří rozpoutali mediální masáž proti vladykovi Kryštofovi a poté, kdy byla údajná svědectví odvolána, tak zabránili poctivému vyřešení tohoto skandálu, který nakonec došel až do dnešního rozkolu. Jak víte, pomáhal jsem především technicky s peticí pro bývalého metropolitu vladyku Kryštofa, o které ale vladyka Kryštof nakonec prohlásil, že si ji nepřál a dokonce ještě písemně podpořil rozkolné události ze dne 9. prosince 2013. Dnes pomáhám vladykovi Simeonovi v jeho úsilí po té vší hrůze udržet místní pravoslavnou církev v kanonické jednotě se světovými pravoslavnými církvemi.

Statutární zástupce Pravoslavné církve v českých zemích pan dr. Marek Krupica v článku na serveru echo24.cz dne 28. března 2014 uvedl:

"... Je otázkou, proč si Konstantinopolský patriarchát zasedl na českou a slovenskou pravoslavnou církev a namísto konání v rámci kanonického práva se domáhá svých fiktivních nároků coby světovládce, ... tak či onak, Pravoslavná církev v českých zemích nepodléhá žádnému schvalování odněkud ze zahraničí ..."

To je od nejvyššího představitele místní pravoslavné církve před orgány českého státu skandální výrok. Pravoslavné křesťanství je pokračování tradice původní Kristovy Církve a je na celé Zemi jen jedno. Všechny místní církve musí tvořit jednotu a starat se o jedno společné dogma. Proto si vzájemně pomáhají a koukají jeden druhému pod pokličku výkonu moci a v případě potřeby mají možnost i povinnost zasáhnout, jak to právě činí Konstantinopolská církev, která místní pravoslavnou církev založila a proto je její mateřskou církví. Biskupové a metropolité každé pravoslavné církve musí být uznáváni a schváleni také ostatními pravoslavnými církvemi a především těmi nejstaršími. Pokud by místní československá církev měla svoje biskupy mezinárodně uznané a důstojné, potom by i oni měli stejné právo "se vměšovat" do věcí okolních sesterských církví, kdyby tam bylo potřeba řešit nějaký problém. Mezinárodní izolace vladyků Rastislava a Jáchyma je v moderních dějinách možná největší ohrožení jednoty světového pravoslaví. Tři autokefální církve sice zveřejnily nebo poslaly při nedávné Prešovské intronizaci vladyky Rastislava (ale Jáchyma ne) nějaké gratulace, ze kterých lze odvodit jeho uznání, ale po událostech posledních dnů už názor Konstantinopolského patriarchátu podporuje 12 církví z celkového počtu 14, ty zbývající dvě (ruská a Antiochijská) se zatím nevyjádřily.

Když si totiž biskupové z kanonických pravidel vybírají jen to, co se jim hodí a obhajují to sami před sebou na svém vlastním synodu, dopouští se hereze. Řecké slovo αἵρεσις [čte se: heresis] totiž znamená volbu nebo výběr, protože heretik si pro sebe vybírá jen to, co je pro něj výhodné a tak vzniká odlišný pohled od ostatních. V herezi nelze udržet stejnou víru. Pokud se správa dané církve děje s nesouhlasem ostatních církví, po tomto správním rozkolu následuje ještě nebezpečnější rozkol v otázkách víry. Podobně jako to kdysi učinili římští katolíci; nejprve se od pravoslaví oddělili z důvodu jiných organizačních názorů na správu světové církve kvůli papežskému primátu, a když se tento rozkol naplnil, tak za nějaký čas k tomu přibylo několik velkých rozdělení v otázkách nauky víry. Podobně se vyvíjely všechny křesťanské rozkoly, které vyústily například v protestantské církve a další. Proto je současné schizma československé pravoslavné církve velmi nebezpečné pro celý svět. Buduje snad pan dr. Krupica nějakou "novou, vylepšenou, reformovanou" pravoslavnou církev?

Já jsem Čech a český občan, který je zděšen, co dělají představitelé místní pravoslavné církve. Měl jsem naději, že pravoslavné křesťanství se stane integrální součástí české kultury, duchovnosti a historie, a zaujme důstojnější místo i v mediální sféře, protože objímá počátky naší státnosti a národního bytí, jak si přál a jak o tom psal vladyka Gorazd, věčná jemu paměť. Těšil jsem se na loňské oslavy cyrilometodějského výročí, protože jsem aktivní v mezinárodních slovanských organizacích a od toho bodu se odvíjelo několik smělých plánů v oblasti vzdělávání. Namísto toho jsem narazil na zdivočelé kozly zahradníkem, kteří se od domácí občanské společnosti povýšeně oddělují jako sekta či snad jen jako údržbářská organizace pro imigranty z bývalého SSSR mimo český i středoevropský duchovní a kulturní prostor. Největší problém je v tom, že oni sami Kristovo učení svými skutky nedokazují. Licoměrně jeden den napíší a udělají to a druhý den zase pravý opak a u obojího se tváří stejně svatě. Tito lidé slouží svým vlastním potřebám. Místo kánonů se drží práva silnějšího a ještě mají tu drzost říkat, že jejich vůle je Boží vůle. Rozdělují lidi a štvou je proti sobě. Těm, kdo jim slouží, dávají svoje požehnání, ale ty, kdo s nimi nesouhlasí, označují za nečisté. Je mi z toho zle, jakoby se člověk dotknul ďábla. Takoví lidé se od českého státu nechávají živit a platit, ale žádnou službu kromě nebetyčné ostudy za to občanům České republiky nedávají.

S nadějí na blížící se Vzkříšení

napsal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 8. dubna 2014

 

Překlad do RJ:

 

Епископ Иоаким или Вселенский Патриархат?

(Открытое письмо доктора Войтеха Мерунки)

В настоящее время епископы Иоаким и Ростислав, по всей вероятности, переживают самый красочный период своей жизни, наполненной необычайных волнений. Они уверены, что Константинопольская Церковь, Церковь-Мать всех славян, Вселенский Патриархат, откуда пришли равноапостольные святые Кирилл и Мефодий, был околдован, попал под чары злого владыки Симеона и его людей со сверхъестественными способностями. Владыки Иоаким и Ростислав видимо надеются, что Вселенский Патриархат, наконец, все-таки осознает свои опасные заблуждения и смиренно попросит у наших епископов советов и помощи. Наши дорогие владыки, судя по всему, видят то, что нормальным людям видеть не дано. Возможно, они имеют обыкновение беседовать с ангелами, на что с завистью должны смотреть не достигшие таких высот духа. Однако если бы все это было правдой, то христианство всего мира и судьба всего человечества на планете Земля находилось бы в серьезной опасности, в то время как единственными спасителями могли бы стать наши епископы, не так ли?
Да, и даже такие особенные люди, какими являются эти владыки, также принадлежат к Церкви, где, впрочем, были подобные в прошлом, такие же будут в будущем, но уж конечно же, непременно заслуживают уважения, положенного каждой неординарной человеческой личности.

Во-вторых, несомненно, и эти епископы, по словам очевидцев, умеют быть очень милыми и добрыми людьми, особенно когда вы во всем соглашаетесь с их мнением, выражаете им уважение и, главное, пока ваши пути не пересекутся с ними, и особенно с их советниками.

И, в-третьих, они являются епископами (пока еще) православными христианами и православными священниками с архиерейским званием, потому что были должным образом окрещены, воспитывались и рукоположены в сан своим учителем митрополитом Христофором.

Но для всех нас большим вопросом является то, разумно ли и безопасно ли передавать в руки таких людей практическое управление православной церковью в Чешских землях и Словакии? Эти люди сами себя уже отождествляют с поместной православной церковью, они, по-видимому, убеждены, что вся поместная церковь есть непосредственно они сами, и поэтому не допускают даже мысли, что могут быть отозваны. За все ошибки и проблемы они обвиняют неких "злых духов", которые не могут повредить им напрямую, а действуют посредством нападок на их особы, то есть якобы нападают на всю Церковь. От своего преданного окружения владыки требуют безоговорочного послушания, а тот, кто их не уважает - неизбежно обречен. Это менталитет типа "мы - избранные по праву" против "они - зло." Критику в свой адрес в церкви пресекают психологически - запугиванием и «правовыми» средствами.

Вот почему сегодня все православные общины, общественность и масс-медиа задаются вопросом: Что хорошего принесли Православию епископы Иоаким, Ростислав, Георгий и их советчики, скрывающиеся в настоящее время за кулисами? Первоначально они хотели улучшить функционирование поместной православной церкви после ухода своего наставника митрополита Христофора. Но кому может прийти мысль, что сейчас церковь работает лучше, чем раньше? Не стало бы гораздо лучше для церкви, если бы епископы Иоаким, Ростислав и Георгий, а еще лучше и со всеми своими советниками, оказались бы в каком-нибудь далеком монастыре и там искали и совершенствовали свои собственные пути к Богу, а. главное, чтобы не были столь опасными для себя и других?
В нынешних дискуссиях, за развитием которых можно наблюдать в основном на интернете, эти епископы и особенно их приверженцы ведут себя по отношению к другим очень самонадеянно и снисходительно. Эти люди твердо держатся своей правды, как крепкой рукой держат палицу, которая без колебаний может обрушиться на голову каждого, кто встанет на их пути.

Ситуация зашла уже настолько далеко, что по их мнению теперь только в "единственной правильной православной церкви на свете" присутствует Дух Святой, что дает им силы для борьбы против всех врагов, в том числе членов Вселенского Патриархата, (далее цитирую) «управляемого каким-то турецким безумцем, который едва наберет вокруг себя пятьдесят верующих». А кто с такой ультимативной интерпретацией мира не согласен с ними, - тот (опять цитирую) «злостный, сенильный, дряхлый, у гроба ... лишается Божьей милости и попадет в ад». Выглядит это, словно тем, кто "за Ростислава и Иоакима," дано такое же право решать, судить и наказывать, которое имеет Иисус Христос. Это все еще нормальное поведение?

Как можно ответить на вопрос, являются ли действительно эти епископы теми единственными избранными, что могут видеть истинную правду, а те, кто не согласен с ними на самом деле просто вредители, «злодухи» и раскольники? Или все иначе, как нам писал Вселенский Патриархат и причиной их проблем является их собственное поведение по отношению к другим? Попытаемся взглянуть на решение этого вопроса с трех различных сторон:

I. Взгляд логический

Здоровое человеческое мышление базируется на ряде основных логических принципов. Они включают в себя основание о том, что не может быть действительным что-то и одновременно иметь силу противоположность этого. Правда - это или то. или другое. Нельзя, заявляя о принадлежности себя к Всемирному православному христианству, основным мировым центром которого в течение многих сотен лет является Вселенский Патриархат, в то же самое время защищать православие от "вредителей и злых духов", которые виновны только в том, что сохраняют единство взглядов с Вселенским Патриархатом и дают этому единству превалировать над залепленными массой сладких слов любви и смирения фантазиями епископов Иоакима и Ростислава.

II. Взгляд религиозный

Что сказано в Священном Писании? Написано ли там: «бейте неверующих, не берите их в свои друзья, ругайте их, высмеивайте, выгоняйте их с работы, посылайте на них жалобы в полицию, преследуйте, подкупайте их, втаптывайте оппозицию в землю, утаивайте и игнорируйте неприятную информацию, лгите, будьте льстивыми и коварными ... или в Писании сказано: идите своим собственным путем, терпеливо объясняйте, внимательно выслушивайте, а потом аргументируйте, делайте другим только то, что вы хотите, чтобы сделали для вас? Не трудно догадаться, что из приведенного здесь - из учения Иисуса Христа и что напоминает советы Мухаммеда ибн Абдуллы, Иосифа Сталина или Адольфа Гитлера. Кто ближе к Богу? Вселенский Патриархат, который сожалеет о поступках другой стороны и постоянно дает шансы обеим сторонам, предлагая примирение и переговоры, или местный Синод, считающий другую сторону скверной, требует подчинения себе, объявляющий иную точку зрения заговором, против которого надо трубить тревогу?

III. Практический взгляд

Это очень странно, что тот, кто в этом споре больше всего прикрывается Богом, Христом, Святым Духом, православной верой, кто сам себя считает избранным, лукаво попрекает других промахами и призывает к смирению и послушанию, как если бы церковь была его частной собственностью, а заодно и сильным орудием против тех остальных, которые якобы действуют только со злым умыслом и только за деньги. Но владыка Симеон, к примеру, ни одному из своих помощников не давал ни кроны. Его люди, в том числе всемирно известные иностранные юристы и богословы делали все лишь по собственной воле в свободное время без какого-либо вознаграждения или обещаний какого-то поста.

Мудрая пословица гласит: «По себе людей не судят». Потому что люди, которые позволяют себе своих оппонентов таким образом критиковать, преследовать, угрожать им и выгонять их из церкви, как раз и являются теми, кто уже сейчас имеет свое «полное корытко» в управляемом менеджерами «откормочном пункте» нового руководства местной православной церкви. В их «кормушке» есть деньги или обещание крепкой дружбы, красиво звучащие посты, и, конечно, комбинации всего вышеперечисленного. Наиболее активные критики (прежнего руководства) и есть всевозможные вновь названные «отцы, братья и сестры» секретари, чиновники и должностные лица различных внутрицерковных структур, редакторы, менеджеры, сотрудники, директоры, новаторы, консультанты всех мастей и т.д. Поместная православная церковь полна ими сегодня «до краёв». Разумеется, рядом с ними есть и люди, которые еще не получили свое «корытечко», но они уже мотивированы к сотрудничеству также получением доступа к кормушке. И, в-третьих, есть также много несчастных, которые прислуживают только потому, что боятся сознательно распускаемых слухов: бу бу бу, Симеон отберет у тебя зарплату, бу бу бу, Симеон упразднит твой приход, бу бу бу, католики атакуют наши церкви, бу бу бу, потеряешь разрешение на пребывание в ЧР, бу бу бу.

"Научный менеджмент" и "профессиональное управление человеческими ресурсами" использует не только положительные, но и отрицательные мотивации. Раньше это называлось по-деревенски просто: «политика кнута и пряника». Изобретением воспользовались «подходяще» - чтобы приручить апостольскую Церковь Христову с историей в две тысячи лет и сделать его дойной коровой, а перед носом нас, остальных они будут жонглировать понятиями Бога, Христа, Духа, Веры, Надежды и Любви, доведя абсурд до того, что пред такой клоунадой и африканские шаманы побледнеют от зависти. Это не учение Христово, это просто старое знакомое всем фарисейство, это как лишь побеленные гробы, внешне красивые, а внутри полные костей мертвецов и всяких нечистот. Это не распространение Евангелия, это всего лишь грязная сделка, злоупотребляющая естественной жаждой человеческих существ к священному и тяжкое преступление делить всех нас на тех, кто сегодня находятся на "правильной" и кто на "неправильной" стороне. Да, все мы вместе являемся жертвами этого старательно продуманного механизма. Но слава Богу, его действующие лица слегка ошиблись во времени и географическом пространстве. Мы уже живем не в тоталитарном режиме и имеем свободный доступ к информации. Сейчас не трудно найти имена в предпринимательском реестре, информационной системе Министерства финансов ARES, в рекламе фирм на Интернете, сделать анализ графического изображения коммерческих отношений в торговом реестре, прочесть в архивах бывшего StB (каждый гражданин может свободно обратиться в информационную службу Архива органов госбезопасности бывшей Чехословакии), воспользоваться архивными услугами университетов, библиотек, и т.д. Сегодня мы живем не в средние века, и потому имеем много легкодоступных источников информации, чтобы доподлинно узнать, кто есть на самом деле те, кто хотел бы управлять чехословацкой православной церковью.

Эти три, казалось бы, разных взгляда содержат одну общую заявку и один общий вывод:
Мирные взаимоотношения между человеком и священником формирует не собственная жажда власти и карьеры, завернутая в красивые слова о Боге и вере, но то, что мы действительно делаем для своих ближних. Епископ Иоаким в своих изворотливых письменных замечаниях по поводу событий в Оломоуце 3.04.2014 в адрес епископа Симеона, которого до сих пор считает причиной всех своих проблем, написал:
"Достаточно одного смиренного и покорного почина одного единого человека и это бессмысленное мучение и публичное оскорбление нашей церкви будет закончено. Я не могу поверить, чтобы этот шаг не могли сделать... Если бы я даже тысячу раз был убежден в своей правоте, но при этом знал, что мой уход решит все дело, я не колебался бы ни минуты ".

Осознает ли епископ Иоаким, а вместе с ним епископ Ростислав и их окружение, что их собственная показная набожность может быть направлена лишь на самих себя, что их целью являются только личные выгоды?
Великий богослов Блаженный Августин Аврелий из Гиппона, именуемый также учителем Благодати (умер в Африке в 430 г), называл это "сосредоточенностью на самом себе." На родной латыни, на которой он писал свои книги, это звучит очень метко: incurvatio in se ipsum.

Не по сладким речам, но по плодам их узнаете их.
Написал доктор философии Войтех Мерунка, 8 апреля 2014

Уважаемые православные верующие, почтенные отцы, дорогие друзья и коллеги, и все, кому не безразлична репутация православия и христианства в Чешской республике,

вышеизложенным здесь текстом я решил публично выразить свое личное мнение об актуальных событиях, происходящих в местной православной церкви, которые шокируют уже в продолжение целого года и, как выяснилось, имеют даже более старую историю. Сегодня уже всем известны имена тех, кто начал муссировать клеветнические нападки в СМИ против владыки Христофора, а после того, как мнимые свидетельства были отозваны, так препятствовал честному решению этого скандала, что в итоге довел церковь до нынешнего раскола.
Как вы знаете, я помогал, в основном технически, в составлении Петиции за бывшего митрополита владыку Христофора, о которой однако владыка Христофор, наконец, заявил, что не ее хотел и даже поддержал раскольных епископов письменно 9 декабря 2013 года. Сегодня я помогаю владыке Симеону в его усилиях после всех этих ужасов сохранить поместную православную церковь в каноническом единстве с мировыми православными церквями.

Уставный представитель православной церкви в Чешских землях, г-н Марек Крупица в статье на сервере «echo24.cz» 28 марта 2014 написал:
"... Вопрос в том, почему Константинопольский патриархат придирается к Чешской и Словацкой православной церкви и вместо действий в рамках канонического права домогается своих фиктивных претензий на звание властелина мира ... так или иначе, православная церковь в Чешских землях не подлежат никакому утверждению откуда-то из заграницы ... "

Такое скандальное заявление от лица наивысшего представителя нынешней поместной православной церкви предстало перед властями чешского государства. Православное христианство является продолжением традиции апостольской Церкви Христовой и является единственным на всей земле. Все поместные церкви должны образовывать единство и следовать единым общим догмам. Поэтому, взаимно помогая друг другу, поместные церкви имеют право следить за властью, имеют возможность и, при необходимости, обязанность вмешаться, так как это делает Константинопольская Церковь, которая основала эти поместные православные церкви, и поэтому именуется Матерью всех церквей. Епископы и митрополиты каждой Православной Церкви должны быть признаны и одобрены также другими православными церквями, и, прежде всего имеющими самую старую историю. Если бы поместная чехословацкая Церковь имела епископов с международным признанием и почитанием, то впоследствии они бы имели такое же право "вмешиваться" в дела соседних сестринских церквей в случае необходимости решить какую-либо важную проблему. Международная изоляция владык Растислава и Иоакима в современной истории, пожалуй, приносит наибольшую угрозу для единства мирового Православия. Всего три автокефальные церкви опубликовали или отправили некие поздравления в честь недавней Прешовской интронизации епископа Ростислава (но не Иоакима), из чего можно сделать вывод о его признании, но, после событий последних дней, точку зрения Константинопольского Патриархата поддерживают 12 из 14 поместных церквей, оставшиеся две (Русская и Антиохийская) пока свои взгляды не выражают.

