so11172018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality

Aktuality

Pražská eparchiální rada odsouhlasila nové podezřelé utrácení

Pražská eparchiální rada na přání otce Jáchyma prosadila v tajném usnesení ze dne 16. června 2014 další mistrný ekonomický kousek. Pražští hospodáři odsouhlasili otevření účtu otci Štefanu Lohojdovi (nedávno jsme o něm psali v článku Návštěva v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše v Lesné), aby si mohl čerpat miliony na nákup nového církevního objektu v Plzni.

Jáchymův (přesněji řečeno Dvořákův) nemyslící pražský hlasovací stroj tak znovu odsouhlasil rozhazování dalších milionů, které jsou podle Zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi náhradou za ztracený prvorepublikový majetek vzniklý z tvrdé práce našich předků. Hlavně, že je z čeho rozdávat. Otec Štefan Lohojda bude zbytečně a nekontrolovaně utrácet za novou nemovitost a zodpovědnost za to zase ponese otec Marek. Tentokrát jsou miliony údajně potřeba ke zničení církevní obce v Plzni pod vedením otce Jana Polanského, který odešel z církevní jurisdikce nekanonického vedení pražské eparchie. Proto si otec Jáchym přeje v Plzni vytvořit sobě věrnou novou církevní obec a obec otce Jana z Plzně vyhnat (o situaci v Plzni jsme podrobně psali v článku: Zprávy z domova).

Křesťanské církve a náboženské společnosti v České republice se snaží občanskou veřejnost přesvědčit, že zákon o majetkovém majetkové narovnání (tzv. restituce) byl krok správným směrem. Ale nelegálním vedením uzurpovanou Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku to nezajímá, bezhlavě rozhazuje miliony a dělá ostudu nejen sobě i ostatním.

Zdoj: http://sul-zeme.cz/ (kráceno)

 

Zemřel Jeho Blaženost Vladimír, metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny. Naši nekanoniční biskupové nebyli pozváni na pohřeb!!!

Pravoslavný svět vyprovodil 7. července na věčnost Jeho Blaženost Vladimíra metropolitu kyjevského a celé Ukrajiny, který odešel k Pánu 5. července 2014. Naši nekanoničtí biskupové se pohřební bohoslužby nemohli zúčastnit.

Pohřeb se konal dne 7. července na svátek sv. Jana Křtitele, kdy se na náměstí před Uspenským chrámem v Kyjevsko-Pečorské lávře konalo rozloučení za účasti tisíců lidí, protože Metropolita Vladimír byl po celou dobu svého primátu v čele Ukrajinské církve (od roku 1992) velmi respektovanou osobností. Pohřbu se aktivně zúčastnili zástupci mnoha pravoslavných církví na světě, aby společně uctili památku metropolity Vladimíra. Za Ruskou pravoslavnou církev to byl metropolita Hilarion Volokolamský v čele delegace ruských hierarchů, který přečetl soustrastné poselství patriarchy Kirila, podobně se smuteční slavnosti také zúčastnili zástupci Konstantinopolského patriarchátu, Jeruzalémského patriarchátu, Ruské pravoslavné církve v zahraničí, a mnoha zemí světa (Gruzie, Srbska, Polska, Španělska, USA, Moldávie, Německa, Velké Británie, Běloruska a dalších). Povinnosti nejvyššího představitele Ukrajinské pravoslavné církve nyní převezme metropolita Černovic a Bukoviny Onufrij.

Přestože je Ukrajinská církev oficiální součástí Ruské pravoslavné církve (Moskevského patriarchátu), tak požívala faktickou autonomii, avšak nikoliv plnou autokefalitu, protože metropolita Vladimír byl členem Posvátného synodu Moskevského patriarchátu.

Ukrajinská pravoslavná církev je hluboce rozdělena, neboť po roztržce mezi moskevským vedením Ukrajinské pravoslavné církve a tehdejším metropolitou Filaretem kyjevským, haličským a celé Ukrajiny vznikla v červnu 1992 Ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu (УПЦ-КП), v jejímž čele je dodnes biskup Filaret, ale tento kyjevský patriarchát není uznáván žádnou z autokefálních církví na světě.

