so02232019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Naše církev

Naše církev

Vznik, věrouka a zřízení pravoslavné církve

VznikPojďte ke Mně všichni, kteríž pracujete a obtíženi jste, a Já vám odpočinutí dám; vezměte jho Mé na sebe a učte se ode Mne; nebož jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým. (Mat 11, 28-29)

Vznik Církve se uskutečnil na základě příslibu Krista Spasitele při Jeho Nanebevstoupení, v den Letnic. Tehdy sestoupil Duch Svatý na apoštoly, shromážděné v jednom domě v Jeruzalémě. A když přišel den Padesátý, byli všichni Apoštolové jednomyslně pospolu. I stal se náhle šum s nebe, jako valícího se větru prudkého, a naplnil všechen dům, kdež byli sedíce; i ukázali se jim rozdělení jazykové, jako oheň, a posadil se na každém z nich. I naplněni jsou všichni Duchem svatým a počali mluviti jinými jazyky, jakž Duch dával jim vymlouvati (Sk 2,1-4)

Číst dál...

Poučení o pravoslavné církvi

Poučení o pravoslavné církviVěrouka pravoslavné církve spočívá na Písmu svatém a na všeobecné církevní tradici. Církevní tradice je zachována jednak v řádu církve a jejím životě, jednak ve spisech sv. Otců, tj. církevních spisovatelů z prvních století dějin křesťanství.

Vyznání víry pravoslavné církve bylo zformulováno na základě nejstarších textů, vyznávaných věřícími při křtu, opírajících se o Tradici a Písmo svaté, a do všeobecného užívání uvedeno částečně v roce 325, kdy bylo přijato prvním všeobecným sněmem všech křesťanských místních církví, konaným v Nikei, a poté doplněno druhým všeobecným církevním sněmem v roce 381, konaným v Cařihradě. Toto vyznání, nazvané Nikeo (nebo nicejsko)-cařihradským, bylo společné všem místním církvím, spojeným v jednu svatou, obecnou, apoštolskou církev křesťanskou. Všechny následující všeobecné církevní sněmy se k tomuto vyznání věrně hlásily a zakázaly jej měnit.

Číst dál...

Dějiny Pravoslavné církve v Českých zemích

Dějiny Pravoslavné církve v Českých zemíchPravoslavná církev vznikla na den svaté Padesátnice (den Letnic), kdy na apoštoly sestoupil Duch svatý a oni začali - jeho působením - mluvit všemi jazyky. Stali se tak připravenými plnit poslání církve na zemi, tj. hlásat Evangelium všem národům a ukázat tak lidem cestu spásy.

Křesťanství se rozšířilo natolik, že bylo třeba křesťany organizovat podle jejich národnosti a jazyka do tzv. místních církví. Každá taková církev měla své pastýře a užívala řeč srozumitelnou národu. Všechny místní církve byly spojeny do jediné církve všeobecné, řecky katholické*, jejímž zákonodárným orgánem byl všeobecný sněm.

Číst dál...

Stalo se v lednu roku 1080

Stalo se v lednu roku 1080Drobná historická studie o potlačení pravoslaví v Čechách a prosazení latinské orientace

Sotva se Morava vzkřísila po maďarském vpádu nábožensky a liturgicky, což jí trvalo 90 let, český kníže Vratislav žádá o povolení slovanské liturgie v Čechách. Není tam totiž tolik kněží, kteří by slovansky sloužili a pokračovali v pravoslavné tradici. Do Čech by přicházeli kněží z Moravy právě proti proudu latinských kněží přicházejících z Německa.

Ve snaze o církevní souhlas a povolení slovanské liturgie obrací se kníže Vratislav k papeži Řehoři VII. Papež ve své odpovědi liturgii slovanskou nepovoluje a uvádí v textu psaném latinsky proč ne. Jeho záporné stanovisko vlastně navazuje na řadu dřívějších averzí vůči misii sv. Cyrila a Metoděje, kteří museli v Římě obhájit jak bohoslužebný jazyk tak i moravskou církev; a to bylo ještě dlouho před velkým rozkolem.

Číst dál...

Historie naší pravoslavné církve

Historie naší pravoslavné církve„Blahoslavení jste, když budou zlořečiti vám a pronásledovati vás, a všechno zlé o vás lhouce mluviti pro Mne. Radujte se a veselte se nebo odplata vaše hojná jest v nebesích: tak zajisté pronásledovali i proroky, kteříž před vámi byli." (Mat 5, 11-12)

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku navazuje na dědictví, jež bylo našim národům dáno slovanskými apoštoly svatými Cyrilem a Metodějem. Po potlačení jejich díla na území Velkomoravské říše v 9. století, udržovala se ještě slovanská bohoslužba do začátku 12. století v Čechách a na Slovensku, v jehož východní oblasti přetrvala až do naší doby. Na tomto faktu nic nezměnilo ani násilné zavedení unie v roce 1649. V Čechách a na Moravě proto ani vyhnáním sázavských mnichů slovanská liturgie nezanikla.

Číst dál...

Bratrstva pravoslavné mládeže

Pravoslavná církev Bratrstvo pravoslavné mládeže

 

 

 

 

Bratrstvo pravoslavné mládeže v ČR

Bratrstvo pravoslavné mládeže sdružuje mladé pravoslavné křesťany ve věku 15 - 35 let. Zabývá se organizací a pořádáním poutí k českým světcům, účastí na poutích zahraničních (např. pouť na sv. horu Grabarku), organizováním setkání mládeže a táborů pro děti, překlady a vydáváním pravoslavné literatury a spoluprácí s ostatními bratrstvy pravoslavné mládeže ve světě.