Когда епископы из канонических правил выбирают только то, что им подходит и отстаивают это сами перед собой на своем собственном Синоде, то они совершают ЕРЕСЬ. Греческое слово αἵρεσις означает «выбор или направление», потому что еретик для себя выбирает только то, что выгодно ему и, таким образом, возникает отличное от других мнение. В ереси нельзя удержать одинаковую веру. Если руководство церкви действует с неодобрения других церквей, после управленческого раскола последует еще более опасный раскол в вопросах веры. Как это однажды было в римско-католической церкви: сначала они отделились от православия ввиду организационных различий, во взглядах на управление мировой Церковью из-за папского примата, и когда этот раскол произошел, то в течение некоторого времени добавился ряд крупных разделений в вопросах веры. Точно так же развивались все христианские расколы, которые, например, вылились в образование протестантской церкви и так далее. Таким образом, нынешняя схизма Чехословацкой православной церкви очень небезопасна для всего мира. Пан Крупица строит , судя по всему, "новую, улучшенную, реформированную" православную Церковь?

Я - чех и Чешский гражданин, который потрясен тем, что делают местные лидеры православной церкви. Я надеюсь, что православное христианство станет неотъемлемой частью чешской культуры, духовности и истории и займет более достойное положение в сфере средств массовой информации, потому что зарождалось христианство с началом нашей государственности и национального бытия, как писал о том святой владыка Горазд, вечная ему память. Я с нетерпением ждал юбилейных Кирилло-Мефодивских торжеств, потому что являюсь активным членом международных славянских организаций и предполагал с этого момента развернуть ряд смелых планов в сфере образования. Вместо этого, я наткнулся как «садовник на одичавших козлов», которые высокомерно отделяются от отечественного гражданского общества, как секта или, возможно, как организация для обслуживания иммигрантов из бывшего Советского Союза, пребывая вне чешского и центрально-европейского духовного и культурного пространства. Самая большая проблема в том, что учение Христа они сами своими поступками не проявляют. Сегодня лицемерно напишут и сделают одно, а на следующий день нечто полностью противоположное, сохраняя при этом в обоих случаях одинаково святой вид. Эти святоши служат своим собственным потребностям. Вместо канонов пользуются правом сильнейшего и еще имеют дерзость говорить, что их воля есть Божья воля. Они разделяют людей и натравляют их друг против друга. Тем, кто служит им, - дают свое благословение, но тех, кто с ними не согласен - клеймят «нечистыми». Мне от этого становится так плохо, словно человеку, прикоснувшемуся к дьяволу. И таких людей чешское государство позволяет содержать и платит им, но никакой службы за это не имеет, кроме беспредельного позора для граждан Чешской республики.


С надеждой на приближающееся Воскресение
Войтех Мерунка, доктор философии, 8 апреля 2014

Prohlášení eparchiálního revizora olomoucko-brněnské eparchie

Prot. Jan Langr se dnes ve svém prohlášení obrací na na členy místní pravoslavné církve se svojí reakcí na události posledních dní.

V Olomouci dne 7.4.2014

Vysokopřeosvícení vladykové,
důstojní otcové,
drahé sestry a bratří,

obracím se na Vás jako revizor olomoucko-brněnské eparchie v reakci na některé události posledních dní v naší eparchii. Role eparchiálního revizora má být nejenom kritická, ale především nestranná. Z uvedeného důvodu nevnímejte má slova jako snahu podpořit či zvýhodnit jakoukoli názorovou skupinu, ale pouze jako rozbor faktického stavu z pohledu právní jistoty a legitimity.

Ve chvíli, kdy má naše eparchie dva správce, poukazující na právní legitimitu ve věcech pracovněprávních a majetkových, musím jako člen kontrolního orgánu vydat jasné stanovisko k zachování právní jistoty. Uvedené stanovisko prosím berte jako mou povinnost, ne snahu přinášet nová řešení či komentáře stávající situace.

Jako eparchiální revizor:


Konstatuji, že usnesení eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie ze dne 3.4. 2014 je v bodech č. 2 až 8 v rozporu s ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Eparchiální rada nemůže jednat bez svého předsedy a jako předseda nemůže být zvolen laik. Z uvedeného důvodu doporučuji eparchiální radě olomoucko-brněnské eparchie, aby toto usnesení revokovala. S ohledem ke skutečnosti, že uvedené ustanovení má pouze doporučující charakter – tj. doporučení nového eparchiálního správce, které nezakládá žádná práva či povinnosti eparchie, může revokace usnesení proběhnout až na nejbližším zasedání rady.

Sděluji, že olomoucko-brněnská eparchie má v každý okamžik svého řádného statutáře, který plní všechna práva a povinnosti dle zákona. Projeví-li některý ze správních orgánů naší církve vůli k jakého-li změně, je nutné definovat, jakým okamžikem se stává změna účinná a dále, zda se jedná o legitimní usnesení věcně a místně příslušného orgánu. Jelikož v současnosti neexistuje právní jistota v otázce statutárního zástupce (a prosím nyní tato slova nevnímejte svým osobním pohledem, ale z vnějšího pohledu orgánů veřejné správy), plní roli statutáře správce řádně zapsaný u Ministerstva kultury. Dle uvedené premisy budou postupovat všechny věcně a místně příslušné správní orgány a úřady České republiky. Z uvedeného důvodu lze považovat za statutáře eparchie správce, který je uveden v registraci naší eparchie a tudíž má mandát k veškerým právním úkonům.

Ve vazbě na prohlášení nového správce olomoucko-brněnské eparchie ze dne 6.4. 2014 upozorňuji, že do doby, než bude řádně nový správce olomoucko-brněnské eparchie zapsán na Ministerstvu kultury jako statutář eparchie, nemá, dle výše uvedené premise, mandát při nakládání s prostředky eparchie (ať již hmotnými či nehmotnými) nebo právo činit jakékoli pracovně právní úkony. Tyto budou od počátku neplatné.

Žádám všechny příslušné správní orgány naší církve, aby proces registrace v zájmu naší eparchie a potažmo i naší církve buďto co nejvíce urychlili nebo nenarušovali stávající registrace a právní postavení olomoucko-brněnské eparchie nelegitimními požadavky.

Drazí vladykové, důstojní otcové, drahé sestry a bratří, těžké a složité období, které zažívá naše církev, mimo jiné ukázalo, že jsme nebyli a stále nejsme připraveni na ekonomickou samostatnost naší církve. Je zcela určitě nasnadě otázka revize naší ústavy a tvorby jasných hospodářských pravidel, které zabrání účelovým výkladům. Naše církev žije v právním systému a ústavním pořádku a jako takové je musíme respektovat.

Celá vleklá krize, která se bezprostředně dotýká a rozděluje už i olomoucko-brněnskou eparchii, vyžaduje bezodkladné řešení. K tomu je nutné jednoznačně definovat hlavu naší místní církve uznanou ze strany světových církví, požívající i uznání správních a výkonných orgánů států České a Slovenské republiky.

Z uvedeného důvodu se obracím s prosbou k našim vladykům, aby byla tato otázka co nejdříve vyřešena tak, aby naše církev mohla oslavit nastávající svátek Svaté Pachy Páně v jednotě a lásce.

S láskou v Kristu
prot. Jan Langr

Vladyka Simeon píše věřícím - pokus o převrat

Drazí pravoslavní otcové a věřící,

se zármutkem Vám sděluji, že došlo k pokusu o převrat v naší milované Pravoslavné církvi v českých zemích.

(poznámka redakce: přečtěte si také velmi důležitý související dokument na serveru AMBON.cz: Jak se snadné u nás uloupit eparchii.)

Nezákonný synod vedený arcibiskupem Rastislavem vydal usnesení o mém odvolání z úřadu eparchiálního biskupa olomoucko-brněnské eparchie (27. března t.r. v Bratislavě). Toto odvolání je ovšem neplatné hned z několika důvodů:

1.) synod, který odvolání vydal, není řádným a uznávaným synodem naší místní pravoslavné církve. Tento pohled se opírá o stálý a neměnný názor Konstantinopolského patriarchátu, který sdílí i naprostá většina světových autokefálních pravoslavných církví. Dne 1. dubna t.r. byl tento postoj vydán i písemně jako stanovisko celého posvátného synodu Konstantinopolského patriarchátu. Praví se v něm mj.: „Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.“ To je naprosto jasné odmítnutí převratu v synodu provedené dne 9. prosince 2013 a zřetelně formulované neuznávání prešovského sněmu (11.1.2014). Tím je volba arcibiskupa Rastislava za metropolitu naší církve prohlášena za neplatnou a jeho synod není považován za řádný posvátný synod naší církve. Dále se úředním prohlášení Konstantinopolského patriarchátu píše: „Každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.“ Proto je samozřejmě neplatné i jakékoliv usnesení tohoto „synodu“ ohledně olomoucko-brněnského eparchiálního biskupa.

2.) Synod (i kdyby byl řádným a právoplatným synodem) nemá kanonické právo odvolat jakéhokoliv eparchiálního biskupa bez provedení archijerejského soudu, protože by to byl protikanonický zásah do vnitřních věcí eparchie, nad níž je podle pravoslavné eklesiologie každý řádný eparchiální biskup svrchovaným správcem. Jakýkoliv biskup, který je podezřelý z nějakých prohřešků, musí být dle kanonické práva postaven před soud dvanácti biskupů. (Nebo má dle tradičních zvyklostí možnost ukončit celou kauzu tím, že abdikuje.)

Současné kanonické právo reflektuje skutečnost, že biskupa už dnes většinou nesoudí v první instanci archijerejský sněm (jak požaduje pravidlo 74. apoštolské), ale že stačí 12 biskupů.

Pravidlo 12. (karthagenského sněmu)
...Jestliže některý biskup (čehož ať nebude!) bude napadnut nějakým obviněním a pro velké těžkosti nebude lze, aby se shromáždili mnozí biskupové, aby on nezůstal dlouho v obvinění, nechť ho vyslechne na soudu dvanáct biskupů...

Dále naše pravoslavné posvátné kánony zakazují ustanovovat v eparchii nového biskupa, pokud její původní eparchiální biskup ještě žije, nezřekl se funkce či nebyl řádně odsouzen archijerejským soudem.

K naší situaci je přiléhavé pravidlo 16. (cařihradského sněmu - dvojnásobného)
V příčině sporů a zmatků, jež se vyskytují v církvi, nutno i toto stanoviti: Nikterak nebudiž ustanovován biskup v té církvi, jejíž představitel ještě žije a přebývá ve své hodnosti, leč by se sám zřekl dobrovolně biskupství. Neboť náleží napřed přivésti ke konci zákonné vyšetření provinění, za něž má býti odstraněn z biskupství a tehdy po jeho svržení ustanoviti biskupem druhého místo něho.

Usnesení o sesazení eparchiálního biskupa bez provedeného soudu je názorným dokladem svědčícím o stavu chaosu a převratu, do něhož mladí biskupové církev uvedli. Nejprve by musel být zahájen řádný soudní proces, doručena obžaloba, musela by být biskupovi dána možnost se hájit, mít obhájce a musel by mít možnost se proti případnému nepříznivému rozsudku odvolat k vyšší instanci. To jsou v celém pravoslavném světě naprosto samozřejmé a všem(!) biskupům dobře známé skutečnosti. To, k čemu došlo na falešném synodu 27.3.2014, je úplné popření pravoslavného učení o episkopátu a naprosté zvrácení kanonické práva ze strany vzbouřeneckých biskupů a jejich spojenců.

Myslím, že se tím biskupové Rastislav, Jáchym a Juraj před většinou pravoslavného světa úplně zdiskreditovali.

Tímto tedy celé své eparchii oznamuji, že jsem nebyl obžalován ani postaven před řádný soud ani jsem nebyl odsouzen. Také oznamuji, že jsem neabdikoval. Proto jsem právoplatný a sloužícím eparchiálním archijerejem se všemi právy, které k tomuto úřadu patří.

Ve čtvrtek 3. dubna t.r. se konalo zasedání eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie.

Toto shromáždění bylo zneužito k provedení protiústavnímu i protikanonickému převratu ve správě naší eparchie. Vše se dělo podle už jednou osvědčeného scénáře (vyzkoušeného už 9.12.2013 na synodu, kdy začal rozkol pronikat do naší církve). Jako řádný eparchiální biskup jsem svolal před dvěma týdny zasedání eparchiální rady. Po ukončení řádného zasedání dal někdo z přítomných spiklenců zřejmě signál vl. Jáchymovi, který asi čekal někde za rohem, aby přišel. Působilo to dojmem, že vše je předem domluveno.

Vladyka Jáchym se do domu olomoucko-brněnské eparchiální rady vbrzku dostavil, vstoupil do jednací místnosti a z rozpuštěného shromáždění eparchiální rady vytvořil novou schůzi a řídil ji, jako by v olomoucko-brněnské eparchii žádný eparchiální biskup neexistoval. Tj. nechal volit tzv. správce eparchie, který se podle ústavy volí z řad kněží, když se eparchie ocitne bez biskupa.

Při tom si on i přítomní členové eparchiální rady počínali, jako kdyby řádný eparchiální biskup nebyl hned za stěnou jednací místnosti.

Naše platná ústava o zasedání eparchiální rady stanovuje:

Článek 15, Eparchiální rada: 1. Eparchiální rada je výkonným orgánem eparchiálního shromáždění pro správu eparchie. 2. Tvoří ji eparchiální biskup jako předseda, pomocný biskup (biskup-vikář), šest členů, volených eparchiálním shromážděním a členové metropolitní rady z příslušné eparchie.

Takže je na místě se otázat: jak může být za eparchiální radu považováno nějaké jednání, jehož se neúčastní eparchiální biskup? Zvláště, když musí sedět ve vedlejší místnosti, zatímco jakýsi cizí mladý biskup mu tam vtrhne a pořádá proti vůli eparchiálního archijereje zasedání nějakého církevního orgánu zdejší eparchie, a to v její kanonické oblasti a domě, který patří eparchii, jejímž statutárním zástupcem je na Ministerstvu kultury zapsán právě tento eparchiální archijerej. Takové počínání biskupa Jáchyma a členů eparchiální rady je nutno označit za zcela nezákonné.

Z hlediska našich svatootcovských a sněmovních posvátných kánonů jsem nadále řádným eparchiálním biskupem, který dlouhodobě disponuje všemi svými pravomocemi a je za eparchiálního biskupa uznávaný celým pravoslavným světem. Zprávy ze světa, které nám tlumočil zástupce Konstantinopolského patriarchátu ve čtvrtek večer, hovoří o tom, že za mnou stojí 12 ze 14 světových autokefálních církví. Ostatní dvě církve zatím ještě na poslední události nestihly reagovat.

Vzbouřenci zvolený kandidát na tzv. metropolitního správce (bude-li nelegálním synodem ustanoven a pokusí-li se ujmout této funkce), bude schismatickou postavou a podle toho s ní bude kanonicky zacházeno. Ústava ani posvátné nepřipouští volit a ustanovit metropolitního správce, je-li řádný eparchiální biskup doposavad ve funkci. Proto svou arcipastýřskou mocí zakazuji komukoliv ze své eparchie tuto postavu poslouchat a spolupracovat s ní.


Popsané konaní osob, které stojí za tímto převratem nebo jej podporují či se na něm jinak podílejí, musím označit za schismatické. Rozkol je z hlediska kánonů a svatootcovské tradice nejhorším ze všech hříchů, který nelze smýt ani prolitím mučednické krve. Je mi líto, že někteří kněží zapomněli na slib poslušnosti, kterým jsou povinováni svému biskupovi. Ti duchovní, kteří se dnes v Olomouci nechali zavléct do úkladů proti svému biskupovi, porušili hned několik kanonických pravidel: Ap.55; IV.18, VI.34 (trest: svržení). Kromě toho:

Pravidlo 15. (cařihradského sněmu - dvojnásobného)
Jestliže některý kněz nebo biskup nebo metropolita se odváží odstoupiti od obecenství se svým patriarchou a nebude pronášeti jeho jméno podle stanoveného a vydaného řádu v božském svátostném sloužení, avšak před sněmovním vyhlášením a řádným jeho odsouzením provede rozkol, takový dle rozhodnutí svatého sněmu budiž zcela zbaven každého kněžství, jakmile bude usvědčen z tohoto zločinu. Ostatně toto bylo stanoveno a potvrzeno i o těch, kdož pod záminkou nějakých obvinění, odstupují od svých představitelů (tj. i od eparchiálního biskupa) a tvoří rozkoly a roztrhávají jednotu církve.

Pravidlo 8. (IV. všeobecného sněmu)
Duchovní ustanovení při chudobincích, monastýrech a chrámech mučedníků, podřizují se podle ustanovení svatých otců biskupovi příslušného města a nejsou oprávněni samovolně vystoupiti z jeho pravomoci. Kdo se jakýmkoli způsobem proviní proti tomuto ustanovení a nepodrobí se pravomoci příslušného biskupa, budiž, jde-li o duchovního, potrestán podle pravidel, jde-li o mnicha nebo laika, budiž vyloučen z církevního obecenství.

Hlavně se však tito kněží hrubě prohřešili proti 13. pravidlu cařihradského sněmu – dvojnásobného:

Jestliže některý kněz nebo jáhen pro některá obvinění opovrhne svým biskupem před sněmovním vyšetřením a prozkoumáním a řádným jeho odsouzením a odváží se odstoupiti od obecenství s ním a nebude pronášeti jeho jméno v posvátných modlitbách na liturgiích podle církevního podání, takový budiž potrestán vyvržením a zbaven každé kněžské cti. Neboť ten, kdo je ustanoven v hodnosti kněze a osvojuje si soud, náležející metropolitům, a před soudem sám se opovažuje odsuzovati otce svého a biskupa, není hoden ani cti a jména kněze.

Nutno opět zdůraznit, že jsem nebyl souzen ani odsouzen, a proto rozhodnutí podepsaných kněží, přítomných na nelegálním zasedání ER, pod usnesením, že pokračují v zasedání beze mne, ač jsem tu eparchiálním archijerejem, je zřejmým odstoupením od obecenství se mnou.

Chápu, že tito kněží možná byli někým uvedeni v omyl nebo se ukvapili, a s radostí přijmu jejich pokání, bude-li přineseno v nejbližších dnech. V takovém případě nehodlám vůči nim uplatňovat žádné sankce. Kdyby však chtěli trvat na svém jednání a dokonce v něm pokračovat, budu muset jako řádný eparchiální biskup postupovat vůči nim dle toho, jak stanovují posvátné kánony. Ač je mi to líto a nechci nikomu způsobovat bolest, v naší současné situaci musím jako Bohem ustanovený kanonický pastýř nadřadit celocírkevní zájmy nad všechno ostatní.

Věřím, že se mnou bude většina našich věřících souhlasit, když řeknu, že zájmem naší církve je záchrana její kanonické existence, aby byla naše eparchie součástí společenství světové pravoslavné církve, aby její svaté Tajiny byly považovány v celém pravoslavné světě za právoplatné a její duchovenstvo bylo uznáváno ze strany všech představitelů světových autokefálních církví. Připomeňme si, jak nesmírně na těchto hodnotách záleželo sv. vladykovi Gorazdovi. Vzbouřenci však vlečou naši církev do izolace, vnitřního štěpení a do schismatu čili oddělení od celosvětového společenství všech autokefálních církví.