O církevní autokefalitu, která je většinovou vůlí ukrajinského lidu, usiloval také zesnulý metropolita Vladimír. Proto již delší dobu probíhají vzájemná celosvětová pravoslavná jednání (naposledy to bylo společné Synaxis všech hlav autokefálních pravoslavných Církví (kromě vyloučené československé) v Konstantinopoli na počátku března 2014), která mají nakonec dovést celou sjednocenou pravoslavnou ukrajinskou církev k mezinárodně uznané autokefalitě. To se má stát roku 2016 na velkém všepravoslavném sněmu plánovaném do Konstantinopole, který má na programu odstranění rozkolů mezi všemi pravoslavnými církvemi.

Pro srovnání - k Ukrajinské pravoslavné církvi pod Moskevským patriarchátem se hlásí asi 20 milionů věřících a k naší československé jen asi 27 tisíc. Přesto je naše československá pravoslavná církev díky významu misijního díla sv. Cyrila a Metoděje zatím ještě autokefální.

Jenom zástupci našeho nekanonického vedení místní československé církve nedorazili. Jak je to možné? Vždyť Ukrajinci tvoří největší podíl našich pravoslavných věřících. Je to z důvodu, že by vladyka Rastislav a otec Jáchym nebyli na pohřbu vítáni? Vždyť to bylo na území Moskevského patriarchátu, o kterém prohlašují, že mají jeho podporu! Vladyka Rastislav dokonce vladykovi Hilarionovi nedávno poslal ponížené poděkování (odkaz zde) za jeho "obětavou práci" pro naši místní církev. Proč tedy Ruská pravoslavná církev nepozvala představitele naší místní československé pravoslavné církve, které si u nás ona sama prosadila do funkce?

Neúčast Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na posledním rozloučení s ukrajinským metropolitou Vladimírem je signálem, že podpora Moskevského patriarchátů místním nekanonickým biskupům slábne. Pohřby metropolitů bývají celopravoslavné události, kterými se posiluje jednota celosvětového pravoslaví. Moskevský patriarchát zatím naše světem neuznané biskupy Jáchyma a Rastislava sice opatrně uznával, ale nyní byli z pohřebních bohoslužeb vyloučeni. To naznačuje změnu postoje Moskevského patriarchátu a jeho snahu o smír s Konstantinopolským patriarchátem a nalezení kanonického řešení. Otec Jáchym se má sice ve dnech 17. - 19. července zúčastnit oslav 700. výročí narození Sergeje Radoněžského, ale toto pozvání vzniklo ještě v době, kdy se Moskevský patriarchát snažil držet situaci v místní československé církvi pod svojí kontrolou a kdy ještě nebyl veřejně známý obsah dopisu patriarchy Bartoloměje Ministerstvu kultury ČR.

Nebo snad otec Jáchym nebo vladyka Rastislav přece jen dostali pozvání od Moskevského patriarchátu? Potom by to ale znamenalo, že nepovažovali Ukrajinu za tolik důležitou, aby se obtěžovali takovému pozvání vyhovět a raději dali přednost domácím intrikám (čtěte o tom článek Zprávy z domova). Připomínáme také nelichotivá vyjádření otce Jáchyma o Ukrajincích v českém tisku, kde jim doporučil sjednocení s Ruskem a označil je za původ problémů, což vyvolalo písemné protesty ukrajinských věřících.

O úmrtí metropolity Vladimíra dodnes nebyla na oficiálním webu Pražské pravoslavné eparchie napsána ani žádná kondolence nebo alespoň zpráva.

Neúčast zástupců československé církve na rozloučení s milovaným ukrajinským metropolitou Vladimírem je proto velkým rozčarováním pro naše ukrajinské věřící, kterých je v místní československé pravoslavné církví více jak polovina z celkového počtu všech pravoslavných věřcích (především na území České republiky). Tito věřící po celý týden dávali po celé České republice sloužit panychidy za svého zesnulého metropolitu.

Věčná paměť metropolitu Vladimírovi!

Pravoslavní věřící po nástupu samozvaného vedení círve v čele s otci Jáchymem a M. Krupicou nenavštěvují bohoslužby

V sobotu 5. července navštívil otec Jáchym pravoslavný chrám v Teplicích, avšak bez účasti místních věřících.

Místní pravoslavní věřící totiž před návštěvou otce Jáchyma dali přednost oslavě památky Mistra Jana Husa a tím přítomnost otce Jáchyma v Teplicích bojkotovali. Situace v Teplicích je totiž složitá, protože pravoslavný chrám vede na příkaz současného nekanonického vedení církve otec Vachata a proto se místní pravoslavní věřící v Teplicích scházejí v nové modlitebně, kterou získali bezplatně od husitské církve.

