11162018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev Poselství

Paschální poselství | Пасхальное послание

Paschální poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Vstal z mrtvých Kristus!
Christos voskrese!

Drazí duchovní otcové, bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme u příležitosti svátku Vzkříšení Kristova!

Až letos na Paschu se svíčkami v rukou obejdeme chrám a s radostným dojetím poprvé zazpíváme velikonoční tropar: „Christos voskrese iz mertvych..." – „Vstal z mrtvých Kristus...", jistě si vzpomeneme, že je to právě po tisíc sto padesáté, co v naší zemi zazněla oslava Kristova vzkříšení ve slovanské srozumitelné řeči, že je to právě letos 1150 let, co na pozvání svatého Rostislava, knížete velkomoravského, přišli svatí soluňští bratři Konstantin a Metoděj a přinesli nám „Slovo, které se stalo Tělem", aby přebývalo mezi námi, a my jsme prvně celým srdcem uzřeli jeho slávu, „slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (J 1,14)

Číst dál...

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012

Vánoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v roce 2012Drazí duchovní otcové, bratři a sestry,

KRISTUS SE RODÍ, OSLAVUJTE HO!

Ve všech našich chrámech zpíváme v den Narození Páně andělskou píseň: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi." (L 2,14) Připomíná nám události spojené s příchodem Krista na zem. Předvěčný Bůh, Bůh Syn, se stal člověkem a jako Bohočlověk uskutečnil spásu světa.

Slova andělské písně, kterou slyšeli betlémští pastýři, se stala nedílnou součástí vánočních liturgických textů. Nejenom však vánočních, dokonce každá božská liturgie začíná oslavou Boha na výsostech a přání pokoje, lidem dobrá vůle.

Číst dál...

Pascha Kristova 2010

Pascha Kristova 2010Paschální poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!

Drazí důstojní otcové, bratři a sestry,
v tyto světlé dny Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista se naplňují Jeho slova, která řekl svým učedníkům v noci před svou dobrovolnou obětí na kříži: „Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme." (Jn 16,22) Tato radost je náplní svaté Paschy – velikonočních svátků, kdy otevíráme naše srdce Kristu a zpíváme radostně „Vpravdě vstal z mrtvých Kristus – Voistinu Voskrese Christos!"

Číst dál...

Poselství k Roku svatých Cyrila a Metoděje

Cyril a MetodějPoselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k Roku svatých Cyrila a Metoděje

Důstojní otcové, bratři a sestry, vážení obyvatelé České republiky a Slovenské republiky,

loňského roku vyhlásila naše místní Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Rokem svatého knížete Rostislava. Uplynulo 1150 let od jeho Bohem vdechnuté myšlenky pozvat na Velkou Moravu věrozvěsty, kteří by srozumitelně zvěstovali slovo Boží a modlili se v rodném jazyce našich slovanských předků. Celý rok jsme se věnovali této veliké světecké osobnosti z počátku dějin našich slovanských národů. Konali jsme bohoslužby věnované jeho oslavě. Modlili jsme se v chrámech nesoucích jeho jméno. Pořádali jsme oslavy a konference věnované jeho duchovnímu, státnickému a etickému odkazu.

Číst dál...

Vánoční poselství 2010

Vánoční poselství 2010Vánoční poselství
Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry!
Christos raždajetsja! Slavite Jeho!
Christos sa rodí! Oslavujte Ho!

„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom,
Ten nám Ho zjavil" (Jn 1, 18)

Tieto slová apoštola a evanjelistu Jána nám odkrývajú nepozorovateľné tajomstvo bytia Boha v troch osobách a spásonosného plánu Jeho jednorodeného Syna. V dávnych dobách Boh zjavoval ľuďom svoju múdrosť, ktorá sa dodnes chráni v Písme Svätom, ale nie všetci boli ochotní podriadiť sa Božiemu zákonu a Jeho prikázaniam, veď aj krátko po Christovom narodení dal cisár Herodes zo strachu o stratu svojej moci v Betleheme zabiť 14 000 detí.

Číst dál...

Poselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého Rostislava

Poselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého RostislavaPoselství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k roku svatého Rostislava

Bratři a sestry, vážení obyvatelé České republiky a Slovenské republiky,

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku chová v hluboké úctě památku svatého velkomoravského knížete Rostislava, který pozval v roce 862 na území našich dnešních států svaté věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Vyhlašujeme proto nadcházející rok 2012, v němž před 1150 lety připutovalo Rostislavovo poselstvo do Konstantinopole a předalo byzantskému imperátoru Michalu III. žádost o vyslání takových učitelů rokem svatého Rostislava. Pro tento Bohem požehnaný čin jsme knížete Rostislava svatořečili a vložili jeho památku do pravoslavného kalendária jednak na 5. červenec a zvláště na 28. říjen, kdy si připomínáme důležitý krok k obnovení politické samostatnosti našich národů.

Číst dál...