Jako jediný kanonický pastýř olomoucko-brněnské eparchie volám v této kritické chvíli, kdy je v ohrožení celá další existence naší místní církve, všechny kněze a věřící k jednotě a kanonické poslušnosti. Tzv. „synod“ vladyky Rastislava ztrácí i tu malou podporu, kterou u několika špatně informovaných církevních představitelů ve světě měl. Upozorňuji, že biskup Jáchym je už obtěžkán dlouhou řadou hrubých kanonických přestupků, nemá v naší eparchii žádnou pravomoc a konečně – není ani zapsán v rejstříku církví na Ministerstvu kultury jako statutární orgán. Proto nebude schopen zajistit duchovenstvu pobírání platu a naší církvi žádný ze státem vyplácených příjmů.

Modlím se, aby v této krizi, která je nejtěžší zkouškou naší církve, kterou od doby sv. mučedníka biskupa Gorazda procházíme, daroval Pán a Bůh náš Ježíš Kristus všem našich duchovním moudrost, rozvahu a věrnost. Abychom všichni stáli v pravdě a pravoslavné víře.

Váš

arcibiskup Simeon
eparchiální biskup olomoucko-brněnské eparchie
a metropolitní správce

V Olomouci dne 4. dubna 2014

Pravoslavní věřící i duchovní v těchto dnech píší na Ekumenický patriarchát v Konstantinopolu a na další oficiální místa svoje prosby za záchranu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Z obdržených kopií odeslaných dopisů vybíráme:

Věříme, že Bůh nedopustí další tupení a hanobení Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona ani ponižování Jeho Všesvatosti Bartoloměje. Věříme, že Bůh naši místní pravoslavnou církev neopustí.
Je nutné a velmi naléhavé zastavit nelegálně ustanoveného biskupa Jáchyma, falešnou hlavu české pravoslavné církve.
Modlíme se za všechny, kteří bojují za pravdu i přes strach, který přichází s postupným „trestáním nevěrných novému režimu“.
... s poľutovaním a bolesťou v srdci sledujem a čítam uplynulý priebeh situácie v našej miestnej Cirkvi. Veľmi si želám, aby táto neblahá situácia, tento rozkol vyvolaný „mocichtivými“ mladými biskupmi bol ukončený.

Zdroj: http://sul-zeme.cz/

Puč už i v moravské eparchii

Jak je snadné u nás uloupiti eparchii

Dnes se konalo zasedání eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie, na kterém (jak soudím) proběhl protiústavní i protikanonický převrat ve správě eparchie. Vše se dělo podle už jednou osvědčeného scénáře (vyzkoušeného už 9.12.2013 na synodu, kdy začal rozkol pronikat do naší církve). Vl. Simeon svolal před dvěma týdny zasedání eparchiální rady. Po ukončení řádného zasedání dal někdo z přítomných spiklenců zřejmě signál vl. Jáchymovi, který asi čekal někde za rohem, aby přišel. (Mimochodem, moskevští vyslanci, kteří tenkrát vtrhli na prosincový synod, se prý také zprvu schovávali za rohem, zahalení do kabátů.) Působilo to dojmem, že vše je předem domluveno (myslím, že vl. Jáchym měl už i klíč od brány do domu). Takže tam byl vl. Jáchym cobydup, vstoupil do jednací místnosti a z rozpuštěného shromáždění eparchiální rady vytvořil novou schůzi a dále se řídil scénářem, jak je popsaný v přesně týden starém dokumentu Rastislavova "synodu" - itineráři pro převzetí vlády nad olomoucko-brněnskou eparchií. Tj. nechal volit správce eparchie, který se podle ústavy volí z řad kněží, když se eparchie ocitne bez biskupa.

Při tom si počínal, jako kdyby řádný eparchiální biskup nebyl hned za stěnou, jen pár metrů od něho. Už mne nepřekvapilo, že vl. Jáchymovi vůbec nevadí, že je členem "synodu", který většina světové pravoslavné církve odmítá. Překvapilo mne však chování přítomných duchovních, kterým nevadilo, že se zpronevěřili důvěře, kterou jim svěřili voliči na eparchiálním shromáždění. Těm kněžím - a to je pro mne vskutku nepochopitelné - nevadí, že vlečou naši eparchii do rozkolu, který je oddělen od jednoty světového Pravoslaví. (Morálně a pravoslavně se zachovala jen jedna členka eparchiální rady, křehká žena volená z laiků, která i bez teologického vzdělání pochopila, že se tu děje něco nemravného, a posléze rozhořčeně opustila zasedání.)

Rozkol je z hlediska kánonů a svatootcovské tradice nejhorším ze všech hříchů, který nelze smýt ani prolitím mučednické krve. Jak mohou v tak zásadní věci, jakou je hrozba rozkolu, kněží zapomenout na slib poslušnosti, kterým jsou povinováni svému biskupu. Chápu, že každý kněz může mít svůj názor na nějaké otázky, které nejsou zásadního charakteru a nedotýkají se bytí a nebytí kanonické církve. Avšak porušit slib poslušnosti řádnému biskupu, a podpořit vtrhnutí cizího biskupa na naše kanonické území, - to nechápu.

Smutné je, že tito kněží, kteří se dnes v Olomouci nechali zamotat do úkladů proti svému biskupovi, porušili hned několik kanonických pravidel: Ap.55; IV.18, VI.34 (trest: svržení). Kromě toho:

Pravidlo 15. (cařihradského sněmu - dvojnásobného)
Jestliže některý kněz nebo biskup nebo metropolita se odváží odstoupiti od obecenství se svým patriarchou a nebude pronášeti jeho jméno podle stanoveného a vydaného řádu v božském svátostném sloužení, avšak před sněmovním vyhlášením a řádným jeho odsouzením provede rozkol, takový dle rozhodnutí svatého sněmu budiž zcela zbaven každého kněžství, jakmile bude usvědčen z tohoto zločinu. Ostatně toto bylo stanoveno a potvrzeno i o těch, kdož pod záminkou nějakých obvinění, odstupují od svých představitelů (tj. i od eparchiálního biskupa) a tvoří rozkoly a roztrhávají jednotu církve.

Pravidlo 8. (IV. všeobecného sněmu)
Duchovní ustanovení při chudobincích, monastýrech a chrámech mučedníků, podřizují se podle ustanovení svatých otců biskupovi příslušného města a nejsou oprávněni samovolně vystoupiti z jeho pravomoci. Kdo se jakýmkoli způsobem proviní proti tomuto ustanovení a nepodrobí se pravomoci příslušného biskupa, budiž, jde-li o duchovního, potrestán podle pravidel, jde-li o mnicha nebo laika, budiž vyloučen z církevního obecenství.
Takže takto se dnes podařilo rozšířit duchovní infekci, která v r. 2013 zachvátila pražskou eparchii, i do eparchie olomoucko-brněnské (konec konců už nějakou dobu slýchávám o vzbouřencích z různých úst: "Oni si najdou nějaký způsob, jak se dostat i k vám," takže se jen naplnily předpovědi). Byl to tristní pohled: vl. Jáchym zmocňuje eparchiální rady, řádný eparchiální biskup musí sedět ve vedlejší místnosti za dveřmi. Co ještě může být označeno za schisma, když ne to, co vl. Jáchym spáchal dnes na Moravě?

+ + +

Obávám se, že biskup Jáchym dnes přidal k dlouhé řadě svých kanonických přestupků dalších pár položek. Snad ještě existuje v pravoslavném světě nějaký smysl pro věrnosti kánonům všeobecných a místních sněmů, aby to nějaká instance někde zhodnotila a vyvodila z toho jakési závěry a zachránila nás před tímto pádem do chaosu.

Vtrhnutí cizího biskupa do eparchie jinému biskupovi je čin z kanonického hlediska zvláště zavrženíhodný a přísně trestaný. Těžko se může vymlouvat, že to nevěděl, když máme všichni na stole oficiální písemné vyjádření Konstantinopolského patriarchátu o nekanoničnosti Rastislavova synodu, jehož je vl. Jáchym členem a v jeho jménu koná. Takže si musel dobře uvědomovat, že odvolání arcibiskupa Simeona, které provedli na tzv. synodu, je neplatné.
Pravidlo 20. (VI. všeobecného sněmu)
Není povoleno biskupovi, aby v jiném městě, jež mu nepřísluší, učil veřejně. Bude-li někdo zpozorován, že tak činí, ať přestane býti biskupem a koná funkce kněžské.

Pravidlo 15. (I. všeobecného sněmu)
Aby se předešlo opětovným zmatkům a nepořádkům, bylo rozhodnuto naprosto zapověděti zvyklost, která je v některých místech a odporuje apoštolskému pravidlu, aby ani biskup, ani duchovní nebo jáhen nepřecházeli z města do jiného města. Dopustí-li se nějaká osoba po vyhlášení tohoto rozhodnutí svatého a velikého sněmu takového jednání, nebo připustí-li, aby se s ní takto postupovalo, bude ohledně takové osoby opatření zcela neúčinným a osoba, která přešla na jiné místo, má býti navrácena do té církve, v níž byla vysvěcena na biskupa, kněze aneb jáhna.

Pravidlo 13. (antiochijského sněmu)
Žádný biskup ať se neodváží přecházeti z jedné eparchie do druhé ani ustanovovati kohokoliv v jejím chrámě pro výkon posvátné služby, ani přiváděti s sebou druhé, leč přejde na pozvání listem metropolity a biskupů s ním, v jejichž oblast přichází. Jestliže bez ničího pozvání mimo řád odejde někoho rukopoložiti a zařizovati církevní věci, jemu nepodléhající, vše, co provede, budiž neúčinným, a on za svůj nepořádek a nerozvážné počínání nechť snáší vhodný trest okamžitého svržení se své hodnosti od svatého sněmu. (Kanonický metropolita v naší církvi momentálně není, protože ten stávající je nekanonický; v kánonu se navíc metropolitou myslí představený oblasti, kam daný biskup chce přijít, a to je v našem případě vl. Simeon, který sem nikoho nepozval.)
+ + +

Ústava o zasedání eparchiální rady stanovuje:
Článek 15, Eparchiální rada: 1. Eparchiální rada je výkonným orgánem eparchiálního shromáždění pro správu eparchie. 2. Tvoří ji eparchiální biskup jako předseda, pomocný biskup (biskup-vikář), šest členů, volených eparchiálním shromážděním a členové metropolitní rady z příslušné eparchie.

Takže je na místě se otázat: jak může být za eparchiální radu považováno nějaké jednání, jehož se neúčastní eparchiální biskup? Zvláště, když musí sedět ve vedlejší místnosti a jakýsi cizí biskup mu tam vtrhne a pořádá proti vůli eparchiálního archijereje zasedání nějakého církevního orgánu zdejší eparchie, a to v její kanonické oblasti a domě, který patří eparchii, jejímž statutárním zástupcem je na Ministerstvu kultury zapsán právě tento eparchiální biskup!

Nahlédl jsem večer před eparchiální radou do rejstříku Ministerstva kultury a viděl, že b. Jáchym není zapsán jako statutář - ani u Pravoslavné církve v českých zemích ani u Pražské eparchie ani u Olomoucko-brněnské eparchie. Z hlediska našeho občanského práva vl. Jáchym jako církevní hodnostář není nikdo. Nemá žádná práva disponovat majetkem pravoslavné církve ani cokoliv v této oblasti rozhodovat. Statutářem olomoucko-brněnské eparchie je vl. Simeon. On jediný zastupuje naši eparchii. Uvědomuje si to vl. Jáchym a členové eparchiální rady?

Zajímavý je pohled na publikovaný seznam (fotokopii) usnesení dnešní "eparchiální rady" - v bodu č. 2 se ER rozhodla, že pokračuje v jednání i poté, co bylo její zasedání eparchiálním archijerejem ukončeno. V bodu č. 3 se ER usnesla, že vl. Simeon dále nepředsedá ER. Má ještě smysl rozvádět, že je to protikanonická vzpoura kněží proti svému biskupovi? Pak v usnesení č. 4 ER rozhodla, že předsedat přítomným kněžím bude laik, což odporuje ústavě pro jednání ER (zjevně to bylo provedeno účelově, protože si přítomní uvědomovali, že za předsedání takovému vzbouřeneckému shromáždění by hrozila knězi suspendace). Teprve v usnesení č. 6 se ER rozhoduje, že se schvaluje účast na zasedání b. Jáchyma jako hosta. To mi připadá jako manipulace, neboť pod vedením vl. Jáchyma jsou přijata všechna usnesení, číslem 1 počínaje. (Kdo se chcete podívat na tento dokument, který je takovým "know how", jak provést převrat v nějaké eparchii, pak je to zde.)
Přítomné kněze by přesto mohlo zajímat pravidlo 13. (cařihradského sněmu - dvojnásobného)

Jestliže některý kněz nebo jáhen pro některá obvinění opovrhne svým biskupem před sněmovním vyšetřením a prozkoumáním a řádným jeho odsouzením a odváží se odstoupiti od obecenství s ním a nebude pronášeti jeho jméno v posvátných modlitbách na liturgiích podle církevního podání, takový budiž potrestán vyvržením a zbaven každé kněžské cti. Neboť ten, kdo je ustanoven v hodnosti kněze a osvojuje si soud, náležející metropolitům, a před soudem sám se opovažuje odsuzovati otce svého a biskupa, není hoden ani cti a jména kněze. (Nutno připomenout, že arcibiskup Simeon nebyl souzen ani odsouzen, a proto rozhodnutí ER, že pokračuje v zasedání bez eparchiálního archijereje, je zřejmým odstoupením od obecenství s ním.)
+ + +

Z hlediska svatootcovských a sněmovních kánonů je vladyka Simeon samozřejmě řádným eparchiálním biskupem, který dlouhodobě požívá všech svých pravomocí a je za eparchiálního biskupa uznávaný celým pravoslavným světem. (Na tom nic nemění skutečnost, že byl kdysi dosazen do funkce jmenováním a nikoliv na základě ústavní volby; jednou to synod schválil a církev přijala, tak to musí platit - vedl jsem na toto téma kdysi disputaci s metropolitou Nikolajem.) Žádný náš synod (ani kdyby byl legální) nemůže sesadit právoplatného eparchiálního biskupa prostě jen tím, že si vymyslí nějaké jeho údajné přestupky a prohlásí ho za sesazeného. To by byl protikanonický zásah do vnitřních věcí eparchie. A přesně toho se Rastislavův "synod" dopustil (dle mého soukromého názoru).
Pravidlo 16. (cařihradského sněmu - dvojnásobného)
V příčině sporů a zmatků, jež se vyskytují v církvi, nutno i toto stanoviti: Nikterak nebudiž ustanovován biskup v té církvi, jejíž představitel ještě žije a přebývá ve své hodnosti, leč by se sám zřekl dobrovolně biskupství. Neboť náleží napřed přivésti ke konci zákonné vyšetření provinění, za něž má býti odstraněn z biskupství a tehdy po jeho svržení ustanoviti biskupem druhého místo něho.
V tu chvíli všichni, kdo byli na zasedání přítomni, věděli, že Konstantinopolský patriarchát neuznává vl. Rastislava za metropolitu a tím pádem ani jím vedený "synod" neuznává za kanonický. To je zřejmé z toho, že patriarcha Bartoloměj s celým konstantinopolským synodem výslovně deklarovali, že všechny skutky provedené Rastislavovým synodem jsou nekanonické a neuznávané ze strany Konstantinopole. Jak víme z předchozích událostí, většina autokefálních pravoslavných církví v kauze naší místní církve následuje stanovisko Konstantinopolského patriarchátu.

To je další důvod, proč je odvolání vladyky Simeona z postu eparchiálního biskupa kanonicky neplatné, jak jsem z celého srdce i rozumu přesvědčen, a bude nepochybně většinou pravoslavného světa neuznávané. To však mladým biskupům a těm, kdo jim přisluhují, nevadí. Je neuvěřitelné, že pravoslavným biskupům a duchovním mohou být lhostejné tak zásadní kanonické věci, které přímo souvisí s pravoslavností a katolicitou Církve a mají bezesporu vliv na sestupování blahodati Svatého Ducha.

Jenže vzbouřenci postupují podle plánu, brutálně krok za krokem k ovládnutí církve. Kam nás ale pak vedou kroky členů Rastislavova "synodu" a teď navíc i kroky členů eparchiální rady? Odpověď je nasnadě: do izolace, do rozkolu od zbytku pravoslavného světa, do hádek a štěpení v místní pravoslavné církvi, ke ztrátě autokefality a rozpadu zdejší struktury a ke vpádu dalších jurisdikcí a všelijakých rozkolů na naše území. Je tohle opravdu to, co chcete?

Zdroj: www.ambon.or.cz

Stručný náčrt kanonické studie s přestupky mladých biskupů samozvaného rozkolného synodu

 

Zatím nekompletní přehled některých kanonických pravidel a ústavních ustanovení, které byly porušeny ze strany mladých biskupů: Rastislava (Gonta), Jáchyma (Hrdého) a Juraje (Stránského).

Jedná se jen o předběžný náčrt kanonické studie.

Předesílám, že porušení kanonických předpisů je zároveň i přestupkem proti platné ústavě, která v čl. 1, odst. 1. deklaruje, že se naše církev řídí: "Písmem svatým, svatou tradicí, posvátnými kánony..."

Pozváním ruských hierarchů na prosincové zasedání synodu (9.12.2013) bez vědomí metropolitního správce (který má dočasně podobná práva jako metropolita) hrubě porušili mladí biskupové Jáchym, Rastislav a Juraj 34. apoštolské pravidlo: "Biskupové každého národa musí míti svého prvního biskupa a uznávati jej jakožto hlavu a nesmí ničeho podnikati, co ty přesahovalo jejich pravomoc bez jeho schválení; ale každý se musí starati o svou eparchii a místa, která k ní patří. Avšak ani první biskup nemá ničeho činiti bez vědomí ostatních biskupů..."

Mladí biskupové poukazují na slova kánonu: "ani první biskup nemá ničeho činiti bez vědomí ostatních biskupů", a namítají, že tuto druhou polovinu pravidla porušil arcibiskup Simeon pozváním konstantinopolských hierarchů na synod. K tomu lze uvést následující: zvát zahraniční hosty je právem prvního biskupa a není k tomu potřeba schválení ostatních místních biskupů - zvláště jedná-li se o pozvání biskupů mateřské církve a je-li to v souladu s tomosem autokefality, jako byl případ pozvání konstantinopolských hierarchů. Naopak, zvát někoho ze zahraničí není právem ostatních místních biskupů, a proto k tomu nutně potřebují souhlas prvního biskupa (zvláště jsou-li těmi pozvanými zahraničními hosty biskupové z církve, která k nám nemá žádný kanonický vztah). Pod slovy "nic činiti", jak jsou uvedena v citovaném pravidle, je nutno chápat jen konání toho, co překračuje běžné pravomoci eparchiálního biskupa či obvyklé pravomoci metropolity. Tato slova tedy nelze vztahovat k pravomoci prvního biskupa pozvat na synod hosty. Kdybychom slova "nic činiti" chápali absolutně, pak by to znamenalo, že eparchiální biskupové nesmí konat bez vědomí metropolity ani žádný úkon v církevní správě své eparchie, což by bylo absurdní.