Na sobotní slavnosti byli také vzácní hosté pan europoslanec Ing. J. Kohlíček CSc., senátor JUDr. Ing. J. Musil a další významní představitelé z regionu. Po slavnostní bohoslužbě se všichni sešli k slavnostnímu pohoštění.

Včera v úterý 8. července v Monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově proběhla za přítomnosti otce Jáchyma intronizace nové igumeny Kateřiny. Původní igumena matka Alexie byla totiž otcem Jáchymem zbavena funkce poté, co si stěžovala na chování svých monašek původem z Rumunska, které jí odmítaly poslušnost.

Přestože monastýr patří do Olomoucko-Brněnské Eparchie, tak se do věci vložil otec Jáchym z Prahy, který matku Alexii suspendoval za údajnou neposlušnost nekanonickému vedení církve a na její místo dosadil jednu z problémových monašek, sestru Kateřinu. Tato událost se podobně jako Jáchymova návštěva v Teplicích odehrála bez účasti místních věřících.

Třetí reportáž je z neděle 6. července z pravoslavného chrámu svaté Anny v Bezručově ulici v centru Plzně. Plzeňský chrám je hojně navštěvován a tamější pravoslavná obec pod vedením otce Jana žije a prosperuje, přestože to nemá jednoduché. Otec Jan byl totiž nekanonickým vedením v Praze propuštěn za to, že zůstal i s celou plzeňskou církevní obcí věrný Matce místní církve, kterou je Konstantinopolský patriarchát. Plzeňskou pravoslavnou obec tvoří převážně Ukrajinci a Češi. Plzeňská církevní obec je na rozdíl od nekanonického pražského vedení ve skutečné jednotě se zahraničními pravoslavnými církvemi, protože již není pod církevní jurisdikcí Pražské pravoslavné eparchie, aby mohla zachovávat nejen slovy, ale i činy věrnost Matce místní církve, Konstantinopolskému patriarchátu, který československému pravoslaví udělil v roce 1998 autokefalitu a který drží dohled nad dodržováním pravoslavné víry ve světě.

Touto reportáží odpovídáme na pomlouvačnou kampaň proti otci Janovi, kterou rozpoutal otec Jáchym. V této kampani otec Jáchym poslal představitelům římskokatolické a husitské církve dopisy, ve kterých hovoří o údajných kriminálních činech otce Jana a v důsledku toho o zániku pravoslaví na Plzeňsku a potřebě pronajmout si od jiných církví nový chrám. Doslova píše, že kvůli otci Janovi se pravoslavní věřící na Plzeňsku nemají kde modlit. K této štvavé kampani proti otci Janovi se přidalo několik sympatizantů otce Jáchyma, především podnikatelka z Ruské federace paní Mgr. Maria Kaguševa, která v Plzni podniká v různých oblastech mimo jiné také v překladatelské činnosti, cestovním ruchu, vzdělávání a zprostředkovávání obchodů s Ruskem a řídí jazykovou školu Interkontakts. Tyto lživé zprávy, že otec Jan byl odsouzen za kriminální činnost, pravoslavný chrám sv. Anny je zavřený a že v Plzni není žádná pravoslavná obec, jen dělají pravoslaví ostudu nejen před věřícími všech církví České republiky, ale i před celou českou veřejností a vrhají špatný stín na ruskou menšinu v České republice. Dveře pravoslavného chrámu svaté Anny jsou široce otevřené všem lidem dobré vůle. Nejen pravoslavným věřícím bez ohledu na jejich názor na krizi v pravoslavné církvi, ale i zájemcům o křesťanství z řad všech obyvatel České republiky i zahraničních návštěvníků Plzně. Plzeňští věřící jsou duchovně stmelení a ctí skutečné pravoslaví. Proto s bolestí v srdci sledují činy pražského vedení, které místní pravoslavnou církev vede pod diktátem Ruské pravoslavné církve do zkázy, a distancují se od nich.

