11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Metropolita Životopis Životopis

Životopis

Životopis

Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, Ph.D., arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska.

Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof, občanským jménem doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., se narodil v r. 1953 v Praze. V r. 1974 byl vysvěcen na diákona, později na kněze. Teologii vystudoval na Husitské teologické fakultě UK (1974), dále absolvoval Pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Prešově (1979) a také Moskevskou duchovní akademii (1984). Jako první Čechoslovák byl promován doktorem Athénské univerzity Ph.D. (1987).

V roce 1985 byl na základě požehnání metropolity Doroteje v Trojicko-Sergijevské Lavře postřižen na mnicha, v roce 1986 ho vyznamenal hodností igumena a roku 1987 jej uvedl do církevní hodnosti archimandrity. V roce 1988 přijal biskupské svěcení z rukou metropolity Doroteje a byl zvolen biskupem olomouckobrněnským.

V roce 1990 založil pravoslavný monastýr zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově a při něm Cyrilometodějské středisko duchovních
setkání. Roku 2000 jej po zesnutí vladyky metropolity Doroteje zvolila pražská eparchie svým biskupem a 25. 3. 2000 byl intronizován jako arcibiskup pražský a českých zemí. Dne 2. května 2006, po skonu vladyky metropolity Nikolaje, byl zvolen apoštolským způsobem "losováním" (Sk 1,21-26) metropolitou českých zemí a Slovenska.

Intronizace metropolitou se uskutečnila v neděli 28. května 2006 v katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Vladyka Kryštof je všestranně aktivní v církevním životě doma i v zahraničí, kde vystupuje s příspěvky na konferencích, seminářích a jiných církevních a ekumenických střetnutích. Také se věnuje pedagogické činnosti a vědecké práci na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity v Prešově.

Ovládá několik jazyků: řečtinu, ruštinu, němčinu, angličtinu a pasivně biblické jazyky hebrejštinu a starořečtinu. V roce 2011 mu byl udělen v Pravoslavném teologickém semináři sv. Vladimíra v New Yorku titul doktor honoris causa teologických věd.