BPM může zájemcům ze svých řad zprostředkovat pobyty v českých i zahraničních monastýrech, spolupracuje s katedrou pravoslavné teologie (nyní Ústav východního křesťanství) na Univerzitě Karlově (HTF) a přes svůj slovenský protějšek i s fakultou pravoslavné teologie v Prešově.

BMP má prostřednictvím svého zástupce možnost účastnit se a hlasovat na zasedáních metropolitní rady, eparchiální rady a eparchiálního shromáždění.

Kontaktní informace

Sídlo organizace:

Bratrstvo pravoslavné mládeže v České republice, o. s.
Zahradní 6
351 01    Františkovy Lázně
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prezident: Martin Létal
mob. +420 608 377 545
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo prezidenta:
Bratrstvo pravoslavné mládeže v České republice
Masarykova tř. 17
779 00  Olomouc

Viceprezident: Daniel Mrázek
mob. +420 728 864 870
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koordinátor pro pražskou eparchii: Ondřej Chrást

Koordinátor pro olomoucko-brněnskou eparchii: Milada Marie Kudelová

Koordinátor pro Prahu: Vladislav Vorožcov

Pokladník: Lenka Ludmila Petříková

Duchovní Bratrstva: o.Josef Kratochvíla, o. Serafím Tomeček a o.Metoděj Kout

Číslo účtu BPM: 197130756/0300

Prostťednictvím tohoto účtu nám můžete mrzce finančním (nicméně velmi vítaným) způsobem projevit přízeň :-)

 

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS

>>> je organizácia, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú históriu a na základe skúsenosti pracuje s mládežou a pomáha tak pri jej dobrom a kresťanskom formovaní a začlenení mladých ľudí do života Cirkvi.

>>> Bratstvo je neziskovou organizáciou zaoberajúcou sa rôznymi formami práce s mládežou.

>>> Mladý človek v dnešnom globalizovanom svete má potrebu stretávať sa, duchovne sa posilňovať a vymieňať si skúsenosti s inými. Za týmto účelom sú organizované pracovné a letné tábory, duchovné stretnutia, rôzne športové a zábavné akcie.

>>> Momentálne existuje na Slovensku niekoľko skupín, ktoré aktívne pracujú na Pravoslávnych cirkevných obciach (PCO), ale sú aj PCO, na ktorých mladí nie sú ešte dobre organizovaní. Tým by sme chceli pomôcť v rozvoji svojej činnosti a naplniť tak slová apoštola Pavla: "Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci" (1 Tim 5, 8). Keďže Bratstvo je súčasne aj členom celosvetovej organizácie SYNDESMOS, podporuje a umožňuje mladým ľuďom účasť na medzinárodných stretnutiach.

...myslíme aj na deti

>>> Aj Ty môžeš byť jeho plnohodnotným členom a cítiť to, po čom túži asi každí z nás, teda niekam patriť. Bratstvo Ti ponúka mnoho duchovných, športových aj tanečných podujatí a možností zoznámiť sa s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Práve tu môžeš získať správny pohľad na všetko, na čo sám nevieš nájsť odpoveď. Podporiť nás môže naozaj každý a vôbec nezáleží na veku. Tvoje nápady, postrehy, myšlienky aj skutky môžu priniesť ostatným veľa úžitku - tak neváhaj a podeľ sa s nimi a realizuj svoje nápady - Bratstvo je tu práve na to. O tom že je to dobré píše aj Sväté Písmo: "Hľa aké dobré alebo krásne je, keď žijú bratia pospolu" (Žalm 132, 1).

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
Bayerova 8
080 01 Prešov

tel.: +421 948 509 980 (Telefónica-O2)
+421 915 857 986 (Orange)
web: bpm.orthodox.sk
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
číslo účtu: 4008447171/7500

Vedenie Bratstva
prezident
Mgr. Alexander Haluška
mobil: +421 905 263 474
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

viceprezident
Jozefína Polakovičová
mobil: +421 948 500 876
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

viceprezident
Ľuboš Omaska
mobil: +421 917 083 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonóm: Mgr. Ivo Petrovaj

Dozorná rada: prot. Mgr. Ján Biloruský, Ing. Mgr. Vladimír Gerka, Ľubomír Škovran  

Edičná rada: Martin Žák, Mgr. Anna Dercová, Mgr. Jaroslav Guba, Mgr. Marcela Hvižďákova, Tatiana Mihaličová

Duchovní Bratstva za Prešovskú pravoslávnu eparchiu: jerej Mgr. Peter Savčák, jerej Mgr. Peter Kačmár        

Duchovní Bratstva za Michalovsko-košickú pravoslávnu eparchiu: prot. Mgr. Michal Džugan, jerej Mgr. Peter Bzík

Časopis Istina
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS,
redakcia časopisu ISTINA
Bayerova 8
080 01 Prešov
tel.: +421 948 509 980, +421 915 857 986
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
číslo účtu: 4008409298/7500

šéfredaktor: Peter Polakovič
technický redaktor: Peter Polakovič
pokladníčka: Tatiana Mihaličová

Patriarší a synodální tomos

Patriarší a synodální tomosPatriarší
a synodální tomos
o požehnání autokefality
svaté Pravoslavné církvi v Čechách a na Slovensku

Blahoslaven Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista za to, že požehnal dílem Své božské a nejdobrotivější vůle, aby vešlo světlo pravdy a Jeho svatý Duch na území požehnaných zemí Čech a Slovenska v podobě pravoslavné víry. Jeho drahocenný kříž zde byl upevněn v 9. století za bohonosných a všechvalných zvěstovatelů Božího slova, svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, kteří sem byli pozváni tehdejším knížetem Velké Moravy a vysláni horlivým bohonoscem, svatým patriarchou Fotiem Velikým.

Číst dál...