Tento náš výklad se zakládá na znění pravidla 9. místního sněmu antiochijského: "V každé oblasti mají biskupové uznávati biskupa stojícího v čele metropolie, který pečuje o celou oblast, neboť do metropolie přicházejí odevšad všichni, kdož mají záležitosti. Proto bylo usneseno, aby on i ctí byl předním a aby ostatní biskupové bez něho nepodnikali ničeho zvláště důležitého, podle dávno od otců našich přijatého pravidla, mimo to, co se vztahuje na eparchii, náležející každému z nich a na sídliště, nacházející se v jejím obvodě."

Biskup Jáchym neměl právo hlasovat v prosincovém synodu (a pochopitelně ani v následně se konajícím zasedání nekanonického samozvaném synodu) poté, co mu byla na začátku setkání toho dne doručena arcibiskupem Simeonem okamžitá výpověď ze jeho funkce vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie. Tuto výpověď mu arcibiskup Simeon udělil po minulém trojím napomenutí, že svým chování porušuje své povinnosti, překračuje pravomoci a nechová se jako řádný biskup.

Ústava v čl. 3 stanovuje:
1. Posvátný synod tvoří biskupové vykonávající službu v církvi.

Vl. Jáchym už od začátku setkání na prosincovém synodu nebyl biskupem "vykonávajícím službu v církvi" (za takové biskupy jsou považováni jen ti, kteří mají nějaký úřad; ostatní biskupové - např. emeritní apod., i když slouží liturgii, nejsou považováni za biskupy "vykonávající službu v církvi"). Svým setrváváním na zasedání synodu a posléze hlasováním hrubě porušil uvedené ústavní pravidlo.

Na samozvaném synodu vladyka Rostislav odhlasoval za nového metropolitního správce sám sebe (což je nemorální a nepřípustné, mj. např. viz čl. 24 odst. 6 ústavy, byť synod není "orgánem", principy morálky by tam jistě měly platit) a vladyka Jáchym hlasoval, aniž byl členem synodu, neboť ústava praví, že "posvátný synod tvoří biskupové vykonávající službu v církvi" (čl. 3. odst. 1) a vladyka Jáchym byl již v té době právoplatně odvolán ze své funkce. Pokud by na samozvaném synodu tří zbylých biskupů neodhlasovali nového metropolitního správce Rastislav a Jáchym, pak by tam zbyl už jen Juraj, který by jedním hlasem nemohl Rastislava udělat novým metropolitním správcem.

Tím, že biskupové na samozvaném synodu sesadili svého prvního biskupa, porušili 14. kánon svatého sněmu cařihradského, konaného v chrámě svatých apoštolů a nazývaného dvojnásobným: "Jestliže některý biskup, klada za záminku provinění svého metropolity, před sněmovním vyšetřením odstoupí od obecenství s ním a nebude pronášeti jeho jméno dle zvyku v božském posvátném úkonu, o takovém svatý sněm stanovil: budiž svržen, bude-li pouze usvědčen, že odstoupil od svého metropolity a vytvořil rozkol. Neboť každý má znáti svou míru, a ani kněz nemá opomíjeti svého biskupa, ani biskup svého metropolitu."

Utvoření a zasedání "synodu" úmyslně bez metropolitního správce a proti jeho vůli, s cílem pokusu o výměnu metropolitního správce a o ovládnutí církve, není nic jiného než rozkol, který mladí biskupové vytvořili proti arcibiskupu Simeonovi.

Tím, že biskup Jáchym opustil olomoucko-brněnskou eparchii bez řádného kanonického propuštění z kléru této eparchie, které může učinit propouštěcím listem jen eparchiální biskup, porušil tato kanonická pravidla:
15. apoštolské, 33. apoštolské, 16. pravidlo I. všeobecného sněmu (tato pravidla stanovují jako trest za přestoupení: zákaz konat bohoslužby, ponechání v církevním obecenství pouze jako laik, donucení k návratu do původní eparchie nebo vyloučení z církevního obecenství).

Pravidlo 15. (apoštolské)
Zanechá-li kněz nebo jáhen nebo vůbec někdo z kleru svoji eparchii a přejde do jiné, a po úplném přesídlení bude tam bydliti bez svolení svého biskupa: zakazuje se mu konati nadále bohoslužby, zvláště neuposlechne-li svého biskupa, který jej vyzval k návratu. Setrvá-li nadále v tomto nedůstojném chování: budiž tam ponechán v obecenství pouze jako laik.
Pravidlo 33. (apoštolské)
Žádný s cizích biskupů, nebo kněží nebo jáhnů nesmí být přijímán bez doporučujícího listu. Když tento předloží, musí se o nich pečlivě souditi: v případě, že to budou hlasatelé zbožnosti - buďtež přijati; v opačném případě poskytne se jim čeho je jim zapotřebí, ale do obecenství se nevezmou, jelikož často dochází k podvodu.

Pravidlo 16. (I. všeobecného sněmu)
Kněží, jáhni a vůbec kdokoli z duchovního stavu, kteří nerozvážně a bez bázně Boží a neznajíce církevního pravidla odejdou od své církve, nemohou v žádném případě býti přijati do jiné církve. Proti takovým osobám má býti použito všech donucovacích prostředků, aby se vrátily do své církevní obce. Setrvají-li takové osoby ve své zatvrzelosti, mají býti vyloučeny z církevního společenství. Také jestliže se někdo opováží rukopoložiti ve své církvi někoho, kdo náleží pod pravomoc druhého biskupa, bez souhlasu biskupa, od něhož odešla osoba, zařazená mezi duchovenstvo, takové svěcení je neúčinné.

Tzv. sněm (11.1.2014)
Podle čl. 12, odst. 3 - sněm svolává a předsedá mu metropolita.

Lednový sněm nebyl svolán ani metropolitou ani řádně zvoleným metropolitním správcem, ale uzurpátorem této funkce, který byl dosazen na neplatném synodu 9.12.2013. (Tohoto uzurpátora neuznává většina autokefálních pravoslavných církví.) Proto se nemůže jednat o platný sněm.

Sněm nebyl svolán ani řádným synodem, ale falešným synodem, který zahájil jednání po řádném ukončení jednání řádného synodu a po odchodu metropolitního správce ze shromáždění. Na falešném synodu přijali účast někteří ze sloužících biskupů, kteří tím vytvořili samozvaný synod.

O sněmu praví platná církevní ústava v čl. 12., že je to "nejvyšší věroučný, ústavodárný, správní a církevně-kanonický orgán církve." Není stanoveno, že by měl pravomoc volit eparchiálního biskupa, což je vyhrazeno eparchiálnímu shromáždění. Nemá ani žádnou pravomoc nového eparchiálního biskupa schvalovat či dosazovat.

Článek 14. ústavy: Eparchiální shromáždění: 1.) "Eparchiální shromáždění je nejvyšší správní orgán eparchie". A dále: 4.) Eparchiální shromáždění volí eparchiálního biskupa. A pak: 5.) Eparchiální shromáždění projednává všechny důležité otázky eparchie.

O sněmu praví ústava v odst. 3. též: "V jednotlivých územních částech církve se konají předsněmovní jednání." V případě lednového sněmu se však žádná jednání nevedla.

Označení zvolení biskupa Jáchyma arcibiskupem pražským na sněmu za jakési "ústavní opatření" nemá žádnou oporu v platné ústavě ani v kánonech.

V prováděcích předpisech se k čl. 12 praví:
3. Podkladem pro zahájení předsněmovních jednání je rozhodnutí Posvátného synodu, který určí místo konání sněmu, dobu (datum) konání sněmu, hlavní téma sněmu. V případě naléhavé potřeby může být sněm svolán bez předsněmovních jednání.

K tomu můžeme připomenout, že místo, doba a téma sněmu nebylo rozhodnutím Posvátného synodu, ale falešného samozvaného synodu, který si v prosinci 2013 utvořili mladí biskupové po ukončení jednání skutečného synodu a po odchodu arcibiskupa Simeona. K předsněmovnímu jednání nutno podotknout, že v případě, že by sněm hodlal měnit ústavu (či kdyby snad měl vydávat nějaké podivné "ústavní opatření"), nebylo dosud nikdy možné, aby se konal bez předsněmovního jednání. Jaká potřeba byla natolik "naléhavá", že se nemohla vést předsněmovní jednání před tím, než byla sněmem pod vedením biskupů Rastislava, Jáchyma a Juraje porušena ústava?

Článek 12. ústavy stanovuje v bodu 1. kdo tvoří sněm a mj. uvádí: členové metropolitních rad, členové eparchiálních rad, šest delegátů na každou eparchii, volených příslušným eparchiálním shromážděním.

Přítomných několik delegátů za olomoucko-brněnskou eparchii však mělo propadlý mandát a nebylo znovu zvoleno eparchiálním shromážděním. Nebyli přítomni členové eparchiální rady olomoucko-brněnskou eparchie a hlavně nebyl zde eparchiální biskup olomoucko-brněnské eparchie (což je kanonicky i eklesiologicky nepřípustné, protože eparchie prostě nemůže být zastupována bez eparchiálního biskupa, existuje-li; je-li nemocen, vyšle alespoň svého vyslance či písemně vydá své požehnání či instrukce). Přítomní delegáti olomoucko-brněnské eparchie, zde byli svévolně bez požehnání svého eparchiálního biskupa a bez platného mandátu jen kvůli tomu, aby vyvolávali zdání, že je zde olomoucko-brněnská eparchie zastoupena, jak to ústava bezpodmínečně požaduje.

Vl. Jáchym porušil příchodem do pražské eparchie také pravidlo 16. antiochijského sněmu, které stanovuje: "Jestliže některý biskup, nemající eparchie, usurpuje církev, nemající biskupa, a zaujme stolec její bez souhlasu plného sněmu, budiž takový svržen, třebas by ho volil všechen lid, jehož se zmocnil. Plný sněm je ten, na němž je přítomen s ostatními též metropolita." (Viz o tom i 35. apoštolské pravidlo a 13. antioch. - trest svržení)

"Sněm", o němž se v tomto pravidle hovoří, není tím, co je nazýváno sněmem v naší ústavě. Ačkoliv to je irelevantní, protože prešovský sněm stejně nebyl řádně svolán ani veden, takže se nejednalo o skutečný ústavní sněm, jak všichni přítomní biskupové dobře věděli. "Plný sněm", o němž hovoří citovaný kánon, by se zde mohl konat jedině za účasti arcibiskupa Simeona.

Byla porušena ústava ve věci volby metropolity.

Podle čl. 2 odst. 4 prováděcích předpisů ústavy:
Kandidáty na metropolitu jsou: arcibiskup pražský a arcibiskup prešovský. ... Volba je doživotní.
Pokud se jeden ze vzpomenutých arcibiskupů zřekne kandidatury na metropolitu bez vysvětlení a řádného odůvodnění, pak je to svévolné poškození zájmů té části církve, kterou daný arcibiskup zastupuje (arcibiskup pražský svou kandidaturou zastupuje celou část místní církve v českých zemích; arcibiskup prešovský zastupuje slovenskou část naší církve).

V roce 2000 se také protáhla volba pražského arcibiskupa, ale tehdejší prešovský arcibiskup a metropolitní správce Nikolaj odmítl se dávat volit za metropolitu, pokud nebude zvolen arcibiskup pražský, neboť takové jednání by bylo vůči české části církve nebratrské.

Nakonec se v r. 2000 vladyka Kryštof (po svém ustanovení arcibiskupem pražským) před samotnou volbou na prešovském sněmu své kandidatury na metropolitu zřekl, ale nebyl to výsledek žádného "spikleneckého handlu". Bylo to církvi vysvětleno jako projev úcty k významnému věkovému rozdílu a ke značnému rozdílu ve služebním stáří, jakož i vyjádření úcty k náročnému zápasu o přežití slovenské části církve, který v průběhu 90. let musel vl. Nikolaj jako prešovský arcibiskup za církev vybojovat. Církev to vzhledem ke stáří vl. Nikolaje přijala.

Těžko lze však přijmout zvolení prešovského arcibiskupa Rostislava za metropolitu, které bylo provedeno za podivných, neústavních a neprůhledných okolností, když církvi nebylo ani náznakem vysvětleno, proč má být česká část církve na příštích padesát let (Rostislavovi je 35 let) připravena o možnost, aby metropolitou byl pražský arcibiskup.

Při poslední řádné volbě metropolity kandidoval vl. Kryštof jakožto arcibiskup pražský a vl. Ján jakožto arcibiskup prešovský. Protože na sněmu (ve Vilémově v r. 2006) ani v jednom kole nezískal žádný z obou kandidátů dvě třetiny hlasů, jak to požaduje ústava k zvolení, byl metropolita určen losem, jak to předepisuje ústava. Tak má vypadat řádný ústavní postup (viz prováděcí předpisy k ústavě, čl. 2, odst. 4).

Kromě toho porušoval vladyka Jáchym svou svévolí už dříve kanonická pravidla - např. kánon o duchovenském svěcení, protože vykonal jako vikární biskup bez vědomí svého eparchiálního biskupa tajné svěcení třikrát ženatého člověka na diákona (to zakazuje 17. apoštolské; Bas 12; VI.,3 a především to zakazuje Písmo svaté - 1 Timoteovi 3,12: "Jáhni ať jsou jen jednou ženatí...") Tím přestoupil pravomoci vikárního biskupa a tedy i ústavu stanovující, že rozsah, pravomoci a odpovědnosti pomocného biskupa písemně vymezí eparchiální biskup (prováděcí předpisy k čl. 6).
Toto svěcení bylo provedeno tajně. Kánony stanovují, že biskup vikář nesmí nikoho světit (resp. přijímat kohokoliv do kléru) bez vědomí eparchiálního biskupa. O tajném svěcení bez vědomí nadřízeného biskupa a bez vědomí či přítomnosti farníků obce, pro niž se svěcení koná, viz kánony: Bas 89, Theof 7 (svržení takto vysvěcených do stavu laiků).

Kromě toho udělil mnišské postřižení ženatému knězi, který ještě nebyl platně církevně rozveden, a obřad postřižení se konal bez náležité důstojnosti a bez naplnění posvátných tradic a s porušením tradičního řádu obřadu. Postřižení bylo vykonáno účelově, aby mohl dotyčný kandidovat na biskupa, což je znevážení mnišského řádu (mnišství je podle naší posvátné tradice cestou pokání a nikoliv cestou k získání moci a vlády nad církví).

To, co zde páchají mladí biskupové, je na hony vzdáleno slovům Písma svatého,
která by měla být normou církevního života:
"Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje." (1 Kor 14,33)
"Všecko slušně a podle řádu ať se děje." (1 Kor 14,40)

Sestavil prot. Jan Baudiš
V Jihlavě dne 30. března 2014

Svědectví z jednání v Bratislavě mezi vladykou Rastislavem a vladykou Simeonem

Přestože vladyka Simeon se nachází pod závažným nátlakem a hrozbami, tak dodržuje striktně a se vší úctou a vírou rady Ekumenického patriarchátu. Žádní noví biskupové, kteří nebyli příslušně projednáni, nebyli jmenováni. Vladyka Simeon také napsal upřímný dopis pro vladyku Rastislava navrhující společné jednání a zahájení obnovy usmíření.

Toto jednání bylo dohodnuto na středu 26. března 2014 v 15.00 hodin v jednací místnosti jednoho hotelu v Bratislavě. Z důvodu předchozích útoků vladyka Simeon cestoval do Bratislavy s dvěma průvodci: otcem Baudišem z Jihlavy a se mnou jako řidičem a zároveň jednou z pravoslavných osob.

Na jednání vladyka Simeon přišel s jednoduchým návrhem odpovídajícím radě Ekumenického patriarchátu ze setkání v Konstantinopoli. Kdyby byla bývala dobrá vůle na obou stranách, trvání této schůzky by nebylo přesáhlo 30 minut. Vladyka Rastislav, a zejména jeho průvodce pan Švajko, ale protahovali čas pomocí bezvýznamných povídání o nepodstatných věcech, nemajících žádný přímý vztah k dotčenému tématu. Seděli jsme čtyři a půl hodiny bez jediné kapky vody, v místnosti bez oken a s mizernou klimatizací. Přesto vladyka Simeon dodržoval svoje profesionální a decentní vystupování a nakonec došlo k dohodě.

Vladyka Rastislav se dohodl s vladykou Simeonem, že:

Se stali nejbližšími spojenci a přáteli.
Nebudou dělat nic bez předchozího konsensu mezi nimi dvěma.
Nebudou prováděny žádné nepřátelské aktivity, změny pozic, odvolávání a podobně.
Zahájí spolu proces obnovení usmíření, každý týden spolu budou komunikovat a zavázali se k přípravě přijatelných a důstojných kroků směrem k cíli obnovení usmíření.
Když naše strana navrhla, aby tato dohoda byla zaznamenána písemně a podepsána vladykou Simeonem i vladykou Rastislavem, vladyka Rastislav to odmítl. Neměl žádné argumenty, proč by to neměl dělat, ale pan Švajko prezentoval argument, že tam není počítač a tiskárna. Pak ještě dodal, že by nebylo možné dovolit, aby se tito dva pánové podepsali, protože by současně nemohli použít své tituly. To byl v podstatě konec jednání. Dokonce ani když si vladykové věc projednali během 5 minut vše v soukromí, nenastala změna. Během celého jednání se jako červená nit táhla nahlas vyslovená idea vladykou Rastislavem a panem Švajkem, že Konstantinopol by neměla mít v naší Pravoslavné církvi vliv, soutěžit v našich zemích s Moskvou, atd. Z mého pohledu to bylo pouhé marnění našeho času a zneužívání této příležitosti ke stresování a vyčerpávání vladyky Simeona a jeho snahy a dobré vůle.

Další den 27. března 2014 zvláštní shromáždění nazývané těmi samozvanými aktéry synodem odvolalo vladyku Simeona ze všech jeho funkcí.

Materiály publikované panem Rastislavem a jeho spoluaktéry na stránkách www.pravoslavnacirkev.cz jsou jen šokující a rozhořčující snůška bahna, pro které se jen těžko hledá vhodný výraz. V mém životě jsem se nikdy nesetkala s tak pokřiveným chováním a dezintegrovanou osobností s klidem jednající hodně za hranicí jakýchkoliv etických a společenských standardů, v některých bodech operující dokonce na hranici trestního práva. Činy jako tyto nejsou přijatelné mezi běžnou populací, natož jestliže jde o vysokého představitele naší církve. Činy, které hovoří tak hlasitě, že není slyšet slova.

Helena Křepelková
účastník jednání mezi vladykou Simeonem a vladykou Rastislavem v Bratislavě, 26. 3. 2014

Zdroj: www.sul-zeme.cz

Osobní tragédie vladyky Rastislava

 

Dokument č.j. 12/2014 z Bratislavy ze dne 27-03-2014 existuje ve dvou verzích: Jako pastýřský list a jako výpis z usnesení. Do třetice k němu přísluší list vladyky Jáchyma, který tato předchozí sdělení komentuje a potvrzuje.

Pastýřský list obsahuje záměrnou lež, podle které Vladyka Simeon údajně odmítá smír, za který je on sám údajně odpovědný a ke kterému ho údajně měl vyzvat ekumenický patriarcha Bartoloměj. Ve skutečnosti to byl právě patriarcha Simeon, který nabízel zahájení dohod o smíru, ale pokaždé jako odpověď dostával jen nekompromisní požadavky na stoprocentní podřízení se názoru druhé strany. Dále je pravda, že ekumenický patriarcha Bartoloměj ve svém dopise, který tlumočí postoj Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu, nijak vladyku Simeona nekritizuje, ale patriarchát naopak kritizuje chování ostatních vladyků, vyslovuje znepokojení nad problémy s fungováním synodu naší církve a vyslovuje přání, že si vladykové výtky vezmou k srdci a budou směřovat ke smíru a nápravě.