Zdoj: http://sul-zeme.cz/
Fotogalerie: http://sul-zeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=74:zpravy-z-domova&catid=2&Itemid=101

Seznam perzekvovaných osob Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (aktualizováno 3.7.2014)

Zde je seznam perzekvovaných zaměstnanců, duchovních a laiků Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tento seznam je zatím neúplný a bude průběžně doplňován. Pomoc čtenářů je velmi vítaná. (Datum poslední úpravy: 3.7.2014)

Na serveru www.pravoslavnacirkev.cz se dodatečně objevil pokus o vysvětlení, že tento seznam je nepravdivý, protože vše bylo údajně učiněno legálně. Tento text byl napsán dne 02-04-2014, čili jeden den po zveřejnění stanoviska Ekumenického patriarchátu, který prohlásil lednové volby metropolity za nekanonické s dodatkem, že všechna učiněná rozhodnutí v místní církvi jsou také neuznávaná a nekanonická. Vysvětlení jsou proto v rozporu se stanoviskem Ekum. patriarchátu. Stále se uvádí údajná provinění postižených osob tím, že nečetli jméno vladyky Rastislava a neuznávali ho metropolitou a tím se vlastně drželi stanoviska Ekumenického patriarchátu. Mezi další pokusy o vysvětlení "správnosti propuštění" je také argumentace, že osoby propuštěné z Prahy byly propuštěné jen z technického důvodu přesídlení některých výkonných funkci na Slovensko z důvodu přemístění metropolie do Prešova. Jenže k těmto propouštění docházelo již na jaře 2013 a volby prešovského metropolity (které Ekum. patriarchát neuznává) byly provedeny až 9 měsíců potom v lednu 2014! Zveřejněné vysvětlení tedy nechtěně dokazuje, že plán výměny vedení církve, který místní církev dovedl do izolace před pravoslavným světem, je staršího data.

V Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku již 15 měsíců probíhá výměna lidí nejen na vedoucích postech ústředí církve, ale i na postech tajemníků různých odborů a také ostatních zaměstnanců církve jako například žalmistů. Dochází k šikaně, ostrakizaci, vyhrožování, snižování platů a jsou podávána trestní oznámení na Policii ČR. Propouštění nejsou s postiženými osobami projednána na eparchialní radě ani církevním soudem. Postižené osoby jsou před ostatními členy církve záměrně označovány jako agresívní podivná a destruktivní individua z vlastních řad, před kterými se musí ostatní členové církve chránit. Kromě toho jsou vybraní zaměstnanci církve a dokonce i věřící z blízkého okolí perzekvovaných osob zváni na různé výslechy týkající se podaných obvinění. Podobná situace se děje nejen v české ale i ve slovenské části místní pravoslavné církve.

období duben 2013 - leden 2014, správce archim. Marek Krupica
laici

Berta Mišková, ekonomka ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
Naděžda Kostelecká, osobní tajemnice metropolity. Propuštěna.
Helena Nováková, sekretářka ústředí metropolitní rady a žalmistka. Propuštěna.
Kateřina Mastíková, tajemnice pro práci s mládeží. Propuštěna.
Ondřej Chrást, tajemník pro zahraničí a ekumenické vztahy Ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
Taťána Střelcová, účetní ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
Irina Spurná, žalmistka. Propuštěna.

duchovní
mitr. prot. Jan Novák, kancléř ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
igumen Evžen (Freimann). Propuštěn a prohlášen za laika.
igumen Sáva (Atanasov). Propuštěn.
igumen Kosma (Büchl). Propuštěn.
igumen Izajáš (Slaninka). Přeložen a odvolán z místa igumena.
jer. Jan Beránek. Přeložen.
mitr. prot. Jan Polanský. Podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
jer. Pavel Samotovka. Propuštěn, podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
jer. Vladimír Spurný. Jeho farnost v Hořovičkách zrušena (tradiční volyňská farnost), nebylo dovoleno sloužit ani vánoční bohoslužby.
jer. Mykola Popovyč. Zrušena jeho farnost v Chebu, odešel.
mitr. prot. Mykola Ončulenko. Návrh na propuštění a zrušení jeho farnosti v České Lípě. Nyní se situace uklidnila.