Výpis z usnesení obsahuje dramatické líčení osobní tragédie Vladyky Rastislava. Stalo se totiž to, že v předvečer takzvaného rozšířeného posvátného synodu svolaného vladykou Rastislavem se vl. Rastislav setkal s vl. Simeonem a jednali o tom, jak urovnat rozkol a rozvrat v církvi. Ale následujícího rána je vladyka Rastislav zlomen a dobrovolně jako první podepisuje odvolání vladyky Simeona z postu arcibiskupa Olomoucko-Brněnské Eparchie. Učinil to přestože pouhý den před tím po dobu pěti hodin s vladykou Simeonem debatoval v přátelské a konstruktivní atmosféře a domlouval s ním konkrétní kroky jak překonat krizi v církvi.

Je třeba připomenout, že vladyka Rastislav není většinou světových pravoslavných církví uznáván za hlavu místní církve, takže ani nemůže svolávat posvátný synod a předsedat mu.

Kvůli tomu je naše církev stále považována za církev bez zvoleného metropolity a proto vladyka Simeon zůstává na místě metropolitního správce s právem (mimo jiné) svolávat posvátný synod, řídit ho a určovat jeho program.

Kromě toho je těchto dokumentech vladykovi Rastislavovi cynickým způsobem uloženo dohodnout pro vladyku Simeona citujeme: "způsob jeho dalšího fungování a sloužení v církvi."

Vladyka Rastislav nebyl takto "zlomen" poprvé, ale již potřetí. Poprvé byl "zlomen" v květnu loňského roku (14-05-2013), kdy zabránil vyřešení počínající krize v církvi, tím, že se náhle zdržel hlasování o osudu vladyky Kryštofa. Po druhé byl "zlomen" dne 9-12-2013, když na zasedání Posvátného Synodu podpořil odvolaného vladyku Jáchyma a mimo program za přítomnosti ruských biskupů inicioval hlasování o odstranění vladyky Simeona z místa metropolitního správce, aby na uvolněné místo zasedl on sám.

Zdroj: http://sul-zeme.cz/

Postoj vl. Rastislava proti vl. Simeonovi se přitvrdil, církev je před konečným štěpením

Řecký server ROMFEA informoval o včerejším rozhodnutí vladyky Rastislava a dalších dvou vladyků o odvolání vladyky Simeona. Článek je nazván "Postoj metropolity proti metropolitnímu zástupci se přitvrdil".

V článku se píše, že církev je před konečným rozštěpením, protože vladyka Rastislav odvolal vladyku Simeona z funkce arcibiskupa Olomoucko-Brněnské eparchie. Vladyku Rastislava na místě metropolity uznává pouze ruská, antiochijská a polská církev. Většina pravoslavných církví na světě s ohledem na nekanonický způsob volby vladyky Rastislava hlavou místní církve považuje místní církev stále bez zvolené hlavy a proto uznává vladyku Simeona jako metropolitního správce.

Dále zpráva píše, že reakce ekumenického patriarchátu na toto prohlášení o uvolnění olomoucko-brněnské eparchie je zatím neznámá a připomíná, že vladyka Simeon měl v úmyslu navštívit Ekumenický patriarchát a rozhodnout další kroky vůči iniciativám vladyky Rastislava.

Připomínáme, že ve středu 26-03-2014 se vladyka Simeon sešel s vladykou Rastislavem, kde se podle svědků dohodli, že zahájili práci na vzájemném smíření, budou společně postupovat pro nápravu krize v místní církvi a neučiní žádné jednostranné kroky. Zápis z této šestihodinové schůzky, která byla vstřícnou iniciativou vladyky Simeona, se však nepodařilo vydat písemně kvůli různým formálním námitkám tajemníka prešovské eparchiální rady prot. Michala Švajko, který byl součástí doprovodu vladyky Rastislava.

Tato dohoda nevydržela ani jeden den, protože následující den vladyka Rastislav slovo nedoržel a podepsal odvolání vladyky Simeona.

Poslední všemi církvemi uznávaná kanonická schůze Posvátného Synodu se konala 9-12-2013, kde byl za přítomnosti nepozvaných ruských biskupů učiněn pokus vladyky Rastislava, Jáchyma a Juraje o odvolání vladyky Simeona z místa metropolitního správce místní církve a jeho nahrazení vladykou Rastislavem. Toto je počátek rozdílných názorů zahraničních církví na události v místní církvi a příčina, proč Ekumenický patriarchát a většina pravoslavných církví vladyku Rastislava neuznávají.

Včerejší setkání, které vladyka Rastislav svolal a považuje ho za "rozšířený posvátný synod", bylo již druhou akcí, kterou svolal a řídil vladyka Rastislav po událostech 9-12-2013. První takovou schůzkou byl náhlý předem neohlášený "posvátný synod", který v lednu v Prešově vybral vladyku Jáchyma na pražského arcibiskupa, číž se otevřela možnost zvolení vladyky Rastislava metropolitou.

Vladyka Simeon byl včera vladykou Rastislavem odvolán právě proto, že zastává postoj Ekumenického Patriarchátu, což bylo označeno jako neposlušnost vladyky Simeona vladykovi Rastislavovi.

Nyní z proběhlých událostí vyplývá, že je v pravomoci a především zodpovědnosti vladyky Rastislava se postarat o vladyku Simeona, najít mu důstojné bydlení a určit mu jeho další působení v církvi. Aktéři "rozšířeného posvátného synodu", přítomní ředitelé, tajemníci a kolegové biskupové naložili na bedra vladyky Rastislava velmi těžký úkol, který bude veřejnost pozorně sledovat.

Zdroj: http://sul-zeme.cz/

Varování před sektářstvím

Pro některé bývalé studenty naší fakulty

Opakování probrané látky (o sektářských tendencích)

Vážení a milí v Christu,

Mnozí z mých bývalých studentů někdejšího olomouckého detašovaného pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity jsou v současné době činní v řadách aktivního vedení naší církve.

Některé jejich počínání a zvláště pak jejich způsob jednání vůči bližním může vést k dojmu, že část přednášené látky v jejich případě buď upadla v zapomnění, anebo byla pojata zcela opačným způsobem. Aby se předešlo nařčení z nepochopení, ba dokonce ze záměrného překrucování pastoračních metod a cílů pravoslavné církve, uveďme na tomto místě ještě jednou výňatky z někdejšího skripta.

Jedná se tu o varování před negativními sektářskými tendencemi, které kvůli lidské slabosti mohou občas proniknout do naší pastorační činnosti. Myslím, že občas je dobré vrátit se ke svým kořenům...

Bůh ku pomoci!

Váš jerej Alexander


________________________________________

Detašované pracoviště v Olomouci
Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově

Předmět "Psychopatologie"
4. ročník, zimní semestr 2005 / 2006
________________________________________

Problém sekt a manipulativních skupin

Pramen:
Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren, vormals Verein zur Wahrung der geistigen Freiheit - Gesamtösterreichische Elterninitiative
Mitglied der europäischen Föderation FECRIS, Obere Augartenstraße 26-28,
A-1020 Wien - Tel.: (01) 33 27 537, Fax: (01) 33 23 513
E-Mail: sektinfo/zavinac/aon.at

Není vždy snadné rozpoznat `manipulativní skupinu´...

Existuje celá řada seriózních pramenů zabývajících se problematikou sekt.

Často jsou tyto materiály vydávány pod záštitou státních institucí, což by mělo být zároveň zárukou jejich serióznosti.

Jako v mnohých jiných momentech života by i zde mělo platit - čím víc o problému dozvím, tím lépe jsem na tom.

V našich církevních podmínkách se velmi často setkáváme s lidmi náchylnými k závislosti na kultech či jiné působnosti sekt či tzv. "manipulativních skupin".

V následujícím textu je obsaženo několik materiálů jakož i základních principů, které byly doporučené pro sebeobranu a obranu bližních proti takovému působení.

Materiály nejsou míněny jako učebnice, těch je naštěstí dostatek. Jsou míněny jako základ podnětné diskuze se studenty DPO-PBF.

Na zkoušku / zápočet je mj. nezbytné se s touto otázkou zaobírat i samostatně, cestou písemného domácího zadání.

________________________________________


Charakteristické prvky kultů

1. Jejich zakladatel, resp. vůdce je uctíván jako bůh, anebo alespoň jako "Mluvčí boha".
Od svých "věřících" požaduje bezpodmínečnou poslušnost.

2. Učení je zároveň "Pravdou", o které nelze diskutovat a která je zároveň jediným spásným receptem. Kdo to nerespektuje, bude nevyhnutně zatracen. Nejen základní učení, ale také každodenní životní úkony, včetně intimních vztahů, jsou přísně reglementovány.

3. Manipulace členů je budována na strachu a pocitech viny.

4. Mezi vnějším a vnitřním světem existují přísné hranice: Je to mentalita typu "my" versus "oni". Realita je předkládána v černo-bílé perspektivě, konflikty vůči "nevěřícím" příbuzným, stejně jako vůči společnosti jsou předem naprogramovány. Vzhledem k své příslušnosti se členové komunity považují za lepší oproti ostatním. Vystoupení z komunity je totožné se smrtí či zatracením a může vést k prokletí veškerého "odpadlíkova" příbuzenstva.

5. Kritikové a bývalí členové komunity jsou mnohdy v ohrožení, jelikož na základě svých zkušeností a zážitků mohou účinně poukázat na nesrovnalost mezi realitou a tím, jak se komunita prezentuje svému vlastnímu kultovnímu společenství.

________________________________________


Rozdíly mezi tradičními náboženstvími a kulty (sektami)

Náboženství respektují autonomii (samostatnost) jedince Kulty vedou k podřízenosti a závislosti

Náboženství se snaží pomoci jedinci uspokojit jeho spirituální potřeby Kulty zneužívají potřebu spirituality

Náboženství tolerují kladení otázek a nezávislé kritické myšlení a často k němu i sama nabádají Kulty odmítají jakékoliv otázky jakož i nezávislé kritické myšlení

Náboženství nabádají k psycho-spirituální integraci osobnosti Kulty rozštěpují osobnost svého příslušníka na "dobré kultovní já" a "špatné bývalé já"

Přijetí do náboženského společenství se zakládá na vnitřních procesech, které vycházejí z integrity vlastní osobnosti Kultovní `obrácení´ může spočívat v nekritickém sebe-odevzdání `vnějším silám´, které ve skutečnosti nemají zájem o konkrétní osobnost

Náboženství považují peníze za jeden z mnoha možných nástrojů k dosažení konkrétních nezištných cílů Kulty považují peníze za mocenský prostředek k dosažení cílů stanovených vůdcem

Náboženství považují pohlavní vztah mezi duchovním a věřícími za eticky nepřípustný Kulty nezřídka podřizují své členy choutkám vůdců

Náboženství se staví s respektem vůči kritice Kulty často zastrašují své kritiky psychicky či právními prostředky

Náboženství si váží rodiny Kulty se většinou staví k rodině nepřátelsky

Naboženství nabádají své kandidáty před přijetím víry k důkladnému rozmyšlení Kulty nabádají k rychlému rozhodnutí bez ohledu na to, zda mají kandidáti dostatek informací


Převzato podle:
Guidelines for Clergy von Richard L Dowhower, D.D., in:
Recovery from Cults, Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse,
Ed. Michael D. Langone, Ph.D., W.W. Norton & Co, New York, London,
Copyright 1993 by American Family Foundation, ISBN 0-393-70164-6.
________________________________________


„Kulty“ mohou způsobit psychická onemocnění

1. Odepřením nebo zpochybněním tradiční lékařské péče

2. Nařízením jednostranných stravovacích předpisů

3. Vyvoláváním pocitů strachu a viny

4. Vyvoláváním naděje na uzdravení, štěstí a blahobyt, spolu s vyvoláváním povědomí, že při nesplnění těchto očekávání je vina na samotném jedinci

5. Odcizením a vytržením z obvyklého rodinného a kulturního zázemí

________________________________________


Mylné názory ohledně kultů a sekt

1. Sekty jsou jen "jiná náboženství", a proto všechno to je pouhou záležitostí teologie

2. Sekty přece nikomu neškodí a jejich členové jsou tam šťastní

3. Když mám správnou víru, nemohou mi sekty udělat nic špatného

4. Indoktrinace je možná jen tehdy, když někdo v sektě žije

5. Jen `labilní´ jedinci sednou sektám na lep. Takoví by tam dříve nebo pozěji stejně skončili

6. Proti sektám pomůže jen modlitba a půst

7. Jsou přeci tak hodní... Přece to nemohou být žádní špatní lidé...

8. Je nutno být k sektám kompromisní. Už proto, aby nebyl ztracen kontakt s blízkými, kteří jsou členy sekty

9. S křesťanskými sektami se co do našich znalostí Bible nemůžeme ani srovnávat!

10. Když se pro určitou skupinu angažuje i jistá významná osobnost, pak přeci takové skupině lze důvěřovat!

Zdroj: www.ambon.or.cz

Čistky horší než v padesátých letech!!! Samozvaní biskupové společně s dlouholetými agenty StB chtějí za každou cenu miliardu korun!!!

Seznam perzekuovaných osob Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Zde je seznam perzekuovaných zaměstnanců, duchovních a laiků Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tento seznam je zatím neúplný a bude průběžně doplňován. Pomoc čtenářů je velmi vítaná.


V Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku již 11 měsíců probíhá výměna lidí nejen na vedoucích postech ústředí církve, ale i na postech tajemníků různých odborů a také ostatních zaměstnanců církve jako například žalmistů. Dochází k šikaně, ostrakizaci, vyhrožování, snižování platů a jsou podávána trestní oznámení na Policii ČR. Postižené osoby jsou před ostatními členy církve záměrně označovány jako agresívní podivná a destruktivní individua z vlastních řad, před kterými se musí ostatní členové církve chránit.

Kromě toho jsou vybraní zaměstnanci církve a dokonce i věřící z blízkého okolí perzekuovaných osob zváni na různé výslechy týkající se podaných obvinění. Podobná situace se děje nejen v české ale i ve slovenské části místní pravoslavné církve.

období duben 2013 - leden 2014, správce archim. Marek Krupica

laici

Berta Mišková, ekonomka ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
Naděžda Kostelecká, osobní tajemnice metropolity. Propuštěna.
Helena Nováková, sekretářka ústředí metropolitní rady a žalmistka. Propuštěna.
Kateřina Mastíková, tajemnice pro práci s mládeží. Propuštěna.
Ondřej Chrást, tajemník pro zahraničí a ekumenické vztahy Ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
Taťána Střelcová, účetní ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
Irina Spurná, žalmistka. Propuštěna.

duchovní

mitr. prot. Jan Novák, kancléř ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
igumen Evžen (Freimann). Propuštěn a prohlášen za laika.
igumen Sáva (Atanasov). Propuštěn.
igumen Kosma (Büchl). Propuštěn.
igumen Izajáš (Slaninka). Přeložen a odvolán z místa igumena.
jer. Jan Beránek. Přeložen.
mitr. prot. Jan Polanský. Podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
jer. Pavel Samotovka. Propuštěn, podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
jer. Vladimír Spurný. Jeho farnost v Hořovičkách zrušena (tradiční volyňská farnost), nebylo dovoleno sloužit ani vánoční bohoslužby.
jer. Mykola Popovyč. Zrušena jeho farnost v Chebu, odešel.
mitr. prot. Mykola Ončulenko. Propuštěn a zrušena jeho farnost v České Lípě.

období leden 2014 - březen 2014, arcibiskup Jáchym

laici

Alena Kojzarová, právník vl. Simeona. Podána stížnost kontrolnímu orgánu Advokátní komory ČR za její údajně nedůstojné chování, hlasitý a hrubý projev a neoprávněnou přítomnost při zasedání Synodu dne 9.12.2013. Stížnost podali vl. Jáchym, vl. Rastislav, vl. Juraj a archim. Marek Krupica, kteří na tomto zasedání 9.12.2013 učinili pokus odvolat vl. Simeona z místa metropolitního správce.

duchovní

jer. Jan Beránek, účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Zákaz sloužit bez udání důvodu.
archim. Izajáš (Slaninka), účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Odvolán ze všech funkcí, zákaz sloužit za údajné nekanonické chování
jer. Roman Mastík, duchovní správce v Aši. Propuštěn a tradiční volyňská farnost se ruší.

dále se projednává

Zrušení farnosti v Sokolově.
Zrušení farnosti v Rumburku.
...

Zdroj: Sůl a země

Lži a falešné hry samozvaného nezákonného biskupa Jáchyma

Vladyko Jáchyme,

musím reagovat na Váš dopis, který jste poslal emailem a který se týká dočasného zákazu kněžských úkonů.

Zároveň Vám píši, protože odmítáte osobně komunikovat s věřícími. Tímto mým vyjádřením chci pouze objasnit situaci, která se stala v Mostě aby nedocházelo k desinformacím jak sám zmiňujete a píši Vám jako, přímí účastník této konfrontace. Zároveň Vás ujišťuji, že tento dopis píši za všechny věřící v církevní obci v Mostě.

Nejsem si zcela jistý jestli je ve Vás bolest, kterou zmiňujete ve svém dopise, ale v Mostě jste vystupoval zcela jinak. Nikdy bych nečekal, že se někdy setkám s takovou falší od biskupa, s jakou jste přijel vy do Mostu.

Vůbec se nedivím, že Vás naše chování zarazilo, ale nemůžete se nám věřícím divit, když mi jsme dopředu věděli co chystáte za podlost a čekali jsme na Vaše chování. Ukázal jste nám jaký opravdu jste a jak umíte hrát svou falešnou hru. Navštívil jste Most 13.3.2014 a žádal jste pokání po našem duchovním otci Izaiášovi a zákaz služby jste podepsal již 11.3.2014.

Vy jste nám přišli zakázat našeho duchovního otce a chtěl jste po nás úctu? Vy jste si zavolali jako náhradu za našeho duchovního otce, o. Urbáška a chtěli jste po nás úctu? Proč jste odmítl jednat s naším duchovním otcem za naší přítomnosti? Naléhal jste, aby u jednání byl pouze o.Červinský a odůvodnil jste to tak, že nejste s mosteckou situací zcela seznámen. Podle mého názoru když jedete na nějaké jednání tak se máte připravit, aby jste tedy věděl o čem vlastně chcete jednat.

Ale, Vaše podlé plány Vám nevyšli a tak jste radši bez důvodu utekl jak malé dítě, které si neumí poradit s hračkou. Zmohl jste se pouze na vyhrožování, které bylo mířeno k našemu duchovnímu otci, cituji " tímto jste právě skončil" a nezapomněl jste ještě vyhrožovat, cituji" kvůli vám Váš duchovní otec skončil".

Dále bych se chtěl vyjádřit k mému postoji k Vaší osobě. Nazval jsem Vás nekanonickým biskupem! Divíte se? Váš nadřízený vladyka Simeon napsal pastýřský list, kde uvádí, že je jediný právoplatný biskup a správce nad pražskou eparchií. Vše co jste činili a budete činit je neplatné! Zároveň nás všechny ujistil, že jako jediného zákonného biskupa ho podpořil Cařihrad. Vy jste se stal arcibiskupem jako zakázaný a nezvolený!!! Jak Vás tedy máme uznávat?

Směšné na tom je, že osobně vyžadujete pokání a vy sám jste se vzepřel proti svému nadřízenému a nerespektoval jste jeho rozhodnutí. Vladyka Simeon Vás zakázal a dneska vy jako zakázaný dáváte zákazy. Kde je Vaše pokora? Kde je Vaše poslušanie? Kde jsou Vaše prosby odpuštění? " vidíš třísku v oku bratrově a trám ve vlastním oku nevidíš".

Vladyko Jáchyme chtěl bych upozornit na skutečnost, že podle ústavy a kánonů PC je duchovní otec volen do církevní obce, tudíž není možné, aby jste bez souhlasu věřících v mostecké farnosti prováděl jakékoliv výměny duchovních otců. Naše farnost si našeho duchovního otce Izaiáše zvolila a váží si ho, a jiného duchovního otce nepřijmeme. Respektujte naše rozhodnutí a nevytvářejte výhružné tlaky vůči našemu duchovnímu.

Ve svém dopise jste nás nazval " agresivní kamarádi" ujišťuji Vás že nejsme kamarádi ale věřící, kteří se vždy zastanou svého duchovního otce. Jestli vy na to nejste zvyklí, aby za Vás bojovali věřící a ne jen lidé z vedení PPE tak Vás upřímně lituji. Zmiňoval jste také, že náš duchovní nerespektuje vaše pokyny a usnesení posvátného synodu. Jistě jste měl na mysli užívání titulu achimandrity. Musím Vám na to odpovědět, že do dnešního dne nikdo toto usnesení posvátného synodu neviděl.

Zároveň jsem se osobně setkal se třemi biskupi z jiných církví, a ptal jsem se jestli je možné něco takového jako je degradace z titulu archimandrita. Odpověď mi byla dána zcela jasná, a to, že to není možné, že jsme asi nenormální církev. Odpověď byla vždy totožná a s úsměvem na tváři. Bylo mi vysvětleno, že při přijímání titulu archimandrita se čte nad duchovním modlitba a ta se zcela jistě nedá vzít zpět. Pro mě logické vysvětlení.

Po té mi to potvrdili i duchovní autority(biskupové) pravoslavného světa, kteří oslovují našeho duchovního titulem archimandrita. Byl jsem u mnoha takových setkání. Navíc našemu duchovnímu otci chodí mnoho podpůrných dopisů od pravoslavných církví a oslovují ho archimandrita i když vědí o jeho tzv. degradaci.

Myslím si, že Vaše výroky a vynucování si něčeho nemožného Vás osobně zesměšňuje. Abych nezapomněl, zmíním se ještě k uvedeným dopisům drzého charakteru. Jistě máte na mysli titulování Vaší osoby a Vašich přátel, kteří píší dopisy našemu duchovnímu otci. Vyjádřím se k tomu tak, že všechny dopisy jsme my jako věřící viděli, protože náš duchovní otec před námi nemá tajnosti a viděli jsme, jak oslovujete našeho duchovního otce. Uvědomte si prosím, že náš duchovní otec přijal jméno IZAIÁŠ! Neoslovujte ho tedy Igor Slaninka a nebude se Vám vracet pošta se jménem Roman Hrdý.

Proto Vás vladyko žádám, zamyslete se sám nad sebou, co a jak činíte. Projevujte úctu Vy a úcta se Vám vrátí.

Nemusíte si vynucovat, aby jste mohl dávat požehnání! To si musíte zasloužit a věřící k Vám přijdou sami.

S láskou v Kristu

Věřící PCO Most

Z redakční pošty

Z jakých důvodů pan Hrdý (Jáchym) není knězem ani biskupem a natož arcibiskupem?

Na základě apoštolských pravidel pan Hrdý (alias lžibiskup Jáchym) není řádný kanonický arcibiskup a jako laik nemá žádné kanonické pravomoci. 

Kánony mluví jasně:

Pravidlo 15. (apoštolské)

Zanechá-li kněz nebo jáhen nebo vůbec někdo z kleru svoji eparchii a přejde do jiné, a po úplném přesídlení bude tam bydliti bez svolení svého biskupa: zakazuje se mu konati nadále bohoslužby, zvláště neuposlechne-li svého biskupa, který jej vyzval k návratu. Setrvá-li nadále v tomto nedůstojném chování: budiž tam ponechán v obecenství pouze jako laik.

Pravidlo 32. (apoštolské)

Bude-li některý kněz nebo jáhen biskupem zbaven úřadu, nepřísluší mu, aby byl přijat do služeb jinde a jiným, než tím, kterým byl zbaven úřadu, vyjímaje případ, kdy biskup, který suspensi provedl, zemřel.

Pravidlo 33. (apoštolské)

Žádný s cizích biskupů, nebo kněží nebo jáhnů nesmí být přijímán bez doporučujícího listu. Když tento předloží, musí se o nich pečlivě souditi: v případě, že to budou hlasatelé zbožnosti - buďtež přijati; v opačném případě poskytne se jim čeho je jim zapotřebí, ale do obecenství se nevezmou, jelikož často dochází k podvodu.

Pravidlo 16. (I. všeobecného sněmu)

Kněží, jáhni a vůbec kdokoli z duchovního stavu, kteří nerozvážně a bez bázně Boží a neznajíce církevního pravidla odejdou od své církve, nemohou v žádném případě býti přijati do jiné církve. Proti takovým osobám má býti použito všech donucovacích prostředků, aby se vrátily do své církevní obce. Setrvají-li takové osoby ve své zatvrzelosti, mají býti vyloučeny z církevního společenství. Také jestliže se někdo opováží rukopoložiti ve své c írkvi někoho, kdo náleží pod pravomoc druhého biskupa, bez souhlasu biskupa, od něhož odešla osoba, zařazená mezi duchovenstvo, takové svěcení je neúčinné.

Takže, pan Hrdý nemá jakékoliv požehnání od svého biskupa vladyky Simeona!!!

Vše co činí, činí jako laik a ne jako biskup a natož jako údajný arcibiskup pražský. 

 Z redakční pošty

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?
Stejně velký jako byl personální rozdíl mezi našimi delegacemi u kanonické komise.

Současné samozvané vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve svém konání došlo již tak daleko, že se nestydí bohapustě lhát pravoslavným věřícím, široké veřejnost i zástupcům státních orgánů. Lžou dokonce i o událostech u kterých byly desítky zahraničních svědků.

Téměř všichni pravoslavní věřící a desítky pravoslavných duchovních, kteří jsou silně nespokojeni se současným samozvaným vedením Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku žádají, aby protichůdné informace byly uvedeny na pravou míru.

Dovolte nám, abychom na několika příkladech ukázali, jaký je rozdíl mezi pravdou a lží. Jací představitelé dnes samozvaně reprezentují Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku před pravoslavným světem, širokou veřejností i státními orgány? Jsou to shodou okolností tytéž osoby, které před rokem očernily a donutily abdikovat vladyku Kryštofa a následně se snažily neúspěšně odstranit z pozice metropolitního správce vladyku Simeona.

Vše, co tito samozvanci činili a činí, směřuje pouze k tomu, aby se mohli dostat k vytoužené miliardě korun, kterou má církev obdržet od státu.

 

Příklad 1.

Složení delegací, které byly slyšeny kanonickou komisí ve Fanaru

Už jenom personální složení delegací, každému slušnému a inteligentnímu člověku napoví, kdo reprezentuje lež a kdo pravdu.

Delegace takzvané současného samozvaného vedení:

• biskup Jáchym - odvolaný pomocný biskup, který nemá pravoslavné vysokoškolské vzdělání
• arcibiskup Juraj - dlouhodobě čelí mnoha obviněním z homosexuality, které nevyvrátil ani se nesnaží vyvrátit
• prot. Milan Gerka - udavač StB, registrační číslo 15526, KS ZNB –ŠtB Košice
• prot. Jaroslav Šuvarský - udavač StB, ev. č. 2019, 201988, krycí jméno ASPIRANT
• prot. Michal Švajko - "režisér" tragikomické nekanonické volby na Slovensku

Pozn.:
Arcibiskup Rastislav, neuznaná hlava naší církve, na jednání nedorazil, přestože byl také pozván!!! Dalšího spolupracovníka StB pana M. Krupicu v delegaci zastupoval jeho kolega z StB J. Šuvarský.

Delegace metropolitního správce arcibiskupa Simeona:

• arcibiskup Simeon - metropolitní správce
• Izaiáš Slaninka - igumen monastýru v Mostě
• jerej Jan Beránek - duchovní v Příbrami
• jerej Alexander Lapin - klerik olomoucko-brněnské eparchie
• ing. Igor Střelec - bývalý pracovník předrevoluční i demokratické československé rozvědky, osobní tajemník vladyky Simeona a vydavatel časopisu Ikona

 

Příklad 2.

Informování veřejnosti o slyšení před kanonickou komisí ve Fanaru

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komuniké z pracovního setkání představitelů naší církve se zástupci konstantinopolského patriarchátu.

Pravda:

Nejednalo se o pracovní setkání, ale o slyšení před kanonickou komisí.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Tímto krokem konstantinopolský patriarchát vyšel vstříc žádosti Jeho Blaženosti metropolity Rastislava, kterou jménem Posvátného synodu adresoval Jeho Všesvatosti patriarchovi Bartolomějovi.

Pravda:

Slyšení před kanonickou komisí inicioval metropolitní správce arcibiskup Simeon.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Členy delegace překvapila přítomnost Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského…

Pravda:

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský byl taktéž oficiálně pozván.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Komise se setkala s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem a jeho doprovodem k hodinovému jednání.

Pravda:

Protokol konstantinopolského patriarchátu uvedl delegaci arcibiskupa Simeona při setkání patriarchou Bartolomějem na nejčestnější místa. Dle oficiálních fotografií delegace samozvanců obsadila dle protokolu až poslední místa (např. agent StB J. Šuvarský seděl až na nejvzdálenější poslední židli od patriarchy Bartoloměje). V hodinovém jednání si obě strany potvrdily společný pohled na současný stav v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a na kanonická narušení od doby odstoupení vladyky Kryštofa.

Lživé oficiální prohlášení samozvaného vedení:

Na jednání se probíraly podrobněji otázky života církve za uplynulé období. Jednání byla vedena v konstruktivním duchu, obě strany si vyjasnily svá stanoviska a dohodly se na další spolupráci.

Pravda:

Delegace samozvanců k překvapení všech členů komise na pokyn biskupa Juraje skandálně opustila slyšení, aniž se pak účastnila původně plánované názorové konfrontace obou delegací a společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve. Arcibiskup Simeon s delegací zůstal ve Fanaru i následující den, kdy se zúčastnil bohoslužby a oběda společně s patriarchou Bartolomějem.

 

Příklad 3.

Informování o závěrech všepravoslavného shromáždění

Zavádějící článek na webu Pražské eparchie

Ve svém projevu na úvod zasedání moskevský patriarcha uvedl na naši adresu: "Není však přítomen ani představitel církve, jejíž autokefalitu uznávají všichni. Blažený arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska Rastislav, který byl zvolen zákonně místním sněmem církve v souladu s její ústavou…“

Pravda:

Není žádným překvapením, že moskevský patriarcha podporuje vladyku Rastislava a uznává ho za našeho metropolitu (víme o tom z oficiálních zpráv z Moskvy a od vladyky Ilariona). Tento názor patriarchy patrně vychází z jednostranných informací o průběhu událostí v naší církvi.

To je zřejmě také důvod, proč se shromáždění představitelé místních církví s postojem patriarchy Kyrilla neztotožnili a nepodpořili jej.

Zvolení vladyky Rastislava není Konstantinopolským patriarchátem uznáváno, a proto nebyl na setkání hlav světových pravoslavných církví pozván; a přítomné hlavy místních církví to ve své většině akceptovaly.

Jak se zdá, orodování Moskvy za platnost ustanovení metropolity Rastislava lze považovat za jeden z neúspěchů moskevského patriarchy, které na zasedání utrpěl. Na tuto zmínku totiž nikdo kladně nereagoval a postavení vladyky Rastislava zůstalo v očích většiny zástupců světového pravoslaví beze změn.

Na vladyku Simeona hledí světové pravoslaví dál jako na metropolitního správce naší církve.

 

Příklad 4.

Právo na informace podle samozvanců

Zkušenosti bývalých estebáků v praxi. Cenzura, cenzura, cenzura…

Je třeba reagovat na velmi zavádějící a demagogické prohlášení, které se dnes večer 1. 3. 2014 začíná objevovat na FB i internetových stránkách současného vedení Pravoslavné církve. Pokoušel jsem se reagovat zde na FB také na jejich stránkách, příspěvky byli okamžitě smazány a cenzurovány. Takhle si představují svobodnou diskuzi… (příspěvek z FB)

Každý, kdo chce opravdu znát skutečnou pravdu a ne lež, již zajisté vše pochopil…

redakce

Dopis vladyky Simeona patriarchovi Kirillovi


Přinášíme v českém překladu dopis vladyky Simeona jeho Svatosti patriarchovi Kirillovi. Tento dopis byl také poslán v ruském a anglickém znění na vědomí ostatním pravoslavným církvím.

Jeho Svatost Kirill, patriarcha Moskevský a celé Rusi

119034 Moskva, Čistyj preulok 5.

Vaše Svatosti,

Jak je Vám známo, dostala se vloni na jaře Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku do velmi těžké situace, ze které hledá východisko sama i pomocí bratrských pravoslavných církví. Informoval jsem o ní představitele těchto církví na oslavách Milánského ediktu v Srbsku, kde jsem se setkal s upřímným pochopením. Vy sám jste mne objal a slíbil pomoc. Protože se Ruská církev v našich záležitostech opravdu angažuje, dovoluji si obrátit se k Vám tímto dopisem, abych doplnil Vaše informace:

Česká republika se rozhodla v roce 2013 přistoupit k odluce církve od Státu a začít tím, že odevzdá církevním organizacím majetek, který kdysi zabavila. Jde o miliónové částky, které budou postupně odevzdávány hlavám jednotlivých vyznání. Za pravoslavnou církev měl být příjemcem blažený metropolita Kryštof. Byl však vloni v předpostní době obžalován z vážného přestupku proti mravnosti a vyslýchán posvátným synodem naší církve. Soud byl veden ve vší diskreci, avšak kdosi na něj upozornil sdělovací prostředky, takže se mu dostalo široké publicity. Metropolita se rozhodl abdikovat, soud byl přerušen a už nedoveden do konce. Žalobkyně později žalobu na metropolitu odvolala, ale úřad metropolitovi nebyl vrácen.

Dnes je známo, že iniciátory žaloby, procesu i jeho medializace byla skupina kněží ve vyšší administrativě české pravoslavné církve. Cílem, jak je nasnadě, bylo získat přístup k penězům, kterými se stát hodlal vyrovnat s pravoslavnou církví. Bylo třeba nejprve odstranit biskupa, který měl peníze převzít, tedy arcibiskupa pražského. Tím byl blažený Kryštof. Dále zajistit vhodného člověka, který jej vystřídá. Tím byl archimandrita Marek Krupica, který byl jmenován správcem pražské eparchie a byl též určen za kandidáta na pražský stolec. Obě funkce mu zajišťují přístup k penězům. A nakonec bylo potřeba izolovat posvátný synod, aby převzetí do „správných rukou“ nepřekazil. Synod se skládal ze čtyř biskupů: mne, mého vikáře biskupa Jáchyma a arcibiskupů Rostislava prešovského a Juraje michalovsko-košického, blízkého přítele otce Marka. Přibližně stejné stáří a blízkost k archimandritu Markovi tyto tři biskupy sblížily. Hlasovali vždy společně a tak vždy odhlasovali, co si usmysleli. Odhlasovali například tresty pro kněze, které otec Marek neměl rád nebo kteří si dovolili protestovat proti jeho opatřením, privilegia, která posvátné kánony kněžím nepovolují, například rozvádět manželství. Já jsem byl vždy přehlasován, i když šlo o věci kanonicky samozřejmé, které by navrhl každý rozumný pravoslavný biskup. Současně začala proti mně kampaň se snahou zbavit se mne stejně jako blaženého Kryštofa. Proti mně bylo využito mého stáří. Byl jsem prezentován jako člověk senilní a pro stáří neschopný, bez ohledu na mou bohatou publikační činnost a církevní práci.

Využil jsem tehdy svého postavení správce metropolitního stolce a obrátil se o pomoc k ekumenickému patriarchovi. Tomos, kterým nám v roce 1998 udělil autokefalitu, mi dává právo tuto pomoc žádat. Předpokládal jsem také, že k jeho případné intervenci se připojí hlavy všech ostatních autokefálních církví a že jeho postoj bude mít příznivý dopad na stanovisko našeho státu, neboť pro celou mou vlast je Cařihrad místem, odkud k nám přišla se svatými bratry Cyrilem a Metodějem naše slovanská kultura, díky které jsme přežili jako národ dodnes, byť tísněni nepřízní germánské přesily.

Náš předpoklad se splnil: Ekumenický patriarchát se nás ujal s bratrskou obětavostí a diskrecí a vrátil mi autoritu toho, kdo usiluje o správné a svědčí o pravdě. Takřka všechny pravoslavné patriarcháty a autokefální arcibiskupství se k němu připojily a náš stát přistoupil k přehodnocení svých zdrženlivých postojů vůči nám. Bolí nás jen, že na straně zmíněných není Ruská pravoslavná církev. Nacházíte pravdu na straně archimandrity Krupici? Obávám se, že ve svém jednání došel tak daleko, že jeho vítězství by znamenalo konec naší autokefality, ale i konec českého pravoslaví, které je nyní mnohonárodní; nacházejí v naší zemi domov pravoslavní Rusové, Ukrajinci, Řekové, Rumuni, Gruzínci, a všichni stmeleni v jednotě naší místní církve. Jestliže ta přestane být, zbydou jen národnostní skupinky, které se rozplynou v jinoslavném moři. My, Češi to cítíme jako násilné ničení pravoslaví u nás a prosíme Vás abyste aspoň nezasahovali proti mně a proti kanonickému vedení naší církve. Jsem ruskou církví vychován. Dostalo se mi od ní vzdělání, kterým žiji já i ti kterým sloužím, a dokonce v roce 2007 ve Vaší církevní nemocnici Svatého Careviče Dimitrije mi Vaši lékaři a sestřičky zachránili život a vyléčili všechny choroby, které v mém hříšném těle našli. A nebyl to jen nemocniční personál, ale i moskevští kněží a spousta dalších lidí, kteří se za mne modlili. Za to vše jsem stále vděčen. I z tohoto daru naše církev dnes žije. Prosím Vaši Svatost, aby zrevidovala své současné postoje vůči naší církvi a své mylné zásahy zaměnila modlitbami.