období leden 2014 - červenec 2014, samozvaný arcibiskup Jáchym

laici
Alena Kojzarová, právník vl. Simeona. Podána stížnost kontrolnímu orgánu Advokátní komory ČR za její údajně nedůstojné chování, hlasitý a hrubý projev a neoprávněnou přítomnost při zasedání Synodu dne 9.12.2013. Stížnost podali vl. Jáchym, vl. Rastislav, vl. Juraj a archim. Marek Krupica, kteří na tomto zasedání 9.12.2013 učinili pokus odvolat vl. Simeona z místa metropolitního správce.
duchovní
Mitr. prot. Jan Polanský s manželkou, zbaven funkce, degradován a propuštěn. Učiněn pokus o obsazení chrámu sv. Anny v Plzni a dosazení nového správce.
Igumena Alexie v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Zbavena funkce z důvodu údajné neposlušnosti Rastislavově, Jurajově a Jáchymově Synodu a nahrazena s. Kateřinou jako výsledek vzpoury Jáchymovi loajálních rumunských monašek proti své igumence.
Odvolána rada církevní obce Praha-3, Olšany, členové rady nahrazeni loajálními osobami, duchovním správcem jmenován o. Ernest Rapcun.
jer. Jan Beránek, účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Nejprve zákaz sloužit bez udání důvodu a potom o. Červinským propuštěn. Dne 5.4.2014 jer. Beránek v Těšově za přítomnosti vl. Kryštofa požádal vl. Jáchyma o odpuštění a snětí zákazu služby, čemuž vladyka Jáchym na místě vyhověl.
archim. Izajáš (Slaninka), účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Odvolán ze všech funkcí, zákaz sloužit za údajné nekanonické chování.
jer. Roman Mastík, duchovní správce v Aši. Propuštěn a tradiční volyňská farnost se ruší.
arcibiskup Simeon odvolán z Olomoucko-Brněnské eparchie za údajné neplnění biskupských povinností, neposlušnost vladykovi Rastislavovi a další údajné přestupky proti Rastislavově a Jáchymově vedení.
Zrušena církevní obec Rakovník.
Zrušena církevní obec Hořovičky.
Zrušena církevní obec Kryry.
Zrušena církevní obec Dřísy.
Zrušena církevní obec Aš.
Odvolána rada církevní obce Most, členové rady budou nahrazeni loajálními osobami.

dále se projednává
Návrh o. Jáchyma předložený rozšířenému Synodu v Prešově zbavit funkce a laicizovat o. Jozefa Fejsáka z Brna a o. Jana Baudiše z Jihlavy. Návrh zatím nebyl podpořen většinou hlasů.
Personální audit (kontrola hospodaření) a další "reorganizace" církve a církevních obcí podle odborných metod manažerského řízení firem, aby se našly důvody k dalšímu propouštění.
...

Zdoj: http://sul-zeme.cz/

Prezident Miloš Zeman, členové vlády ministr obrany M. Stropnický a ministr kultury D. Herman se museli během pietní akce setkat s dlouholetým udavačem a agentem StB J. Šuvarským a M. Krupicou

 

Co by se dnes honilo hlavou hrdinným československým parašutistům, kteří provedli v roce 1942 atentát na R. Heydricha a poté hrdinsky položili své životy v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kdyby nyní museli sledovat, jaký člověk za ně slouží v chrámu panychydu a navíc řediteloval Národní památník hrdinů Heydrichiády?

Parašutisté měli svého udavače K. Čurdu, který vyzradil nacistům úkryt svých spolubojovníků. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici nyní po 72 letech ovládá také udavač - dlouholetý spolupracovník, informátor a agent STB kněz Jaroslav Šuvarský!

 

Více informací najdete zde:

Závažné informace o arcibiskupovi Jurajovi, agentovi StB J. Šuvarským a suspendovaném knězi M. Krupicovi!!!

Vše nasvědčuje spiknutí. Bývalí agenti STB na scéně.

Otřesné zjištění! Kandidát na biskupa byl také spolupracovníkem STB!

Za Pravoslavnou církev může komunikovat pravděpodobně pouze dlouholetý spolupracovník, informátor a agent STB kněz Jaroslav Šuvarský!

 

Foto zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Boj-ceskoslovenskych-vysadkaru-730#16

Samozvané schizmatické vedení církve zatajovalo důležité rozhodnutí Ministerstva kultury

Dopis Ministerstva kultury ČR ze dne 15.5.2014

Ministerstvo kultury České republiky poslalo dne 15. května 2014 Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku dopis, ve kterém vysvětluje, proč nemůže být vladyka Jáchym uznán a zaregistrován českým státem jako arcibiskup pražský. Tento dopis byl před věřícími i celou veřejností utajován. Naše redakce ho získala od slovenských přátel až dnes.

 

K tomu ještě dodáváme, že kromě souladu ze zněním ústavy a základního dokumentu církve, což kontrolují úředníci ministerstva, je ještě velmi důležité navrátit místní církev do kanonicity před ostatními světovými pravoslavnými církvemi soustředěnými okolo Ekumenického patriarchátu, jehož Posvátný Synod na adresu naší církve vydal 1. dubna 2014 toto úřední oznámení:

V souvislosti s autokefální Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku dnes Ekumenický patriarchát došel ke shodě a vyhlašuje následující:

I.

Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

II.

Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Ekumenický patriarchát jako Matka Církev jmenovitě této církve zůstává připraven přispět ke kanonickému vyřešení tamější vzniklé nešťastné situace a zve všechny zúčastněné strany k pokračování jejich jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, které by mohly dále zkomplikovat stávající politováníhodnou situaci v této církvi.

Ekumenický patriarchát, 1. dubna 2014,
zapsal vedoucí sekretariátu Posvátného Synodu

(celý článek o tomto oznámení)

Svolávání Eparchiálního shromáždění Pražské pravoslavné eparchie v současném "jednostranném" složení a bez souhlasu Ekumenického patriarchátu by možná mohlo uspokojit úředníky na ministerstvu k dodatečnému potvrzení vladyky Jáchyma na pozici pražského arcibiskupa, ale bylo by to v rozporu s výše uvedeným bodem II. a III. úředního oznámení Ekumenického patriarchátu.

Vyřešení krize a proces návratu do kanonického stavu bude zřejmě složitější. Pokus dodatečně potvrzovat vladyku Jáchyma ve funkci eparchiálním shromážděním v současném složení a na tomto pokusu stavět dodatečnou legalizaci zvolení vladyky Rastislava metropolitou by mohlo celý proces dále zkomplikovat, jak před tím varuje Ekumenický patriarchát.

Zde je text tohoto úředního oznámení, jak byl doručen kompetentním orgánům České i Slovenské republiky:

Zdroj: Sůl a země

Od schizmatického pražského samozvaného vedení se již odvrátil i hlavní pravoslavný portál !!!

Portál Hlas pravoslaví byl zastaven

Dnes do redakce dorazila smutná zpráva, že z důvodu schizmatu v místní církvi a následné ztráty důvěryhodnosti byl zastaven portál časopisu Hlasu pravoslaví.

Časopis Hlas pravoslaví v tištěné i elektronické verzi byl po dlouhá léta médiem, které v minulosti pravdivě informovalo širokou československou veřejnost o místní pravoslavné církvi, díky čemuž se naše pravoslaví postupně stávalo plnohodnotnou součástí českého a slovenského kulturního prostoru. Proto bychom chtěli všem minulým redaktorům a přispěvatelům Hlasu pravoslaví poděkovat za jejich záslužnou a obětavou práci.

Na adresu posledního vydání tištěné verze časopisu jsme do redakce dostali tento komentář:

Drahá Pavlíno,

píše Vám bratr Dalibor Jan, ano, dnes už bývalý Portál hlaspravoslavi.cz.
Minule jsem psal Vám, hlasem volajícím z pouště žádal - neberte obrázek, logo Krista z titulní stránky časopisu Hlas pravoslaví. Ještě minule jsem otevřel časopis, prolistoval, zastavil se nad plivaním nad Vasulou Ryden, popřemýšlel co je asi nového v obcích jinde ....
Včera nebo předtím přišlo nové číslo - a už ani neotvírám, ta přední a zadní strana, to úplně stačí. Nebylo to prohozené?
Na zadní straně - liturgie, jako kdyby to byla nějaká sportovní rubrika a přední strana, už chybí jen znak Šelmy a logo 666 (které se jistě brzo objeví). Co to je? Grafiti nebo výtvor umělecké tvořivé činnosti... ?

Kristus není momentálně mezi námi, ale aspoň touto formou volajícího z pouště, chci učiniti aby jím byl ... i za cenu toho, že volání bude marné.

br. D. Jan


Zde je odkaz na zprávu o zastavení portálu: Portál Hlas pravoslaví

časopis Pravoslavné církve v českých zemích

… laskavý čtenáři, bratři a sestry v Kristu,

pro stávající schizma v Pravoslavné církvi v českých zemích ztrácíme důvěryhodnost před společností a pravdivost před Kristem, proto zveřejňování aktualit, pozvánek a informací z církve pro laiky i širokou veřejnost, bude zastaveno.

Věřte evangeliu a čiňte pokání !