Za to prosí Boha Váš spoluslužebník

Arcibiskup Simeon olomoucko-brněnský

 

V ruském jazyce:

СИМЕОН
(Д-р Богосл Радивой Яковлевич)
АРХИЕПИСКОП ОЛОМОУЦКО-БРНЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ
Масарикова 17, 779 00, ОЛОМОУЦ


Его святейшеству Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси
119034 Москва, Чистый переулок, 5

Ваше Святейшество,
Как Вам известно, весной прошлого года Православная церковь чешских земель и Словакии оказалась в очень тяжелой ситуации, из которой ищет выход сама и с помощью братских православных церквей. Я информировал о ней представителей этих церквей на торжествах Миланского эдикта в Сербии, где встретил искреннее понимание. Вы сами тогда меня обняли и пообещали помощь. В силу того, что Русская церковь действительно принимает участие в наших делах, я позволил себе обратиться к Вам с этим письмом, чтобы дополнить имеющуюся у Вас информацию:
В 2013 году Чешская Республика решила приступить к отделению церкви от государства, начав с передачи церковным организациям имущества, которое когда-то было отнято. Речь идет о миллионах, которые постепенно частями будут переданы главам отдельных вероисповеданий. Получателем за православную церковь должен был стать Блаженный митрополит Христофор. Однако в предпостную неделю минувшего года он был обвинен в серьезном проступке против нравственности и был допрошен Священным Синодом нашей церкви. Процесс проходил с полным соблюдением тайны, однако нашлись те, кто обратил на него внимание средств массовой информации, в результате чего стал объектом широкой гласности. Митрополит решил уйти в отставку, процесс был приостановлен и уже не доведен до конца. Вскоре жалобщица отозвала свою кляузу на митрополита, однако должность митрополиту не была возвращена.
Сегодня общеизвестно, что инициатором жалобы, процесса и его медиализации была группа высокопоставленных священников чешской православной церкви. Их целью, что нетрудно понять, стало стремление найти подход к средствам, которыми государство намеревалось рассчитаться с православной церковью. Для этого, прежде всего, требовалось отстранить епископа, который должен был получать деньги, то есть епископа пражского. Им был Блаженнейший владыка Христофор. Затем (заговорщикам) было необходимо подобрать подходящего человека, который его заменит. Им оказался архимандрит Марек Крупица, который был назначен управляющим пражской епархией, выдвинутый к тому же кандидатом на пражский престол. Обе функции обеспечивали доступ к деньгам. И, наконец, возникла необходимость изолировать Священный Синод, чтобы не помешал процессу передачи денег в «правильные руки». Синод состоял из четырех епископов: меня, моего викария епископа Иоакима и архиепископов Ростислава Прешовского и Георгия Михаловско-Кошицкого, близкого друга отца Марека. Примерно один возраст и непосредственная близость к архимандриту Мареку сдружили этих трех епископов. Они стали голосовать всегда совместно и большинством голосов принимали то, что им вздумается. Например, они проголосовали за наказания священников, которые отцу Мареку не нравились, либо которые позволяли себе протестовать против его мероприятий, за привилегии, которые святые каноны священникам запрещают, например, разводы. Мой голос всегда был перекрыт большинством голосов, даже когда речь шла о вещах канонически очевидных, которые предложил бы каждый разумный православный епископ. Одновременно с этим в Масс-медиа против меня началась компания с целью избавиться от меня, как избавились от Блаженнейшего Христофора. Против меня был использован мой преклонный возраст. Я был представлен, как человек престарелый, из-за старости неспособный; не принимались во внимание моя богатая публицистическая деятельность и церковная служба.
Тогда, используя свое положение исполняющего обязанности местоблюстителя Предстоятельского престола, я обратился за помощью к Вселенскому Патриарху. Томос, который в 1998 году даровал нам автокефалию, дает право мне просить об этой помощи. Я предполагал также, что к возможному вмешательству патриарха присоединятся главы всех остальных автокефальных церквей и что его подход будет иметь благотворное воздействие на позицию нашего государства, ибо для всей моей родины Царьград является городом, откуда к нам со святыми братьями Кириллом и Мефодием пришла наша славянская культура, благодаря которой мы выжили, будучи угнетаемы враждебностью германского превосходства, и живы как народ до сего дня.
Наше предположение исполнилось: Вселенский патриархат заступился за нас с братской самоотверженностью и деликатностью, вернув мне авторитет того, кто стремится к истине и свидетельствует о правде. Почти все православные патриархаты и автокефальные архиепископства к нему присоединились, а наше государство пошло на переоценку своих сдержанных позиций по отношению к нам. Только нам очень больно, что среди вышеупомянутых патриархатов нет Русской православной церкви. Вы находите правду на стороне архимандрита Крупицы? Опасаюсь, что в своих поступках он зашел так далеко, что его победа могла означать не только конец нашей автокефалии, но и конец чешского православия, которое является ныне многонациональным: на наших землях находят дом православные русские, украинцы, греки, румыны, грузины и все сплотившиеся в единстве нашей поместной церкви. Если она прекратит свое существование, то останутся лишь маленькие национальные группы, которые растворятся в инославном море. Мы, чехи, чувствуем это как насильственное уничтожение православия у нас и просим Вас, чтобы, по крайней мере, не выступали против меня и против канонического руководства нашей церкви. Я воспитан русской церковью. От нее получил образование, которым живу я и те, которым служу. Наконец, в 2007 году в Вашей церковной больнице святого царевича Димитрия Ваши врачи и сестры спасали мою жизнь и вылечили все болезни, которые нашли в моем грешном теле. И это был не только больничный персонал, но и московские священники и множество других людей, молившихся за меня. За это все я буду вечно благодарен. И этим даром наша церковь сегодня живет. Прошу Ваше Святейшество пересмотреть свои нынешние позиции в отношении нашей церкви и свои ошибочные вмешательства заменить молитвами.
За это просит Бога Ваш сослужитель
Симеон, архиепископ Оломоуцко-Брненский

Оломоуц, 06.03.2014

 

V anglickém jazyce:

His Holiness Kirill
patriarch of Moscow and the whole Russia
119034 Moscow, Tchisty pereulok 5

Your Holiness,

As you may know, last year in Spring, the Orthodox Church in the Czech Lands and in the Slovakia happened to find itself in a very difficult situation, from which it seeks some way out alone, as well as with assistance of brother Orthodox Churches. I have informed about it representatives of the above mentioned Churches during celebrations of the Milano Edict in Serbia, where I received a sincere understanding. You hugged me and promised to help me. And because the Russian Orthodox Church engages itself a lot in our matters, I would like to address you with this letter and provide you some more information:

The Czech Republic decided, in 2013 year, to go through separating the state from Churches, and beginning of this process happened to be returning the property to Churches, which had been confiscated in the past. There are payments worth millions, which will gradually be paid to heads of particular religions. On behalf of the Orthodox Church it should have been the metropolitan Christopher. But the last year, during the pre-Lent time, he was accused for serious moral failure and interrogated by the Holy Synod of our Church. The judging was led in full discretion, but somebody informed the mass media, so that it gained a wide publicity. Metropolitan decided to abdicate, the judging was interrupted and not brought to any conclusion. Later, the lady - complainant did call off this accusation against the metropolitan, but appointment has not been returned to our metropolitan.

Today it is known, that initiators of this accusation, process and medial publicity was a group of priests in higher administration of the Czech Orthodox Church. Evidently, target of this was to get access to money, by which our state wants to provide a remedy to the Orthodox Church. The first step was to remove the bishop, designated as the receiver of this money, it means the archbishop of Prague. This person was his Excellence Christopher. The next step was to get a new suitable man, who would replace him. Archimandrite Marek Krupica was selected as this person, he was appointed an administrator of the Prague Eparchy and also offered as a candidate to the Prague bishopric throne. Both positions open for him access to that money. And the last step was the necessity to cut off the Holy Synod, so that it could not spoil taking that money into “the right hands”. The Synod consisted of four bishops: me, my vicar-bishop Ioakim, and archbishops Rastislav of Prešov and George of Michalovce – Košice, a close friend of father Marek. About the same age and a close adherence to arch-monk Marek has brought together these three bishops. They always voted in accordance and therefore they passed all, what they had in their minds. For example, they passed punishments for priests, who were disliked by father Marek or who afforded to criticise him for his decisions, making privileges, which are not allowed to priests by the Holy Cannons, for example to divorce marriages. I have always been over-voted, even if an obvious cannon issues were concerned, such, that would propose any reasonable Orthodox bishop. At the same time, the publicity campaign against me was started in order to remove me, as well as it was done earlier against His Excellence Christofor. My age was used against me. I was presented as a senile person and unable because of my age, without any respect to my rich publication activity and work inside the Church.

Therefore I used my rights, being the administrator of the metropolitan throne, and I turned with my call for help to the ecumenical patriarch. Tomos, which awarded us in 1998 the status of autocephality, gives me the right to require this help. I also assumed, that heads of other autocephal Churches would join his probable intervention, and that his attitude would have a positive impact on the stand-point of our state, because for my motherland it is Constantinople the place, from where our Slavic culture had come with the Saint brothers Kyrill and Method, and thanks to which we have survived as a nation till now, though squeezed by unfavourable pressure of German superior strength.

Our assumption fulfilled: The ecumenical patriarchate undertook care of us with brother devotion and discretion and has returned me the authority of that, who makes effort to get the right and witnesses the truth. Almost all the Orthodox patriarchates and autocephal archbishoprics have joined this, and our state admitted a re-valuation of its rather reserved stand-point towards us. It only hurts us, that on the side of these patriarchates does not find itself the Russian Orthodox Church. Do you really find the truth on that side of archimandrite Krupica? I am afraid, that he went as far in his activities, that his victory would mean the end of our autocephality, as well as the end of the Czech Orthodoxy, which now turned to be a multinational; in our country there seek home the orthodox Russians, Ukrainians, Greeks, Romanians, Georgians and all of them are pulled together in unity of our Church. If this would not exist any longer, only national small groups will remain, which then will be dispersed within the sea of other religions. We, Czechs, do feel it as an aggressive destruction of the Orthodoxy in our country and we ask you to stop, at least, interfering against me and against the canonical administration of our Church. I have been brought up by the Russian Church. I have received education, which I live with, as well as those whom I serve. And even in 2007 year, in your Church Hospital of Saint Tsarevich Dmitriy, your doctors and medical sisters saved my life and cured all my diseases, which they have discovered in my sinful body. And it was not only the hospital staff, but also the Moscow priests and lot of other people, who prayed for me. For all of this I stay obliged to you. Also from this gift our Church lives today. I ask Your Holiness to review your current stand-point towards our Church and change your erroneous actions for prays.

For this prays to God your co-servant,

Archbishop Simeon of Olomouc and Brno

Skutočne veríme v toho istého Boha a svätú Trojicu ?

Po roku od vymysleného škandálu okolo bývalého prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku a následnej jeho abdikácie sme opäť vstúpili Veľkého postu a zamýšľame sa nad udalosťami, ktoré sa počas toho búrlivého roka odohrali. 

Búrlivého preto, pretože situácia po abdikácii metropolitu Kryštofa sa nenormalizovala, naopak došlo k jej zhoršeniu a vrcholom bola nadchádzajúca schizma – rozkol v cirkvi, keď za pomoci Moskovského patriarchátu v rozpore so všetkými kanonickými pravidlami, Ústavou Pravoslávnej cirkvi Českých krajín a na Slovensku a tradíciami Pravoslávnej cirkvi bol odvolaný Locum Tenens arcibiskup olomoucko - brnenský Simeon a na jeho miesto nastúpil dňa 09.12.2013 samozvaný miestodržiteľ metropolitného prestolu arcibiskup prešovský Rastislav.
Udalosti, ktoré sa odohrali na zasadaní synodu dňa 09.12.2013 majú veľa spoločného s udalosťami na kyjevskom “Majdánku“ akurát, že sa zaobišli bez krvi prelievania, ale aj tam aj tu, za pomoci cudzích mocnosti násilne bola moc prevzatá vzbúrenci.
Tak to bolo aj prípade, miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa Simeon, ktorý za pomoci hlavného predstaviteľa Odboru medzinárodných vzťahov moskovského patriarchátu, metropolitu volokolamského Ilariona /Hilariona Alfejeva/ bol násilným spôsobom odstránený, a do funkcie za podpory samcoložca arcibiskupa michalovsko-košického Juraja, občianskym menom Jířího Rudolfa Stránského a za pomoci protestantského prozelytu Cirkvi adventistov siedmeho dňa - zvrátenej karikatúry mnícha, ktorý priestory chrámu Sv. Cyrila a Metoda v Kroměříži prenajal svojím príbuzným, aby si tam urobili krčmu, vináreň-vínoteku, biskupa Jachýma, občianskym menom Romana Hrdého, bol dosadený skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska Rastislav občianskym menom Ondrej Gont.
To čo sa ďalej odohrávalo v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku nám pripomína nevydarenú tragikomédiu pod dramatickým a režijným spracovaním protojereja Mgr. Michala Švajku, neoficiálne nazývaného svojimi podriadenými Zerach, (bol knihovníkom – tajomníkom, šedou eminenciou Veľkého synhedrionu v čase odsúdenia Isusa Christa, ktorý presvedčil Piláta, aby vydal Isusa Christa na smrť), tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove, a človeka, ktorý v Pravoslávnej cirkvi má viac funkcii, ako najmodernejšia automatická pračka, samozrejme že platených, spomeniem len niektoré: (tajomník posvätného synodu, rektor bohosloveckého seminára, tajomník metropolitnej rady, správca farnosti v obci Závadka, profesor na bohosloveckej fakulte a podobne), bývalého praskáča - agenta ŠtB, zapísaného pod registračným číslom 15526 KS ZNB –ŠtB Košice, prof. ThDr. Milana Gerku,CSc.

Dňa 11.01.2014 bol do Prešova zvolaný XIII. Snem Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku, za účelom voľby metropolitu českých krajín a na Slovensku. Na tomto bol najprv v rozpore s kanonickými pravidlami, tradíciou Pravoslávnej cirkvi a Ústavou pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku zvolený biskup Jachým na vakantnú pražskú katedru, a následne pod zdvihnutým ukazovákom tajomníka eparchiálneho úradu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku v Prešove protojereja Mgr. Michala Švajku allias Zeracha, ktorý mal tu drzosť, že pri osobnom stretnutí s vladykom Simeonom, tomu povedal, že ak by sa zúčastnil prešovského zasadania snemu, zariadil by, že pražským arcibiskupom by bol zvolený on, zdrvujúcou väčšinou “slobodne sa rozhodujúcich“ prítomných voľby vyhral skoliotický arcibiskup prešovský a Slovenska, Rastislav, ktorého až na pár Pravoslávnych cirkvi (Antiochijská /patriarcha Ján mal diplomatickú nemoc a nezúčastnil sa ani Synaxisu, problém okolo Katáru/, Ruská a Poľská), ktoré sú pod vplyvom moskovského patriarchátu, neuznala žiadna Pravoslávna cirkev na svete za legitímneho prímasa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku.
No a tak v priebehu tohto roka sme sa ocitli v zaujímavej situácii. Máme tu poníženého a opľuvaného vladyku Kryštofa, ktorý bol popravený - ukrižovaný vo vykonštruovanom procese bez súdu a dôkazov. Máme tu protestankého prozelytu - zvrátenú karikatúru mnícha, uzurpátora pražskej katedry nelegálneho a nelegitímneho Jáchyma, máme metropolitu, ktorého neuznávajú ostatné pravoslávne cirkvi, a máme miestodržiteľa metropolitného prestolu arcibiskupa olomoucko-brneského Simeona, ktorý je uznávaný, ako miestodržiteľ metropolitného prestolu Matkou Cirkvi Konštantínopolským patriarchátom, ako aj ostatnými Pravoslávnymi cirkvami vo svete.

A čo na to naša „svätá“ trojica posvätného synodu? Pre spresnenie, pod pojmom synoda myslím Juraja, Jachýma a Rastislava, nie však Simeona toho naša trojica nepovažuje za rovnocenného partnera - biskupa, lebo je s nimi v rozkole. “Necháme to uležať, keď sa to utrasie a situácia sa utíši potom to nejako svetu vysvetlime“.

A skutočne začali to vysvetľovať svojsky, a to najprv podaním sťažnosti plnej klamstiev a lži na advokátku JUDr. Alenu Kojzarovú, ktorú podľa nich “nikomu neznámu“ prizval na zasadnutie synodu dňa 09.12.2014 vladyka Simeon, ako svojho advokáta.
Nebudem vás nazývať otcami, lebo nie ste hodní tohto oslovenia, ale skutočne nebojíte sa Boha a nehanbite sa tak sprosto klamať, že sa jednalo o citujem: “všem účastníkům Posvátneho synodu o neznámou osobu...“? To tento osvietený protestant v mníškom habite Pravoslávnej cirkvi Krupica dostal asi amnéziu mozgu, keď písal túto, sťažnosť, že si nepamätá u koho bol častým hosťom a že jej krstil detí? A vy ste sa všetci traja pod tento lživý dokument unisono podpísali. Skutočne nemáte v sebe ani jeden z vás kúska sebareflexie a cti? Ako má vám potom veriť zverený Boží ľud?

Čo vy na to pán veľký nikým neuznávaný metropolita Ondrej nechcem použiť Rastislav, aby som nehanobil meno svätého Rastislava, s ktorým vy nič nemáte spoločne?
To túžba po bielom klobúku a diabol vám tak zatemnili váš mozog, že vo svojej pýche, ambícii po moci, peniazoch, kariére a ľudskom uznaní, už nedokážete triezvo uvažovať?
Poznám vás veľmi dlho a mal som o vás inú veľmi dobrú mienku, keď ste bol adoscelet, potom bohoslovec a nakoniec kňaz. Prečo ste tak hlboko klesli do bahna. Alebo ste tak morálne slabý a nechávate sa manipulovať pánmi Švajkom a Gerkom?
Čo si už nespomínate kto je Švajko, že okrem par svojich vyvolených ľudí, pre jeho drzosť, aroganciu, intoleranciu, neschopnosť empatie, kňazi eparchie ho nenávidia, ale každý sa bojí mu niečo povedať, aby neprišiel prácu, ktorá povedzme si aj finančne nie je na zahodenie. Až na pár jedincov, ktorí na svoju odvahu vzoprieť sa mu už doplatili, každý kňaz je si vedomý toho, že Michal sa neštíti ničoho, že je schopný najhoršej brutality a nerobilo by mu problém napodobniť Krupicu v Prahe. Spomínam si pán Gont, že aj vy ste sa pri rozhovoroch o ňom vyjadrovali v negatívom slova zmysle, alebo sa mýlim? Ak áno potom mi odpusťte.
Neviem si predstaviť, ako môžete spolupracovať s udavačom - agentom ŠtB v kňazskom ruchu Milanom Gerkom. Uvedomujete si, že tento človek slúžil diablovi najhrubšieho zrna, že udával svojich spolubratov v kňazskej službe a čo najhoršie veriacich ľudí, ktorí sa na neho s dôverou obracali. Koľkí ľudia boli pre neho perzekuovaní a koľko ľudí duševne aj fyzicky trpelo? Koľkým ľuďom to zničilo život a rodiny? Skutočne si to vo svojej zaslepenosti neuvedomujete? Alebo si myslite, že to bolo už dávno, že sa nič nestálo a že už je to všetko odpustené a zabudnuté? Ja by som od takého kňaza veru eucharistiu neprijal. Že to nie je pravda? Mám vám sprostredkovať rozhovor s bývalým vysokým funkcionárom ŠtB, ktorému Gerka donášal?
To skutočne si myslite, že títo dvaja sú tí praví, ktorí majú viesť, lebo vy ju doposiaľ nevediete našu Pravoslávnu cirkev? Že to sú ľudia, ktorí majú právo zastupovať našu Pravoslávnu cirkev, pred najvyšším predstaviteľom Matky Cirkvi v Konštantínopole? To už nemáme čestnejších a morálnejších ľudí? Nevadí Vám to, že spolu s nimi ste priviedli našu cirkev do medzinárodnej izolácie? Že Vás nikde do sveta nepozývajú, nevítajú a v dyptichou nespomínajú.
To nemáte v sebe toľko úcty, aby ste sa od nich dištancoval, aby ste ich poslal spytovať si svedomie a činiť pokánie tak ako to bolo v stredoveku niekde za múry kláštora? Nielen mne, ale aj veriacim, ktorí vedia čo sa deje v našej Pravoslávnej cirkvi sa dvíha z toho žalúdok a je nám na zvracanie!

A čo vy páni Gerka a Švajko nemyslite, že stačilo, že je už na čase dohrať svoje predstavenie a stiahnuť sa zo scény, že vaša hra sa už dohrala? Ako kedysi hovoril nebohý vladyka Nikolaj „ priviedli ste našu Pravoslávnu cirkev do halužia“.

Pán Gerka netrápi vás pre vašu minulosť svedomie? Alebo už žiadne nemáte, respektíve vo svojej túžbe po moci a bohatstve ste stratil už všetky nielen duchovne, ale aj ľudské zábrany. Stále nemáte ešte dosť? Chystáte sa na reinkarnáciu? Koľko potrebujete na slušné živobytie? Zverejnite veriacemu ľudu, ktorý neraz živorí na hranici chudoby, ale vás podporuje, lebo ste ich duchovný otec, svoj mesačný príjem zo všetkých svojich funkcii za službu Bohu. Koľkože to máte rokov fyzického veku? Normálni ľudia odchádzajú do dôchodku v 62. roku života. Vy si myslite, že ako 69 ročný ste stále nenahraditeľný, alebo nesmrteľný? Skúste sa niekedy stíšiť a zamyslieť sa nad sebou.

Pán Švajko, alebo trpíte na poruchu sluchového aparátu, alebo skutočne ste tak zaslepený mocou, že nevidíte a nepočujete, čo sa okolo vás deje a čo o vás ľudia hovoria a ako vás kňazi majú radi?
Spomínam si ako začiatkom 90-tich rokov, keď som kupoval v obchode Petra, kde pracovala vaša manželka kňazské oblečenie, ste nevedeli ešte ani toto poskladať. Bol ste milý ústretový a veľmi slušný. Vtedy by som ani v najhoršom sne nepredpokladal, že moc a peniaze vám tak pokrivia charakter. Nemyslite si, že aj vašim pričinením je spolubrat Imrich už nebohý? Ani trošku vás netrápi svedomie za nepríjemnosti, ktoré ste spôsobil spolubrat, alebo si myslíte, že pred naším nebeským Otcom zo všetkého sa vyvlečetie? Ak máte radi našu svätú Pravoslávnu cirkev za celé jej kňazstvo kráľovské aj hierarchické vás prosím dajte možnosť Svätému Duchu nech ju vedie a puste na jej čelo nášho Hospodina Isusa Christa.

Veriaci ľud sa ironický pýta, či v Pravoslávnej cirkvi českých krajín a na Slovensku budeme aj naďalej uznávať Svätú Trojicu v podobe Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, alebo budú sa prepisovať Bohoslužobne texty, kde bude uvádzaná nová trojica a to: Rastislav, Juraj a Jachým. Znie to komicky, ale je to na zamyslenie.

Vážení páni biskupi Rastislav, Juraj a Joachým, agenti ŠtB, Šuvárský, Gerka a pod., protojeri Červinský, Švajko, archimandriti Krupica, Schemiatovskyj a pod. a vám podobní prisluhovači a rektarní lezci, hanba vám, ste hanbou nielen našej cirkvi, ale celého pravoslávia. Nemáte úctu k žiadnemu človeku - obrazu Božiemu, nemáte úctu k kánonickému právu a zákonom či už cirkevným, alebo svetským, nemáte úctu k tradícii, nemáte pokoru, lásku, nemáte ani elementárnu ľudskú slušnosť a vychovanie, nemáte inteligenciu a schopnosti, nemáte nič, len svoju diabolskú pýchu a ambície. Namyslení, amorálni, sprostí, neschopní ( ale všetkého schopní ) korytári, ktorí neveria v pravého Boha, ale v boha Mamonu - toto ste vy.

Brat Angelár

Z redakční pošty

Rozhodnutí z Fanaru: Světové pravoslavné církve stále uznávají vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považují naši místní církev bez kanonicky zvolené hlavy.

Fanar, 9.3.2014

Jednotu světového pravoslaví komplikují dvě vážná témata: naše místní církev a Katar

Závěrečné komuniké všech pravoslavných církví z dnešního shromáždění v Cařihradu podepsaly všechny pravoslavné církve včetně Ruské církve kromě dvou církví. Nepodepsala církev Antiochijská a z důvodu nepřítomnosti také naše místní pravoslavná církev. Zdroj zde.

Podle zprávy serveru ROMFEA dnes jednotu světového pravoslaví komplikují dva vážné problémy. Prvním problémem je spor o církevní obec v Kataru, na kterou si činí nárok Jeruzalémská i Antiochijská církev.

Druhým problémem je naše místní pravoslavná církev. Pravoslavný svět neuznává volbu vladyky Rastislava metropolitou. Proto většina světových pravoslavných církví stále uznává vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považuje naši místní církev stále bez kanonicky zvolené hlavy.

Problém naší církve byl intenzívně diskutován také mimo oficiální program jednání se závěrem, že otázka Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zůstává nedořešená a nelze v brzké době očekávat nějaké přijatelné řešení pro obě strany sporu, tedy ty, kteří požadují uznat volbu metropolity Rastislava a ty, kteří jeho lednovou volbu považují za nekanonickou kvůli událostem, které volbě předcházely.

Podle osobních sdělení přítomných hlav pravoslavných církví vladyka Simeon plánuje přijet osobně na Ekumenický patriarchát předložit návrh konečného řešení.

Více čtěte zde: Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

 

Na pravoslavném shromáždění (Synaxis) na Ekumenickém patriarchátu v Cařihradu ze všech 14 autokefálních církví chybí pouze zástupci Antiochijské církve z důvodu nemoci a zástupci naší místní církve v českých zemích a na Slovensku z důvodu problémů spojených s neuznáním volby vl. Rastislava a vl. Jáchyma. (podrobně čtěte: Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy a Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí).

Na shromáždění se mimo jiné projednávají témata, která se přímo týkají naší místní církve.

Patriarcha Bartoloměj, který vede toto shromáždění světových pravoslavných církví, pronesl včera 7. 3. 2014 několik zásadních prohlášení a závěrů. Není složité si domyslet, kam a ke komu tyto slova směřují.

"Historická zkušenost ukázala, že autokefální církve se často chovají jako soběstačné církve, jako by chtěly říci ostatním církvím: Nepotřebujeme vás."- řekl patriarcha na setkání hlav a představitelů místních pravoslavných církví v Cařihradu.

Podle jeho slov, namísto toho, aby místní církve usilovaly o spolupráci s jinými pravoslavnými církvemi v otázkách týkajících se celého pravoslaví, tak "jednají svévolně a rozvíjejí dvoustranné vztahy s nepravoslavnými a jindy dokonce v duchu jistého nepřátelství."

"Jiné autokefální církve budují svoji vlastní relativně nepravoslavnou pozici, protože nepřijímají aktivní účast na všepravoslavně ustanovených činnostech."

"Jak se také nedávno stalo, některé církve nerespektovaly sborově přijatá a všepravoslavná ustanovení, bez ohledu na to, že je samy podepsaly." - prohlásil patriarcha Bartoloměj, jak ho cituje jeho tiskové oddělení.

Jak řekl, toto prokazuje potřebu nějakého regulačního orgánu ustanoveného oficiálně a nebo neoficiálně, který by řešil všechny vznikající rozpory a problémy, aby se zabránilo rozdělení a sporům.

Více informací na Internetovém věstníku SŮL ZEMĚ.

Velmi podrobnou reportáž s přehledem obsahů referátů jednotlivých řečníků si můžete přečíst na pravoslavném weblogu AMBON.

Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy

Řecký zpravodajský server DOGMA přinesl dne 6.3.2014 reportáž o chystaném nedělním shromáždění hlav všech pravoslavných církví v Cařihradu. Naše církev je dnes jedinou pravoslavnou církví bez hlavy a proto se shromáždění nemůže zúčastnit. Toto shromáždění se koná po šesti letech od posledního shromáždění v roce 2008.

originál je zde:

Rozdíly mezi dnešním setkáním hlav pravoslavných církví a posledním setkáním v roce 2008.

(překlad, text Andreas Loudaros, fotografie H. Manginas)

Pvní setkání hlav pravoslavných církví na Fanaru (sídlo Ekumenického Patriarchátu v Cařihradu) na Neděli pravoslaví se konalo v roce 1992, potom v roce 1995 na ostrově Patmos, v Jeruzalémě v roce 2000 a ve stejném roce také v Cařihradu (Konstantinopolu) při oslavách dvou tisíc nerození Ježíše Krista. Poslední setkání se konalo v říjnu 2008 na Fanaru. Objektiv kamery zachytil účastníky při společném zasedání v chrámu sv. Jiří a při službě ve stejném chrámu.

Významná část tváří, které se tehdy účastnili, se od té doby změnila. Tehdy byl v Moskvě patriarcha Alexij a dnes bude tuto církev zastupovat patriarcha Kiril.

Tehdy se shromáždění účastnil Antiochijský patriarcha Ignatios na rozdíl od dnes nepřítomného patriarchy Jana, který se nezúčastní ze zdravotních důvodů. Církevní zákulisí ale mluví o diplomatické nemoci kvůli Jeruzalémskému patriarchátu v případu Kataru. Tehdy byl Antiochijský patriarcha přítomen, avšak dnes bude chybět i metropolita Pavel z Aleppo.

Shromáždění se v roce 2008 také účastnil vladyka Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska. Ale v dnešním shromáždění tato církev nebude vůbec nijak zastoupena kvůli problémům, které se nakupily kolem uznání jeho následovníka arcibiskupa Rastislava.

Je třeba ještě poznamenat, že v roce 2008 byly církve Srbska, Rumunska, Bulharska, Gruzie a Polska reprezentovány svými arcibiskupy, ale dnes jsou všechny tyto církve reprezentovány svými metropolity (primasy), což jim dodává zvláštní význam.

V podstatě lze prohlásit, že kromě Antiochijské církve a Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku budou všechny pravoslavné církve na tomto shromáždění zastoupeny na nejvyšší úrovni.

Fotografie jsou ze shromáždění z roku 2008.

Zdroj: Sůl a země 

Probíhá setkání nejvyšších představitelů všech místních pravoslavných církví

 

První den setkání (synaxis) (6.3.2014). Patriarší chrám sv. Jiří ve Fanaru.

Zasedání hlav místních pravoslavných církví předsedá ekumenický patriarcha Bartoloměj.

Zasedání zahájil patriarcha Bartoloměj (Konstantinopol), který připomněl, že "pravoslavné eklesiologii je zcela cizí" každá představa, která by umožňovala "celosvětové panování jakékoliv z místních pravoslavných církví nebo jejího představitele". Dále zdůraznil: "Všem je nám svěřena odpovědnost za jednotu naší svaté Církve."

Jediná místní autokefální církev, která nebyla na synaxis pozvána, je naše "Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku". Důvodem je skutečnost, že zvolení vl. Rostislava metropolitou (čili nejvyšším představitelem) není v pravoslavném světě doposavad všeobecně akceptováno.

Proto je na naši církev pohlíženo jako na církev, která je momentálně bez svého nejvyššího představitele (viz o tom článek v oficiálním věstníku "Sůl země" a "Memorandu" metropolitního správce vladyky Simeona).

Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí


MEMORANDUM

METROPOLITNÍHO SPRÁVCE (LOCUS TENENS) PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU ARCIBISKUPA OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉHO SIMEONA O JEHO SLYŠENÍ PŘED KANONICKOU KOMISÍ KONSTANTINOPOLSKÉHO PATRIARCHÁTU,

ISTANBUL, FANAR, DNE 1. - 2. BŘEZNA 2014

Na pozvání hlavy naší Matky Církve Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského, Nového Říma, ekumenického patriarchy přiletěl do jeho sídla ve Fanaru arcibiskup olomoucko - brněnský a metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon s doprovodem. Delegaci tvořili igumen monastýru v Mostě Izaiáš Slaninka, jerej Jan Beránek, duchovní v Příbrami, jerej Alexander Lapin, klerik olomoucko-brněnské eparchie a pravoslavný duchovní rakouské armády, jakož i osobní tajemník vladyky Simeona, pan Ing. Igor Střelec. Delegace přiletěla na jednání Komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy konstantinopolského patriarchátu posuzující současnou situaci v naší pravoslavné církvi.

Na jednání komise byl pozván také arcibiskup Rostislav, který se nedostavil a na místo kterého se jednání účastnila delegace ve složení vladyků Jáchyma a Juraje, arcibiskupa michalovsko-košického spolu s Milanem Gerkou, tajemníkem Posvátného synodu, prot. Michalem Švajkem, tajemníkem eparchiální rady prešovské pravoslavné eparchie a konzultantem prot. J. Šuvarským.

Zasedání komise zahájil Jeho Všesvatost patriarcha Bartoloměj, který vyzval všechny přítomné k moudrosti a pokoře při jednání a hledání řešení pro uklidnění situace v naší církvi. Při této příležitosti obě delegace pozdravily Jeho Všesvatost ku příležitosti jeho narozenin.

Poté se konala oddělená slyšení obou delegací před komisí pro kanonické záležitosti pod vedením Jeho Vysokopřeosvícenosti Janem, metropolitou pergamským a členy, Jeho Vysokopřeosvíceností Melitonem, metropolitou filadelfským, Jeho Vysokopřeosvíceností Emanuelem, metropolitou francouzským, Jeho Vysokopřeosvíceností Gennadiem, metropolitou sasimským, archimandritou Bartolomějem Samarasem, tajemníkem Posvátného synodu konstantinopolského patriarchátu a patriarším diákonem Nifonem.

Komise si nejprve vyslechla pohled na současnou složitou situaci v naší církvi z úst Jeho Vysokopřeosvíceností vladyky Simeona a jeho doprovodu. Projev mimo jiné obsahoval přehled všech dosavadních nekanonických a protiústavních kroků uskutečněných v období po vynucené abdikaci vladyky Kryštofa až po současnost, včetně událostí od 9. 12.2013, které zapříčinily stav blížící se rozkolu v naší církvi.

Po tomto slyšení se na pozvání Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje a v jeho přítomnosti obě delegace zúčastnily společného oběda.

Toutéž komisi pak následovalo slyšení i druhé delegace, které se protáhlo až do večerních hodin. Během tohoto jednání, i přes usilovnou snahu komise napravit nesrovnalosti vzniklé situace, se nepodařilo dospět k žádným, ani kompromisním závěrům. Delegace biskupů Juraje a Jáchyma tak opustila jednání, aniž se pak účastnila původně plánovaného společného projednání možných východisek ze současné složité situace naší církve.

Tímto, podle vyjádření členů komise, nezbývá než považovat danou situaci nejen za nevyřešenou, ale též za nezměněnou od momentu abdikace Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa a kanonického ustanovení metropolitním správcem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyku Simeona.

Na Neděli odpuštění dne 2. března 2014 se konala archijerejská liturgie za přítomnosti Jeho Všesvatosti patriarchy Bartoloměje, přítomného episkopátu Matky Církve, jakož i metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku arcibiskupa Simeona s doprovodem. Po liturgii na pozvání Jeho Všesvatosti arcibiskupa Bartoloměje se vladyka Simeon s doprovodem zúčastnili společného oběda.

Delegace Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona dne 2. 3. 2014 ve večerních hodinách opustila Fanar a vrátila se do vlasti.

+ Simeon

 

Originál Memoranda str.1 a str.2

 

LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN SEAT OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA HIS EMINENCE SIMEON ON A MEETING OF THE COMMITTEE FOR CANON LAW OF THE PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPOLIS,
ISTANBUL, FANAR, 1st.-2nd. MARCH 2014

M E M O R A N D U M


By invitation of the head of our Mother Church, His All-Holiness Bartholomew, archbishop of Constantinopolis – New Rome, Ecumenical Patriarch, Locum Tenens of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia, our only canonical bishop, archbishop of Olomouc and Brno His Eminence Simeon accompanied by Ing. Igor Střelec, a long-time former chairman of the Economic Comitee of the Metropolitan Council of the Orthodox Church in the Czech lands and a publisher of Ikona magazíne, next the igumenos of Most Monastery Izaiáš Slaninka, fr. Jan Beránek, a clergyman in Příbram and a clergyman of the Eparchy of Olomouc and Brno in Vienna fr. Alexander Lapin arrived at the Patriarch´s seat in Fanar. The delegation arrived to attend a meeting of the Comitee for Canon Law and Inter-Orthodox relations of the Patriarchate of Constantinopolis which is evaluating the present situation of our Orthodox Church.

Archbishop Rostislav was also invited. However he did not arrived for that important meeting. Instead of him a delegation composed of His Eminence Juraj, the archbishop of Michalovce and Košice, bishop Jáchym, next prot. Milan Gerka, The Secretary of Sacred Synod, prot. Michal Švajko, secretary of the Eparchial Council of the Orthodox Eparchy of Prešov and prot. J.Šuvarský, a withdrawn Director of the Eparchy of Prague, as a consultant arrived.

The meeting of the Committee was opened by His All-Holiness Patriarch Bartholomew who call all the present to be wise and humble during negotiations and looking for the solution to tranquilize the situation of our Church. On this occasion both delegations congratulated to His All-Holiness on his birthday.

The Committee for Canon Law presided by H.E. Ioann, metropolitan of Pergamon and members H.E. Meliton, metropolitan of Philadelphia, H.E. Emmanuel, metropolitan of France, H.E. Gennadios, metropolitan of Sasim, archimandrite Barthomoew Samaras, the Secretary of Holy Synod of the Patriarchate of Constantinopolis and patriarchal deacon Nifon heard out a statement on the situation of our Church from H.E .Simeon and his accompaniment which included an overview of all existing canonical violations and unconstitutional acts that have been made in the period from H.E. Kryštof removal and his forced abdication until the present time including the events on 9th. Dec 2013 that led to the situation of an imminent schisma of our Church. Thanks to the analysis and a clear and comprehensible introduction, H.E. Simeon saved our autocephalousy of our Church which could have been removed from us.


By invitation of His All-Holiness Patriarch Bartolomew and in his presence both delegation had lunch together. After that the Committee of the same composition heard out argumentation of sekond delegation led by archbishop Juraj and bishop Jáchym. During these negotiations despite strenuous efforts of the Committee to correct the irregurality of the situation they failed to come to any, not even compromise, reset. The delegation of bishops Juraj and Jáchym then left the meeting not having attended an originally planned meeting of both delegation to negotiate a possible way-out from the present complex situation of our Church.
Hereby, according to the Committee members´ statement, there is no choice but to consider the actual situation not only as non-solved but also unchanged since the moment of the abdication of His Beautitude metropolitan Kryštof and canonical assignation of H.E. Simen Locum Tenens of the Orthodox Church of the Czech lands and Slovakia who is still recognized as the only canonical head of our Church.

In the end of the journey, on the Sunday of Reconciliation, a Divine Liturgy in presence of His All-Holiness Patriarch Bartholomew, episcopate of the Mother Church as well as Locum Tenens of the Orthodox Curch in the Czech lands and Slovakia with his accompaniment took place. After the Liturgy, by invitation of his All-Holiness Patriarch Bartholomew H.E. Simeon and his accompaniment had lunch together.

The delegation of H.E. Simeon left Fanar in the evening hours of 2nd.March 2014 and went back home.