Kristus musí být mezi námi !

bratr Dalibor Jan
správce stránek hlaspravoslavi.cz

Zdroj: Sůl a země

Nedělní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni

Dnešní neděli, kdy radostně slavíme sestoupení Svatého Ducha na svaté apoštoly, se za velké účasti věřících konala pod vedením otce Jana Polanského slavnostní liturgie v pravoslavném chrámu sv. Anny v Plzni.

Dnešní den je svátkem založení Kristovy Církve v Jeruzalémě v roce 33. Pravoslavná církevní obec v Plzni odešla před měsícem pod ochranu vladyky Simeona právě proto, aby mohla nadále zůstat věrná této jedné obecné svaté a apoštolské Církvi a nemusela se podílet na porušování posvátných kánonů a pravidel svatých otců. Plzeňská církevní obec je na rozdíl od pražského vedení ve skutečné eucharistické jednotě se zahraničními pravoslavnými církvemi. Zachovává nejen slovy, ale i činy věrnost Matce místní církve, konstantinopolskému Ekumenickému patriarchátu, který naší místní církvi udělil v roce 1998 autokefalitu a který drží dohled nad dodržováním pravoslavné víry ve světě.

Touto reportáží odpovídáme na bludné zprávy, které tvrdí, že se pravoslavní křesťané v Plzni nemají kde modlit. Takové zprávy se nezakládají na pravdě a dělají našemu pravoslaví ostudu nejen před věřícími všech církví České republiky, ale i před celou českou veřejností. Dveře chrámu svaté Anny jsou široce otevřené všem lidem dobré vůle. Nejen pravoslavným věřícím bez ohledu na jejich názor na krizi v naší církvi, ale i zájemcům o křesťanství z řad všech obyvatel České republiky.

Pravoslavná církevní obec v Plzni se pod vedením otce Jana rozrostla ze skromného počtu několika věřících na několik tisíc a návštěvnost chrámu sv. Anny se pohybuje v rozmezí 100 až 200 duší. Plzeňští věřící jsou duchovně stmelení a ctí skutečné pravoslaví. Proto s bolestí v srdci sledují činy pražského vedení, které naši místní církev vede do zkázy, a distancují se od nich.

Zdroj: Sůl a země

Současní samozvanci a jejich přisluhovači v čele církve uvrhli PCČZS do naprosté izolace od světového pravoslaví

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku nebyla opět pozvána na setkání všech pravoslavných církví a dokonce nebyla vzpomínána ani během liturgie!!!

Setkání všech pravoslavných církví v Tiraně

V neděli 1.6.2014 byl v hlavním městě Albánie Tiraně vysvěcen nový katedrální chrám Vzkříšení Krista. Přítomny byly všechny autokefální pravoslavné církve na světě, jen zástupci naší pravoslavné církve nebyli pozváni. Během liturgie byly vzpomínány všechny pravoslavné církve kromě jediné: Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. (Fotodokumentace je pod odkazem na konci textu.)

Kromě místní albánské církve se oslav osobně zúčastní Jeho Všesvatost ekumenický patriarcha Bartoloměj, patriarcha Jeruzalémský Theophilos, srbský Irenej, rumunský Daniel, arcibiskup kyperský Chryzostomos, řecký Jeroným a varšavský Sáva. Společně s nimi budou přítomni pozvaní zástupci Alexandrijské, Antiochijské, Ruské, Bulharské a Gruzínské pravoslavné církve.

Oslav otevření chrámu se zúčastní nejvyšší političtí představitelé Albánie: prezident Albánské republiky, premiér vlády Albánské republiky, vůdce opozice a primátor hlavního města Tirana. V Tiraně budou sloužit společně všichni bez ohledu na údajné rozpory mezi Antiochijskou a Jeruzalémskou církví. Vedení naší církve je však považováno za nekanonické a proto se naše místní pravoslavná církev jako jediná této významné události nemůže zúčastnit.

Zdroj: http://www.romfea.gr/ekklisies/ekklisia-tis-alvanias/24585-2014-05-28-06-45-17

Chrám je třetím největším pravoslavným chrámem v Evropě a je vystavěn ve velmi moderním stylu, který zároveň zachovává tisícileté kompoziční zásady pravoslavných chrámů. Chrám byl dostavěn v roce 2012 a je dílem amerických architektů z ateliéru Papadatos, kteří jsou známí stavitelé pravoslavných chrámů na americkém kontinentě. Budova chrámu získala na soutěži na Floridě v roce 2013 mezinárodní cenu za design.

Zdroj: Sůl a země